Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

Rzut okiem na Scrum

 1. Jesienne Wieczory ze Scrum “Rzut okiem na Scrum” 2011-09-06 1 1
 2. O nas Certified Scrum Master Jesienne Wieczory ze Scrum Microsoft Certified Professional 5 lat w branży IT m.in. jako developer, architekt, project manager i niezależny przedsiębiorca Professional Scrum Master 5 lat w branży IT m.in. jako analityk i koordynator produktu 2 2
 3. Kontrakt Jesienne Wieczory ze Scrum Jesteśmy na Ty! Przerwa: jedna (około 20) czy dwie? Telefony, tablety, laptopy Inne? 3 3
 4. Jesienne Wieczory ze Scrum 4 Wprowadzenie 4
 5. Szokujące marnotrastwo! Jesienne Wieczory ze Scrum 60% funkcjonalności systemów informatycznych jest używana nigdy lub prawie nigdy. [Standish Group] 60% pracy idzie na marne! Scrum na ratunek! 5 5
 6. Cel Jesienne Wieczory ze Scrum Na tym szkoleniu dowiesz się: Co to jest Scrum? Do czego może się przydać? 6 6
 7. Jesienne Wieczory ze Scrum wrzesień-październik 2011 Jesienne Wieczory ze Scrum 2011-09-06 Rzut okiem na Scrum 2011-09-13 Praktyki techniczne 2011-09-20 Estymacja i planowanie 2011-09-27 Komunikacja w zespole 2011-10-04 Wdrożenie i skalowanie Scrum 7 7
 8. Wieczór #2 Praktyki Techniczne Jesienne Wieczory ze Scrum Na tym szkoleniu dowiesz się o technikach: Prototypowania Ciągłej integracji Test Driven Development Programowania w parach Zarządzania wersjami 8 8
 9. Wieczór #3 Estymacja i Planowanie Jesienne Wieczory ze Scrum Na tym szkoleniu dowiesz się m.in. o: Zarządzaniu wymaganiami w duchu agile z użyciem User Stories Względnym szacowaniu złożoności zadań i zwinnym planowanie prac 9 9
 10. Wieczór #4 Komunikacja w Zespole Jesienne Wieczory ze Scrum Na tym szkoleniu dowiesz się: jak przekształcić grupę w zespół? jak rozwiązywać konflikty w zespole? jak stymulować stały rozwój? 10 10
 11. Wieczór #5 Wdrożenie i skalowanie Jesienne Wieczory ze Scrum Na tym szkoleniu dowiesz się: Jak skutecznie wprowadzić Scrum do organizacji? Jak skoordynować pracę wielu zespołów w dużych projektach? 11 11
 12. Poznajmy się! Jesienne Wieczory ze Scrum Kim jesteś? Jaką rolę pełnisz w swojej organizacji? Jakie masz doświadczenie w IT? Co Cię interesuje w Scrum? 12 12
 13. Czynniki sukcesu Jesienne Wieczory ze Scrum Jakie cechy ma dobry projekt? Co często prowadzi do porażki? 7 minut, w parach min 3 ~ max 10 odpowiedzi na każde z pytań 13 13
 14. Trzy filary Scrum Małe fragmenty, stały rytm Jesienne Wieczory ze Scrum vs. planowanie wszystkie z góry Częsta inspekcja i adaptacja (proces i produkt) vs. wyczerpująca specyfikacja Samoorganizujący się, interdyscyplinarny, stabilny zespół specjalistów vs. wymienialne zasoby kontrolowane przez PMa 14 14
 15. Co może dać Scrum? Jesienne Wieczory ze Scrum Większa produktywność przez ciągłe doskonalenie praktyk i systematyczne usuwanie przeszkód organizacyjnych. Wymaga dyscypliny i motywacji zespołu oraz wsparcia kierownictwa! 15 15
 16. Co może dać Scrum? Jesienne Wieczory ze Scrum Większa wartość produktów dzięki priorytetyzacji i adaptacji do prawdziwych wymagań. Wymaga zaangażowania klienta! 16 16
 17. Co może dać Scrum? Jesienne Wieczory ze Scrum Zaangażowanie i satysfakcja zespołu dzięki samostanowieniu i namacalnym efektom pracy. Wymaga szacunku i zaufania kierownictwa! 17 17
 18. Uwaga! Jesienne Wieczory ze Scrum Scrum jest prosty, ale trudny! Scrum bezlitośnie obnaża największe słabości organizacji (aby można je było usunąć!) 18 18
 19. Co może dać Scrum? Jesienne Wieczory ze Scrum Im więcej ryzyka i niepewności w projekcie tym większą przewagę ma Scrum nad tradycyjnymi podejściami opartymi o planowanie i specyfikację. 19 19
 20. Kto używa Scrum? Microsoft, Google, Oracle, Adobe, Yahoo, Salesforce Jesienne Wieczory ze Scrum W Polsce: Gadu-Gadu, Gazeta.pl, Ericpol Duże firmy i startupy Firmy produktowe i usługowe Agendy rządowe, wojsko! Nie tylko IT! 20 20
 21. Jesienne Wieczory ze Scrum 21 Historia 21
 22. Jesienne Wieczory ze Scrum Waterfall 22 22
 23. Jesienne Wieczory ze Scrum Waterfall 23 23
 24. Historia Waterfall Jesienne Wieczory ze Scrum 1970 “Managing the Development of Large Software Systems” – dr Winston W. Royce “Wierzę w ten koncept, lecz jego implementacja jest ryzykowna i może doprowadzić do porażki” – dr Royce Główne przyczyny krytyki: brak możliwości rozpoczęcia nastepnej fazy przed zakończeniem poprzedniej brak elastyczności podczas wprowadzania zmian zakłada znajomość wszystkich wymagąń przed rozpoczęciem projektu 24 24
 25. Historia Agile ~1986 zalążki Agile Jesienne Wieczory ze Scrum 1990 Ken Schwaber – pierwsze wzorce zwinnego zarzadzania projektami 1995 Jeffa Sutherland i Kena Schwaber prezentują Scrum na konferencji OOPSLA 11-13 lutego 2001 roku w ośrodku wypoczynkowym Snowbird w USA (stan Utah) powstaje Agile Manifesto 25 25
 26. Manifest Agile Wytwarzając oprogramowanie i pomagając innym w tym zakresie, odkrywamy lepsze sposoby wykonywania tej pracy. W wyniku tych doświadczeń Jesienne Wieczory ze Scrum przedkładamy: Ludzi i interakcje nad procesy i narzędzia. Działające programy nad obszerną dokumentację. Współpracę z klientem nad formalne ustalenia. Reagowanie na zmiany nad podążanie za planem. Doceniamy to, co wymieniono po prawej stronie, jednak bardziej cenimy to, co po lewej. 26 26
 27. Agile Fundamenty Jesienne Wieczory ze Scrum Metodyki agile oparte są o adaptację Podejście zdefiniowane empirycznie Ryzyka błędnej interpretacji Koncepcje o których trzeba pamiętać 27 27
 28. Jesienne Wieczory ze Scrum 28 Scrum 28
 29. Trzy filary Scrum Jesienne Wieczory ze Scrum Małe fragmenty, stały rytm Częsta inspekcja i adaptacja (proces i produkt) Samoorganizujący się, interdyscyplinarny, stabilny zespół specjalistów 29 29
 30. Scrum Szkielet procesu Jesienne Wieczory ze Scrum Role Artefakty Wydarzenia Reguły Praktyki techniczne do ustalenia przez zespół! 30 30
 31. Role Jesienne Wieczory ze Scrum Product Owner Zespół Scrum Master 31 31
 32. Product Owner Jesienne Wieczory ze Scrum Jest odpowiedzialny za: Maksymalizację wartości wyników pracy zespołu (przez priorytetyzację wymagań) Komunikowanie ogólnej wizji produktu i wyjaśnienie poszczególnych wymagań Akceptację gotowych fragmentów produktu 32 32
 33. Zespół Jesienne Wieczory ze Scrum Samoorganizujący się Interdyscyplinarny Stabilny Kompetentny 7 +/- 2 33 33
 34. Jesienne Wieczory ze Scrum 34 34
 35. Scrum Master Jesienne Wieczory ze Scrum Wyjaśnia i dba o przestrzeganie reguł Scrum Usuwa przeszkody organizacyjne! Pomaga zespołowi rozwijać się NIE jest “szefem” zespołu 35 35
 36. Artefakty Jesienne Wieczory ze Scrum Product Backlog Sprint Backlog Product Increment (Burndown) 36 36
 37. Backlog Produktu Uporządkowana lista wymagań mających Jesienne Wieczory ze Scrum widoczną wartość dla Klienta Elementy backlogu NIE zawierają pełnej specyfikacji – są obietnicą przyszłej rozmowy między PO a Zespołem Uporządkowany przez PO z uwzględnieniem wartości biznesowej, złożoności i ryzyka technicznego i innych istotnych czynników. 37 37
 38. Backlog Produktu Jesienne Wieczory ze Scrum Często złożony z User Stories Złożoność elementów jest oszacowana w jednostkach względnych (punktach) Elementy backlogu produktu są rozbijane na zadania podczas Planowania Sprintu 38 38
 39. Backlog Sprintu Jesienne Wieczory ze Scrum Zawiera plan zespołu na zrealizowanie wybranych wymagań z PBL Tworzony podczas Planowania Sprintu 39 39
 40. Backlog Sprintu Jesienne Wieczory ze Scrum Oszacowany w idealnych godzinach Uaktualniany na bieżąco (np. podczas Codziennego Scrumu) Pozostały czas nie zawsze maleje! 40 40
 41. Fragment Produktu Jesienne Wieczory ze Scrum W pełni realizuje wymagania wybrane do danego Sprintu zgodnie z Definicją Gotowości (Definition of Done) Mógłby zostać wdrożony lub opublikowany (ale nie zawsze musi) Pokazuje realne możliwości zespołu i postępy w drodze do pełnego produktu 41 41
 42. Jesienne Wieczory ze Scrum 42 Przebieg procesu 42
 43. Wydarzenia (Release Planning Meeting) Jesienne Wieczory ze Scrum Sprint Sprint Planing Meeting Daily Scrum Sprint Review Sprint Retrospective (Backlog Grooming) 43 43
 44. Sprint W czasie sprintu zespół zamienia wybrane na Jesienne Wieczory ze Scrum początku wymagania w gotowy do użycia fragment produktu Wybrane wymagania są zamrożone; reszta wymagań może się zmieniać Stałej długości (zwykle 2~4 tygodni) Wyznacza stały rytm prac i punktów kontrolnych (okazji do adaptacji) 44 44
 45. Planowanie Sprintu Jesienne Wieczory ze Scrum Ograniczony w czasie (8h dla miesięcznego sprintu, proporcjonalnie mniej dla krótszego) Część 1: PO wyjaśnia wymagania, zespół określa ile wymagań ze szczytu PBL bierze do realizacji Część 2: Zespół planuje realizację wymagań rozbijając wybrane wymagania na zadania 45 45
 46. Codzienny Scrum max 15 minut (twardy limit), na stojąco Jesienne Wieczory ze Scrum Zespół wymienia się informacjami między sobą; NIE raport dla przełożonych Każdy członek zespołu odpowiada na trzy pytania: Co skończyłeś robić? Co planujesz zrobić? Czy coś Cię spowalnia? 46 46
 47. Przegląd Sprintu Zespół prezentuje wyniki swoich prac Jesienne Wieczory ze Scrum PO akceptuje lub odrzuca realizację poszczególnych elementów PBL Nie w pełni zrealizowane wymagania wracają do PBL – nie ma dokańczania w międzyczasie! Po obejrzeniu gotowego fragmentu pozostałe wymagania mogą się zmienić! 47 47
 48. Retrospekcja Okazja dla zespołu do identyfikacji przeszkód Jesienne Wieczory ze Scrum i ulepszenia procesu wytwórczego BEZ indywidualnej oceny uczestników – na potrzeby retrospekcji zakładamy, że każdy pracował najlepiej jak mógł! Wspierana przez Scrum Mastera i/lub coacha Często pomijany element – w rzeczywistości najważniejszy element Scrum! 48 48
 49. Wydarzenia Pomocnicze Jesienne Wieczory ze Scrum Planowanie Wydania Konstruowanie PBL, wstępne oszacowanie kiedy i z jakimi funkcjonalnościami zostanie wydany produkt Porządkowanie Backlogu Rozbijanie zbyt dużych elementów i konsolidacja małych Dopisywanie nowych elementów i aktualizacja starych 49 49
 50. Reguły Jesienne Wieczory ze Scrum Na codzienne spotkania zespołu mogą przychodzić inni (PO, CEO, ...) ale mówić mogą jedynie członkowie zespołu! Wydarzenia są ograniczone czasowo - kończą się niezależnie od wyniku: nie przedłużamy sprintów choćby nie wiem co! 50 50
 51. Jesienne Wieczory ze Scrum 51 Przebieg procesu 51
 52. Jesienne Wieczory ze Scrum Burndown 52 52
 53. Scrum Guide Jesienne Wieczory ze Scrum lipiec 2011 Scrum.org Ken Schwaber Jeff Sutherland 53 53
 54. Jesienne Wieczory ze Scrum 54 Zakończenie 54
 55. Jesienne Wieczory ze Scrum 55 ? Pytania i odpowiedzi 55
 56. Trzy filary Scrum Małe fragmenty, stały rytm Jesienne Wieczory ze Scrum vs. planowanie wszystkie z góry Częsta inspekcja i adaptacja (proces i produkt) vs. wyczerpująca specyfikacja Samoorganizujący się, interdyscyplinarny, stabilny zespół specjalistów vs. wymienialne zasoby kontrolowane przez PMa 56 56
 57. Co dalej? Jesienne Wieczory ze Scrum Jesienne Wieczory Scrum 2, 3, 4, 5 Szkolenia dla Twojego zespołu Darmowe konsultacje! 57 57
 58. Jesienne Wieczory ze Scrum 58 Dziękujemy! 58
Advertisement