Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wiosenne Wieczory ze Scrum 4 Wdrożenie i skalowanie

822 views

Published on

Czwarty

 • Be the first to comment

Wiosenne Wieczory ze Scrum 4 Wdrożenie i skalowanie

 1. 1. Znamy się na tworzeniu oprogramowania: od technologii przezorganizację pracy po biznesową wartość produktów.Szerzymy Scrum i inne zwinne metody zarządzania by pomóctwórcom tworzyć lepsze produkty, zarabiać więcej i świetnie sięprzy tym bawić! 2 http://fluidcircle.net
 2. 2. Wiosenne Wieczory ze Scrum • Rzut okiem na Scrum • Estymacja i planowanie • Budowanie zespołów • Wdrożenie i skalowanie Scrum 3 http://fluidcircle.net
 3. 3. 4 http://fluidcircle.net
 4. 4. Dzisiaj• Scrum w dużych projektach• Jak przekonać sceptyków?• Od czego zacząć i co zrobić potem? 5 http://fluidcircle.net
 5. 5. Duże projekty• Jaki był największy projekt w jakim (ostatnio lub kiedykolwiek) brałeś udział?• Jak był zorganizowany: rozmiar zespołów? definicja i podział pracy? koordynacja? integracja?• Jakie problemy napotkałeś i jak je rozwiązałeś? 6 http://fluidcircle.net
 6. 6. Delegowanie zadańDelegowanie uprawnień i obowiązków tojedna z podstaw sprawnego funkcjonowaniaorganizacji. Niestety, często to proste z pozoru zadanie okazujesię skomplikowane, niewdzięczne i ryzykowne. 7 http://fluidcircle.net
 7. 7. Delegowanie zadańMożna opisać jako:•Przekształcanie celów w zadania i przekazywanie ichdo realizacji zespołowi•Wyposażanie osób w uprawnienia niezbędne dorealizacji zadań•Jasne określanie obowiązków i powierzonych zadań 8 http://fluidcircle.net
 8. 8. Delegowanie zadańABC określania zadań:1.Decyzje powinny być komunikowane w taki sposób, aby wszyscy członkowie zespołuwiedzieli, komu, jakie zadania i jaki zakres kompetencji został powierzony.2.Komunikat powinien zostać sformułowany jednoznacznie. Powinny zostać spisanekonkrety operacyjne: kto, co, gdzie i kiedy, informacja przekazana do wszystkichzainteresowanych.3.Aby upewnić się, że osoba dobrze zrozumiał intencje, trzeba poprosić ją, aby powtórzyła,jak zrozumiała zadanie. Jest to najprostszy, ale skuteczny sposób, zwykle zaniedbywany.4.O ile to możliwe, powinny zostać zdefiniowane parametry sukcesu i obiektywne sposobyich pomiaru. 9 http://fluidcircle.net
 9. 9. Delegation PokerThe 7 Levels of AuthorityTell: make decision as the managerSell: convince people about decisionConsult: get input from team beforedecisionAgree: make decision together with teamAdvise: influence decision made by theteamInquire: ask feedback after decision by teamDelegate: no influence, let team work it out 10 http://fluidcircle.net
 10. 10. Delegation Poker1. Chcesz aby Twój nowy niedoświadczony zespół zrealizował w pełni kluczowy projekt dla Waszego klienta Jaki poziom władzy oddasz zespołowi?2. Chcesz zaangażować istniejących członków zespołu w rekrutację i zatrudnianie nowych pracowników. Jaki poziom władzy oddasz zespołowi? 11 http://fluidcircle.net
 11. 11. Skalowanie Scrum• Idealny zespół da się nakarmić dwoma pizzami.• Co jeśli projekt wymaga (dużo) więcej pracy? 12 http://fluidcircle.net
 12. 12. Product Owner, Backlog• W pełni dostępny i zaangażowany Product Owner dla każdego zespołu (max jeden PO na dwa zespoły)!• Jeden produkt – jeden Backlog:• Max 150 elementów dla pojedyńczej osoby.• Jeśli za duży – filtrowanie i grupowanie. 13 http://fluidcircle.net
 13. 13. Rozrost ScrumRozrost Scrum:•Zbudować nowe zespoły wokół członków pierwszego,•Zwiększyć liczebność doświadczonego zespołu i pojakimś czasie podzielić go na dwa.•Feature vs. Component vs. Integration Teams 14 http://fluidcircle.net
 14. 14. Scrum of Scrums• Scrum of Scrums, Scrum of Scrums of Scrums, ...• Po jednym reprezentancie z każdego zespołu: raczej techniczny, może być rotacyjnie.• 2~3 / tydzień, nie ograniczony w czasie• Faza 1: Trzy pytania, Faza 2: Rozwiązywanie problemów• Lista spraw do zaadresowania (issue backlog) 15 http://fluidcircle.net
 15. 15. KoordynacjaKoordynacja: zaniedbane i ukryte interfejsy:• Wstępne planowanie 2~4 sprinty w przód• Scrum of Scrums• Wspólne rozpoczęcie projektu• Współdzielenie członków zespołu• Dedykowany zespół integracyjny 16 http://fluidcircle.net
 16. 16. Skalowanie ScrumSynchronizacja Sprintów:•W miarę możliwości chcemy umożliwić jednej osobieudział w spotkaniach (planowanie, przegląd sprintu,codzienny scrum) kilku zespołów.•Z drugiej strony nie chcemy, żeby były zbytrozstrzelone – wtedy nigdy nie mamy całego systemuw stanie “gotowym”! 17 http://fluidcircle.net
 17. 17. Skalowanie Scrum• Jesteś założycielem startupu, który odniósł szybki sukces dzięki pracy świetnego 7 osobowego zespołu.• Teraz pozyskaliście inwestorów i musicie zbudować solidną organizację, w której będzie pracowało 10x tyle osób.• Twoim priorytetem jest zwiększenie tempa innowacji dzięki eksplozji rozmiaru; bardzo nie chcesz wpaść w korporacyjny marazm.• Skoncentruj się na budowie zespołu produktowego. 18 http://fluidcircle.net
 18. 18. Pytania i odpowiedzi 19 http://fluidcircle.net
 19. 19. 20 http://fluidcircle.net
 20. 20. Jak sprzedać ScrumCzy osobiście wierzysz, że Scrummoże znacząco przyczynić się dosukcesu Twojej organizacji? 21 http://fluidcircle.net
 21. 21. Jak sprzedać Scrum• Zaadresować potrzeby słuchacza – Biznes:• “Dostaniesz działający system z najważniejszymi funkcjami dużo szybciej i będziesz miał okazję sprawdzić czego naprawdę potrzebujesz.” 22 http://fluidcircle.net
 22. 22. Jak sprzedać Scrum• Zaadresować potrzeby słuchacza – Kierownictwo:• “Będziemy mieli bezpośredni wgląd w rzeczywistą efektywność naszej organizacji i będziemy mogli systematycznie ją ulepszać!” Prędkość 14 12 10 8 6 4 2 0 sprint 1 sprint 2 sprint 3 23 http://fluidcircle.net
 23. 23. Jak sprzedać Scrum• Zaadresować potrzeby słuchacza – Zespół:• “Będzie nam się lepiej pracowało: bedziemy lepiej rozumieć wartość naszej pracy i systematycznie usuwać przeszkody, które nas spowalniają.” 24 http://fluidcircle.net
 24. 24. Jak sprzedać Scrum Wyniki finansowe “zwinnych” firm 25 http://fluidcircle.net
 25. 25. Jak sprzedać Scrum• Twoje własne doświadczenia!• Konkretne przypadki: • SalesForce • IBM, Google, Microsoft • GaduGadu, Gazeta.pl, ABB• “Agile Project Management with Scrum” Ken Schwaber 26 http://fluidcircle.net
 26. 26. Jak sprzedać Scrum• Kogo u Was trzeba przekonać?• Czy są przekonani?• Co jest ich sukcesem? Co jest ich problemem?• Czy Scrum może im pomóc w osiągnięciu sukcesu?• Według ich definicji! 27 http://fluidcircle.net
 27. 27. 28 http://fluidcircle.net
 28. 28. Jak wdrożyć ScrumPrzed pierwszym sprintem:1. Wybrać projekt, przekonać kierownictwo2. Wybrać Scrum Mastera3. Wybrać Product Ownera (wyjaśnić jak działa Scrum)4. Pomóc PO spisać Backlog Produktu5. Oszacować Backlog z zespołem6. Pomóc PO spriorytetyzować Backlog7. Zdecydować jak długie będą pierwsze sprinty 29 http://fluidcircle.net
 29. 29. Jak wdrożyć Scrum8. Rozpocząć pierwszy sprint:9. Zaplanować sprint – wybrać elementy z Backlogu i rozbić je na oszacowane zadania10. Codziennie śledzić postępy prac i identyfikować ew. Przeszkody11. Dostarczyć szczęśliwemu odbiorcy kompletny, działający inkrement produktu!12. Przeprowadzić retrospekcję – ulepszyć sposób pracy zespołu.13. Rozpocząć kolejny sprint ... 30 http://fluidcircle.net
 30. 30. Jak wdrożyć Scrum• Zespół rozwojowy• Backlog rozwoju organizacji• B = f(P,E)• Kształtuj środowisko: • Radiatory Informacji, • Poczucie wspólnoty i wyższego celu (Apple), • Instytucjonalizacja zasad 31 http://fluidcircle.net
 31. 31. Jak wdrożyć Scrum• Sztandar – poczucie wspólnoty wartości, celów, zasad• Skarb – coś wartościowego co kultywujemy i do czego dążymy• Platforma – mechanizmy komunikacji i współpracy 32 http://fluidcircle.net
 32. 32. Jak wdrożyć Scrum• Jak planujesz wykorzystać Scrum w Twojej organizacji?• Co chcesz dzięki temu osiągnąć?• Co stoi na Twojej przeszkodzie?• Jakich problemów spodziewasz się na początku? 33 http://fluidcircle.net
 33. 33. 34 http://fluidcircle.net
 34. 34. Manifest AgileWytwarzając oprogramowanie i pomagając innym w tym zakresie, odkrywamy lepszesposoby wykonywania tej pracy. W wyniku tych doświadczeń przedkładamy:•Ludzi i interakcje nad procesy i narzędzia.•Działające programy nad obszerną dokumentację.•Współpracę z klientem nad formalne ustalenia.•Reagowanie na zmiany nad podążanie za planem.Doceniamy to, co wymieniono po prawej stronie, jednak bardziej cenimy to, co po lewej. 35 http://fluidcircle.net
 35. 35. Cel: Hiper-produktywność http://www.flickr.com/photos/42198161@N02/4508737644/• Scrum kieruje zespoły ku hiper-produktywności.• Produktywność od 4x do 10x średniej w branży. 36 http://fluidcircle.net
 36. 36. Co może dać Scrum?• Większa wartość produktów• dzięki priorytetyzacji i adaptacji do prawdziwych wymagań. Wymaga zaangażowania klienta! 37 http://fluidcircle.net
 37. 37. Co może dać Scrum?• Zaangażowanie i satysfakcja zespołu• dzięki samostanowieniu i namacalnym efektom pracy. Wymaga szacunku i zaufania kierownictwa! 38 http://fluidcircle.net
 38. 38. Trzy filary Scrum • Inspekcja i adaptacja vs. przewidywanie wszystkiego z góry • Współpraca z klientem vs. głuchy telefon • Praca zespołowa vs. mikro-zarządzanie 39 http://fluidcircle.net
 39. 39. Przebieg procesu 40 http://fluidcircle.net
 40. 40. Pytania i odpowiedzi 41 http://fluidcircle.net
 41. 41. Gratulacje1. Co to jest Scrum i do czego może się przydać?2. Jakie praktyki techniczne najlepiej uzupełniają Scrum?3. Jak lepiej szacować pracochłonność i planować projekty?4. Jak zbudować hiperproduktywny zespół?5. Jak realizować duże projekty? Jak przekonać innych do Scrum? Jak wdrożyć Scrum w Twojej organizacji? 42 http://fluidcircle.net
 42. 42. Do zobaczenia!Konsultacje•Darmowe!•Godzinne • Planowanie projektu • Retrospekcja • Rozwiązywanie problemówAgile Case Study•http://fluidcircle.net/case/•Zapraszamy na naszą stronę FluidCircle.net 43 http://fluidcircle.net

×