Colegiul Mihai Viteazu Vulcan,Hunedoara School ,ROMANIATeacher:PostolacheDumitritaVârsta elevilor: 4-11Scoli participante:...
cetăț eni activi-Invatarea limbii engleza intr-un mod placut si semnificativ - Motivaț ia de a învăț a limbi străine ș i n...
Elevii care au participat la activităț ile proiectului de Paș ti ar putea invata o mulț ime de lucruri interesante - au îm...
Colaborarea între ș colile partenere.martie - prezentari "Paș te în ț ara noastră", "Unde este ș coala noastră pe harta Eu...
studia ș i de comunicare, în vederea îmbunătăț irii competenț elor lingvistice. Am invitat elevii ș i părinț ii în spaț iu...
http://easteractivitiesinslovenia.blogspot.com http://tpclass.webnode.com/projekti/easter-activities http: / / sites.googl...
Colaborarea între ș colile partenere.1. Am lucrat tot timpul ca o echipa - activităț ile planificate, a pus împreună un pr...
virtuală. 7. Potrivit unui sondaj recent, în spaț iul virtual eTwinning partenerii vor folosi produse anul viitor ș i pent...
· GETTING TO KNOW EUROPE· LETS GET TO KNOW EACH OTHER
Exemple de bune practici
Exemple de bune practici
Exemple de bune practici
Exemple de bune practici
Exemple de bune practici
Exemple de bune practici
Exemple de bune practici
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Exemple de bune practici

1,927 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,927
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,299
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Exemple de bune practici

 1. 1. Colegiul Mihai Viteazu Vulcan,Hunedoara School ,ROMANIATeacher:PostolacheDumitritaVârsta elevilor: 4-11Scoli participante:270 de parteneri din 22 de țări europene: România, Franța, Italia, Spania, Suedia, Marea Britanie, Grecia, Polonia, Lituania, Turcia, Malta, Slovacia, Croația,Estonia, Slovenia, Ungaria, Republica Cehă, Cipru, Portugalia, Olanda, Germania și BulgariaLimbi utilizate: englezăTeme: arta, geografie, economie, Informatică / TIC, muzică , Religie,desen,educatie tehnologicaInstrumente utilizate: e-mail, forum, software-ul Altele (Powerpoint, video, imagini ș i desene), Instrumente Web 2.0 (de colaborare, topografie siinstrumente de subtitrare si publicarea), mediu virtual de învă ț are (comunităț i, conferinț e video, ...)Obiective: - Dezvoltarea gradului de conș tientizare a propriei identităț i în context local, naț ional ș i european - Promovarea competenț elorinterculturale de comunicare ș i o deschidere spre alte culturi ș i puncte de vedere-Creș terea implicării lor ș i comportamentul în calitate de
 2. 2. cetăț eni activi-Invatarea limbii engleza intr-un mod placut si semnificativ - Motivaț ia de a învăț a limbi străine ș i nu să înveț e despre lume, ciimpreuna cu lumea.Copiii au fost neaşteptat de entuziaşti, au rezolvat mai mult de o sarcină de o lună, astfel încât cele mai multe dintre şcolile partenereactive au completat toate sarcinile în avans, iar proiectul a prins viaţă, a început să se dezvolte, au apărut noi idei. Ne-am propus ca obiective dezvoltarea competenţele secolului XXI la elevii noştri : creativitatea,gândirea critică, colaborarea, lucrul în echipă, utilizarea TIC, utilizarea limbilor străine,responsabilitatea.. Am folosit spaţiul virtual eTwinning, dar şi o multitudine de alte instrumente web2.0 au fost de asemenea experimentate, iar ideile elevilor nu au fost neglijate, dezvoltând proiectul cuconcursuri de ghicitori, poezii, integrame, puzzle-uri sau jocuri interactive. Inovare pedagogică ș i creativitateîn "Activităț i de Paș ti" au participat 270 de parteneri din 22 de ț ări europene: Ne-am adunat împreună pentru a împărtăș i spiritulsfânt al Paș telui. Am prezentat ț ara noastră pe harta Europei si la scoala noastra pe harta ț ării noastre; modul în care fiecareț ară sărbătoreste Paș tele; Am pictat oua de Paș te, felicitari de Paș te , coș uri de Paș te, etc Copiii noș tri au cântat cântece ș ipoezii în engleză. Scopurile noastre principale au fost: pentru a vorbi cu copiii despre importan ț a acestui festival creș tin; pentru aîmbunătăț i abilităț ile lingvistice ale elevilor de scris poezii de Paș ti în limba engleză, cântând cântece de Paș ti, folosind exercitiidistractive de Paș ti pentru a vedea studenț ii ca suntem parte dintr-o comunitate europeană ș i pentru a face prieteni, de a creș temotivaț ia elevilor pentru studierea limbii engleze ș i să le dea posibilitatea reală de a comunica, de a utiliza tehnologiile Internetuluiș i moderne în predarea limbii engleze ș i să coopereze cu profesorii europeni.
 3. 3. Elevii care au participat la activităț ile proiectului de Paș ti ar putea invata o mulț ime de lucruri interesante - au îmbunătăț itcunoș tinț ele de limba engleză, competenț ele lor TIC ș i au învăț at o mulț ime de lucruri despre alte culturi europene. Ei s-augăsit unele asemănări ș i deosebiri, de asemenea. Noi, cadrele didactice, au pregătit o mulț ime de activităț i de Paș ti pentru eleviinoș tri: au pictat ouă, creat de Paș ti carduri, înotat în piscină pentru "Easter Bunny", jucat jocuri amuzante.. Am luat o mulț ime defotografii de decor tradiț ional de Paș ti o vamal ș i de jocuri amuzante, de asemenea. Elevii au folosit fotografiile pentru a faceprezentările lor despre Paș ti. Mulț umeș te prezentările ș i bloguri din întreaga Europă, elevii ar putea invata multe despre felul cumPaș tele se sărbătoreș te în alte ț ări europene. Motivaț ia elevilor de a învăț a limba engleză ș i pentru a învăț a despre obiceiuriledin alte ț ări europene a crescut. Integrarea curricularăintegrare a proiectului nostru, în curriculum-ul a fost posibil. Omul ș i natura - am prezentat studenț ilor: ț ările europene ș ilocalizarea lor geografică pe harta Europei; tradiț iile partenerilor noș tri de Paș ti. Acasa economie ș i artă - studenț ii au făcutmeș teș uguri de Paș ti. Am folosit "decupaj" ș i alte tehnici pentru a decora ouă, carduri, coș uri, postere.Elevii pregătiț i de Paș ticherestea, expoziț ii prezentate de ș coală.Engleză - studenț i practicat engleză ș i-au îmbunătăț it competenț ele lingvistice întimp ce ei cântau, scris sau a spune poezii de Paș ti. Ei au scris poezii ș i un schimb de scrisori cu partenerii noș tri. Muzica - eleviiau cântat cântece de Paș ti în limba engleză ș i în limba lor maternă. PE - studenț ii cautat pentru ouă de Paș ti ascunse în scoliinoastre sau jucat jocuri diferite. IT - elevii au îmbunătăț it competenț ele IT de desen si colorat ouă de Paș ti. Unii elevi mai mariutilizate diferite site-uri pentru a te introduce, le-au făcut filme pentru Paș ti. Elevilor motivaț ia pentru studierea limbii engleze ș i afost crescut.
 4. 4. Colaborarea între ș colile partenere.martie - prezentari "Paș te în ț ara noastră", "Unde este ș coala noastră pe harta Europei ș i în ț ara noastră". Elevii făcutmeș teș uguri de Paș ti.Aprilie-studenti a scris poezii ș i scrisori, au cântat cântece, a făcut exerciț ii de Paș ti în limba engleză ș i ajucat jocuri de Paș te. Profesorii au prezentat activitatea elevilor folosind site-uri diferite. Mai, iunie - pe blog-ul comun al proiectuluiș i blogurile individuale ale ș colilor partenere.Partenerii au ajutat reciproc pentru a încărca prezentări pe spa ț iul virtual eTwinning,pentru a crea bloguri, site-uri de modul de utilizare.Am încurajat colegii să participe pentru prima dată într-un proiect eTwinning ș i i-am ajutat să reuș ească. Partenerii noș tri din Turcia nu sărbătoresc Paș tele, dar au participat la proiect. Aceș tia au prezentatvacanta lor de primăvară "activităț i de Paș ti.". Ei au pictat ouă, de asemenea.Trei luni studenț ii noș tri au fost implicaț i înstudierea despre ț ările europene ș i tradiț iile lor de Paș te. Am crescut motivaț ia elevilor pentru studiu. Utilizarea creativă a TIC.Proiectul nostru are pe blog-ul final comun unde sea poate vedea cum ț ările europene sărbătoresc Paș tele ș i meș teș ugurile celemai interesante ale fiecărei ț ări. O mulț ime de profesori au creat bloguri ale ș colilor lor ș i publicat munca lor. Fiecare partener aprezentat ț ara sa, ș coală ș i locul de muncă a elevilor într-un mod unic. În afară de prezentări ppt, am învăț at unii de la alț ii cumsă facă prezentări folosind diverse site-uri (Smilebox, Picasa, authorSTREAM, artsteps, PREZZI, picturetrail, etc) si am creatslideshow-uri amuzante, albume foto ș i expoziț ii virtuale. Ne-am creat filme de pe youtube si Movie Maker. Toț i elevii au avut unmod interesant de prezentare ș i creș tere a motivaț iei lor pentru a studia IT. Noi le-am arătat cum să folosească internetul pentru a
 5. 5. studia ș i de comunicare, în vederea îmbunătăț irii competenț elor lingvistice. Am invitat elevii ș i părinț ii în spaț iul virtualeTwinning ș i au fost implicaț i în proiect. Copiii au încărcat documente, adăugati comentarii. Durabilitate ș i transferabilitate.Proiectul nostru are un număr mare de participanti.. Profesorii, copiii ș i părinț ii lucrează împreună cu entuziasm. Ei au fost invitaț iîn spaț iul virtual eTwinning ș i ne-a încurajat. Proiectul ar putea fi continuat ș i ar putea ispira sărbătorirea Paș telui în fiecarean. Am inspirat pe colegii noș tri să participe anul viitor. Copiii s-au bucurat sa-si faca prieteni. Ei si- au dat seama că există unelediferenț e în tradiț iile de Paș te în fiecare ț ară. Am schimbat adresele de ș coală ș i unii dintre noi au începutcorespondenț ă. Elevii au scris scrisori, ghicitori, poezii, integrame, puzzle-uri. Primul subiect a fost Paș ti. Acest schimb de scrisoriar putea fi continuat, în scopul de a îmbunătăț i competenț ele lingvistice ale elevilor. Toate informaț iile de Paste este accesibil peblog-ul comun.Profesorii de pretutindeni pot obț ine unele informaț ii ș i de a integra sute de idei de Paș ti în procesul de predare aacestora.O mulț ime de parteneri au participat la activităț i de proiect de Paș ti ș i toț i au muncit din greu impreuna. Am găsitprieteni noi din toata Europa, ne-am închis noi parteneriate. Unii dintre noi vor lucra împreună cu siguranta la proiecte eTwinningnoi. Activităț ile proiectului de Paș ti ar putea continua, deoarece Paș tele se sărbătoreș te în toate ț ările europene (cu excepț iaTurciei -, dar au participat în cadrul proiectului nostru, de asemenea) în fiecare an. Acest proiect a fost o modalitate foarte bună dea introduce modul în educaț ia multiculturală în ș coli. Rezultate ș i beneficii.Am crescut motivaț ia elevilor pentru a studia; elevii si-au dat seama că sunt parte a unei comunităț i, au ajuns să cunoască ț ărileeuropene, localizarea lor geografică, simboluri, steaguri, tradiț ii). Profesorii au facut schimb de experienț ă, elevii si-auîmbunătăț it competentele IT (MovieMaker ppt,) .Am făcut schimb de scrisori cu o formă Franț a partener ș i meserii Paș ti custudenț ii din Croaț ia. Elevii făcut prieteni ș i ș i comunicată în limba engleză. Ei au îmbunătăț it competenț ele lingvistice;-aufamiliarizat cu decupaj, a făcut expoziț ie ș coală, au învăț at cântece, poezii ș i jocuri de Paste. Studenț ii au folosit internetulpentru a studia ș i comunica.Acest proiect este enorm. Ea a influenț at pozitiv asupra procesului de studiere a 270 de ș coli ș igrădiniț e din Europa. Idei de Paș ti ar putea fi utilizate de la colegii din toată lumea.Motivaț iei elevilor pentru învăț are engleză ș iTIC abilităț i are într-adevăr marit. Ei trebuie să ș tie o mulț ime de lucruri despre geografie europene, despre obiceiurile din alte tarisi despre cultura europeană. "Graniț ele" între naț iuni au dispărut. Activitatile proiectului de Paș te ș i-a arătat cum putem unificaEuropa - o cantitate mare de parteneri au lucrat impreuna ș i toț i au fost capabili să lucreze împreună. Am arătat elevilor noș tricum să lucreze cu partenerii, cu prietenii din alte ț ări. Alte Premii (dacă este cazul).Certificatul Naț ional de Calitate ș i Certificatul European de Calitate Legături externe http://eladutastefi.blogspot.com Blogul scolii noastrehttp://easteractivities2012.blogspot.com/ http://easter-project2012.blogspot.com(pe blog-ul comun) http://easter-activities.weebly.com http://aigamikasenoka . tumblr.com http://eladutastefi.blogspot.com http://easteractivities-maria.blogspot.com
 6. 6. http://easteractivitiesinslovenia.blogspot.com http://tpclass.webnode.com/projekti/easter-activities http: / / sites.google.com / site /easterescolasantramon / home http://zsprimda-easteractivities.blogspot.com http://easteractivitiesromania.blogspot.comhttp://dbspoznaneasterproject.blogspot.com http://theano-katsamperi. blogspot.com http://easterinpoland.blogspot.com/http://primary-school-no-4-in-warsaw.blogspot.com/ http://easter-project-2012.blogspot.com/ http:/ / 73396.blogspot.it /http://rossana-falsetti.blogspot.it/ http://easterinportugal.blogspot.pt/ http://45dimotikopatras.blogspot.grhttp://www.eng1anatoli.blogspot.gr/ clasasuperok.blogspot.ro/2012_04_01_archive.html ЦДГ 1 Звънче (Svetla Popova): Inovare pedagogică ș i creativitate1. Am folosit metode non-standard ș i distractiv de a învăț a cum să sărbătoresc Paș tele în fiecare ț ară ș i fiecare ș coalăparteneră. Elevii au făcut prezentări proprii - modul în care sărbătoresc Paș tele cu familiile lor. Noi, profesorii, s-au creat ș iprezentat de jocuri de Paș ti pentru copii moderne. 2. Am încurajat creativitatea copiilor asociat cu tradiț ia creș tină. Am folositimaginatia copiilor de a crea produse inovatoare - usor si distractiv: Copii pentru a decora ouă amuzante ș i ridicol de Paș ti, facecarduri de Paș ti, face puzzle-uri amuzante, scrie poezii de Paș ti în limba engleză ș i în limba lor, dar le-a prezentat într-un modinteresant - ele poezii ilustrate cu desene ... M-am pregatit cu copiii mei de la grădiniț ă două piese muzicale de Paste. Acestea aufost singurele spectacole de către artiș ti. 3. Cadrele didactice ș i copiii au lucrat în calitate de parteneri în acest proces. Ne-amconstruit comunitate pentru copii, a lucrat cu ș i pentru copii. Copii, comunitatea de creatie care ș tie drepturile sale recunoscute deConvenț ia cu privire la Drepturile Copilului ș i a drepturilor delegat de adulț i. Integrarea curricularăMunca noastră a fost făcută complet în curriculum-ul necesar. În toate clasele au programa pentru pregătirea ș i celebrareaPaș telui. 1. În clasele facem produsele noastre de Paș ti. Am invitat pe părinț i să ne ajute. În expozitiile noastre de Paș te, puteț ivedea propunerile lor de Paș te decoratiuni. Cântecele au fost învăț ate în clase de muzică. Am pregătit două piese muzicale dePaș ti în clasele de muzică ș i literatură. 2. Ne-am creat expoziț ii în ș colile noastre cu produse de Paș ti din ț ărilepartenere. Aceste produse am trimis prin poș tă. 3. Am comentat cum să sărbătorim Paș tele în diferite ț ări - aceasta este ocunoaș tere suplimentară pe care copiii au primit în timpul orelor lor obligatorii. Ne-am distrat din plin..
 7. 7. Colaborarea între ș colile partenere.1. Am lucrat tot timpul ca o echipa - activităț ile planificate, a pus împreună un program, am ales persoane responsabile. Amcoordonat ș i filmat procesul de lucru. 2.Noi am discutat despre activităț ile noastre curente ș i viitoare în diferite moduri - prin e-mail, prin completarea Google DOX (cercetare, consultare ș i traduceri) 3. Am folosit camera de chat în spaț iul virtual eTwinning aproiectului în fiecare zi - să promoveze, să sprijine ș i să propună idei. 4. În procesul de lucru comune a apărut necesitatea pentruun blog comun. Am făcut un blog "activităț i Esater".Utilizatorii generală a produselor să fie nu doar parteneri, ci toț i profesorii dinEuropa ș i din lume, 5. Am ajutat o multime de parteneri - le-am explicat cum să lucreze în spaț iul virtual eTwinning, m-amconvertit fiș iere lor pot fi postate la Blogger. Am revizuit mai mult de 100 de foldere. Utilizarea creativă a TIC.1.Partners utilizate mai multe instrumente TIC ș i resurse pentru a pregăti lucrările lor cu ș i fără elevi. Am folosit, de exemplu:Producator ProShow, SlideShare, Artsteps, authorStream, YouTube, Blogger, Webnode, PictureTrail, SmileBox, Prezi, myebook,Flixtime, Birou, MixPod, Buzzsprout, Doodle, PhotoPeach, Slide, Wordle, Writeboard, Facebook, conversie programe. 2. O partedintre parteneri a creat site-uri / bloguri cu activităț ile de Paș ti. Am făcut blog-ul comun. Am posta link-uri către blog-ul ei încomun. Am primit permisiunea de la partenerii care nu pot face un site pentru a publica materialele lor interesante.Ideea mea a fostde a crea expoziț ie virtuală 3D. Am făcut-o. Toate comentat foarte pozitiv. 3. Am folosit Google formularul DOX pentru a faceanchetă la începutul ș i la sfârș itul procesului de lucru - ceea ce ne aș teptăm ș i ceea ce veț i obț ine în cele din urmă. Am scris-sondaj sondaj la sfârș itul proiectului. Durabilitate ș i transferabilitate.1. Tot ce am făcut este uș or de partajat ș i poate fi folosit de alț ii sau ar putea fi o sursă de inspiraț ie pentru alte proiecte. Amfăcut activităț ile noastre într-un mod uș or ș i fără costuri. 2. Proiectul nostru poate fi extins ș i extinse de către oricine care esteinteresat în activităț i de artă artistice ș i creative. Acesta va fi folosit anul viitor, în clasele noastre pentru a oferi idei neobisnuitepentru următoarea Paș ti. 3. Blog "activităț i de Paș ti", conț ine o cantitate uriaș ă de informaț ii. Fiecare profesor se poate inspiradin piesele noastre ș i jocuri, poezii noastre, pentru a vedea ouă de pictori din lume, pentru a pregăti masa de la retetele noastre ... Rezultate ș i beneficii1. Echipa noastră este formată din cadre didactice de predare diferite subiecte. Acest lucru a făcut comunicarea noastra variat ș iinteresant.Am creat echipe în ș colile noastre. Echipe ș colare au lucrat în armonie cu toate celelalte echipe ș colare. 2. Am folosit ogamă largă de instrumente. Am încercat diferite programe pentru a partaja. Fiecare echipa ș coală face un site cu activităț ile. Amfăcut o http://easter-project2012.blogspot.com/ pe blog-ul general, cu link-uri către acestea.3. Proiectul a implicat elevi de la 4 la 11ani. Fiecare dintre ei dezvoltă potenț ialul lor creativ în funcț ie de abilităț ile lor. Copiii constant urmărit, comentat ș i a jucatîmpreună. Ei au îmbunătăț it în domeniul TIC ș i competenț a lor limbă. 4. Produse ale proiectului sunt variate ș i originale / in peste100 de dosare / - ouă uimitoare, poezii , spectacole muzicale, retete, lumanari, cosuri, decoratiuni, prezentari pentru copii ș i multealtele. 5. Fiecare echipă a trimis ș i au primit cadouri de Paș te prin poș tă. Am făcut expoziț ii reale. 6. Am făcut o expoziț ie
 8. 8. virtuală. 7. Potrivit unui sondaj recent, în spaț iul virtual eTwinning partenerii vor folosi produse anul viitor ș i pentru o lungăperioadă de timp. 8. În general, blog-ul are idei originale creative pentru cadrele didactice din toată lumea - gratuite. 9. Potrivitsondajului echipele ș colare va continua cu un nou proiect. Alte Premii (dacă este cazul).etichetele naț ionale de calitate ș i marcă de calitate europeană Legături externehttp://eladutastefi.blogspot.com Blogul scolii noastreCateva exemple de proiecte internationale desfasurate la CTMV VULCAN· DAILY NEWS!· CELEBR8UANDMEDIGITALLY· LETS FOLLOW THE FOOTPRINTS OF THE CHILDREN· WATER IS LIFE LIFE· SOCIAL SOLIDARITY AND COOPERATION "İMECE"· LETS EAT TOGETHER!· YOU NEVER KNOW WHO IS AT THE OTHER SIDE OF THE SCREEN· LITTLE PEOPLE - BIG HEARTS· EASTER IN MY SCHOOL!· EASTER ACTIVITIES· FAMILYS PARTY· EASTER ACTIVITIES· "I AM 2: IN SEARCH OF OUR HISTORICAL IDENTITY ..."
 9. 9. · GETTING TO KNOW EUROPE· LETS GET TO KNOW EACH OTHER

×