Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tivi250 modernin-markkinoinnin-tila-2013-alkupaloja

2,466 views

Published on

Tivi250 modernin-markkinoinnin-tila-2013-alkupaloja

 1. 1. N NI RKKINO MA IN N IN A TIL MOD ER ALKUPALOJA 2013 Modernin markkinoinnin tila 2013 Tutkimme sisältömarkkinoinnin, sosiaalisen median, hakukoneIden ja mobiilimarkkinoinnin hyödyntämistä Suomen suurimmissa Tivi-yrityksissä. Pisteytimme kaikki ja valitsimme parhaat.
 2. 2. Mitä tutkittiin? OSA 1 – Tutkimuksen kuvaus Tutkimme modernin markkinoinnin tilaa Suomen johtavissa tieto- ja viestintätekniikan yrityksissä (Tivi 250*). Tutkimus antaa kattavan kokonaiskuvan organisaation kyvystä hyödyntää modernin markkinoinnin Keinoja ja työkaluja. Modernin markkinoinnin osa-alueina tarkastelimme yritysten verkkopalvelujen, sosiaalisen median, hakukonelöydettävyyden, sähköpostin ja markkinointiteknologian hyödyntämistä myyntiliidien tavoittamiseksi tai suoran myynnin aikaansaamiseksi. *Tivi 250 on Tietoviikon ja Talouselämän yhteistyönä vuosittain koottava lista Suomen 250 suurimmasta tieto- ja viestintätekniikka-alan yrityksestä. 1 Mitä tutkittiin? Modernin  markkinoinnin  ,la  Tivi250-­‐yrityksissä  
 3. 3. Miten tutkittiin? OSA 1 – Tutkimuksen kuvaus Tutkimus toteutettiin pääosin määrällisenä (kvantitatiivisena) tutkimuksena, mutta osa pisteistä annettiin laadullisin, eli kvalitatiivisin, perustein (noin 10%). Data tutkimukseen kerättiin ja laadulliset arviot tehtiin marras- ja joulukuun 2013 aikana. Tietoja tutkimukseen saatiin kerättyä 244 yrityksen kohdalta. Tutkimustieto kerättiin Digityksen asiantuntijoiden voimin yritysten verkkopalveluista, sosiaalisen median profiileista ja hakukoneista. Osa tiedoista on kerätty teknisten apuvälineiden avulla. 2 Miten tutkittiin? Modernin  markkinoinnin  ,la  Tivi250-­‐yrityksissä    
 4. 4. Mitä ei tutkittu? OSA 1 – Tutkimuksen kuvaus Tutkimus perustui ulkoiseen havainnointiin ja eikä siten kuvaa Tivi 250 –yritysten onnistumista markkinointiviestinnän strategisessa suunnittelussa ja tulosten mittaamisessa. Modernin markkinoinnin taktiikoiden käyttöäkään tämä tutkimus ei aukottomasti kuvaa. Yrityksen on esimerkiksi ollut mahdollista toteuttaa tutkimusajanjaksolla kohdennettuja suorapostituksia (postilla tai sähköpostilla) tarkalle kohderyhmälle ohjaten kävijöitä erillisille laskeutumissivulle. Tällaiset modernin markkinoinnin aktiviteetit ovat jäänet tutkimuksessa huomioimatta. 3 Mitä ei tutkittu? Modernin  markkinoinnin  ,la  Tivi250-­‐yrityksissä  
 5. 5. Pistejakauma? OSA 2 – Yhteenveto Tutkittujen yritysten keskuudessa matalin kokonaispistemäärä oli kuusi ja korkein 92. Tutkimuksen kokonaispistemäärä painottui selvästi 50 pisteen alapuolelle. Keskimääräinen pistemäärä 48 Moodi 44 Mediaani 45 1–10 4 Pistejakauma Modernin  markkinoinnin  ,la  Tivi250-­‐yrityksissä   11–20 21–30 31–40 41–50 51–60 61–70 71–80 81–90 91–100
 6. 6. Pistejakauma? OSA 2 – Yhteenveto 50 40 30 20 10 0 1–10 5 11–20 21–30 31–40 Pistejakauma Modernin  markkinoinnin  ,la  Tivi250-­‐yrityksissä   41–50 51–60 61–70 71–80 81–90 91–100
 7. 7. Pisteet osa-alueittain OSA 2 – Yhteenveto Tutkimuksen osa-alueet olivat blogaaminen, sosiaalisen median hyödyntäminen, hakukoneoptimointi, markkinointiteknologian hyödyntäminen ja mobiilikäytettävyys. BLOGI SOSIAALINEN MEDIA HAKUKONEOPTIMOINTI LIIDIEN GENEROINTI MOBIILIKÄYTETTÄVYYS 31%   58%   69%   62%   23%   Diagrammit kuvaavat kultakin osa-alueelta keskimäärin kerättyä pistemäärää suhteessa maksimipisteisiin. 6 Pisteet osa-alueittain Modernin  markkinoinnin  ,la  Tivi250-­‐yrityksissä  
 8. 8. Facebook OSA 3 – Poimintoja tuloksista Facebook-sivu löytyi suurimmalta osalta Tivi-yrityksistä. Vaikka käyttöaste on kohtuullinen, riittää Facebookin hyödyntämisessä vielä kehitettävää. Ainoastaan 55 yritystä 61%   7 Facebook Modernin  markkinoinnin  ,la  Tivi250-­‐yrityksissä   on esimerkiksi saanut Facebook-sivulleen yli 1000 tykkääjää.
 9. 9. Facebook OSA 3 – Poimintoja tuloksista Facebook-sivu löytyi suurimmalta osalta Tivi-yrityksistä. Vaikka käyttöaste on kohtuullinen, riittää Facebookin hyödyntämisessä vielä kehitettävää. Ainoastaan 55 yritystä 61%   on esimerkiksi saanut Facebook-sivulleen yli 1000 tykkääjää. Facebookia hyödynnetään tutkimuksen mukaan heikosti. Alle neljännes sivuista oli aidosti vuorovaikutteisia. 8 Facebook Modernin  markkinoinnin  ,la  Tivi250-­‐yrityksissä   24%  
 10. 10. Twitterin käyttö OSA 3 – Poimintoja tuloksista 56% Tivi 250 –yrityksistä Twiittaa. Twitterin käyttöaste suomalaisten ja ulkomaisten monikansallisten yhtiöiden välillä eroaa kuitenkin selvästi. Aktiivisia Twiittaajia on myös 56%   9 Twitterin käyttö Modernin  markkinoinnin  ,la  Tivi250-­‐yrityksissä   selvästi profiilin luoneita vähemmän.
 11. 11. Twitterin käyttö OSA 3 – Poimintoja tuloksista 56% Tivi 250 –yrityksistä Twiittaa. Twitterin käyttöaste suomalaisten ja ulkomaisten monikansallisten yhtiöiden välillä eroaa kuitenkin selvästi. Aktiivisia Twiittaajia on myös 56%   selvästi profiilin luoneita vähemmän. TWITTER SUOMALAISISSA TIV250I-YRITYKSISSÄ 47%   10 Twitterin käyttö Modernin  markkinoinnin  ,la  Tivi250-­‐yrityksissä   AKTIIVISIA TWITTERKÄYTTÄJIÄ 41%  
 12. 12. Blogien hyödyntäminen OSA 3 – Poimintoja tuloksista Tivi 250 –yrityksistä alle puolelta löytyy blogi. Bloggaamista pidetään merkittävinä sisältömarkkinoinnin taktiikkana. Esimerkiksi Content Marketing Instituten tekemän 45%   tutkimuksen mukaan 77 prosentilla B2B sisältömarkkinoijista on blogi. Sisällön jakamiseen ei rohkaista riittävästi, sillä alle puolelta blogeista löytyi painikkeet artikkelin jakamiseksi sosiaalisessa mediassa. 11 Blogien hyödyntäminen Modernin  markkinoinnin  ,la  Tivi250-­‐yrityksissä   46%  
 13. 13. Mitä muuta tutkittiin? OSA 4 – Tietoa tutkimuksesta Blogien ja sisältömarkkinoinnin osalta tutkimme myös seuraavia asioita: •  RSS-tilauksen mahdollisuus •  Linkitys blogille etusivulta •  Artikkeleiden tilausmahdollisuus sähköpostiin •  Linkitys sosiaalisen median profiileihin •  Liidien generointi (linkit yhteydenottolomakkeisiin) 12 Mitä muuta tutkittiin? Modernin  markkinoinnin  ,la  Tivi250-­‐yrityksissä  
 14. 14. Mitä muuta tutkittiin? OSA 4 – Tietoa tutkimuksesta Sosiaalisen median osalta tutkimme yrityksen läsnäoloa, viestintää, aktiivisuutta ja yhteisöjen kokoa seuraavissa kanavissa: •  Facebook •  Twitter •  Youtube •  Slideshare •  LinkedIn Lisäksi arvioimme pyrkimystä ohjata käyttäjiä sosiaalisiin kanaviin ja vuorovaikutteiseen kanssakäymiseen. 13 Mitä muuta tutkittiin? Modernin  markkinoinnin  ,la  Tivi250-­‐yrityksissä  
 15. 15. Mitä muuta tutkittiin? OSA 4 – Tietoa tutkimuksesta Sisältömarkkinoinnin ja sosiaalisen median hyödyntämisen lisäksi tutkimme myös hakukoneiden hyödyntämistä muun muassa linkkisuosion, sivujen määrän ja sisällön hakukoneoptimoinnin tason avulla. Markkinointiteknologian käyttöä tutkimme esimerkiksi kävijäseurannan, markkinointiautomaation ja sähköpostimarkkinoinnin käytön kautta. Mobiilikäytettävyyttä arvioimme verkkopalvelun responsiivisuuden ja mobiililaitteiden tunnistamisen avulla. 14 Mitä muuta tutkittiin? Modernin  markkinoinnin  ,la  Tivi250-­‐yrityksissä  
 16. 16. Mitä seuraavaksi? Raportti valmistuu viikon neljä aikana. Mikäli haluat saada koko raportin sähköpostiisi sen valmistuttua käy täyttämässä tilauslomake osoitteessa www.digitys.fi/tivi250-2013. Toimitamme tutkimuksen teille heti raportin valmistuttua. 15 Mitä seuraavaksi? Modernin  markkinoinnin  ,la  Tivi250-­‐yrityksissä  

×