Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Palvelun konseptointi

15,982 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Palvelun konseptointi

  1. 1. Palvelun konseptointi<br />Satu Miettinen<br />Kuva: Reetta Kerola<br />
  2. 2. Palvelukonsepti<br />Palvelukonseptin avulla voidaan kuvata palvelutuokio, palvelupolku tai muita palvelun tuottamiseen liittyviä rakenteita. <br />Näitä kuvaamalla konkretisoidaan palvelun tuotantotapa, rakenne ja päävaiheet, vaikka palvelua ei ole vielä olemassa. <br />Konseptointikannattaa kytkeä innovaatioprosessiin ja yrityksen liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. <br />Konsepti on hyvä väline esittää uusia palveluideoita yrityksen sisällä.<br />
  3. 3. Konseptisuunnittelu<br />Konseptisuunnittelu yhdistää useita näkökulmia: käyttäjäkeskeisen suunnittelun, laadullisen ja määrällisen tutkimustiedon, luonnokset, kuvat ja mallit. <br />Konsepti ei vielä kokonaisvaltaisesti määrittele palvelua, mutta esittää palvelun keskeiset ominaisuudet. Konseptin avulla kuvataan käyttäjien tarpeet ja tehdään niistä ymmärrettävä ja tuetaan yrityksen päätöksentekoa.<br />Konseptoinninavulla voidaan laatia skenaarioita, ennakoida teknologista kehitystä ja tutkia tulevaisuutta. <br />Konseptien avulla tarkastellaan yrityksen brändiä ja tulevaa strategiaa. (Keinonen 2006)<br />
  4. 4. Palvelukonseptien kehittäminen<br />Tuote- ja palvelumuotoilussa konseptien kehittämisvaiheissa on samanlaisuuksia: asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen, konseptin kehittäminen ja valinta, testaus ja viimeistely.<br />
  5. 5. Kuva: Anette Hiltunen<br />
  6. 6. Vaiheet<br />Kaksi iteratiivisista vaihetta <br />tutkimusvaihe: asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen, konseptin valinta ja testaaminen sekä <br />projektivaihe: ominaisuuksien määrittely, vaihtoehtoisten konseptien kehittäminen ja viimeisen määrittely. <br />
  7. 7. Ramaswamy (1996) <br />a) palvelun muotoiluvaihe: suunnitteluominaisuuksien määrittely, standardien ja suorituskyvyn mittarien määrittely, konseptien luominen ja arviointi, yksityiskohtien kehitys<br />b) palvelun johtamisvaihe: soveltaminen ja lanseeraus, suorituskyvyn arviointi, tyytyväisyyden arviointi ja suorituskyvyn parantaminen.<br />
  8. 8. Monikanavaisuus<br />Konseptisuunnittelu tapahtuu monikanavaisessa ympäristössä. <br />Näitä ovat asiakkaiden tarpeiden, toimintojen, ratkaisujen ja haittatekijöiden sekä monikanavaisten tarpeiden ja toimintojen sekä kilpailijoiden tarjoamien palveluiden ymmärtäminen. <br />Tämän lisäksi tarvitaan ymmärrys uuden palvelun tavoitteista, markkina-asemasta ja taloudellisista mahdollisuuksista. <br />
  9. 9. Visualisointi<br />Visualisoinnin menetelmät ovat tärkeitä palvelukonseptin esittämisessä. Palvelun suunnittelussa on mukana monialainen tiimi, joka ottaa kantaa konseptin kehittämiseen.<br />Visualisoinnin avulla keskusteluun ja arviointiin voi osallistua laajempi tiimi.<br />

×