Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Web2 3 demkova

3,204 views

Published on

 • Be the first to comment

Web2 3 demkova

 1. 1. Соціальні сервіси Web 1.0 ======> Web 3.0 <======= Web 2.0 контент ==> менеджери знань <== спільноти Web 1.0 ======> Web 3.0 <======= Web 2.0 контент ==> менеджери знань <== спільноти
 2. 2. П и т а н н я: 1. Що таке мережеві спільноти? 3 . Чого ми чекаємо від серв ісів В еб 2.0? 5 . Які їх можливості і для чого вони нам? 4 . Веб 3.0 – це міф чи реальність? 2 . Що таке сервіси В еб 2.0?
 3. 3. <ul><li>WWW (всесвітня павутина) </li></ul><ul><li>E-mail ( е л-пошта) </li></ul><ul><li>Мail Lists (списки розсилки) </li></ul><ul><li>FTP </li></ul><ul><li>IRC ( чат) </li></ul><ul><li>Usenet (групи новин) </li></ul><ul><li>ICQ </li></ul><ul><li>Telnet (віддалений доступ) </li></ul>Серв і си Інтернет ВЕБ 1.0 Флікр Вікі-Вікі Веб-блоги Живий журнал Делішес Панараміо СлайдШара КаляМаля БобрДобр BitTorrent Google UcoZ - Веб хостинг Геотагінг Геокешінг Гугл мепс ВЕБ 2.0
 4. 4. Як все відбулось? Приклади сайтів, що ілюструють технології Веб 2.0 і, фактично, змінили середовище WWW : LiveJournal.com — глобальна спільнота блогерів. eBay.com — Інтернет-аукціон зі саморегульовною спільнотою. WikiPedia.org — Найбільша в світі енциклопедія. ODP ( dmoz.org ) — найбільший каталог сайтів. “ Крах доткомов осенью 2001 года стал поворотным пунктом для Интернета. Многие решили, что само понятие веба было чрезмерно раздуто, но, на самом деле, такие &quot;мыльные пузыри&quot; и, как результат этого, падение акций - неизбежные спутники всех технологических революций ”. (Тим О’Рейли, основатель издательского дома &quot;O'Reilly Media&quot;)
 5. 5. Мережева с пільнота Комп’ютерна мережа ( І нтернет ) Мережа документ і в (Все світня Па в утина Веб ) Програмне за бе з печен ня ( соц і альн і серв і с и Веб 2.0 ) Це група людей, що підтримують спілкування і ведуть сумісну діяльність за допомогою комп ’ ютерних мережевих засобів Мережева с пільнота = прост і д ії учасник і в + обм і н повідомленнями + соц і альн і серв і с и
 6. 6. Мережева спільнота Спільні Слід згадати про головну ідею Веб 2.0: &quot;Можливість спілкування є засобом розвитку ідей&quot;... Цілі , і нтерес и , потреби, ресурс и , до яких учасники с пільноти м а ют ь доступ, конте н т, мова спілкування
 7. 7. Що таке соц і альн і серв і с и Веб 2.0? Друге покоління мережевих сервісів в Інтернеті С умісна работа Обм і н і нформац ією Масов і публ і кац ії Соц і альн і серв і с и - мережев е програмне забезпечення , що підтримує групов у вза є мод ію
 8. 8. Відмінності Web 1.0 та Web 2.0 Предмет обговорення Web 1.0 Web 2.0 Нові риси Учасники Розробник і користувач- автор контенту і читач. Користувач як співрозробник. Читач як с п і ва втор. Товариства, спільноти (“мурашники”). Право на участь кожного. Скасування сторонньої регламентуючої сторони (модерації) Програмне забезпечення ПЗ створювалось для ПК . ПЗ – товар , закриті вихідні коди, АРІ . Л іцензійний продаж , прив’язка ПЗ до обладнання . Н аціленість на винахід . З апланований реліз . Д ля перегляду контенту використовується браузер . ПЗ створюється для веб . ПЗ – сервіс, додаток . В ихідні коди в ідкриті, API, open-source software . ПЗ може бути безкоштовним . С офт поверх обладнання . П ошук застосування вже винайденому . « В ічна бета» . А льтернативні засоби сприйняття . Веб як платформа . З няття та розмивання бар’єрів та обмежень (вільний доступ, універсальність, спрощення) . Контент (наповнення) Поповнення баз даних: а) плата постачальнику контенту; б) наймання добровольців . Дані організовуються таксономічно (ієрархія рубрик) . Засоби збереження даних – каталог, бібліотека, сховище . Форма представлення – персональні сторінки , що містять о дносторонні посилан ня. С айт с татичн ий. С торінка сайту має а дресу . Джерело – розум автора контенту . Наявність м еню навігації сайту для роботи з даними цього сайту; Копірайт . Для сприйняття контенту потрібно відвід увати сайт и , переходячи по посиланню чи закладці. Поповнення баз даних – те, що має один, відразу стає доступне кожному . Дані організовуються фолксономічно (всенародно) . Засоби використання даних - API-інтерфейси . П осилання – а втоматичні , двосторонні . Форма представлення – блоги . С айт и – д инамічн і. Адрес має мікроелемент контенту . Джерело контенту – колективний розум . Наявність і нтерфейс у для роботи з даними по всій мережі . «Вільна» ліцензія GNU FDL . Для сприйняття контенту не потр і б не відвідування сайту є можливість читати RSS – стрічки . Мережа як єдиний колективний розум, автоматизація контенту, агрегація (“злипання” частинок), синдикація (одночасне розповсюдження інформації). Події Замовлення та виготовлення програмного забезпечення . Публікація контенту авторами і сприйняття його читачами. Звертання до третьої особи – посередник а для задієння його ресурсів . Наявність великих нечисленних угод. Співпраця через відділ технічної підтримки програмного забезпечення . Наявність в заємоді ї , додавання властивостей, визначення цінност ей, створення спільного контенту кожним учасником . Самообслуговування, яке засноване на партнерській архітектурі сервісу – сервіс лише посередник між користувачами, що використовують власні ресурси один одного . Наявність д рібн их багаточисельн их трансакці й . Співпраця, самодіяльність , масові одиничні взаємовідносини . Цінність та вартість Вся цінність в ПЗ – хто володіє ПЗ, т о й і заробляє на цьому гроші . Інтернет цінний як джерело інформації . Вся цінність в базах даних – хто володіє базами даних та сервісами роботи з ними, т о й заробляє на цьому гроші; Інтернет цінний як інструмент комунікацій. Робота з базами даних; сервіс, а не продукт; економія часу та уваги.
 9. 9. будь-хто має змогу створювати зміст Інтернету. ! Використовуючи сервіси: Мережеві щоденники Колективн і г і пертекст и Географ і ч ні серв і с и Мережеві офіси Соц і альн і в і деосерв і с и Соц і альн і фотосерв і с и Соц і альн і закладки Соц і альн і по шукові систем и Мережеві карт и знан ь Програм и спілкування ОН-ЛАЙН Веб 2.0 Каталог Веб 2.0
 10. 10. Работа з Веб 2.0 передбачає: « Хмар и міток (Облако тэгов) » Веб 2.0 - з асоби для зберігання посилань на Веб-сторінки, що регулярно відвіду ються . У Веб 2.0 з акладки постійно добавляються та доступні з будь-якого комп'ютера в Інтернеті. Можлива участь в спільнотах . Використовуються теги . Г рупов а взаємоді я : колективне написання та редагування статей, заміток та анотацій . Рег і страція, персональні дії та комунікаці ї учасників між собою . Використання фото, відео та аудіосервіс ів, геосервіс ів та mashup. « BitTorrent, Google : “Довгий хвіст” » «Вічна бета » « Стосунки, а не технології » « Г р а » « Додатки з невеликих цеглинок” » «Вдосконалення» « Право на коригування » «Дов і ра» « Поведінка користувачів непередбачувана » «Розширен і можливості» « Наявність “мурашників” » «Регістрація »
 11. 11. Веб 2.0 - с пільне сховище закладок © Андронатій П.І. <ul><ul><li>http://www.bobrdobr.ru – БобрДобр (російськомовний інтерфейс) </li></ul></ul><ul><ul><li>http://Del.icio.us – Дел і шес (англомовний інтерфейс) </li></ul></ul><ul><ul><li>http://moemesto.ru/ – МоёМесто (російськомовний інтерфейс) </li></ul></ul><ul><ul><li>http://memori.ru/ - Меморі (російськомовний інтерфейс) </li></ul></ul>
 12. 12. Веб 2.0 - с пільне сховище медіа файлів <ul><li>http://flickr.com – Флікр (анг . інтерфейс) </li></ul><ul><li>http://flamber.ru – Фламбер (рос . інтерфейс) </li></ul><ul><li>http://www.panoramio.com - Панораміо (багатомовний інтерфейс) . </li></ul>Фотографії, схеми, малюнки: <ul><li>Відео : </li></ul><ul><ul><li>http://youtube.com – Ютьюб (анг . інтерфейс) </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.rutube.ru - Рутьюб (рос . интерфейс) </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.teachertube.com/ - TeacherTube (анг . інтерфейс) </li></ul></ul><ul><ul><li>Аудіозаписи : </li></ul></ul><ul><ul><li>http://audacity.sourceforge.net - Audacity (частково-рос . інтерфейс) </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.podomatic.com - PodOmatic (анг . інтерфейс) </li></ul></ul><ul><li>Презентації </li></ul><ul><ul><li>http:// www.slideshare.net – СлайдШара (анг . ) </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.spresent.com – Спрезент (анг . ) – створення презентацій он-лайн </li></ul></ul>
 13. 13. Веб 2.0 - сховище знань та спілкування <ul><ul><li>Карти знан ь: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bubbl.us – почергове редагування схем (анг . інтерфей ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>FreeMind – карти знань, що легко інтегруються в Wiki (анг . інтерфейс) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Graphviz – інтегрований у Wiki графічний пакет (анг . інтерфейс) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://cult.vslovar.org.ru/ - візуальний словник (рос . інтерфейс) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Блоги (мережеві щоденники) : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://www.livejournal.ru/ - Живий Журнал (рос . інтерфейс) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://blogs.mail.ru/ - Блоги на Mail.ru (рос . інтерфейс) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://www.blogger.com – світовий блог (рос . інтерфейс) </li></ul></ul></ul>Спілкування, диспути, консультації Спільний пошук інформації <ul><ul><ul><li>Соціальні пошукові системи : </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://www.eurekster.com/ - Свікі (анг . інтерфейс) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://www.google.com/coop/cse/ - Система користувацького пошуку (рос . інтерфейс) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://www.flexum.ru/ - Народний пошук (рос . інтерфейс) </li></ul></ul></ul>
 14. 14. Популярні проекти Веб 2.0 <ul><ul><li>П опулярн ий проект ВІКІПЕДІЯ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://en.wikipedia.org - Wikipedia 2,123,991 articles in English </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://ru.wikipedia.org - Вікіпедія 219,480 статей на рос . мові </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>W і k i </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://eduwiki.uran.net.ua – ВікіОсвіта (укр . інтерфейс) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://wiki.iteach.ru – ИнтеВики (рос . інтерфейс) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://letopisi.ru/ - Летописи.ру (рос . інтерфейс) </li></ul></ul></ul>ВікіОсвіта
 15. 15. Веб 2.0 - Геосервіси та м ешапи (від англ. &quot;mash up&quot; - змішувати) <ul><li>Фотографічні mashup </li></ul><ul><li>Відображення фотографій Флікр на YahooMaps </li></ul><ul><li>Коміко - створення фотокоміксів на основі фотографій. </li></ul><ul><li>Ермініс , Нетвайдс (синтез на одній сторінці &quot;сборной солянки&quot; із різних інтернет-сервісів </li></ul><ul><li>Імаджині вибір партнерів, подібних за «світосприйняттям» </li></ul><ul><li>Пайпс - візуальний редактор </li></ul><ul><li>для програмування мешапів </li></ul>Фрагмент зоряного неба Google Earth Геосервіси <ul><ul><li>http://maps.google.com - Карти гугл (майже рос . інтерфейс) </li></ul></ul><ul><ul><li>http://wikimapia.org/ Вікімапія – (багатомовний інтерфейс) </li></ul></ul><ul><ul><li>http://earth.google.com/ Гугл Земля (рос . інтерфейс) </li></ul></ul>
 16. 16. Я к можна використовувати Веб 2.0 в педагог і ч ній практи ці S O T Думат и і д іяти за допомогою мережі? Аналізувати і використовувати ? м ислення інших людей, які працюють з і нформац іє ю, демонструвати в мережі сво ї знан н я ! , показувати в м ін ня та нав ич ки ! Форму-вати вміння сумісно мислити Вихову-вати толерантність Форму-вати критич-не мислен-ня …… .
 17. 17. Схема використання в педагогіці (знайдена в Неті )
 18. 18. Педагогічні можливості Блогів <ul><li>Характерн і риси блог і в: </li></ul><ul><ul><li>Зворотній порядок запис ів . </li></ul></ul><ul><ul><li>Відгуки . </li></ul></ul><ul><ul><li>Є дин ий автор . </li></ul></ul><ul><ul><li>Можливість об’ є дн ання . </li></ul></ul><ul><ul><li>С т ійкі посилання . </li></ul></ul><ul><ul><li>Реда гування за д о помогою </li></ul></ul><ul><ul><li>звичайного браузера . </li></ul></ul>http://livejournal.ru http://blogs.mail.ru <ul><ul><li>Блоги , мережеві шоденники ( від web-loging – вх і д в Веб, де користувач веде свою колекц і ю запис ів. </li></ul></ul><ul><ul><li>Н апри клад: </li></ul></ul>
 19. 19. Соц і ал ь н и й серв і с “ Жив и й Журнал ” <ul><li>Мо ж ливості соц і ального серв і с у: </li></ul><ul><ul><li>Місце для дискус і й ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Можливість о тримати консультац ії і до даткові зна н н я . </li></ul></ul><ul><ul><li>Рабоч і і особисті записи учасник і в; </li></ul></ul><ul><ul><li>Дослідження ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Анкет ування ; </li></ul></ul><ul><ul><li>І нтерв’ю. </li></ul></ul>
 20. 20. Сумісний пошук http://quintura.ru <ul><ul><li>Св і к і (англ.) Ролл і о (англ.) </li></ul></ul>Кв і нтура (зап ити будуються через в і зуальн і карт и ) Зареєструйся і знайдеш:
 21. 21. С у м існе збереження закладок <ul><ul><li>Дел і шес (англ.) Румарк (англ.) </li></ul></ul><ul><ul><li>МоёМесто, Ньюс2.ру (англ.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Закладки в Гугл-блокнот і </li></ul></ul><ul><ul><li>БобрДобр (рос . вар і ант ) http://bobrdobr.ru </li></ul></ul><ul><ul><li>Створення анот ованог о списк у тематичних посилань ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Структур ування посилань за групам и : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>методич ні матер і ал и , </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>правила та закон и , </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>при клади і е ксперимент и , </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>результат и проект у и т.п. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Посилання д ійсні на будь-якому комп’ютер і , п і дключен ому до І нтернет у . </li></ul></ul>Мо ж ливості соц і ального серв і с у БОБРДОБР
 22. 22. Соц і альн і фотосерв і с и Засоби І нтернет, які дозволяють зберігати , класиф ікувати , обм і н юватись цифров и ми фотограф і ями і оцінювати ресурс и сервісів . http://Flickr.com http://www.panaramio.com http://foto.mail.ru http://kalyamalya.ru http://picasaweb.google.com Мо ж ливості соц і ального ФОТОсерв і са : <ul><ul><li>Р озміщення фотоматер і ал і в з навчального проекту; </li></ul></ul><ul><ul><li>п о шук ф отоматер і ал і в до навчальних тем та їх оцінювання ; </li></ul></ul><ul><ul><li>створення карт знан ь з поясне н нями; </li></ul></ul><ul><ul><li>створення баз и з GPS-координатами; </li></ul></ul><ul><ul><li>а нал і з і структур у ва нн фотоматер іалі в. </li></ul></ul>
 23. 23. С у м і сне збереження мед і афайл і в <ul><ul><li>Презентац ії SlideShare </li></ul></ul><ul><ul><li>( http://slideshare.net ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ютьюб ( http://youtube.com YouTube) - збереження , п ерегляд та об говорення цифров и х в і деозапис ів . Використовуються м і тки-категор ії . </li></ul></ul><ul><li>Ск і лопед і я </li></ul><ul><li>http://www.rutube.ru/ </li></ul><ul><li>RuTube.ru </li></ul><ul><li>http://video.mail.ru/ </li></ul><ul><li>Видео@mail.ru </li></ul><ul><li>http://vision.rambler.ru/ </li></ul><ul><li>Rambler Vision </li></ul>Можливості соц і ального серв і с у Slideshare <ul><li>Можна розміщувати презентац ії , які прогр а ют ь ся в спец і альном у Flash-пле є р і . Во ни мо ж ут ь містити : </li></ul><ul><ul><li>в і з и тки навчального проект у або команд и ; </li></ul></ul><ul><ul><li>звіти пр о д і я льність команд; </li></ul></ul><ul><ul><li>представлен ня дослідницької работ и з проекту; </li></ul></ul><ul><ul><li>алгоритм в ик о нання работ и . </li></ul></ul>Використовуємо презентації або особисто , а бо разом з іншими учасниками навчального проект у .
 24. 24. Мережеві карти знан ь Засіб зображе н ня процес у спільного системного м ислення за допомогою схем. Карт и розуму , карт и пам’ят і , і нтелект-карт и , майнд-мэп и . http://bubbl.us http://ru.wikipedia.org/wiki/FreeMind http://www.graphviz.org/ Географ і ч ні серв і с и: GPS – нав і гатор и Геокешинг Геотаг і нг Потужній інструмент , який дає можливість п і днят и на я к існо нов и й р і вень і напо внити нов и м практич н им змістом орган і зац і ю навчальної дея льності школ ярів . Global Positioning System (GPS ) <ul><ul><li>Це су путникова нав і гац ійна система, яка складається з 24 с у путник і в , що працюють в є дин і й мережі. Вони знаходяться на 6 орб і тах в и сото ю біля 17 000 км над поверхн ею Земл і . </li></ul></ul><ul><ul><li>С у путники пост ійно рухаються зі швидкістю біля 3 км/сек, здійснюючи два по вних к о ла навколо планет и мен ш , ніж за 24 години . </li></ul></ul>
 25. 25. Геокеш і нг (&quot;geocaching&quot;, від гре ц . &quot;geo&quot; - Земля, англ. &quot;cache&quot; – сховище) Головна і дея полягає в том у, щ о одн і гравці ховають “скарби” , визначаючи ї х координа ти за д о по мо гою GPS . Інші гр авці, в и користовуючи ці координат и і сво ї GPS-при ймачі шукають заховані “скарби” .    Хованки рекоменду є т ься с творювати лише в м ісцях , які мають природн у , і сторич ну , культурн у чи географ і ч ну цінність . Тому створення та по шук хованок п е ре т в о рю є т ь ся в активн у п і знаваль ну п одорож . Гравці отримують велику кількість цікавих відомостей пр о визначні місця регіону . Геотаг і нг (“geotagging”, від гре ц . &quot;geo&quot; - Земля, англ. &quot;tag&quot; – м і тка, ярл и к) Заснований на в и користанні в якості м і ток географ і ч них GPS координат точки, в якій зроблена фотограф і я. При р о зм і щен ні фотографії в мережі, учасники проект у до дають до неї опис і ключ о в і слова – м і тки, за якими цю фото графію можна пізніше з най ти . Геокеш і нг можна використовувати для пров е д ення р і зно манітних соц і альн их , кра єзнавчих проект ів С ерв і с цифров и х карт Google - зображе ня точки в якій зроблена фото графія , на карт і http://maps.Google.com Географ і ч ні серв і с и:
 26. 26. Спілкування в ОН-Лайн Програм и дл я ОН-Лайн спілкування ICQ Таксофон Skype <ul><ul><li>Спілкування в режим і реального часу (Чат) . Перес илання повідомлень і файл і в . </li></ul></ul><ul><ul><li>Работа с декількома адресатами одно часно. Я к це п ра цює ? Що потрібно щоб стат и учасником мережі icq? Д е скачат и icq кл іє нт а ? На вс і ці питання відповість Вам сайт : http://icqhelp.net / </li></ul></ul><ul><li>І нтернет-телефон — с и мб і оз звичайного телефон у і ICQ-кл іє нта. Його послуги є платн і і бе зплатні . Се ред платних є такі : голосов ий з в’яз ок м і ж кл іє нтами Skype в межах І нтернет у, голосова конференц і я , обм і н текстов и ми повідомленнями, перес и лка файл і в , в і деоконференц і я , перенаправлен ня в иклику . </li></ul><ul><li>За вантажити програму і п озна йомитись детально можно тут: http://www.skype.com/intl/ru/download/ </li></ul><ul><ul><li>http://skype.com/intl/ru / </li></ul></ul><ul><li>Таксофон дасть змогу безкоштовно : </li></ul><ul><ul><li>звонит и один о д ному, користуватись голосов им авто відповідачем, приймати зв інки з звичайних телефон і в , перес и лат и вх ідні зв інки (на комп’ютер) на люб і звичайні телефон и. http://www.taksofon.com/ </li></ul></ul>
 27. 27. Мережеві оф і с и С умісне реда гування документ і в і таблиц ь Можна використовувати для створення , реда гування та збереження документ і в, таблиц ь, фотограф і й, презентац і й та інших корисних об’кт і в на віддаленому комп’ютер і в мережі . (Цими засобами створено O н-лайн середовище лабораторії інформатики ) Документ и Гугл http://docs.google.com
 28. 28. Сумісне с творення і реда гування документ і в В і к і В і к і (колекц і я вза є мо зв ’язан и х м і ж собо ю запис ів ). Російський освітній проект ЛЕТОПИСИ.ру: http://letopisi.ru L etopisi.ru в Україні <ul><ul><li>В ікі-освіта - www.eduwiki.uran.net.ua </li></ul></ul><ul><ul><li>ИнтеВики - http://wiki.iteach.ru , http://google.com.ua , www.googlelabs.com , Gmai l .com , http://pages.google.com , groups.google.com , </li></ul></ul>
 29. 29. 20 ц і кавих справ з Веб 2.0 <ul><li>Зарегіструйтесь в проекті Летописи.ру. Перегляньте статті про Веб 2.0; </li></ul><ul><li>Познайомтесь з ВікіВікі, дізнайтесь як можна взяти участь в проектах і організуйте свій власний проект; </li></ul><ul><li>Створіть корисний шаблон і поділіться ним з іншими; </li></ul><ul><li>Заведіть собі Живий Журнал і вступіть в спільноту Летописи.ру; </li></ul><ul><li>Опублікуйте у власному журналі і в спільноті Летописи.ру повідомлення про корисні технічні новини, які Ви знайшли в Мережі; </li></ul><ul><li>Використовуйте мітки (тэги) і “ цветные полоски ” для класиф і кації своїх і чужих повідомлень в ЖивомуЖурналі; </li></ul><ul><li>Заведіть пошту на Гмайл (www.gmail.com) і навчіться класифікувати листи помічаючи їх тегами, а не розміщуючи в папки; </li></ul><ul><li>Спробуйте зберігати свої документи і електронні таблиці в Мережі. Це можуть бути таблиці документи Гугла, або таблиці, документи, проекти и презентації Zoho; </li></ul><ul><li>Познайомтесь з RSS і заведіть на своїй Гугл-сторінці програму, що читає RSS- стрічки . Добавте на свою сторінку корисні навчальні блоги; </li></ul><ul><li>Спробуйте Флікр і навчіться знаходити і використовувати потрібні фотографії; </li></ul><ul><li>Створіть свою копилку фотографій на Флікрі, заведіть друзів і вступіть в спільноту. Близькі до Летописи.ру спільноти - GPSI, Vintel; </li></ul><ul><li>Спробуйте використовувати змішані сервіси (мэшапы), засновані на схрещувані Флікра і інших сервісів. Розмістіть свої фотографії в Панораміо і відмітьте на карті точки, в яких ці фотографії були зроблені; </li></ul><ul><li>Познайомтесь з сучасними пошуковими системами Веб 2.0 - Свіки, Ролліо, Нігма, Квінтура; </li></ul><ul><li>Познайомтесь з тегами і соціальними закладками. Заведіть собі колекцію закладок на Делішес, БобрДобр або Румарк. Приєднайтесь до однієї з спільнот; </li></ul><ul><li>Верніться в Летопись.ру і добавте свої теги - категорії до статтей Летописи.ру; </li></ul><ul><li>Відкрийте для себя Ютьюб. Найдіть корисні навчальні відео-записи; </li></ul><ul><li>Навчіться конвертувати записи в FLV-формат. Навчіться використовувати Ютьюб або інший відео-сервіс для розміщення своїх відео-матеріалів; </li></ul><ul><li>Знайдіть собі корисний підкаст або джерело навчальних аудіо-записів. Повідомте про цікаві аудіо-сховища на сторінках свого блогу чи в Летописи.ру; </li></ul><ul><li>Верніться в Летописи.ру і добавте в спільну копилку записи в форматі Ogg; </li></ul><ul><li>Знайдіть свій будинок на Землі Гугл (http://earth.google.com), прикріпіть до його географічних координат цифрову фотографію в Панораміо. Обміняйтесь <геокнопками> з друзями за допомогою електронної пошти. </li></ul>Для того, щоб познайомитись з можливостями соціальних сервісів Веб 2.0 і педагогікою мережевих спільнот виконайте 20 таких простих дій:
 30. 30. Чому? <ul><li>У веб світі останнім часом спостерігались гучні скандали, спричинені недостатньою захищеністю приватної інформації і постійної загрози вандалізму по відношенню до контенту, відкритому всім для змін. </li></ul><ul><ul><li>Світовий лідер серед соціальних веб-сервісів MySpace оскандалився , коли один діяч, використовуючи дірку в захисті, виклав в Мережу файл, який містив більш як півміліона зображень, скопійованих з особистих профілів користувачів MySpace. </li></ul></ul><ul><ul><li>Скандал трапився з Facebook, іншим соціальним сервісом світового рівня. Його власник Марк Цукерберг змушений був звернутись з вибаченнями до своїх користувачів. Скандал виник через те, що завдяки відстеженню дій кожного користувача, вся історія їхніх купівль стала видима онлайн-друзям. </li></ul></ul><ul><ul><li>Інший соціальний світовий проект, народна веб-енциклопедія «Вікіпедія», після деякого часу існування змушена була «наступить на горло собственной песне» , бо адміністрація втомилась боротись з вандалізмом. В проекті де можуть приймати участь всі бажаючі, серед творців і талантів знайшлось багато геростратів і просто шкідників. </li></ul></ul>Залежність від наявності постійного зв ’ язку (зника є зв ’ язок — інформація стає недоступною чи неможливою в використанні). Слабка пристосованість теперішньої інфраструктури до виконання складних обчислювальних завдань в браузері . Залежність якості работи сервісів від якості работи багатьох компаній. Незахищеність конфіденційних даних, що зберігаються на чужих серверах від крадіжок особистих даних користувачів, масових зламів облікових записів (блогів). Як і декілька років назад, коли відбувся крах Web 1.0, сьогодні спостерігається постійне інвестування нових сервісів. Деякі з них купуються за в еличезні гроші. Залежність великої кількості сайтів від рішень сторонніх компаній.
 31. 31. Що таке Веб 3.0? Калаканіс так говорив про появу &quot;третього Інтернету&quot; в Мережі: На сучасному етапі розвитку Інтернету соціальну мережу чи інший сервіс легко створити з нуля практично безкоштовно, тому таких проектів стає надто багато, через що вони втрачають свою цінність. Якщо платформу Web 2.0 почнуть використовувати професіонали для створення нових цікавих проектів і якісного контенту в мережах, це й буде Web`ом 3.0.   ПЕРСПЕКТИВИ В Веб 2.0, щоб забезпечити персоналізацію і сумісність, затребувана комунікація. В Веб 3.0 – співробітництво. Тому бум, “чистих соціальних сервісів” пройде і “ Уже проходить на Заході ”, а наступає бум програмного забезпечення, яке реалізує бізнес-процеси конкретних бізнесів для локальних груп . Спеціалізовані групи виникають не тільки виключно для спілкування, а й для справи, і тому комунікаційного функціоналу недостатньо. Нема сенсу робити маленькі безтолкові “ВКонтакте” і “Одноклассники”. Відомий Web-підприємець Джейсон Калаканіс, автор пошукового стартапа Mahalo.com зауважив, що важливою відмінністю третього веба від другого є поява колективного розуму (wisdom of the crowds), який прийде на зміну пануючому сьогодні груповому психозу (madness of the mobs). Оптимістичним прихильником Веб 3.0 є директор Google Inc. Эрик Шмідт. Виступаючи на Seoul Digital Forum, він спробував відповісти на питання журналістів про те значеня терміну Web 3.0, яке вкладає в нього корпорація Google, назвавши Web 2.0 &quot;маркетинговым терміном&quot;. Шмідт розповів, що Web 3.0 стане платформою &quot;приложений, собранных вместе&quot;. Вони будуть відносно малі і універсальні для завантаження з любого пристрою, чи це комп ’ ьютер, ч и мобільний гаджет. Крім того, ці вкладки будуть дуже швидко працювати і розповсюджуватись &quot;вирусным&quot; шляхом (через соціальні мережі, електронну пошту і т.п.).
 32. 32. Думки про Веб 3.0 <ul><li>Web 3.0 – це узконишевые сайты . Є думка, что Мережа буде развиватись шляхом створення більш диференційованих вертикальных социальных сетей . Люди будуть об ’ єднуватись навколо однієї конкретної улюбленої справи, професії, захоплення, ділитись думками, давати і отримувати поради, рекомендації. Яскравим прикладом цього сьогодні є кулінарні, медичні сайти. </li></ul><ul><li>Web 3.0 як соціальна рекомендаційна інституція, в основі якої лежить автоматичний принцип рекомендования . На думку експертів, такі Web 3.0 будуть відрізнятись від Web 2.0 тим, що користувачі не тільки самі будуть створювати контент, але й самі ж його будуть сертифікувати, відмічаючи те, що заслуговує на увагу однодумців. Система дозволяє робити це автоматично. Наприклад, imhonet.ru. Так, врахувавши враження від прочитаних книжок і переглянутих фільмів, вам видається список людей, що рекомендують тих, чиї інтереси максимально співпадають з вашими. </li></ul><ul><li>Web 3.0 - « менеджеры знаний ». Це нова професія, яка стане з ’ єднуючою ланкою між Web 1.0 (відокремлений від користувача контент) і Web 2.0 (соціальні сервіси, де користувачі безпосередні учасники створення контенту). За цією версією експерт (“менеджер знань”) — це той самий рекомендувач, але не автоматично вибраний, а той, що заслужив своє положення реальною працею всередені спільноти. </li></ul><ul><li>Web 3.0 як « живой поиск ». Пошук за ключовими словами ведуть не роботи, а живі люди, професіонали в своїх галузях, з якими можна ще й обговорити всі попутні питання. </li></ul><ul><li>Web 3.0 - мультимедийный поиск . Ще в 2007 IBM і BBC заявили про створення власного Web 3.0. В основі його концепції лежить пошукова система, здатна здійснювати пошук за вмістом відеофайлів. Пошук від IBM заснований на виявленні відповідності внутрішнього контенту відео з текстом пошукового запиту. До цих пір пошук здійснюється за текстовими тегами, що описують відео. </li></ul>
 33. 33. Проекти Веб 3.0? До числа ідейних натхненників, авторів майбутнього вебу Калаканіс відносить такі відомі проекти як Digg , або YouTube . Вони, на його думку, здатні дати поштовх до появи унікальних авторських проектів. В якості прикладу такого веб-проекта майбутнього Калаканіс називає відеосервіс Funny Or Die . В даний час існує декілька послуг, де реалізована цікава концепція (новація Веб 3.0) пошуку музичних композицій за їх фрагментами? Ojos і Polar Rose працюють над пошуком мультимедіафайлів за зразками. Наприклад, за фрагментом пісні улюбленої рок-групи можна отримати посилання на схожі твори інших виконавців, а ввівши в пошуковик фотографію картини, можна отримати сотні інших зразків живопису. Існує декілька послуг, де подібна концепція вже реалізована. Ojos, весною 2006 року демонструвала Web-інструмент обміну фотографіями Riya ( www.riya.com ).
 34. 34. ОТЖЕ Веб 3.0 з точки зору користувача - це : <ul><li>На сьогоднішній день є декілька варіантів розвитку Інтернету, якому науковці присвоюють ім ’ я Веб 3.0 . і це: </li></ul><ul><ul><li>семантична павутина; </li></ul></ul><ul><ul><li>ідея Web`а, що створюють професіонали; </li></ul></ul><ul><ul><li>мультимедіапавутина; </li></ul></ul><ul><ul><li>всюдисуща сітка; </li></ul></ul><ul><ul><li>3D Web.  </li></ul></ul>Всюдисуща мережа, якою займаються професіонали що фільтрують користувацьку інформацію, перевіряють фактичні матеріали, редагуючи помилки і заголовки. Мережа, яка передбачає тотальну її персоналізацію за допомогою єдиних облікових записів на багатьох сайтах, без заповнення одних і тих самих полів, що дасть змогу зібрати велику кількість інформації про користувача так званим “соціальним графом”, що удосконалить пошукову службу . Створення в мережі надійного, гнучкого, оптимізуючого і при цьому “дружнього” по відношенню до користувача набору технологій і стандартів, що дозволить кожній людині, де б вона не знаходилась, індетифікувати будь-який інформаційний пристрій, що знаходиться поблизу, створити з ним сітку і це не вимагатиме додаткових технічних знань.
 35. 35. І наостанок… Семантичні тенета (Semantic Web). – це інтелектуальний “Інтернет, який реалізовуватиме людські бажання: знайдена інформація по ступіню відповідності запиту наближатиметься до 100% і лише тоді вона буде поміщена в інформаційне поле користувача коли її попередньо проаналізують і класифікують фахівці. Вперше про семантичні тенета заговорили в 2001 році, коли в журналі Scientific American була надрукована стаття Тіма Бернерса-Лі, під назвою &quot;Семантическая сеть“. Суть її полягає в тому, що програмні агенти виконують завдання, непідсильні людині, використовуючи при цьому можливості штучного інтелекту. Наприклад, коли користувач заходить на який-небуть сайт, модуль автоматично визначає його тематику, підшуковуючи аналогічну інформацію на інших сайтах і службах. 3D Web  Трьохвимірний Web в перспективі зможе надати нам можливість помістити своє віртуальне втілення в практично будь-яку точку віртуального простору. Для прикладу можна відвідати інші міста, якщо їх не можна відвідати в реальному житті, музеї, можливо, пересіктись там з віртуальними &quot;Я&quot; своїх реальних друзів. Щось подібне уже сьогодні пропонує Google Earth.   Web 3.0 – панування роботів. Сьогодні роботы переглядають оглядачі в пошуках потрібної інформації, розсилають спам і віруси, хто знає, що нас чекає завтра? Можливо вони будуть придумувати за нас контент, спілкуватись на форумах і писати блоги? Користувацькі безпровідні мережі – Web 3.0, так назвали свій проект європейскі дослідники, що займаються створенням пользовательских беспроводных сетей (WIP) . На їхню думку, якщо контент, який генерується користувачами – це Web 2.0, то веб 3.0 – це генеровані користувачами мережі. Клієнти таких мереж можуть самостійно об ’ єднувати власні канали зв ’ зку і створювати нові безпровідні мережі. Комерційні можливості веб 3.0 . «Полярные информационные системы, котор ы е построены за принципом commerce-on-demand», – це теж Web 3.0 , так вважають російські інтернет-підприємці. За їхніми розрахунками, власник цієї системи бере участь в розподілі прибутку, що утворився через операції, здійснені системою. Чому Web 3.0? Тому що полярные информационные системы , подібно до Web 2.0, мають ефект «саморазрастания» за рахунок активності відвідувачів.
 36. 36. Підведення підсумків Web 1.0 - це світ статичних pages . I ми це називаємо &quot;Тільки для читання&quot;. Веб 3,0 - розвідка ініціатива + Web 2.0 + ” Читання, Введення і В иконання ” . Web 2.0 - Динамічна і комплексна з засобами масової інформації, такі як звук, відео. “ Читання і запис&quot;. ПАНИКА! Классная кнопка? Інтернет
 37. 37. В и с н о в к и: WEB 6.66 WEB 5.0 WEB 0.0 WEB 1.0 Інтернет Що ми матимем ? (З шуткою про серйозне) WEB 4.0 WEB 2.0 Юзер мріє законектиться з ким, або з чим-небуть Юзер отримує контент Юзер створює контент Колективне створення контента WEB 3.0 Контент думає за юзера Контент спілкується з контентом Контент видаляє юзерів, зрозумівши , що вони не мають сенсу
 38. 38. Глосарій термінів <ul><li>AJAX - Asynchronous JavaScript and XML — «асинхронний JavaScript і XML» , своєрідний підхід до побудови інтерактивних користувацьких інтерфейсів веб-вкладок . При використанні AJAX веб-сторінка не перезавантажуються повністю у відповідь на кожну дію користувача. Такий підхід дозволяє створювати набагато більше зручних веб-інтерфейсів. </li></ul><ul><li>API ( англ. Application Programming Interface, API]) — Відкриті суспільні веб-сервіси - набір методів (функцій), які програміст може використовувати для доступу до функціональності іншої програми, модуля, бібліотеки). Відкритість API дозволяє створювати змішані (mash-up) гібридні сервіси, які додають користувачам багато нових можливостей. </li></ul><ul><li>RSS - Веб-синдикація. Одночасна публікація одного і того ж матеріалу на різних сторінках або веб-сайтах. Для цього використовуються «веб-потоки», які називаються « RSS -потоки», що містять заголовки матеріалів і посилання на них. </li></ul><ul><li>GPS - Система глобального позиціювання, Global Positioning System , GPS . В систему входять 24 супутника, що літають на низьких висотах навколоземної орбіти. </li></ul><ul><li>SWF-формат (власний формат Flash-плеєра) є загальноприйнятим стандартом розповсюдження анімації в Інтернеті. В даний час програвач SWF-фільмів установлений на 98% комп ’ ютерів, що підключені до Інтернету. </li></ul>
 39. 39. Д ж е р е л а <ul><li>What Is Web 2.0 стаття Тіма О'Рейлі; </li></ul><ul><li>Time's Person of the Year: You стаття в журналі Time; </li></ul><ul><li>Один на один с Web 2.0 стаття в журналі КомпьютерраOnline. Автор Андрій Письменний; </li></ul><ul><li>Кращі Веб 2.0 ресурси по 41 категорії; </li></ul><ul><li>The Best Web 2.0 Software of 2006 ; </li></ul><ul><li>Интернетно - колективний блог Веб 2.0, соціальні мережі, ajax, огляд цікавих сайтів; </li></ul><ul><li>Шпаргалка по Рунету - 63 сервісa російського веб 2.0; </li></ul><ul><li>Catalogr.ru — каталог російських веб 2.0 сайтів, соціальних мереж та сервісів; </li></ul><ul><li>Веб 2.0.-технологии в образовании ; </li></ul><ul><li>Характеристики социальных сервисов веб 2.0 Патаракин Е. Д. Информационные технологии в управлении образованием - IV Всероссийская конференция - Псков-2007; </li></ul><ul><li>Примеры Веб 2.0 - стаття в Летописи.ру; </li></ul><ul><li>10 вещей Web 2.0, при помощи которых можно за 10 минут стать еще более успешным профессионалом в электронном обучении , Автор: Стефен Доунс (Stephen Downes),Национальный совет исследований (Канада), источник Дистанционное обучение ; </li></ul><ul><li>Сетевые сообщества и будущее Интернет технологий. Web 2.0 , лекція Кристофа Агітона. </li></ul>

×