Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Google

1,569 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Google

 1. 1. Збереження документ і в. Документ и Google
 2. 2. Д е можн а зберігати сво ї документ и ?
 3. 3. Можливості <ul><ul><li>Створюйте документи і працюйте з ними в Інтернеті спільно з іншими користувачами . </li></ul></ul><ul><ul><li>Швидко створюйте документи, змінюйте і завантажуйте їх. </li></ul></ul><ul><ul><li>Створюйте нові документи, таблиці та презентації &quot;з нуля&quot; , або завантажуйте на сервер ті, що вже є на вашому комп'ютері. </li></ul></ul><ul><ul><li>Переглядайте та редагуйте їх на будь-якому комп'ютері. </li></ul></ul><ul><ul><li>Що вам для цього потрібно ? - комп ’ ютер, Інтернет та браузер. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ваші документи надійно зберігаються в Інтернеті! </li></ul></ul><ul><ul><li>Спільно вносьте зміни в режимі реального часу. </li></ul></ul><ul><ul><li>Запросіть інших користувачів до роботи та редагуйте документи одночасно з усіма. </li></ul></ul><ul><ul><li>І все це абсолютно безкоштовно . </li></ul></ul>
 4. 4. Тип и файл і в, я к і можн а за вантажувати : <ul><li>   Документ и (до 500 КБ) </li></ul><ul><ul><li>HTML-файл и та текстов і файл и (.txt). </li></ul></ul><ul><ul><li>Microsoft Word (.doc), Rich Text (.rtf), OpenDocument Text (.odt) и StarOffice (.sxw). </li></ul></ul><ul><li>Презентац ії (до 10 МБ з ваш о го комп’ютера, 2 МБ з І нтернет у , 500 КБ по е лектронн і й по ш т і ) </li></ul><ul><ul><li>Microsoft PowerPoint (.ppt, .pps). </li></ul></ul><ul><li>Таблиц і (до 1 Мб) </li></ul><ul><ul><li>Текст з р о зд і л ьниками - комами (.csv). </li></ul></ul><ul><ul><li>Таблиц я Microsoft Excel (.xls) або OpenDocument (.ods). </li></ul></ul><ul><li>Файл и в формат і PDF (до 10 Мб при за вантаженні з комп’ютера і до 2 Мб при за вантаженні з І нтернет у ) </li></ul>
 5. 7. С творюйте прост і документ и “ з нуля&quot; <ul><ul><li>Увійшовши на Google . docs ми можемо легко виконувати всі основні операції з локументами, в тому числі - створювати марковані списки, сортувати за стовпцями, додавати таблиці, зображення, коментарі, формули, змінювати шрифти і т.д. </li></ul></ul><ul><ul><li>Документи Google підтримують більшість популярних форматів файлів, у тому числі DOC, XLS, ODT, ODS, RTF, CSV, PPT і т.д. </li></ul></ul><ul><ul><li>Завантажуємо файли : </li></ul></ul><ul><ul><li>1) Набрати в адресному рядку браузера https://docs.google.com/ 2) Вибрати вкладку Створити новий та обрати тип документа. (Знайомий вигляд інтерфейсу спрощує редагування.) 3) Вибрати тип шрифту: жирний, курсив чи підкресленя. Створити відступ, змінити формат шрифту або цифр, вибрати інший колір фону комірки - все це можна легко зробити на панелі інструментів, просто натискаючи на потрібні кнопки, як в будь-якій офісній програмі. </li></ul></ul>
 6. 9. В и бирайте сам і , кому б в и хот іли надати доступ до сво їх документ ів <ul><ul><li>Просто введіть Е - mail дреси людей, яким ви хочете надати доступ до документу, і відправте запрошення. </li></ul></ul><ul><ul><li>Після цього ви зможете миттєво обмінюватись файлами . </li></ul></ul><ul><ul><li>Будь-який користувач, якому ви відправили запрошення на редагування або перегляд документу, таблиці або презентації, отримає до них доступ відразу після входу в систему. </li></ul></ul><ul><ul><li>Редагуйте документи і презентуйте свої проекти в режимі реального часу. </li></ul></ul><ul><ul><li>Переглядати документ і вносити до нього зміни можуть одночасно кілька людей. </li></ul></ul><ul><ul><li>На екрані відображається вікно чату для таблиць, а вікно версій документу показує зміни і дозволяє дізнатися, ким і коли вони були зроблені. Переглянути презентацію спільно - легко: будь-який учасник перегляду може автоматично слідкувати за тим, хто демонструє презентацію. </li></ul></ul>
 7. 11. Реда гуйте і відкривайте документ и звідки завгодно <ul><ul><li>Нічого не потрібно завантажувати: документи, таблиці та презентації доступні з будь-якого комп'ютера, підключеного до Інтернету з допомогою стандартного браузера. Причому абсолютно безкоштовно. </li></ul></ul><ul><ul><li>Зберігайте свою роботу в захищеному сховищі. Використовуючи Інтернет-сховище та автозбереження, ви більше не будете боятись псування локального жорсткого диску чи перебоїв з електрикою. </li></ul></ul><ul><ul><li>Зберігайте й експортуйте копії . Документи і таблиці можна без проблем зберегти на комп'ютері у форматах DOC, XLS, CSV, ODS, ODT, PDF, RTF і HTML. </li></ul></ul><ul><ul><li>Систематизуйте документи Ви без зусиль знайдете потрібні документи, якщо розкладете їх по папкам. </li></ul></ul>
 8. 13. Опубликуйте документ в виде веб-страницы <ul><ul><li>Документ и можн а публ і к увати в І нтернет і у ви гляді звичайних веб-ст орінок . Для цього н е потрібно н ія ких спец і альн и х знан ь – достат ньо тиснути ліву кнопку м и ш і . </li></ul></ul><ul><ul><li>Керуйте доступом до сво їх ст о р інок. </li></ul></ul><ul><ul><li>Документ можн а опубл і к у ват и , можн а надати до н ього доступ лиш е вибраним к о ристувачам або за боронити доступ в загалі - це ви р і ш уєте в и . (Кр ім того, о публ і к ування можн а в будь-який час время відмінити ). </li></ul></ul><ul><ul><li>Відправляйте документ и в блог . </li></ul></ul><ul><ul><li>Готов и й документ можн а р озмістити в сво єму бло зі . </li></ul></ul><ul><ul><li>Публ і куйте для в и користання в своєму проекті для своїх учнів в колективі, тощо. </li></ul></ul><ul><ul><li>Завдяки Службам Google обм і н важ ливими документами, таблиц я ми і презентац і ями м і ж учнями та вчителями, студентами та викладачами, с півробітниками колектив у ста в набагато простішим . </li></ul></ul>
 9. 15. Д о р о б о т и <ul><ul><li>Чи готові ви створити св і й пер ший Документ Google? </li></ul></ul><ul><ul><li>Просто увійдіть в св і й аккаунт Google. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ви бер іть тип документ у , який потрібно с тв о рити , або ж за вантажте той файл, що є на комп ’ ютері . </li></ul></ul><ul><ul><li>Тепер можн а надати доступ до документ а іншим к о ристувачам або навіть його опубл ікувати . </li></ul></ul><ul><ul><li>Не забудьте запам ’ ятати Url –адресу документу для вставку посилання в блог чи сайт. </li></ul></ul>

×