Trendonderzoek dialoogmedia - editie 2012 (Samenvatting)

443 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
443
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Trendonderzoek dialoogmedia - editie 2012 (Samenvatting)

  1. 1. Trendonderzoek Dialoogmedia Een periodiek onderzoek naar kanaalvoorkeuren van de consument Editie 2012
  2. 2. Samenvatting Trendonderzoek Dialoogmedia Editie 2012 1. Trendonderzoek DialoogmediaOrganisaties hebben de mogelijkheid om via een breed scala van kanalen een rechtstreekse dialoog met deconsument aan te gaan en te onderhouden. Naast het aanbieden van relevante en gerichte informatie aande consument, is ook de keuze van het kanaal van belang. Over de kanaalvoorkeuren van de consumentwas tot twee jaar geleden nog betrekkelijk weinig bekend.Op welke wijze wordt de consument het liefst benaderd? Welk kanaal heeft de voorkeur van de consumentin de fasen van de customer activity cycle? En verschilt dit per branche en per type consument? Dit zijnbelangrijke vragen voor elke marketing- en communicatieprofessional die ernaar streeft de juiste persoonaan te spreken met het juiste aanbod op het juiste moment via het kanaal van zijn voorkeur.In 2010 heeft DDMA, in samenwerking met 2organize en ANWB Media, het initiatief genomen tot een nieuwperiodiek consumentenonderzoek: het Trendonderzoek Dialoogmedia. Vorig jaar heeft PostNL zichaangesloten als onderzoekspartner. Gedurende drie jaar zijn de kanaalvoorkeuren van de consument inkaart gebracht. Het onderzoek is uitgevoerd door Ipsos Synovate.Deze samenvatting betreft de derde en tevens laatste editie (2012) in een reeks van drie jaarlijkserapporten van het Trendonderzoek Dialoogmedia. Naast een weergave van de resultaten van de derdemeting wordt kort ingegaan op de trends op het gebied van dialoogmedia. Dit aan de hand van eenvergelijking met de resultaten uit 2010 en 2011 (ga naar www.ddma.nl/kennisbank/trendonderzoek-dialoogmedia voor de samenvattingen van de eerdere edities).Het Trendonderzoek Dialoogmedia is het eerste onderzoek dat consumentvoorkeuren kanaaloverschrijdendanalyseert. In een tijd waarin de invloed van de consument op de commerciële dialoog toeneemt en hetmedialandschap drastisch verandert, is inzicht in de kanaalvoorkeuren van de consument bijzonderwaardevol. p.1
  3. 3. Samenvatting Trendonderzoek Dialoogmedia Editie 2012 2. OnderzoeksopzetAangezien het onderzoek betrekking heeft op dialoogmedia, is er gekozen voor een mixed-mode opzet. Indit geval een combinatie van online en telefonisch onderzoek. Dit garandeert een goede representativiteitvan de Nederlandse bevolking. In mei 2012 zijn totaal 1.249 consumenten ondervraagd, waarvan 80%online en 20% telefonisch.DialoogmediaHet onderzoek concentreert zich op de volgende kanalen: E-mail Geadresseerde post (Advertenties op) internet / website Folder Online profielpagina Op straat Telefoon (vaste aansluiting) Aan de deur Mobiele telefoon Vrienden, familie en kennissenBranchesHet onderzoek brengt de kanaalvoorkeuren in kaart voor de onderstaande branches. Energiemarkt Media (uitgeverijen) Charitatieve instellingen Financiële dienstverlening Toerisme/recreatie Telecom/ICTFasen van de customer activity cycleHet onderzoek maakt onderscheid in de kanaalvoorkeuren in drie fasen van de customer activity cycle: Oriëntatie op aankoop Aankoop Service na aankoop p.2
  4. 4. Samenvatting Trendonderzoek Dialoogmedia Editie 2012 3. OnderzoeksresultatenIn mei 2012 is de derde editie van het Trendonderzoek Dialoogmedia uitgevoerd: het onderzoek naarkanaalvoorkeuren van de consument.Het onderzoek heeft een schat aan informatie opgeleverd. Hieronder worden enkele resultaten enconclusies gedeeld. De consument geeft de voorkeur aan e-mail om te worden benaderd door organisaties waar hij klant is, gevolgd door de voorkeur voor geadresseerde post. Door organisaties waar de consument (nog) geen klant is, wordt hij het liefst benaderd per e-mail, gevolgd door de voorkeur voor de folder en geadresseerde post. Deze voorkeur is relatief minder sterk dan die bij organisaties waar hij al klant is. De inzet en effectiviteit van de dialoogmedia zijn niet altijd in overeenstemming met elkaar. De inzet van dialoogmedia is over het algemeen wel in lijn met de kanaalvoorkeur van de consument. • De consument wordt, naar eigen zeggen, door organisaties het meest benaderd via e-mail en per folder. Ook heeft de consument een voorkeur voor e-mail en de folder om te worden benaderd. Echter blijken deze kanalen voor organisaties niet altijd de meest effectieve kanalen te zijn om klanten te werven. De effectiviteit van dialoogmedia verschilt per branche. Het doen van aanbie- dingen via de mobiele telefoon lijkt de meeste baat te hebben voor organisaties. • Kijkend naar de kanaalvoorkeuren van de consument, zouden de betreffende organisaties in een aantal branches kunnen overwegen om minder consumenten te benaderen via de kanalen die niet worden geprefereerd (zoals op straat, aan de deur, de online profielpagina en de (mobiele) telefoon). De consument neemt bij voorkeur via de website (desktop/laptop) zelf contact op met organisaties waar hij (nog) geen klant is. De kanaalvoorkeur van de consument verschilt per fase van de customer activity cycle. Tussen de branches zijn er qua kanaalvoorkeuren kleine verschillen te zien. • Voorafgaand aan de aanschaf van een product of dienst oriënteert de consument zich veruit het liefst online (desktop/laptop). Hierbij raadpleegt hij bij voorkeur zoekmachines en websites van aanbieders. • Over het algemeen doet de consument de aankoop eveneens het liefst online (desktop/laptop). Tussen de branches zijn wel verschillen te zien in de favoriete aankoopkanalen. • Wanneer de consument een vraag of een probleem heeft met betrekking tot een product of dienst (service), neemt hij bij voorkeur telefonisch contact op met de organisatie in kwestie. p.3
  5. 5. Samenvatting Trendonderzoek Dialoogmedia Editie 2012 4. Trends op het gebied van dialoogmediaDe resultaten van deze derde editie (2012) zijn naast de resultaten van de eerste en tweede meting in resp.2010 en 2011 gelegd. De vergelijking laat een aantal trends op het gebied van dialoogmedia zien. Kanaalvoorkeur bij benaderingDe wijze waarop de consument bij voorkeur wordt benaderd door organisaties waar hij klant is, is door dejaren heen nauwelijks veranderd. E-mail, en daarna geadresseerde post, heeft nog steeds de voorkeur.Wel zijn er lichte verschuivingen zichtbaar in de kanaalvoorkeuren als de consument wordt benaderd doororganisaties waar hij (nog) geen klant is. In 2010 had benadering via e-mail de voorkeur, gevolgd door devoorkeur voor geadresseerde post en de folder. In 2011 bleef de voorkeur voor e-mail bovenaan staan,alleen wisselden de folder en geadresseerde post van voorkeurspositie. Dit jaar is het verschil tussen devoorkeur om via e-mail te worden benaderd en die van de folder en geadresseerde post, iets grotergeworden. Inzet van dialoogmediaIn alle edities is naar voren gekomen dat organisaties de consument het meest benaderen via e-mail en perfolder. In 2010 stond de folder boven e-mail qua inzet van dialoogmedia door organisaties. E-mail is in 2011naar de eerste plek opgeschoven. Dit jaar is er weinig veranderd. E-mail en de folder staan met de dezelfdecijfers bovenaan als vorig jaar.In alle branches is er van 2010 tot nu een flinke opmars van benadering via social media (online profiel-pagina) te zien. In de branches financiële instellingen en toerisme/recreatie is deze toename het grootst. Effectiviteit van dialoogmediaDe effectiviteit van de diverse dialoogmedia blijft ook dit jaar per branche verschillen. In 2011 steeg detelefoon meer boven de andere kanalen uit dan dat in 2010 het geval was. Dit jaar is de meting van deeffectiviteit van dialoogmedia aangepast. Het doen van aanbiedingen via de mobiele telefoon lijkt de meestebaat te hebben voor organisaties, al verschilt de effectiviteit van dialoogmedia nog steeds per branche. Kanaalvoorkeur bij contactDe consument neemt bij voorkeur via de website (desktop/laptop) zelf contact op met organisaties waarvanhij (nog) geen klant is. Dit is door de jaren heen niet veranderd.In 2011 is de voorkeur voor het gebruik van internet via de smartphone/tablet ten opzichte van 2010 lichttoegenomen. Dit jaar is deze voorkeur hetzelfde gebleven, alleen in de branche toerisme/recreatie is ersprake van een lichte toename. De voorkeur voor contact via social media (online profielpagina) is dit jaarlicht gestegen ten opzichte van vorig jaar (in 2011 was deze hetzelfde als in 2010). De toename vindt vooralplaats in de branches energiemarkt en charitatieve instellingen. p.4
  6. 6. Samenvatting Trendonderzoek Dialoogmedia Editie 2012 Kanaalvoorkeur in de customer activity cycleOriëntatie. De consument oriënteert zich veruit het liefst online via de desktop/laptop. Deze voorkeur kentechter van 2010 tot nu een lichte afname.Daarentegen is de voorkeur voor oriëntatie online via de smartphone/tablet in 2011 sterk toegenomen tenopzichte van 2010. Dit jaar is een sterke toename in deze voorkeur wederom het geval. In de branchesenergiemarkt, charitatieve instellingen, financiële instellingen en toerisme/recreatie is de toename hetgrootst.Aankoop. Het aanschaffen van een product of dienst doet de consument het liefst online via de desktop/laptop. In 2011 is er ten opzichte van 2010 een grotere voorkeur ontstaan voor online aankopen via dedesktop/laptop. In 2012 is deze voorkeur stabiel gebleven.De voorkeur voor online aankopen via de smartphone/tablet is vorig jaar licht toegenomen in vergelijkingmet 2010. De toename zet zich dit jaar sterk door. Dit geldt voornamelijk voor de branches energiemarkt,media, charitatieve instellingen en toerisme/recreatie. Daarnaast is in 2011 de voorkeur voor een aankoopvia e-mail toegenomen vergelijkend met 2010 (vooral bij uitgeverijen en financiële dienstverlening). Dit jaaris de voorkeur voor een aankoop via e-mail gelijk gebleven.Service. In de servicefase zijn weinig veranderingen zichtbaar door de jaren heen. Bij een vraag of pro-bleem pakt de consument het liefst de telefoon.Vergelijkend met 2011 kent de voorkeur voor een contactverzoek via social media (online profielpagina) ditjaar een lichte toename, vooral in de branche toerisme/recreatie. Dit jaar is ook de voorkeur voor contact viade website (smartphone/tablet) gestegen. Dat is voornamelijk in de branches energiemarkt, media, charita-tieve instellingen en toerisme/recreatie het geval. p.5
  7. 7. Samenvatting Trendonderzoek Dialoogmedia Editie 2012 5. Meer resultaten, cijfers en informatie?Alle uitkomsten van het Trendonderzoek Dialoogmedia zijn gepubliceerd in een onderzoeksrapport.Het onderzoeksrapport is te bestellen bij:Jonneke Prinsen | jonnekeprinsen@ddma.nlOnderzoek DDMAWG plein 508 | 1054 SJ amsterdam | t:020-4528413 | www.ddma.nlAANBIEDING!! Trendonderzoek Dialoogmedia – Editie 2012 + 2011 + 2010DDMA leden: € 175,- (excl. btw)Niet leden: € 645,- (excl. btw)Trendonderzoek Dialoogmedia – Editie 2012DDMA leden: € 95,- (excl. btw)Niet leden: € 350,- (excl. btw)Trendonderzoek Dialoogmedia – Editie 2011DDMA leden: € 95,- (excl. btw)Niet leden: € 350,- (excl. btw)Trendonderzoek Dialoogmedia – Editie 2010DDMA leden: € 95,- (excl. btw)Niet leden: € 350,- (excl. btw) p.6

×