Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DDMA Nationale E-mail Benchmark 2011

495 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

DDMA Nationale E-mail Benchmark 2011

 1. 1. Een initiatief van de DDMA E-mail commissie ESPi.s.m. de DDMA E-mail commissie Onderzoek & Educatie
 2. 2. Deelnemers E-mail Benchmark 2011
 3. 3. i.s.m. Commissie Onderzoek & Educatie Mick Lodder Hans Meijer & Pim van den Boogaard
 4. 4. Nationale E-mail Benchmark, waarom?Professionalisering van de e-mail industrieData van meerdere ESP’sTool voor marketeers om de eigen e-mail marketingactiviteiten te toetsen t.o.v. anderenOnafhankelijke status van DDMA (opzet en uitvoering)
 5. 5. Opzet benchmarkDoel Inzicht in de Nederlandse verzending van EDM’s (Electronic Direct Mail) in 2011 op brancheniveauMethode Iedere ESP heeft data van verzonden EDM’s (met toestemming vd klant) verzameld Geanonimiseerd > data is niet herleidbaar tot een klant Databestand alleen inzichtelijk voor DDMA onderzoeker Per EDM zijn metrics en kenmerken aangeleverd
 6. 6. Metrics Accepted Rate (AR) Hard Bounce Rate (HBR) Soft Bounce Rate (SBR) Unique Confirmed Open Rate (COR) Unique Click Through Rate (CTR) Click to Open Rate (CTO)De metrics zijn conform de internationale standaard SAME1gedefinieerd.1 The S.A.M.E. Project: Support the Adoption of Metrics of Email. Email Experience Council of the Direct Marketing Association. Juni 2010.
 7. 7. KenmerkenBranche (34 verschillende branches)Target (B2C , B2B)Type (Marketing, Service/transactional, Editorial, Research, Other)Focus (Acquisition, Loyalty, Promotional, Retention, Other)Verzenddag (maandag t/m zondag)Omvang (gecategoriseerd)
 8. 8. Internationale oriëntatieLigt onze e-mail marketing performance hoger, gelijk of lager dan in België?
 9. 9. Nationale E-mail Benchmark 2011De Nationale E-mail Benchmark omvat gedetailleerde resultatengebaseerd op 130.477 verzonden EDM’s binnen Nederland in2011. Met deze EDM’s zijn in totaal ruim 1,15 miljard e-mailsverstuurd.
 10. 10. Branche
 11. 11. TargetVan 99.389 verzonden EDM’s is vastgelegd welke targetvan toepassing is.18,8% is verzonden door bedrijven werkzaam in B2B en81,2% daarvan in B2C.
 12. 12. TypeVan 31% van de EDM’s in deze benchmark is bekendwelk type e-mailing het betrof. Veruit het grootstegedeelte bestond uit marketing e-mails (51,1%).
 13. 13. FocusWelk doel hebben de verzonden EDM’s in 2011 gehad?Dit is van 31% van de EDM’s bekend. Met 51,2% wasretentie veruit het meest beoogde doel van EDM’s.Loyalty en promotie-doelen werden in 17,3% en 14,8%van de gevallen nagestreefd.
 14. 14. Verzenddag Wat zijn de populaire verzenddagen om EDM’s te sturen? Het blijkt dat op donderdag het meest wordt gemaild (20,8%), gevolgd op korte afstand door de dinsdag met 19,3%.
 15. 15. Omvang e-mailbestandDe 130.477 geanalyseerde EDM’s hebben uiteraard een zeer verschillende omvang.In de meeste gevallen (55,9%) de EDM’s uit minder dan 1.000 e-mails bestonden.21,6% valt in de categorie 1.000 tot 5.000 e-mails.
 16. 16. RepresentativiteitHet aantal kleine EDM’s (EDM’s met minder dan 1.000 e-mailadressen) is in deze benchmark relatief groot (55,9%). Ditbeïnvloedt de totaal gemiddelde van de gemeten waardes.Daarom worden de gemiddelde metrics weergegeven van: - alle EDM’s - EDM’s groter dan 1.000 e-mailadressenKijkt u daarom vooral naar de gemiddelde metrics van de grotereEDM’s (EDM’s groter dan 1.000 e-mailadressen). Deze gevenvaak een realistischer beeld van de resultaten.
 17. 17. Metrics Gemiddelde metrics van:- alle EDM’s- EDM’s groter dan 1.000 e-mailadressen Gemiddelde metrics per kenmerk:- Target- Type- Focus- Omvang e-mailbestand
 18. 18. Gemiddelde metrics
 19. 19. Metrics per Target
 20. 20. Metrics per Type (1)
 21. 21. Metrics per Type (2)
 22. 22. Metrics per Focus (1)
 23. 23. Metrics per Focus (2)Totale bestandE-mailbestand > 1.000
 24. 24. Metrics per Omvang e-mailbestand (1)
 25. 25. Metrics per Omvang e-mailbestand (2)Totale bestand
 26. 26. Metrics per BrancheAls marketeer vindt u voornamelijk uw eigen branche interessanten wilt u uzelf in de verschillende metrics met branchegenotenvergelijken.We geven daarom de gemiddelde metrics per branche in eenapart hoofdstuk weer. Op deze manier heeft u in één oogopslaguw vergelijkingsmateriaal voor handen.In deze presentatie een voorbeeld van de branches‘Listbroker’ en ‘Retail’.
 27. 27. Listbroker - MetricsDe metrics zijn gebaseerd op 4.416 EDM’s (3,4% van hettotaal).37,4% van deze EDM’s bestaan uit minder dan 1.000 e-mailsen 22,5% uit 1.000 tot 5.000 e-mails.Woensdag was met 26,7% de meest populaire dag om eenEDM te verzenden, gevolgd door donderdag (22,1%) endinsdag (21,9%).
 28. 28. Listbroker – Metrics (1)
 29. 29. Listbroker – Metrics (2)
 30. 30. Retail - MetricsDe metrics zijn gebaseerd op 8.231 EDM’s (6,3% van hettotaal).40,8% van deze EDM’s bestaan uit minder dan 1.000 e-mailsen 18,5% uit 1.000 tot 5.000 e-mails.Donderdag was met 19,1% de meest populaire dag om eenEDM te verzenden, gevolgd door woensdag met 18,7%. Invergelijking met het gemiddelde is er relatief veel in hetweekend gemaild (6,1% op zaterdag en 8,1% op zondag).
 31. 31. Retail – Metrics (1)
 32. 32. Retail – Metrics (2)
 33. 33. TerugblikAl met al zijn we goed te spreken over de eerste NL benchmark.Positief was de: Samenwerking tussen ESP’s binnen de commissie, hun bijdrage en vertrouwen Samenwerking tussen DDMA en commissie ESP’s en Onderzoek & EducatieUiteraard waren er ook mindere kanten, zoals: Ondanks toezeggingen, last-minute beslissen geen bijdrage te (kunnen) leveren aan de benchmark door partijen Categorisatie omvang e-mailbestandDaar trekken we lering uit voor de toekomst.
 34. 34. Belangrijkste vraagWat vinden de ‘eindgebruikers’ (de marketeers) van de Benchmark?
 35. 35. Vooruitblik (next steps)Verbreding van de participatie (meer ESP’s en meer klantenvan de ESP’s)Verbeterde kwaliteit van opgeleverde data (meer volledig envoorzien van alle kenmerken)Snellere ‘time-to-market’ (rapportage eerder in het jaar)Data definitie verder uitbreidenAutomatisering van benchmarkprocessen in een thirdpartyapplicatieData vergelijken met internationale partijen (SAME)
 36. 36. Rapport te downloaden via: http://bit.ly/KicHM6
 37. 37. Tot slot de stelling…Land AR SBR/H COR CTR CTO BRBelgië 94,04% 5,96% 20,58% 5% 24,28%Nederland 98,45% 1,77% 33,97% 8,11% 22,13%
 38. 38. Met dank aanE-mail commissie ESPE-mail commissie Onderzoek & Educatie

×