JAK MÍT ODBORNÝ TEXT
„POD KONTROLOU“
Webinář z cyklu Píšeme správně česky
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.
V Brně, 1. dubna 20...
O čem je tento webinář
Oblasti, ve kterých (po)chybujeme:
• Lexikum
• Vztahy uvnitř vět
• SOUDRŽNOST textu
Odkazy na jiné části textu
Ale všechno po pořádku, k tomuto tématu se ještě
dostanu níže.
--- K tomuto tématu se vyjádřím ...
Chybí část vyjádření
Open Office je textový procesor, který má podobné funkce
jako předchozí jmenovaný, a proto jen krátce...
Rétorický či přehnaně literární sloh
Po více než 150 let ústav snoubí výuku s technickými a
vědeckými studiemi.
Více než 1...
Expresivní výrazy
- v odborném textu zcela nevhodné
Má-li stříbrná křídla, jde o mola šatního, jsou-li na křídlech
tmavé s...
Krátké zastavení – stylistické cvičení

„Mlácení prázdné slámy“
(vycpávková slova)
…je ale potřeba si uvědomit, že...
…zdá se tedy, že...
…je skutečně známo, že.....
Neurčité veličiny, nepřesné údaje
- poměrně, dosti, relativně
Byla vytvořena poměrně široká datová základna
umožňující dos...
Časté opakování stejných slov
Matematická sazba užívá spoustu různých znaků. Často
není možné použít pro sazbu vzorců stej...
Odkazovací zájmena TEN, TO
- jsou funkční, pokud spoluutvářejí koherenci textu
Prožili jsme spolu nádherný víkend a ten ro...
Krátké zastavení – procvičení 
Prostředky tematické posloupnosti
Tematizace = návaznost TÉMA / T – RÉMA / R
• TÉMA = to, o čem se ve větě hovoří
• Národn...
Téma stojí na začátku věty
V odborném textu téma často velmi rozvité
• Větné struktury, jejichž pravdivostní hodnota na ro...
Poměr prvků RÉMATU a TÉMATU
- obecně více rématických prvků
• Ředitel zřídil v ústavu dvě nová oddělení.
Začátek textu
- téma věty NENÍ kontextově zapojeno
- kontext předpokládá „kulisy“
• Václav Klaus vydal novou knihu.
• Na h...
Běžné textotvorné postupy
Tento lék (T) patří do skupiny ketolidů, které jsou nadějí pro
mnoho nemocných, jimž běžná antib...
Krátké zastavení – ověření poznatků

Jazykové prostředky tematizace
- opakování tematického výrazu + odkazovací zájmeno
• ten dům, tento objekt
- synonymní vyj...
Základní typy tematizace
• A. Prostá tematizace rématu:
• (1) V noci jsem navštívil jakýsi starý opuštěný dům (R1).
• (2) ...
Základní typy tematizace
• C. Tematizace celé výpovědi
• (1) Různé změny v členění výdajů na obranu ztěžují možnost
porovn...
Konektory – jednoduché a složené
- často totožné se souřadicími spojkami a navazujícími
výrazy
- signalizují významové vzt...
Orientátory
- v textu plní funkci spojovací a kompoziční
A. adverbiální (příslovečné) výrazy s časovým a prostorovým
význa...
Orientátory
B. Autorské komentáře
– zpřehlednění textu
– usnadňují čtenáři (a také autorovi) orientaci v textu a pochopení...
Gramatická shoda – prostředek
textové koheze
- vztah především gramatické shody substantiva +
adjektiva nebo substantiva +...
Krátké zastavení k zamyšlení

Členění souvislého textu
- tzv. švy textu - textové úseky omezující únavu čtenáře
(adresát
- psaný projev – odstavce (kval...
Horizontální členění textu
- horizontální = vnější
- členění na jednotky následující lineárně, v postupném sledu za
sebou ...
Přechody mezi odstavci
Celá ves byla bílým květem obalena, jenom hřebeny
střech vynikaly z hustých korun, plných vůně a vč...
Odstavce - vyšší textové jednotky
- linie výstavby odstavce:
• A. postupná
• Doktor se oblékl. Vyšel z pokoje. Pak odemkl ...
Vertikální členění
- založeno na tom, jak závažné sdělení pro čtenáře nesou
jednotlivé části textu
- odstupňování, rozliše...
Intertextovost – parafráze, citáty
- text a jeho textové okolí, návaznost na jiné texty
• KDY a KDE (v jakém kontextu) je ...
Parafráze
- do nového textu zapojena méně nápadně
- není ohraničena uvozovkami
- někdy (především v publicistice) ji dopro...
Citát
- tvoří v textu svébytnou jednotku
- počátek i konec označen UVOZOVKAMI, případně
kurzívou, při větším rozsahu odsaz...
Originál – parafráze - citace
O: Studenti příliš často používají přímé citace při psaní poznámek, a
díky tomu nadužívají c...
A na závěr webinářového cyklu
Web projektu CEINVE: http://www.ceinve.cz/#!webinare/cjzo
Jak nebýt bitý na pravopise (11. 3...
Jak se Vám to líbilo?
Evaluační dotazník
Děkujeme Vám za jeho vyplnění.

Děkuji Vám za pozornost 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Odborný text pod kontrolou

2,555 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Odborný text pod kontrolou

 1. 1. JAK MÍT ODBORNÝ TEXT „POD KONTROLOU“ Webinář z cyklu Píšeme správně česky Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. V Brně, 1. dubna 2014, CEINVE KISK FF MU
 2. 2. O čem je tento webinář Oblasti, ve kterých (po)chybujeme: • Lexikum • Vztahy uvnitř vět • SOUDRŽNOST textu
 3. 3. Odkazy na jiné části textu Ale všechno po pořádku, k tomuto tématu se ještě dostanu níže. --- K tomuto tématu se vyjádřím v další části textu.
 4. 4. Chybí část vyjádření Open Office je textový procesor, který má podobné funkce jako předchozí jmenovaný, a proto jen krátce. Open Office je textový procesor, který má podobné funkce jako předchozí jmenovaný, a proto se o něm zmíníme jen krátce.
 5. 5. Rétorický či přehnaně literární sloh Po více než 150 let ústav snoubí výuku s technickými a vědeckými studiemi. Více než 150 let ústav propojuje výuku s technickými a vědeckými studiemi.
 6. 6. Expresivní výrazy - v odborném textu zcela nevhodné Má-li stříbrná křídla, jde o mola šatního, jsou-li na křídlech tmavé skvrny, je to mol potravinový. Ti první dokážou udělat „paseku“ v šatníku, ti druzí ve spíži. Má-li stříbrná křídla, jde o mola šatního, jsou-li na křídlech tmavé skvrny, je to mol potravinový. Ti první dokážou škodit / páchat škodu v šatníku, ti druzí ve spíži.
 7. 7. Krátké zastavení – stylistické cvičení 
 8. 8. „Mlácení prázdné slámy“ (vycpávková slova) …je ale potřeba si uvědomit, že... …zdá se tedy, že... …je skutečně známo, že... …zkrátka a dobře… …konec konců… …více méně… …není tedy pravda, že se musí vždy a všude za každou cenu dodržovat jeden útvar národního jazyka.  Pryč s takovými vycpávkami!
 9. 9. Neurčité veličiny, nepřesné údaje - poměrně, dosti, relativně Byla vytvořena poměrně široká datová základna umožňující dosti přesné určení parametrů. Byla vytvořena široká datová základna umožňující přesné určení parametrů
 10. 10. Časté opakování stejných slov Matematická sazba užívá spoustu různých znaků. Často není možné použít pro sazbu vzorců stejné písmo jako pro základní text. Je vhodné použít speciální písmo, které obsahuje všechny potřebné znaky. Matematická sazba užívá spoustu různých znaků. Často není možné vysázet vzorce stejným písmem jako základní text. Je vhodné zvolit speciální typ písma, které obsahuje všechny potřebné znaky.
 11. 11. Odkazovací zájmena TEN, TO - jsou funkční, pokud spoluutvářejí koherenci textu Prožili jsme spolu nádherný víkend a ten rozhodl. Prožili jsme spolu nádherný víkend a --- rozhodl. Prožili jsme spolu nádherný víkend a on rozhodl. Prožili jsme spolu nádherný víkend a víkend rozhodl. - zájmeno může odkazovat k infinitivní vazbě Dělat výbornou hudbu, to je jediný cíl, ke kterému skladatel směřoval.
 12. 12. Krátké zastavení – procvičení 
 13. 13. Prostředky tematické posloupnosti Tematizace = návaznost TÉMA / T – RÉMA / R • TÉMA = to, o čem se ve větě hovoří • Národní muzeum • RÉMA = to, co se o tématu věty říká • stojí na horním konci Václavského náměstí. TÉMA – v české větě obvykle na začátku RÉMA – jakožto jádro sdělení v české větě obvykle na konci Posuzování prvků věty jako tématu a rématu závisí také na konkrétních okolnostech: • Na horním konci Václavského náměstí (téma) stojí Národní muzeum (réma). • Národní muzeum (téma) stojí na horním konci Václavského náměstí (réma).
 14. 14. Téma stojí na začátku věty V odborném textu téma často velmi rozvité • Větné struktury, jejichž pravdivostní hodnota na rovině explicitně řečeného je dána jejich logickou formou, tzv. triviální věty, jsou dvojího typu. Téma Réma Někdy bývá na začátku věty téma “holé“ • Předsedové poslaneckého a senátorského klubu předali předsedovi volební komise Josefu Pavlátovi oficiální podpisový arch. Na něm svými podpisy nominují kandidáty…
 15. 15. Poměr prvků RÉMATU a TÉMATU - obecně více rématických prvků • Ředitel zřídil v ústavu dvě nová oddělení.
 16. 16. Začátek textu - téma věty NENÍ kontextově zapojeno - kontext předpokládá „kulisy“ • Václav Klaus vydal novou knihu. • Na horách ještě padá sníh.
 17. 17. Běžné textotvorné postupy Tento lék (T) patří do skupiny ketolidů, které jsou nadějí pro mnoho nemocných, jimž běžná antibiotika nepomáhají. (R) - navazující téma (substantivum s odkazovacím zájmenem) - začátek věty - spíše rozsáhlejší rématické prvky – konec věty ZA všemi tematickými prvky - koncová větná pozice rématu = základní, stylově bezpříznaková
 18. 18. Krátké zastavení – ověření poznatků 
 19. 19. Jazykové prostředky tematizace - opakování tematického výrazu + odkazovací zájmeno • ten dům, tento objekt - synonymní vyjádření, nadřazenost nebo podřazenost významu (např. vztah vlastní jméno – obecné jméno) • Liberec, Harrachov – tato města - výrazy významově související – např. vztah část/celek • dům – okna domu - prostředky výčtu • srov. dva lovecké psy – jeden, druhý - výrazy shrnující význam předchozího textu = zevšeobecňující substantiva • … tento problém
 20. 20. Základní typy tematizace • A. Prostá tematizace rématu: • (1) V noci jsem navštívil jakýsi starý opuštěný dům (R1). • (2) Ten dům (R1=T2) mi byl do určité míry povědomý. • (1) Rád bych začal právě Hotelem CD. (R1) • (2) Tento objekt (R1=T2) byl vybudován v roce 1928 v krásném parku… • B. Odvozená tematizace rématu • (1) Provedli jsme inspekci před domem. (R1) • (2) Okna v domě (R1=T2) zhasla až na jediné v pochodí.
 21. 21. Základní typy tematizace • C. Tematizace celé výpovědi • (1) Různé změny v členění výdajů na obranu ztěžují možnost porovnat stav v jednotlivých letech tohoto období. • (2) Tento problém navíc komplikuje vysoká inflace… • D. Rozvíjení částí tématu (rozštěpeného) • (1) A já jsem měl dva lovecké psy - bretaňské španěly. • (2) První byl Rex. • (3) Druhým je fenka Ginnie, kterou mi před lety darovala sestra Jana.
 22. 22. Konektory – jednoduché a složené - často totožné se souřadicími spojkami a navazujícími výrazy - signalizují významové vztahy mezi mimosouvětnými textovými jednotkami • Zkuste bobrům hráz zbourat a vypustit vodu – do rána je to všechno spraveno. Bobři totiž pracují jen v noci. • Rostlinám rodu Dracaena škodí též kombinace vlhka a chladna. Za těchto podmínek prostředí jsou náchylné k houbovým chorobám kořeny a mladé listy.
 23. 23. Orientátory - v textu plní funkci spojovací a kompoziční A. adverbiální (příslovečné) výrazy s časovým a prostorovým významem (poskytují adresátovi orientaci v prostorovém uspořádání textu) • Příběh opony je dvojí. První lze převyprávět a je srovnatelný s alegorickými oponami klasického typu. A potom je tam příběh druhý, v němž hrají hlavní roli barva a tvary. • Tady si řekneme = v souvislosti s tímto problémem si řekneme • Na tomto místě si musíme ujasnit = u tohoto tématu / v tomto výkladu si musíme ujasnit
 24. 24. Orientátory B. Autorské komentáře – zpřehlednění textu – usnadňují čtenáři (a také autorovi) orientaci v textu a pochopení návaznosti • Nejde nám o to (+ sloveso) • Zůstaneme-li pouze u… • Přesněji řečeno, jak už jsme uvedli… • Čím více je myoglobinu, tím lépe jsou svaly zásobeny kyslíkem a mohou efektivněji pracovat. Množství myoglobinu se u vytrvalostních sportovců zvyšuje až o 80 %. Jak už jsme uvedli, sval potřebuje k práci kyslík. • Interakce záření s hmotou je základem sekundární rtg. Analýzy, ale i zdrojem komplikací. Jak byl řečeno v předchozí kapitole, na rtg. záření hledíme jako na tok fotonů.
 25. 25. Gramatická shoda – prostředek textové koheze - vztah především gramatické shody substantiva + adjektiva nebo substantiva + slovesa • To se týká i naší spolupráce při diplomových pracích – ekonomika nás tlačí do toho, aby byly aspoň v našem podniku aplikovatelné, aby byly tedy zaměřeny na naše konkrétní, byť někdy dílčí úkoly.
 26. 26. Krátké zastavení k zamyšlení 
 27. 27. Členění souvislého textu - tzv. švy textu - textové úseky omezující únavu čtenáře (adresát - psaný projev – odstavce (kvalifikační práce), mezititulky (odborné články) - čím je text delší, tím je jeho členění bohatší
 28. 28. Horizontální členění textu - horizontální = vnější - členění na jednotky následující lineárně, v postupném sledu za sebou = text má začátek, střed a konec - odstavce, kapitoly ,oddíly, díly - relativní obsahová i tematická samostatnost horizontálních jednotek textu - zřetelné vyčlenění – nadpisy apod. - význam optimálně dlouhého a informačně zatíženého odstavce v odborném textu - přechod mezi odstavci – měkký nebo ostrý (změna tématu)
 29. 29. Přechody mezi odstavci Celá ves byla bílým květem obalena, jenom hřebeny střech vynikaly z hustých korun, plných vůně a včelího bzukotu. V širu se vlnilo obilí a pestřily se lučiny plné pryskyřníků, kukaček a hadího kořene, mezi nimiž tomka silně zaváněla. Brambořiště a řepoviště byla rozrýhována zelenými okopanými řádky a na jetelištích růžověly prvé medonosné paličky. Nade vším se klenula obloha jako pomněnky, stále čistá a plná sluneční záře. Vonný prohřátý vzduch se jemně zachvíval. Vojta Kaliba chodil stále zamračen, všechen klid byl v něm nadobro rozrušen. Žil v stálé bázni, brzo-li opět vybuchne nová bouře. Chodil, jako by po obou stranách viděl číhající neštěstí. (z románu K. V. Raise Kalibův zločin)
 30. 30. Odstavce - vyšší textové jednotky - linie výstavby odstavce: • A. postupná • Doktor se oblékl. Vyšel z pokoje. Pak odemkl dveře pavilonu. • B. výčtová - v textech odborných je přesně organizována Nyní vymezíme základní skupiny pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. Nejširší skupinu plátců tvoří zaměstnanci. Plátci pojistného ne veřejné zdravotní pojištění jsou také zaměstnavatelé za své zaměstnance... Druhou důležitou skupinu plátců veřejného zdravotního pojištění tvoří osoby samostatně výdělečně činné. Samostatná výdělečná činnost zahrnuje… • C. asociační (juxtapozice) • Typická pro umělecké texty a nepřipravené mluvené projevy
 31. 31. Vertikální členění - založeno na tom, jak závažné sdělení pro čtenáře nesou jednotlivé části textu - odstupňování, rozlišení důležitých a méně důležitých informací v textu - hierarchii tvoří nadpisy oddílů, kapitol ve vztazích vzájemné nadřazenosti a podřazenosti, číslování segmentů textu, typy písma, barva a tloušťka písma apod. • Text hlavní • Text vedlejší (poznámky pod čarou, grafy, tabulky, rejstříky apod.)
 32. 32. Intertextovost – parafráze, citáty - text a jeho textové okolí, návaznost na jiné texty • KDY a KDE (v jakém kontextu) je citát do nového textu zapojen • PROČ k přenosu došlo • JAK autor pasáž z jiného textu přenáší • - zajímavé z historického pohledu – práce s autoritami ve středověkých textech
 33. 33. Parafráze - do nového textu zapojena méně nápadně - není ohraničena uvozovkami - někdy (především v publicistice) ji doprovází závislá věta s výrazem jak • Jak dále uvedl ministr vnitra, policisté by se měli dostavit k nehodě … • Odborný text – k citátu i parafrázi vždy patří kvalitně zpracovaný odkaz na zdroj
 34. 34. Citát - tvoří v textu svébytnou jednotku - počátek i konec označen UVOZOVKAMI, případně kurzívou, při větším rozsahu odsazen do samostatného odstavce - korektní – autor explicitně vyznačí, že z citované pasáže něco vynechal nebo v ní sám něco zdůraznil • F. Daneš (1968: 242) uvádí: „Rozlišujeme tyto typy tematických posloupností …“
 35. 35. Originál – parafráze - citace O: Studenti příliš často používají přímé citace při psaní poznámek, a díky tomu nadužívají citace ve finální práci. Přímé citace by měly tvořit pouze asi 10 % vašeho finálního rukopisu. Proto byste se měli snažit omezit množství doslovných přepisů zdrojových materiálů při psaní poznámek. (Lester, James D. Writing Research Papers. 2nd ed. Glenview: Scott, c1976, s. 46-47.) P: V odborných textech studenti často nadměrně citují, neudrží počet přímých citací v rozumné míře. Problém obvykle vzniká už při psaní výpisků, je nezbytné minimalizovat doslovné opisování materiálů. (Lester, 46-47) C: "Přímé citace by měly tvořit pouze asi 10 % vašeho finálního rukopisu. Proto byste se měli snažit omezit množství doslovných přepisů zdrojových materiálů při psaní poznámek." (Lester, 46-47)
 36. 36. A na závěr webinářového cyklu Web projektu CEINVE: http://www.ceinve.cz/#!webinare/cjzo Jak nebýt bitý na pravopise (11. 3. 2014) • Odkaz na záznam: https://connect.cesnet.cz/p6u0384a4t3/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal Co se děje ve větě jednoduché (18. 3. 2014) • Odkaz na záznam: https://connect.cesnet.cz/p4ur53mjccp/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal Dobrodružství s českým souvětím (25. 3. 2014) • Odkaz na záznam: https://connect.cesnet.cz/p7e7gnwpu9m/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal Jak mít odborný text pod kontrolou (1. 4. 2014) • Odkaz na záznam
 37. 37. Jak se Vám to líbilo? Evaluační dotazník Děkujeme Vám za jeho vyplnění. 
 38. 38. Děkuji Vám za pozornost 

×