Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Jak na odborny clanek

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Tvorba odborného textu
Tvorba odborného textu
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 59 Ad

More Related Content

Slideshows for you (13)

Similar to Jak na odborny clanek (20)

Advertisement

More from CEINVE (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Jak na odborny clanek

 1. 1. Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. CEINVE - KISK FF MU Jak na odborný článek
 2. 2. 2 Tvorba odborného textu Důležité kroky při tvorbě odborného textu překážky (nástrahy) + jejich odstranění ( nebo jak se jim vyhnout) Největší
 3. 3. 3 Odpovězte na následující otázky. 1. Co vynalezl František Křižík? 2. Jak se jmenoval poslední československý prezident? 3. Jak se nazývá brněnský mrakodrap? 4. Doplňte řadu čísel: 1 – 3 – 6 – 10 – … 5. Jak se nazývá nejvyšší vrchol v Andách? 6. Kolik krajů má Česká republika? 7. Kde – město + městská část – stojí vila Tugendhat? 8. Kolik miligramů draslíku je obsaženo v 1 kg brambor? 9. Jaká důležitá událost se stala v roce 1415? 10. Do levého horního roku vypište dnešní datum. Prozatím je to vše. Vychutnejte si v klidu zbývající část dvouminutového limitu.
 4. 4. Vědecká práce Uzavřený cyklus  1. Snaha uspokojit potřebu oblasti lidského poznání  2. Sběr dostupných informací a jejich vyhodnocování (zmapování situace)  3. Nalezené řešení (hypotézy)  4. Vědec svou myšlenku uskuteční (např. v podobě experimentu) - ověří – otestuje  5. Vše dobře dopadne - objev vykřičet do celého vědeckého světa  6. Publikace nového řešení - nejčastější projev vědecká komunikace (různé podoby).  7. ZPĚTNÁ VAZBA – OHLAS, celospolečenské či oborové uznání a přijetí do komunity
 5. 5. Kdo nepublikuje, jako by nežil!  Nepublikovaná  Výzkum,  Výjimka: věda není žádnou vědou který není zveřejněn, neexistuje záměrně utajovaný (např. vojenský) výzkum (např. vznik internetu, biomedicíny)
 6. 6. 6 Znaky odborného textu Aktivita Vennovy diagramy
 7. 7. 7 Proč vůbec tento text píšu?  Jen 5-10 procent publikovaných vědeckých prací přináší skutečně nové nebo podnětné poznatky  Ostatní  Počet = tzv. informační šeď vědeckých publikací se v průběhu 20. století každých 10-15 let zdvojnásobil = informační exploze
 8. 8. 8 Informační exploze ve vědě  Mnoho příčin  Přežívající komunikační strategie „publish or perish!“ = „publico ergo sum“  Trend:  vědecké uznání si vyslouží hlavně ti, kteří dokáží vzbudit zájem u svých kolegů – strategie „to be citable, or not to be!“
 9. 9. 9 Tvorba odborného textu Obsah, nebo forma?
 10. 10. Struktura odborných textů  Co žánr, to jednotná (velmi podobná) struktura  Snadnější identifikace = čtení a hodnocení daného textu v „konzervativní“ akademické komunitě (důležité poznání zejména pro začínající autory)  Analogie: struktura klasického antického dramatu = (téměř všichni dobří a uznávaní dramatici toto schéma dodnes ve svých dílech dodržují)
 11. 11. 11 Proces tvorby odborné práce - zadání            Příprava konečné verze Osnova práce + termíny Výzkum (je-li součástí práce) Shromažďování informací z pramenů Obhajoba práce Rozvíjení textu Odevzdání práce Vytváření textu Hodnocení, interpretace zdrojů, informací Publikování práce Revize a korektura (typografie, pravopis!)
 12. 12. 12 Proces tvorby odborné práce - řešení            Osnova práce + termíny Shromažďování informací z pramenů Hodnocení, interpretace zdrojů, informací Výzkum (je-li součástí práce) Vytváření textu Rozvíjení textu Příprava konečné verze Revize a korektura (typografie, pravopis!) Odevzdání práce Obhajoba práce Publikování práce
 13. 13. 13 Práce s tématem (názvem)  Rozšiřování tématu  Zužování tématu  Nadřazené pojmy  Podřazené pojmy
 14. 14. Shromažďování informací  Podmínkou  Efektivní zvládání efektivního čtení čtení = rychlé + kritické čtení čtení = předvídání, otázky, selekce nepotřebného, poznámky (výpisky)  Kritické
 15. 15. Důležité otázky při efektivním čtení  Proč čtu tento text?  Co z textu potřebuji zjistit?  Co už o tématu vím?  Jedná se opravdu o nejvhodnější text pro mou potřebu?
 16. 16. Užitečné techniky efektivního čtení  Listování (struktura - slovní druhy)  Předběžné seznámení se s textem (struktura)  AKTIVITA  Hloubkové – aktivní čtení  Povrchní čtení  Čtení s využitím metod kritického myšlení  Aktivita I.N.S.E.R.T.
 17. 17. Kde hledat informace Rešeršní činnost  Východisko a nezbytná podmínka vědeckého zkoumání, výsledek důkazem o úrovni vědce  = vyhledávání, pátrání výzkum s cílem ZÍSKAT informace v dané oblasti zájmu  DOPORUČENÍ:  prostudujte kvalitní monografii nebo přehledové články na dané téma  pozorně si všímejte bibliografických odkazů
 18. 18. 18 Kde informace hledat?  Knihovny  Knihovna vaší univerzity/ fakulty  Další odborné knihovny (NK ČR, STK, ÚZPI…)  Informační databáze  Internet  Ověřujte informace, používejte pouze důvěryhodné zdroje!
 19. 19. 19 Souborný katalog ČR
 20. 20. Státní technická knihovna: www.stk.cz
 21. 21. 21 Oborová brána STK http://tech.jib.cz/
 22. 22. 22 Národní knihovna ČR www.nkp.cz
 23. 23. Jednotná informační brána www.jib.cz
 24. 24. Moravská zemská knihovna www.mzk.cz  Zajímavé  Sledujte semináře a přednášky archivy akcí – dobré a užitečné prezentace s odkazy na zdroje!
 25. 25. Informační databáze  elektronický informační zdroj  informace o publikovaných článcích, konferenčních sbornících aj. v daném oboru  uspořádaný soubor dat (záznamy + jejich struktura – podle typu uložených informací)  úzká specializace jednotlivých databází  různé typy databází: podle typu informací (bibliografické, plnotextové – kombinace)  podrobnosti viz www.infozdroje.cz
 26. 26. Citační databáze Web of Science
 27. 27. Rady pro práci s databázemi  pečlivě studovat nápovědy jednotlivých databází, příručky, manuály => snadno tak zjistíme specifické vlastnosti dané databáze  vést si záznamy o každé rešerši => vyhneme se tak opakovanému hledání + zkušenosti můžeme využít při další práci
 28. 28. Získání plných textů dokumentů  podle údajů z bibliografického záznamu mohu zjistit dostupnost dokumentu  požádat autora  využití služeb knihovny (výpůjční služba, Národní knihovna ČR, ÚZPI)  Souborný katalog periodik v ČR ( http://www.nkp.cz), Jednotná informační brána (http://www.jib.cz)
 29. 29. Citační etika (základní pravidla citování informačních zdrojů a plagiátorství)
 30. 30. 30 Proč citovat?  možnost  uvedení ověřit uvedené teze našich tvrzení do širšího kontextu  informační etika – souvislost s autorským zákonem a plagiátorstvím
 31. 31. Citační etika  Citace musí umožnit dohledání citovaného dokumentu  uvedení všech použitých pramenů a jejich přesné a úplné citace  zřetelné označení převzatých částí  odkazy z textu na seznam použitých zdrojů
 32. 32. 32 Prohřešky proti citační etice  citování nepoužitého díla (jehož autorem je uznávaná kapacita)  necitování použitého díla  citování vlastních děl bez souvislosti s novým dílem  nepřesné citování znemožňující identifikaci
 33. 33. Obecné zásady pro citace přehledné a jednotné přesné a úplné citování zachováváme jazyk knihy chybějící údaje vynecháme (nedomýšlíme!!!)
 34. 34. 34 Doslovná versus parafázovaná citace       citace doslovná (ve své práci uvádíme text z cizí práce) Příklad: Tyto výsledky komentuje Novotný (1999) slovy: „Výběr vzorků pro testování se ukázal jako rozhodující; dosažené výsledky proto nemusí být reprezentativní.” S ohledem na …… citace parafrázovaná (volně uvádíme myšlenky a závěry, které byly publikovány v cizí práci) Příklad: Problematika e-learningu byla zkoumána nejprve v prostředí univerzit (Stefan, 1997), později i v prostředí komerčních firem v USA (Nowotny, 1998), později i v Asii (Chen, 1999) a v Evropě…
 35. 35. Generátor citací www.citace.com
 36. 36. Generátor citací, www.citace.com
 37. 37. Co to znamená, „psát odborný text“?
 38. 38. Stavět na tom, co již bylo řečeno, a k tomuto „vědění“ něco přidávat sám za sebe, a to v oblasti, která mě zajímá.
 39. 39. Psát vědecky = mít problém  Nalézt problém, který bude práce řešit:  problém teoretický  problém praktický  První fáze – mnohé o problému přečíst, srovnávat s jinými texty napsanými na podobné téma  Druhá fáze – empirický výzkum = shromažďování a zpracování dat
 40. 40. Jak začít - motivace  Techniky tvůrčího psaní  Odbourání počáteční „bezradnosti“  Odbourání strachu z psaní  Vytvoření „databáze terminologie k tématu“  Podpora kreativního přemýšlení a nalezení nových směrů a cest odborného textu
 41. 41. Techniky tvůrčího akademického psaní  Abecedář (aktivita)  Akrostich  Asociace  „Jiný“ funkční styl  Clustering  Myšlenkové mapy
 42. 42. 42 Překážky na začátku cesty  Neznalost  A. C. Darwin: „Ve vědě získá důvěru ten, kdo přesvědčí svět, ne ten, koho ta myšlenka napadla jako prvního“.  Přesvědčit porozumí.  komunikační techniky můžete jenom toho, kdo vám A. Einstein o srozumitelnosti ve vědě: „Věci skutečně nerozumíte, když ji neumíte vysvětlit vlastní babičce“.
 43. 43. 43 Před prvním vědeckým článkem  Napsat právě ten první je nejtěžší!  Co může usnadnit situaci? Je-li začínající vědec vtažen do „zavedeného“ výzkumného týmu:   postupně si může problematiku vědecké komunikace „osahat“,  s pomocí zkušenějších kolegů překoná i počáteční nezdary.
 44. 44. 44 „Publikační“ gramotnost  good  Jak    publication practices ji lze získat? například napodobováním stylu (nikoliv obsahu) úspěšných autorů mít jako předlohu uznávaný článek, nejlépe ze stejné domény úskalí = výběr vhodného článku
 45. 45. 45 Držme se tématu!   Jedno téma = jeden článek Dvě témata = dva různé články  Úskalí: špatná argumentace o podružných záležitostech snižuje celkovou věrohodnost článku.  „Autor určuje, o čem bude diskutovat“. Držme se jediného ústředního bodu = větší šance, že si kolegové náš článek zapamatují, budou ho tedy brát v úvahu a doporučovat jiným. 
 46. 46. 46 Dovednosti akademického psaní  Formulování  Vedení výzkumné otázky výzkumu  Uspořádání informací či údajů do koherentních souborů myšlenek  Nalezení podstatných argumentů
 47. 47. 47 Jazyk a styl odborného textu  Interakce vědeckého textu = autor zná svého čtenáře, podle toho volí jazyk i odborný styl textu (vědecký, naučný, popularizační)  Autorova příslušnost k určitému jazykovému a kulturnímu prostředí (u nás německá tradice)  Trend: vliv četby převládajících anglických prací – tendence napodobit anglosaský styl akademického psaní (jasně, čtivě (zábavně?)
 48. 48. 48 Jazyk a styl odborného textu  Terminologie – ANO!  Expresivní a emocionální prvky v textu vědy? …  Diskuse
 49. 49. Exprese a emoce ve vědeckém textu?  Donedávna – tabu (věda – neosobní, objektivní)  Současný vývoj – určitý odklon od neutrálního, objektivního a neosobního vědeckého stylu:     interakční povaha vědeckého textu - subjektivní prvky (např. různá uznání, díky, žádosti a výzvy, ale i kritiky, zpochybnění a obvinění) přirovnání nebo metafora - vědecký poznatek „putuje“ do interdisciplinárních kontextů konkurence vědeckých textů – autor je nucen čtenáře zaujmout i pomocí uvolňující argumentace. Platí to nejenom pro jednotlivé texty, nýbrž i pro celá periodika
 50. 50. 50 Exprese a emoce v odborném textu  OPATRNĚ  Hrozí   a S MÍROU nebezpečí: výklad je trivializovaný, výklad je příliš familiární (čtenáře však bereme vážně!).
 51. 51. 51 Gramatika a stylistika odborného textu  AKTIVITA – práce s chybami v odborném textu samostatná příloha prezentace  Viz webinář Jak (ne)psát odborný text  Viz
 52. 52. 52 Odborný text chci publikovat  Výběr nakladatelství nebo periodika  Licenční nakladatelská smlouva  Autorský zákon
 53. 53. Recenzní řízení  Redakce kvalitních periodik zamítají (nikoli pouze vracejí k přepracování) více než 20 % došlých rukopisů!  Velké vědecké týdeníky Science a Nature zamítají dokonce 85 % došlých rukopisů!  Pokud článek přináší od počátku „šedé“ informace, je jeho osud obvykle zpečetěn.
 54. 54. Před odesláním textu do redakce  Důkladná kontrola nutností!  Autorecenze (po určitém časovém odstupu od napsání textu) samotným tvůrcem textu  Posouzení (peer review) kolegou buď z autorova okolí, nebo vzdáleným odborníkem, jemuž autor důvěřuje.
 55. 55. 55 Recenzní řízení  Nepříliš vhodné pojmy oponent a oponentura  Cíl recenze: rukopis celkově zlepšit, nikoliv jen zamítnout!  Předpublikační recenze= zahrnuje tři okruhy: obsahový, jazykový a formální (může pomoci také nejbližší knihovnicko-informační pracoviště).
 56. 56. 56 Recenzní řízení úspěšné  Rukopis  Probíhá přijat závěrečná autorská korektura  Autor:   v ní potvrzuje, že redakce při sazbě a dalších redakčních úpravách pro tisk něco podstatného nevynechala nebo nepozměnila, má poslední možnost do textu vsunout nějakou úplně novou informaci (pozor, nedráždit tiskárnu - celková délka a rozčlenění textu by měly odpovídat původní sazbě).
 57. 57. 57 Recenzní řízení úspěšné  Případné úpravy provádět srozumitelnou formou  K úpravám používat tzv. korektorské značky (bývají u slušných redakcí součástí redakčního dopisu, žádajícího autora o korekturu).
 58. 58. Cyklus se uzavřel, nebo začíná nový?      Interakce vědeckého textu A co zpětná vazba (feed back) publikovaného materiálu? Zpětná vazba často rozhoduje o správnosti a dalším směru výzkumu, má významný podíl na tom, zda vědcem navržené řešení problému bude celospolečensky přijato = a o to vlastně v podstatě jde Ohlas na článek = často zrod neformální vědecké komunikace, navazování nových vztahů a přátelství bohužel i nenávisti). Osobní kontakty vědců = produktivita, výhody
 59. 59. 59 Děkuji vám za pozornost.  Dotazy a připomínky prosím posílejte na pmazacova@gmail.com nebo na pmazacov@phil.muni.cz.

×