Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.
CEINVE - KISK FF MU

Jak na odborný
článek
2

Tvorba odborného textu
Důležité

kroky při tvorbě odborného textu

překážky (nástrahy) + jejich
odstranění ( nebo jak ...
3

Odpovězte na následující otázky.
1. Co vynalezl František Křižík?
2. Jak se jmenoval poslední československý prezident?...
Vědecká práce
Uzavřený cyklus
 1. Snaha uspokojit potřebu oblasti lidského
poznání
 2. Sběr dostupných informací a jejic...
Kdo nepublikuje, jako by nežil!
 Nepublikovaná
 Výzkum,
 Výjimka:

věda není žádnou vědou

který není zveřejněn, neexis...
6

Znaky odborného textu
Aktivita Vennovy diagramy
7

Proč vůbec tento text píšu?
 Jen

5-10 procent publikovaných
vědeckých prací přináší skutečně nové
nebo podnětné pozna...
8

Informační exploze ve vědě


Mnoho příčin



Přežívající komunikační strategie
„publish or perish!“
= „publico ergo s...
9

Tvorba odborného textu

Obsah, nebo forma?
Struktura odborných textů
 Co

žánr, to jednotná (velmi podobná)
struktura

 Snadnější

identifikace = čtení a hodnocení...
11

Proces tvorby odborné práce - zadání












Příprava konečné verze
Osnova práce + termíny
Výzkum (je-l...
12

Proces tvorby odborné práce - řešení












Osnova práce + termíny
Shromažďování informací z pramenů
H...
13

Práce s tématem (názvem)
 Rozšiřování

tématu
 Zužování tématu
 Nadřazené

pojmy
 Podřazené pojmy
Shromažďování informací
 Podmínkou
 Efektivní

zvládání efektivního čtení

čtení = rychlé + kritické čtení

čtení = před...
Důležité otázky při efektivním čtení
 Proč

čtu tento text?

 Co

z textu potřebuji zjistit?

 Co

už o tématu vím?

 ...
Užitečné techniky efektivního čtení


Listování (struktura - slovní druhy)



Předběžné seznámení se s textem (struktura...
Kde hledat informace
Rešeršní činnost


Východisko a nezbytná podmínka vědeckého
zkoumání, výsledek důkazem o úrovni vědc...
18

Kde informace hledat?


Knihovny
 Knihovna vaší univerzity/ fakulty
 Další odborné knihovny (NK ČR, STK, ÚZPI…)


...
19

Souborný katalog ČR
Státní technická knihovna: www.stk.cz
21

Oborová brána STK

http://tech.jib.cz/
22

Národní knihovna ČR www.nkp.cz
Jednotná informační brána
www.jib.cz
Moravská zemská knihovna
www.mzk.cz
 Zajímavé
 Sledujte

semináře a přednášky

archivy akcí – dobré a užitečné
prezentac...
Informační databáze
 elektronický

informační zdroj
 informace o publikovaných článcích,
konferenčních sbornících aj. v ...
Citační databáze Web of Science
Rady pro práci s databázemi
 pečlivě

studovat nápovědy jednotlivých
databází, příručky, manuály => snadno
tak zjistíme s...
Získání plných textů dokumentů
 podle

údajů z bibliografického záznamu mohu
zjistit dostupnost dokumentu
 požádat autor...
Citační etika
(základní pravidla citování informačních zdrojů a plagiátorství)
30

Proč citovat?
 možnost
 uvedení

ověřit uvedené teze
našich tvrzení do širšího kontextu

 informační

etika – souvi...
Citační etika


Citace musí umožnit dohledání citovaného
dokumentu



uvedení všech použitých pramenů a jejich přesné a
...
32

Prohřešky proti citační etice
 citování

nepoužitého díla (jehož autorem je
uznávaná kapacita)

 necitování

použité...
Obecné zásady pro citace
přehledné a jednotné
přesné a úplné citování
zachováváme jazyk knihy
chybějící údaje vynecháme (n...
34

Doslovná versus parafázovaná citace








citace doslovná (ve své práci uvádíme text z cizí práce)
Příklad:
Ty...
Generátor citací www.citace.com
Generátor citací, www.citace.com
Co to znamená,
„psát odborný text“?
Stavět na tom, co již bylo řečeno,
a k tomuto „vědění“ něco přidávat
sám za sebe, a to v oblasti, která
mě zajímá.
Psát vědecky = mít problém


Nalézt problém, který bude práce řešit:
 problém teoretický
 problém praktický



První f...
Jak začít - motivace
 Techniky

tvůrčího psaní



Odbourání počáteční „bezradnosti“



Odbourání strachu z psaní



Vy...
Techniky tvůrčího akademického psaní
 Abecedář

(aktivita)

 Akrostich
 Asociace
 „Jiný“

funkční styl
 Clustering
 ...
42

Překážky na začátku cesty
 Neznalost


A. C. Darwin: „Ve vědě získá důvěru ten, kdo
přesvědčí svět, ne ten, koho ta ...
43

Před prvním vědeckým článkem


Napsat právě ten první je nejtěžší!



Co může usnadnit situaci?
Je-li začínající věd...
44

„Publikační“ gramotnost
 good
 Jak




publication practices

ji lze získat?

například napodobováním stylu (niko...
45

Držme se tématu!



Jedno téma = jeden článek
Dvě témata = dva různé články



Úskalí: špatná argumentace o podružn...
46

Dovednosti akademického psaní
 Formulování
 Vedení

výzkumné otázky

výzkumu

 Uspořádání

informací či údajů do
ko...
47

Jazyk a styl odborného textu


Interakce vědeckého textu = autor zná svého
čtenáře, podle toho volí jazyk i odborný s...
48

Jazyk a styl odborného textu


Terminologie – ANO!



Expresivní a emocionální prvky v textu vědy?
…



Diskuse
Exprese a emoce ve vědeckém textu?


Donedávna – tabu (věda – neosobní, objektivní)



Současný vývoj – určitý odklon od...
50

Exprese a emoce v odborném textu
 OPATRNĚ
 Hrozí



a S MÍROU

nebezpečí:

výklad je trivializovaný,
výklad je pří...
51

Gramatika a stylistika odborného textu
 AKTIVITA

– práce s chybami v odborném

textu
samostatná příloha prezentace
...
52

Odborný text chci publikovat
 Výběr

nakladatelství nebo periodika

 Licenční

nakladatelská smlouva

 Autorský

zá...
Recenzní řízení


Redakce kvalitních periodik zamítají (nikoli
pouze vracejí k přepracování) více než 20 %
došlých rukopi...
Před odesláním textu do redakce
 Důkladná

kontrola nutností!

 Autorecenze

(po určitém časovém
odstupu od napsání text...
55

Recenzní řízení


Nepříliš vhodné pojmy oponent a oponentura



Cíl recenze: rukopis celkově zlepšit, nikoliv jen
za...
56

Recenzní řízení úspěšné
 Rukopis
 Probíhá

přijat

závěrečná autorská korektura

 Autor:




v ní potvrzuje, že r...
57

Recenzní řízení úspěšné


Případné úpravy provádět srozumitelnou formou



K úpravám používat tzv. korektorské značk...
Cyklus se uzavřel, nebo začíná nový?








Interakce vědeckého textu
A co zpětná vazba (feed back) publikovaného
ma...
59

Děkuji vám za pozornost. 
Dotazy a připomínky prosím posílejte
na pmazacova@gmail.com
nebo na pmazacov@phil.muni.cz.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jak na odborny clanek

608 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
608
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jak na odborny clanek

 1. 1. Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. CEINVE - KISK FF MU Jak na odborný článek
 2. 2. 2 Tvorba odborného textu Důležité kroky při tvorbě odborného textu překážky (nástrahy) + jejich odstranění ( nebo jak se jim vyhnout) Největší
 3. 3. 3 Odpovězte na následující otázky. 1. Co vynalezl František Křižík? 2. Jak se jmenoval poslední československý prezident? 3. Jak se nazývá brněnský mrakodrap? 4. Doplňte řadu čísel: 1 – 3 – 6 – 10 – … 5. Jak se nazývá nejvyšší vrchol v Andách? 6. Kolik krajů má Česká republika? 7. Kde – město + městská část – stojí vila Tugendhat? 8. Kolik miligramů draslíku je obsaženo v 1 kg brambor? 9. Jaká důležitá událost se stala v roce 1415? 10. Do levého horního roku vypište dnešní datum. Prozatím je to vše. Vychutnejte si v klidu zbývající část dvouminutového limitu.
 4. 4. Vědecká práce Uzavřený cyklus  1. Snaha uspokojit potřebu oblasti lidského poznání  2. Sběr dostupných informací a jejich vyhodnocování (zmapování situace)  3. Nalezené řešení (hypotézy)  4. Vědec svou myšlenku uskuteční (např. v podobě experimentu) - ověří – otestuje  5. Vše dobře dopadne - objev vykřičet do celého vědeckého světa  6. Publikace nového řešení - nejčastější projev vědecká komunikace (různé podoby).  7. ZPĚTNÁ VAZBA – OHLAS, celospolečenské či oborové uznání a přijetí do komunity
 5. 5. Kdo nepublikuje, jako by nežil!  Nepublikovaná  Výzkum,  Výjimka: věda není žádnou vědou který není zveřejněn, neexistuje záměrně utajovaný (např. vojenský) výzkum (např. vznik internetu, biomedicíny)
 6. 6. 6 Znaky odborného textu Aktivita Vennovy diagramy
 7. 7. 7 Proč vůbec tento text píšu?  Jen 5-10 procent publikovaných vědeckých prací přináší skutečně nové nebo podnětné poznatky  Ostatní  Počet = tzv. informační šeď vědeckých publikací se v průběhu 20. století každých 10-15 let zdvojnásobil = informační exploze
 8. 8. 8 Informační exploze ve vědě  Mnoho příčin  Přežívající komunikační strategie „publish or perish!“ = „publico ergo sum“  Trend:  vědecké uznání si vyslouží hlavně ti, kteří dokáží vzbudit zájem u svých kolegů – strategie „to be citable, or not to be!“
 9. 9. 9 Tvorba odborného textu Obsah, nebo forma?
 10. 10. Struktura odborných textů  Co žánr, to jednotná (velmi podobná) struktura  Snadnější identifikace = čtení a hodnocení daného textu v „konzervativní“ akademické komunitě (důležité poznání zejména pro začínající autory)  Analogie: struktura klasického antického dramatu = (téměř všichni dobří a uznávaní dramatici toto schéma dodnes ve svých dílech dodržují)
 11. 11. 11 Proces tvorby odborné práce - zadání            Příprava konečné verze Osnova práce + termíny Výzkum (je-li součástí práce) Shromažďování informací z pramenů Obhajoba práce Rozvíjení textu Odevzdání práce Vytváření textu Hodnocení, interpretace zdrojů, informací Publikování práce Revize a korektura (typografie, pravopis!)
 12. 12. 12 Proces tvorby odborné práce - řešení            Osnova práce + termíny Shromažďování informací z pramenů Hodnocení, interpretace zdrojů, informací Výzkum (je-li součástí práce) Vytváření textu Rozvíjení textu Příprava konečné verze Revize a korektura (typografie, pravopis!) Odevzdání práce Obhajoba práce Publikování práce
 13. 13. 13 Práce s tématem (názvem)  Rozšiřování tématu  Zužování tématu  Nadřazené pojmy  Podřazené pojmy
 14. 14. Shromažďování informací  Podmínkou  Efektivní zvládání efektivního čtení čtení = rychlé + kritické čtení čtení = předvídání, otázky, selekce nepotřebného, poznámky (výpisky)  Kritické
 15. 15. Důležité otázky při efektivním čtení  Proč čtu tento text?  Co z textu potřebuji zjistit?  Co už o tématu vím?  Jedná se opravdu o nejvhodnější text pro mou potřebu?
 16. 16. Užitečné techniky efektivního čtení  Listování (struktura - slovní druhy)  Předběžné seznámení se s textem (struktura)  AKTIVITA  Hloubkové – aktivní čtení  Povrchní čtení  Čtení s využitím metod kritického myšlení  Aktivita I.N.S.E.R.T.
 17. 17. Kde hledat informace Rešeršní činnost  Východisko a nezbytná podmínka vědeckého zkoumání, výsledek důkazem o úrovni vědce  = vyhledávání, pátrání výzkum s cílem ZÍSKAT informace v dané oblasti zájmu  DOPORUČENÍ:  prostudujte kvalitní monografii nebo přehledové články na dané téma  pozorně si všímejte bibliografických odkazů
 18. 18. 18 Kde informace hledat?  Knihovny  Knihovna vaší univerzity/ fakulty  Další odborné knihovny (NK ČR, STK, ÚZPI…)  Informační databáze  Internet  Ověřujte informace, používejte pouze důvěryhodné zdroje!
 19. 19. 19 Souborný katalog ČR
 20. 20. Státní technická knihovna: www.stk.cz
 21. 21. 21 Oborová brána STK http://tech.jib.cz/
 22. 22. 22 Národní knihovna ČR www.nkp.cz
 23. 23. Jednotná informační brána www.jib.cz
 24. 24. Moravská zemská knihovna www.mzk.cz  Zajímavé  Sledujte semináře a přednášky archivy akcí – dobré a užitečné prezentace s odkazy na zdroje!
 25. 25. Informační databáze  elektronický informační zdroj  informace o publikovaných článcích, konferenčních sbornících aj. v daném oboru  uspořádaný soubor dat (záznamy + jejich struktura – podle typu uložených informací)  úzká specializace jednotlivých databází  různé typy databází: podle typu informací (bibliografické, plnotextové – kombinace)  podrobnosti viz www.infozdroje.cz
 26. 26. Citační databáze Web of Science
 27. 27. Rady pro práci s databázemi  pečlivě studovat nápovědy jednotlivých databází, příručky, manuály => snadno tak zjistíme specifické vlastnosti dané databáze  vést si záznamy o každé rešerši => vyhneme se tak opakovanému hledání + zkušenosti můžeme využít při další práci
 28. 28. Získání plných textů dokumentů  podle údajů z bibliografického záznamu mohu zjistit dostupnost dokumentu  požádat autora  využití služeb knihovny (výpůjční služba, Národní knihovna ČR, ÚZPI)  Souborný katalog periodik v ČR ( http://www.nkp.cz), Jednotná informační brána (http://www.jib.cz)
 29. 29. Citační etika (základní pravidla citování informačních zdrojů a plagiátorství)
 30. 30. 30 Proč citovat?  možnost  uvedení ověřit uvedené teze našich tvrzení do širšího kontextu  informační etika – souvislost s autorským zákonem a plagiátorstvím
 31. 31. Citační etika  Citace musí umožnit dohledání citovaného dokumentu  uvedení všech použitých pramenů a jejich přesné a úplné citace  zřetelné označení převzatých částí  odkazy z textu na seznam použitých zdrojů
 32. 32. 32 Prohřešky proti citační etice  citování nepoužitého díla (jehož autorem je uznávaná kapacita)  necitování použitého díla  citování vlastních děl bez souvislosti s novým dílem  nepřesné citování znemožňující identifikaci
 33. 33. Obecné zásady pro citace přehledné a jednotné přesné a úplné citování zachováváme jazyk knihy chybějící údaje vynecháme (nedomýšlíme!!!)
 34. 34. 34 Doslovná versus parafázovaná citace       citace doslovná (ve své práci uvádíme text z cizí práce) Příklad: Tyto výsledky komentuje Novotný (1999) slovy: „Výběr vzorků pro testování se ukázal jako rozhodující; dosažené výsledky proto nemusí být reprezentativní.” S ohledem na …… citace parafrázovaná (volně uvádíme myšlenky a závěry, které byly publikovány v cizí práci) Příklad: Problematika e-learningu byla zkoumána nejprve v prostředí univerzit (Stefan, 1997), později i v prostředí komerčních firem v USA (Nowotny, 1998), později i v Asii (Chen, 1999) a v Evropě…
 35. 35. Generátor citací www.citace.com
 36. 36. Generátor citací, www.citace.com
 37. 37. Co to znamená, „psát odborný text“?
 38. 38. Stavět na tom, co již bylo řečeno, a k tomuto „vědění“ něco přidávat sám za sebe, a to v oblasti, která mě zajímá.
 39. 39. Psát vědecky = mít problém  Nalézt problém, který bude práce řešit:  problém teoretický  problém praktický  První fáze – mnohé o problému přečíst, srovnávat s jinými texty napsanými na podobné téma  Druhá fáze – empirický výzkum = shromažďování a zpracování dat
 40. 40. Jak začít - motivace  Techniky tvůrčího psaní  Odbourání počáteční „bezradnosti“  Odbourání strachu z psaní  Vytvoření „databáze terminologie k tématu“  Podpora kreativního přemýšlení a nalezení nových směrů a cest odborného textu
 41. 41. Techniky tvůrčího akademického psaní  Abecedář (aktivita)  Akrostich  Asociace  „Jiný“ funkční styl  Clustering  Myšlenkové mapy
 42. 42. 42 Překážky na začátku cesty  Neznalost  A. C. Darwin: „Ve vědě získá důvěru ten, kdo přesvědčí svět, ne ten, koho ta myšlenka napadla jako prvního“.  Přesvědčit porozumí.  komunikační techniky můžete jenom toho, kdo vám A. Einstein o srozumitelnosti ve vědě: „Věci skutečně nerozumíte, když ji neumíte vysvětlit vlastní babičce“.
 43. 43. 43 Před prvním vědeckým článkem  Napsat právě ten první je nejtěžší!  Co může usnadnit situaci? Je-li začínající vědec vtažen do „zavedeného“ výzkumného týmu:   postupně si může problematiku vědecké komunikace „osahat“,  s pomocí zkušenějších kolegů překoná i počáteční nezdary.
 44. 44. 44 „Publikační“ gramotnost  good  Jak    publication practices ji lze získat? například napodobováním stylu (nikoliv obsahu) úspěšných autorů mít jako předlohu uznávaný článek, nejlépe ze stejné domény úskalí = výběr vhodného článku
 45. 45. 45 Držme se tématu!   Jedno téma = jeden článek Dvě témata = dva různé články  Úskalí: špatná argumentace o podružných záležitostech snižuje celkovou věrohodnost článku.  „Autor určuje, o čem bude diskutovat“. Držme se jediného ústředního bodu = větší šance, že si kolegové náš článek zapamatují, budou ho tedy brát v úvahu a doporučovat jiným. 
 46. 46. 46 Dovednosti akademického psaní  Formulování  Vedení výzkumné otázky výzkumu  Uspořádání informací či údajů do koherentních souborů myšlenek  Nalezení podstatných argumentů
 47. 47. 47 Jazyk a styl odborného textu  Interakce vědeckého textu = autor zná svého čtenáře, podle toho volí jazyk i odborný styl textu (vědecký, naučný, popularizační)  Autorova příslušnost k určitému jazykovému a kulturnímu prostředí (u nás německá tradice)  Trend: vliv četby převládajících anglických prací – tendence napodobit anglosaský styl akademického psaní (jasně, čtivě (zábavně?)
 48. 48. 48 Jazyk a styl odborného textu  Terminologie – ANO!  Expresivní a emocionální prvky v textu vědy? …  Diskuse
 49. 49. Exprese a emoce ve vědeckém textu?  Donedávna – tabu (věda – neosobní, objektivní)  Současný vývoj – určitý odklon od neutrálního, objektivního a neosobního vědeckého stylu:     interakční povaha vědeckého textu - subjektivní prvky (např. různá uznání, díky, žádosti a výzvy, ale i kritiky, zpochybnění a obvinění) přirovnání nebo metafora - vědecký poznatek „putuje“ do interdisciplinárních kontextů konkurence vědeckých textů – autor je nucen čtenáře zaujmout i pomocí uvolňující argumentace. Platí to nejenom pro jednotlivé texty, nýbrž i pro celá periodika
 50. 50. 50 Exprese a emoce v odborném textu  OPATRNĚ  Hrozí   a S MÍROU nebezpečí: výklad je trivializovaný, výklad je příliš familiární (čtenáře však bereme vážně!).
 51. 51. 51 Gramatika a stylistika odborného textu  AKTIVITA – práce s chybami v odborném textu samostatná příloha prezentace  Viz webinář Jak (ne)psát odborný text  Viz
 52. 52. 52 Odborný text chci publikovat  Výběr nakladatelství nebo periodika  Licenční nakladatelská smlouva  Autorský zákon
 53. 53. Recenzní řízení  Redakce kvalitních periodik zamítají (nikoli pouze vracejí k přepracování) více než 20 % došlých rukopisů!  Velké vědecké týdeníky Science a Nature zamítají dokonce 85 % došlých rukopisů!  Pokud článek přináší od počátku „šedé“ informace, je jeho osud obvykle zpečetěn.
 54. 54. Před odesláním textu do redakce  Důkladná kontrola nutností!  Autorecenze (po určitém časovém odstupu od napsání textu) samotným tvůrcem textu  Posouzení (peer review) kolegou buď z autorova okolí, nebo vzdáleným odborníkem, jemuž autor důvěřuje.
 55. 55. 55 Recenzní řízení  Nepříliš vhodné pojmy oponent a oponentura  Cíl recenze: rukopis celkově zlepšit, nikoliv jen zamítnout!  Předpublikační recenze= zahrnuje tři okruhy: obsahový, jazykový a formální (může pomoci také nejbližší knihovnicko-informační pracoviště).
 56. 56. 56 Recenzní řízení úspěšné  Rukopis  Probíhá přijat závěrečná autorská korektura  Autor:   v ní potvrzuje, že redakce při sazbě a dalších redakčních úpravách pro tisk něco podstatného nevynechala nebo nepozměnila, má poslední možnost do textu vsunout nějakou úplně novou informaci (pozor, nedráždit tiskárnu - celková délka a rozčlenění textu by měly odpovídat původní sazbě).
 57. 57. 57 Recenzní řízení úspěšné  Případné úpravy provádět srozumitelnou formou  K úpravám používat tzv. korektorské značky (bývají u slušných redakcí součástí redakčního dopisu, žádajícího autora o korekturu).
 58. 58. Cyklus se uzavřel, nebo začíná nový?      Interakce vědeckého textu A co zpětná vazba (feed back) publikovaného materiálu? Zpětná vazba často rozhoduje o správnosti a dalším směru výzkumu, má významný podíl na tom, zda vědcem navržené řešení problému bude celospolečensky přijato = a o to vlastně v podstatě jde Ohlas na článek = často zrod neformální vědecké komunikace, navazování nových vztahů a přátelství bohužel i nenávisti). Osobní kontakty vědců = produktivita, výhody
 59. 59. 59 Děkuji vám za pozornost.  Dotazy a připomínky prosím posílejte na pmazacova@gmail.com nebo na pmazacov@phil.muni.cz.

×