Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Webinar jak (ne)psát odborný text

Ad

Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.
     CEINVE – KISK FF MU

   Prezentace z webináře   Jak (ne)psát
         ...

Ad

2
Pořád ta čeština…

Odporný odborný text

aneb

Repetitio mater studiorum est!

Ad

3
Odborný text
Oblasti, ve kterých děláme chyby

   Koherence – text nemá „hlavu ani patu“

   Vztahy uvnitř věty ...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Upcoming SlideShare
Jak (ne)psat odborny text
Jak (ne)psat odborny text
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 36 Ad
1 of 36 Ad
Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

Webinar jak (ne)psát odborný text

 1. 1. Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. CEINVE – KISK FF MU Prezentace z webináře Jak (ne)psát 26. 3. 2013 odborný text
 2. 2. 2 Pořád ta čeština… Odporný odborný text aneb Repetitio mater studiorum est!
 3. 3. 3 Odborný text Oblasti, ve kterých děláme chyby  Koherence – text nemá „hlavu ani patu“  Vztahy uvnitř věty – vybočení (z valenční, pádové nebo větné vazby) apod.  Lexikum – co ty výrazy?!
 4. 4. 4 Koherence textu Rétorický či přehnaně literární sloh  Po více než 150 let ústav snoubí výuku s technickými a vědeckými studiemi.  Více než 150 let ústav propojuje výuku s technickými a vědeckými studiemi.
 5. 5. Koherence textu Odkazy na jiné části textu  Ale všechno po pořádku, k tomuto tématu se ještě dostanu níže.  --- K tomuto tématu se vyjádřím v další části textu.
 6. 6. Koherence textu Chybí část vyjádření  OpenOffice je textový procesor, který má podobné funkce jako předchozí jmenovaný, a proto jen krátce.  OpenOffice je textový procesor, který má podobné funkce jako předchozí jmenovaný, a proto se o něm zmíníme jen krátce.
 7. 7. 7 Koherence textu „Mlácení prázdné slámy“ (vycpávková slova)  …je ale potřeba si uvědomit, že...  …zdá se tedy, že...  …je skutečně známo, že...  …zkrátka a dobře…  …konec konců…  …více méně…  Pryč s nimi!
 8. 8. Koherence textu Neurčité veličiny, nepřesné údaje  Byla vytvořena poměrně široká datová základna umožňující dosti přesné určení parametrů.  Byla vytvořena široká datová základna umožňující přesné určení parametrů.
 9. 9. 9 Vztahy uvnitř věty Pišme přiměřeně dlouhé věty!!! Jak docílíme optima? Když si text přečteme nahlas! 
 10. 10. 10 Vztahy uvnitř věty Vyšinutí z větné vazby (anakolut)  Vzniká tak, že…zapomeneme začátek věty (uprostřed věty se změní započatá větná stavba).  Chlapci ráno, když šli do školy, byla jim velká zima.  Chlapcům byla ráno, když šli do školy, velká zima.  Když šli ráno chlapci do školy, byla jim velká zima.
 11. 11. 11 Vztahy uvnitř věty Zanedbání různých vazeb sloves (zeugma)  Vzniká u souřadně spojených přísudků (nebo jiných větných členů).  Slovesa dostanou shodnou valenční (pádovou) vazbu, přestože každé z nich vyžaduje jinou.  Národ chtěl a dovolával se nové vlády.  Národ chtěl novou vládu (4. p.) a dovolával se jí (2. p.).
 12. 12. 12 Vztahy uvnitř věty Zanedbání různých pádových vazeb  Nápoje se budou prodávat před a po koncertě.  Nápoje se budou prodávat před koncertem (7. p.) a po něm (6. p.).
 13. 13. 13 Vztahy uvnitř věty Záměna valenčních slovesných vazeb (kontaminace)  Příčiny - vliv cizích jazyků, jazyková nedbalost  Vznik - vliv významově blízkého výrazu, který má však jinou valenci.  diskutovat něco X  zmínit něco  Tento problém jsme již diskutovali.  diskutovat o něčem  O tomto problému jsme již diskutovali.
 14. 14. 14 Vztahy uvnitř věty Nesprávné pádové vazby u výrazů množství  Většině lidem to vůbec nevadilo.  Většině lidí to vůbec nevadilo.  O většině lidech se to nedá říct.  O většině lidí se to nedá říct. Většina/spousta + počítaný jev vždy ve 2. pádě!
 15. 15. 15 Vztahy uvnitř věty Všeho moc škodí…i předložek  Do před domem stojícího stromu udeřil blesk.  Do stromu stojícího před domem udeřil blesk.  Profesor se zadíval na pod úkolem načmáraný podpis.  Profesor se zadíval na podpis načmáraný pod úkolem.
 16. 16. 16 Vztahy uvnitř věty Slova, nejste na svém místě! (slovosled)  Je třeba pomáhat postiženému úrazem.  Postiženému úrazem je třeba pomáhat.  Člověku postiženému úrazem je třeba pomáhat.
 17. 17. 17 Lexikum Nespisovné a hovorové výrazy  …najdeme víc jak dvacet příkladů…  …najdeme více než dvacet příkladů…  Autor může kus textu umístit za znaménko.  Autor může část textu umístit za znaménko.
 18. 18. 18 Lexikum Expresivní výrazy  Drtivá většina rozsudků byla napadnutelná.  Naprostá většina rozsudků byla napadnutelná. …autor se s problémy umí porvat… …autor si s problémy umí poradit…
 19. 19. 19 Lexikum Časté opakování stejných slov  Matematická sazba užívá spoustu různých znaků. Často není možné použít pro sazbu vzorců stejné písmo jako pro základní text. Je vhodné použít speciální písmo, které obsahuje všechny potřebné znaky.  Matematická sazba užívá spoustu různých znaků. Často není možné vysázet vzorce stejným písmem jako základní text. Je vhodné zvolit speciální písmo, které obsahuje všechny potřebné znaky.
 20. 20. 20 Lexikum Opakovaně stejný kořen slova  dozorce provádějící dozor  dozorce provádějící dohled  žít dobrým životem  mít dobrý život
 21. 21. 21 Lexikum Vícekrát uvedeno totéž (pleonasmus)  Příčina – neznalost cizích výrazů?  jedinečný unikát  unikát  zasklená vitrína  vitrína  vystavený exponát  exponát  ustálená fráze  fráze  nevyžádaný spam  spam
 22. 22. 22 Lexikum Vícekrát uvedeno totéž (pleonasmus)  nejoptimálnější  optimální (z latinského slova optimus = nejlepší)  nejpesimističtější  pesimistický (z latinského slova pesimus=nejhorší)
 23. 23. 23 Lexikum „Tolerovaný“ pleonasmus  Důvod - se zkratkami je snazší zacházení disk CD (CD = compact disc, kompaktní disk) LCD displej (LCD = liquid crystal display) organizace OSN (OSN = Organizace spojených národů)
 24. 24. 24 Lexikum Další časté „mnohomluvy“  nutně musí  musí  prakticky nedochází  nedochází  naprosto analogický  analogický  oba dva  oba / dva  v délce trvání 2 sekundy  2 sekundy  soustředěná pozornost  pozornost
 25. 25. 25 Lexikum „Patvary“ (nebo neologismy?)  Předstíráme odbornost ve vyjadřování?  Respondující novinář  novinář, který se ptá / se dotazuje  odartikulovat myšlenku  vyjádřit / vyslovit myšlenku  vygenerovat kandidáta  vybrat kandidáta
 26. 26. 26 Lexikum Fenomén „REALIZOVAT“  realizovat představu, myšlenku  naplnit představu, myšlenku  realizovat policejní případ  řešit policejní případ  realizovat seminář  uspořádat seminář
 27. 27. 27 Lexikum MŮJ / TVŮJ X SVŮJ Příčina – vliv cizích jazyků  Vítám vás na mém webináři.  Vítám vás na svém webináři.  Zaměř se na tvoji odbornou práci.  Zaměř se na svoji /svou odbornou práci.
 28. 28. 28 Lexikum DÍKY X KVŮLI DÍKY (zásluhou)– pozitivum významu KVŮLI (vinou) – většinou negativum významu  Díky zemětřesení přišly tisíce lidí o život.  Kvůli zemětřesení přišly tisíce lidí o život.  Kvůli internetu roste informační gramotnost.  Díky internetu roste informační gramotnost.
 29. 29. 29 Lexikum ZA nebo JAKO?  Slovesa pokládat za, považovat za, mít za, zvolit za, vybrat za + 4. pád  Jako součást domácí literatury byla pokládána také díla psaná latinsky.  Za součást domácí literatury byla pokládána také díla psaná latinsky.  Zrádce byl považován jako vítěz.  Zrádce byl považován za vítěze.
 30. 30. 30 Lexikum MIMO nebo KROMĚ? MIMO + 4. pád X KROMĚ + 2. pád  Mimo firemních vozidel je vjezd na parkoviště zakázán.  Mimo firemní vozidla je vjezd na parkoviště zakázán.  Kromě firemních vozidel je vjezd na parkoviště zakázán.
 31. 31. 31 Lexikum Zbytečná přivlastňovací zájmena  Během mého pobytu v Rakousku jsem studoval ve Vídni.  Během --- pobytu v Rakousku jsem studoval ve Vídni.  Podej mi svou ruku.  Podej mi --- ruku.
 32. 32. 32 Lexikum Hromadění podstatných jmen slovesných  Novinkou je umožnění pojištění schopnosti splácení půjčky.  Novinkou je možnost pojistit schopnost splácení půjčky.  Novinkou je umožnit pojištění schopnosti splácet půjčku.
 33. 33. 33 Lexikum Neuvedení (iniciály) křestního jména, především ve spojení se 2. pádem  Postoj Klause se setkal s mnoha námitkami.  Postoj Václava / V. Klause se setkal s mnoha námitkami.
 34. 34. 34 A pravopis…a typografie… Bude jim věnován některý z dalších webinářů? 
 35. 35. 35 Kam jít na radu  http://www.prirucka.ujc.cas.cz/  Pravidla českého pravopisu  Slovník spisovné češtiny  Slovník synonym a frazeologie
 36. 36. 36 Děkuji vám za pozornost.  Dotazy a připomínky prosím posílejte na pmazacova@gmail.com nebo na pmazacov@phil.muni.cz.

×