Special Insight # 61 - Wil je vooruit in het leven

677 views

Published on

Published in: Career
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Special Insight # 61 - Wil je vooruit in het leven

  1. 1. Wil je vooruit in het leven? We leven in roerige tijden. Toch zijn er eeuwen lang altijd zowel kansen als bedreigingen geweest. Onder gelijke omstandigheden, verschillende uitkomsten. Hoe is dat mogelijk? Veel mensen geven de schuld van falen aan omstandigheden of anderen. Begrijpelijk als excuus, maar het helpt hen niet in het oplossen ervan. Een excuus is namelijk gericht op een externe, over het algemeen niet te beïnvloeden factor in plaats op de enige wel te beïnvloeden factor; jezelf… Zij spelen wellicht om niet ten onder te gaan, in plaats van om te winnen. Want met een mindset van winnen, kun je ondanks lastige omstandigheden toch, of misschien wel juist kansen zien. Ligt het aan de omstandigheden, andere mensen zoals je medewerkers/klanten enz. of toch mogelijk aan jezelf? Ik ben van mening dat het vaak aan de persoon zelf ligt. Om dit te bewijzen wil ik je meenemen naar de wereld van de ondernemer of bestuurder van een bedrijf. En dan specifiek in franchising en direct sales bedrijven omdat daar verschillende ondernemers onder gelijke omstandigheden werken, namelijk met hetzelfde bedrijf/formule werken. Laten we Macdonald daaruit als voorbeeld nemen. Zij doen hard franchising. Dat betekent zeer strakke regels en bovendien behoorlijk zware toelatingseisen. De franchisegever beslist in grote mate over de plaats van de vestiging van een restaurant, de indeling en bedrijfsvoering en welke man of vrouw daar de zaakvoerder mag zijn. Je zou kunnen zeggen dat als Macdonalds een restaurant opent, zij op grond van tientallen jaren ervaring en tienduizenden restaurants in bijna alle landen, vrijwel exact weten waar je aan toe bent. Eigenlijk zou je binnen die vaste, en voor iedereen min of meer gelijke kaders, bijna niet kunnen falen! En toch, hoe kan het nu dat sommige franchisenemers dan wel 10x beter scoren dan anderen?! Zodanig dat die topscoorders zelfs meerdere restaurants openen en daar zelfs aandelen voor uitgeven? Een business binnen een business creëren? Dit enorme verschil in succes onder ongeveer gelijke omstandigheden heb ik ook gezien bij andere franchise en direct sales bedrijven. Diegenen die (te) laag scoren, geven alles en iedereen de schuld, behalve zichzelf. Diegenen die hoog scoren, hebben dezelfde tegenslagen overwonnen, en ook medewerkers die niet perfect waren, locaties die minder aanloop hadden, enz enz enz. Maar de winnaars hebben desondanks weten te scoren. Zij wisten dat excuses niet helpen, en zochten daarom daar redenen, kansen en mogelijkheden. Het is de vent in de tent, de vrouw in het gebouw die het verschil maakt. Je ziet het ook bij hele grote bedrijven; die betalen niet voor niets enorme bedragen voor topmanagers die bewezen hebben goed te kunnen presteren, ongeacht welke omstandigheid dan ook. Die bedrijven weten welke enorme invloed zo’n bestuurder kan en zal hebben! Ik vind bovenstaand gegeven enorm fascinerend. Duidelijk is dat eerst en vooral de menselijke invloed doorslaggevend is in zakelijk succes. Maar, wat ís dat verschil tussen mensen dan? Wat is die onderscheidende factor? Zijn die mensen dan speciaal in opleiding, leeftijd of achtergrond? Zie zelf de meest succesvolle ondernemers aan en je zult zien dat je niet een bepaalde opleiding, leeftijd of achtergrond kunt aanwijzen. Je kunt falen, danwel slagen met of zonder een academische opleiding, jong of oud, uit een rijk of arm gezin. Nog een aanwijzing, kijk naar de Forbes 400. De lijst met de rijkste Amerikanen. De hele top 10 komt niet uit een rijk gezin en slechts 1 heeft een hoge opleiding. Succesvolle mensen hebben ook gewoon 24 uur per dag, eten, drinken en rust nodig.
  2. 2. Er moet daarom een andere bepalende factor zijn! Als je die bepalende factor zou kennen en je dat eigen zou maken, dan zou je gigantisch succesvol kunnen zijn! Wil je het weten? Naar mijn observatie en meten, trial en error en 30 jaar ervaring, kom ik tot deze factor: Het is hun mindset. Succesvolle mensen denken anders, en bijgevolg doen ze anders. Ze denken in kansen en mogelijkheden, ze spelen om te winnen. En jij kunt dat ook! Kijk naar de mindset van een leeuw bijvoorbeeld. Als die een olifant ziet, die groter en sterker is dan hij, denkt hij in plaats van ‘vluchten’ of iets beter nog ‘niet verliezen’ aan: ‘daar loopt mijn lunch!’ Onverstandig zeg je? Tja, dát is nou net dat verschil in denken. Het zou inderdaad onverstandig zijn van de leeuw als een kip zonder kop op die olifant af te gaan. Uiteraard! Echter de leeuw denkt als een winnaar, dus komt zijn brein met een oplossing. En kan hij die olifant wel degelijk pakken! Als je denkt aan niet verliezen of vluchten, komt je brein met een oplossing die in lijn ligt met de vraag, c.q. opdracht die je je brein stelt. En zul je dat vluchten of niet verliezen naar beste eer en geweten uitvoeren. Dus is dát je resultaat. Als je echter denkt aan winnen, komt je brein met een oplossing die dáár mee in lijn ligt en zul je navenant handelen. En is winnen je resultaat! Je resultaat is het gevolg van je handelen, je handelen is het gevolg van je denken. Oorzaak en gevolg. De sleutel ligt in hoe je denkt. Hoe wil je denken? Hoe voed je je denken naar een winnend niveau? Uiteraard generaliseer ik en zijn er best nog mitsen en maren te noemen; toch hoop ik dat je de rode draad van deze analyse wilt pakken. Vergeef me daarom ajb als ik bovendien ook nog dit zeg: Hoe ‘armer’ het gezin, hoe groter de afmeting van de TV. Hoe ‘rijker’ het gezin, des te groter de boekenkast. En kom nu niet met tegenwerpingen als: geld maakt niet gelukkig. Want die kreet verdient een nuance. Het is de hebberigheid en geldzucht die ongelukkig maakt. Niet het geld zelf, maar hoe je er mee omgaat, het gebruikt. Want het is bewezen, dat mensen met meer geld gezonder leven, betekenisvoller en gelukkiger. Zij geven meer aan goede doelen en zorgen voor werkgelegenheid. Bovendien leven zij gemiddeld 7 jaar langer dan arme mensen… Kortom; de succesvolle persoon investeert in zichzelf. Door boeken te lezen, trainingen te volgen, een coach te nemen en om te gaan met inspirerende positief ingestelde mensen. Je mag het met me oneens zijn hoor, ieder heeft immers zijn eigen waarheid. Maar kijk dan eens naar je realiteit. Ben je werkelijk gelukkig, succesvol?! Ja; ga vooral door. Nee? Verander dan! Laat je huidige overtuigingen los, want die hebben je gebracht waar je nu bent. Als je andere omstandigheden wilt hebben, zul je andere overtuigingen moeten hebben en bijgevolg andere dingen doen als dat je deed. Om andere dingen te krijgen die je had. De sleutel ligt bij jou en jou alleen! Wil je een beter leven? Dan zul jij beter moeten worden. That’s it. Thats’s all. Maar ach, als ik mensen daarop wijs, zijn ze vaak eigenwijs. Dan vraag ik: ‘waar heeft jouw eigenwijsheid je tot zover gebracht?’ Dan worden ze vaak nog boos ook, of wijzen me op tal van excuses, pech, omstandigheden en geven andere mensen de schuld. Ze weten zéker dat ze gelijk hebben en dat zullen ze bewijzen ook. En zeker, ik heb bewondering voor hun doorzettingsvermogen. Echter, het is net als de bromvlieg die tegen het raam blijft vliegen om buiten te komen maar vroeg of laat toch op één vleugel op de vensterbank ligt. Die mensen beseffen niet dat het waanzin is om dezelfde dingen te blijven doen die ze al deden en toch een beter resultaat te verwachten. (Uitspraak van Albert Einstein)
  3. 3. Je zult je aanpak moeten veranderen, om anders te doen zul je anders moeten denken. Om anders te denken zul je je brein anders moeten voeden. Je zult een aantal huidige overtuigingen moeten loslaten en vervangen door nieuwe. Deze logica zien de mensen vaak wel, maar waarom doen ze het dan toch niet? Ook dat heeft verschillende redenen. Een hele belangrijke noemde ik al: eigenwijsheid. Eigenwijsheid is op zich wel een leiderseigenschap. Je mag best onderscheidend zijn en een statement durven maken, het verschil willen zijn. Voorzover het niet gaat om koppigheid, perse gelijk willen hebben alhoewel de feiten je ongelijk aangeven of angst om te veranderen. Want dat heeft alles te maken met een ongezond ego. En dat, beste lezer, is de hoofdoorzaak van het niet kunnen loslaten van je oude beperkende overtuigingen. Een van mijn mentoren zegt dan: ‘do you want to be right or do you want to be rich?’ De geschiedenis heeft ons geleerd dat aanpassingsvermogen ofwel je capaciteit om te kunnen veranderen in andere omstandigheden een overlevingsmechanisme is. Sterker nog, hoe beter je je kunt aanpassen, des te succesvoller je kunt zijn. En face it; de maatschappij en trends veranderen steeds meer en steeds sneller. De ‘tijd’ gaat vooruit, jij ook? Het leven bestaat uit keuzes. Je bent de optelsom van alle keuzes die je tot zover hebt gemaakt, die hebben je gebracht waar je nu bent. Waar wil je over 5-7 jaar staan en welke keuzes ga je NU maken, om daar te kunnen komen?! Arjan Koopmans Optimalist® p.s.1 Zou je je keuzes die je nu wilt maken om te komen waar je over 5-7 jaar wilt staan, willen delen met ons op facebook? Dat is opbouwend en leerzaam voor ons allemaal en ook voor jezelf. Ga naar: http://www.facebook.nl/deoptimalist p.s.2 Het kan knap lastig te zijn jezelf te analyseren. Enerzijds omdat je wel weet wat je zou moeten laten of doen maar of een of andere manier toch niet doet, en anderzijds omdat je sommige dingen nu eenmaal aan jezelf niet kunt zien want dat zijn je blinde vlekken. Daarom bieden we je een coachingsessie aan. Eenmalig en vrijblijvend. Het is een investering in jezelf van € 48,75 in plaats van € 245,- voor een sessie van 1,5 uur met Bram of mij als je persoonlijke coach. Wil je meer informatie of gebruik maken van dit eenmalige unieke aanbod? Stuur een e-mail aan info@optimalist.nl

×