Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Special Insight # 25 - Angsten overwinnen

122 views

Published on

Published in: Career
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Special Insight # 25 - Angsten overwinnen

  1. 1. ©SEG int. VOF | Lekdijk 173 | 2957 CG Nw. Lekkerland. | T: 0184 68 57 25 | F: 0184 68 64 82 | M: 062 888 555 3 | Info@Optimalist.nl l www.Optimalist.nl | K.v.K. Dordrecht: 23064246 | Succes, Ervaring, Groei MÉÉR RENDEMENT UIT MENSEN “De mens lijdt het meest door het lijden dat hij vreest”. De koptekst geeft al aan dat de emotie van angst sterker is dan de realiteit zélf. Angst is een emotie die je kan weerhouden van het behalen van je doelen. Het kan je er zelfs van weerhouden om überhaupt nog iets te doen. Angst kan positief zijn, om je waarschuwen bijvoorbeeld voor iets dat gevaarlijk zou kunnen zijn. Als je te dicht langs een afgrond loopt bijvoorbeeld. Angst kan echter ook destructief zijn. Dan weerhoudt het je om iets te doen, terwijl dit geen enkel of reëel gevaar betekent. Deze destructieve vrees komt vooral voort uit ervaringen uit ons verleden. Als kind vreesden we niets. We wilden alles ontdekken, onze ouders moesten ons beschermen tegen onszelf want we durfden alles! Als je op tafel stond en je pa vroeg je om eraf te springen en hij je op zou vangen, twijfelde je geen seconde! Maar naarmate we ouder worden en leerervaringen gaan opstapelen…. Ja, dan komt de angsten. Beschermende angst is goed, die waarschuwt je voor gevaarlijke situaties. Je kunt van dat soort angst zelfs genieten. Denk maar aan de achtbaan. Op zich angstig, maar dat maakt het nou nét zo leuk! Destructieve angst daarentegen, is vernietigend. Deze kost verschrikkelijk veel energie en dát kan uiteindelijk er toe leiden dat je in de stress terecht komt en je ongelukkig voelt. Het maakt je zelfs lichamelijk zwakker. Net als alle andere negatieve gedachten overigens. Ga maar na; je doen komt voort uit je gedachten. Indien je gedachten een negatieve verwachting hebben, wat zullen je acties dan zijn? Indien je gedachten een positieve verwachting hebbent, wat zullen je acties dan zijn? Aan jou de keuze! Denk eens na over mijn conclusie gebaseerd op tientallen jaren observatie en onderzoek: Angst komt voort uit negatieve verwachtingen die betrekking hebben op ons zelf. We willen niet falen, we willen onze gevoelens niet laten zien, we twijfelen of we de stof wel beheersen, we willen niet dat de ander ons afwijst, we willen niet……. Allemaal negatieve verwachtingen die bovendien voornamelijk te maken hebben met….. jezelf! Net als: “Ik kan het niet, ik ben niet goed genoeg, ik heb nog nooit voor zoveel mensen gestaan, ik krijgt vast commentaar. Allemaal ‘ik‟ gericht.” Angst is vooral gericht op jezelf. De focus ligt verkeerd. De eerste oplossing is daarom simpelweg de focus van jezelf af te halen, en je voortaan op de ander te focussen. Richt je op de ander. Hoe je de ander het beste dienen kan, wat je voor de ander betekenen kan, welke goede boodschap je voor de ander hebt. Zie je wat er dán gebeurt? Je focust niet op de boodschapper, maar op de boodschap! Daarom, als datgene wat je wil doen bedoeld is vanuit de juiste intenties, om die ander daadwerkelijk te helpen, iets voor die ander te betekenen, dan zal die boodschap ook als zodanig overkomen.” Het tweede wat je kan doen om van angst los te komen is door je negatieve verwachtingen en beperkende overtuigingen los te laten. Laat los wat jij denkt dat anderen over je zullen denken. Laat los, wat er zou kunnen gebeuren. Laat los wat er in het verleden is gebeurd of gezegd waardoor je bent gaan twijfelen over jezelf; je mag er zijn, je bent uniek! Wat je te zeggen hebt is waardevol!
  2. 2. ©SEG int. VOF | Lekdijk 173 | 2957 CG Nw. Lekkerland. | T: 0184 68 57 25 | F: 0184 68 64 82 | M: 062 888 555 3 | Info@Optimalist.nl l www.Optimalist.nl | K.v.K. Dordrecht: 23064246 | Succes, Ervaring, Groei MÉÉR RENDEMENT UIT MENSEN Het derde is dat je je angst vervangt door iets positiefs. Het heeft geen enkele zin om je angst te onderdrukken. Want dan bestrijd je alleen het gevolg en niet de oorzaak. En dat kost veel discipline en energie. Stel dat ik je zeg: “denk niet aan je moeder”. Zeker weten dat je dan júist aan haar denkt! Iets niet doen is iets proberen te onderdrukken. We kunnen beter iets positiefs kiezen. In plaats van: “vergeet je sleutels niet”, vervangen we dit door: “Denk er aan je sleutels mee te nemen”. Dit principe gebruik je door je angst te vervangen in: “Ik ben VOL zelfvertrouwen”. En dat dan steeds tegen jezelf te zeggen. Jawel jezelf. Want dat is diegene met wie je het meeste praat Of het niet erg genoeg is hoe anderen jou angst aanpraten, doe je er zélf vaak nog een flinke schep bovenop door vaak en langdurig jezelf angst aan te praten door te denken: „Stel dat… en als… maar ik kan toch niet…’ Dit “positieve denken” kan tegen je conventionele en calvinistische opvoeding indruisen. Want in Nederland houden we van het spreekwoord: “doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg”. Denk je eens in waartoe zou je in staat zijn, wat zou je kunnen bereiken, als je absoluut zeker wist dat je niet kon falen, dat niemand je zou uitlachen of afwijzen, dat je geen angst zou kennen……………?! Wat is dan „normaal‟, of beter gezegd, wat zou je als „normaal‟ willen kwalificeren…..? Deze vraag brengt me meteen tot de 4e oplossing. Namelijk dat je doel groter is dan je angst. Als je doelen te klein en onbetekenend zijn, kun je je laten stoppen door je angst. Je hebt dan liever de pijn van het niet behalen van je doelen dan de pijn van de angst. Maar als je grotere doelen kiest, zou het kunnen zijn dat de pijn van het niet behalen van je doelen groter is dan je angst. En dan doe je het en durf je het waarmee je de angst overwint. Door het simpelweg te DOEN. Voorbeeld? Een stevige brede balk hangt op 10 meter hoogte. Men vraagt je er 10 meter over heen te lopen. Als beloning zie je 10 meter verder 50 euro liggen, of 100, of 1000 of 10.000 of 100.000. Hoe hoger het bedrag, des te groter de motivatie! Er is een bedrag zo groot, dat het je angst overtreft en je dus wél durft. En dat is dan nog maar een werelds materialistisch doel. Stel dat je doel nóg groter is? Dat God jou talenten heeft gegeven en gelegenheden creëert zodat jij kan helpen bij de bouw van Zijn Koninkrijk? Dat jouw spreekbeurt een door God gegeven inspiratie is ten behoeve van Zijn eer? Wat kan je dan nog gebeuren…..?! Arjan Koopmans Optimalist®

×