SlideShare a Scribd company logo
A digitális kommunikáció és digitális eszközhasználat lehetőségei a pedagógusok tevékenységében 
Lévai Dóra 
ELTE PPK Neveléstudományi Intézet
Pedagóguskompetenciák 
Nemzetközi 
ISTE NETS (2000, 2008) 
Témakörök: 
●Inspiráció és facilitálás 
●Tervezés és értékelés 
●Modellezés 
●Példamutatás 
●Önfejlesztés 
Hazai 
●Falus Iván és munkacsoportja (2006) 
●Kotschy Beáta és munkacsoportja (2011) 
●EMMI 8/2013. 
●Pedagógus Életpályamodell 
1. Gyakornoki időszak2. Pedagógus I. 3. Pedagógus II. 4. Mesterpedagógus5. Kutatótanár 
Digitális kompetencia 
●Nagyon széles körben, sokféleképpen értelmezhető fogalom (Tongori, 2013) 
●Digitális műveltség (ISTE, DÁ, 2011; Ferrari, 2012) 
●A technológiai lehetőségek kihasználása a kollaboratív tudásépítés során (Calvani, Fini, Ranieri, 2009)
Digitális állampolgárság 
Nemzetközi modell 
●Ribble, 2009; ISTE, 2011; Ribble, 2011; Thieman, 2011; Ohler, 2012 
ELTE PPK ITOK, 2013 
●Czirfusz -Habók, 2013; Dobó - Lévai -Tóth -Papp-Danka; 2013; Ollé és mtsai; 2013 Takács, 2013 
●elméleti modell -3 kompetenciakör - 10 részkompetencia 
●Újragondolt Bloom-taxonómia (kognitív és affektív szintjei) 
●országos, nagymintás, empirikus vizsgálat 
ELTE PPK ITOK -Oktatási Hivatal, 2014 
●elméleti modell újragondolása –3 kompetenciakör, 9 részkompetencia 
●mérőeszköz hangolása 
●pedagógusminősítési rendszerhez való illeszkedés 
●1. mérés: IKT-kompetenciák (szűkebben értelmezve) 
digitalisallampolgarsag.hu 
Hazai modell 
●Ollé, 2011;
ELTE PPK ITOK -OH, 2014DÁ-modell 
1.Digitális jelenlét 
a.Digitális eszközhasználat 
b.Digitális hozzáférés 
c.Digitális kommunikáció 
2.Digitális életvezetés 
a.Digitális egészség 
b.Digitális én-megjelenítés 
c.Digitális együttélés 
3.Digitális produktivitás 
a.Digitális értékteremtés 
b.Digitális hatékonyság 
c.Digitális tartalomszervezés 
•Átdolgozott elméleti modell és mérőeszköz 
•Szakértők 
•Cél: IKT-s kompetencia felmérése 
•Célzott, személyreszabott fejlesztések, továbbképzések 
IKT-kompetenciáta többi terület részeként értékelhetjük: 
•A gyakori eszközhasználat önmagában nem jelent semmit, a lényeg a pedagógiai tevékenység támogatása, attól elkülönülten nem célszerű értékelni
A minta jellemzése/1. 
N=97 
20,6% férfi, 79,4% nő 
16,5% 
30,9% 
34,0% 
18,6% 
Lakhely 
Budapest 
megyeszékhely 
város 
község 
16,5% 
15,5% 
26,9% 
25,7% 
12,3% 
1,0% 
Tanított évek száma 
15-19 év 
20-24 év 
25-29 év 
30-34 év 
35-39 év 
40+ év 
7,2% 
26,9% 
27,8% 
26,8% 
10,5% 
Életkor 
38-42 év 
43-47 év 
48-52 év 
53-57 év 
58-62 év
A minta jellemzése/2. 
0,0% 
0,0% 
1,0% 
2,1% 
4,1% 
5,2% 
9,3% 
15,5% 
23,7% 
53,6% 
0% 
20% 
40% 
60% 
80% 
100% 
gyógypedagógiai intézmény 
gyermekvédelmi intézmény 
pedagógiai szakszolgálat 
alapfokú művészeti nevelési… 
szakiskola 
pedagógiai szakmai szolgáltató 
szakközépiskola 
óvoda 
gimnázium 
általános iskola 
Oktatási intézmény 
7,2% 
8,2% 
9,3% 
11,3% 
14,4% 
14,4% 
22,7% 
26,8% 
29,9% 
0% 
20% 
40% 
60% 
80% 
100% 
Földünk-környezetünk 
Életvitel és gyakorlat 
Művészetek 
Ember és társadalom 
Idegen nyelvek 
Informatika 
Ember és természet 
Magyar nyelv és irodalom 
Matematika 
Műveltségi terület 
1,0% 
2,1% 
3,1% 
3,1% 
5,2% 
5,2% 
9,3% 
10,3% 
16,5% 
17,5% 
0% 
20% 
40% 
60% 
80% 
100% 
Digitális írástudás fejl. a szaktárgyi… 
Intel® Teach Essentials program 
Szgép alk. lehetőségei a tanítás-tanulási… 
A digitális taneszközök rendszere 
Digitális taneszközök alk. 
IKT szaktanácsadó 
Tanulói tevékenységek tám. Interaktív IKT… 
Szgép alk. lehetőségei a tanítás-tanulási… 
Sulinet Portál 
Interaktív táblák és tanulói válaszadó… 
Educatio, továbbképzés
Digitális jelenlét 
51,6% 
66,2% 
67,5% 
68,0% 
51,1% 
69,6% 
0,0% 
10,0% 
20,0% 
30,0% 
40,0% 
50,0% 
60,0% 
70,0% 
80,0% 
90,0% 
100,0% 
Eszközhasználatkognitív szint 
Eszközhasználataffektív szint 
Hozzáféréskognitív szint 
Hozzáférésaffektív szint 
Kommunikációkognitív szint 
Kommunikációaffektív szint 
Kognitívésaffektívszintszázalékosteljesítménye
Attitűd és megvalósítás 
50% 
34% 
35% 
40% 
54% 
46% 
10% 
12% 
19% 
Inkább elutasító a digitáliseszközökkel kapcsolatban 
Közömbös 
Inkább elfogadó a digitáliseszközökkel kapcsolatban 
Befogadás vs alkalmazás 
Nem tudja alkalmazni az eszközöket 
Többé-kevésbé tudja alkalmazni az eszközöket 
Tudja alkalmazni az eszközöket 
Képernyőrészletek, 3 választási lehetőség 
A jó válaszok százalékos eloszlása itemenként: 
•Közösségi oldalon értékelés: 37% 
•Kollaboratívtartalomszerkesztés: 55% 
•Megosztott mappakezelés: 63% 
•Online videómegosztóoldal: 13% 
•Közösségi könyvjelzőkezelő: 30%
Digitális jelenlét kognitív 
48,2% 
40,0% 
41,3% 
88,9% 
31,5% 
56,3% 
74,4% 
67,4% 
72,6% 
85,2% 
40,9% 
73,9% 
72,5% 
58,2% 
69,8% 
66,0% 
34,8% 
58,6% 
EMLÉKEZÉS 
MEGÉRTÉS 
ALKALMAZÁS 
ELEMZÉS 
(KI)ÉRTÉKELÉS 
LÉTREHOZÁS 
KOGNITÍV 
Eszközhasználat százalékos teljesítmény 
Hozzáférés százalékos teljesítmény 
Kommunikáció százalékos teljesítmény 
•A legtöbb területen elért eredmény>40% 
•Kiértékelés: „konkrét élethelyzet, feladat vagy probléma megítélése, saját szokással/nézettel/kialakult gyakorlattal való elemző összehasonlítása”
Digitális jelenlét affektív 
74,4% 
22,5% 
66,9% 
55,0% 
70,4% 
70,3% 
79,4% 
56,7% 
66,4% 
67,2% 
74,9% 
75,5% 
62,7% 
64,9% 
67,7% 
BEFOGADÁS 
REAGÁLÁS 
ÉRTÉKELÉS 
ÉRTÉKSZERVEZŐDÉS 
ÉRTÉK ALAPÚ VISELKEDÉS 
AFFEKTÍV 
Eszközhasználat százalékos teljesítmény 
Hozzáférés százalékos teljesítmény 
Kommunikáció százalékos teljesítmény 
•A legtöbb területen elért eredmény>55% 
•Reagálás: „konkrét cselekvési hajlandóság, vagy konkrét cselekvési szándék egy adott helyzettel, technikával, információval vagy elvárással kapcsolatban” 
•Pl. „Kipróbálná-e, használná-e, nyitott lenne-e?”
Az életkor és az elért eredmény összegfüggései 
Terület 
Sig. 
Hozzáféréskognitív*kor 
.688 
Hozzáférésaffektív*kor 
.455 
Kommunikációkognitív*kor 
.492 
Kommunikációaffektív*kor 
.367 
Eszközhasználatkognitív*kor 
.011 
Eszközhasználat affektív *kor 
.730 
•konkrét eszközök használata helyett az eszközökkel való megismerkedés, a lehetőségek kihasználás a cél 
•nem életkorfüggő részkompetenciák! 
•fejleszthető és fejlesztendő területek 
•affektív és kognitív szintek együttesen fejlesztendőek
Köszönöm szépen a figyelmet. 
Lévai Dóra 
ELTE PPK Neveléstudományi Intézet 
levaidora.hu 
levai.dora@ppk.elte.hu

More Related Content

What's hot

Digitális bennszülött vagy digitális állampolgár?
Digitális bennszülött vagy digitális állampolgár? Digitális bennszülött vagy digitális állampolgár?
Digitális bennszülött vagy digitális állampolgár?
Adrienn Papp-Danka
 
Szilágyi Ádám: Mesterséges intelligencia, robotok és a pedagógus professzió
Szilágyi Ádám: Mesterséges intelligencia, robotok és a pedagógus professzióSzilágyi Ádám: Mesterséges intelligencia, robotok és a pedagógus professzió
Szilágyi Ádám: Mesterséges intelligencia, robotok és a pedagógus professzió
Digitális Pedagógiai Módszertani Központ
 
A köznevelés adatalapú döntéstámogató rendszerei – A Microsoft megközelítése ...
A köznevelés adatalapú döntéstámogató rendszerei – A Microsoft megközelítése ...A köznevelés adatalapú döntéstámogató rendszerei – A Microsoft megközelítése ...
A köznevelés adatalapú döntéstámogató rendszerei – A Microsoft megközelítése ...
Digitális Pedagógiai Módszertani Központ
 
Farkas Andrea: Pedagógus attitűdkutatás
Farkas Andrea: Pedagógus attitűdkutatásFarkas Andrea: Pedagógus attitűdkutatás
Farkas Andrea: Pedagógus attitűdkutatás
Digitális Pedagógiai Módszertani Központ
 
Mitől interaktív a pedagógia? - IKT eszközök az interaktív pedagógia szolgála...
Mitől interaktív a pedagógia? - IKT eszközök az interaktív pedagógia szolgála...Mitől interaktív a pedagógia? - IKT eszközök az interaktív pedagógia szolgála...
Mitől interaktív a pedagógia? - IKT eszközök az interaktív pedagógia szolgála...
hulberl
 
Sió László: Változás és kultúra. Digitális átmenet és oktatásszervezés
Sió László: Változás és kultúra. Digitális átmenet és oktatásszervezésSió László: Változás és kultúra. Digitális átmenet és oktatásszervezés
Sió László: Változás és kultúra. Digitális átmenet és oktatásszervezés
Digitális Pedagógiai Módszertani Központ
 
Both Vilmos: Milyen elvárásokat támaszt a digitális gazdaság az oktatási rend...
Both Vilmos: Milyen elvárásokat támaszt a digitális gazdaság az oktatási rend...Both Vilmos: Milyen elvárásokat támaszt a digitális gazdaság az oktatási rend...
Both Vilmos: Milyen elvárásokat támaszt a digitális gazdaság az oktatási rend...
Digitális Pedagógiai Módszertani Központ
 
Az információs és kommunikációs technológiák hatása a tanulási környezet, a t...
Az információs és kommunikációs technológiák hatása a tanulási környezet, a t...Az információs és kommunikációs technológiák hatása a tanulási környezet, a t...
Az információs és kommunikációs technológiák hatása a tanulási környezet, a t...
Márta Kovács
 
Maruzsa Zoltán: A digitalizálás helye a köznevelés átalakuló rendszerében
Maruzsa Zoltán: A digitalizálás helye a köznevelés átalakuló rendszerébenMaruzsa Zoltán: A digitalizálás helye a köznevelés átalakuló rendszerében
Maruzsa Zoltán: A digitalizálás helye a köznevelés átalakuló rendszerében
Digitális Pedagógiai Módszertani Központ
 
A köznevelés adatalapú döntéstámogató rendszerei – Hazai jó gyakorlatok: Pann...
A köznevelés adatalapú döntéstámogató rendszerei – Hazai jó gyakorlatok: Pann...A köznevelés adatalapú döntéstámogató rendszerei – Hazai jó gyakorlatok: Pann...
A köznevelés adatalapú döntéstámogató rendszerei – Hazai jó gyakorlatok: Pann...
Digitális Pedagógiai Módszertani Központ
 
Virga Krisztina: Kódolás szerepe a köznevelésben
Virga Krisztina: Kódolás szerepe a köznevelésbenVirga Krisztina: Kódolás szerepe a köznevelésben
Virga Krisztina: Kódolás szerepe a köznevelésben
Digitális Pedagógiai Módszertani Központ
 
Az IKT jelentősége az oktatásban
Az IKT jelentősége az oktatásbanAz IKT jelentősége az oktatásban
Az IKT jelentősége az oktatásban
Molnár Tibor
 
A digitális állampolgár pedagógus kompetenciái működés közben
A digitális állampolgár pedagógus kompetenciái működés közbenA digitális állampolgár pedagógus kompetenciái működés közben
A digitális állampolgár pedagógus kompetenciái működés közben
Dr. Ollé János
 
Interaktív oktatástechnológia - jó gyakorlatok
Interaktív oktatástechnológia - jó gyakorlatokInteraktív oktatástechnológia - jó gyakorlatok
Interaktív oktatástechnológia - jó gyakorlatok
Adrienn Papp-Danka
 
Virtuális tanulási környezet
Virtuális tanulási környezetVirtuális tanulási környezet
Virtuális tanulási környezet
pedmie2011osz
 
Digitális munkarend módszertanát és és technológiáját segítő megoldások áttek...
Digitális munkarend módszertanát és és technológiáját segítő megoldások áttek...Digitális munkarend módszertanát és és technológiáját segítő megoldások áttek...
Digitális munkarend módszertanát és és technológiáját segítő megoldások áttek...
Dr. Ollé János
 
Oktatás-módszertani irányelvek a digitális munkarendben (és azon túl is…)
Oktatás-módszertani irányelvek a digitális munkarendben (és azon túl is…)Oktatás-módszertani irányelvek a digitális munkarendben (és azon túl is…)
Oktatás-módszertani irányelvek a digitális munkarendben (és azon túl is…)
Dr. Ollé János
 
A digitális munkarend kihívásai és lehetőségei
A digitális munkarend kihívásai és lehetőségeiA digitális munkarend kihívásai és lehetőségei
A digitális munkarend kihívásai és lehetőségei
Dr. Ollé János
 
Digitális pedagógia a digitális munkarend előtt, alatt és után
Digitális pedagógia a digitális munkarend előtt, alatt és utánDigitális pedagógia a digitális munkarend előtt, alatt és után
Digitális pedagógia a digitális munkarend előtt, alatt és után
Dr. Ollé János
 
Helyzetkép a digitális közoktatás területéről, a fejlesztés egy lehetséges ko...
Helyzetkép a digitális közoktatás területéről, a fejlesztés egy lehetséges ko...Helyzetkép a digitális közoktatás területéről, a fejlesztés egy lehetséges ko...
Helyzetkép a digitális közoktatás területéről, a fejlesztés egy lehetséges ko...
hulberl
 

What's hot (20)

Digitális bennszülött vagy digitális állampolgár?
Digitális bennszülött vagy digitális állampolgár? Digitális bennszülött vagy digitális állampolgár?
Digitális bennszülött vagy digitális állampolgár?
 
Szilágyi Ádám: Mesterséges intelligencia, robotok és a pedagógus professzió
Szilágyi Ádám: Mesterséges intelligencia, robotok és a pedagógus professzióSzilágyi Ádám: Mesterséges intelligencia, robotok és a pedagógus professzió
Szilágyi Ádám: Mesterséges intelligencia, robotok és a pedagógus professzió
 
A köznevelés adatalapú döntéstámogató rendszerei – A Microsoft megközelítése ...
A köznevelés adatalapú döntéstámogató rendszerei – A Microsoft megközelítése ...A köznevelés adatalapú döntéstámogató rendszerei – A Microsoft megközelítése ...
A köznevelés adatalapú döntéstámogató rendszerei – A Microsoft megközelítése ...
 
Farkas Andrea: Pedagógus attitűdkutatás
Farkas Andrea: Pedagógus attitűdkutatásFarkas Andrea: Pedagógus attitűdkutatás
Farkas Andrea: Pedagógus attitűdkutatás
 
Mitől interaktív a pedagógia? - IKT eszközök az interaktív pedagógia szolgála...
Mitől interaktív a pedagógia? - IKT eszközök az interaktív pedagógia szolgála...Mitől interaktív a pedagógia? - IKT eszközök az interaktív pedagógia szolgála...
Mitől interaktív a pedagógia? - IKT eszközök az interaktív pedagógia szolgála...
 
Sió László: Változás és kultúra. Digitális átmenet és oktatásszervezés
Sió László: Változás és kultúra. Digitális átmenet és oktatásszervezésSió László: Változás és kultúra. Digitális átmenet és oktatásszervezés
Sió László: Változás és kultúra. Digitális átmenet és oktatásszervezés
 
Both Vilmos: Milyen elvárásokat támaszt a digitális gazdaság az oktatási rend...
Both Vilmos: Milyen elvárásokat támaszt a digitális gazdaság az oktatási rend...Both Vilmos: Milyen elvárásokat támaszt a digitális gazdaság az oktatási rend...
Both Vilmos: Milyen elvárásokat támaszt a digitális gazdaság az oktatási rend...
 
Az információs és kommunikációs technológiák hatása a tanulási környezet, a t...
Az információs és kommunikációs technológiák hatása a tanulási környezet, a t...Az információs és kommunikációs technológiák hatása a tanulási környezet, a t...
Az információs és kommunikációs technológiák hatása a tanulási környezet, a t...
 
Maruzsa Zoltán: A digitalizálás helye a köznevelés átalakuló rendszerében
Maruzsa Zoltán: A digitalizálás helye a köznevelés átalakuló rendszerébenMaruzsa Zoltán: A digitalizálás helye a köznevelés átalakuló rendszerében
Maruzsa Zoltán: A digitalizálás helye a köznevelés átalakuló rendszerében
 
A köznevelés adatalapú döntéstámogató rendszerei – Hazai jó gyakorlatok: Pann...
A köznevelés adatalapú döntéstámogató rendszerei – Hazai jó gyakorlatok: Pann...A köznevelés adatalapú döntéstámogató rendszerei – Hazai jó gyakorlatok: Pann...
A köznevelés adatalapú döntéstámogató rendszerei – Hazai jó gyakorlatok: Pann...
 
Virga Krisztina: Kódolás szerepe a köznevelésben
Virga Krisztina: Kódolás szerepe a köznevelésbenVirga Krisztina: Kódolás szerepe a köznevelésben
Virga Krisztina: Kódolás szerepe a köznevelésben
 
Az IKT jelentősége az oktatásban
Az IKT jelentősége az oktatásbanAz IKT jelentősége az oktatásban
Az IKT jelentősége az oktatásban
 
A digitális állampolgár pedagógus kompetenciái működés közben
A digitális állampolgár pedagógus kompetenciái működés közbenA digitális állampolgár pedagógus kompetenciái működés közben
A digitális állampolgár pedagógus kompetenciái működés közben
 
Interaktív oktatástechnológia - jó gyakorlatok
Interaktív oktatástechnológia - jó gyakorlatokInteraktív oktatástechnológia - jó gyakorlatok
Interaktív oktatástechnológia - jó gyakorlatok
 
Virtuális tanulási környezet
Virtuális tanulási környezetVirtuális tanulási környezet
Virtuális tanulási környezet
 
Digitális munkarend módszertanát és és technológiáját segítő megoldások áttek...
Digitális munkarend módszertanát és és technológiáját segítő megoldások áttek...Digitális munkarend módszertanát és és technológiáját segítő megoldások áttek...
Digitális munkarend módszertanát és és technológiáját segítő megoldások áttek...
 
Oktatás-módszertani irányelvek a digitális munkarendben (és azon túl is…)
Oktatás-módszertani irányelvek a digitális munkarendben (és azon túl is…)Oktatás-módszertani irányelvek a digitális munkarendben (és azon túl is…)
Oktatás-módszertani irányelvek a digitális munkarendben (és azon túl is…)
 
A digitális munkarend kihívásai és lehetőségei
A digitális munkarend kihívásai és lehetőségeiA digitális munkarend kihívásai és lehetőségei
A digitális munkarend kihívásai és lehetőségei
 
Digitális pedagógia a digitális munkarend előtt, alatt és után
Digitális pedagógia a digitális munkarend előtt, alatt és utánDigitális pedagógia a digitális munkarend előtt, alatt és után
Digitális pedagógia a digitális munkarend előtt, alatt és után
 
Helyzetkép a digitális közoktatás területéről, a fejlesztés egy lehetséges ko...
Helyzetkép a digitális közoktatás területéről, a fejlesztés egy lehetséges ko...Helyzetkép a digitális közoktatás területéről, a fejlesztés egy lehetséges ko...
Helyzetkép a digitális közoktatás területéről, a fejlesztés egy lehetséges ko...
 

Viewers also liked

Digitális állampolgárság a tanulók, a tanárok és a nem tanár felnőttek szemsz...
Digitális állampolgárság a tanulók, a tanárok és a nem tanár felnőttek szemsz...Digitális állampolgárság a tanulók, a tanárok és a nem tanár felnőttek szemsz...
Digitális állampolgárság a tanulók, a tanárok és a nem tanár felnőttek szemsz...
Lilla Habók
 
Oktinf konf pedagogusszerep_elmelet
Oktinf konf pedagogusszerep_elmeletOktinf konf pedagogusszerep_elmelet
Oktinf konf pedagogusszerep_elmelet
Levai Dora
 
Tavoktatas tanarszerep
Tavoktatas tanarszerepTavoktatas tanarszerep
Tavoktatas tanarszerep
Levai Dora
 
Onk 2011 szimpózium
Onk 2011 szimpóziumOnk 2011 szimpózium
Onk 2011 szimpózium
Levai Dora
 
Oktinf konf pedagogusszerep_blog
Oktinf konf pedagogusszerep_blogOktinf konf pedagogusszerep_blog
Oktinf konf pedagogusszerep_blog
Levai Dora
 
A Facebook és az iskola kapcsolata a tanulók szemszögéből
A Facebook és az iskola kapcsolata a tanulók szemszögébőlA Facebook és az iskola kapcsolata a tanulók szemszögéből
A Facebook és az iskola kapcsolata a tanulók szemszögéből
Levai Dora
 
A bizalom alakulása online közösségi felületen a tanár-diák kapcsolatok alapján
A bizalom alakulása online közösségi felületen a tanár-diák kapcsolatok alapjánA bizalom alakulása online közösségi felületen a tanár-diák kapcsolatok alapján
A bizalom alakulása online közösségi felületen a tanár-diák kapcsolatok alapján
Levai Dora
 
A tanulás új útjai
A tanulás új útjaiA tanulás új útjai
A tanulás új útjai
Levai Dora
 
Időgazdálkodás
IdőgazdálkodásIdőgazdálkodás
Időgazdálkodás
Levai Dora
 
A tükrözött osztályterem mint oktatási alternatíva az információs társadalomban
A tükrözött osztályterem mint oktatási alternatíva az információs társadalombanA tükrözött osztályterem mint oktatási alternatíva az információs társadalomban
A tükrözött osztályterem mint oktatási alternatíva az információs társadalomban
Levai Dora
 
BKF eLearning műhely
BKF eLearning műhelyBKF eLearning műhely
BKF eLearning műhely
Levai Dora
 
Javítja-e a Facebook a tanár-diák kapcsolatokat?
Javítja-e a Facebook a tanár-diák kapcsolatokat?Javítja-e a Facebook a tanár-diák kapcsolatokat?
Javítja-e a Facebook a tanár-diák kapcsolatokat?
Levai Dora
 

Viewers also liked (13)

Digitális állampolgárság a tanulók, a tanárok és a nem tanár felnőttek szemsz...
Digitális állampolgárság a tanulók, a tanárok és a nem tanár felnőttek szemsz...Digitális állampolgárság a tanulók, a tanárok és a nem tanár felnőttek szemsz...
Digitális állampolgárság a tanulók, a tanárok és a nem tanár felnőttek szemsz...
 
Oktinf konf pedagogusszerep_elmelet
Oktinf konf pedagogusszerep_elmeletOktinf konf pedagogusszerep_elmelet
Oktinf konf pedagogusszerep_elmelet
 
Tavoktatas tanarszerep
Tavoktatas tanarszerepTavoktatas tanarszerep
Tavoktatas tanarszerep
 
Onk 2011 szimpózium
Onk 2011 szimpóziumOnk 2011 szimpózium
Onk 2011 szimpózium
 
Oktinf konf pedagogusszerep_blog
Oktinf konf pedagogusszerep_blogOktinf konf pedagogusszerep_blog
Oktinf konf pedagogusszerep_blog
 
A Facebook és az iskola kapcsolata a tanulók szemszögéből
A Facebook és az iskola kapcsolata a tanulók szemszögébőlA Facebook és az iskola kapcsolata a tanulók szemszögéből
A Facebook és az iskola kapcsolata a tanulók szemszögéből
 
A bizalom alakulása online közösségi felületen a tanár-diák kapcsolatok alapján
A bizalom alakulása online közösségi felületen a tanár-diák kapcsolatok alapjánA bizalom alakulása online közösségi felületen a tanár-diák kapcsolatok alapján
A bizalom alakulása online közösségi felületen a tanár-diák kapcsolatok alapján
 
A tanulás új útjai
A tanulás új útjaiA tanulás új útjai
A tanulás új útjai
 
Időgazdálkodás
IdőgazdálkodásIdőgazdálkodás
Időgazdálkodás
 
A tükrözött osztályterem mint oktatási alternatíva az információs társadalomban
A tükrözött osztályterem mint oktatási alternatíva az információs társadalombanA tükrözött osztályterem mint oktatási alternatíva az információs társadalomban
A tükrözött osztályterem mint oktatási alternatíva az információs társadalomban
 
BKF eLearning műhely
BKF eLearning műhelyBKF eLearning műhely
BKF eLearning műhely
 
Toth Beáta
Toth BeátaToth Beáta
Toth Beáta
 
Javítja-e a Facebook a tanár-diák kapcsolatokat?
Javítja-e a Facebook a tanár-diák kapcsolatokat?Javítja-e a Facebook a tanár-diák kapcsolatokat?
Javítja-e a Facebook a tanár-diák kapcsolatokat?
 

Similar to A digitális kommunikáció és digitális eszközhasználat lehetőségei a pedagógusok tevékenységében

Lévai Dóra: A digitális kommunikáció és digitális eszközhasználat lehetőségei...
Lévai Dóra: A digitális kommunikáció és digitális eszközhasználat lehetőségei...Lévai Dóra: A digitális kommunikáció és digitális eszközhasználat lehetőségei...
Lévai Dóra: A digitális kommunikáció és digitális eszközhasználat lehetőségei...
tudostanar
 
Zsuzsanna Arany - Banned? Tolerated? Supported? The appearance of information...
Zsuzsanna Arany - Banned? Tolerated? Supported? The appearance of information...Zsuzsanna Arany - Banned? Tolerated? Supported? The appearance of information...
Zsuzsanna Arany - Banned? Tolerated? Supported? The appearance of information...
BOBCATSSS 2017
 
Digitalis_ter_2022.pdf
Digitalis_ter_2022.pdfDigitalis_ter_2022.pdf
Digitalis_ter_2022.pdf
Ida Dringó-Horváth
 
Tanulási sajátosságok a digitális kompetenciák tükrében
Tanulási sajátosságok a digitális kompetenciák tükrébenTanulási sajátosságok a digitális kompetenciák tükrében
Tanulási sajátosságok a digitális kompetenciák tükrében
Adrienn Papp-Danka
 
netgeneracio_2010_pek_HUN.
 netgeneracio_2010_pek_HUN. netgeneracio_2010_pek_HUN.
netgeneracio_2010_pek_HUN.
juditmacska
 
netgeneracio_2010_pek_HUN.
 netgeneracio_2010_pek_HUN. netgeneracio_2010_pek_HUN.
netgeneracio_2010_pek_HUN.
juditmacska
 
Az információs és kommunikációs technológiai eszközök oktatási alkalmazásának...
Az információs és kommunikációs technológiai eszközök oktatási alkalmazásának...Az információs és kommunikációs technológiai eszközök oktatási alkalmazásának...
Az információs és kommunikációs technológiai eszközök oktatási alkalmazásának...
digitalisnemzedek
 
Doktori beszámoló (2015. május 29.)
Doktori beszámoló (2015. május 29.)Doktori beszámoló (2015. május 29.)
Doktori beszámoló (2015. május 29.)
Reka Racsko
 
A mesterséges intelligencia jelene és jövője a katonai és a polgári képzés ...
A mesterséges intelligencia jelene és jövője a katonai és a polgári képzés ...A mesterséges intelligencia jelene és jövője a katonai és a polgári képzés ...
A mesterséges intelligencia jelene és jövője a katonai és a polgári képzés ...
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
 
A biztonságtudatosság oktatása a mesterséges intelligencia fókuszában
A biztonságtudatosság oktatása a mesterséges intelligencia fókuszábanA biztonságtudatosság oktatása a mesterséges intelligencia fókuszában
A biztonságtudatosság oktatása a mesterséges intelligencia fókuszában
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
 
A(z okos) város ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik?
A(z okos) város ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik?A(z okos) város ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik?
A(z okos) város ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik?
Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
 
Tabletek az oktatásban: az intézményi szintű alkalmazás infrastrukturális fe...
Tabletek az oktatásban: az intézményi szintű alkalmazás infrastrukturális fe...Tabletek az oktatásban: az intézményi szintű alkalmazás infrastrukturális fe...
Tabletek az oktatásban: az intézményi szintű alkalmazás infrastrukturális fe...
Balázs Czékmán
 
A versenyek szerepe az algoritmikus gondolkodás fejlesztésében, az Országos M...
A versenyek szerepe az algoritmikus gondolkodás fejlesztésében, az Országos M...A versenyek szerepe az algoritmikus gondolkodás fejlesztésében, az Országos M...
A versenyek szerepe az algoritmikus gondolkodás fejlesztésében, az Országos M...
András Kiss
 
Lannert Judit: PISA-sokk a digitális írástudás terén is
Lannert Judit: PISA-sokk a digitális írástudás terén isLannert Judit: PISA-sokk a digitális írástudás terén is
Lannert Judit: PISA-sokk a digitális írástudás terén is
digipedkonf
 
Miért van szükség a digitális tudásrablogra
Miért van szükség a digitális tudásrablograMiért van szükség a digitális tudásrablogra
Miért van szükség a digitális tudásrablogra
Benedekné Hajnalka
 
Oktatási minőség és oktatás-informatika a felsőoktatásban
Oktatási minőség és oktatás-informatika a felsőoktatásbanOktatási minőség és oktatás-informatika a felsőoktatásban
Oktatási minőség és oktatás-informatika a felsőoktatásban
Dr. Ollé János
 
Netre Te Gyerek! A gyerekek biztonságos internezetéséért a közoktatás és a kö...
Netre Te Gyerek! A gyerekek biztonságos internezetéséért a közoktatás és a kö...Netre Te Gyerek! A gyerekek biztonságos internezetéséért a közoktatás és a kö...
Netre Te Gyerek! A gyerekek biztonságos internezetéséért a közoktatás és a kö...
Márta Kovács
 
A digitális tananyagok fizikatanár szemmel
A digitális tananyagok fizikatanár szemmelA digitális tananyagok fizikatanár szemmel
A digitális tananyagok fizikatanár szemmel
Attila Főző PhD
 

Similar to A digitális kommunikáció és digitális eszközhasználat lehetőségei a pedagógusok tevékenységében (20)

Lévai Dóra: A digitális kommunikáció és digitális eszközhasználat lehetőségei...
Lévai Dóra: A digitális kommunikáció és digitális eszközhasználat lehetőségei...Lévai Dóra: A digitális kommunikáció és digitális eszközhasználat lehetőségei...
Lévai Dóra: A digitális kommunikáció és digitális eszközhasználat lehetőségei...
 
Zsuzsanna Arany - Banned? Tolerated? Supported? The appearance of information...
Zsuzsanna Arany - Banned? Tolerated? Supported? The appearance of information...Zsuzsanna Arany - Banned? Tolerated? Supported? The appearance of information...
Zsuzsanna Arany - Banned? Tolerated? Supported? The appearance of information...
 
Sipos Anna Magdolna
Sipos Anna MagdolnaSipos Anna Magdolna
Sipos Anna Magdolna
 
Digitalis_ter_2022.pdf
Digitalis_ter_2022.pdfDigitalis_ter_2022.pdf
Digitalis_ter_2022.pdf
 
Tanulási sajátosságok a digitális kompetenciák tükrében
Tanulási sajátosságok a digitális kompetenciák tükrébenTanulási sajátosságok a digitális kompetenciák tükrében
Tanulási sajátosságok a digitális kompetenciák tükrében
 
Habók Lilla
Habók LillaHabók Lilla
Habók Lilla
 
netgeneracio_2010_pek_HUN.
 netgeneracio_2010_pek_HUN. netgeneracio_2010_pek_HUN.
netgeneracio_2010_pek_HUN.
 
netgeneracio_2010_pek_HUN.
 netgeneracio_2010_pek_HUN. netgeneracio_2010_pek_HUN.
netgeneracio_2010_pek_HUN.
 
Az információs és kommunikációs technológiai eszközök oktatási alkalmazásának...
Az információs és kommunikációs technológiai eszközök oktatási alkalmazásának...Az információs és kommunikációs technológiai eszközök oktatási alkalmazásának...
Az információs és kommunikációs technológiai eszközök oktatási alkalmazásának...
 
Doktori beszámoló (2015. május 29.)
Doktori beszámoló (2015. május 29.)Doktori beszámoló (2015. május 29.)
Doktori beszámoló (2015. május 29.)
 
A mesterséges intelligencia jelene és jövője a katonai és a polgári képzés ...
A mesterséges intelligencia jelene és jövője a katonai és a polgári képzés ...A mesterséges intelligencia jelene és jövője a katonai és a polgári képzés ...
A mesterséges intelligencia jelene és jövője a katonai és a polgári képzés ...
 
A biztonságtudatosság oktatása a mesterséges intelligencia fókuszában
A biztonságtudatosság oktatása a mesterséges intelligencia fókuszábanA biztonságtudatosság oktatása a mesterséges intelligencia fókuszában
A biztonságtudatosság oktatása a mesterséges intelligencia fókuszában
 
A(z okos) város ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik?
A(z okos) város ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik?A(z okos) város ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik?
A(z okos) város ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik?
 
Tabletek az oktatásban: az intézményi szintű alkalmazás infrastrukturális fe...
Tabletek az oktatásban: az intézményi szintű alkalmazás infrastrukturális fe...Tabletek az oktatásban: az intézményi szintű alkalmazás infrastrukturális fe...
Tabletek az oktatásban: az intézményi szintű alkalmazás infrastrukturális fe...
 
A versenyek szerepe az algoritmikus gondolkodás fejlesztésében, az Országos M...
A versenyek szerepe az algoritmikus gondolkodás fejlesztésében, az Országos M...A versenyek szerepe az algoritmikus gondolkodás fejlesztésében, az Országos M...
A versenyek szerepe az algoritmikus gondolkodás fejlesztésében, az Országos M...
 
Lannert Judit: PISA-sokk a digitális írástudás terén is
Lannert Judit: PISA-sokk a digitális írástudás terén isLannert Judit: PISA-sokk a digitális írástudás terén is
Lannert Judit: PISA-sokk a digitális írástudás terén is
 
Miért van szükség a digitális tudásrablogra
Miért van szükség a digitális tudásrablograMiért van szükség a digitális tudásrablogra
Miért van szükség a digitális tudásrablogra
 
Oktatási minőség és oktatás-informatika a felsőoktatásban
Oktatási minőség és oktatás-informatika a felsőoktatásbanOktatási minőség és oktatás-informatika a felsőoktatásban
Oktatási minőség és oktatás-informatika a felsőoktatásban
 
Netre Te Gyerek! A gyerekek biztonságos internezetéséért a közoktatás és a kö...
Netre Te Gyerek! A gyerekek biztonságos internezetéséért a közoktatás és a kö...Netre Te Gyerek! A gyerekek biztonságos internezetéséért a közoktatás és a kö...
Netre Te Gyerek! A gyerekek biztonságos internezetéséért a közoktatás és a kö...
 
A digitális tananyagok fizikatanár szemmel
A digitális tananyagok fizikatanár szemmelA digitális tananyagok fizikatanár szemmel
A digitális tananyagok fizikatanár szemmel
 

A digitális kommunikáció és digitális eszközhasználat lehetőségei a pedagógusok tevékenységében

 • 1. A digitális kommunikáció és digitális eszközhasználat lehetőségei a pedagógusok tevékenységében Lévai Dóra ELTE PPK Neveléstudományi Intézet
 • 2. Pedagóguskompetenciák Nemzetközi ISTE NETS (2000, 2008) Témakörök: ●Inspiráció és facilitálás ●Tervezés és értékelés ●Modellezés ●Példamutatás ●Önfejlesztés Hazai ●Falus Iván és munkacsoportja (2006) ●Kotschy Beáta és munkacsoportja (2011) ●EMMI 8/2013. ●Pedagógus Életpályamodell 1. Gyakornoki időszak2. Pedagógus I. 3. Pedagógus II. 4. Mesterpedagógus5. Kutatótanár Digitális kompetencia ●Nagyon széles körben, sokféleképpen értelmezhető fogalom (Tongori, 2013) ●Digitális műveltség (ISTE, DÁ, 2011; Ferrari, 2012) ●A technológiai lehetőségek kihasználása a kollaboratív tudásépítés során (Calvani, Fini, Ranieri, 2009)
 • 3. Digitális állampolgárság Nemzetközi modell ●Ribble, 2009; ISTE, 2011; Ribble, 2011; Thieman, 2011; Ohler, 2012 ELTE PPK ITOK, 2013 ●Czirfusz -Habók, 2013; Dobó - Lévai -Tóth -Papp-Danka; 2013; Ollé és mtsai; 2013 Takács, 2013 ●elméleti modell -3 kompetenciakör - 10 részkompetencia ●Újragondolt Bloom-taxonómia (kognitív és affektív szintjei) ●országos, nagymintás, empirikus vizsgálat ELTE PPK ITOK -Oktatási Hivatal, 2014 ●elméleti modell újragondolása –3 kompetenciakör, 9 részkompetencia ●mérőeszköz hangolása ●pedagógusminősítési rendszerhez való illeszkedés ●1. mérés: IKT-kompetenciák (szűkebben értelmezve) digitalisallampolgarsag.hu Hazai modell ●Ollé, 2011;
 • 4. ELTE PPK ITOK -OH, 2014DÁ-modell 1.Digitális jelenlét a.Digitális eszközhasználat b.Digitális hozzáférés c.Digitális kommunikáció 2.Digitális életvezetés a.Digitális egészség b.Digitális én-megjelenítés c.Digitális együttélés 3.Digitális produktivitás a.Digitális értékteremtés b.Digitális hatékonyság c.Digitális tartalomszervezés •Átdolgozott elméleti modell és mérőeszköz •Szakértők •Cél: IKT-s kompetencia felmérése •Célzott, személyreszabott fejlesztések, továbbképzések IKT-kompetenciáta többi terület részeként értékelhetjük: •A gyakori eszközhasználat önmagában nem jelent semmit, a lényeg a pedagógiai tevékenység támogatása, attól elkülönülten nem célszerű értékelni
 • 5. A minta jellemzése/1. N=97 20,6% férfi, 79,4% nő 16,5% 30,9% 34,0% 18,6% Lakhely Budapest megyeszékhely város község 16,5% 15,5% 26,9% 25,7% 12,3% 1,0% Tanított évek száma 15-19 év 20-24 év 25-29 év 30-34 év 35-39 év 40+ év 7,2% 26,9% 27,8% 26,8% 10,5% Életkor 38-42 év 43-47 év 48-52 év 53-57 év 58-62 év
 • 6. A minta jellemzése/2. 0,0% 0,0% 1,0% 2,1% 4,1% 5,2% 9,3% 15,5% 23,7% 53,6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% gyógypedagógiai intézmény gyermekvédelmi intézmény pedagógiai szakszolgálat alapfokú művészeti nevelési… szakiskola pedagógiai szakmai szolgáltató szakközépiskola óvoda gimnázium általános iskola Oktatási intézmény 7,2% 8,2% 9,3% 11,3% 14,4% 14,4% 22,7% 26,8% 29,9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Földünk-környezetünk Életvitel és gyakorlat Művészetek Ember és társadalom Idegen nyelvek Informatika Ember és természet Magyar nyelv és irodalom Matematika Műveltségi terület 1,0% 2,1% 3,1% 3,1% 5,2% 5,2% 9,3% 10,3% 16,5% 17,5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Digitális írástudás fejl. a szaktárgyi… Intel® Teach Essentials program Szgép alk. lehetőségei a tanítás-tanulási… A digitális taneszközök rendszere Digitális taneszközök alk. IKT szaktanácsadó Tanulói tevékenységek tám. Interaktív IKT… Szgép alk. lehetőségei a tanítás-tanulási… Sulinet Portál Interaktív táblák és tanulói válaszadó… Educatio, továbbképzés
 • 7. Digitális jelenlét 51,6% 66,2% 67,5% 68,0% 51,1% 69,6% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% Eszközhasználatkognitív szint Eszközhasználataffektív szint Hozzáféréskognitív szint Hozzáférésaffektív szint Kommunikációkognitív szint Kommunikációaffektív szint Kognitívésaffektívszintszázalékosteljesítménye
 • 8. Attitűd és megvalósítás 50% 34% 35% 40% 54% 46% 10% 12% 19% Inkább elutasító a digitáliseszközökkel kapcsolatban Közömbös Inkább elfogadó a digitáliseszközökkel kapcsolatban Befogadás vs alkalmazás Nem tudja alkalmazni az eszközöket Többé-kevésbé tudja alkalmazni az eszközöket Tudja alkalmazni az eszközöket Képernyőrészletek, 3 választási lehetőség A jó válaszok százalékos eloszlása itemenként: •Közösségi oldalon értékelés: 37% •Kollaboratívtartalomszerkesztés: 55% •Megosztott mappakezelés: 63% •Online videómegosztóoldal: 13% •Közösségi könyvjelzőkezelő: 30%
 • 9. Digitális jelenlét kognitív 48,2% 40,0% 41,3% 88,9% 31,5% 56,3% 74,4% 67,4% 72,6% 85,2% 40,9% 73,9% 72,5% 58,2% 69,8% 66,0% 34,8% 58,6% EMLÉKEZÉS MEGÉRTÉS ALKALMAZÁS ELEMZÉS (KI)ÉRTÉKELÉS LÉTREHOZÁS KOGNITÍV Eszközhasználat százalékos teljesítmény Hozzáférés százalékos teljesítmény Kommunikáció százalékos teljesítmény •A legtöbb területen elért eredmény>40% •Kiértékelés: „konkrét élethelyzet, feladat vagy probléma megítélése, saját szokással/nézettel/kialakult gyakorlattal való elemző összehasonlítása”
 • 10. Digitális jelenlét affektív 74,4% 22,5% 66,9% 55,0% 70,4% 70,3% 79,4% 56,7% 66,4% 67,2% 74,9% 75,5% 62,7% 64,9% 67,7% BEFOGADÁS REAGÁLÁS ÉRTÉKELÉS ÉRTÉKSZERVEZŐDÉS ÉRTÉK ALAPÚ VISELKEDÉS AFFEKTÍV Eszközhasználat százalékos teljesítmény Hozzáférés százalékos teljesítmény Kommunikáció százalékos teljesítmény •A legtöbb területen elért eredmény>55% •Reagálás: „konkrét cselekvési hajlandóság, vagy konkrét cselekvési szándék egy adott helyzettel, technikával, információval vagy elvárással kapcsolatban” •Pl. „Kipróbálná-e, használná-e, nyitott lenne-e?”
 • 11. Az életkor és az elért eredmény összegfüggései Terület Sig. Hozzáféréskognitív*kor .688 Hozzáférésaffektív*kor .455 Kommunikációkognitív*kor .492 Kommunikációaffektív*kor .367 Eszközhasználatkognitív*kor .011 Eszközhasználat affektív *kor .730 •konkrét eszközök használata helyett az eszközökkel való megismerkedés, a lehetőségek kihasználás a cél •nem életkorfüggő részkompetenciák! •fejleszthető és fejlesztendő területek •affektív és kognitív szintek együttesen fejlesztendőek
 • 12. Köszönöm szépen a figyelmet. Lévai Dóra ELTE PPK Neveléstudományi Intézet levaidora.hu levai.dora@ppk.elte.hu