SlideShare a Scribd company logo
PEDAGÓGUSOK TABLETES OKTATÁSHOZ VALÓ
VISZONYULÁSA, TAPASZTALATAI
Czékmán Balázs
Debreceni Egyetem
Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola
IKT MasterMinds
MTA-DE Idegen Nyelvi Oktatás Kutatócsoport
TABLETEK AZ OKTATÁSBAN
 Mobiltechnológia elterjedése a 2000-es évektől; COVID-19 alatt a
mobil eszközök fokozott használata (Yuan et al., 2021)
 Tabletek megjelenése az oktatásban (Jonhson et al., 2010),
új oktatástechnológiai eszköz (Marés, 2012), 1:1 hozzáférés
 Nagyvolumenű tabletes kezdeményezések számos országban
(lásd Czékmán, 2019a; Tamim et al., 2015)
 Hazai kezdeményezések: EKF Médiainf. Intézet; multinacionális
vállalatok programjai (DIA, 2016; Herzog és Racsko, 2016;
Rimányi, 2015);
XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2021. november 18-20.
TABLETEK ÉS PEDAGÓGUSOK
 Külföldi tapasztalatok: több kezdeményezés sikertelen: nem
megfelelő technológiai és pedagógiai háttér (lásd például
Bruyckere, 2017; Michels, 2013; Trucano, 2015)
 Hazai eredmények: tabletek használata könnyű, oktatási célú
használat okoz nehézségeket (Kis-Tóth, Borbás és Kárpáti, 2014)
 A pedagógusok zöme az IKER1 és IKER2 szinten; mobil eszköz-
használati kompetencia terén a leggyengébb az oktatási célú
mobil eszköz-használat (Czékmán, 2019b).
XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2021. november 18-20.
A KUTATÁS CÉLJA, KÉRDÉSEI
A kutatás körülményei
Tablettel támogatott tanulási környezethez kapcs. kutatássorozat
A kutatás célja
A pedagógusok tabletes oktatáshoz való viszonyulásának és
tapasztalatainak feltárása volt.
A kutatás kérdései
Milyen előnyeit és kihívásait tapasztalták a tablettel támogatott
tanulási környezetnek a pedagógusok a kutatási időszakban?
XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2021. november 18-20.
A KUTATÁS BEMUTATÁSA
 Időtartam: 2018-2019-es tanév 2. félév (COVID-19 előtti időszak)
 Módszerek: kérdőíves kutatás, fókuszcsoportos interjú
 Mérőeszközök:
 kérdőívek: tanóra utáni (papír alapú), vizsgálat végén (online)
 interjúk: félig-strukturált interjúk
 Adatok feldolgozása
 adatbázisba rendezés, tartalomelemzés (kategóriák létrehozása)
 Voyant Tools online szövegelemző szoftver
XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2021. november 18-20.
KUTATÁSBA BEVONTAK
Egy budapesti tankerület kilenc iskolájának
pedagógusai (N=29)
Vizsgálati (tabletes) csoport (nvizsg=19)
Kontroll (nem tabletes) csoport (nkont=10)
Összes szöveges válasz: 220
Három tartalmi kategória
XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2021. november 18-20.
XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2021. november 18-20.
TARTALMI KATEGÓRIÁK
A TABLETTEL TÁM. OKT. KERETEI I.
A használat keretei, technikai jellegű visszajelzések
„Kevesebb gép van, mint gyerek…”
„Jó, ha van egyeztetés a pedagógusok között, hogy mikor, ki…”
„A csatlakozási nehézségek sokat elvettek…”
XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2021. november 18-20.
A TABLETTEL TÁM. OKT. KERETEI I.
XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2021. november 18-20.
(t-SNE analízis, 3 klaszter, 25 szó,
perplexitás 20, iteráció 5000)
internet
problémái
tablet hardveres
probl.
használat
jellemzői
PEDAGÓGIAI-MÓDSZERTANI TAPASZTALATOK I.
XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2021. november 18-20.
Pozitív tapasztalatok
„Egyszerre tette lehetővé a mennyiségi és minőségi
differenciálást.”
„A tabletes mérések jó visszajelzést adnak a tanárnak is...”
„Most nagyon sok időt megspórolok, mert nem kell szókártyákat,
képeket gyártanom.”
PEDAGÓGIAI-MÓDSZERTANI TAPASZTALATOK II.
XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2021. november 18-20.
Negatív tapasztalatok
„A tanmenetünkben megjelölt anyagtól emiatt lemaradtunk…
„Nekem több időbe telt felkészülni egy-egy tabletes órára…
„Mentem körbe, mert ki tudja mit nézegettek.”
PEDAGÓGIAI-MÓDSZERTANI TAPASZTALATOK III.
XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2021. november 18-20.
(t-SNE analízis, 4 klaszter, 30 szó,
perplexitás 100, iteráció 100)
feladatok,
témakörök
mérés,
értékelés
pozitív
negatív
TANULÓKRA GYAKOROLT HATÁSOK I.
Tanulásra, tudásszint változására gyakorolt pozitív hatások
„Jobb eredmények, jobb bevésés…”
„Volt olyan tanuló, aki 7 feladatot megoldott 10 percen belül…”
Tanulásra, tudásszint változására gyakorolt negatív hatások
„A gyengébbeknél kevés hatása van az eszközöknek…”
XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2021. november 18-20.
TANULÓKRA GYAKOROLT HATÁSOK II.
XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2021. november 18-20.
Motivációra gyakorolt hatások
„A tabletes órákon aktívabbak, lelkesebbek, fegyelmezettebbek
voltak a tanulók.”
„Nagyfokú motiváló erő a gép "legyőzése".
Tanulás iránti attitűd
„Nagyon jól viselkedtek a gyerekek az órákon.”
„Segítőkészebbek voltak mind velem, mind a társaikkal.”
TANULÓKRA GYAKOROLT HATÁSOK III.
XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2021. november 18-20.
(t-SNE analízis, 4 klaszter, 30 szó,
perplexitás 5, iteráció 4000)
pozitívumok
tanulás iránti
attitűd
tanulási
motiváció
tabletes órák
iránti motiváció
ÖSSZEGZÉS
 Fontos a pedagógusok
rugalmassága
 Tanórai differenciálás
lehetősége, a mérés-értékelés
javulása
 Tudásszint javulása
 A tanulók motiváltabbak voltak,
szívesebben dolgoztak a
tanórákon
 Internetes és hardveres
problémák
 Tanmenetbe illeszthetőség;
tananyagok alacsony
szintje
 mobil eszközök tanórai
használatának felügyelete
XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2021. november 18-20.
Bruyckere, P. (2017). A story about iPad-schools in the Netherlands. https://theeconomyofmeaning.com/2017/11/13/a-story-about-ipad-
schools-in-the-netherlands/
Czékmán, B. (2019a). Pedagógusok a mobiltechnológia tükrében: Általános digitális és mobil eszköz-használati kompetenciák. In N.-és O. E.
Magyar (Szerk.), Prevenció, intervenció és kompenzáció (o. 123–123). Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA); MTMT.
https://m2.mtmt.hu/api/publication/31621017
Czékmán, B. (2019b). Tablettel támogatott oktatás: Nagyvolumenű nemzetközi és hazai kezdeményezések. In E. Juhász & O. Endrődy (Szerk.),
OKTATÁS-GAZDASÁG-TÁRSADALOM (o. 477–489). Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA); MTMT.
https://m2.mtmt.hu/api/publication/30702468
Digital Identity Agency Magyarország (DIA). (2016a). A Hipersuli Program szakmai monitoringja—Első riport. https://bit.ly/2gX52hZ
Digital Identity Agency Magyarország (DIA) (2016b): (2016b). A Hipersuli Program szakmai monitoringja—Második riport.
https://bit.ly/2t5fCaP
Gaskó, K., Zagyváné Szűcs, I., & Orgoványi-Gajdos, J. (2021). A pedagógusok digitális eszközhasználata. Attitűdök és a gyakorlat. In E.
Juhász & R. Kattein-Pornói (Szerk.), HuCER 2021 (o. 56–56). Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA); MTMT.
https://m2.mtmt.hu/api/publication/32044215
Herzog, C., & Racsko, R. (2016). Táblagép az osztályteremben. Az új tanulási környezettel kapcsolatos tanári tapasztalatok. Iskolakultúra,
26(10), 3–22.
Johnson, L., Levine, A., Smith, R., & Stone, S. (2010). The Horizon Report, 2010 Edition. The New Media Consortium.
http://www.nmc.org/pdf/2010-Horizon-Report.pdf
Kis-Tóth, L., Borbás, L., & Kárpáti, A. (2014). Táblagépek alkalmazása az oktatásban: Tanári tapasztalatok. Iskolakultúra, 24(9), 50–71.
Marés, L. (2012). Tablets in education. Opportunities and challenges in one-to-one programs. http://bit.ly/25SrBoT
Michels, P. (2013). The High Cost of iPad-mania in Public Schools. https://www.texasobserver.org/run-school-ipad-program/
Rimányi, Z. (2015). Digitális hátizsákkal az iskolában. Új Köznevelés, 71(5–6), 34-36.
Tamim, R. M., Borokhovski, E., Pickup, D., Bernard, R. M., & El Saadi, L. (2015). Tablets for Teaching and Learning. A Systematic Review and Meta-
Analysis. http://bit.ly/2xch5fI
Trucano, M. (2015). Tablets in education. https://blogs.worldbank.org/edutech/category/tags/tablets
Yuan, Y.-P., Wei-Han Tan, G., Ooi, K.-B., & Lim, W.-L. (2021). Can COVID-19 pandemic influence experience response in mobile learning?
Telematics and Informatics, 64, 101676. https://doi.org/10.1016/j.tele.2021.101676
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
Czékmán Balázs
balazs.czekman@gmail.com
edumobil.hu
puskas.kispest.hu

More Related Content

What's hot

„Digitális mesefal” – digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR)...
„Digitális mesefal” – digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR)...„Digitális mesefal” – digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR)...
„Digitális mesefal” – digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR)...
IKT Masterminds Research Group
 
Digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR) alkalmazások segítségé...
Digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR) alkalmazások segítségé...Digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR) alkalmazások segítségé...
Digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR) alkalmazások segítségé...
Balázs Czékmán
 
Kompetenciafejlesztés interaktív AR alkalmazások segítségével
Kompetenciafejlesztés interaktív AR alkalmazások segítségévelKompetenciafejlesztés interaktív AR alkalmazások segítségével
Kompetenciafejlesztés interaktív AR alkalmazások segítségével
IKT Masterminds Research Group
 
Interaktív oktatástechnológia - jó gyakorlatok
Interaktív oktatástechnológia - jó gyakorlatokInteraktív oktatástechnológia - jó gyakorlatok
Interaktív oktatástechnológia - jó gyakorlatok
Adrienn Papp-Danka
 
Digitális nemzedék a tanulási folyamatban
Digitális nemzedék a tanulási folyamatbanDigitális nemzedék a tanulási folyamatban
Digitális nemzedék a tanulási folyamatban
Szilvia Tóth-Mózer
 
József Attila, az oktatás magyar "Nostradamusa"
József Attila, az oktatás magyar "Nostradamusa"József Attila, az oktatás magyar "Nostradamusa"
József Attila, az oktatás magyar "Nostradamusa"
IKT Masterminds Research Group
 
A digitális kompetencia kognitív dimenziója és összefüggései onk2015
A digitális kompetencia kognitív dimenziója és összefüggései onk2015A digitális kompetencia kognitív dimenziója és összefüggései onk2015
A digitális kompetencia kognitív dimenziója és összefüggései onk2015
Szilvia Tóth-Mózer
 
Történetek blokkokban – Kódolással támogatott digitális történetmesélés
Történetek blokkokban – Kódolással támogatott digitális történetmesélésTörténetek blokkokban – Kódolással támogatott digitális történetmesélés
Történetek blokkokban – Kódolással támogatott digitális történetmesélés
Balázs Czékmán
 
Tananyagkészítő alkalmazások a differenciálás szolgálatában
Tananyagkészítő alkalmazások a differenciálás szolgálatábanTananyagkészítő alkalmazások a differenciálás szolgálatában
Tananyagkészítő alkalmazások a differenciálás szolgálatában
Szilvia Tóth-Mózer
 
Helyzetkép a digitális közoktatás területéről, a fejlesztés egy lehetséges ko...
Helyzetkép a digitális közoktatás területéről, a fejlesztés egy lehetséges ko...Helyzetkép a digitális közoktatás területéről, a fejlesztés egy lehetséges ko...
Helyzetkép a digitális közoktatás területéről, a fejlesztés egy lehetséges ko...
hulberl
 
A kiterjesztett valóság alkalmazási lehetőségei az oktatás különböző szintjein
A kiterjesztett valóság alkalmazási lehetőségei az oktatás különböző szintjeinA kiterjesztett valóság alkalmazási lehetőségei az oktatás különböző szintjein
A kiterjesztett valóság alkalmazási lehetőségei az oktatás különböző szintjein
Balázs Czékmán
 
InformáCióS éS KommunikáCióS EszköZöK AlkalmazáSa Az OktatáSban
InformáCióS éS KommunikáCióS EszköZöK AlkalmazáSa Az OktatáSbanInformáCióS éS KommunikáCióS EszköZöK AlkalmazáSa Az OktatáSban
InformáCióS éS KommunikáCióS EszköZöK AlkalmazáSa Az OktatáSbansaribence
 

What's hot (12)

„Digitális mesefal” – digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR)...
„Digitális mesefal” – digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR)...„Digitális mesefal” – digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR)...
„Digitális mesefal” – digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR)...
 
Digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR) alkalmazások segítségé...
Digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR) alkalmazások segítségé...Digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR) alkalmazások segítségé...
Digitális történetmesélés „kiterjesztett valóság” (AR) alkalmazások segítségé...
 
Kompetenciafejlesztés interaktív AR alkalmazások segítségével
Kompetenciafejlesztés interaktív AR alkalmazások segítségévelKompetenciafejlesztés interaktív AR alkalmazások segítségével
Kompetenciafejlesztés interaktív AR alkalmazások segítségével
 
Interaktív oktatástechnológia - jó gyakorlatok
Interaktív oktatástechnológia - jó gyakorlatokInteraktív oktatástechnológia - jó gyakorlatok
Interaktív oktatástechnológia - jó gyakorlatok
 
Digitális nemzedék a tanulási folyamatban
Digitális nemzedék a tanulási folyamatbanDigitális nemzedék a tanulási folyamatban
Digitális nemzedék a tanulási folyamatban
 
József Attila, az oktatás magyar "Nostradamusa"
József Attila, az oktatás magyar "Nostradamusa"József Attila, az oktatás magyar "Nostradamusa"
József Attila, az oktatás magyar "Nostradamusa"
 
A digitális kompetencia kognitív dimenziója és összefüggései onk2015
A digitális kompetencia kognitív dimenziója és összefüggései onk2015A digitális kompetencia kognitív dimenziója és összefüggései onk2015
A digitális kompetencia kognitív dimenziója és összefüggései onk2015
 
Történetek blokkokban – Kódolással támogatott digitális történetmesélés
Történetek blokkokban – Kódolással támogatott digitális történetmesélésTörténetek blokkokban – Kódolással támogatott digitális történetmesélés
Történetek blokkokban – Kódolással támogatott digitális történetmesélés
 
Tananyagkészítő alkalmazások a differenciálás szolgálatában
Tananyagkészítő alkalmazások a differenciálás szolgálatábanTananyagkészítő alkalmazások a differenciálás szolgálatában
Tananyagkészítő alkalmazások a differenciálás szolgálatában
 
Helyzetkép a digitális közoktatás területéről, a fejlesztés egy lehetséges ko...
Helyzetkép a digitális közoktatás területéről, a fejlesztés egy lehetséges ko...Helyzetkép a digitális közoktatás területéről, a fejlesztés egy lehetséges ko...
Helyzetkép a digitális közoktatás területéről, a fejlesztés egy lehetséges ko...
 
A kiterjesztett valóság alkalmazási lehetőségei az oktatás különböző szintjein
A kiterjesztett valóság alkalmazási lehetőségei az oktatás különböző szintjeinA kiterjesztett valóság alkalmazási lehetőségei az oktatás különböző szintjein
A kiterjesztett valóság alkalmazási lehetőségei az oktatás különböző szintjein
 
InformáCióS éS KommunikáCióS EszköZöK AlkalmazáSa Az OktatáSban
InformáCióS éS KommunikáCióS EszköZöK AlkalmazáSa Az OktatáSbanInformáCióS éS KommunikáCióS EszköZöK AlkalmazáSa Az OktatáSban
InformáCióS éS KommunikáCióS EszköZöK AlkalmazáSa Az OktatáSban
 

Similar to Pedagógusok tabletes oktatáshoz való viszonyulása, tapasztalatai

A kiterjesztett valóság tanórai használatának vizsgálata a szituatív tanulás ...
A kiterjesztett valóság tanórai használatának vizsgálata a szituatív tanulás ...A kiterjesztett valóság tanórai használatának vizsgálata a szituatív tanulás ...
A kiterjesztett valóság tanórai használatának vizsgálata a szituatív tanulás ...
Balázs Czékmán
 
Digitalis_ter_2022.pdf
Digitalis_ter_2022.pdfDigitalis_ter_2022.pdf
Digitalis_ter_2022.pdf
Ida Dringó-Horváth
 
Értelmi sérült diákok fejlesztése táblagép alkalmazásával
Értelmi sérült diákok fejlesztése táblagép alkalmazásávalÉrtelmi sérült diákok fejlesztése táblagép alkalmazásával
Értelmi sérült diákok fejlesztése táblagép alkalmazásával
Dóra Orsolya Aknai
 
A technostressz csökkentésének lehetőségei a felsőoktatás eredményes digitali...
A technostressz csökkentésének lehetőségei a felsőoktatás eredményes digitali...A technostressz csökkentésének lehetőségei a felsőoktatás eredményes digitali...
A technostressz csökkentésének lehetőségei a felsőoktatás eredményes digitali...
IKT Kutatóközpont - Károli Gáspár Református Egyetem
 
Horizontok és dialogusok 2 absztraktkötet 2016
Horizontok és dialogusok 2 absztraktkötet 2016Horizontok és dialogusok 2 absztraktkötet 2016
Horizontok és dialogusok 2 absztraktkötet 2016
Ambrus Attila József
 
Nagy Regina: Hol vagyok én a digitális oktatásban?
Nagy Regina: Hol vagyok én a digitális oktatásban?Nagy Regina: Hol vagyok én a digitális oktatásban?
Nagy Regina: Hol vagyok én a digitális oktatásban?
Digitális Pedagógiai Módszertani Központ
 
Parad 2012 2.nap
Parad 2012 2.napParad 2012 2.nap
Parad 2012 2.nap
Reka Racsko
 
Digitális kompetenciák és a pályaorientáció munkaerő-piaci összefüggései a 21...
Digitális kompetenciák és a pályaorientáció munkaerő-piaci összefüggései a 21...Digitális kompetenciák és a pályaorientáció munkaerő-piaci összefüggései a 21...
Digitális kompetenciák és a pályaorientáció munkaerő-piaci összefüggései a 21...
Balazs Pankasz
 
Prompt prezi v1_pécs
Prompt prezi v1_pécsPrompt prezi v1_pécs
Prompt prezi v1_pécs
ITStudy Ltd.
 
Tablettel támogatott oktatás általános iskolában: eredmények a tanulók és a p...
Tablettel támogatott oktatás általános iskolában: eredmények a tanulók és a p...Tablettel támogatott oktatás általános iskolában: eredmények a tanulók és a p...
Tablettel támogatott oktatás általános iskolában: eredmények a tanulók és a p...
Balázs Czékmán
 
Remetey gis open2021aug26email
Remetey gis open2021aug26emailRemetey gis open2021aug26email
Remetey gis open2021aug26email
Gabor
 
Interaktív oktatástechnológia
Interaktív oktatástechnológiaInteraktív oktatástechnológia
Interaktív oktatástechnológia
Adrienn Papp-Danka
 
Digitális nemzedék konferencia - 2015 - Konferenciakötet
Digitális nemzedék konferencia - 2015 - KonferenciakötetDigitális nemzedék konferencia - 2015 - Konferenciakötet
Digitális nemzedék konferencia - 2015 - Konferenciakötet
Ujhelyiné Szeverényi Irma
 
Wolfné dr. Borsi Julianna: A DPMK szerepe a digitális átmenet támogatásában
Wolfné dr. Borsi Julianna: A DPMK szerepe a digitális átmenet támogatásában Wolfné dr. Borsi Julianna: A DPMK szerepe a digitális átmenet támogatásában
Wolfné dr. Borsi Julianna: A DPMK szerepe a digitális átmenet támogatásában
Digitális Pedagógiai Módszertani Központ
 
Dr. Virányi Anita: Ötletek, lehetőségek a hallgatók bevonódásának növelésére,...
Dr. Virányi Anita: Ötletek, lehetőségek a hallgatók bevonódásának növelésére,...Dr. Virányi Anita: Ötletek, lehetőségek a hallgatók bevonódásának növelésére,...
Dr. Virányi Anita: Ötletek, lehetőségek a hallgatók bevonódásának növelésére,...
ELTEElearning
 
Miért van szükség a digitális tudásrablogra
Miért van szükség a digitális tudásrablograMiért van szükség a digitális tudásrablogra
Miért van szükség a digitális tudásrablograBenedekné Hajnalka
 
Racsko Reka: Összehasonlító vizsgálatok a digitális átállás módszertani mega...
Racsko Reka: Összehasonlító vizsgálatok a digitális átállás módszertani mega...Racsko Reka: Összehasonlító vizsgálatok a digitális átállás módszertani mega...
Racsko Reka: Összehasonlító vizsgálatok a digitális átállás módszertani mega...
Reka Racsko
 
Változó kultúra, változó alapkészségek – digitális oktatási modellek
Változó kultúra, változó alapkészségek – digitális oktatási modellekVáltozó kultúra, változó alapkészségek – digitális oktatási modellek
Változó kultúra, változó alapkészségek – digitális oktatási modellek
Reka Racsko
 
Newsletter_4_HU.pdf
Newsletter_4_HU.pdfNewsletter_4_HU.pdf
Newsletter_4_HU.pdf
iTStudyHungaryKft
 
A digitális oktatási kultúra kihívásai és lehetőségei
A digitális oktatási kultúra kihívásai és lehetőségeiA digitális oktatási kultúra kihívásai és lehetőségei
A digitális oktatási kultúra kihívásai és lehetőségei
Dr. Ollé János
 

Similar to Pedagógusok tabletes oktatáshoz való viszonyulása, tapasztalatai (20)

A kiterjesztett valóság tanórai használatának vizsgálata a szituatív tanulás ...
A kiterjesztett valóság tanórai használatának vizsgálata a szituatív tanulás ...A kiterjesztett valóság tanórai használatának vizsgálata a szituatív tanulás ...
A kiterjesztett valóság tanórai használatának vizsgálata a szituatív tanulás ...
 
Digitalis_ter_2022.pdf
Digitalis_ter_2022.pdfDigitalis_ter_2022.pdf
Digitalis_ter_2022.pdf
 
Értelmi sérült diákok fejlesztése táblagép alkalmazásával
Értelmi sérült diákok fejlesztése táblagép alkalmazásávalÉrtelmi sérült diákok fejlesztése táblagép alkalmazásával
Értelmi sérült diákok fejlesztése táblagép alkalmazásával
 
A technostressz csökkentésének lehetőségei a felsőoktatás eredményes digitali...
A technostressz csökkentésének lehetőségei a felsőoktatás eredményes digitali...A technostressz csökkentésének lehetőségei a felsőoktatás eredményes digitali...
A technostressz csökkentésének lehetőségei a felsőoktatás eredményes digitali...
 
Horizontok és dialogusok 2 absztraktkötet 2016
Horizontok és dialogusok 2 absztraktkötet 2016Horizontok és dialogusok 2 absztraktkötet 2016
Horizontok és dialogusok 2 absztraktkötet 2016
 
Nagy Regina: Hol vagyok én a digitális oktatásban?
Nagy Regina: Hol vagyok én a digitális oktatásban?Nagy Regina: Hol vagyok én a digitális oktatásban?
Nagy Regina: Hol vagyok én a digitális oktatásban?
 
Parad 2012 2.nap
Parad 2012 2.napParad 2012 2.nap
Parad 2012 2.nap
 
Digitális kompetenciák és a pályaorientáció munkaerő-piaci összefüggései a 21...
Digitális kompetenciák és a pályaorientáció munkaerő-piaci összefüggései a 21...Digitális kompetenciák és a pályaorientáció munkaerő-piaci összefüggései a 21...
Digitális kompetenciák és a pályaorientáció munkaerő-piaci összefüggései a 21...
 
Prompt prezi v1_pécs
Prompt prezi v1_pécsPrompt prezi v1_pécs
Prompt prezi v1_pécs
 
Tablettel támogatott oktatás általános iskolában: eredmények a tanulók és a p...
Tablettel támogatott oktatás általános iskolában: eredmények a tanulók és a p...Tablettel támogatott oktatás általános iskolában: eredmények a tanulók és a p...
Tablettel támogatott oktatás általános iskolában: eredmények a tanulók és a p...
 
Remetey gis open2021aug26email
Remetey gis open2021aug26emailRemetey gis open2021aug26email
Remetey gis open2021aug26email
 
Interaktív oktatástechnológia
Interaktív oktatástechnológiaInteraktív oktatástechnológia
Interaktív oktatástechnológia
 
Digitális nemzedék konferencia - 2015 - Konferenciakötet
Digitális nemzedék konferencia - 2015 - KonferenciakötetDigitális nemzedék konferencia - 2015 - Konferenciakötet
Digitális nemzedék konferencia - 2015 - Konferenciakötet
 
Wolfné dr. Borsi Julianna: A DPMK szerepe a digitális átmenet támogatásában
Wolfné dr. Borsi Julianna: A DPMK szerepe a digitális átmenet támogatásában Wolfné dr. Borsi Julianna: A DPMK szerepe a digitális átmenet támogatásában
Wolfné dr. Borsi Julianna: A DPMK szerepe a digitális átmenet támogatásában
 
Dr. Virányi Anita: Ötletek, lehetőségek a hallgatók bevonódásának növelésére,...
Dr. Virányi Anita: Ötletek, lehetőségek a hallgatók bevonódásának növelésére,...Dr. Virányi Anita: Ötletek, lehetőségek a hallgatók bevonódásának növelésére,...
Dr. Virányi Anita: Ötletek, lehetőségek a hallgatók bevonódásának növelésére,...
 
Miért van szükség a digitális tudásrablogra
Miért van szükség a digitális tudásrablograMiért van szükség a digitális tudásrablogra
Miért van szükség a digitális tudásrablogra
 
Racsko Reka: Összehasonlító vizsgálatok a digitális átállás módszertani mega...
Racsko Reka: Összehasonlító vizsgálatok a digitális átállás módszertani mega...Racsko Reka: Összehasonlító vizsgálatok a digitális átállás módszertani mega...
Racsko Reka: Összehasonlító vizsgálatok a digitális átállás módszertani mega...
 
Változó kultúra, változó alapkészségek – digitális oktatási modellek
Változó kultúra, változó alapkészségek – digitális oktatási modellekVáltozó kultúra, változó alapkészségek – digitális oktatási modellek
Változó kultúra, változó alapkészségek – digitális oktatási modellek
 
Newsletter_4_HU.pdf
Newsletter_4_HU.pdfNewsletter_4_HU.pdf
Newsletter_4_HU.pdf
 
A digitális oktatási kultúra kihívásai és lehetőségei
A digitális oktatási kultúra kihívásai és lehetőségeiA digitális oktatási kultúra kihívásai és lehetőségei
A digitális oktatási kultúra kihívásai és lehetőségei
 

More from Balázs Czékmán

Iskolák digitális érettségének vizsgálata egy budapesti tankerület iskoláiban
Iskolák digitális érettségének vizsgálata egy budapesti tankerület iskoláibanIskolák digitális érettségének vizsgálata egy budapesti tankerület iskoláiban
Iskolák digitális érettségének vizsgálata egy budapesti tankerület iskoláiban
Balázs Czékmán
 
Educational Robotics in Primary Schools: Institutional Conditions and Student...
Educational Robotics in Primary Schools: Institutional Conditions and Student...Educational Robotics in Primary Schools: Institutional Conditions and Student...
Educational Robotics in Primary Schools: Institutional Conditions and Student...
Balázs Czékmán
 
A programozás (robotika) tanulásának körülményei általános iskolában
A programozás (robotika) tanulásának körülményei általános iskolábanA programozás (robotika) tanulásának körülményei általános iskolában
A programozás (robotika) tanulásának körülményei általános iskolában
Balázs Czékmán
 
Studying the application of AR in the classroom from the perspective of situa...
Studying the application of AR in the classroom from the perspective of situa...Studying the application of AR in the classroom from the perspective of situa...
Studying the application of AR in the classroom from the perspective of situa...
Balázs Czékmán
 
The possibilities of using augmented reality at different levels of education
The possibilities of using augmented reality at different levels of educationThe possibilities of using augmented reality at different levels of education
The possibilities of using augmented reality at different levels of education
Balázs Czékmán
 
A Tablet Research: Changes in Teachers’ General Digital Competences and Mobil...
A Tablet Research: Changes in Teachers’ General Digital Competences and Mobil...A Tablet Research: Changes in Teachers’ General Digital Competences and Mobil...
A Tablet Research: Changes in Teachers’ General Digital Competences and Mobil...
Balázs Czékmán
 
A technológia tanórai alkalmazásának szintjei: az SAMR-modell lehetőségei a t...
A technológia tanórai alkalmazásának szintjei: az SAMR-modell lehetőségei a t...A technológia tanórai alkalmazásának szintjei: az SAMR-modell lehetőségei a t...
A technológia tanórai alkalmazásának szintjei: az SAMR-modell lehetőségei a t...
Balázs Czékmán
 
Játék-alapú tanulás és technológia: A Seppo alkalmazása tanórán
Játék-alapú tanulás és technológia: A Seppo alkalmazása tanóránJáték-alapú tanulás és technológia: A Seppo alkalmazása tanórán
Játék-alapú tanulás és technológia: A Seppo alkalmazása tanórán
Balázs Czékmán
 
Idegennyelv-tanulás tabletekkel: tapasztalatok egy készülő digitális tananyag...
Idegennyelv-tanulás tabletekkel: tapasztalatok egy készülő digitális tananyag...Idegennyelv-tanulás tabletekkel: tapasztalatok egy készülő digitális tananyag...
Idegennyelv-tanulás tabletekkel: tapasztalatok egy készülő digitális tananyag...
Balázs Czékmán
 
Tabletek a pedagógia szemszögéből: mi történik tanórán?
Tabletek a pedagógia szemszögéből: mi történik tanórán?Tabletek a pedagógia szemszögéből: mi történik tanórán?
Tabletek a pedagógia szemszögéből: mi történik tanórán?
Balázs Czékmán
 
Fuss a következő szintre! Okos eszközök használata a sportpedagógiában
Fuss a következő szintre! Okos eszközök használata a sportpedagógiábanFuss a következő szintre! Okos eszközök használata a sportpedagógiában
Fuss a következő szintre! Okos eszközök használata a sportpedagógiában
Balázs Czékmán
 
Kódolás mindenkor(ban)? Egy Micro:bites projekt tapasztalatai
Kódolás mindenkor(ban)? Egy Micro:bites projekt tapasztalataiKódolás mindenkor(ban)? Egy Micro:bites projekt tapasztalatai
Kódolás mindenkor(ban)? Egy Micro:bites projekt tapasztalatai
Balázs Czékmán
 
With or Without Tablets? The Effectiveness of Mobile Technology Assisted Lang...
With or Without Tablets? The Effectiveness of Mobile Technology Assisted Lang...With or Without Tablets? The Effectiveness of Mobile Technology Assisted Lang...
With or Without Tablets? The Effectiveness of Mobile Technology Assisted Lang...
Balázs Czékmán
 
Tabletek és pedagógusok: mobiltechnológiával támogatott oktatás intézményi sz...
Tabletek és pedagógusok: mobiltechnológiával támogatott oktatás intézményi sz...Tabletek és pedagógusok: mobiltechnológiával támogatott oktatás intézményi sz...
Tabletek és pedagógusok: mobiltechnológiával támogatott oktatás intézményi sz...
Balázs Czékmán
 
Tablet Supported Education: Attitude of Students and Teachers
Tablet Supported Education: Attitude of Students and TeachersTablet Supported Education: Attitude of Students and Teachers
Tablet Supported Education: Attitude of Students and Teachers
Balázs Czékmán
 
Czékmán Balázs - Barnucz Nóra: Mobiltechnológiával támogatott idegennyelv-okt...
Czékmán Balázs - Barnucz Nóra: Mobiltechnológiával támogatott idegennyelv-okt...Czékmán Balázs - Barnucz Nóra: Mobiltechnológiával támogatott idegennyelv-okt...
Czékmán Balázs - Barnucz Nóra: Mobiltechnológiával támogatott idegennyelv-okt...
Balázs Czékmán
 
Tabletek iskolai alkalmazásának hatékonyságmérési lehetőségei a nemzetközi sz...
Tabletek iskolai alkalmazásának hatékonyságmérési lehetőségei a nemzetközi sz...Tabletek iskolai alkalmazásának hatékonyságmérési lehetőségei a nemzetközi sz...
Tabletek iskolai alkalmazásának hatékonyságmérési lehetőségei a nemzetközi sz...
Balázs Czékmán
 
Kompetenciafejlesztés interaktív AR alkalmazások segítségével
Kompetenciafejlesztés interaktív AR alkalmazások segítségévelKompetenciafejlesztés interaktív AR alkalmazások segítségével
Kompetenciafejlesztés interaktív AR alkalmazások segítségével
Balázs Czékmán
 
Kocsis Judit - Martinák Márta: IKT az idegennyelv-oktatásban
Kocsis Judit - Martinák Márta: IKT az idegennyelv-oktatásbanKocsis Judit - Martinák Márta: IKT az idegennyelv-oktatásban
Kocsis Judit - Martinák Márta: IKT az idegennyelv-oktatásban
Balázs Czékmán
 

More from Balázs Czékmán (19)

Iskolák digitális érettségének vizsgálata egy budapesti tankerület iskoláiban
Iskolák digitális érettségének vizsgálata egy budapesti tankerület iskoláibanIskolák digitális érettségének vizsgálata egy budapesti tankerület iskoláiban
Iskolák digitális érettségének vizsgálata egy budapesti tankerület iskoláiban
 
Educational Robotics in Primary Schools: Institutional Conditions and Student...
Educational Robotics in Primary Schools: Institutional Conditions and Student...Educational Robotics in Primary Schools: Institutional Conditions and Student...
Educational Robotics in Primary Schools: Institutional Conditions and Student...
 
A programozás (robotika) tanulásának körülményei általános iskolában
A programozás (robotika) tanulásának körülményei általános iskolábanA programozás (robotika) tanulásának körülményei általános iskolában
A programozás (robotika) tanulásának körülményei általános iskolában
 
Studying the application of AR in the classroom from the perspective of situa...
Studying the application of AR in the classroom from the perspective of situa...Studying the application of AR in the classroom from the perspective of situa...
Studying the application of AR in the classroom from the perspective of situa...
 
The possibilities of using augmented reality at different levels of education
The possibilities of using augmented reality at different levels of educationThe possibilities of using augmented reality at different levels of education
The possibilities of using augmented reality at different levels of education
 
A Tablet Research: Changes in Teachers’ General Digital Competences and Mobil...
A Tablet Research: Changes in Teachers’ General Digital Competences and Mobil...A Tablet Research: Changes in Teachers’ General Digital Competences and Mobil...
A Tablet Research: Changes in Teachers’ General Digital Competences and Mobil...
 
A technológia tanórai alkalmazásának szintjei: az SAMR-modell lehetőségei a t...
A technológia tanórai alkalmazásának szintjei: az SAMR-modell lehetőségei a t...A technológia tanórai alkalmazásának szintjei: az SAMR-modell lehetőségei a t...
A technológia tanórai alkalmazásának szintjei: az SAMR-modell lehetőségei a t...
 
Játék-alapú tanulás és technológia: A Seppo alkalmazása tanórán
Játék-alapú tanulás és technológia: A Seppo alkalmazása tanóránJáték-alapú tanulás és technológia: A Seppo alkalmazása tanórán
Játék-alapú tanulás és technológia: A Seppo alkalmazása tanórán
 
Idegennyelv-tanulás tabletekkel: tapasztalatok egy készülő digitális tananyag...
Idegennyelv-tanulás tabletekkel: tapasztalatok egy készülő digitális tananyag...Idegennyelv-tanulás tabletekkel: tapasztalatok egy készülő digitális tananyag...
Idegennyelv-tanulás tabletekkel: tapasztalatok egy készülő digitális tananyag...
 
Tabletek a pedagógia szemszögéből: mi történik tanórán?
Tabletek a pedagógia szemszögéből: mi történik tanórán?Tabletek a pedagógia szemszögéből: mi történik tanórán?
Tabletek a pedagógia szemszögéből: mi történik tanórán?
 
Fuss a következő szintre! Okos eszközök használata a sportpedagógiában
Fuss a következő szintre! Okos eszközök használata a sportpedagógiábanFuss a következő szintre! Okos eszközök használata a sportpedagógiában
Fuss a következő szintre! Okos eszközök használata a sportpedagógiában
 
Kódolás mindenkor(ban)? Egy Micro:bites projekt tapasztalatai
Kódolás mindenkor(ban)? Egy Micro:bites projekt tapasztalataiKódolás mindenkor(ban)? Egy Micro:bites projekt tapasztalatai
Kódolás mindenkor(ban)? Egy Micro:bites projekt tapasztalatai
 
With or Without Tablets? The Effectiveness of Mobile Technology Assisted Lang...
With or Without Tablets? The Effectiveness of Mobile Technology Assisted Lang...With or Without Tablets? The Effectiveness of Mobile Technology Assisted Lang...
With or Without Tablets? The Effectiveness of Mobile Technology Assisted Lang...
 
Tabletek és pedagógusok: mobiltechnológiával támogatott oktatás intézményi sz...
Tabletek és pedagógusok: mobiltechnológiával támogatott oktatás intézményi sz...Tabletek és pedagógusok: mobiltechnológiával támogatott oktatás intézményi sz...
Tabletek és pedagógusok: mobiltechnológiával támogatott oktatás intézményi sz...
 
Tablet Supported Education: Attitude of Students and Teachers
Tablet Supported Education: Attitude of Students and TeachersTablet Supported Education: Attitude of Students and Teachers
Tablet Supported Education: Attitude of Students and Teachers
 
Czékmán Balázs - Barnucz Nóra: Mobiltechnológiával támogatott idegennyelv-okt...
Czékmán Balázs - Barnucz Nóra: Mobiltechnológiával támogatott idegennyelv-okt...Czékmán Balázs - Barnucz Nóra: Mobiltechnológiával támogatott idegennyelv-okt...
Czékmán Balázs - Barnucz Nóra: Mobiltechnológiával támogatott idegennyelv-okt...
 
Tabletek iskolai alkalmazásának hatékonyságmérési lehetőségei a nemzetközi sz...
Tabletek iskolai alkalmazásának hatékonyságmérési lehetőségei a nemzetközi sz...Tabletek iskolai alkalmazásának hatékonyságmérési lehetőségei a nemzetközi sz...
Tabletek iskolai alkalmazásának hatékonyságmérési lehetőségei a nemzetközi sz...
 
Kompetenciafejlesztés interaktív AR alkalmazások segítségével
Kompetenciafejlesztés interaktív AR alkalmazások segítségévelKompetenciafejlesztés interaktív AR alkalmazások segítségével
Kompetenciafejlesztés interaktív AR alkalmazások segítségével
 
Kocsis Judit - Martinák Márta: IKT az idegennyelv-oktatásban
Kocsis Judit - Martinák Márta: IKT az idegennyelv-oktatásbanKocsis Judit - Martinák Márta: IKT az idegennyelv-oktatásban
Kocsis Judit - Martinák Márta: IKT az idegennyelv-oktatásban
 

Pedagógusok tabletes oktatáshoz való viszonyulása, tapasztalatai

 • 1. PEDAGÓGUSOK TABLETES OKTATÁSHOZ VALÓ VISZONYULÁSA, TAPASZTALATAI Czékmán Balázs Debreceni Egyetem Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola IKT MasterMinds MTA-DE Idegen Nyelvi Oktatás Kutatócsoport
 • 2. TABLETEK AZ OKTATÁSBAN  Mobiltechnológia elterjedése a 2000-es évektől; COVID-19 alatt a mobil eszközök fokozott használata (Yuan et al., 2021)  Tabletek megjelenése az oktatásban (Jonhson et al., 2010), új oktatástechnológiai eszköz (Marés, 2012), 1:1 hozzáférés  Nagyvolumenű tabletes kezdeményezések számos országban (lásd Czékmán, 2019a; Tamim et al., 2015)  Hazai kezdeményezések: EKF Médiainf. Intézet; multinacionális vállalatok programjai (DIA, 2016; Herzog és Racsko, 2016; Rimányi, 2015); XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2021. november 18-20.
 • 3. TABLETEK ÉS PEDAGÓGUSOK  Külföldi tapasztalatok: több kezdeményezés sikertelen: nem megfelelő technológiai és pedagógiai háttér (lásd például Bruyckere, 2017; Michels, 2013; Trucano, 2015)  Hazai eredmények: tabletek használata könnyű, oktatási célú használat okoz nehézségeket (Kis-Tóth, Borbás és Kárpáti, 2014)  A pedagógusok zöme az IKER1 és IKER2 szinten; mobil eszköz- használati kompetencia terén a leggyengébb az oktatási célú mobil eszköz-használat (Czékmán, 2019b). XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2021. november 18-20.
 • 4. A KUTATÁS CÉLJA, KÉRDÉSEI A kutatás körülményei Tablettel támogatott tanulási környezethez kapcs. kutatássorozat A kutatás célja A pedagógusok tabletes oktatáshoz való viszonyulásának és tapasztalatainak feltárása volt. A kutatás kérdései Milyen előnyeit és kihívásait tapasztalták a tablettel támogatott tanulási környezetnek a pedagógusok a kutatási időszakban? XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2021. november 18-20.
 • 5. A KUTATÁS BEMUTATÁSA  Időtartam: 2018-2019-es tanév 2. félév (COVID-19 előtti időszak)  Módszerek: kérdőíves kutatás, fókuszcsoportos interjú  Mérőeszközök:  kérdőívek: tanóra utáni (papír alapú), vizsgálat végén (online)  interjúk: félig-strukturált interjúk  Adatok feldolgozása  adatbázisba rendezés, tartalomelemzés (kategóriák létrehozása)  Voyant Tools online szövegelemző szoftver XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2021. november 18-20.
 • 6. KUTATÁSBA BEVONTAK Egy budapesti tankerület kilenc iskolájának pedagógusai (N=29) Vizsgálati (tabletes) csoport (nvizsg=19) Kontroll (nem tabletes) csoport (nkont=10) Összes szöveges válasz: 220 Három tartalmi kategória XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2021. november 18-20.
 • 7. XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2021. november 18-20. TARTALMI KATEGÓRIÁK
 • 8. A TABLETTEL TÁM. OKT. KERETEI I. A használat keretei, technikai jellegű visszajelzések „Kevesebb gép van, mint gyerek…” „Jó, ha van egyeztetés a pedagógusok között, hogy mikor, ki…” „A csatlakozási nehézségek sokat elvettek…” XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2021. november 18-20.
 • 9. A TABLETTEL TÁM. OKT. KERETEI I. XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2021. november 18-20. (t-SNE analízis, 3 klaszter, 25 szó, perplexitás 20, iteráció 5000) internet problémái tablet hardveres probl. használat jellemzői
 • 10. PEDAGÓGIAI-MÓDSZERTANI TAPASZTALATOK I. XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2021. november 18-20. Pozitív tapasztalatok „Egyszerre tette lehetővé a mennyiségi és minőségi differenciálást.” „A tabletes mérések jó visszajelzést adnak a tanárnak is...” „Most nagyon sok időt megspórolok, mert nem kell szókártyákat, képeket gyártanom.”
 • 11. PEDAGÓGIAI-MÓDSZERTANI TAPASZTALATOK II. XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2021. november 18-20. Negatív tapasztalatok „A tanmenetünkben megjelölt anyagtól emiatt lemaradtunk… „Nekem több időbe telt felkészülni egy-egy tabletes órára… „Mentem körbe, mert ki tudja mit nézegettek.”
 • 12. PEDAGÓGIAI-MÓDSZERTANI TAPASZTALATOK III. XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2021. november 18-20. (t-SNE analízis, 4 klaszter, 30 szó, perplexitás 100, iteráció 100) feladatok, témakörök mérés, értékelés pozitív negatív
 • 13. TANULÓKRA GYAKOROLT HATÁSOK I. Tanulásra, tudásszint változására gyakorolt pozitív hatások „Jobb eredmények, jobb bevésés…” „Volt olyan tanuló, aki 7 feladatot megoldott 10 percen belül…” Tanulásra, tudásszint változására gyakorolt negatív hatások „A gyengébbeknél kevés hatása van az eszközöknek…” XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2021. november 18-20.
 • 14. TANULÓKRA GYAKOROLT HATÁSOK II. XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2021. november 18-20. Motivációra gyakorolt hatások „A tabletes órákon aktívabbak, lelkesebbek, fegyelmezettebbek voltak a tanulók.” „Nagyfokú motiváló erő a gép "legyőzése". Tanulás iránti attitűd „Nagyon jól viselkedtek a gyerekek az órákon.” „Segítőkészebbek voltak mind velem, mind a társaikkal.”
 • 15. TANULÓKRA GYAKOROLT HATÁSOK III. XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2021. november 18-20. (t-SNE analízis, 4 klaszter, 30 szó, perplexitás 5, iteráció 4000) pozitívumok tanulás iránti attitűd tanulási motiváció tabletes órák iránti motiváció
 • 16. ÖSSZEGZÉS  Fontos a pedagógusok rugalmassága  Tanórai differenciálás lehetősége, a mérés-értékelés javulása  Tudásszint javulása  A tanulók motiváltabbak voltak, szívesebben dolgoztak a tanórákon  Internetes és hardveres problémák  Tanmenetbe illeszthetőség; tananyagok alacsony szintje  mobil eszközök tanórai használatának felügyelete XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged, 2021. november 18-20.
 • 17. Bruyckere, P. (2017). A story about iPad-schools in the Netherlands. https://theeconomyofmeaning.com/2017/11/13/a-story-about-ipad- schools-in-the-netherlands/ Czékmán, B. (2019a). Pedagógusok a mobiltechnológia tükrében: Általános digitális és mobil eszköz-használati kompetenciák. In N.-és O. E. Magyar (Szerk.), Prevenció, intervenció és kompenzáció (o. 123–123). Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA); MTMT. https://m2.mtmt.hu/api/publication/31621017 Czékmán, B. (2019b). Tablettel támogatott oktatás: Nagyvolumenű nemzetközi és hazai kezdeményezések. In E. Juhász & O. Endrődy (Szerk.), OKTATÁS-GAZDASÁG-TÁRSADALOM (o. 477–489). Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA); MTMT. https://m2.mtmt.hu/api/publication/30702468 Digital Identity Agency Magyarország (DIA). (2016a). A Hipersuli Program szakmai monitoringja—Első riport. https://bit.ly/2gX52hZ Digital Identity Agency Magyarország (DIA) (2016b): (2016b). A Hipersuli Program szakmai monitoringja—Második riport. https://bit.ly/2t5fCaP Gaskó, K., Zagyváné Szűcs, I., & Orgoványi-Gajdos, J. (2021). A pedagógusok digitális eszközhasználata. Attitűdök és a gyakorlat. In E. Juhász & R. Kattein-Pornói (Szerk.), HuCER 2021 (o. 56–56). Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA); MTMT. https://m2.mtmt.hu/api/publication/32044215 Herzog, C., & Racsko, R. (2016). Táblagép az osztályteremben. Az új tanulási környezettel kapcsolatos tanári tapasztalatok. Iskolakultúra, 26(10), 3–22. Johnson, L., Levine, A., Smith, R., & Stone, S. (2010). The Horizon Report, 2010 Edition. The New Media Consortium. http://www.nmc.org/pdf/2010-Horizon-Report.pdf Kis-Tóth, L., Borbás, L., & Kárpáti, A. (2014). Táblagépek alkalmazása az oktatásban: Tanári tapasztalatok. Iskolakultúra, 24(9), 50–71. Marés, L. (2012). Tablets in education. Opportunities and challenges in one-to-one programs. http://bit.ly/25SrBoT Michels, P. (2013). The High Cost of iPad-mania in Public Schools. https://www.texasobserver.org/run-school-ipad-program/ Rimányi, Z. (2015). Digitális hátizsákkal az iskolában. Új Köznevelés, 71(5–6), 34-36. Tamim, R. M., Borokhovski, E., Pickup, D., Bernard, R. M., & El Saadi, L. (2015). Tablets for Teaching and Learning. A Systematic Review and Meta- Analysis. http://bit.ly/2xch5fI Trucano, M. (2015). Tablets in education. https://blogs.worldbank.org/edutech/category/tags/tablets Yuan, Y.-P., Wei-Han Tan, G., Ooi, K.-B., & Lim, W.-L. (2021). Can COVID-19 pandemic influence experience response in mobile learning? Telematics and Informatics, 64, 101676. https://doi.org/10.1016/j.tele.2021.101676
 • 18. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Czékmán Balázs balazs.czekman@gmail.com edumobil.hu puskas.kispest.hu