Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cookiewetgeving, auteursrechten en aansprakelijkheid - Yspeert

959 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cookiewetgeving, auteursrechten en aansprakelijkheid - Yspeert

 1. 1. E-Commerce in recht en praktijk mr. Harry Smeltekop Yspeert vwl advocaten NVvrijdag 9 november 12
 2. 2. introductie • kort CV • Yspeert vwl advocaten • E-commerce, nu en straksvrijdag 9 november 12
 3. 3. cv • Harry Smeltekop • sinds 1997 advocaat IE en IT (Amsterdam) • 2001 tot 2004 trademark counsel Unilever • 2004 tot heden advocaat te Groningen en docent intellectuele eigendom, privacy en ICT en recht (Hanzehogeschool en Master European Studies te Bremen)vrijdag 9 november 12
 4. 4. Yspeert vwl Advocaten NV • full-service kantoor met vestigingen in Drachten en Groningen • 25 advocaten • focus op bedrijfsleven •vrijdag 9 november 12
 5. 5. statistieken e-commerce/internet handel • jaarlijkse stijging zet zich ondanks de crisis voort (schatting 10 mld omzet 2012) • meer dan 50.000 webwinkels • groei blijft explosief (reizen, telecom, kleding en speelgoed) • nadruk meer en meer op mobiele kanalen (smart phones en tablets)vrijdag 9 november 12
 6. 6. E-Commerce, juridische kaders • Richtlijn Verkoop op Afstand (Richtlijn 97/7/EG) Richtlijn inzake Elektronische Handtekening (Richtlijn 1999/93/EG) Richtlijn Elektronische Handel (Richtlijn 2000/31/EG) Richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie (Richtlijn 2002/58/EG) Richtlijn Oneerlijke handelspraktijken (Richtlijn 2005/29/EG) • Deze richtlijnen zijn geïmplementeerd in diverse wetten en regelingen - Burgerlijk wetboek (boek 3 en 6) - Wet bescherming persoonsgegevens - Telecommunicatiewet • Laatste relevante richtlijn met implementatieverplichting voor einde 2013 (Richtlijn 2011/83/EU)vrijdag 9 november 12
 7. 7. De Winkel zelf: ontwerp website, foto’s en teksten • regel auteursrechten vooraf met de bouwer/ontwikkelaar (wie heeft wat?) • Regel overdracht broncode, sluit eventueel een escrow overeenkomst of sluit een exit-regeling • koop rechten van fotograaf of stockbureau altijd (vooraf) af • plaats duidelijke IE-disclaimer op homepage (signaalwerking)vrijdag 9 november 12
 8. 8. Online verkoop; wat gebeurt eigenlijk? • aanbod en aanvaarding: wie is wie? • elektronisch contracteren, algemene voorwaarden • persoonsgegevens • elektronische handtekening is rechtsgeldig (regel: hoe geavanceerder hoe beter, denk aan certificaat, PKI Public Key Infrastructure) • aansprakelijkheidregels opnemen in disclaimervrijdag 9 november 12
 9. 9. gebruik cookies • 5 juni cookiewet (art. 11.7 Telecommunicatiewet) • informatieplicht over cookies: - welke gegevens - door welke partijen - voor welke doeleinden worden gebruikt • toestemming vereist (‘wilsuiting’) • vb opnemen van een banner/pop-up scherm op website met “akkoord”- button • kritiek: niet echt gebruikersvriendelijk/omslachtig/hinderlijk.... (uitbreiding do-not-track-funcites browsers)vrijdag 9 november 12
 10. 10. soorten cookies • Functionele/technische cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van uw webshop of website (vallen buiten de Cookiewet) • First en Third party (tracking) cookies bijv. statistieken, surfgedrag, reclame, enz bijv. Facebook, Google+ (vallen binnen bereik Cookiewet en daarom melden en toestemming vragen)vrijdag 9 november 12
 11. 11. wie is wie? • vermelden bedrijfsgegevens - identiteit en adres (vestigingsplaats) - telefoon/faxnummers en mailadres - KvK inschrijvingsnummer - BTW-nummer vermelden - prijzen producten en diensten: volledig, getrouw, inclusief BTW-bedrag en andere belastingen, transportkosten enz. • voldoet men hieraan niet dan levert dit een economisch delict op. boetes tot € 67.000,--vrijdag 9 november 12
 12. 12. reclame maken per mail • duidelijk herkenbaar zijn als reclame • identiteit afzender vermelden • evt actievoorwaarden (promotie, wedstrijd, spel) dienen duidelijk en ondubbelzinnig te worden vermeld • ongevraagde mail moet vooraf toestemming voor zijn verleend (anders is dit SPAM,en dat bij wet verboden) • Wet OHP: misleidende verkoop en agressieve verkoop (klagen bij AFM)vrijdag 9 november 12
 13. 13. gebruik persoonsgegevens • geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (www.wbp.nl) controle door College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) • stelregel: persoonsgevens mogen pas worden verwerkt ingeval dat nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst • leg uit wat met deze gegevens gebeurt (privacy statement/disclaimer) • controle door OPTA en CBP zal streng zijn (met ingang van 1 januari 2013)vrijdag 9 november 12
 14. 14. Algemene voorwaarden • moeten ter hand worden gesteld. • vraag is; hoe? • algemene voorwaarden moeten vooraf worden verstrekt. Dit mag elektronisch door deze op de site te plaatsen en middels akkoord-button (tick-box) kan de klant deze voorwaarden accepteren. Pas daarna kan een transactie worden gedaan. Voldoet men hieraan niet dan zijn de voorwaarden niet van toepassing (bijv. verwijzen naar voorwaarden middels een link of alleen aangeven dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt afgewezen) • let op: algemene voorwaarden moeten zowel kunnen worden geprint als worden opgeslagen.vrijdag 9 november 12
 15. 15. Wet koop op afstand • wat regelt deze wet? - tijdige en voldoende informatie - schriftelijke bevestiging - bedenktijd en opzegtermijn - uitvoeringstermijn - tegengaan agressieve verkoopmethoden - fraude met betalen - ook voor diensten op afstand • uitzonderingen: - financiële diensten, onroerende zaken, weddenschappen, loterijen, veilingen, eten en drinken, transportvrijdag 9 november 12
 16. 16. koop op afstand • herroepen binnen 7 dagen (Thuiswinkel.org leden nu al 14 dagen) • terugsturen binnen 7 dagen (zonder opgave van reden) Thuiswinkel.org leden nu al 14 dagen. • geld terug binnen 30 dagen • uitzondering voor financiële diensten, voedingsmiddelen en maatwerkproducten • regels worden nog verder aangescherpt door Richtlijn 2011/83/EU herroepen binnen 14 dagen (na ontvangst goederen) terugsturen binnen 14 dagen na herroepen geld terug binnen 14 dagenvrijdag 9 november 12
 17. 17. webkeurmerk en consumentenbescherming • rechten van de klant staan voorop! - duidelijkheid verschaffen door de leverancier - informatie te vinden op internet (www.consumentenautoriteit.nl en www.thuiswinkel.orgvrijdag 9 november 12
 18. 18. veiligheid op het internet • welke partijen zijn betrouwbaar? - stelregel: hoe groter hoe veiliger (Amazon, Bol.com, Wehkamp etc.) - wees beducht voor typosquatting (controleer tekstregel) - reageer nooit op uitnodigingen, vooral niet van de bank • Let op Thuiswinkel Waarborg-keurmerk zie: www.consuwijzer.nl controleer op deze site of de webwinkel daadwerkelijk is aangesloten bij deze organisatie (veel misbruik), ga nooit alleen op het logo af! • elektronisch betalen= veilig (iDEAL)vrijdag 9 november 12
 19. 19. Disclaimers, voorbeelden • algemene voorwaarden • privacy & persoonsgegevens • IE (auteursrechten, merk en handelsnaam) © Harry Smeltekop, 2012 • keurmerkenvrijdag 9 november 12
 20. 20. Dank voor uw aandacht. • vragen? • stel ze aan: h.smeltekop@yspeertvwl.nl • © Harry Smeltekop 2012 niets uit deze presentatie mag worden gebruikt zonder de voorafgaande toestemming van de auteur.vrijdag 9 november 12

×