Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unizo standaard 2013

253 views

Published on

E-commerce wetgeving voor kleinhandelaars

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Unizo standaard 2013

 1. 1. Sirius LegalDe Scheemaecker Bogaerts Van den BrandeSIRIUS LEGAL"Its not what you look at that matters, its what you see“Henry David ThoreauJuridische aspecten van e-commerceConsumentenbescherming – privacy – direct marketingUnizoE-Commerce trainingen 2013
 2. 2. Sirius LegalDe Scheemaecker Bogaerts Van den BrandeE-commerce is booming business…
 3. 3. Sirius LegalDe Scheemaecker Bogaerts Van den BrandeE-commerce is booming business…Bron: EC Communication “A coherent framework for building trust inthe Digital Single Market for e-commerce and online services” , 12
 4. 4. Sirius LegalDe Scheemaecker Bogaerts Van den BrandeE-commerce is booming business…E-commerce is booming business…Maar vaak ten koste van de consument• Veel start-ups• Weinig informatie• Jonge wetgeving• Snelle technologische evoluties82% Webshops niet conform de wetCijfers: Jaarverslag FOD Economie 2011
 5. 5. Sirius LegalDe Scheemaecker Bogaerts Van den BrandeE-commerce is booming business…Het vangnet voor de consument• Algemeen verbintenissenrecht• Wet Marktpraktijken enConsumentenbescherming• Wet Elektronische Handel (+ “Spam-KB”)• Wet Verwerking Persoonsgegevens• Nieuwe Telecomwet: cookies• Zelfregulering: youronlinechoices.eu
 6. 6. Sirius LegalDe Scheemaecker Bogaerts Van den BrandeE-commerce is booming business…Zwaktes van het vangnet voor de consument(en uitdagingen voor de verkoper)• E-commerce is per definitie cross border• Juridisch kader is onvoldoende uniform• Binnen EU• Buiten EU
 7. 7. Sirius LegalDe Scheemaecker Bogaerts Van den BrandeConsumentenbescherming• Wet Marktpraktijken• Burgerlijk Wetboek: garantie opconsumptiegoederen• Vennootschapsrecht: verplichteidentiteitsvermeldingen
 8. 8. Sirius LegalDe Scheemaecker Bogaerts Van den BrandeConsumentenbeschermingOnline = offlineVerkoop op afstand WMPCAlgemeen verbintenissenrecht
 9. 9. Algemene Voorwaarden• B2B én B2C (2 sets?)• Op duurzame drager• Voorafgaandelijke kennisname en aanvaarding:• Browse-wrap• Click-wrap• Bewijslast aanvaarding steeds bij verkoper• Mogelijkheid tot opslag op duurzame drager (bvb PDF)
 10. 10. Sirius LegalDe Scheemaecker Bogaerts Van den BrandeInformatieplichten (art. 50 WMPC + art. 7 WEH)• Vennootschapsgegevens• Prijsaanduidingen• Leveringskosten en betalingskosten• Stappen in bestelproces• Herroepingsrecht!• Retourzendingen• Min duur overeenkomst > 1 jaar• …
 11. 11. Sirius LegalDe Scheemaecker Bogaerts Van den BrandeInformatieplichtenSpecifiek bij verkoop op afstand• Orderbevestiging per e-mail• “Duurzame drager”• Inhoud verbintenissen• Uiterlijk bij de levering van de goederen of diensten• Sanctie: verlenging bedenktermijn
 12. 12. Sirius LegalDe Scheemaecker Bogaerts Van den BrandeInformatieplichten“duurzame drager”EHJ, 5 juli 2012, zaak C-49/11 (Content Services):• Link naar website of vermelding op website volstaat niet als “Duurzamedrager”• “Duurzame drager” = document dat consument kan afdrukken of opslaan(pdf, word, tekst in e-mail, …)
 13. 13. Sirius LegalDe Scheemaecker Bogaerts Van den BrandeInformatieplichten• Consequente communicatie• Verschil tussen taalversies• Verouderde algemene voorwaarden• Verschil tussen pagina’s onderling• Verschil tussen site en voorwaarden
 14. 14. Sirius LegalDe Scheemaecker Bogaerts Van den BrandeNiet tevreden? Geld terug! (art. 47 WMPC)• 14 dagen• Volledige terugbetaling, inclusief kosten, binnen 30 dagen• “Ongebruikt”, “ongeopend”, “originele verpakking”• Zonder motief• Verplichte vermelding op “eerste pagina”• Bevestiging na bestelling• Sanctie voor verkoper• Beperkte uitzonderingen• Dwingend recht
 15. 15. Sirius LegalDe Scheemaecker Bogaerts Van den BrandeNiet tevreden? Geld terug! (art. 46 WMPC)Verplichte vermelding op “eerste pagina”“De consument heeft het recht aande onderneming mee te delen dathij afziet van de aankoop, zonderbetaling van een boete en zonderopgave van motief binnen [min. 14]kalenderdagen vanaf de dag dievolgt op de levering van het goedof op het sluiten van dedienstenovereenkomst”“De consument beschikt niet overhet recht om van de aankoop af tezien”
 16. 16. Sirius LegalDe Scheemaecker Bogaerts Van den BrandeNiet tevreden? Geld terug! (art. 46 WMPC)Verplichte vermelding op “eerste pagina”• Home page• Product pagina in de marge• Bij elk product?• Eerste pagina van de algemene voorwaarden• Wat met gemengd aanbod?• Verkoopsargument
 17. 17. Sirius LegalDe Scheemaecker Bogaerts Van den BrandeNiet tevreden? Geld terug!Verplichte vermelding “ten laatste bij de levering” op een “duurzamedrager” (art. 46 WMPC)EHJ, 5 juli 2012, zaak C-49/11 (Content Services):Link naar website of vermelding op website volstaat niet als“Duurzame drager”.“Duurzame drager” = document dat consument kan afdrukken ofopslaan (pdf, word, tekst in e-mail, …)
 18. 18. Sirius LegalDe Scheemaecker Bogaerts Van den BrandeNiet tevreden? Geld terug!Beperkte uitzonderingen (art. 47 WMPC)• Diensten waarvan de uitvoering begonnen is voor het einde van de termijn• Goederen “op maat gemaakt” of met korte vervaldatum• Audio video en software als verzegeling door consument is verbroken• Dagbladen, tijdschriften en magazines• Diensten voor weddenschappen en loterijen• Eten, dranken, goederen voor courant huishoudelijk gebruik• Tijdsgebonden levering van diensten in reis- of dienstensector
 19. 19. Sirius LegalDe Scheemaecker Bogaerts Van den BrandeNiet tevreden? Geld terug!Sanctie• Geen retourrecht verleend waar dat wel moest: consument betaalt niet enbehoudt goederen (art. 46 WMPC)• Geen vermelding informatieverplichtingen: 3 maanden ipv 14 dagen (art. 47WMPC)• goed/dienst beantwoordt niet aan aanbod: kosten terugzenden voorverkoper
 20. 20. Snel geleverd (art. 48 WMPC)• Levering binnen 30 kalenderdagen na dag volgend op bestelling• “Tenzij anders overeengekomen” (impliceert voorafgaand akkoord)• Te laat geleverd = zonder kosten ontbinden (als levering nog niet begonnen)• Terugbetaling binnen 30 dagen
 21. 21. Snel geleverd (art. 48 WMPC)• Risico ligt bij verkoper (art. 56§4 WMPC)• Ook bij terugzending (Belang Alg. Vw.: aangetekende zending eisen)• Bewijsregeling tav consumenten (art. 56§1 WMPC)• Beding dat bewijslast omkeert is nietig (art. 56§2 WMPC)
 22. 22. Garantie (art. 1604 e.v. BW)• Wettelijke verplichting• Voor de (professionele) verkoper• 2 jaar minimum (1 jaar 2°hands)• Alle consumptiegoederen• ≠ Fabrieksgarantie
 23. 23. Garantie (art. 1604 e.v. BW)• Kosteloos• Vervangen of herstellen• Minwaarde of ontbinding• schadevergoeding
 24. 24. Garantie (art. 1604 e.v. BW)• “Gebrek”• Zes maanden vermoeden• Daarna bewijs• “Originele verpakking”• Geen uitsluitingen
 25. 25. Betaling• Principe: handelaar kan betaling vooraf eisen• Terugbetalingsplicht van de handelaar• 99% van B2C verkopen in België• Ogone / Icepay / PayPall / …• Maar in Nederland: recht consument om 50%“achteraf” te betalen (art. 7:26 BW lid 1 en 2)• Gevolg: achterafbetalen.nl / Afterpay.nl /Klarna.nl / Buckaroo.nl / …
 26. 26. Betaling• Verbod op verborgen kosten• Correcte prijsinformatie• Voorafgaand aan de verkoop• Kosten online betalen moeten vermeld zijn
 27. 27. Cross border e-commerce
 28. 28. Cross border e-commerceEU rapport:• Er zijn te weinig cross border verkopen• Wetgeving is onvoeldoende geharmoniseerd• Er is te weinig informatie beschikbaar• Betaalsystemen zijn onderontwikkeld• Nood aan snelle regeling van geschillen• Te weinig gebruik van hogesnelheidsnetwerkenBron: EC Communication “A coherent frameworkfor building trust in the Digital Single Market fore-commerce and online services” , 12 januari2012
 29. 29. Cross border e-commerceWetgeving is onvoldoende geharmoniseerd:• Bedenktermijn varieert van 7 tot 14 dagen• Voorwaarden voor terugzenden• Prijsinformatie• Garantietermijnen• Vrije verkoop goederen (cfr. Alcohol in Scandinavië)• …
 30. 30. Cross border e-commerceNieuwe Richtlijn “Consumentenrechten bij verkoop op afstand” (2011/83/EU):• 14 dagen standaard• Uniforme informatieverplichtingen• Kortere terugbetalingstermijn bij verzakingsrecht• Enkele nieuwe uitzonderingen op verzakingsrechtBeperkte wijzigingen voor BelgiëOmzetting: 13/06/2014
 31. 31. Cross border e-commerceVooralsnog:• Versnipperd Europees landschap• Noodzaak voor e-handelaar om doordacht te handelen
 32. 32. Cross border e-commerceBevoegde rechtbank:• B2C: Verordening EG/44/2001 (art. 15 en 16)• Consument kan terecht voor eigen rechtbank als• Verkoper beroepsactiviteit in die lidstaat• Verkoper beroepsactiviteiten “met ongeacht welk middel richt opdie lidstaat”
 33. 33. Cross border e-commerceBeroepsactiviteiten “met ongeacht welk middel richt op die lidstaat”Arresten Pammer en Alpenhof, EHJ, 7 december 2010 (C-585/08 en C-144/09)• Uit het geheel van elementen blijkt dat een website zich richt naar eenpubliek in een bepaalde lidstaat• Contactadres, taal, munteenheid, leveringskosten, lokaaltelefoonnummer, …Gevolg: één defect product = 27 rechtbanken…
 34. 34. Cross border e-commerceToepasselijk rechtRecht van het land waar de consument zijn gewoonlijke verblijfplaats heeft, opvoorwaarde dat verkoper beroepsactiviteiten ontplooit in dat land of“dergelijke activiteiten met ongeacht welk middel richt op dat land.”• Criterium is gelijkaardig aan Bevoegdheidsverordening• Alpenhof & PammerContactadres, taal, munteenheid, leveringskosten, lokaaltelefoonnummer, …• Rechtskeuze kan voor zover dwingend recht niet uitgesloten
 35. 35. PrivacyWet van 8 december 1992Basisprincipes:• “Verzameling of verwerking“• “Persoonsgegevens”• “Vrije geïnformeerde en specifieke toestemming”• Recht op inzage, correctie, verzet• Doeleinden van de verwerking• “Verantwoordelijke voor de verwerking”• Opslag binnen EU / beperkte export van data
 36. 36. PrivacyWet van 8 december 1992Concreet:• Aangifte privacycommissie• Opt-in zonder vooraf aangevinkte optie• Privacy policy met informatie• Nodige beveiligingsmaatregels• Geen doorgifte aan derden zonder bijkomendeexpliciete toestemming• Beperkte bewaartermijn• Boetes tot 500.000 euro
 37. 37. PrivacyWet van 8 december 192Huidige richtlijn voldoet niet meer• Gebrek aan éénmaking tussen lidstaten• Gebrek aan controle op grote spelers• Verouderde basisidee (serverlocatie)• Potentieel verlies volgens EU: 2,3 miljard euro / jaar
 38. 38. PrivacyWet van 8 december 1992Toekomstige verordening• Right to be forgotten• Elk bedrijf “actief” in Europa• “One stop shop”• Data protection officer• “Expliciete toestemming van de consument”• Aansprakelijkheid• “Privacy by default” voor social media
 39. 39. PrivacyWet van 8 december 1992 (WBP)Wet van 11 maart 2003 (WEH)Direct Marketing• Ontvangen van e-mails of andere directe berichten metreclame• Expliciete en vrije opt-in (art. 14 WEH)• Uitzondering: bestaande klanten voor gelijkaardigeproducten• Mogelijkheid opt-out op elk ogenblik (art. 14 WEH)• + Privacywetgeving
 40. 40. PrivacyAndere wetgeving en specifieke privacyproblemen• Cookiewetgeving (Telecomwet)• Zelfregulering voor behavioural advertisingwww.youronlinechoices.eu• Tell-a-friend acties• Viral marketing acties
 41. 41. Andere uitdagingen voor de e-handelaar• BTW regels bij cross border handel• Nieuwe regels rond elektronisch factureren• Leverancierscontracten (en doorrekenen consumentenbescherming)• Hosting – development – SLA• Selectieve distributie en internet (arrest Pierre Fabre, EHJ, 13 oktober2011)• Vergelijkende reclame• Soldenregelgeving• …
 42. 42. Andere uitdagingen voor de e-handelaarSome other time…Bart Van den Brandewww.siriuslegal.bebart@siriuslegal.be@BartVdBrande

×