Successfully reported this slideshow.

Contoh format surat panggilan mesyuarat

61,235 views

Published on

Contoh format surat panggilan mesyuarat

  1. 1. PK07 – Pengurusan Mesyuarat PK 07/1 SURAT PANGGILAN MESYUARAT Ruj. Kami : .............................. Tarikh : ............................................................................................................................................................................................................................................................Tuan, MESYUARAT....................................................................................Perkara di atas adalah dirujuk.2. Sukacita dimaklumkan bahawa mesyuarat tersebut akan diadakan seperti ketentuanberikut : Tarikh :........................................ Masa :........................................ Tempat :........................................ Pengerusi :........................................3. Agenda mesyuarat adalah seperti berikut; 3.1 Perutusan Pengerusi; 3.2 Pengesahan minit mesyuarat yang lalu; 3.3 Perkara-perkara berbangkit; 3.4 Pembentangan kertas-kertas kerja; 3.5 Hal-hal lain; 3.6 Penutup.Kehadiran dan kerjasama daripada pihak tuan didahului dengan ucapan terima kasih.Sekian.Saya yang menurut perintah,........................................................Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

×