Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ucapan-perpisahan

68,151 views

Published on

  • Be the first to comment

ucapan-perpisahan

  1. 1. Menyediakan satu teks ucapan semasa jamuan perpisahan yang dianjurkanoleh sekolah praktikum anda.Ucapan:Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, yang berusaha tuan guru besar, guru -gurupenolong kanan, guru-guru, rakan-rakan seperjuangan dan murid-murid yangdikasihi sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Terlebihdahulu ingin saya mmerakamkan ribuan terima kasih kerana telah memberi sayakesempatan dan peluang untuk berucap dalam majlis ini.Warga sekolah yang dihormati,Sebagaimana yang kita ketahui, hari ini merupakan hari terakhir kami guru -gurupraktikum menjadi sebahagian daripada warga Sekolah Kebangsaan LuaganKeningau. Selama 3 bulan kami di sekolah ini, banyak kenangan suka duka yangtidak akan kami lupakan. Pengalaman yang kami perolehi di sekolah ini amatberharga yang boleh kami jadikan bekalan untuk menjadi seorang guru yang lebihberdedikasi dan prihatin untuk mendidik anak negara bangsa di tempat kami akanberkhidmat nanti.Yang pastinya, perkara yang paling tidak dapat dilupakan adalah sikap guru-gurudan seluruh warga sekolah yang amat baik dan sentiasa memberi kerjasama dalamsetiap perkara samada ianya berkaitan dengan tugasan ,tunjuk ajar dan perkara -perkara yang tidak formal. Budi yang guru-guru dan warga sekolah taburkan tidakmampu kami balas.
  2. 2. Warga sekolah yang dihormati sekalian,Kesempatan yang ada ini juga, saya ingin menyusun jari sepuluh memohonkemaafan. Sepanjang tempoh tiga bulan berada di sekolah ini, sudah pasti adakesilapan dan kesalahan yang kami lakukan. Andai kata ada tersalah kata tersilaplaku, harap dimaafkan. Segala teguran dan nasihat guru -guru pasti akan kamisematkan di dada.Harapan saya semoga sekolah ini akan terus mencapai prestasi yang cemerlang.Saya juga berharap agar warga sekolah ini akan mendoakan kejayaan dankesejahteraan kami di masa akan datang. Jika ada kelapangan, pasti kami akanberkunjunglagi menziarahi guru-guru di sini.Saya akhiri ucapan saya dengan satu ungakapan kata -kata dan serangkap pantun.Dipetik dari Kahlil Gibran, ³ketika tiba saat perpisahan janganlah kalian berduka,sebab apa yang palingg kalian kasihi darinya mungkin akan Nampak lebih nyata darikejauhan ± seperti gunung yang kita Nampak lebih agung apabila melihat daripadang dan dataran..´Oleh itu,Kalau ada sumur diladangBoleh saya menumpang mandiKalau ada umur yang panjangBoleh kita berjumpa lagiSekian, terima kasih.

×