Δημόκριτος - Democritus (c. 460 – c. 370 BC) , 100 Greek Drachmas (1967)
Δημόκριτος - Democritus (c. 460 – c. 370 BC) , 20 Greek Drachmas (1955)
Σωκράτης - Socrates (c. 469 – 399 BC) , 500 Greek Drachmas (1955)
Πλάτων - Plato (c. 427 – c. 347 BC) , Αριστοτέλης - Aristotle (c. 384 – c. 322 BC) ,
500 000 Italian Lire (1997)
Αριστοτέλης - Aristotle (c. 384 – c. 322 BC) , 10 Greek Drachmas (1954)
Αριστοτέλης - Aristotle (c. 384 – c. 322 BC) , 10000 Greek Drachmas (1947)
Αριστοτέλης - Aristotle (c. 384 – c. 322 BC) , 10000 Greek Drachmas (1946)
Αριστοτέλης - Aristotle (c. 384 – c. 322 BC) , 10000 Greek Drachmas (1945)
Αριστοτέλης - Aristotle (c. 384 – c. 322 BC) , 1 Greek Drachma (1941)
Aρχιμήδης - Archimedes (c. 287 – c. 212 BC) ,
4 Dollars, Bank of Augusta, Georgia, USA (1863)
Aρχιμήδης - Archimedes (c. 287 – c. 212 BC) ,
10 Dollars, Merchants and Planters Bank at Magnolia, Florida, USA (1833)
Kongzi - Kong Fuzi (Confucius) (551 – 479 BC) , 100 Manchukuo Yuan (1944)
Kongzi - Kong Fuzi (Confucius) (551 – 479 BC) , 1 Manchukuo Yuan (1941)
Kongzi - Kong Fuzi (Confucius) (551 – 479 BC) , 1 Chinese Puppet Bank Dollar (1938)
Kongzi - Kong Fuzi (Confucius) (551 – 479 BC) , 1 Chinese Puppet Bank Yuan (1938)
Kongzi - Kong Fuzi (Confucius) (551 – 479 BC), 1 Chinese Republic Dollar (1929)
Kongzi - Kong Fuzi (Confucius) (551 – 479 BC),1 Chinese Republic Tael (1920)
Kongzi - Kong Fuzi (Confucius) (551 – 479 BC) , 10 Chinese Republic Taels (1920)
Kongzi - Kong Fuzi (Confucius) (551 – 479 BC), 10 Chinese Republic Dollars (1920)
Kongzi - Kong Fuzi (Confucius) (551 – 479 BC),50 Chinese Republic Dollars(1920)
Abu Nasr al-Farabi (c.872 – c.950), 10000 Kazakhstani Tenge (2003)
Abu Nasr al-Farabi (c.872 – c.950), 5000 Kazakhstani Tenge (2001)
Abu Nasr al-Farabi (c.872 – c.950), 2000 Kazakhstani Tenge (1996)
Abu Nasr al-Farabi (c.872 – c.950), 1000 Kazakhstani Tenge (1994)
Abu Nasr al-Farabi (c.872 – c.950), 500 Kazakhstani Tenge (1994)
Abu Nasr al-Farabi (c.872 – c.950), 200 Kazakhstani Tenge (1993)
Abu Nasr al-Farabi (c.872 – c.950), 1 Kazakhstani Tenge (1993)
Abu Ali al-Hasan Ibn al-Haytham
,(965 – c. 1040) , 10000 Iraqi Dinars (2005)
Abu Ali al-Hasan Ibn al-Haytham
,(965 – c. 1040) , 10 Iraqi Dinars (1982)
Mikołaj Kopernik (Nicolaus Copernicus) (1473 –1543) ,1000 Polish Złotych (1982)
Mikołaj Kopernik (Nicolaus Copernicus) (1473 – 1543) ,1000 Polish Złotych (1965)
Mikołaj Kopernik (Nicolaus Copernicus) (1473 –1543),20 Polish Groszy (1924)
Galileo Galilei (1564 – 1642) , 2000 Italian Lire (1973)
Galileo Galilei (1564 – 1642) , 1000 Italian Lire (1896)
Galileo Galilei (1564 – 1642) , 50 Italian Lire (1881)
Galileo Galilei (1564 – 1642) , 1000 Italian Lire (1881)
Sir Isaac Newton (1642 – 1727) , 1 British Pound (c. 1984)
Charles Darwin (1809 – 1882) , 10 British Pounds (2000)
Albert Einstein (1879 – 1955) , 5 Israeli Lirot (1968)
Abū Alī al- usayn ibn Abd Allāh ibn Sīnā (Ḥ )( Avicenna)
(c. 980 – 1037) , 20 Tajikistani Somoni (1999)
Ibn Khaldoun (1332 – 1406) , 10 Tunisian Dinars (1994)
Ibn Khaldoun (1332 – 1406) , 10 Tunisian Dinars (1994)
Leonardo da Vinci (1452 – 1519) , 50000 Italian Lire (1974)
Leonardo da Vinci (1452 – 1519) , 500 Italian Lire (1896)
Leonardo da Vinci (1452 – 1519) , 100 Italian Lire (1881)
Leonardo da Vinci (1452 – 1519) , 200 Italian Lire (1877)
Leonardo da Vinci (1452 – 1519) , 250 Italian Lire (1869)
Albrecht Dürer (1471 –1528) , 10 Deutsche Mark (1980)
Johannes Schöner (Johann Schonerus) (1477 – 1547) , 1000 Deutsche Mark (1980)
Sebastian Munster (1488 – 1552) , 100 Deutsch Mark (1980)
Mimar Sinan (c.1489 – 1588) , 10000 Turkish Lirasi (1993)
Garcia de Orta (c.1501 – 1568) , 20 Portuguese Escudos (1971)
Pedro Nunes (1502 – 1578) , 100 Portuguese Escudos (1957)
Pedro Nunes (1502 – 1578) , 100 Portuguese Escudos (1961)
Pedro Nunes (1502 – 1578) , 500 Portuguese Escudos (1979)
Gerardus Mercator (Gerard de Kremer) (1512 – 1594) , 1000 Belgian Francs (1965)
Andreas Vesalius (Andries van Wesel) (1514 – 1564) , 5000 Belgian Francs (1971)
Conrad Gessner (1516 – 1565) , 50 Swiss Francs (1978)
Juan de Herrera (1530 – 1597) , 25 Spanish Pesetas (1940)
Johannes Kepler (1571 – 1630) , 50 Reichsmark, Württembergische Notenbank (1924)
Jan Amos Komenský (John Amos Comenius) (1592 – 1670) , 20 Czech Korun (1996)
Jan Amos Komenský (John Amos Comenius) (1592 – 1670) ,
20 Czechoslovak Korun (1988)
Jan Amos Komenský (John Amos Comenius) (1592 – 1670) ,
20 Czechoslovak Pet Korun (1921)
René Descartes (Renatus Cartesius) (1596 – 1650) , 100 French Francs (1942)
Johannes Hevelius (1611 – 1687) , 10 000 000 Danzig Mark (1923)
Blaise Pascal (1623 – 1662) , 500 French Francs (1983)
Christiaan Huygens (1629 – 1695) , 25 Dutch Gulden (1955)
Baruch Spinoza (1632 – 1677) , 1000 Dutch Gulden (1972)
Sir Christopher Wren (1632 – 1723) , 50 British Pounds (1988)
Janez Vajkard Valvasor (1641 – 1693) , 20 Slovenian Tolarjev (1992)
Ole Rømer (1644 – 1710) , 50 Danish Kroner (1970)
Maria Sibylla Merian (1647 – 1717) , 500 Deutsche Mark (1991)
Christopher Polhem (1661 – 1751) , 500 Swedish Kronor (2003)
Johann Balthasar Neumann (1687 – 1753) , 50 Deutsche Marks (1996)
Montesquieu(Charles-Louis de Secondat) (1689 – 1755) , 200 French Francs (1985)
Voltaire (François-Marie Arouet) (1694 – 1778) , 10 French Francs (1964)
Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 100 United States Dollars (2009)
Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 100 United States Dollars (2006)
Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 100 United States Dollars (1985)
Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 100 United States Dollars (1929)
Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 100 United States Dollars (1928)
Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 100 United States Dollars (1914)
Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 100 United States Dollars (1914)
Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 10 United States Dollars (1879)
Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 50 United States Dollars (1878)
Benjamin Franklin (1706 – 1790) ,
4 Dollars, Bank of Augusta, Georgia, USA (1863)
Benjamin Franklin (1706 – 1790) ,
10 Dollars, Bank of Ypsilanti, State of Michigan, USA (1857)
Benjamin Franklin (1706 – 1790) ,
10 Dollars, Bank of Georgetown, Georgetown, South Carolina, USA (1856)
Benjamin Franklin (1706 – 1790) ,
10 Dollars, Bank of the Republic, State of Rhode Island, USA (1855)
Benjamin Franklin (1706 – 1790) ,
20 Dollars, Central Bank of Alabama, Montgomery, Alabama, USA (1855)
Benjamin Franklin (1706 – 1790) ,
2 Dollars, Farmers and Merchants Bank Of Memphis, Tennessee, USA (1854)
Benjamin Franklin (1706 – 1790) ,
3 Dollars,The Corporation of the Town of Fayetteville, Arkansas, USA (1842)
Benjamin Franklin (1706 – 1790) ,
10 Dollars, Bank of the United States, Philadelphia, Pennsylvania, USA (1839)
Benjamin Franklin (1706 – 1790) ,
10 Dollars, Manual Labor Banking House, Philadelphia, Pennsylvania, USA (1836)
Benjamin Franklin (1706 – 1790) ,
10 Dollars, Merchants and Planters Bank at Magnolia, Florida, USA (1833)
Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 2 Dollars,
Salem & Philadelphia Manufacturing Co, Salem, State of New Jersey, USA (1829)
Benjamin Franklin (1706 – 1790) ,
20 Dollars, Franklin Bank, Banking House in Jersey City, New Jersey, USA (1827)
Benjamin Franklin (1706 – 1790) ,
5 Dollars, Bank of Hamburg, Hamburg, South Carolina, USA (1824)
Benjamin Franklin (1706 – 1790) ,
20 Dollars, The Warwick Bank, Rhode Island, USA (18-?)
Benjamin Franklin (1706 – 1790) ,
50 Dollars, Mechanics Bank, New Haven, Connecticut, USA (18-?)
Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 5 Dollars,
Bank of the State of South Carolina, Charleston, South Carolina, USA (18-?)
Benjamin Franklin (1706 – 1790) ,
1 Dollar, Franklin Silk Company, State of Ohio, USA (18-?)
Carl von Linne (Carolus Linnaeus) (1707 – 1778) , 100 Swedish Kronor (2003)
Carl von Linne (Carolus Linnaeus) (1707 – 1778) , 100 Swedish Kronor (1996)
Carl von Linne (Carolus Linnaeus) (1707 – 1778) , 50 Swedish Kronor (1981)
Leonhard Euler (1707 – 1783) , 10 Swiss Francs (1997)
Ruggero Boscovich (Ruđer Bošković) (1711 – 1787) , 100000 Croatian Dinara (1993)
Ruggero Boscovich (Ruđer Bošković)(1711 – 1787) , 50000 Croatian Dinara (1993)
Ruggero Boscovich (Ruđer Bošković) (1711 – 1787) , 10000 Croatian Dinara (1992)
Ruggero Boscovich (Ruđer Bošković) (1711 – 1787) , 5000 Croatian Dinara (1992)
Ruggero Boscovich (Ruđer Bošković) (1711 – 1787) , 2000 Croatian Dinara (1992)
Ruggero Boscovich (Ruđer Bošković) (1711 – 1787), 1000 Croatian Dinara (1991)
Ruggero Boscovich (Ruđer Bošković) (1711 – 1787) , 500 Croatian Dinara (1991)
Ruggero Boscovich (Ruđer Bošković) (1711 – 1787) , 100 Croatian Dinara (1991)
Ruggero Boscovich (Ruđer Bošković) (1711 – 1787) , 25 Croatian Dinara (1991)
Ruggero Boscovich (Ruđer Bošković)(1711 – 1787) , 10 Croatian Dinara (1991)
Ruggero Boscovich (Ruđer Bošković)(1711 – 1787) , 5 Croatian Dinara (1991)
Ruggero Boscovich (Ruđer Bošković)(1711 – 1787) , 1 Croatian Dinar (1991)
Jorge Juan y Santacilia (1713 – 1773) , 10000 Spanish Pesetas (1992)
Adam Smith (1723 – 1790) , 50 British Pounds, Clydesdale (2003)
Adam Smith (1723 – 1790) , 20 British Pounds (2006)
José Celestino Mutis (1732 – 1808) , 200 Colombian Pesos Oro (1992)
José Celestino Mutis (1732 – 1808) , 2000 Spanish Pesetas (1992)
James Watt (1736 – 1819) , 50 British Pounds (2010)
Alessandro Volta (1745 – 1827) , 10000 Italian Lire (1984)
Jurij Vega (1754 – 1802) , 50 Slovenian Tolarjev (1992)
Francisco José de Caldas (1768 – 1816) , 20 Colombian Pesos Oro (1977)
Francisco José de Caldas (1768 – 1816) , 20 Colombian Pesos Oro (1965)
Francisco José de Caldas (1768 – 1816) , 20 Colombian Pesos Oro (1950)
Francisco José de Caldas (1768 – 1816) , 1 Colombian Peso Oro (1923)
Alexander von Humboldt (1769 – 1859) , 5 DDR Mark (1964)
Carl Friedrich Gauss (1777 – 1855) , 10 Deutsch Mark (1999)
Hans Christian Ørsted (1777 – 1851) , 100 Danish Kroner (1970)
George Stephenson (1781 – 1848) , 5 British Pounds (1990)
Arthur Schopenhauer (1788 – 1860) , 500 000 000 Danzig Mark (1923)
Michael Faraday (1791 – 1867) , 20 British Pounds (1993)
Karl Ernst Ritter von Baer (1792 – 1876) , 2 Estonian Krooni (1992)
Josef Ressel (1793 – 1857) , 500 Austrian Schilling (1965)
Петър Берон - Petar Beron (c.1799 – 1871) , 10000 Bulgarian Leva (1997)
Петър Берон - Petar Beron (c.1799 – 1871) , 10 Bulgarian Leva (2008)
Niels Henrik Abel (1802 – 1829) , 500 Norwegian Kroner (1968)
Niels Henrik Abel (1802 – 1829) , 500 Norwegian Kroner (1985)
Justus Freiherr von Liebig (1803 – 1873) , 100 Reichsmark (1935)
Urbain Jean Joseph Le Verrier (1811 – 1877) , 50 French Francs (1947)
Werner von Siemens (1816 – 1892) , 20 Reichsmark (1929)
Karl Marx (1818 – 1883) , 100 DDR Mark (1975)
Karl Marx (1818 – 1883) , 100 DDR Mark (1964)
Friedrich Engels (1820 – 1895) , 50 DDR Mark (1971)
Friedrich Engels (1820 – 1895) , 50 DDR Mark (1964)
Louis Pasteur (1822 – 1895) , 5 French Francs (1966)
Hendrik Beyaert (1823 – 1894), 100 Belgian Francs (1978)
Lord Kelvin (William Thomson) (1824 – 1907) , 100 British Pounds, Clydesdale (1996)
Lord Kelvin (William Thomson) (1824 – 1907) , 100 British Pounds, Clydesdale (1991)
Lord Kelvin (William Thomson) (1824 – 1907) , 20 British Pounds, Clydesdale (1985)
Antonio Raimondi (1826 – 1890) , 5 000 000 Peruvian Intis (1991)
Antonio Raimondi (1826 – 1890) , 5 000 000 Peruvian Intis (1990)
José Echegaray y Eizaguirre (1832 – 1916) , 1000 Spanish Pesetas (1971)
Gustave Eiffel (1832 – 1923) , 200 French Francs (1996)
John Tebbutt (1834 – 1916) , 100 Australian Dollars (1990)
Дмитрий Менделеев - Dmitri Mendeleev (1834 – 1907) , 100 Urals Francs (1991)
Alexander Graham Bell (1847 – 1922), 1 Pound, Royal Bank of Scotland (1997)
Auguste-Henri Forel (1848 – 1931) , 1000 Swiss Francs (1978)
Santiago Ramón y Cajal (1852 – 1934) , 50 Spanish Pesetas (1935)
Paul Ehrlich (1854 – 1915) , 200 Deutsche Mark (1996)
Sigmund Freud (1856 – 1939) , 50 Austrian Schilling (1986)
Никола Тесла - Nikola Tesla (1856 – 1943) , 100 Serbian Dinara (2003)
Никола Тесла - Nikola Tesla (1856 – 1943) , 5 Yugoslavian Dinara (1994)
Никола Тесла - Nikola Tesla (1856 – 1943), 10 000 000 000 Yugoslavian Dinara (1993)
Никола Тесла - Nikola Tesla (1856 – 1943), 5 000 000 Yugoslavian Dinara (1993)
Никола Тесла - Nikola Tesla (1856 – 1943) , 5000 Yugoslavian Dinara (1993)
Никола Тесла - Nikola Tesla (1856 – 1943), 1000 Yugoslavian Dinara (1991)
Никола Тесла - Nikola Tesla (1856 – 1943), 1000 Yugoslavian Dinara (1990)
Никола Тесла - Nikola Tesla (1856 – 1943), 500 Yugoslavian Dinara (1981)
Михајло Пупин - Mihajlo Pupin (1858 – 1935) , 50 000 000 Yugoslavian Dinara (1993)
Fridtjof Nansen (1861 – 1930) , 10 Norwegian Kroner (1984)
Fridtjof Nansen (1861 – 1930) , 5 Norwegian Kroner (1955)
Julio Garavito Armero (1865 – 1920) , 20000 Colombian Pesos (2006)
Јован Цвијић - Jovan Cvijić (1865 – 1927) , 500 000 000 Yugoslavian Dinara (1993)
Јован Цвијић - Jovan Cvijić (1865 – 1927) , 500 Serbian Dinara (2007)
Vital Brazil Mineiro da Campanha (1865 – 1950) , 10000 Brazilian Cruzeiros (1991)
Maria Skłodowska - Curie (1867 – 1934) , 20000 Polish Złotych (1989)
Maria Skłodowska - Curie (1867 – 1934) , 20 Polish Złotych (2011)
Marie Curie (1867 – 1934) , Pierre Curie (1859 – 1906) , 500 French Francs (1998)
Kristian Birkeland (1867 – 1917) , 200 Norwegian Kroner (1994)
Karl Landsteiner (1868 – 1943) , 1000 Austrian Schilling (1997)
Maria Montessori (1870 – 1952) , 1000 Italian Lire (1990)
Lord Ernest Rutherford (1871 – 1937) , 100 New Zealand Dollars (current 2008?)
Oswaldo Cruz (1872 – 1917) , 50 Brazilian Cruzados (1986-8?)
Guglielmo Marconi (1874 – 1937) , 2000 Italian Lire (1990)
António Egas Moniz (1874 – 1955) , 10000 Portuguese Escudos (1989)
Viktor Kaplan (1876 – 1934) , 1000 Austrian Schilling (1961)
Hideyo Noguchi (1876 – 1928) , 1000 Japanese Yen (2004)
Милутин Миланковић (Milutin Milanković) (1879 –1958) , 2000 Serbian dinara (2011)
Alexander Fleming (1881 – 1955) , 5 British Pounds, Clydesdale (2009)
Niels Bohr (1885 – 1962) , 500 Danish Kroner (2002)
Erwin Schrödinger (1887 – 1961) , 1000 Austrian Schilling (1983)
Le Corbusier (1887 – 1965) , 10 Swiss Francs (1997?)
Viktor Ambartsumian-Վիկտոր Համբարձումյան (1908 – 1996), 100 Armenian Dram (1998)
Cahit Arf (1910 – 1997) , 10 Turkish Lirasi (2009)
Γεώργιος Παπανικολάου-Georgios Papanikolaou (1883 – 1962), 10000 Greek Drachmas (1995)
• Δημόκριτος - Democritus (c. 460 – c. 370 BC) , 100 Greek Drachmas (1967)
• Δημόκριτος - Democritus (c. 460 – c. 370 BC) ...
• Leonardo da Vinci (1452 – 1519) , 100 Italian Lire (1881)
• Leonardo da Vinci (1452 – 1519) , 200 Italian Lire (1877)
• ...
• Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 10 Dollars, Bank of Ypsilanti, State of Michigan, USA (1857)
• Benjamin Franklin (1706...
• Francisco José de Caldas (1768 – 1816) , 20 Colombian Pesos Oro (1977)
• Francisco José de Caldas (1768 – 1816) , 20 Col...
• Nikola Tesla - Никола Тесла (1856 – 1943) , 5000 Yugoslavian Dinara (1993)
• Nikola Tesla - Никола Тесла (1856 – 1943) ,...
Scientists on Banknotes
Sources
• http://www-personal.umich.edu/~jbourj/money.htm Banknotes featuring Scientists and Mathe...
• http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Chpup&Catalogusnummer=P.J138a&Kwaliteit=XF
• http://www.munth...
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Scientists on Banknotes
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Scientists on Banknotes

20,817 views

Published on

Scientists on Banknotes, last updaded on Sept 9, 2016

Published in: Technology, Spiritual, Business
6 Comments
10 Likes
Statistics
Notes
 • Dear Sotirios, I have appreciated a lot your slides on scientists on banknotes. I am a physicist and I have a collection on the same subject, and, more important, I have many banknotes that do not appear on your slide show. Would you be interested in knowing which one I have that you do not have? My e-mail is ghirardi@ictp.it
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • When it is about my favorite subject,.... I decide very fast! ;) Wel, here I am!
  Beautiful and very elaborate presentation! Nice document on Slideshare !!!
  Congratulations for your patience and for the quality of all the images!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • @sotos1 Its an incredible job with the scans. A few of the notes are missing in my collection. you can see my currency collection featuring scientists and engineers at

  http://www.manojpatnaik.com/curA1S1.htm

  Thanks
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • This work is not simple, it is hard,Thanks for sharing,Have a nice weekend!!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Another great job! Thank you Sotirios. I loved!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
20,817
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
78
Actions
Shares
0
Downloads
91
Comments
6
Likes
10
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • 1500
 • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Grec&Catalogusnummer=P.190&Kwaliteit=UNC-
 • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Grec&Catalogusnummer=P.190&Kwaliteit=UNC-
 • http://www.ebay.com/itm/ULTRA-RARE-P-193-GREECE-500-DRACHMA-DRACHMAI-1955-BANKNOTE-SOCRATES-UNC-/140807066628
 • http://www.ebay.com/itm/ULTRA-RARE-P-193-GREECE-500-DRACHMA-DRACHMAI-1955-BANKNOTE-SOCRATES-UNC-/140807066628
 • http://www.ebay.it/itm/500000-LIRE-RAFFAELLO-13-05-1997-FDS-/170920639004#ht_4046wt_2007
 • http://www.ebay.it/itm/500000-LIRE-RAFFAELLO-13-05-1997-FDS-/170920639004#ht_4046wt_2007
 • http://www.sillektiki.com/images/1241.jpg
  http://www.sillektiki.com/?co=products&form=showauctionitem&ITAUCKEY=7&ITAUCNUM=&ITAUCCOD=&id=1244&startid=900
 • http://www.sillektiki.com/images/1241.jpg
  http://www.sillektiki.com/?co=products&form=showauctionitem&ITAUCKEY=7&ITAUCNUM=&ITAUCCOD=&id=1244&startid=900
 • http://schulmodell.eu/mathematiker-auf-banknoten/219-mathematik-auf-banknoten-englisch.html
 • http://schulmodell.eu/mathematiker-auf-banknoten/219-mathematik-auf-banknoten-englisch.html
 • http://www.coinsworld.eu/shops/coins-world/item3567/
 • http://www.coinsworld.eu/shops/coins-world/item3567/
 • http://numismaclub.com/imgs/a/e/v/i/i/greece___1_drachma_1941_xf___au_greek_banknote__statue_of_aristotle___ancient_coin__8_lgw.jpg
 • http://numismaclub.com/imgs/a/e/v/i/i/greece___1_drachma_1941_xf___au_greek_banknote__statue_of_aristotle___ancient_coin__8_lgw.jpg
 • Ἀρχιμήδης - Archimedes (c. 287 – c. 212 BC), 4 Dollars Bank of Augusta, Georgia, USA (1863)
  http://rrcoins.net/four-dollars-bank-of-augusta-georgia-obc810.html
  $4 Bank of Augusta, Georgia. Uncirculated Remainder. Ben Franklin left, Archimedes center, George Washington right. Bank of Augusta Fractionals on reverse
 • http://rrcoins.net/four-dollars-bank-of-augusta-georgia-obc810.html
  $4 Bank of Augusta, Georgia. Uncirculated Remainder. Ben Franklin left, Archimedes center, George Washington right. Bank of Augusta Fractionals on reverse
 • FL-$10-1833, MERCHANTS AND PLANTERS BANK AT MAGNOLIA, NEPTUNE W/GLOBE CT., FRANKLIN LT., MAID W/WHEAT RT., VF+ HOLE $350
  http://www.aocurrency.com/FLORIDA.HTM
  http://www.aocurrency.com/images/images-fl/fl-merchantsandplanters-$10-vfplus.jpg
  2070x886 404 KB
 • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Chpup&Catalogusnummer=P.J138a&Kwaliteit=XF
  http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/search.php?pageNum_catalogus=1&totalRows_catalogus=54&Landcode=Chpup&Land=China(Puppet%20Banks)
 • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Chpup&Catalogusnummer=P.J138a&Kwaliteit=XF
  http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/search.php?pageNum_catalogus=1&totalRows_catalogus=54&Landcode=Chpup&Land=China(Puppet%20Banks)
 • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/search.php?pageNum_catalogus=4&totalRows_catalogus=54&Landcode=Chpup&Land=China(Puppet%20Banks)
 • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/search.php?pageNum_catalogus=4&totalRows_catalogus=54&Landcode=Chpup&Land=China(Puppet%20Banks)
 • CHINA--PUPPET BANKS. Federal Reserve Bank Of China. $1, 1938
  http://stacksbowers.com/auctions/AuctionLot.aspx?LotID=329932
 • CHINA--PUPPET BANKS. Federal Reserve Bank Of China. $1, 1938
  http://stacksbowers.com/auctions/AuctionLot.aspx?LotID=329932
 • Lot 542 - Federal Reserve Bank of China, 1 yuan, 1938
  https://cdn.globalauctionplatform.com/4d67963c-2901-46ba-ab6c-a57800bcc0d3/52cb4509-6a0e-4de0-bbd1-a58b00a7e606/original.jpg
 • http://www.worldbanknotescoins.com/2014/09/china-1-dollar-banknote-1929-commercial-bank-of-china.html
 • http://www.worldbanknotescoins.com/2014/09/china-1-dollar-banknote-1929-commercial-bank-of-china.html
 • CHINA--REPUBLIC. Commercial Bank Of China. 1 Tael, 15.1.1920. P-A134s.1920
  http://stacksbowers.com/auctions/AuctionLot.aspx?LotID=329625
 • CHINA--REPUBLIC. Commercial Bank Of China. 1 Tael, 15.1.1920. P-A134s.1920
  http://stacksbowers.com/auctions/AuctionLot.aspx?LotID=329625
 • CHINA--REPUBLIC. Commercial Bank Of China. 10 Taels, 15.1.1920
  http://stacksbowers.com/auctions/AuctionLot.aspx?LotID=329626
 • CHINA--REPUBLIC. Commercial Bank Of China. 10 Taels, 15.1.1920
  http://stacksbowers.com/auctions/AuctionLot.aspx?LotID=329626
 • CHINA--REPUBLIC. Commercial Bank Of China. $10, 15.1.1920.
  http://stacksbowers.com/auctions/AuctionLot.aspx?LotID=329631
  http://stacksbowers.com/auctions/AuctionLot.aspx?LotID=329631
 • CHINA--REPUBLIC. Commercial Bank Of China. $10, 15.1.1920.
 • CHINA--REPUBLIC. Commercial Bank Of China. $50, 15.1.1920
  http://stacksbowers.com/auctions/AuctionLot.aspx?LotID=329632
 • CHINA--REPUBLIC. Commercial Bank Of China. $50, 15.1.1920
  http://stacksbowers.com/auctions/AuctionLot.aspx?LotID=329632
 • http://banknoteindex.com/images/notes/submitted/large/58047_A.jpg
  1500
 • http://banknoteindex.com/images/notes/submitted/large/58047_B.jpg
 • http://banknoteindex.com/images/notes/submitted/large/58049_A.jpg
  1500
 • http://banknoteindex.com/images/notes/submitted/large/58049_B.jpg
 • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/search.php?pageNum_catalogus=1&totalRows_catalogus=18&Landcode=Kaz&Land=Kazachstan
  1500
 • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/search.php?pageNum_catalogus=1&totalRows_catalogus=18&Landcode=Kaz&Land=Kazachstan
  1500
 • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/search.php?pageNum_catalogus=1&totalRows_catalogus=18&Landcode=Kaz&Land=Kazachstan
 • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/search.php?pageNum_catalogus=1&totalRows_catalogus=18&Landcode=Kaz&Land=Kazachstan
 • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/search.php?pageNum_catalogus=1&totalRows_catalogus=18&Landcode=Kaz&Land=Kazachstan
 • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/search.php?pageNum_catalogus=1&totalRows_catalogus=18&Landcode=Kaz&Land=Kazachstan
 • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/search.php?pageNum_catalogus=1&totalRows_catalogus=18&Landcode=Kaz&Land=Kazachstan
  1500
 • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/search.php?pageNum_catalogus=1&totalRows_catalogus=18&Landcode=Kaz&Land=Kazachstan
  1500
 • 1500
 • 1500
 • 1500
 • 1500
 • 1500
 • 1500
 • 1500
 • 1500
 • 1500
 • 1500
 • http://numismondo.com/pm/pol/index42.htm
 • http://numismondo.com/pm/pol/index42.htm
 • 1500
 • 1500
 • http://www.bolaffi.it/download/Immagini_Varie/banconota.jpg
 • http://schulmodell.eu/mathematiker-auf-banknoten/219-mathematik-auf-banknoten-englisch.html
 • http://schulmodell.eu/mathematiker-auf-banknoten/219-mathematik-auf-banknoten-englisch.html
 • 1000 LIRE BANCO DI NAPOLI BIGLIETTI AL PORTATORE 08/01/1881
  http://www.ebay.it/itm/1000-LIRE-BANCO-DI-NAPOLI-BIGLIETTI-AL-PORTATORE-08-01-1881-BB-/181780037846
 • 1000 LIRE BANCO DI NAPOLI BIGLIETTI AL PORTATORE 08/01/1881
  http://www.ebay.it/itm/1000-LIRE-BANCO-DI-NAPOLI-BIGLIETTI-AL-PORTATORE-08-01-1881-BB-/181780037846
 • 1500
 • 1500
 • 1500
 • 1500
 • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/search.php?pageNum_catalogus=1&totalRows_catalogus=17&Landcode=Tad&Land=Tajikistan
  1500
 • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/search.php?pageNum_catalogus=1&totalRows_catalogus=17&Landcode=Tad&Land=Tajikistan
  1500
 • http://schulmodell.eu/images/stories/mathe/banknoten/khaldoun-87.jpg
  Ibn Khaldoun (1332 – 1406) , 10 Tunisian Dinars (1994)
 • http://schulmodell.eu/images/stories/mathe/banknoten/khaldoun-87-back.jpg
  Ibn Khaldoun (1332 – 1406) 
 • http://schulmodell.eu/images/stories/mathe/banknoten/khaldoun-87a.jpg
 • Leonardo da Vinci (1452 – 1519), 50000 Italian Lire (1974)
 • 500 LIRE BANCO DI NAPOLI LEONARDO DA VINCI TESTINA DECRETO 22/10/1903 R5 LONDRA
  http://www.ebay.it/itm/500-LIRE-BANCO-DI-NAPOLI-LEONARDO-DA-VINCI-TESTINA-DECRETO-22-10-1903-R5-LONDRA-/181780037957?hash=item2a52ef4145:g:2-AAAOSwFnFV8qmv
 • 500 LIRE BANCO DI NAPOLI LEONARDO DA VINCI TESTINA DECRETO 22/10/1903 R5 LONDRA
  http://www.ebay.it/itm/500-LIRE-BANCO-DI-NAPOLI-LEONARDO-DA-VINCI-TESTINA-DECRETO-22-10-1903-R5-LONDRA-/181780037957?hash=item2a52ef4145:g:2-AAAOSwFnFV8qmv
 • http://www.banconotemondiali.it/public/img070_134.jpg
 • http://www.banconotemondiali.it/public/img071_125.jpg
 • 200 LIRE BANCO DI NAPOLI BIGLIETTI AL PORTATORE MATRICE SPECIMEN 29/01/1877 SUP
  http://www.ebay.it/itm/200-LIRE-BANCO-DI-NAPOLI-BIGLIETTI-AL-PORTATORE-MATRICE-SPECIMEN-29-01-1877-SUP-/181780037651?hash=item2a52ef4013:g:dJ0AAOSwjVVVhW-k
 • 200 LIRE BANCO DI NAPOLI BIGLIETTI AL PORTATORE MATRICE SPECIMEN 29/01/1877 SUP
  http://www.ebay.it/itm/200-LIRE-BANCO-DI-NAPOLI-BIGLIETTI-AL-PORTATORE-MATRICE-SPECIMEN-29-01-1877-SUP-/181780037651?hash=item2a52ef4013:g:dJ0AAOSwjVVVhW-k
 • Italian States, 250 Lira, S-0839ct
  http://banknoteindex.com/images/notes/submitted/54501_A.jpg
 • http://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Bilderstrecken/dm_banknoten_der_serie_bbk_1.html
  1500
 • http://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Bilderstrecken/dm_banknoten_der_serie_bbk_1.html
  1500
 • http://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Bilderstrecken/dm_banknoten_der_serie_bbk_1.html
  1500
 • http://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Bilderstrecken/dm_banknoten_der_serie_bbk_1.html
  1500
 • http://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Bilderstrecken/dm_banknoten_der_serie_bbk_1.html
  1500
 • http://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Bilderstrecken/dm_banknoten_der_serie_bbk_1.html
  1500
 • Mimar Sinan, "Sinan the Architect") (c. 1489/1490 – July 17, 1588) was the chief Ottoman architect (Turkish: mimar) and civil engineer for sultans Suleiman the Magnificent, Selim II, and Murad III. He was responsible for the construction of more than 300 major structures and other more modest projects, such as schools. His apprentices would later design the Sultan Ahmed Mosque in Istanbul, Stari Most in Mostar, and help design the Taj Mahal in the Mughal Empire.
  http://www.worldbanknotescoins.com/2015/03/10000-turkish-lira-note.html
 • http://www.worldbanknotescoins.com/2015/03/10000-turkish-lira-note.html
 • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=POR&Catalogusnummer=P.173&Kwaliteit=UNC
 • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=POR&Catalogusnummer=P.173&Kwaliteit=UNC
 • 1500
 • 1500
 • http://www.banconotemondiali.it/collezioni/paginastato2.asp?id=6801&idutente=376
 • http://www.banconotemondiali.it/collezioni/paginastato2.asp?id=6801&idutente=376
 • http://schulmodell.eu/mathematiker-auf-banknoten/219-mathematik-auf-banknoten-englisch.html
  Obverse: King of Portugal João II (Painting collection of the Kunsthistorisches Museum in Vienna) at right, old map at center.Reverse: Compass-card or Rhumb-card (Rosa dos Ventos - compass rose) at left, Castle view at center, sculptural group (Pedro Nunes and navigator Gil Eanes) that decorate the Monument of the Discoveries on the northern margin of the Tagus River estuary, in the Lisbon.
 • 1500
 • 1500
 • http://www.banknotesgallery.com/search?updated-max=2012-12-18T06%3A04%3A00-08%3A00&max-results=3
 • http://www.banknotesgallery.com/search?updated-max=2012-12-18T06%3A04%3A00-08%3A00&max-results=3
 • Conrad Gessner (1516 – 1565) , 50 Swiss Francs (1978)
  http://www.worldbanknotescoins.com/2015/04/50-swiss-franc-note.html
  Conrad Gessner (also Konrad Gesner, Conrad Geßner, Conrad von Gesner, Conradus Gesnerus, Conrad Gesner; (1516 – 1565) was a Swiss naturalist and bibliographer. He was well known as a botanist, physician and classical linguist. His five-volume Historiae animalium (1551–1558) is considered the beginning of modern zoology,
 • http://www.worldbanknotescoins.com/2015/04/50-swiss-franc-note.html
 • Juan de Herrera (1530 – 1597) , 25 Spanish Pesetas (1940)
  Juan de Herrera (1530 – 1597) was a Spanish architect, mathematician and geometrician.
  http://www.worldbanknotescoins.com/2015/05/spain-25-pesetas-banknote-1940-juan-de-herrera.html
 • Juan de Herrera (1530 – 1597) , 25 Spanish Pesetas (1940)
  Juan de Herrera (1530 – 1597) was a Spanish architect, mathematician and geometrician.
  http://www.worldbanknotescoins.com/2015/05/spain-25-pesetas-banknote-1940-juan-de-herrera.html
 • http://www.sixbid.com/browse.html?auction=394&category=8040&lot=374091
 • http://numismondo.com/pm/cze/CzeP.13200KorunPrefixB12MDJ.jpg
  http://numismondo.com/pm/cze/index10.htm
 • http://numismondo.com/pm/cze/index10.htm
 • http://media2.allnumis.com/1807_61887034b116b46L.jpg
 • http://media2.allnumis.com/1807_6191971353683a7L.jpg
 • http://oidnes.cz/13/031/org/VHA49b09a_k_bankocetle.jpg
  Pětikorunovou bill in 1921 designed by the painter and graphic artist Jaroslav Benda.
 • http://img8.rajce.idnes.cz/d0803/4/4739/4739298_340485d045db6c381b18e4fbe9e69e71/images/CzechoslovakiaP15s-5Korun-1921-donatedvl_b.jpg
 • 1500
 • 1500
 • http://www.ebay.com/itm/DANZIG-P-25b-10-MILLIONEN-MARK-1923-POLAND-GERMANY-F-VF-TEAR-1-5cm-UPPER-LEFT-/400486474040?pt=Paper_Money&hash=item5d3edaa138
 • http://www.ebay.com/itm/DANZIG-P-25b-10-MILLIONEN-MARK-1923-POLAND-GERMANY-F-VF-TEAR-1-5cm-UPPER-LEFT-/400486474040?pt=Paper_Money&hash=item5d3edaa138
 • 1500
 • 1500
 • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Neth&Catalogusnummer=M.155-1&Kwaliteit=UNC
  1500
 • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Neth&Catalogusnummer=M.155-1&Kwaliteit=UNC
  1500
 • Sir Christopher Wren
  http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Grbr&Catalogusnummer=P.381b&Kwaliteit=UNC
  1500
 • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Grbr&Catalogusnummer=P.381b&Kwaliteit=UNC
 • http://www.allnumis.com/banknote/slovenia/20-tolarjev-1992-550
 • http://www.allnumis.com/banknote/slovenia/20-tolarjev-1992-550
 • 1500
 • 1500
 • http://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Bilderstrecken/dm_banknoten_der_serie_bbk_3.html
 • http://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Bilderstrecken/dm_banknoten_der_serie_bbk_3.html
 • 1500
 • https://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Bilderstrecken/dm_banknoten_der_serie_bbk_3.html?notFirst=true&docId=89648
 • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Fra&Catalogusnummer=P.155c&Kwaliteit=UNC
  1500
 • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Fra&Catalogusnummer=P.155c&Kwaliteit=UNC
  1500
 • 1500
 • 1500
 • https://uscurrency.gov/sites/default/files/hundred-face-01.jpg
  1500
 • http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Usdollar100front.jpg
  1500
 • http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cd/US_%24100_reverse.jpg
  1500
 • 1500
 • 1500
 • https://commons.wikimedia.org/wiki/File:US-$100-FRBN-1929-Fr.1890-D.jpg
  https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Featured_pictures/Currency/USA_banknotes
  1500
 • https://commons.wikimedia.org/wiki/File:US-$100-FRBN-1929-Fr.1890-D.jpg
  https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Featured_pictures/Currency/USA_banknotes
  1500
 • http://oldecityonline.com/Fr2405Front0001.jpg
 • http://www.oldecityonline.com/Fr2405Back0001.jpg
 • https://commons.wikimedia.org/wiki/File:US-$100-FRN-1914-Fr-1074a.jpg
  1500
 • https://commons.wikimedia.org/wiki/File:US-$100-FRN-1914-Fr-1074a.jpg
  1500
 • http://www.instoneinc.com/decorate1.htm
 • http://www.instoneinc.com/decorate1.htm
 • https://commons.wikimedia.org/wiki/File:US-$10-RC-1879-Fr-214.jpg
  https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Featured_pictures/Currency/USA_banknotes
  1500x1667 1.35 MB
 • https://commons.wikimedia.org/wiki/File:US-$10-RC-1879-Fr-214.jpg
  https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Featured_pictures/Currency/USA_banknotes
  1500x1667 1.35 MB
 • http://www.cointalk.com/t145914-139/
 • Ἀρχιμήδης - Archimedes (c. 287 – c. 212 BC), 4 Dollars Bank of Augusta, Georgia, USA (1863)
  http://rrcoins.net/four-dollars-bank-of-augusta-georgia-obc810.html
  $4 Bank of Augusta, Georgia. Uncirculated Remainder. Ben Franklin left, Archimedes center, George Washington right. Bank of Augusta Fractionals on reverse
 • http://2.bp.blogspot.com/_DtudOrCDfaU/TT2-eQFlK1I/AAAAAAAAD0U/HWZUihncRiY/s1600/bank.of.ypsilanti.jpg
  1857 banknote from the Bank of Ypsilanti
 • SC-SH-195, $10, 1856, BANK OF GEORGETOWN, CHERUBS,X, WASHINGTON,FRANKLIN,ORANGE TINT, F $100...VF $150...XF-AU $250
  http://www.aocurrency.com/SOUTHCAROLINA.HTM
  http://www.aocurrency.com/images/images-sc/SC-SH-195-VF.jpg
 • http://www.anythinganywhere.com/commerce/papermoney/papermoneypics/usa-ri-h385g10a-1.jpg
  USA, RHODE ISLAND, Providence, Bank of the Republic, 10 dollars, 21.9.1855, Franklin, farm couple, H-RI-385-G10a, 
 • AL- $20, 1855, CENTRAL BANK, MONTGOMERY, LARGE SPREAD EAGLE, FRANKLIN LT., F $75...SAME W/WALEEN MOBILE STAMP VG+/F $85
  http://www.aocurrency.com/IMAGES/IMAGES-AL/ALCENTRAL20F.jpg
  http://www.aocurrency.com/ALABAMA.HTM
 • TN-G-626-$2, 1854, FARMERS AND MERCHANTS BANK, LONG TRAIN CT., BEN FRANKLIN IN OVAL LT., MAID SITS ON 2 RT., RED TWO O.P., AU $300
  http://www.aocurrency.com/TENNESSEE.HTM
  http://www.aocurrency.com/images/images-tn/g-626-au.jpg
 • AR-$3,1842, CORPORATION OF THE TOWN OF FAYETTEVILLE, MAID, WHEAT , TOOLS CT., FRANKLIN LT., WASHINGTON RT., PLATE NOTE! $795
  http://www.aocurrency.com/ARKANSAS.HTM
  http://www.aocurrency.com/IMAGES/IMAGES-AR/CORP-FAYETTEVILLE-$3.jpg
 • 1839 Pennsylvania, St. Joseph Payable to Bank of the U. S., Philadelphia
  http://www.coinsandstamps.com/united_states_currency/obsolete_currency_pennsylvania.html
  http://www.coinsandstamps.com/u%20s%20curr%206/img032.jpg
 • 1836 Pennsylvania, Manual Labor Bank, Philadelphia
  http://www.coinsandstamps.com/united_states_currency/obsolete_currency_pennsylvania.html
  http://www.coinsandstamps.com/usb209.jpg
 • FL-$10-1833, MERCHANTS AND PLANTERS BANK AT MAGNOLIA, NEPTUNE W/GLOBE CT., FRANKLIN LT., MAID W/WHEAT RT., VF+ HOLE $350
  http://www.aocurrency.com/FLORIDA.HTM
  http://www.aocurrency.com/images/images-fl/fl-merchantsandplanters-$10-vfplus.jpg
  2070x886 404 KB
 • USA, NEW JERSEY, Salem, Salem & Philadelphia Manufacturing Co., 2 dollars, 1820s-30s, H-NJ495-G4a,
  http://www.anythinganywhere.com/commerce/papermoney/papermoneypics/usa-nj-h495-g4a%20-1.jpg
  http://www.anythinganywhere.com/commerce/papermoney/papermoneypics/usa-obsoletes.htm
 • NJ-$20,1827, THE FRANKLIN BANK, BANKING HOUSE IN JERSEY CITY, BUST OF WASHINGTON, EAGLE TOP LT., BUST OF FRANKLIN LT. & RT., VF $150...VF+ $200...AU $250
  http://www.aocurrency.com/NEWJERSEY.HTM
  http://www.aocurrency.com/images/images-nj/FRANKLINBANK-$20-AU.jpg
 • SC- SH-217, $5,1824, BANK OF HAMBURG, MAID WITH POLE TOP, 5'S LEFT AND RIGHT, FRANKLIN LEFT, WASHINGTON RIGHT, R-13, AG $350...PRF $2500
  http://www.aocurrency.com/SOUTHCAROLINA.HTM
  http://www.aocurrency.com/images/images-sc/SH-217-PRF.jpg
 • RI-18-, $20, THE WARWICK BANK, DECLERATION OF INDEPENDENCE SIGNING CT., MAID W/HANDSCALES LT., BEN FRANKLIN RT., UNC TEAR REP, $175
  http://www.aocurrency.com/RHODEISLAND.HTM
  http://www.aocurrency.com/images/images-ri/RI-WARWICKBANK-$20-UNCREP.jpg
 • CT- $50, 18-, MECHANICS' BANK, NEW HAVEN, ROMAN MAN LT., FRANKLIN RT., SHIELD BELOW, CU $150
  http://www.aocurrency.com/images/IMAGES-CT/CT-MECHANICSBANK-$50-CU.jpg
  http://www.aocurrency.com/CONNECTICUT.HTM
 • SC-SH-565, 18-, $5, BANK OF THE STATE, CHARLESTON, PEOPLE SIT CT., WASHINGTON LT. FRANKLIN RT., PROOF $1650
  http://www.aocurrency.com/SOUTHCAROLINA.HTM
  http://www.aocurrency.com/images/images-sc/SH-565-PROOF.jpg
 • OH- $1, 18-, FRANKLIN SILK CO., WHEAT FIELDS , OLD MILL, FRANKLIN, LIGHT CREASE, AU $60...AU $80
  http://www.aocurrency.com/images/images-oh/ohfranklinsilk$1-au.jpg
  http://www.aocurrency.com/OHIO.HTM
 • 1500
 • 1500
 • http://www.worldbanknotescoins.com/2015/04/100-swedish-krona-banknote-1996-carl-linnaeus.html
 • http://www.worldbanknotescoins.com/2015/04/100-swedish-krona-banknote-1996-carl-linnaeus.html
 • http://www.ebay.com/itm/like/281137133845?lpid=82&item=281137133845&lgeo=1&vectorid=229466
 • http://www.ebay.com/itm/like/281137133845?lpid=82&item=281137133845&lgeo=1&vectorid=229466
 • 1500
 • 1500
 • 1500
 • 1500
 • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=CRO&Catalogusnummer=P.25a&Kwaliteit=VF
 • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=CRO&Catalogusnummer=P.25a&Kwaliteit=VF
 • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=CRO&Catalogusnummer=P.24a&Kwaliteit=XF%2B
 • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=CRO&Catalogusnummer=P.24a&Kwaliteit=XF%2B
 • http://www.ebay.com.au/itm/Croatian-banknote-2000-Dinara-1992-Hrvatski-dinari-/131815665711?hash=item1eb0d3702f:g:ee4AAOSwve5XONdh
 • http://www.ebay.com.au/itm/Croatian-banknote-2000-Dinara-1992-Hrvatski-dinari-/131815665711?hash=item1eb0d3702f:g:ee4AAOSwve5XONdh
 • http://www.ebay.ca/itm/CROATIA-1000-DINARA-1991-A-PICK-22a-UNC-BANKNOTE-/282070679327?hash=item41acb8ff1f:g:p3IAAOSw~OdVZIYp
 • http://www.ebay.ca/itm/CROATIA-1000-DINARA-1991-A-PICK-22a-UNC-BANKNOTE-/282070679327?hash=item41acb8ff1f:g:p3IAAOSw~OdVZIYp
 • http://www.ebay.com.au/itm/CROATIA-500-Dinara-1991-UNC-P21a-With-breakneck-speed-becomes-a-real-rarity-/161292911262
 • http://www.ebay.com.au/itm/CROATIA-500-Dinara-1991-UNC-P21a-With-breakneck-speed-becomes-a-real-rarity-/161292911262
 • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Cro&Catalogusnummer=P.20a&Kwaliteit=UNC
 • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Cro&Catalogusnummer=P.20a&Kwaliteit=UNC
 • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Cro&Catalogusnummer=P.19a&Kwaliteit=XF
 • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Cro&Catalogusnummer=P.19a&Kwaliteit=XF
 • 1500
 • 1500
 • 1500
 • 1500
 • 1500
 • 1500
 • http://spinnet.eu/wiki-banknotes/images/c/c7/Jorge_Juan.spain.jpg
  Jorge Juan y Santacilia (1713 – 1773) , 10000 Spanish Pesetas (1992)
 • http://2.bp.blogspot.com/-LX5oqMLzIKA/TjlrxGFAVoI/AAAAAAAAAAM/AmiN7pq07S8/s1600/1992+pts+10000+sc-+Juan+Carlos.JPG
 • 1500
 • 1500
 • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Col&Catalogusnummer=P.429A&Kwaliteit=UNC
 • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Col&Catalogusnummer=P.429A&Kwaliteit=UNC
 • http://merca-moneda.blogspot.gr/2013/01/billetes-bank-notes_18.html
 • http://merca-moneda.blogspot.gr/2013/01/billetes-bank-notes_18.html
 • http://www.britishnotes.co.uk/news_and_info/news/b410__50__back__ac__.jpg
 • http://currencyguide.eu/gbp-en/50-pound-note-new.jpg
 • 1500
 • 1500
 • 1500
 • 1500
 • http://cronicassantandereanas.blogspot.gr/2009/07/numismatica-el-misterio-de-entierros-y.html
 • http://cronicassantandereanas.blogspot.gr/2009/07/numismatica-el-misterio-de-entierros-y.html
 • http://cronicassantandereanas.blogspot.gr/2009/07/numismatica-el-misterio-de-entierros-y.html
 • http://cronicassantandereanas.blogspot.gr/2009/07/numismatica-el-misterio-de-entierros-y.html
 • http://www.ebay.com/itm/Colombia-20-Pesos-Oro-1950-P-392d-in-UNC-/390555856739?pt=Paper_Money&hash=item5aeef16f63
 • http://www.ebay.com/itm/Colombia-20-Pesos-Oro-1950-P-392d-in-UNC-/390555856739?pt=Paper_Money&hash=item5aeef16f63
 • http://www.leegordon.net/pricelist_main_specials.html
 • http://www.leegordon.net/pricelist_main_specials.html
 • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Germe&Catalogusnummer=P.22&Kwaliteit=UNC
 • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Germe&Catalogusnummer=P.22&Kwaliteit=UNC
 • 1500
 • 1500
 • 1500
 • 1500
 • 1500
 • 1500
 • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Danz&Catalogusnummer=P.28a&Kwaliteit=XF%2B
  1500
 • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Danz&Catalogusnummer=P.28a&Kwaliteit=XF%2B
  1500
 • 1500
 • 1500
 • http://www.banconotemondiali.it/collezioni/paginastato2.asp?id=7365&idutente=376
  1500
 • http://www.banconotemondiali.it/collezioni/paginastato2.asp?id=7365&idutente=376
  1500
 • http://www.coinforums.com/gallery/data/662/Austria-500-Shilling-1965-Pick-139.jpg
 • http://www.coinforums.com/gallery/data/662/Austria-500-Shilling-1965-Pick-139.jpg
 • http://www.allnumis.com/banknote/bulgaria/10000-leva-1997-2181
 • http://www.allnumis.com/banknote/bulgaria/10000-leva-1997-2181
 • http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-525761520-bulgaria-10-leva-2008-_JM
  http://bimg2.mlstatic.com/bulgaria-10-leva-2008_MLB-F-186624877_9832.jpg
 • http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-525761520-bulgaria-10-leva-2008-_JM
 • http://stacksbowers.com/Auctions/AuctionLot.aspx?LotID=422273
 • http://stacksbowers.com/Auctions/AuctionLot.aspx?LotID=422273
 • http://auksjon.oslomynthandel.no/catalogue/3/18?page=24
  http://auksjon.oslomynthandel.no/sites/auksjon.oslomynthandel.no/files/0367.jpg
 • http://auksjon.oslomynthandel.no/catalogue/3/18?page=24
  http://auksjon.oslomynthandel.no/sites/auksjon.oslomynthandel.no/files/0367.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reichsmark100.JPG
  http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Bilderstrecken/banknoten_deutsche_reichsbank_1924_bis_1945.html
  Justus Freiherr von Liebig (1803 – 1873) , 100 Reichsmark (1935)
  1500
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reichsmark100.JPG
  http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Bilderstrecken/banknoten_deutsche_reichsbank_1924_bis_1945.html
  Justus Freiherr von Liebig (1803 – 1873) , 100 Reichsmark (1935)
  1500
 • 1296
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/File:20_Reichsmark_1929-01-22.jpg
  http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Bilderstrecken/banknoten_deutsche_reichsbank_1924_bis_1945.html
  Werner von Siemens (1816 – 1892) , 20 Reichsmark (1929)
  1500
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/File:20_Reichsmark_1929-01-22.jpg
  http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Bilderstrecken/banknoten_deutsche_reichsbank_1924_bis_1945.html
  Werner von Siemens (1816 – 1892) , 20 Reichsmark (1929)
  1500
 • http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Bilder/Bildarchiv_fuer_Bilderstrecken/Banknoten_DDR_bis_1989/banknoten_bdl_100_mark_vs.jpg?__blob=poster4&v=3
 • http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390511070917&item=390511070917&vectorid=229466
 • http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390511070917&item=390511070917&vectorid=229466
 • http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Bilder/Bildarchiv_fuer_Bilderstrecken/Banknoten_DDR_bis_1989/banknoten_bdl_50_mark_vs.jpg?__blob=poster4&v=3
 • http://www.ebay.com/itm/Germany-DDR-50-mark-old-banknote-dated-1964-/301025397805
 • http://www.ebay.com/itm/Germany-DDR-50-mark-old-banknote-dated-1964-/301025397805
 • 1500
 • 1500
 • Hendrik Beyaert (Dutch) or Henri Beyaert (French) (1823 – 1894) was a Belgian architect.
  http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Belg&Catalogusnummer=P.140b&Kwaliteit=UNC
 • Hendrik Beyaert (Dutch) or Henri Beyaert (French) (1823 – 1894) was a Belgian architect.
  http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Belg&Catalogusnummer=P.140b&Kwaliteit=UNC
 • 1500
 • 1500
 • http://schulmodell.eu/images/stories/mathe/banknoten/kelvin-100-2.jpg
  http://schulmodell.eu/mathematiker-auf-banknoten/219-mathematik-auf-banknoten-englisch.html
 • http://stacksbowers.com/auctions/AuctionLot.aspx?LotID=130666
  SCOTLAND. Clydesdale Bank PLC. 20 Pounds, 8.4.1985
 • http://stacksbowers.com/auctions/AuctionLot.aspx?LotID=130666
  SCOTLAND. Clydesdale Bank PLC. 20 Pounds, 8.4.1985
 • Antonio Raimondi (1826 – 1890) , 5 000 000 Peruvian Intis (1991) 
  Antonio Raimondi (1826 – 1890) was a prominent Italian-born Peruvian geographer and scientist.
  http://www.realbanknotes.com/upload/204/Peru_p150s_5000000_Intis_f.jpg
 • http://www.realbanknotes.com/upload/204/Peru_p150_5000000_Intis_b.jpg
 • Antonio Raimondi (1826 – 1890) , 5 000 000 Peruvian Intis (1990) 
  Antonio Raimondi (1826 – 1890) was a prominent Italian-born Peruvian geographer and scientist.
  http://media2.allnumis.com/4083/5000000-intis-1990_4083_344353d514e35ece1L.jpg
 • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Spa&Catalogusnummer=P.154&Kwaliteit=UNC
 • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Spa&Catalogusnummer=P.154&Kwaliteit=UNC
 • Gustave Eiffel (1832 – 1923) , 200 French Francs (1996) 
  Alexandre Gustave Eiffel (born Bonickhausen dit Eiffel; /ˈaɪfəl/; French pronunciation: ​[efɛl]; 15 December 1832 – 27 December 1923) was a French civil engineer and architect
  http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Fra&Catalogusnummer=P.159a&Kwaliteit=UNC
  1500
 • Gustave Eiffel (1832 – 1923) , 200 French Francs (1996) 
  Alexandre Gustave Eiffel (born Bonickhausen dit Eiffel; /ˈaɪfəl/; French pronunciation: ​[efɛl]; 15 December 1832 – 27 December 1923) was a French civil engineer and architect
  http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Fra&Catalogusnummer=P.159a&Kwaliteit=UNC
  1500
 • http://www.ebay.com.au/itm/1991-Fraser-Cole-100-australian-dollar-note-UNC-ZLD-Last-prefix-/200933925975
 • http://schulmodell.eu/mathematiker-auf-banknoten/219-mathematik-auf-banknoten-englisch.html
 • http://www.ebay.com/itm/URALS-REPUBLIC-Trade-Check-100-URALS-FRANCS-1991-UNC-Portrait-Dmitry-MENDELEEV-/310427828471
  Дмитрий Иванович Менделеев - Dmitri Ivanovich Mendeleev (1834 – 1907) , 100 Urals Francs (1991)
 • http://www.ebay.com/itm/URALS-REPUBLIC-Trade-Check-100-URALS-FRANCS-1991-UNC-Portrait-Dmitry-MENDELEEV-/310427828471
 • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Scot&Catalogusnummer=P.359&Kwaliteit=UNC
  1500
 • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Scot&Catalogusnummer=P.359&Kwaliteit=UNC
  1500
 • http://banknotegallery.blogspot.com/2012_12_01_archive.html
  Auguste-Henri Forel (1848 – 1931) was a Swiss myrmecologist, neuroanatomist and psychiatrist - 1000 Swiss Francs (1978-2000)
 • http://banknotegallery.blogspot.com/2012_12_01_archive.html
 • http://d2qss72tiioiku.cloudfront.net/image/original/collectible-117182.jpg?1353541504
 • http://d2qss72tiioiku.cloudfront.net/image/original/collectible-117182.jpg?1353541504
 • http://www.thecurrencycommission.com/banknotes/Germany-ID100-200.jpg
  Paul Ehrlich (1854 – 1915), 200 Deutsche Mark (1996)
  1500
 • https://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Bilder/Bildarchiv_fuer_Bilderstrecken/Banknoten_Serie3_BBK/banknoten_bdl_200_deutsche_mark_2_rs.jpg?__blob=poster4&v=3
 • 1500
 • 1500
 • 1500
 • 1500
 • 1500
 • 1500
 • 1500
 • 1500
 • 1500
 • 1500
 • http://www.nvmvs.com/WebRoot/StorePT/Shops/ec1443/5726/F7E8/9A7D/305F/DCB2/52DF/D07D/69BF/Jugoslavia_-_5000_Dinara_-_1993_Pick128A.jpg
  1500
 • http://www.nvmvs.com/Jugoslavia-5000-Dinara-1993/en
  1500
 • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Yug&Catalogusnummer=P.110&Kwaliteit=UNC
  1500
 • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Yug&Catalogusnummer=P.110&Kwaliteit=UNC
  1500
 • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Yug&Catalogusnummer=P.107&Kwaliteit=UNC
  1500
 • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Yug&Catalogusnummer=P.107&Kwaliteit=UNC
  1500
 • http://scientistnotaphily.blogspot.gr/
 • http://scientistnotaphily.blogspot.gr/
 • Михајло Идворски Пупин - Mihajlo Idvorski Pupin (1858 – 1935), also known as Michael I. Pupin, was a Serbian physicist and physical chemist. Pupin is best known for his numerous patents, including a means of greatly extending the range of long-distance telephone communication by placing loading coils (of wire) at predetermined intervals along the transmitting wire (known as "pupinization"). Pupin was a founding member of National Advisory Committee for Aeronautics (NACA) on March 3, 1915, which later became NASA.
 • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=NOR&Catalogusnummer=P.36b&Kwaliteit=UNC
  1500
 • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=NOR&Catalogusnummer=P.36b&Kwaliteit=UNC
  1500
 • http://auksjon.oslomynthandel.no/catalogue/3/18?page=22
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Colombian_peso
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Colombian_peso
 • http://www.ebay.ca/itm/1993-500-MILLION-DINARA-YUGOSLAVIA-CURRENCY-BANKNOTE-NOTE-MONEY-BANK-BILL-CASH-/350794318388?pt=Paper_Money&hash=item51acf88234
  Јован Цвијић - Jovan Cvijić (1865 – 1927) was a Serbian geographer, president of the Serbian Royal Academy of Sciences, and rector of the University of Belgrade. A world-renowned scientist, Cvijić is considered the founder of geography in Serbia. He started his scientific career as geographer and geologist, and continued his activity as anthropogeographer and sociologist.
 • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Yugse&Catalogusnummer=P.51b&Kwaliteit=UNC
  1500
 • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Yugse&Catalogusnummer=P.51b&Kwaliteit=UNC
  1500
 • http://www.worldbanknotescoins.com/2015/06/brazil-10000-cruzeiros-banknote-1991-vital-brazil.html
  1500
 • http://www.worldbanknotescoins.com/2015/06/brazil-10000-cruzeiros-banknote-1991-vital-brazil.html
 • 1500
 • 1500
 • http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/banknoty_i_monety/banknoty_kolekcjonerskie/2011_banknot_100_rocznica_rocznica_nobla_marii_sklodowskiej-curie_20zl.html
  1500
 • http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/banknoty_i_monety/banknoty_kolekcjonerskie/2011_banknot_100_rocznica_rocznica_nobla_marii_sklodowskiej-curie_20zl.html
 • 1500
 • 1500
 • 1500
 • http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/9/96/20081121210554%211000_Schilling_Karl_Landsteiner_obverse.jpg
 • http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/1000_Schilling_Karl_Landsteiner_reverse.jpg
 • http://afonin.me/collect/b-it1000-1990-ob.jpg
  http://afonin.me/collect/
  Maria Montessori (1870 – 1952), 1000 Italian Lire (1990)
  Maria Montessori (1870 – 1952) was an Italian physician and educator, a noted humanitarian and devout Roman Catholic best known for the philosophy of education that bears her name, and her writing on scientific pedagogy.
 • http://afonin.me/collect/b-it1000-1990-re.jpg
  http://afonin.me/collect/
 • 1500
 • 1500
 • 1500
 • Italian inventor(Nobel Prize 1909 in Physics)
  1500
 • Italian inventor(Nobel Prize 1909 in Physics)
  1500
 • Portuguese neurologist (Nobel Prize in 1949)
 • Portuguese neurologist (Nobel Prize in 1949)
 • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Aut&Catalogusnummer=P.141&Kwaliteit=XF
 • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Aut&Catalogusnummer=P.141&Kwaliteit=XF
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1000_yen_banknote_2004.jpg
  Japanese bacteriologist
 • http://3.bp.blogspot.com/-rh9-gZhn_v4/UMhgsP7EjmI/AAAAAAAADm8/4s4fcw1IFIY/s1600/scan0003.jpg
 • Милутин Миланковић (Milutin Milanković) 1879 –1958) , 2000 Serbian dinara (2011)
  http://www.worldbanknotescoins.com/2015/03/2000-serbian-dinar-banknote-2011.html
  Милутин Миланковић (Milutin Milanković) 1879 –1958) was a Serbian mathematician, astronomer, climatologist, geophysicist, civil engineer, doctor of technology, university professor and popularizer of science. Milanković gave two fundamental contributions to global science. The first contribution is the "Canon of the Earth’s Insolation", which characterizes the climates of all the planets of the Solar system. The second contribution is the explanation of Earth's long-term climate changes caused by changes in the position of the Earth in comparison to the Sun, now known as Milankovitch cycles.
 • Милутин Миланковић (Milutin Milanković) 1879 –1958) , 2000 Serbian dinara (2011)
  http://www.worldbanknotescoins.com/2015/03/2000-serbian-dinar-banknote-2011.html
  Милутин Миланковић (Milutin Milanković) 1879 –1958) was a Serbian mathematician, astronomer, climatologist, geophysicist, civil engineer, doctor of technology, university professor and popularizer of science. Milanković gave two fundamental contributions to global science. The first contribution is the "Canon of the Earth’s Insolation", which characterizes the climates of all the planets of the Solar system. The second contribution is the explanation of Earth's long-term climate changes caused by changes in the position of the Earth in comparison to the Sun, now known as Milankovitch cycles.
 • https://img.4plebs.org/boards/hr/image/1365/54/1365541898023.jpg
 • https://img.4plebs.org/boards/hr/image/1365/54/1365541959336.jpg
 • Danish physicist (Nobel Prize 1922 in Physics)
  1500
 • Danish physicist (Nobel Prize 1922 in Physics)
  1500
 • 1500
 • Le Corbusier (1887 – 1965) , 10 Swiss Francs (1997)
  http://www.panix.com/~clay/currency/CH-67.jpg
  Charles-Édouard Jeanneret-Gris, who was better known as Le Corbusier (1887 – 1965), was a Swiss-French architect, designer, painter, urban planner, writer, and one of the pioneers of what is now called modern architecture. He was born in Switzerland and became a French citizen in 1930. His career spanned five decades, with his buildings constructed throughout Europe, India, and the Americas.
 • Le Corbusier (1887 – 1965) , 10 Swiss Francs (1997)
  http://www.panix.com/~clay/currency/CH-67.jpg
  Charles-Édouard Jeanneret-Gris, who was better known as Le Corbusier (1887 – 1965), was a Swiss-French architect, designer, painter, urban planner, writer, and one of the pioneers of what is now called modern architecture. He was born in Switzerland and became a French citizen in 1930. His career spanned five decades, with his buildings constructed throughout Europe, India, and the Americas.
 • 1500
 • 1500
 • http://www.maths.ed.ac.uk/~aar/arf.jpg
  Cahit Arf (1910 – 1997) , 10 Turkish lirasi (2009)
 • http://www.bank-note.org/T/Turkey/10-2009a.jpg
 • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Grec&Catalogusnummer=P.206&Kwaliteit=UNC
  1500
 • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Grec&Catalogusnummer=P.206&Kwaliteit=UNC
  1500
 • 0-153-153
 • Scientists on Banknotes

  1. Δημόκριτος - Democritus (c. 460 – c. 370 BC) , 100 Greek Drachmas (1967)
  2. Δημόκριτος - Democritus (c. 460 – c. 370 BC) , 20 Greek Drachmas (1955)
  3. Σωκράτης - Socrates (c. 469 – 399 BC) , 500 Greek Drachmas (1955)
  4. Πλάτων - Plato (c. 427 – c. 347 BC) , Αριστοτέλης - Aristotle (c. 384 – c. 322 BC) , 500 000 Italian Lire (1997)
  5. Αριστοτέλης - Aristotle (c. 384 – c. 322 BC) , 10 Greek Drachmas (1954)
  6. Αριστοτέλης - Aristotle (c. 384 – c. 322 BC) , 10000 Greek Drachmas (1947)
  7. Αριστοτέλης - Aristotle (c. 384 – c. 322 BC) , 10000 Greek Drachmas (1946)
  8. Αριστοτέλης - Aristotle (c. 384 – c. 322 BC) , 10000 Greek Drachmas (1945)
  9. Αριστοτέλης - Aristotle (c. 384 – c. 322 BC) , 1 Greek Drachma (1941)
  10. Aρχιμήδης - Archimedes (c. 287 – c. 212 BC) , 4 Dollars, Bank of Augusta, Georgia, USA (1863)
  11. Aρχιμήδης - Archimedes (c. 287 – c. 212 BC) , 10 Dollars, Merchants and Planters Bank at Magnolia, Florida, USA (1833)
  12. Kongzi - Kong Fuzi (Confucius) (551 – 479 BC) , 100 Manchukuo Yuan (1944)
  13. Kongzi - Kong Fuzi (Confucius) (551 – 479 BC) , 1 Manchukuo Yuan (1941)
  14. Kongzi - Kong Fuzi (Confucius) (551 – 479 BC) , 1 Chinese Puppet Bank Dollar (1938)
  15. Kongzi - Kong Fuzi (Confucius) (551 – 479 BC) , 1 Chinese Puppet Bank Yuan (1938)
  16. Kongzi - Kong Fuzi (Confucius) (551 – 479 BC), 1 Chinese Republic Dollar (1929)
  17. Kongzi - Kong Fuzi (Confucius) (551 – 479 BC),1 Chinese Republic Tael (1920)
  18. Kongzi - Kong Fuzi (Confucius) (551 – 479 BC) , 10 Chinese Republic Taels (1920)
  19. Kongzi - Kong Fuzi (Confucius) (551 – 479 BC), 10 Chinese Republic Dollars (1920)
  20. Kongzi - Kong Fuzi (Confucius) (551 – 479 BC),50 Chinese Republic Dollars(1920)
  21. Abu Nasr al-Farabi (c.872 – c.950), 10000 Kazakhstani Tenge (2003)
  22. Abu Nasr al-Farabi (c.872 – c.950), 5000 Kazakhstani Tenge (2001)
  23. Abu Nasr al-Farabi (c.872 – c.950), 2000 Kazakhstani Tenge (1996)
  24. Abu Nasr al-Farabi (c.872 – c.950), 1000 Kazakhstani Tenge (1994)
  25. Abu Nasr al-Farabi (c.872 – c.950), 500 Kazakhstani Tenge (1994)
  26. Abu Nasr al-Farabi (c.872 – c.950), 200 Kazakhstani Tenge (1993)
  27. Abu Nasr al-Farabi (c.872 – c.950), 1 Kazakhstani Tenge (1993)
  28. Abu Ali al-Hasan Ibn al-Haytham ,(965 – c. 1040) , 10000 Iraqi Dinars (2005)
  29. Abu Ali al-Hasan Ibn al-Haytham ,(965 – c. 1040) , 10 Iraqi Dinars (1982)
  30. Mikołaj Kopernik (Nicolaus Copernicus) (1473 –1543) ,1000 Polish Złotych (1982)
  31. Mikołaj Kopernik (Nicolaus Copernicus) (1473 – 1543) ,1000 Polish Złotych (1965)
  32. Mikołaj Kopernik (Nicolaus Copernicus) (1473 –1543),20 Polish Groszy (1924)
  33. Galileo Galilei (1564 – 1642) , 2000 Italian Lire (1973)
  34. Galileo Galilei (1564 – 1642) , 1000 Italian Lire (1896)
  35. Galileo Galilei (1564 – 1642) , 50 Italian Lire (1881)
  36. Galileo Galilei (1564 – 1642) , 1000 Italian Lire (1881)
  37. Sir Isaac Newton (1642 – 1727) , 1 British Pound (c. 1984)
  38. Charles Darwin (1809 – 1882) , 10 British Pounds (2000)
  39. Albert Einstein (1879 – 1955) , 5 Israeli Lirot (1968)
  40. Abū Alī al- usayn ibn Abd Allāh ibn Sīnā (Ḥ )( Avicenna) (c. 980 – 1037) , 20 Tajikistani Somoni (1999)
  41. Ibn Khaldoun (1332 – 1406) , 10 Tunisian Dinars (1994)
  42. Ibn Khaldoun (1332 – 1406) , 10 Tunisian Dinars (1994)
  43. Leonardo da Vinci (1452 – 1519) , 50000 Italian Lire (1974)
  44. Leonardo da Vinci (1452 – 1519) , 500 Italian Lire (1896)
  45. Leonardo da Vinci (1452 – 1519) , 100 Italian Lire (1881)
  46. Leonardo da Vinci (1452 – 1519) , 200 Italian Lire (1877)
  47. Leonardo da Vinci (1452 – 1519) , 250 Italian Lire (1869)
  48. Albrecht Dürer (1471 –1528) , 10 Deutsche Mark (1980)
  49. Johannes Schöner (Johann Schonerus) (1477 – 1547) , 1000 Deutsche Mark (1980)
  50. Sebastian Munster (1488 – 1552) , 100 Deutsch Mark (1980)
  51. Mimar Sinan (c.1489 – 1588) , 10000 Turkish Lirasi (1993)
  52. Garcia de Orta (c.1501 – 1568) , 20 Portuguese Escudos (1971)
  53. Pedro Nunes (1502 – 1578) , 100 Portuguese Escudos (1957)
  54. Pedro Nunes (1502 – 1578) , 100 Portuguese Escudos (1961)
  55. Pedro Nunes (1502 – 1578) , 500 Portuguese Escudos (1979)
  56. Gerardus Mercator (Gerard de Kremer) (1512 – 1594) , 1000 Belgian Francs (1965)
  57. Andreas Vesalius (Andries van Wesel) (1514 – 1564) , 5000 Belgian Francs (1971)
  58. Conrad Gessner (1516 – 1565) , 50 Swiss Francs (1978)
  59. Juan de Herrera (1530 – 1597) , 25 Spanish Pesetas (1940)
  60. Johannes Kepler (1571 – 1630) , 50 Reichsmark, Württembergische Notenbank (1924)
  61. Jan Amos Komenský (John Amos Comenius) (1592 – 1670) , 20 Czech Korun (1996)
  62. Jan Amos Komenský (John Amos Comenius) (1592 – 1670) , 20 Czechoslovak Korun (1988)
  63. Jan Amos Komenský (John Amos Comenius) (1592 – 1670) , 20 Czechoslovak Pet Korun (1921)
  64. René Descartes (Renatus Cartesius) (1596 – 1650) , 100 French Francs (1942)
  65. Johannes Hevelius (1611 – 1687) , 10 000 000 Danzig Mark (1923)
  66. Blaise Pascal (1623 – 1662) , 500 French Francs (1983)
  67. Christiaan Huygens (1629 – 1695) , 25 Dutch Gulden (1955)
  68. Baruch Spinoza (1632 – 1677) , 1000 Dutch Gulden (1972)
  69. Sir Christopher Wren (1632 – 1723) , 50 British Pounds (1988)
  70. Janez Vajkard Valvasor (1641 – 1693) , 20 Slovenian Tolarjev (1992)
  71. Ole Rømer (1644 – 1710) , 50 Danish Kroner (1970)
  72. Maria Sibylla Merian (1647 – 1717) , 500 Deutsche Mark (1991)
  73. Christopher Polhem (1661 – 1751) , 500 Swedish Kronor (2003)
  74. Johann Balthasar Neumann (1687 – 1753) , 50 Deutsche Marks (1996)
  75. Montesquieu(Charles-Louis de Secondat) (1689 – 1755) , 200 French Francs (1985)
  76. Voltaire (François-Marie Arouet) (1694 – 1778) , 10 French Francs (1964)
  77. Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 100 United States Dollars (2009)
  78. Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 100 United States Dollars (2006)
  79. Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 100 United States Dollars (1985)
  80. Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 100 United States Dollars (1929)
  81. Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 100 United States Dollars (1928)
  82. Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 100 United States Dollars (1914)
  83. Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 100 United States Dollars (1914)
  84. Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 10 United States Dollars (1879)
  85. Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 50 United States Dollars (1878)
  86. Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 4 Dollars, Bank of Augusta, Georgia, USA (1863)
  87. Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 10 Dollars, Bank of Ypsilanti, State of Michigan, USA (1857)
  88. Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 10 Dollars, Bank of Georgetown, Georgetown, South Carolina, USA (1856)
  89. Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 10 Dollars, Bank of the Republic, State of Rhode Island, USA (1855)
  90. Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 20 Dollars, Central Bank of Alabama, Montgomery, Alabama, USA (1855)
  91. Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 2 Dollars, Farmers and Merchants Bank Of Memphis, Tennessee, USA (1854)
  92. Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 3 Dollars,The Corporation of the Town of Fayetteville, Arkansas, USA (1842)
  93. Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 10 Dollars, Bank of the United States, Philadelphia, Pennsylvania, USA (1839)
  94. Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 10 Dollars, Manual Labor Banking House, Philadelphia, Pennsylvania, USA (1836)
  95. Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 10 Dollars, Merchants and Planters Bank at Magnolia, Florida, USA (1833)
  96. Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 2 Dollars, Salem & Philadelphia Manufacturing Co, Salem, State of New Jersey, USA (1829)
  97. Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 20 Dollars, Franklin Bank, Banking House in Jersey City, New Jersey, USA (1827)
  98. Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 5 Dollars, Bank of Hamburg, Hamburg, South Carolina, USA (1824)
  99. Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 20 Dollars, The Warwick Bank, Rhode Island, USA (18-?)
  100. Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 50 Dollars, Mechanics Bank, New Haven, Connecticut, USA (18-?)
  101. Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 5 Dollars, Bank of the State of South Carolina, Charleston, South Carolina, USA (18-?)
  102. Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 1 Dollar, Franklin Silk Company, State of Ohio, USA (18-?)
  103. Carl von Linne (Carolus Linnaeus) (1707 – 1778) , 100 Swedish Kronor (2003)
  104. Carl von Linne (Carolus Linnaeus) (1707 – 1778) , 100 Swedish Kronor (1996)
  105. Carl von Linne (Carolus Linnaeus) (1707 – 1778) , 50 Swedish Kronor (1981)
  106. Leonhard Euler (1707 – 1783) , 10 Swiss Francs (1997)
  107. Ruggero Boscovich (Ruđer Bošković) (1711 – 1787) , 100000 Croatian Dinara (1993)
  108. Ruggero Boscovich (Ruđer Bošković)(1711 – 1787) , 50000 Croatian Dinara (1993)
  109. Ruggero Boscovich (Ruđer Bošković) (1711 – 1787) , 10000 Croatian Dinara (1992)
  110. Ruggero Boscovich (Ruđer Bošković) (1711 – 1787) , 5000 Croatian Dinara (1992)
  111. Ruggero Boscovich (Ruđer Bošković) (1711 – 1787) , 2000 Croatian Dinara (1992)
  112. Ruggero Boscovich (Ruđer Bošković) (1711 – 1787), 1000 Croatian Dinara (1991)
  113. Ruggero Boscovich (Ruđer Bošković) (1711 – 1787) , 500 Croatian Dinara (1991)
  114. Ruggero Boscovich (Ruđer Bošković) (1711 – 1787) , 100 Croatian Dinara (1991)
  115. Ruggero Boscovich (Ruđer Bošković) (1711 – 1787) , 25 Croatian Dinara (1991)
  116. Ruggero Boscovich (Ruđer Bošković)(1711 – 1787) , 10 Croatian Dinara (1991)
  117. Ruggero Boscovich (Ruđer Bošković)(1711 – 1787) , 5 Croatian Dinara (1991)
  118. Ruggero Boscovich (Ruđer Bošković)(1711 – 1787) , 1 Croatian Dinar (1991)
  119. Jorge Juan y Santacilia (1713 – 1773) , 10000 Spanish Pesetas (1992)
  120. Adam Smith (1723 – 1790) , 50 British Pounds, Clydesdale (2003)
  121. Adam Smith (1723 – 1790) , 20 British Pounds (2006)
  122. José Celestino Mutis (1732 – 1808) , 200 Colombian Pesos Oro (1992)
  123. José Celestino Mutis (1732 – 1808) , 2000 Spanish Pesetas (1992)
  124. James Watt (1736 – 1819) , 50 British Pounds (2010)
  125. Alessandro Volta (1745 – 1827) , 10000 Italian Lire (1984)
  126. Jurij Vega (1754 – 1802) , 50 Slovenian Tolarjev (1992)
  127. Francisco José de Caldas (1768 – 1816) , 20 Colombian Pesos Oro (1977)
  128. Francisco José de Caldas (1768 – 1816) , 20 Colombian Pesos Oro (1965)
  129. Francisco José de Caldas (1768 – 1816) , 20 Colombian Pesos Oro (1950)
  130. Francisco José de Caldas (1768 – 1816) , 1 Colombian Peso Oro (1923)
  131. Alexander von Humboldt (1769 – 1859) , 5 DDR Mark (1964)
  132. Carl Friedrich Gauss (1777 – 1855) , 10 Deutsch Mark (1999)
  133. Hans Christian Ørsted (1777 – 1851) , 100 Danish Kroner (1970)
  134. George Stephenson (1781 – 1848) , 5 British Pounds (1990)
  135. Arthur Schopenhauer (1788 – 1860) , 500 000 000 Danzig Mark (1923)
  136. Michael Faraday (1791 – 1867) , 20 British Pounds (1993)
  137. Karl Ernst Ritter von Baer (1792 – 1876) , 2 Estonian Krooni (1992)
  138. Josef Ressel (1793 – 1857) , 500 Austrian Schilling (1965)
  139. Петър Берон - Petar Beron (c.1799 – 1871) , 10000 Bulgarian Leva (1997)
  140. Петър Берон - Petar Beron (c.1799 – 1871) , 10 Bulgarian Leva (2008)
  141. Niels Henrik Abel (1802 – 1829) , 500 Norwegian Kroner (1968)
  142. Niels Henrik Abel (1802 – 1829) , 500 Norwegian Kroner (1985)
  143. Justus Freiherr von Liebig (1803 – 1873) , 100 Reichsmark (1935)
  144. Urbain Jean Joseph Le Verrier (1811 – 1877) , 50 French Francs (1947)
  145. Werner von Siemens (1816 – 1892) , 20 Reichsmark (1929)
  146. Karl Marx (1818 – 1883) , 100 DDR Mark (1975)
  147. Karl Marx (1818 – 1883) , 100 DDR Mark (1964)
  148. Friedrich Engels (1820 – 1895) , 50 DDR Mark (1971)
  149. Friedrich Engels (1820 – 1895) , 50 DDR Mark (1964)
  150. Louis Pasteur (1822 – 1895) , 5 French Francs (1966)
  151. Hendrik Beyaert (1823 – 1894), 100 Belgian Francs (1978)
  152. Lord Kelvin (William Thomson) (1824 – 1907) , 100 British Pounds, Clydesdale (1996)
  153. Lord Kelvin (William Thomson) (1824 – 1907) , 100 British Pounds, Clydesdale (1991)
  154. Lord Kelvin (William Thomson) (1824 – 1907) , 20 British Pounds, Clydesdale (1985)
  155. Antonio Raimondi (1826 – 1890) , 5 000 000 Peruvian Intis (1991)
  156. Antonio Raimondi (1826 – 1890) , 5 000 000 Peruvian Intis (1990)
  157. José Echegaray y Eizaguirre (1832 – 1916) , 1000 Spanish Pesetas (1971)
  158. Gustave Eiffel (1832 – 1923) , 200 French Francs (1996)
  159. John Tebbutt (1834 – 1916) , 100 Australian Dollars (1990)
  160. Дмитрий Менделеев - Dmitri Mendeleev (1834 – 1907) , 100 Urals Francs (1991)
  161. Alexander Graham Bell (1847 – 1922), 1 Pound, Royal Bank of Scotland (1997)
  162. Auguste-Henri Forel (1848 – 1931) , 1000 Swiss Francs (1978)
  163. Santiago Ramón y Cajal (1852 – 1934) , 50 Spanish Pesetas (1935)
  164. Paul Ehrlich (1854 – 1915) , 200 Deutsche Mark (1996)
  165. Sigmund Freud (1856 – 1939) , 50 Austrian Schilling (1986)
  166. Никола Тесла - Nikola Tesla (1856 – 1943) , 100 Serbian Dinara (2003)
  167. Никола Тесла - Nikola Tesla (1856 – 1943) , 5 Yugoslavian Dinara (1994)
  168. Никола Тесла - Nikola Tesla (1856 – 1943), 10 000 000 000 Yugoslavian Dinara (1993)
  169. Никола Тесла - Nikola Tesla (1856 – 1943), 5 000 000 Yugoslavian Dinara (1993)
  170. Никола Тесла - Nikola Tesla (1856 – 1943) , 5000 Yugoslavian Dinara (1993)
  171. Никола Тесла - Nikola Tesla (1856 – 1943), 1000 Yugoslavian Dinara (1991)
  172. Никола Тесла - Nikola Tesla (1856 – 1943), 1000 Yugoslavian Dinara (1990)
  173. Никола Тесла - Nikola Tesla (1856 – 1943), 500 Yugoslavian Dinara (1981)
  174. Михајло Пупин - Mihajlo Pupin (1858 – 1935) , 50 000 000 Yugoslavian Dinara (1993)
  175. Fridtjof Nansen (1861 – 1930) , 10 Norwegian Kroner (1984)
  176. Fridtjof Nansen (1861 – 1930) , 5 Norwegian Kroner (1955)
  177. Julio Garavito Armero (1865 – 1920) , 20000 Colombian Pesos (2006)
  178. Јован Цвијић - Jovan Cvijić (1865 – 1927) , 500 000 000 Yugoslavian Dinara (1993)
  179. Јован Цвијић - Jovan Cvijić (1865 – 1927) , 500 Serbian Dinara (2007)
  180. Vital Brazil Mineiro da Campanha (1865 – 1950) , 10000 Brazilian Cruzeiros (1991)
  181. Maria Skłodowska - Curie (1867 – 1934) , 20000 Polish Złotych (1989)
  182. Maria Skłodowska - Curie (1867 – 1934) , 20 Polish Złotych (2011)
  183. Marie Curie (1867 – 1934) , Pierre Curie (1859 – 1906) , 500 French Francs (1998)
  184. Kristian Birkeland (1867 – 1917) , 200 Norwegian Kroner (1994)
  185. Karl Landsteiner (1868 – 1943) , 1000 Austrian Schilling (1997)
  186. Maria Montessori (1870 – 1952) , 1000 Italian Lire (1990)
  187. Lord Ernest Rutherford (1871 – 1937) , 100 New Zealand Dollars (current 2008?)
  188. Oswaldo Cruz (1872 – 1917) , 50 Brazilian Cruzados (1986-8?)
  189. Guglielmo Marconi (1874 – 1937) , 2000 Italian Lire (1990)
  190. António Egas Moniz (1874 – 1955) , 10000 Portuguese Escudos (1989)
  191. Viktor Kaplan (1876 – 1934) , 1000 Austrian Schilling (1961)
  192. Hideyo Noguchi (1876 – 1928) , 1000 Japanese Yen (2004)
  193. Милутин Миланковић (Milutin Milanković) (1879 –1958) , 2000 Serbian dinara (2011)
  194. Alexander Fleming (1881 – 1955) , 5 British Pounds, Clydesdale (2009)
  195. Niels Bohr (1885 – 1962) , 500 Danish Kroner (2002)
  196. Erwin Schrödinger (1887 – 1961) , 1000 Austrian Schilling (1983)
  197. Le Corbusier (1887 – 1965) , 10 Swiss Francs (1997?)
  198. Viktor Ambartsumian-Վիկտոր Համբարձումյան (1908 – 1996), 100 Armenian Dram (1998)
  199. Cahit Arf (1910 – 1997) , 10 Turkish Lirasi (2009)
  200. Γεώργιος Παπανικολάου-Georgios Papanikolaou (1883 – 1962), 10000 Greek Drachmas (1995)
  201. • Δημόκριτος - Democritus (c. 460 – c. 370 BC) , 100 Greek Drachmas (1967) • Δημόκριτος - Democritus (c. 460 – c. 370 BC) , 20 Greek Drachmas (1955) • Σωκράτης - Socrates (c. 469 – 399 BC) , 500 Greek Drachmas (1955) • Πλάτων - Plato (c. 427 – c. 347 BC) , Αριστοτέλης - Aristotle (c. 384 – c. 322 BC) , 500 000 Italian Lire (1997) • Αριστοτέλης - Aristotle (c. 384 – c. 322 BC) , 10 Greek Drachmas (1954) • Αριστοτέλης - Aristotle (c. 384 – c. 322 BC) , 10000 Greek Drachmas (1947) • Αριστοτέλης - Aristotle (c. 384 – c. 322 BC) , 10000 Greek Drachmas (1946) • Αριστοτέλης - Aristotle (c. 384 – c. 322 BC) , 10000 Greek Drachmas (1945) • Αριστοτέλης - Aristotle (c. 384 – c. 322 BC) , 1 Greek Drachma (1941) • Aρχιμήδης - Archimedes (c. 287 – c. 212 BC), 4 Dollars, Bank of Augusta, Georgia, USA (1863) • Aρχιμήδης – Archimedes (c. 287 – c. 212 BC) , 10 Dollars, Merchants and Planters Bank at Magnolia, Florida, USA (1833) • Kongzi - Kong Fuzi (Confucius) (551 – 479 BC) , 100 Manchukuo Yuan (1944) • Kongzi - Kong Fuzi (Confucius) (551 – 479 BC) , 1 Manchukuo Yuan (1941) • Kongzi - Kong Fuzi (Confucius) (551 – 479 BC) , 1 Chinese Puppet Bank Dollar (1938) • Kongzi - Kong Fuzi (Confucius) (551 – 479 BC) , 1 Chinese Puppet Bank Yuan (1938) • Kongzi - Kong Fuzi (Confucius) (551 – 479 BC) , 1 Chinese Republic Dollar (1929) • Kongzi - Kong Fuzi (Confucius) (551 – 479 BC) , 1 Chinese Republic Tael (1920) • Kongzi - Kong Fuzi (Confucius) (551 – 479 BC) , 10 Chinese Republic Taels (1920) • Kongzi - Kong Fuzi (Confucius) (551 – 479 BC) , 10 Chinese Republic Dollars (1920) • Kongzi - Kong Fuzi (Confucius) (551 – 479 BC) , 50 Chinese Republic Dollars (1920) • Abu Nasr Muhammad ibn Muhammad al-Farabi , Al-Farabi, Alpharabius (c. 872 – c. 950) , 10000 Kazakhstani Tenge (2003) • Abu Nasr Muhammad ibn Muhammad al-Farabi , Al-Farabi, Alpharabius (c. 872 – c. 950) , 5000 Kazakhstani Tenge (2001) • Abu Nasr Muhammad ibn Muhammad al-Farabi , Al-Farabi, Alpharabius (c. 872 – c. 950) , 2000 Kazakhstani Tenge (1996) • Abu Nasr Muhammad ibn Muhammad al-Farabi , Al-Farabi, Alpharabius (c. 872 – c. 950) , 1000 Kazakhstani Tenge (1994) • Abu Nasr Muhammad ibn Muhammad al-Farabi , Al-Farabi, Alpharabius (c. 872 – c. 950) , 500 Kazakhstani Tenge (1994) • Abu Nasr Muhammad ibn Muhammad al-Farabi , Al-Farabi, Alpharabius (c. 872 – c. 950) , 200 Kazakhstani Tenge (1993) • Abu Nasr Muhammad ibn Muhammad al-Farabi , Al-Farabi, Alpharabius (c. 872 – c. 950) , 1 Kazakhstani Tenge (1993) • Abu Ali al-Hasan ibn al-Hasan ibn al-Haytham , , Alhazen (965 – c. 1040) , 10000 Iraqi Dinars (2005) • Abu Ali al-Hasan ibn al-Hasan ibn al-Haytham , , Alhazen (965 – c. 1040) , 10 Iraqi Dinars (1982) • Mikołaj Kopernik (Nikolaus Copernicus) (1473 – 1543) , 1000 Polish Złotych (1982) • Mikołaj Kopernik (Nicolaus Copernicus) (1473 – 1543) , 1000 Polish Złotych (1965) • Mikołaj Kopernik (Nicolaus Copernicus) (1473 –1543) , 20 Polish Groszy (1924) • Galileo Galilei (1564 – 1642) , 2000 Italian Lire (1973) • Galileo Galilei (1564 – 1642) , 1000 Italian Lire (1896) • Galileo Galilei (1564 – 1642) , 50 Italian Lire (1881) • Galileo Galilei (1564 – 1642) , 1000 Italian Lire (1881) • Sir Isaac Newton (1642 – 1727) , 1 British Pound (c. 1984) • Charles Darwin (1809 – 1882) , 10 British Pounds (2000) • Albert Einstein (1879 – 1955) , 5 Israeli Lirot (1968) • Abū Alī al- usayn ibn Abd Allāh ibn SīnāḤ ( )( Avicenna) (c. 980 – 1037) , 20 Tajikistani Somoni (1999) • Ibn Khaldoun (1332 – 1406) , 10 Tunisian Dinar (1994) • Ibn Khaldoun (1332 – 1406) , 10 Tunisian Dinar (1994) • Leonardo da Vinci (1452 – 1519) , 50000 Italian Lire (1974) • Leonardo da Vinci (1452 – 1519) , 500 Italian Lire (1896)
  202. • Leonardo da Vinci (1452 – 1519) , 100 Italian Lire (1881) • Leonardo da Vinci (1452 – 1519) , 200 Italian Lire (1877) • Leonardo da Vinci (1452 – 1519) , 250 Italian Lire (1869) • Albrecht Dürer (1471 –1528) , 10 Deutsche Mark (1980) • Johannes Schöner (Johann Schonerus) (1477 – 1547) , 1000 Deutsche Mark (1980) • Sebastian Munster (1488 – 1552) , 100 Deutsch Mark (1980) • Mimar Sinan (c.1489 – 1588) , 10000 Turkish Lirasi (1993) • Garcia de Orta (c.1501 – 1568) , 20 Portuguese Escudos (1971) • Pedro Nunes (1502 – 1578) , 100 Portuguese Escudos (1957) • Pedro Nunes (1502 – 1578) , 100 Portuguese Escudos (1961) • Pedro Nunes (1502 – 1578) , 500 Portuguese Escudos (1979) • Gerardus Mercator (Gerard de Kremer) (1512 – 1594) , 1000 Belgian Francs (1965) • Andreas Vesalius (Andries van Wesel) (1514 – 1564) , 5000 Belgian Francs (1971) • Conrad Gessner (1516 – 1565) , 50 Swiss Francs (1978) • Juan de Herrera (1530 – 1597) , 25 Spanish Pesetas (1940) • Johannes Kepler (1571 – 1630) , 50 Reichsmark, Württembergische Notenbank (1924) • Jan Amos Komenský (John Amos Comenius) (1592 – 1670) , 20 Czech Korun (1996) • Jan Amos Komenský (John Amos Comenius) (1592 – 1670) , 20 Czechoslovak Korun (1988) • Jan Amos Komenský (John Amos Comenius) (1592 – 1670) , 20 Czechoslovak Pet Korun (1921) • René Descartes (Renatus Cartesious) (1596 – 1650) , 100 French Francs (1942) • Johannes Hevelius (1611 – 1687) , 10 000 000 Danzig Mark (1923) • Blaise Pascal (1623 – 1662) , 500 French Francs (1983) • Christiaan Huygens (1629 – 1695) , 25 Dutch Gulden (1955) • Baruch Spinoza (1632 – 1677) , 1000 Dutch Gulden (1972) • Sir Christopher Wren (1632 – 1723) , 50 British Pounds (1988) • Janez Vajkard Valvasor (Johann Weikhard von Valvasor) (1641 – 1693) , 20 Slovenian Tolarjev (1992) • Ole Rømer (1644 – 1710) , 50 Danish Kroner (1970) • Maria Sibylla Merian (1647 – 1717) , 500 Deutsche Mark (1991) • Christopher Polhem (1661 – 1751) , 500 Swedish Kronor (2003) • Johann Balthasar Neumann (1687 – 1753) , 50 Deutsche Marks (1996) • Montesquieu (Charles-Louis de Secondat) (1689 – 1755) , 200 French Francs (1985) • Voltaire (François-Marie Arouet) (1694 – 1778) , 10 French Francs (1964) • Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 100 United States Dollars (2009) • Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 100 United States Dollars (2006) • Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 100 United States Dollars (1985) • Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 100 United States Dollars (1929) • Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 100 United States Dollars (1928) • Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 100 United States Dollars (1914) • Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 100 United States Dollars (1914) • Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 10 United States Dollars (1879) • Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 50 United States Dollars (1878) • Benjamin Franklin (1706 – 1790), 4 Dollars, Bank of Augusta, Georgia, USA (1863)
  203. • Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 10 Dollars, Bank of Ypsilanti, State of Michigan, USA (1857) • Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 10 Dollars, Bank of Georgetown, South Carolina, USA (1856) • Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 10 Dollars, Bank of the Republic, State of Rhode Island, USA (1855) • Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 20 Dollars, Central Bank of Alabama, Montgomery, Alabama, USA (1855) • Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 2 Dollars, Farmers and Merchants Bank Of Memphis, Tennessee, USA (1854) • Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 3 Dollars,The Corporation of the Town of Fayetteville, Arkansas, USA (1842) • Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 10 Dollars, Bank of the United States, Philadelphia, Pennsylvania, USA (1839) • Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 10 Dollars, Manual Labor Banking House, Philadelphia, Pennsylvania, USA (1836) • Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 10 Dollars, Merchants and Planters Bank at Magnolia, Florida, USA (1833) • Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 2 Dollars, Salem & Philadelphia Manufacturing Co, Salem, State of New Jersey, USA (1829) • Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 20 Dollars, Franklin Bank, Banking House in Jersey City, New Jersey, USA (1827) • Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 5 Dollars, Bank of Hamburg, South Carolina, USA (1824) • Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 20 Dollars, The Warwick Bank, Rhode Island, USA (18-?) • Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 50 Dollars, Mechanics Bank, New Haven, Connecticut, USA (18-?) • Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 5 Dollars, Bank of the State of South Carolina, Charleston, South Carolina, USA (18-?) • Benjamin Franklin (1706 – 1790) , 1 Dollar, Franklin Silk Company, State of Ohio, USA (18-?) • Carl von Linne (Carolus Linnaeus) (1707 – 1778) , 100 Swedish Kronor (2003) • Carl von Linne (Carolus Linnaeus) (1707 – 1778) , 100 Swedish Kronor (1996) • Carl von Linne (Carolus Linnaeus) (1707 – 1778) , 50 Swedish Kronor (1981) • Leonhard Euler (1707 – 1783) , 10 Swiss Francs (1997) • Ruggero Boscovich (Ruđer Bošković) (1711 – 1787) , 100000 Croatian Dinara (1993) • Ruggero Boscovich (Ruđer Bošković) (1711 – 1787) , 50000 Croatian Dinara (1993) • Ruggero Boscovich (Ruđer Bošković) (1711 – 1787) , 10000 Croatian Dinara (1992) • Ruggero Boscovich (Ruđer Bošković) (1711 – 1787) , 5000 Croatian Dinara (1992) • Ruggero Boscovich (Ruđer Bošković) (1711 – 1787) , 2000 Croatian Dinara (1992) • Ruggero Boscovich (Ruđer Bošković) (1711 – 1787) , 1000 Croatian Dinara (1991) • Ruggero Boscovich (Ruđer Bošković) (1711 – 1787) , 500 Croatian Dinara (1991) • Ruggero Boscovich (Ruđer Bošković) (1711 – 1787) , 100 Croatian Dinara (1991) • Ruggero Boscovich (Ruđer Bošković) (1711 – 1787) , 25 Croatian Dinara (1991) • Ruggero Boscovich (Ruđer Bošković) (1711 – 1787) , 10 Croatian Dinara (1991) • Ruggero Boscovich (Ruđer Bošković) (1711 – 1787) , 5 Croatian Dinara (1991) • Ruggero Boscovich (Ruđer Bošković) (1711 – 1787) , 1 Croatian Dinar (1991) • Jorge Juan y Santacilia (1713 – 1773) , 10000 Spanish Pesetas (1992) • Adam Smith (1723 – 1790) , 20 British Pounds (2006) • Adam Smith (1723 – 1790) , 50 British Pounds, Clydesdale (2003) • José Celestino Mutis (1732 – 1808) , 200 Colombian Pesos Oro (1992) • José Celestino Mutis (1732 – 1808) , 2000 Spanish Pesetas (1992) • James Watt (1736 – 1819) , 50 British Pounds (2010) • Alessandro Volta (1745 – 1827) , 10000 Italian Lire (1984) • Jurij Vega (1754 – 1802) , 50 Slovenian Tolarjev (1992)
  204. • Francisco José de Caldas (1768 – 1816) , 20 Colombian Pesos Oro (1977) • Francisco José de Caldas (1768 – 1816) , 20 Colombian Pesos Oro (1965) • Francisco José de Caldas (1768 – 1816) , 20 Colombian Pesos Oro (1950) • Francisco José de Caldas (1768 – 1816) , 1 Colombian Peso Oro (1923) • Alexander von Humboldt (1769 – 1859) , 5 DDR Mark (1964) • Carl Friedrich Gauss (Carolus Fridericus Gauss) (1777 – 1855) , 10 Deutsch Mark (1999) • Hans Christian Ørsted (1777 – 1851) , 100 Danish Kroner (1970) • George Stephenson (1781 – 1848) , 5 British Pounds (1990) • Arthur Schopenhauer (1788 – 1860) , 500 000 000 Danzig Mark (1923) • Michael Faraday (1791 – 1867) , 20 British Pounds (1993) • Karl Ernst Ritter von Baer (1792 – 1876) , 2 Estonian Krooni (1992) • Josef Ressel (1793 – 1857) , 500 Austrian Schilling (1965) • Петър Берон - Petar Beron (c. 1799 – 1871) , 10000 Bulgarian Leva (1997) • Петър Берон - Petar Beron (c. 1799 – 1871) , 10 Bulgarian Leva (2008) • Niels Henrik Abel (1802 – 1829) , 500 Norwegian Kroner (1968) • Niels Henrik Abel (1802 – 1829) , 500 Norwegian Kroner (1985) • Justus Freiherr von Liebig (1803 – 1873) , 100 Reichsmark (1935) • Urbain Jean Joseph Le Verrier (1811 – 1877) , 50 French Francs (1947) • Werner von Siemens (1816 – 1892) , 20 Reichsmark (1929) • Karl Marx (1818 – 1883) , 100 DDR Mark (1975) • Karl Marx (1818 – 1883) , 100 DDR Mark (1964) • Friedrich Engels (1820 – 1895) , 50 DDR Mark (1971) • Friedrich Engels (1820 – 1895) , 50 DDR Mark (1964) • Luis Pasteur (1822 – 1895) , 5 French Francs (1966) • Hendrik Beyaert (1823 – 1894), 100 Belgian Francs (1978) • Lord Kelvin (William Thomson) (1824 – 1907) , 100 British Pounds, Clydesdale (1996) • Lord Kelvin (William Thomson) (1824 – 1907) , 100 British Pounds, Clydesdale (1991) • Lord Kelvin (William Thomson) (1824 – 1907) , 100 British Pounds, Clydesdale (1985) • Antonio Raimondi (1826 – 1890) , 5 000 000 Peruvian Intis (1991) • Antonio Raimondi (1826 – 1890) , 5 000 000 Peruvian Intis (1990) • José Echegaray y Eizaguirre (1832 – 1916) , 1000 Spanish Pesetas (1971) • Gustave Eiffel (1832 – 1923) , 200 French Francs (1996) • John Tebbutt (1834 – 1916) , 100 Australian Dollars (1990) • Дмитрий Менделеев - Dmitri Mendeleev (1834 – 1907) , 100 Urals Francs (1991) • Alexander Graham Bell (1847 – 1922), 1 Pound, Royal Bank of Scotland (1997) • Auguste-Henri Forel (1848 – 1931) , 1000 Swiss Francs (1978) • Santiago Ramón y Cajal (1852 – 1934) , 50 Spanish Pesetas (1935) • Paul Ehrlich (1854 – 1915) , 200 Deutsche Mark (1996) • Sigmund Freud (1856 – 1939) , 50 Austrian Schilling (1986) • Nikola Tesla - Никола Тесла (1856 – 1943) , 100 Serbian Dinara (2003) • Nikola Tesla - Никола Тесла (1856 – 1943) , 5 Yugoslavian Dinara (1994) • Nikola Tesla - Никола Тесла (1856 – 1943) , 10 000 000 000 Yugoslavian Dinara (1993) • Nikola Tesla - Никола Тесла (1856 – 1943) , 5 000 000 Yugoslavian Dinara (1993) •
  205. • Nikola Tesla - Никола Тесла (1856 – 1943) , 5000 Yugoslavian Dinara (1993) • Nikola Tesla - Никола Тесла (1856 – 1943) , 1000 Yugoslavian Dinara (1991) • Nikola Tesla - Никола Тесла (1856 – 1943) , 1000 Yugoslavian Dinara (1990) • Nikola Tesla - Никола Тесла (1856 – 1943) , 500 Yugoslavian Dinara (1981) • Mihajlo Pupin - Михајло Пупин (1858 – 1935) , 50 000 000 Yugoslavian Dinara (1993) • Fridtjof Nansen (1861 – 1930) , 10 Norwegian Kroner (1984) • Fridtjof Nansen (1861 – 1930) , 5 Norwegian Kroner (1955) • Julio Garavito Armero (1865 – 1920) , 20000 Colombian Pesos (2006) • Јован Цвијић - Jovan Cvijić (1865 – 1927) , 500 000 000 Yugoslavian Dinara (1993) • Јован Цвијић - Jovan Cvijić (1865 – 1927) , 500 Serbian Dinara (2007) • Vital Brazil Mineiro da Campanha (1865 – 1950) , 10000 Brazilian Cruzeiros (1991) • Maria Skłodowska - Curie (1867 – 1934) , 20000 Polish Złotych (1989) • Maria Skłodowska - Curie (1867 – 1934) , 20 Polish Złotych (2011) • Marie and Pierre Curie, (1867 – 1934) (1859 – 1906) 500 French Francs (1998) • Kristian Birkeland (1867 – 1917) , 200 Norwegian Kroner (1994) • Karl Landsteiner (1868 – 1943) , 1000 Austrian Schilling (1997) • Maria Montessori (1870 – 1952), 1000 Italian Lire (1990) • Lord Ernest Rutherford (1871 – 1937) , 100 New Zealand Dollars (current 2008?) • Oswaldo Cruz (1872 – 1917) , 50 Brazilian Cruzados (1986-8?) • Guglielmo Marconi (1874 – 1937) , 2000 Italian Lire (1990) • António Egas Moniz (1874 – 1955) , 10000 Portuguese Escudos (1989) • Viktor Kaplan (1876 – 1934) , 1000 Austrian Schilling (1961) • Hideyo Noguchi (1876 – 1928) , 1000 Japanese Yen (2004) • Alexander Fleming (1881 – 1955) , 5 British Pounds, Clydesdale (2009) • Niels Bohr (1885 – 1962) , 500 Danish Kroner (2002) • Erwin Schrödinger (1887 – 1961) , 1000 Austrian Schilling (1983) • Le Corbusier (1887 – 1965) , 10 Swiss Francs (1997?) • Viktor Ambartsumian - Վիկտոր Համբարձումյան (1908 – 1996) , 100 Armenian Dram (1998) • Cahit Arf (1910 – 1997) , 10 Turkish Lirasi (2009) • Γεώργιος Παπανικολάου-Georgios Papanikolaou (1883 – 1962) , 10000 Greek Drachmas (1995)
  206. Scientists on Banknotes Sources • http://www-personal.umich.edu/~jbourj/money.htm Banknotes featuring Scientists and Mathematicians by Jacob Bourjaily (52/200) • http://schulmodell.eu/mathematiker-auf-banknoten/219-mathematik-auf-banknoten-englisch.html Mathematik auf Banknoten – englisch (8/200) • http://www.owlsandbooks.co.uk/owl_banknotes_greece.htm • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Grec&Catalogusnummer=P.206&Kwaliteit=UNC • http://www.ebay.com/itm/ULTRA-RARE-P-193-GREECE-500-DRACHMA-DRACHMAI-1955-BANKNOTE-SOCRATES-UNC-/140807066628 • http://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Bilderstrecken/dm_banknoten_der_serie_bbk_1.html • http://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Bilderstrecken/dm_banknoten_der_serie_bbk_3.html • http://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Bilderstrecken/banknoten_deutsche_demokratische_republik.html • http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Bilderstrecken/banknoten_deutsche_reichsbank_1924_bis_1945.html • https://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Bilderstrecken/dm_banknoten_der_serie_bbk_3.html?notFirst=true&docId=89648 • http://www.thecurrencycommission.com/banknotes/Germany-ID100-200.jpg • http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/banknoty_i_monety/banknoty_kolekcjonerskie/2011_banknot_100_rocznica_rocznica_nobla_marii_sklodowskiej-curie_20zl.html • http://www.banknotesgallery.com/search?updated-max=2012-12-18T06%3A04%3A00-08%3A00&max-results=3 • http://scientistnotaphily.blogspot.gr/ • http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1000_yen_banknote_2004.jpg • http://spinnet.eu/wiki-banknotes/images/c/c7/Jorge_Juan.spain.jpg • http://merca-moneda.blogspot.gr/2013/01/billetes-bank-notes_18.html • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Col&Catalogusnummer=P.429A&Kwaliteit=UNC • http://en.wikipedia.org/wiki/Colombian_peso • http://www.banconotemondiali.it/collezioni/paginastato2.asp?id=7365&idutente=376 • http://www.banconotemondiali.it/collezioni/paginastato2.asp?id=6801&idutente=376 • http://stacksbowers.com/Auctions/AuctionLot.aspx?LotID=422273 • http://www.allnumis.com/banknote/slovenia/20-tolarjev-1992-550 • http://www.maths.ed.ac.uk/~aar/arf.jpg • http://afonin.me/collect/b-it1000-1990-ob.jpg • http://www.sixbid.com/browse.html?auction=394&category=8040&lot=374091 • http://numismondo.com/pm/pol/index42.htm • http://www.coinsworld.eu/shops/coins-world/item3567/ • http://www.allnumis.com/banknote/bulgaria/10000-leva-1997-2181 • http://www.ebay.ca/itm/1993-500-MILLION-DINARA-YUGOSLAVIA-CURRENCY-BANKNOTE-NOTE-MONEY-BANK-BILL-CASH-/350794318388?pt=Paper_Money&hash=item51acf88234 • http://www.britishnotes.co.uk/news_and_info/news/b410__50__back__ac__.jpg • http://banknotegallery.blogspot.com/2012_12_01_archive.html • http://stacksbowers.com/auctions/AuctionLot.aspx?LotID=130666 • http://auksjon.oslomynthandel.no/catalogue/3/18?page=24 • http://www.ebay.it/itm/500000-LIRE-RAFFAELLO-13-05-1997-FDS-/170920639004#ht_4046wt_2007 • http://www.leegordon.net/pricelist_main_specials.html • http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/9/96/20081121210554%211000_Schilling_Karl_Landsteiner_obverse.jpg • http://www.sillektiki.com/?co=products&form=showauctionitem&ITAUCKEY=7&ITAUCNUM=&ITAUCCOD=&id=1244&startid=900 • http://rrcoins.net/four-dollars-bank-of-augusta-georgia-obc810.html • http://www.cointalk.com/t145914-136/ • http://oldecityonline.com/Fr2405Front0001.jpg • http://www.instoneinc.com/decorate1.htm • http://www.cointalk.com/t145914-139/ • http://2.bp.blogspot.com/_DtudOrCDfaU/TT2-eQFlK1I/AAAAAAAAD0U/HWZUihncRiY/s1600/bank.of.ypsilanti.jpg • http://www.ebay.com/itm/Portugal-10000-Escudos-14-12-1989-Pick-185-b-VF-/370771628675 • http://www.ebay.com/itm/DANZIG-P-25b-10-MILLIONEN-MARK-1923-POLAND-GERMANY-F-VF-TEAR-1-5cm-UPPER-LEFT-/400486474040?pt=Paper_Money&hash=item5d3edaa138 • http://www.anythinganywhere.com/commerce/papermoney/papermoneypics/usa-ri-h385g10a-1.jpg • http://www.ebay.com/itm/URALS-REPUBLIC-Trade-Check-100-URALS-FRANCS-1991-UNC-Portrait-Dmitry-MENDELEEV-/310427828471 • http://www.ebay.it/sch/sis.html?_nkw=50000+LIRE+LEONARDO+RARE+FDS+&_itemId=370545312984 • http://www.ebay.com/itm/like/281137133845?lpid=82&item=281137133845&lgeo=1&vectorid=229466 • http://www.ebay.com.au/itm/1991-Fraser-Cole-100-australian-dollar-note-UNC-ZLD-Last-prefix-/200933925975 • http://www.ebay.com/itm/Colombia-20-Pesos-Oro-1950-P-392d-in-UNC-/390555856739?pt=Paper_Money&hash=item5aeef16f63 • http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390511070917&item=390511070917&vectorid=229466 • http://www.ebay.it/itm/1000-LIRE-BANCO-DI-NAPOLI-BIGLIETTI-AL-PORTATORE-08-01-1881-BB-/181780037846 • http://www.ebay.it/itm/500-LIRE-BANCO-DI-NAPOLI-LEONARDO-DA-VINCI-TESTINA-DECRETO-22-10-1903-R5-LONDRA-/181780037957?hash=item2a52ef4145:g:2-AAAOSwFnFV8qmv • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/search.php?pageNum_catalogus=1&totalRows_catalogus=18&Landcode=Kaz&Land=Kazachstan http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/search.php?pageNum_catalogus=1&totalRows_catalogus=17&Landcode=Tad&Land=Tajikistan • http://www.ebay.com.au/itm/CROATIA-500-Dinara-1991-UNC-P21a-With-breakneck-speed-becomes-a-real-rarity-/161292911262 • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Scot&Catalogusnummer=P.359&Kwaliteit=UNC • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Fra&Catalogusnummer=P.155c&Kwaliteit=UNC • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Danz&Catalogusnummer=P.28a&Kwaliteit=XF%2B • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Yug&Catalogusnummer=P.107&Kwaliteit=UNC • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Yug&Catalogusnummer=P.110&Kwaliteit=UNC • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Spa&Catalogusnummer=P.154&Kwaliteit=UNC • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Neth&Catalogusnummer=M.155-1&Kwaliteit=UNC • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Yugse&Catalogusnummer=P.51b&Kwaliteit=UNC • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=NOR&Catalogusnummer=P.36b&Kwaliteit=UNC • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/search.php?pageNum_catalogus=1&totalRows_catalogus=18&Landcode=Kaz&Land=Kazachstan • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/search.php?pageNum_catalogus=1&totalRows_catalogus=18&Landcode=Kaz&Land=Kazachstan
  207. • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Chpup&Catalogusnummer=P.J138a&Kwaliteit=XF • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/search.php?pageNum_catalogus=4&totalRows_catalogus=54&Landcode=Chpup&Land=China(Puppet%20Banks • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Slovn&Catalogusnummer=P.13a&Kwaliteit=UNC • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=POR&Catalogusnummer=P.173&Kwaliteit=UNC • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Grbr&Catalogusnummer=P.381b&Kwaliteit=UNC • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Grec&Catalogusnummer=P.190&Kwaliteit=UNC- • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Aut&Catalogusnummer=P.141&Kwaliteit=XF • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Fra&Catalogusnummer=P.159a&Kwaliteit=UNC • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Belg&Catalogusnummer=P.140b&Kwaliteit=UNC • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=CRO&Catalogusnummer=P.25a&Kwaliteit=VF • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=CRO&Catalogusnummer=P.24a&Kwaliteit=XF%2B • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=CRO&Catalogusnummer=P.24a&Kwaliteit=XF%2B • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Cro&Catalogusnummer=P.20a&Kwaliteit=UNC • http://www.munthandeloostbrabant.nl/en/detail.php?Landcode=Cro&Catalogusnummer=P.19a&Kwaliteit=XF • http://www.realbanknotes.com/upload/204/Peru_p150s_5000000_Intis_f.jpg • http://media2.allnumis.com/4083/5000000-intis-1990_4083_344353d514e35ece1L.jpg • http://www.ebay.ca/itm/CROATIA-1000-DINARA-1991-A-PICK-22a-UNC-BANKNOTE-/282070679327?hash=item41acb8ff1f:g:p3IAAOSw~OdVZIYp • http://www.anythinganywhere.com/commerce/papermoney/papermoneypics/usa-obsoletes.htm • http://stacksbowers.com/auctions/AuctionLot.aspx?LotID=329932 • http://stacksbowers.com/auctions/AuctionLot.aspx?LotID=329625 • http://stacksbowers.com/auctions/AuctionLot.aspx?LotID=329626 • http://stacksbowers.com/auctions/AuctionLot.aspx?LotID=329631 • http://stacksbowers.com/auctions/AuctionLot.aspx?LotID=329632 • http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-525761520-bulgaria-10-leva-2008-_JM • https://img.4plebs.org/boards/hr/image/1365/54/1365541898023.jpg • http://numismondo.com/pm/cze/index10.htm • http://media2.allnumis.com/1807_61887034b116b46L.jpg • http://oidnes.cz/13/031/org/VHA49b09a_k_bankocetle.jpg • http://www.worldbanknotescoins.com/2015/04/100-swedish-krona-banknote-1996-carl-linnaeus.html • http://numismaclub.com/imgs/a/e/v/i/i/greece___1_drachma_1941_xf___au_greek_banknote__statue_of_aristotle___ancient_coin__8_lgw.jpg • http://banknoteindex.com/images/notes/submitted/large/58047_A.jpg • http://banknoteindex.com/images/notes/submitted/large/58049_A.jpg • http://www.cartamonetaitaliana.com/museo-banconote-catalogo/antiche-banche/banco-di-napoli/biglietti-al-portatore/500-lire-n-45-396.html • http://www.banconotemondiali.it/public/img070_134.jpg • http://www.ebay.it/itm/200-LIRE-BANCO-DI-NAPOLI-BIGLIETTI-AL-PORTATORE-MATRICE-SPECIMEN-29-01-1877-SUP-/181780037651?hash=item2a52ef4013:g:dJ0AAOSwjVVVhW-k • http://banknoteindex.com/images/notes/submitted/54501_A.jpg • http://www.coinforums.com/gallery/data/662/Austria-500-Shilling-1965-Pick-139.jpg • https://uscurrency.gov/sites/default/files/hundred-face-01.jpg • https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Featured_pictures/Currency/USA_banknotes • http://www.worldbanknotescoins.com/2015/06/brazil-10000-cruzeiros-banknote-1991-vital-brazil.html • http://www.worldbanknotescoins.com/2014/09/china-1-dollar-banknote-1929-commercial-bank-of-china.html • http://www.worldbanknotescoins.com/2015/03/10000-turkish-lira-note.html • http://www.worldbanknotescoins.com/2015/04/50-swiss-franc-note.html • http://www.worldbanknotescoins.com/2015/05/spain-25-pesetas-banknote-1940-juan-de-herrera.html • http://www.panix.com/~clay/currency/CH-67.jpg • http://www.worldbanknotescoins.com/2015/03/2000-serbian-dinar-banknote-2011.html • http://www.aocurrency.com/images/images-sc/SC-SH-195-VF.jpg • http://www.aocurrency.com/IMAGES/IMAGES-AL/ALCENTRAL20F.jpg • http://www.aocurrency.com/images/images-tn/g-626-au.jpg • http://www.coinsandstamps.com/u%20s%20curr%206/img032.jpg • http://www.coinsandstamps.com/usb209.jpg • http://www.aocurrency.com/images/images-fl/fl-merchantsandplanters-$10-vfplus.jpg • http://www.aocurrency.com/images/images-nj/FRANKLINBANK-$20-AU.jpg • http://www.aocurrency.com/images/images-sc/SH-217-PRF.jpg • http://www.aocurrency.com/images/images-ri/RI-WARWICKBANK-$20-UNCREP.jpg • http://www.aocurrency.com/images/IMAGES-CT/CT-MECHANICSBANK-$50-CU.jpg • http://www.aocurrency.com/images/images-sc/SH-565-PROOF.jpg • http://www.aocurrency.com/IMAGES/IMAGES-AR/CORP-FAYETTEVILLE-$3.jpg • http://www.aocurrency.com/images/images-oh/ohfranklinsilk$1-au.jpg • https://cdn.globalauctionplatform.com/4d67963c-2901-46ba-ab6c-a57800bcc0d3/52cb4509-6a0e-4de0-bbd1-a58b00a7e606/original.jpg • http://www.nvmvs.com/WebRoot/StorePT/Shops/ec1443/5726/F7E8/9A7D/305F/DCB2/52DF/D07D/69BF/Jugoslavia_-_5000_Dinara_-_1993_Pick128A.jpg • presentation by sotos

  ×