โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย<br />ยินดีต้อนรับ<br />
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี<br />ปีการศึกษา 2553<br />โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย<br />
วิสัยทัศน์<br /> 	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มุ่งเน้นกระบวนการทำงาน พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการออก...
พันธกิจ<br />1. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ชัดเจน ปฎิบัติได้จริง ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการศึกษาของคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง...
จุดเด่นของ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี<br />
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการทั้งทางด้านทฤษฏี และการลงมือปฏิบัติจริง ทำให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้อย่างถูกต้อง ครบ...
ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงาน ใช้กระบวนการทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา สร้างสิ่งของ...
ส่งเสริมงานอาชีพ และการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ สร้างเสริมประสบการณ์ในอาชีพที่ผู้เรียนสนใจและสามารถนำไปประย...
การจัดการเรียนการสอน<br />ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น<br />วิชาพื้นฐาน วิชาเพิ่มเติม <br />ม.1  การงานอาชีพ     คอมพิวเตอร...
การจัดการเรียนการสอน<br />ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย<br />วิชาพื้นฐาน วิชาเพิ่มเติม <br />ม.4  การงานอาชีพ     คอมพิวเตอ...
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ<br />
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์<br />
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์<br />
ห้องคอมพิวเตอร์ 1<br />
ห้องคอมพิวเตอร์ 2<br />
ห้องคอมพิวเตอร์ 3<br />
ห้องคอมพิวเตอร์ EP<br />
ห้อง MRC<br />
กิจกรรมการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1<br />
การเรียนการสอนบนระบบ MCS Online <br />
http://61.19.198.139/moodle/course/view.php?id=207<br />
กิจกรรมการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2<br />
การเรียนการสอนบนระบบ MCS Online <br />
ทำโครงงาน และนำเสนอโครงงาน<br />
กิจกรรมการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3<br />
การเรียนการสอนบนระบบ MCS Online <br />
การเรียนการสอนโดยจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม VB<br />
กิจกรรมการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4<br />
การเรียนการสอนบนระบบ MCS Online <br />
การเรียนการสอนโดยการออกแบบและสร้างชิ้นงาน<br />
กิจกรรมการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5<br />
การเรียนการสอนบนระบบ MCS Online <br />
การเรียนการสอนโดยการสร้างโครงงานคอมพิวเตอร์<br />
กิจกรรมการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6<br />
การเรียนการสอนโดยการสาธิต แสดงตัวอย่าง ให้นักเรียนออกแบบและสร้างชิ้นงานตามจินตนาการของตนเอง โดยใช้โปรแกรม 3D Blender<br />
การเรียนการสอนโดยการสาธิต แสดงตัวอย่าง ให้นักเรียนออกแบบและสร้างชิ้นงานตามจินตนาการของตนเอง โดยใช้โปรแกรม 3D Blender<br />
การเรียนการสอนโดยการสาธิต แสดงตัวอย่าง ให้นักเรียนออกแบบและสร้างชิ้นงาน Clip VDO นำเสนอตนเอง โดยใช้โปรแกรม iMovie <br />
Present by Nu
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Present by Nu

1,660 views
1,494 views

Published on

PowerPoint สาระการงานอาชีีพและเทคโนโลยี
ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,660
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Present by Nu

 1. 1. โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย<br />ยินดีต้อนรับ<br />
 2. 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี<br />ปีการศึกษา 2553<br />โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย<br />
 3. 3. วิสัยทัศน์<br /> กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มุ่งเน้นกระบวนการทำงาน พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการออกแบบและทำงานอย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตามกระบวนการและพัฒนาให้มีคุณภาพพร้อมคุณธรรม<br />
 4. 4. พันธกิจ<br />1. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ชัดเจน ปฎิบัติได้จริง ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการศึกษาของคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยและมาตรฐานการศึกษาของชาติ<br /> 2. พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรพัฒนาศักยภาพทุกมิติ<br />
 5. 5. จุดเด่นของ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี<br />
 6. 6.
 7. 7. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการทั้งทางด้านทฤษฏี และการลงมือปฏิบัติจริง ทำให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้อย่างถูกต้อง ครบทุกมาตรฐานของสาระการเรียนรู้ <br />
 8. 8.
 9. 9.
 10. 10. ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงาน ใช้กระบวนการทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี การสร้างชิ้นงาน โครงงานหรือแบบจำลองความคิดเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม <br />
 11. 11.
 12. 12. ส่งเสริมงานอาชีพ และการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ สร้างเสริมประสบการณ์ในอาชีพที่ผู้เรียนสนใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพสุจริต<br />
 13. 13. การจัดการเรียนการสอน<br />ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น<br />วิชาพื้นฐาน วิชาเพิ่มเติม <br />ม.1 การงานอาชีพ คอมพิวเตอร์พื้นฐานและหุ่นยนต์<br />ม.2 การงานอาชีพ คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ<br />ม.3 การงานอาชีพ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์<br />
 14. 14. การจัดการเรียนการสอน<br />ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย<br />วิชาพื้นฐาน วิชาเพิ่มเติม <br />ม.4 การงานอาชีพ คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร<br />ม.5 การงานอาชีพ การสร้างสื่อ Animation โดยใช้<br />โปรแกรม Flash <br />ม.6 - การใช้โปรแกรม 3D และการสร้าง Clip <br /> VDO จาก iMovie<br />
 15. 15. กิจกรรมการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ<br />
 16. 16.
 17. 17.
 18. 18.
 19. 19.
 20. 20.
 21. 21.
 22. 22. กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์<br />
 23. 23.
 24. 24.
 25. 25.
 26. 26.
 27. 27.
 28. 28.
 29. 29.
 30. 30. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์<br />
 31. 31. ห้องคอมพิวเตอร์ 1<br />
 32. 32. ห้องคอมพิวเตอร์ 2<br />
 33. 33. ห้องคอมพิวเตอร์ 3<br />
 34. 34. ห้องคอมพิวเตอร์ EP<br />
 35. 35. ห้อง MRC<br />
 36. 36. กิจกรรมการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1<br />
 37. 37. การเรียนการสอนบนระบบ MCS Online <br />
 38. 38. http://61.19.198.139/moodle/course/view.php?id=207<br />
 39. 39.
 40. 40.
 41. 41.
 42. 42. กิจกรรมการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2<br />
 43. 43. การเรียนการสอนบนระบบ MCS Online <br />
 44. 44. ทำโครงงาน และนำเสนอโครงงาน<br />
 45. 45. กิจกรรมการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3<br />
 46. 46. การเรียนการสอนบนระบบ MCS Online <br />
 47. 47.
 48. 48.
 49. 49. การเรียนการสอนโดยจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม VB<br />
 50. 50. กิจกรรมการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4<br />
 51. 51. การเรียนการสอนบนระบบ MCS Online <br />
 52. 52.
 53. 53. การเรียนการสอนโดยการออกแบบและสร้างชิ้นงาน<br />
 54. 54. กิจกรรมการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5<br />
 55. 55. การเรียนการสอนบนระบบ MCS Online <br />
 56. 56. การเรียนการสอนโดยการสร้างโครงงานคอมพิวเตอร์<br />
 57. 57. กิจกรรมการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6<br />
 58. 58. การเรียนการสอนโดยการสาธิต แสดงตัวอย่าง ให้นักเรียนออกแบบและสร้างชิ้นงานตามจินตนาการของตนเอง โดยใช้โปรแกรม 3D Blender<br />
 59. 59. การเรียนการสอนโดยการสาธิต แสดงตัวอย่าง ให้นักเรียนออกแบบและสร้างชิ้นงานตามจินตนาการของตนเอง โดยใช้โปรแกรม 3D Blender<br />
 60. 60. การเรียนการสอนโดยการสาธิต แสดงตัวอย่าง ให้นักเรียนออกแบบและสร้างชิ้นงาน Clip VDO นำเสนอตนเอง โดยใช้โปรแกรม iMovie <br />

×