• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Organizational Values SMK SRI KUKUP,PONTIAN
 

Organizational Values SMK SRI KUKUP,PONTIAN

on

 • 292 views

Nilai organisasi yang dikongsi bersama dalam kalangan ahli organisasi adalah amat penting kerana ia membantu mengeratkan hubungan antara ahli, memahami ekspektasi ahli dalam melaksanakan tugas. Nilai ...

Nilai organisasi yang dikongsi bersama dalam kalangan ahli organisasi adalah amat penting kerana ia membantu mengeratkan hubungan antara ahli, memahami ekspektasi ahli dalam melaksanakan tugas. Nilai organisasi akan dapat membantu ahli melaksanakan perkara luar biasa dan seterusnya mencapai matlamat organisasi.

Statistics

Views

Total Views
292
Views on SlideShare
291
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
8
Comments
0

1 Embed 1

http://106.10.137.112 1

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Organizational Values SMK SRI KUKUP,PONTIAN Organizational Values SMK SRI KUKUP,PONTIAN Presentation Transcript

  • PEMBINAAN NILAI ORGANISASI Oleh : PN. HAJAH SALLEHA BINTI ABD. KAHAR PENGETUA CEMERLANG SMK PASIR GUDANG 28 JULAI 2012 (SABTU)
  • APA ITU ORGANISASI?Satu kumpulan individu yang telahbersetuju bekerjasama untuk satu-satu tujuan yang tertentu.Jentera yang menggembeleng kerjadan tenaga manusia untuk mencapaisesuatu matlamat.
  • SIAPA BERADA DALAM ORGANISASI?KETUAPENGIKUT
  • SIAPA DALAM UNIT KECIL?KETUAPENGIKUT
  • Trait Pemimpin Cemerlang Dalam Islam Trait utama pemimpin cemerlang dalam islam menurut Mohamad Tajudin Mohamad Rasdi (2002) adalah:-1. Berpegang kepada kebenaran2. Adil terhadap musuh3. Tidak berdendam
  • 4. Tidak gemarkan simbolisme5. Bersifat amanah6. Bersikap belas kasihan7. Sedia menerima teguran8. Menganjurkan ketaatan sebenar9. Muhasabah diri10. Menghormati tetamu11. Pemurah12. Bersifat rendah diri
  • 13. Bercakap benar14. Berani dan tegas15. Tidak menyalahgunakn kuasa16. Tidak mudah diampu17. Menghormati kaum wanita18. Memberikan hanya yang terbaik19. Beriman20. Berakhlak tinggi
  • 21. Prihatin masalah umat22. Bijak dan tegas23. Tidak bersifat tamak24. Adil melaksanakan undang- undang26. Berhemah tinggi27. Amanah dalam pengurusan28. Sedia membantu29. Mengambil berat masalah umat30. Mengenepikan kepentingan diri31. Sentiasa memohon rahmat
  • 32. Setia dan ikhlas33. Tidak menganiaya umatnya34. Mempunyai pendirian35. Tidak mementingkan kemewahan36. Berpesan dengan kebenaran37. Tidak membeza-bezakan rakyat38. Menerima hakikat39. Sentiasa berkorban demi rakyat.
  • CIRI-CIRI GURU YANG BERKUALITI
  • Guru BerpengetahuanSentiasa rasional dan peka terhadapalam sekeliling dan dapat menelitidahulu, memahami, menguasai danmengamalkan ciri pekerjaberpengetahuan,
  • MembacaMelalui amalan membaca, guruakan dapat mengikuti danmeneliti perkembangan-perkembangan terbaru dalambidang pendidikan danmeningkatkan tahapprofesionalisme diri.
  • Guru berkemahiranPenguasaan pelbagai kemahirangenerik, seperti, kemahiran berfikir,kemahiran mengguna danmengintegrasikan ICT dalampengajaran dan pembelajaran,kemahiran belajar, dan kebolehanmenguasai bahasa kedua denganbaik.
  • Guru SAHSIAH berkualitiKepentingan jalinan semangatkerjasama dan permuafakatan antarasekolah, rumah dan komuniti.Dalam hal ini, guru berkualitisewajarnya mampu memiliki kemahiransosial dan interpersonal yang baikuntuk menjayakan jalinan kerjasamatiga segi ini yang meliputi perhubungandengan ibu bapa/ penjaga murid, danahli-ahli masyarakat yang mampumenyumbang kepada pembangunandan kemajuan sekolah.
  • ContohMajlis keagamaan masyarakat setempatseperti Maulidur RasulKeterlibatan masyarakat dalam majlis-majlis anjuran sekolahPerhubungan melalui telefon, surat,melawat rumah dsbnyaInteraksi ‘face to face’ dengan pelangganterutamanya ibu bapa
  • Moral dan Fahaman Sekular1) Nilai Moral Keagamaan– Berdasarkan asas kepercayaan kpd Tuhan– Nilainya bersifat mutlak dan tidak berubah– Tidak mengambil kira faktor masa, tempat dan siapa pengamalnya– E.g. nilai akhlak Islam
  • 2)Nilai Moral sekularBercorak keduniaanMenolak ajaran agamaBaik atau buruk sesuatu tingkah lakuditentukan oleh konsep falsafah moral.Dalam konsep ini, terdapat pelbagai aliran,antaranya:– a) Empiricisme: baik dan buruk ditentukan oleh pengalaman manusia.
  • Samb….b) Intuitionisme:baik dan burukberdasarkan ilham atau kekuatanbatin seseorangc) Rationalisme: baik dan burukberdasarkan kekuatan akal. Idea inidipegang oleh Plato, Aristotle, Spinoza,Hegel dll.
  • Samb….d)Hedonisme: baik dan burukditentukan oleh pertimbangan nafsudan naluri.e)Tradisionalisme: sesuatu itu baik jikaia menjadi kebiasaan, sesuatu ituburuk jika ia menyalahi kebiasaan.f)Evolusionisme: moral tumbuh danberkembang beransur-ansur
  • DARI PERSPEKTIF ISLAMBaik dan buruk adalah menurutketentuan syarak.Imam al-Ghazali: akhlak Islamhendaklah didasarkan kepada al-Quran, al-Hadis dan pendapatUlama’.
  • Nilai Perbuatan ManusiaMenurut Islam, perbuatan manusiadibahagikan kepada 5 nilai:– 1)Wajib: perbuatan yg apabila dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. (sembahyang, zakat, puasa)– 2) Sunat: perbuatan yg mendapat pahala apabila dilakukan, tidak berdosa apabila meninggalkannya.
  • Samb…3) haram: berdosa jika dilakukan,mendapat pahala jika meninggalkannya.4) makruh: mendapat pahala jikameninggalkannya, tidak berdosamelakukannya.5) harus: tidak berdosa melakukanatau meninggalkannya.
  • Samb…Tujuan nilai-nilai tersebut agarindividu tahu jenis tingkah lakunyasetiap hari dan berakhlak denganakhlak yang betul. Belajarlah berakhlak mulia
  • Teachers as Leaders A Case Study of Practices that Encourages the Hearts of Students1.Libatkan pelajar dalam perbincangan.2. Mewujudkan suasana/persekitaran yang mendorong kurikulum dan pedagogi. Pelajar-pelajar diberi peluang untuk melibatkan diri dan berjaya dalam semua aspek pendidikan tanpa
  • GURU SEBAGAI PEMIMPIN1. Beri sokongan memperoleh sumber- sumber.2.Bersikap bersemangat, aktif dan merancang kurikulum.3. Menaruh kepercayaan terhadap kebolehan pelajar-pelajar.4. Menghormati pelajar, memberikan galakkan kepada pelajar-pelajar dan bertoleransi.
  • Mengambil kira minat pelajar.Mewujudkan masyarakat penyayangdikalangan pelajar.Tidak memaksa pelajar untuk belajartetapi membina kumpulan-kumpulankecil yang menerapkan kemahiranberfikir.Membina kumpulan-kumpulan kecilyang dapat mengalakkanperhubungan antara guru-guru
  • Mendengar dan melihat apa yangpelajar cakap/tunjuk.Tidak mengalakkan situasi yangboleh mewujudkan jurang yang besarantara guru dan pelajar.Memahami emosi pelajar-pelajarsewaktu pembelajaran :menggunakan bahasa badan,memberi dorongan kepada pelajar-pelajar yang segan/malu serta
  • Membantu/menolong pelajar-pelajardari segi akademik atau ketikamempunyai masalah denganmemberikan nasihat.Meluangkan masa, dan sudimendengar masalah pelajar.Menjadi pengajar yang baik:menolong dalam kerja sekolah,memberikan penerangan, bertanyasoalan untuk memastikan pelajar
  • Menghormatai pelajar-pelajar-tidakmengunakan kata-kata yangkesat/negative supaya dapatmembentuk perhubungan yang salinghormat-menghormati.Menjalinkan hubungan yang lebihakrab dengan pelajar melalui caraberkumpulan, kumpulan-pelbagai-umur, program mentor-mentee.Memberikan dorongan untuk belajardan mencapai keputusan cemerlangmelelui perhubungan yang baiksesame pelajar-pelajar dari segi
  • Membantu/menolong pelajar-pelajardari segi akademik atau ketikamempunyai masalah denganmemberikan nasihat.Meluangkan masa, dan sudimendengar masalah pelajar.Menjadi pengajar yang baik:menolong dalam kerja sekolah,memberikan penerangan, bertanyasoalan untuk memastikan pelajar
  • CABARAN GURU DI PENDALAMAN C:Documents and SettingsuserMy DocC:Documents and SettingsuserMy Docu
  • KENALI PERSONALITI ANDA
  • Suka cabaran dan sesuatu yangbaru.Mudah bertolak ansur, fleksibel,suka hiburan dan keseronokanBerwawasan, bercita-cita, gigih daninginkan kecemerlanganKuat pegangan, ada prinsip,semua tindakan ada sebab
  • NILAI ORGANISASI Idea abstrak tentang panduan pemikiran dan tindakan organisasi. Langkah pertama dan yang paling kritikal dalam pembangunan sesebuah organisasi. Nilai-nilai yang dibina mestilah sesuai dengan masa, tempat dan persekitaran di mana organisasi akan beroperasi. Nilai-nilai organisasi haruslah diketahui umum dan biarkan orang lain tahu nilai apa yang ada, mengapa ia telah dicipta, dan bagaimana ia berbeza daripada organisasi lain. Nilai mesti dikongsi bersama ahli organisasi.
  • Mengapa nilai yang dikongsi bersama adalah penting?
  • A Human Resources Development office chose: Integrity Belonging/Caring Helping/Contributing Inner Harmony, Peace of Mind Personal Growth, Learning, and Self- Actualization Achievement /Accomplishment Financial Stability Fun
  • A University Student Health Center staff Developed the acronym "I CARE" as a tool for remembering and expressing values. · Integrity · Compassion · Accountability · Respect · Excellence
  • Nilai Organisasi Integriti  Mendedikasikan kerja mengikut standard etika dan moral yang tinggi serta kejujuran tanpa kompromi dalam urusan dengan orang ramai dan antara satu sama lain.  Kami berkelakuan dengan cara yang selaras dengan komunikasi yang terbuka, jujur, menghormati komitmen dan benar kepada perkataan yang dikatakan
  • NILAI: KERJASAMA Kerjasama  kerja berpasukan dengan bergantung kepada penyertaan dan inisiatif setiap pekerja.   Kami bekerjasama untuk menangani isu-isu dan mencapai keputusan bersama.
  • NILAI : PROFESIONALISME Profesionalisme  Setiap pekerja secara peribadi bertanggungjawab untuk prestasi kerjanya.  Secara berterusan memberi perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan.
  •  Akauntabiliti  Bertanggungjawab kepada seseorang atau bertanggungjawab terhadap sesuatu (kamus dewan)  Satu obligasi untuk memberikan jawapan dan penjelasan mengenai sesuatu tindakan dan prestai kepada mereka yang berhak untuk mendapatkan penjelasan tersebut. (Tan Sri Ahmad Sarji)  Guru – tanggungjawab yang harus difahami dan dilaksanakan oleh seseorang guru seperti tanggungjawab terhadap profesion, pelajar, guru, sekolah, masyarakat dan negara.
  • MEMAHAMI KAREKTER MANUSIA
  • Multi headed animal syndrome (During Meeting)• Hyppotamus - sleep all the time and critics• Mouse - So timit but hardworking• Monkeys - Naughty, chat and distract others• Elephant - Speaks aloud and try to convince• Ostrich - Refuse to speak, refuse to accept• Donkey - Stubborn, helps around, follow rules accordingly, hardworking• Lion - Energetic, powerful, espect others to be like him• Giraffe - Ambitious, hardworking, memperlekehkan orang lain• Tortoise - Quite, obey• Rhynoserous - Kuat merapu• Fish - Ikut suara ramai ( a school of fish), follow orders, always feel safe in a group• Camelion - Fix into every group
  •  Responsif  Guru yang mampu mendayagunakan (empowering) segala potensi yang ada dalam diri dan luar diri untuk mencapai matlamat.
  •  PENYAYANG – Sifat penyayang kepada rakan dengan menunjukan minat – Mengambil berat kepada rakan – Mendengar luahan rakan, memberi perhatian – Tidak memotong cakap – Bersifat terbuka dan menerima tanpa syarat
  • 7 sikap yang melemahkan diri anda ialah : Tidak Berfikir Tidak Mengambil Tahu Tidak Ambil Peduli Menganggap Diri Terlalu Sibuk Mengandaikan Boleh Hidup Sendiri Tidak Mempunyai Masa Untuk Membaca dan Mencari Ilmu Tidak Berminat
  • KE ARAH MANAKAHKAKINYA BERPUTAR?
  • How to implement competitiveness initiatives in your organisation? Customer feedback (internal and external) ‘THINK OUT Provide awareness for growth and improvement OF THE BOX Innovative and creative circles (ICC) Reward and recognition Benchmarking and Best Practices ‘THINK AHEAD’ Exciting agenda ‘THINK AGAIN’ Establish KPIs and Scorecard ‘THINK ACROSS’ Innovation Jam Read, read, read Sense of urgency Challenge the status quo ‘THINK INSIDE ICT and technology-driven THE BOX’ Institutional memory “The only way to the top is by persistence, intelligence and hard work” 53
  • BINA NILAISMK PASIR GUDANG
  • IMPORTANCE OF PERSONAL TRANSFORMATIONNothing changeswithout personaltransformation.  Dr. W. Edwards Deming
  • Thank you P = Pray U = Until S = Something H = Happens
  • Gemuruh Jiwa