Nota ringkas bimbingan dan kaunseling

15,987 views

Published on

TAJUK 1 HINGGA 4

Published in: Education

Nota ringkas bimbingan dan kaunseling

  1. 1. KONSEP ASAS :Bimbingan- 1 aktiviti yg dijalankan utkmembekalkan individu @ahlikelompok dengan ilmu@kemahiran tertentu.- 1 proses membantuindividu@kelompok pd bila-bilamasa utk mengembangkankapasiti mereka supaya dpt buatpilihan bijak dr aspek peribadi,kerjaya, sosial, akademik demikepentingan individu.- 1 proses pendiidkan bg memberipertolongan positif kpd individupaham dirinya, gunakn potensi &peluang pendidikan yg ada dgnbijak bg memajukan diri sendiri &perkembangkannya dgn lbhberkesan.Kaunseling- 1 proses yg dilalui oleh seseorangpada bila-bila masa saja & tdksemestinya semasa mengalamikrisis @ perubahan dlmkehidupan seharian.- 1 proses pertolongan professionalyg bertujuan bombing klienpaham dirinya & alamsekelilingnya serta wujudkanperubhan TL yg positif terhadapindividu tersebut.Psikoterapi- 1 proses yg menggunakanpelbagai teknik utk merawatkecelaruan kesihatan mental,emosi & psikiatri.- 1 rawatan kecelaruan emosi, TL,personaliti & psikiatri dgnmenggunakan komunikasiverbal@bukan verbal sertaintervensi lain yg tdk bercorakkimia@fizikal.MATLAMATBimbingan1) bantu individu sedar akan potensidirinya dari aspek kekuatan &kelemahan dri sendiri.2) bantu individu paham diri sendiri &org lain dgn mendalam sertamenjelajah tujuan hidup mereka.3) bantu individu rancang hala tujuhidup mereka dgn lebih jelas &berkesan.4) bantu individu buat penyesuaiandiri dlm kehidupan masyarakat.5) bantu wujudkn individu ygberketrampilan, tegas, berkeyakinan& mampu menjalin hubungan baikdgn semua org.Kaunseling1) ajar klien bertanggungjawab ke atasdirinya sendiri.2) bantu klien sesuaikan diri dgn orglain@persekitaran sbg usahakurangkan konflik@ketegangan.3) bimbing klien bentuk imej yg positifagar wujud kestabilan @kesempurnaan personality dlmmencapai cit-cita @ buat sebarangtindakan.4) bantu klien paham diri sendiri &jadikannya berani menghadap pelbgairisiko & cabaran hidup serta bijakmenanganinya secara berkesan.5) bantu klien sedar bahawa hdiup initdk static & memerlukan usaha ygbersungguh jika inginkan hasil ygmemuaskan.TAJUK 1 : BIMBINGAN & KAUNSELING
  2. 2. PRINSIP & FALSAFAHBimbingan1) utk semua individu punyai peluang& hak yg sama utk dapatkanpertolongan apabila perluknnya.2) bimbingan berdasarkankepercayaan bahawa setiap individupunyai kebolehan & kesanggupan utkperkembangan dirinya.3) bimbingan adalah 1 proses bersifatmendidik yg berterusan sepanjanghayat individu.4) bimbingan adalah kearahpersetujuan bersama, bekerjsma.5) bimbingan berdasarkan TL, sedari &hormati harga diri seseorg.6) bimbingan adalah 1 prosespengetahuan & berguna kpd individu.7) bimbingan mestilh dipraktikanberdasarkan etika bimbingan &kaunseling yg baik.Kaunseling1) diberikan kpd individu yg normal &sedang menghadapi masalah@kerunsingan.2) wujud interaksi & hubungan antarakaunselor dgn klien berdasarkankemesraan & kepercayaan.3) kaunselor tolong klien percepatkanklien buat keputusan berdasarkanmslh yg sedang dihadapinya.4)orientasi kaunseling mestilah kearahpersetujuan bersama & berkerjasama& bukannya bersifat paksaan.5) kaunselor harus bijak guna satukaedah@pendekatan yg sesuaiberdasarkan teori kecenderungankendiri.6) kaunseling adalah proses ygbertujuan mempengaruhi perubahanTL klien secara sukarela@dgnkehendaknya sendiri.7)kaunseling mestilah berdasarkanetika kaunseling yg baik.KEPENTINGANPendidikan kerjaya – bangku sekolahLaluan kerjaya – lepasan sekolahPerkerjaaan – perkerjayaan jangkapendek dan panjangPRINSIP BIMBINGAN & KAUNSELING1 proses pendidikan yg terancang &berterusan.Utk semua kanak-kanak.Semua kanak-kanak punyai hak utkdapatkan bantuan apabila merekaperlukannya.Utk melayan keperluan kanak-kanakbg perkembangan potensi &kebolehan mereka.Bantu kanak-kanak utk paham dirinya& org lain.1 proses pembelajaran.Berorientasikan masa kini & masadepan.Tnggunjwb bersma.Perlukn pemahaman yg mendalam &menyeluruh mengenai kanak-kanak.Hendaklah dijalankan berdasarkanetika kaunseling.Aktiviti dirancang & dilaksanakansecara sistematik.MATLAMAT BIMBINGAN & KAUNSELINGMerealisasikan potensi kanak-kanak.Bekalkan guru dgn bantuan teknikal.Bantu kanak-kanak yg bermasalah.Sumbangkn kpd penyesuaian kanak-kanak.
  3. 3. BIMBINGAN Beri maklumat dan tunjuk ajar ygrelevan. Fokuskan matlamat jangka pendek. Bersifat pemberian maklumat @nasihat kearah perkembangan kendiri& elakkan masalah Pendekatan pencegahan sertapelbagai strategi & teknik utk bantuklien tangani isu yg dihadapi. Berkaitan dgn kehidupan seharian darisegi peribadi, akademik, kerjaya, sosial& hubungan interpersonal. Sekolah, institusi pengajian tinggi &sbgnya. Agak singkat : 1 – 5 sesi @ 1 sesi saja. Guru biasa, guru MP, guru B&K. Individu, kelompok besar @ kecil.KAUNSELING Bantu klien memahami diri. Fokuskan matlamat individu berjayabuat keputusan yg bijak. Bersifat perkembangan – pupukkemahiran tertentu kearahperkembangan kendiri & elakkanmasalah. Pendekatan pencegahan sertapelbagai strategi & teknik utk bantuklien tangani isu yg dihadapi. Berkaitan dgn kehidupan seharian darisegi peribadi, akademik, kerjaya, sosial& hubungan interpersonal. Sekolah, institusi pengajian tinggi &sbgnya. Agak singkat : 1 – 5 sesi @ 1 sesi saja. Guru B&K, kaunselor, ahli psikologi. Individu, kelompok kecil.PSIKOTERAPI Merawat masalah kesihatan mental,emosi & psikiatri. Fokuskan matlamat jangka pendek &jangka panjang. Bersifat pemulihan – bantu klien atasimasalah emosi yg serius sptkemurungan, kecelaruan personalitI. Pendekatan yg lebih kompleks & gunastrategi yg berhubung dgn prosessedar & tdk sedar. Berkaitan dgn kecelaruan emosi,mental. Hospital, pusat kesihatan mental &klinik swasta. Lebih panjang- bertahun-tahun. Pakar psikologi kaunseling, ahlipsikologi klinikal, ahli psikiatri. Individu yg mempunyai masalahpsikologi yg serius, neurosis, &psikosis yg ringan.KONSEPMATLAMATFOKUSPENDEKATANRAWATANMASALAHKLIENSETTINGTEMPOHRAWATANPIHAKTERLIBATSASARANPerbandingan antara BIMBINGAN, KAUNSELING & PSIKOTERAPI
  4. 4. JENIS PERKHIDMATAN:Bimbingan- Inventori – pengumpulanmaklumat mengenai kanak-kanaksecara menyeluruh & klien secaraspesifik.- Taksiran – usaha guru B&K utkanalisis & guna pelbagai jenis datamurid termasuk peribadi,psikologikal & sosial yg diperolehdrpd pelbagai jenis inventoritersebut. Bernbentuk obj.& subj.- Rekod – 1) buku rekodperkhidmatan B&K, 2) rekod sesiB&K, 3) rekod program B&K.- Bimbingan – bercirikanperkembangan peribadi & sosial,akademik & kerjaya.- Kaunseling – perkhdimatan ygdijalankan secara individu @kelompok. Klien terdiri drpd 3kategori;- sukarela, dijemput,dirujuk.- Penempatan – melibatkantaksiran kanak-kanak,perkhidmatan maklumat &bantuan kaunseling yg relevandgn pilihan mereka. Tindakansusulan – melibatkanperancangan yg sistematik bgmengekalkan hubungan dgn bekasmurid.- Konsultasi & rujukan - kolaborasi& runding cara dgn ibu bapamurid & guru-guru lain.- Penilaian – penilaian personalia:menggambarkan penilaianterhadap guru B&K melalui dataproses yg dikumpulkan, penilaianprogram: menggambarkan statusprogram B&K sekolah berbandingdgn piawaian program yg telahditetapkan, penilaian hasil:menjawab soalan berkaitan impakprogram B&K terhadap kejayaanpencapaian akademik kanak-kanak.Kaunseling- Perkembangan - usahamelengkapi kanak-kanak dgnpengetahuan * kemahiran sertaemmupuk sikap positif berasaskankeperluan mereka.- Pencegahan – usaha yg diambiloleh guru B&K utk menghalangtimbulnya satu-satu masalahmelalui pelaksanaan kempen,taklimat, bengkel & ceramah.- Krisis – bagi kes yg memerlukanperhatian @ tindakan segera gruuB&K.- Pemulihan – dijalankan ke atasakank-kanak yg berisiko ( masalahdisiplin).ETIKA KAUNSELOR:5 Prinsip Etika- Autonomi – hormati hak klien utkbuat keputusan.- Kemurahan hati – berbuat baikkpd klien.- Tidak berniat jahat - elakkansebarang kecederaaan &kemudaratan kpd klien.- Keadilan – membekalkan akses &layanan yg sama & adil kpd semuakanak-kanak.- Kejujuran – jujur & ikhlas. Elakkansebarang penipuan@eksploitasi,kotai janji & komitmen yg dibuat.KOD TATALAKU GURU B&K SEPENUH MASATanggungjawab terhadap klienTanggungjawab terhadap rakanprofesionalTanggungjawab terhadap masyarakatTanggungjawab terhadap organisasi &majikanTAJUK 2 : PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING
  5. 5. PERANAN GURU BIASA DALAM PROGRAMBIMBINGANBantu murid buat penyesuaianperibadi, akdemik, sosial, emosi &akhlak dengan persekitaran sekolah.Bantu murid dalam pembelajaranmereka.Bantu murid utk buat perancangandlm persekolahannya sesuai dgnkebolehan, minat & perkembanganmasing-masing.Beri kesedaran sejak dr awal kpdmurid ttg kepentingan mengutamakanpelajaran dlm kehidupan.Bantu murid dlm prosesmenyelesaikan masalah.Bantu murid membentuk tabiat kerjayg baik, hargai kerja & bina sfat-sifatyg sempurna.Bekerjasama dgn ibu bapa @ penjagamurid dlm perkembanganpertumbuhan murid.Bantu murid membuat keputusandari semasa ke semasa.Sentiasa memberi kerjasama kpd guruB&K d sekolah dlm mengendalikanprogram B&K d sekolah.Buat rujukan kepada guru B&Ksekolah tentang murid-murid ygdifikirkan perlu mendapatkanperkhidmatan professional. PENGUMPULAN MAKLUMAT MURIDa) Teknik Ujian- Ujian pencapaian- Ujian aptitid- Inventori minat kerjaya- Ujian & inventori personalitiujiansikapb) Teknik Bukan Ujian- Pemerhatian1) paham TL murid.2) nilai perkembangan murid3) nilai kemajuan pembelajaranmurid- Analisis dokumen1) kad laporan murid2) buku kedatangan murid3) kad kumulatif murid- Temubual – murid, guru MENGENALPASTI MASALAH KANAK-KANAKa) Pemerhatian – guna borang-borangkhas pemerhatian seperti:- rekod anekdot rekod running persampelan masa persampelan peristiwa penulisan diarib) senarai semakc) sosiogram – peta @ rajah yg menunjukkanpola interaksi dlm kalangan satu kumpulankanak-kanak.d) hasil karya murid- lukisan- kolaj- penulisan- gambar foto projek kanak-kanake) foto- aktiviti yg melibatkan muridf) rakaman audio & video- gerak –geri kanak-kanak secarasengaja @ tidak sengajaTAJUK 3 : PERANAN GURU BIASA SEBAGAI GURU PEMBIMBING
  6. 6. Model BASIC ID B (behaviour) – TL :bergaduh,mengganggu, bercakap tnpabersebab, mencuri, menangguh A ( affect) – emosi: luahan perasaanmarah, kebimbangan, fobia,kemurungan S(sensation/school)–sensasi/sekolah: sakit kepala, skaitbelakang, skait perut, masalahpersepsi, masalah motor, kegagalanakademik I (imagery) –imageri: mimpiburuk/ngeri, harga diri yg rendah,takut disingkirkan, tabiat berkhayal ygberlebihan C (cognition) – kognisi: pemikiran tdkrasional, masalah menetapkanmatlamat, masalah membuatkeputusan, sukar selesaikan masalah I(interpersonal relationship) –hubungan interpersonal: segan,konflik dgn orang dewasa & rakansebaya, masalah keluarga D (drugs/diet) –dadah/pemakanan:hiperaktiviti, dadah, berat dadahModel HELPINGH (helping) – membantu: isukesihatanE (emotions) – emosi:kebimbangan, kesedihan,kemarahanL (learning problems) – masalahpembelajaran: kegagalan, masalahtumpuanP (personal relationships) –perhubungan peribadi:perhubungan dgn orang dewasa,rakan sebayaI (imagery) – imageri: harga kendiriyg rendah, kemahiran menanganimasalah yg rendahN (need to know) – keperluan utkmengetahui: putus asa, kecelaruanpemikiran, kekurangan maklumatG (guidance) – bimbingan: TL,tindakan, konsekuen (masalah tL &motivasi)Teori A-B-C-D-E (RET) A – peristiwa pencetus B – penilain terhadap peristiwa (A),2 cara: (sistem kepercayaan)a) Tidak rasionalb) Rasional C – konsekuen/perasaan akibatpenilain tadi (akibat) D – usaha individu mengatasipenilaian tidak rasional (hujah @cabaran kpd sistem) E – jawapan yg dijana bg melawanpemikiran tidak rasional (kesanbaru emosi TL)TAJUK 4 : TEORI-TEORI KAUNSELING
  7. 7. TEORI BEHAVIORIS Pelopor : Ivan Pavlov & B.F.Skinner Konsep: proses penghapusan &pembelajaran semula satu2 TL ygtdk diingini. Peranan guru B&K; perancang bgpengukuhan TL yg wajar sambilmenghapuskan TL yg tdk wajar. Pandangan terhadap manusia:1) dilahirkan secara neutral2) punya potensi yg sama utk jadibaik@jahat3) bersifat rasioanal & sebaliknya4) mampu beri respon terhadaprangsangan yg sesuai & apa ygtelah dipelajari shj.5) terhasil drpd pelaziman(rangsangan-gerak balas).Bergantung pada pengalaman6) belajar & simpan pola2 TL, ulangpola2 tersebut pd masa depansekiranya perlu Peranan kaunseling:berorientasikan tindakan, klienbertindak secara aktif kearahpenyelesaian masalah yg dihadapi,tindakannya termasuk: a) pantauTL yg kurg wajar, b) amalkankemahiran mengurus TL tersebut.C) sempurnakan tugasan ygdiberikan. Teknik/Strategi utk bantu klien:1) Kontrak kontigensi:-a) Langkah 1:kenalpasti masalahb) Langkah 2: kumpuldata baselinec) Langkah 3: tentukanmatlamatd) Langkah 4: bentukpelan kontigensie) Langkah 5: menilaipelan kontigensif) Langkah 6: bentukpelanpenyelenggaraan2) Pembentukan:a) Langkah 1:kenalpasti TL ygdiinginib) Langkah 2: tunggusehingga kelihatanTL tersebutc) Langkah 3: beripeneguhan yg wajar3) Modelling - watak4) Ekonomi token5) Main peranan6) Latihan asertif7) Desensitasi bersistematik8) Pelaziman aversif
  8. 8. TEORI PEMUSATAN PERORANGAN Pelopor : Carl Rogers Konsep: memberi kepercayaan &tanggungjawab yg lebih kpd klienyg sedang mengendalikan. Peranan guru B&K; pemudah caradlm membantu klien tahukeupayaan diri & mencari jalanpenyelesaian. Pandangan terhadap manusia:1) punyai sifat2 positif, baik,rasional, sosial, realistik &dinamik(cenderung kearahkesempurnaan kendiri2) manusia yg dibenarkanberkembang dgn bebas, maka diaakan berkembang dgn sempurna3) cenderung kearahpenyempurnaan kendiri4) boleh membuat perubahanterhadap TLnya5) punyai persepsi yg pentingterhadap dirinya sendiri, org lain &persekitarannya.6) lahir punyai pengalaman ygtersendiri Peranan kaunseling: bersifat tidakmengarah, mendengar secara aktif,beri dorongan yg wajar sepanjangsesi kaunseling, perlu ada sifatempati & penerimaan tanpa syarat Teknik/Strategi utk bantu klien:1) Ketulenana) Tidak terikat dgnperananb) Bersifat spontanc) Tidak bersifatdefensived) Bersifat tekale) Membuatperkongsian diri2) Penerimaan positif tanpasyarata) Beri perhatianberkualiti kpdkebimbangan &perasaan klienb) Bersikap tanpamenghukumterhadap klien sertamenganggapnya sbgseorang yg berhakdiberi layanan ygtulenc) Bertindakbalas dgnpenuh empati sertamemahamikerangka rujukankliend) Menyedari &meningkatkanpotensi &kebolehan klien3) Empati : melalui mata klien,berjalan dgn memakaikasutnya, merasai manis-pahit pengalamannya,kemahiran melayan dankesenyapan.
  9. 9. TEORI RASIONAL EMOTIF Pelopor : Albert Ellis Konsep: menekankan perananpemikiran & sistem-sistemkepercayaan sebagai puncamasalah=masalah peribadi. Peranan guru B&K; aktif,berwibawa, berkeyakinan &mampu mengaplikasikan pelbagaiteknik kaunseling dlm mengubahsistem kepercayaan klien. Pandangan terhadap manusia:1) punya potensi untuk bertindak@ berTL dlm bentuk rasional &sebaliknya.2) berkebolehan & punyaikeyakinan utk menggunakanrasional mereka sendiri dlmmenyelesaikan sesuatu masalah.3) proses pemikiran mempunyaiperkaitan yg rapat dgn prosesemosi & berTL.4) faktor utama wujudnyagangguan emosi adalah dirinyasendiri & bukan apa yg berlakukeatasnya.5) semain tdk rasional apabilaterima idea2 yg tdk rasional dlmsistem kepercayaan mereka.6) berfungsi secara menyeluruhiaitu berprihatin, berperasaan,bergerak & berfikir. Peranan kaunseling: menstruktursemula kognisi klien, termasukpemikiran & kepercayaan tdkrasional agar klien peroleh satupndangan & falsafah hidup yg lebihpositif & rasional Teknik/Strategi utk bantu klien:1) Kognitifa) Struktur semulapemikiran &kepercayaan tdkrasional melaluipenggunaan ABCDE.b) Definisi semulasituasi negativesupaya jd lebihpostifc) Mengkonsepsualisasi masalah menjadiholistik berbandingbahagian2 kecil ygterpisah2) Emotifa) Unsur kecindanb) Imagerimembimbing klien(emosi)c) Latihan menyerangperasaan malu (tidakmemperdulikanpersepsi org lainterhadap dirimereka)3) Behaviourala) Operan (latihanasertif &pembentukan)b) Klasikal ( disensitasibersistematik)c) Pengurusan &pemantauan kendirid) Tugasan kerjarumah

×