E-knihy na MU: jak s nimi pracovat

960 views

Published on

V prezentaci najdete komplexní popis e-knih dostupných pro studenty humanitních oborů na Masarykově univerzitě.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
960
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
436
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

E-knihy na MU: jak s nimi pracovat

 1. 1. E-knihy na MU: jak s nimi pracovat Ústřední knihovna FF MU http://knihovna.phil.muni.cz 1. 10. 2013
 2. 2. Obsah dnešní lekce • Obecné informace o elektronických informačních zdrojích (dále jen EIZ) • Portál EIZ MU – služby Portálu - zdroje dostupné na Portálu vhodné pro studium humanitních oborů • Představení konkrétních EIZ a dalších zdrojů e-knih na MU • Ukázky práce s vybranými zdroji
 3. 3. Druhy EIZ Z hlediska typů: • elektronické katalogy knihoven (např. online katalog Aleph) • profesionální informační databáze (zdroje od předních vydavatelů, e-časopisy, e-knihy…) (např. Science Direct) • oborové portály (např. ART: Umění a architektura) • digitální knihovny (např. Národní digitální knihovna) • další informační zdroje na internetu (např. informační zdroje na internetu) • primární (plnotextové – časopisy, knihy, encyklopedie…) (např. GALE e-books) • sekundární (bibliografické, abstraktové, citační db…) (např. databáze časopisů Ulrich´s) • terciální (databáze databází, soupisy …) (např. soupis českých oborových bibliografií ) Z hlediska tématického a oborového: • multioborové (např. ProQuest Central) • specializované - zdroje zaměřené na konkrétní obor (např. Art Full Text) Z hlediska dostupnosti: • volně dostupné (veřejně přístupné) (např. (např. Directory of open access journals, DOAJ) • licencované (profesionální informační databáze, přístupné na základě licenčních smluv) (např. EBSCO)
 4. 4. Odborné (profesionální) licencované databáze • Druhy databází podle obsahu: • Bibliografické/abstraktové - obsahují bibliografické záznamy + abstrakty; sekundární zdroj, který informuje o existenci primárního zdroje; oborové databáze (např. LISTA, ERIC ) • Faktografické - najdeme v nich konkrétní údaje; mají textový nebo numerický charakter, typickým příkladem jsou online encyklopedie (např. Oxford Art Online, ELIS) • Plnotextové - obsahují plné texty (full text) primárních pramenů (e-časopisy, e-knihy, dizertace, noviny…) (např. JSTOR, Gale e-books) • Citační - jsou důležité pro hodnocení vědy; jsou v nich k dispozici citační ohlasy, impact faktory časopisů (např. Web of Science, SCOPUS)
 5. 5. Proč využívat odborné (profesionální) databáze Internet „x“ odborné databáze Volně dostupné zdroje na internetu • mnoho kvalitních, ale i mnoho „nedůvěryhodných“ informací  potřeba ověřovat, posuzovat (kdo text publikoval, kdy, kde; jazyk, reference, citovaná literatura, aktualizace apod.) Odborné licencované databáze • jistota kvality informací (významní nakladatelé, recenzované zdroje) • přidaná hodnota od informačních specialistů • lepší vyhledávací možnosti  přesnější výsledky vyhledávání • snaha producentů databází o přívětivé uživatelské rozhraní (GUI), intuitivní vyhledávání, nadstavbové funkce pro pohodlnější práci se zdroji (osobní konta, překlady, alerty, tagování, sdílení, generování citací atd.) • … a v případě potřeby vždy po ruce knihovník  (referenční služby 1.,2.,3. p., na mailu reference@phil.muni.cz nebo ICQ: 362131842)
 6. 6. Obecné zásady při vyhledávání v EIZ • definování tématu - klíčová slova, synonyma, vztahy mezi nimi • volba vhodného zdroje – dle oboru, typu dokumentu… ( Co chci hledat? články, knihy, fakta; v čj, aj, …) • nastudování nápovědy, FAQ, ukázky vyhledávání, tutoriály • využít různé vyhledávací funkce systému – rejstříky x jednoduché či pokročilé vyhledávání… • formulace rešeršního dotazu – nezadávat např. „stop“ slova; využít booleovské operátory, proximitní operátory, vyhledávání frází aj. • zvolit kritéria a omezení pro vyhledávání (časové, jazykové, geografické omezení, podle druhu dokumentu, fulltext, výběr dílčí báze/katalogu atd.) • při větším množství nalezených informací dotaz více zpřesnit, při nedostatku nalezených informací dotaz zobecnit • využít personalizované funkce systému – většinou po přihlášení; možnost ukládání výsledků, odesílání e-mailem, alert, sdílení atp.
 7. 7. Operátory a zástupné znaky pro tvorbu rešeršního dotazu • booleovské (logické) operátory - definují vazby mezi vyhledávacími výrazy (zúžení/rozšíření dotazu) AND – (+ nebo &) současný výskyt obou vyhledávacích termínů, zužuje dotaz OR – alespoň jeden z vyhledávacích termínů, rozšiřuje dotaz NOT – vylučuje dokumenty obsahující zadaný termín • proximitní operátory (distanční, vzdálenostní, poziční operátory) - určují vzájemnou vzdálenost a pořadí vyhledávacích výrazů NEAR – urč. vzdálenost výrazů od sebe nezávisle na pořadí (počet slov, většinou do 10) ADJ (adjacent) – sousedící výrazy, nezávisle na pořadí WITH Pozn. Operátory se mohou v různých databázích lišit, můžete se setkat např. s operátory %n (= s číslem), !n (Aleph); WITHIN, BEFORE, AFTER, FOLLOWED BY…; v některých databázích je u operátorů vzdálenost výrazů nastavena a nemůžete si ji volit. • fráze “ ” - řetězec slov, které se v bibliografickém záznamu či textu dokumentu musí vyskytovat v přesném tvaru a pořadí vedle sebe • truncation * – krácení na slovní kořen (psycholog*) • wild cards ? * – zástupné znaky (filo?ofie)
 8. 8. Elektronické informační zdroje MU Přístup přes: • portál EIZ MU http://ezdroje.muni.cz • web knihovny http://knihovna.phil.muni.cz  Katalogy a databáze  Elektronické informační zdroje • EBSCO Discovery Service (EDS) = nový způsob vyhledávání informací na MU • vzdálený přístup pro studenty a vyučující MU  přes OpenVPN, proxy
 9. 9. Příklad č. 1 • Téma práce: „literární překlad“
 10. 10. Příklad č. 1 - řešení • EDS =>Základní vyhledávání • V poli „Klíčová slova“ hledáme „literary translation“. Výsledkem je více než 500 000 záznamů. V dalším kroku zúžíme dotaz na „Knihy“ a „eKnihy“, výsledků je 180 000. • Bude třeba dotaz více specifikovat (práce s tématy, daty vydání apod.).
 11. 11. Služby EIZ MU • Metalib - metavyhledávač umožňuje současně jedním dotazem prohledávat různé databáze dostupné pro MU - http://metalib.muni.cz; pěkný návod pro práci s Metalibem připravili kolegové knihovníci z Ústřední knihovny FSS • Sfx („Special Effects“) - služba, která propojuje bibliografické a abstraktové databáze s plnými texty článků dostupných pro MU, online katalogem MU či webovými službami (Google Scholar) - umožňuje vytvořit jednotnou databázi elektronických časopisů zakoupených pro MU a kategorizovat je podle oborů  Portál elektronických časopisů MU → ttp://sfx.muni.cz/sfxlcl3/az/MUNI  Portál elektronických knih MU → http://sfx.muni.cz/sfxlcl3/azbook/MUNI
 12. 12. E-knihy pro MU • ebrary Academic Complete • EBSCO eBooks • GALE e-books • Wiley e-books • eReading
 13. 13. ebrary Academic Complete • multioborová kolekce více než 77 tisíc odborných knih v elektronické podobě • zahrnuje také humanitní a společenské obory (vzdělávání, umění, historie, lingvistika, literatura, psychologie, religionistika, také počítačovou vědu a techniku) • nabízí řadu pokročilých funkcí, které velmi usnadňují práci s elektronickými knihami (stahování knih, podtrhávání, komentování, sestavování osobních knihovniček…) • přístup přes portál EIZ MU http://ezdroje.muni.cz • nápovědy a další materiály dostupné na infozdroje.cz
 14. 14. Vyhledávání v ebrary Academic Complete • možný start práce s ebrary: Souborný katalog MU • volba vhodného tematického okruhu • nastudování nápovědy, tipů pro vyhledávání a další práci s e-knihami • využít různé vyhledávací funkce systému (rozšířené vyhledávání, „selected subjects“) • formulace rešeršního dotazu – klíčová slova, synonyma, nezadávat tzv. stop slova • při větším množství nalezených informací dotaz více zpřesnit, při nedostatku nalezených informací dotaz zobecnit
 15. 15. Práce s vyhledanými e-knihami • pro plnou funkčnost je nutné se zaregistrovat/přihlásit • většinu možností práce s textem nabízí zobrazení QuickView • pohyb v publikaci je možný listováním stránkami nebo podle hledaných výrazů • InfoTools nabízí práci s externími zdroji (mapy, slovníky, vyhledávače, zpravodajství…) a také externí kopírování včetně citace a tisku dokumentu • text je možné podtrhávat, vkládat do něj komentáře/poznámky a hypertextové odkazy • ebrary Reader umožňuje převést text na mluvené slovo • Bookshelf slouží pro ukládání knih, poznámek a další práce s textem; umožňuje třídění do složek; složky je dále možné sdílet do citačních manažerů, odesílat emailem nebo sdílet prostřednictvím externího odkazu
 16. 16. Stahování e-knih do PC/čtečky/mobilního zařízení • nutné využití softwaru Adobe Digital Editions • u knih z ebrary Academic Complete je možné „půjčení“ na 14 dnů • u individuálně zakoupených knih je lhůta pro „půjčení“ 7 dnů (licence většinou jen pro 1 uživatele!) • max. 10 položek na 1 uživatelský účet • další informace o stahování e-knih z ebrary najdete na Portálu EIZ MU
 17. 17. Příklad č. 2 • Téma práce: „násilí v literatuře“
 18. 18. Příklad č. 2 - řešení • Databáze ebrary Academic Complete =>Simple search • Do pole pro vyhledávání jsme zadali „violen* literature“. Výsledkem je 47 záznamů. • Náš další postup se bude odvíjet od toho, jak relevantní záznamy jsme tímto dotazem získali. Pravděpodobně bychom dotaz ještě zúžili pomocí nabízených klíčových slov.
 19. 19. EBSCO eBooks • multioborová kolekce odborných i beletristických knih v elektronické podobě • zahrnuje také humanitní a společenské obory (vzdělávání, umění, historie, lingvistika, literatura, psychologie, religionistika) • nabízí možnost dočasného stahování knih, vkládání komentářů, hledání ve slovníku, tisku, exportu citací • přístup přes portál EIZ MU http://ezdroje.muni.cz, kde najdete i nápovědy a další materiály
 20. 20. Práce s vyhledanými e-knihami • pro plnou funkčnost je nutné se zaregistrovat/přihlásit • pohyb v publikaci je možný listováním stránkami nebo podle hledaných výrazů • k dispozici je výkladový slovník (aj) • do textu je možné vkládat komentáře/poznámky a hypertextové odkazy • je možné generovat a exportovat citaci v různých formátech
 21. 21. Stahování e-knih do PC/čtečky/mobilního zařízení • nutné využití softwaru Adobe Digital Editions • možné je „půjčení“ na 1-7 dnů • max. 10 položek na 1 uživatelský účet • další informace o stahování e-knih z ebrary najdete na Portálu EIZ MU
 22. 22. GALE e-books • virtuální knihovna vybraných elektronických encyklopedických knih z nakladatelství GALE • nabízí více než 30 elektronických encyklopedií a e-knih z oblasti sociálních věd, obchodu, práva, vzdělávání a dalších oblastí • nabízí možnost prohledání publikace, stahování knih (po částech), poslouchání textu, stahování MP3, překlad do jiných jazyků, hledání ve výkladovém slovníku, export citací, tisk • přístup přes portál EIZ MU http://ezdroje.muni.cz • nápovědy a další materiály dostupné na infozdroje.cz
 23. 23. Práce s vyhledanými e-knihami • pohyb v publikaci je možný procházením obsahu nebo podle hledaných výrazů • k dispozici je výkladový slovník (aj) • je možné stahování knih (po částech) • jednotlivé kapitoly lze poslouchat nebo stáhnout ve formátu MP3 • texty je možné přeložit např. do němčiny, ruštiny nebo portugalštiny • je možné generovat a exportovat citaci v různých formátech • jednotlivé kapitoly je možné vytisknout
 24. 24. Stahování e-knih do PC/čtečky/mobilního zařízení • pouze po částech/kapitolách • dostupné formáty: PDF, PDF pro Kindle, html; u zvukových souborů MP3
 25. 25. • do databáze eBook Academic Subscription Collection • nabízí přístup k plnému textu více než 117 000 akademických titulů • pokrývá široké spektrum oborů od ekonomie a obchodu, přes medicínu vědu a strojírenství až po humanitní obory • databáze je dostupná do 31.12.2013 na platformě EBSCO host Aktuálně: zkušební přístup
 26. 26. Wiley e-books • virtuální knihovna vybraných 7 elektronických encyklopedických knih • pro studenty FF jsou zajímavé především tituly Handbook of Psychology a Encyklopedia of Imaging Science & Technology • nabízí možnost prohledání publikace, stahování knih (po částech, html), export citací, tisk • přístup přes portál EIZ MU http://ezdroje.muni.cz
 27. 27. eReading Prostřednictvím systému eReading máme aktuálně zakoupené tyto publikace: – Psychiatrie – minimum pro praxi (4. vydání) – Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách – Etika pro pomáhající profese – Riziková společnost – Nezaměstnanost jako sociální problém – Úvahy o postmoderní době •tyto knihy je možné si zdarma natrvalo stáhnout, je třeba využít systém eReading •přístup přes web knihovny http://knihovna.phil.muni.cz/nase- sluzby/e-knihy/ereading/
 28. 28. Děkuji za pozornost Mgr. Tereza Matýsová reference@phil.muni.cz Ústřední knihovna FF MU http://knihovna.phil.muni.cz Facebook http://www.facebook.com/rs.knihovnaffmu

×