Průvodce databázemi pro studenty Ústavu klasických studií

1,237 views

Published on

Podpůrná prezentace k lekci informačního vzdělávání Ústřední knihovny FF MU, konané na vyžádání vyučující 3. listopadu 2011. Nejedná se o plnohodnotnou verzi lekce, prezentace slouží především jako zdroj odkazů představených na lekci.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,237
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • TDKIV: Integrovaný systém zahrnující soubor elektronických informačních zdrojů a služeb umožňující získávání, zpracovávání, vyhledávání a využívání informací v tomto systému uložených. Digitální knihovny jsou zpřístupňovány prostřednictvím počítačových sítí. Účelem budování digitální knihovny je poskytnout uživatelům možnost jednotného přístupu k digitálním anebo digitalizovaným dokumentům, případně i k sekundárním informacím o tištěných primárních zdrojích, uložených ve fondu knihovny.
 • + +
 • Průvodce databázemi pro studenty Ústavu klasických studií

  1. 1. Průvodce databázemi pro studenty Ústavu klasických studií Ústřední knihovna FF MU http://knihovna.phil.muni.cz 3. 11. 2011
  2. 2. Obsah dnešní lekce • Cíl dnešní lekce • Obecné informace o elektronických informačních zdrojích (dále jen EIZ) • Portál EIZ MU – služby Portálu - vhodné oborové zdroje dostupné na Portálu • Představení EIZ vhodných pro studenty Ústavu klasických studií
  3. 3. Co jsou EIZ • EIZ jsou informační zdroje, které jsou uchovávány v elektronické podobě a jsou dostupné v prostředí počítačových sítí nebo prostřednictvím jiných technologií distribuce digitálních dat (např. na discích CD-ROM, DVD) [definice dle TDKIV] • Liší se tématikou, typem, rozhraním – většinou však všechny nabízejí podobné možnosti a způsoby vyhledávání: Prohlížení – listování, rejstříky, indexy Vyhledávání – jednoduché vyhledávání, pokročilé vyhledávání
  4. 4. Druhy EIZ Z hlediska typů: • elektronické katalogy knihoven • profesionální informační databáze (od předních vydavatelů, e-časopisy, e-knihy…) • oborové portály • digitální knihovny • další informační zdroje na internetu • primární (plnotextové – časopisy, knihy, encyklopedie…) • sekundární (bibliografické, abstraktové, citační db…) • terciální (databáze databází, soupisy…) Z hlediska tématického a oborového: • multioborové • specializované - zdroje zaměřené na konkrétní obor Z hlediska dostupnosti: • volně dostupné (veřejně přístupné) • licencované (profesionální informační databáze, přístupné na základě licenčních smluv)
  5. 5. Odborné (profesionální) licencované databáze Databáze = soubor uspořádaných dat, který vzniká zpracováním informací v rámci určitého informačního systému [J. Kotrlová, 2008] Druhy databází • podle formy: Bibliografické/abstraktové - bibliografické záznamy + abstrakty; sekundární zdroj, který informuje o existenci primárního zdroje; oborové databáze (Art & Design Collection, LISTA, Medline…) Faktografické - konkrétní údaje; textový nebo numerický charakter, encyklopedie (PubChem, Encyclopedia of Popular Music…) Plnotextové - plné texty (full text) primárních pramenů (e-časopisy, e-knihy, dizertace, noviny…) (JSTOR, Gale e-books…) Citační - citační ohlasy, impact faktory časopisů (Web of Science, SCOPUS…)
  6. 6. Proč využívat odborné (profesionální) databáze Internet „x“ odborné databáze Volně dostupné zdroje na internetu • mnoho kvalitních, ale i mnoho nedůvěryhodných informací  potřeba ověřovat, posuzovat (kdo text publikoval, kdy, kde; jazyk, reference, citovaná literatura, aktualizace apod.) Odborné licencované databáze • jistota kvality informací (významní nakladatelé, recenzované zdroje) • přidaná hodnota od informačních specialistů • lepší vyhledávací možnosti  přesnější výsledky vyhledávání • snaha producentů databází o přívětivé uživatelské rozhraní (GUI), intuitivní vyhledávání, nadstavbové funkce pro pohodlnější práci se zdroji (osobní konta, překlady, alerty, tagování, sdílení, generování citací atd.) • … a v případě potřeby vždy po ruce knihovník  (referenční služby 1.,2.,3. p., na mailu reference@phil.muni.cz nebo ICQ: 362131842)
  7. 7. Služby EIZ MU • Metalib - nástroj pro integraci různých EIZ; metavyhledávač umožňuje současně jedním dotazem prohledávat různé databáze dostupné pro MU - http://metalib.muni.cz • SFX – („Special Effects“) slouží k propojení bibliografických a abstraktových databází s plnými texty článků dostupných pro MU, online katalogem MU či webovými službami (Google Scholar) – tzv. inteligentní či kontextově citlivé linkování • umožňuje vytvořit jednotnou databázi elektronických časopisů zakoupených pro MU a kategorizovat je podle oborů → Portál elektronických časopisů MU http://sfx.muni.cz/sfxlcl3/az/MUNI • Citation linker - nástroj pro vyhledávání e-článků, časopisů či knih na základě citačních údajů, propojen se službou SFX na dohledávání plných textů http://sfx.muni.cz/sfxlcl3/cgi/core/citation-linker.cgi
  8. 8. Nové služby v SFX • SHERPA/RoMEO - ověření autorských práv u časopisů v projektu SHERPA/RoMEO (open access iniciativa) (více informací např. na http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/630. html) • SCImago Journal & Country Rank – nová metodika hodnocení časopisů (Scopus/Elsevier) • Journal Citation Reports – odkaz na impakt faktory daného časopisu v databázi JCR (Journal Citation Reports) v rámci ISI Web of Knowledge • Propojení na Citace.com – generátor citací
  9. 9. Obecné zásady při vyhledávání v EIZ • definování tématu - klíčová slova, synonyma, vztahy mezi nimi • volba vhodného zdroje – dle oboru, typu dokumentu… ( Co chci hledat? články, knihy, fakta; v čj, aj, …) • nastudování nápovědy, FAQ, ukázky vyhledávání, tutoriály • využít různé vyhledávací funkce systému – rejstříky x jednoduché či pokročilé vyhledávání… • formulace rešeršního dotazu – nezadávat např. „stop“ slova; využít booleovské operátory, proximitní operátory, vyhledávání frází aj. • zvolit kritéria a omezení pro vyhledávání (časové, jazykové, geografické omezení, podle druhu dokumentu, fulltext, výběr dílčí báze/katalogu atd.) • při větším množství nalezených informací dotaz více zpřesnit, při nedostatku nalezených informací dotaz zobecnit • využít personalizované funkce systému – většinou po přihlášení; možnost ukládání výsledků, odesílání e-mailem, alert, sdílení atp.
  10. 10. Operátory a zástupné znaky pro tvorbu rešeršního dotazu • booleovské (logické) operátory - definují vazby mezi vyhledávacími výrazy (zúžení/rozšíření dotazu) AND – (+ nebo &) současný výskyt obou vyhledávacích termínů, zužuje dotaz OR – alespoň jeden z vyhledávacích termínů, rozšiřuje dotaz NOT – vylučuje dokumenty obsahující zadaný termín • proximitní operátory (distanční, vzdálenostní, poziční operátory) - určují vzájemnou vzdálenost a pořadí vyhledávacích výrazů NEAR – urč. vzdálenost výrazů od sebe nezávisle na pořadí (počet slov, většinou do 10) ADJ (adjacent) – sousedící výrazy, nezávisle na pořadí WITH Pozn. Operátory se mohou v různých databázích lišit, můžete se setkat např. s operátory %n (= s číslem), !n (Aleph); WITHIN, BEFORE, AFTER, FOLLOWED BY…; v některých databázích je u operátorů vzdálenost výrazů nastavena a nemůžete si ji volit. • fráze “ ” - řetězec slov, které se v bibliografickém záznamu či textu dokumentu musí vyskytovat v přesném tvaru a pořadí vedle sebe • truncation * – krácení na slovní kořen (psycholog*) • wild cards ? * – zástupné znaky (filo?ofie)
  11. 11. Multioborové databáze MU Příklady: • ProQuest Central • EBSCO • SpringerLINK • ScienceDirect • Wiley InterScience • JSTOR
  12. 12. Databáze MU pro klasická studia •  Litterae Ante Portas   •  MANUSCRIPTORIUM   Související databáze: • Analecta hymnica digitalis - databáze středověkých latinských textů (zejména pro muzikology)  
  13. 13. E-knihy pro MU (výběr) Příklady: • GALE e-books • ebrary Academic Complete (nyní ebrary pod ProQuestem, rozhraní zatím zůstává) • Wiley e-books • další elektronické knihy viz portál EIZ MU
  14. 14. Elektronické katalogy knihoven OPAC (Online Public Acces Catalogue) – veřejně dostupný online katalog • Souborný katalog = knihovní katalog obsahující částečně nebo v úplnosti záznamy dokumentů více než jedné knihovny nebo informační instituce. Záznamy obsahují sigly knihoven, které identifikují vlastníka dokumentu. [definice dle TDKIV] SK - národní, mezinárodní, institucionální, oborové, pro určitý typ dokumentů, např. seriály… Souborný katalog ČR http://skc.nkp.cz Souborný katalog MU http://aleph.muni.cz - součástí je i katalog ÚK FF MU SKAT (Souborný katalog odborné literatury veřejných knihoven) - http://www.skat. cz • Elektronický katalog jedné knihovny Katalog MZK http://aleph.mzk.cz       Katalog Knihovny KKS FLÚ AV ČR http://sd.ruk.cuni.cz/tinweb/kksavcr/tw 
  15. 15. Oborové brány, portály, rozcestníky Oborová brána = služba v síťovém prostředí, určená pro zprostředkování přístupu k vybraným online informačním zdrojům určitého oborového nebo tematického zaměření [definice dle TDKIV] • Mnoho zahraničních oborových bran (subject gateways) Infomine http://infomine.ucr.edu Intute http://www.intute.ac.uk Voice of the Shuttle : web site for humanities research http://vos.ucsb.edu/index.asp
  16. 16. Digitální knihovny Digitální knihovna = spravovaná sbírka informací spolu s odpovídajícími službami, přičemž informace jsou uloženy v digitální podobě a jsou dostupné prostřednictvím sítě. [W.Y.Arms, 2000] další definice např. v TDKIV • Perseus Digital Library http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ • The Internet Calssics Archive http://classics.mit.edu/ • Internet Sacred Text Archive – Calssics http://www.sacred-texts.com/cla/index.htm Příklady multioborových digitálních knihoven: • Europeana http://www.europeana.eu • Internet Archive http://www.archive.org • CiteSeerx http://citeseerx.ist.psu.edu • Project Gutenberg http://www.gutenberg.org • Manuscriptorium http://www.manuscriptorium.com • Kramerius NK ČR http://kramerius.nkp.cz • Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) http://www.ndltd.org • dissonline.de http://www.dissonline.de/index.htm … na internetu mnoho digitálních knihoven
  17. 17. Weby institucí a další zdroje • Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR http://www.ics.cas.cz/ (Výzkumné úkoly, Knihovna, Databáze, Časopisy…) • Ústav řeckých a latinských studií FF UK http://urls.ff.cuni.cz/ • http://klasickastudia.webnode.cz/ (spravuje J. Roztočil, Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních FF MU http://www. phil.muni.cz/wsvj/) • FB skupina Přestaňte sekat latinu – naučte se latinsky!
  18. 18. Pro obor klasická studia: • Listy filologické http://lf.clavmon.cz/ • Eirene. Studia Graeca et Latina http://olympos.cz/Antika/Eirene.htm • Seznam časopisů Kabinetu pro klas. studia FÚ AV ČR – kromě časopisů dostupných přes licencované databáze obsahuje i volně dostupné časopisy (Free, Open Access) • Graeco-Latina Brunensia (dříve: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, N, Řada klasická) – v ÚK FF, sign. 807=SPFF/x (+ chystaná digitalizace všech sborníků FF MU) Multioborové: • Elektronische Zeitschriftenbibliothek (Elektronická knihovna časopisů) - kromě informací o titulech časopisů dostupných pro zúčastněné instituce v rámci jejich zakoupených EIZ obsahuje i záznamy volně dostupných časopisů; třídění abecedně, dle oborů + vyhledávání • DOAJ – adresář časopisů s otevřeným přístupem (Open Access) E-časopisy, vyhledávání článků
  19. 19. Děkuji za pozornost Mgr. Tereza Matýsová, Mgr. Eva Trochtová reference@phil.muni.cz Ústřední knihovna FF MU http://knihovna.phil.muni.cz Facebook http://www.facebook.com/rs.knihovnaffmu
  20. 20. Použité zdroje • ARMS, William Y. Digital libraries. Cambridge, Mass.: MIT Press, c2000. x, 287 s. ISBN 0262011808. • BARTOŠEK, Miroslav. Efektivně na elektronické informační zdroje. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212- 0901, 2009, roč. XIX, č. 4, s. 6-9. Dostupné také z: http://www.ics.muni.cz/bulletin/articles/611.html • BARTOŠEK, Miroslav. EIZ a digitální knihovny [online]. [vid. 2011-02-18]. Dostupné na www: <http://kourilova.cz/eiz_bartosek.ppt >. • KOTRLOVÁ, Jindřiška. Psychologické elektronické knihovny a databáze [online]. Českomoravská psychologická společnost, 2008 [vid. 2011-02-16]. Dostupné z:  <http://cmps.ecn.cz/dl/psych- db.pdf>. • KREJČÍŘ, Vlastimil. Nástroje pro práci s elektronickými informačními zdroji MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2010, roč. XX, č. 3, s. 3-7. Dostupné také z: http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/634.html • KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, c2005 [vid. 2011-02-17]. Dostupné z: <http://aleph.nkp.cz/cze/KTD>. • KURZ práce s informacemi [online]. Brno: Masarykova univerzity, 2010 [cit. 2011-20-17]. Dostupný v rámci informačního systému MU.

  ×