Elektronické informační zdroje pro studium humanitních oborů

423 views

Published on

Prezentace obsahuje stručný přehled informačních zdrojů důležitých a/nebo vhodných pro studenty humanitních oborů.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
423
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • TDKIV: Integrovaný systém zahrnující soubor elektronických informačních zdrojů a služeb umožňující získávání, zpracovávání, vyhledávání a využívání informací v tomto systému uložených. Digitální knihovny jsou zpřístupňovány prostřednictvím počítačových sítí. Účelem budování digitální knihovny je poskytnout uživatelům možnost jednotného přístupu k digitálním anebo digitalizovaným dokumentům , případně i k sekundárním informacím o tištěných primárních zdrojích, uložených ve fondu knihovny.
 • + +
 • Elektronické informační zdroje pro studium humanitních oborů

  1. 1. Elektronické databáze pro studium humanitních oborůÚstřední knihovna FF MUhttp://knihovna.phil.muni.cz7. 3. 2013
  2. 2. Obsah dnešní lekce• Obecné informace o elektronických informačních zdrojích (dále jen EIZ)• Portál EIZ MU – služby Portálu - zdroje dostupné na Portálu vhodné pro studium humanitních oborů• Představení konkrétních EIZ; ukázky práce s nimi
  3. 3. Co jsou EIZ• EIZ jsou informační zdroje, které jsou uchovávány v elektronické podobě a jsou dostupné v prostředí počítačových sítí nebo prostřednictvím jiných technologií distribuce digitálních dat (např. na discích CD-ROM, DVD) [definice dle TDKIV]• Liší se tématikou, typem, rozhraním – většinou však všechny nabízejí podobné možnosti a způsoby vyhledávání: Prohlížení – listování, rejstříky, indexy Vyhledávání – jednoduché vyhledávání, pokročilé vyhledávání
  4. 4. Druhy EIZZ hlediska typů:• elektronické katalogy knihoven (např. online katalog Aleph)• profesionální informační databáze (zdroje od předních vydavatelů, e-časopisy, e-knihy…) (např. Science Direct)• oborové portály (např. ART: Umění a architektura)• digitální knihovny (např. Národní digitální knihovna)• další informační zdroje na internetu (např. informační zdroje na internetu)• primární (plnotextové – časopisy, knihy, encyklopedie…) (např. GALE e-books)• sekundární (bibliografické, abstraktové, citační db…) (např. databáze časopisů Ulrich´s)• terciální (databáze databází, soupisy …) (např. soupis českých oborových bibliografií )Z hlediska tématického a oborového:• multioborové (např. ProQuest Central)• specializované - zdroje zaměřené na konkrétní obor (např. Art Full Text)Z hlediska dostupnosti:• volně dostupné (veřejně přístupné) (např. (např. Directory of open access journals, DOAJ)• licencované (profesionální informační databáze, přístupné na základě licenčních smluv) (např. EBSCO)
  5. 5. Odborné (profesionální) licencované databáze• Druhy databází podle obsahu:• Bibliografické/abstraktové- obsahují bibliografické záznamy + abstrakty; sekundární zdroj, který informuje o existenci primárního zdroje; oborové databáze (např. LISTA, ERIC )• Faktografické- najdeme v nich konkrétní údaje; mají textový nebo numerický charakter, typickým příkladem jsou online encyklopedie (např. Oxford Art Online, ELIS)• Plnotextové- obsahují plné texty (full text) primárních pramenů (e-časopisy, e-knihy, dizertace, noviny…) (např. JSTOR, Gale e-books)• Citační- jsou důležité pro hodnocení vědy; jsou v nich k dispozici citační ohlasy, impact faktory časopisů (např. Web of Science, SCOPUS)
  6. 6. Proč využívat odborné (profesionální) databázeInternet• jsou informace důvěryhodné? (autor, jazyk, stylistika, reference, citovaná literatura, aktualizace apod.)• mnoho kvalitních odborných informací je volně dostupných (Google Scholar, Scirus, digitální knihovny, otevřené archivy, oborové portály..) většinou vytvářené univerzitami, akademickými institucemi či národními knihovnami…• blogy odborníkůOdborné zdroje/databáze:• jistota kvality informací (významní nakladatelé, recenzované zdroje)• přidaná hodnota od informačních specialistů (informace vkládají/spravují odborníci)• lepší vyhledávací možnosti• snaha producentů databází o přívětivé uživatelské rozhraní, intuitivní vyhledávání, nadstavbové funkce pro pohodlnější práci se zdroji (osobní konta, překlady, alerty, tagování, sdílení, generování citací atd.)• … a v případě potřeby vždy po ruce knihovník  (referenční služby 1.,2.,3. p., na mailu reference@phil.muni.cz nebo ICQ: 362131842)
  7. 7. Obecné zásady při vyhledávání v EIZ• definování tématu - klíčová slova, synonyma, vztahy mezi nimi• volba vhodného zdroje – dle oboru, typu dokumentu… ( Co chci hledat? články, knihy, fakta; v čj, aj, …)• nastudování nápovědy, FAQ, ukázky vyhledávání, tutoriály• využít různé vyhledávací funkce systému – rejstříky x jednoduché či pokročilé vyhledávání…• formulace rešeršního dotazu – nezadávat např. „stop“ slova; využít booleovské operátory, proximitní operátory, vyhledávání frází aj.• zvolit kritéria a omezení pro vyhledávání (časové, jazykové, geografické omezení, podle druhu dokumentu, fulltext, výběr dílčí báze/katalogu atd.)• při větším množství nalezených informací dotaz více zpřesnit, při nedostatku nalezených informací dotaz zobecnit• využít personalizované funkce systému – většinou po přihlášení; možnost ukládání výsledků, odesílání e-mailem, alert, sdílení atp.
  8. 8. Operátory a zástupné znaky pro tvorbu rešeršního dotazu• booleovské (logické) operátory - definují vazby mezi vyhledávacími výrazy (zúžení/rozšíření dotazu) AND – (+ nebo &) současný výskyt obou vyhledávacích termínů, zužuje dotaz OR – alespoň jeden z vyhledávacích termínů, rozšiřuje dotaz NOT – vylučuje dokumenty obsahující zadaný termín• proximitní operátory (distanční, vzdálenostní, poziční operátory) - určují vzájemnou vzdálenost a pořadí vyhledávacích výrazů NEAR – urč. vzdálenost výrazů od sebe nezávisle na pořadí (počet slov, většinou do 10) ADJ (adjacent) – sousedící výrazy, nezávisle na pořadí WITH Pozn. Operátory se mohou v různých databázích lišit, můžete se setkat např. s operátory %n (= s číslem), !n (Aleph); WITHIN, BEFORE, AFTER, FOLLOWED BY…; v některých databázích je u operátorů vzdálenost výrazů nastavena a nemůžete si ji volit.• fráze “ ” - řetězec slov, které se v bibliografickém záznamu či textu dokumentu musí vyskytovat v přesném tvaru a pořadí vedle sebe• truncation * – krácení na slovní kořen (psycholog*)• wild cards ? * – zástupné znaky (filo?ofie)
  9. 9. Služby EIZ MU• Metalib - metavyhledávač umožňuje současně jedním dotazem prohledávat různé databáze dostupné pro MU - http://metalib.muni.cz; pěkný návod pro práci s Metalibem připravili kolegové knihovníci z Ústřední knihovny FSS• Sfx („Special Effects“) - služba, která propojuje bibliografické a abstraktové databáze s plnými texty článků dostupných pro MU, online katalogem MU či webovými službami (Google Scholar) - umožňuje vytvořit jednotnou databázi elektronických časopisů zakoupených pro MU a kategorizovat je podle oborů  Portál elektronických časopisů MU → ttp://sfx.muni.cz/sfxlcl3/az/MUNI  Portál elektronických knih MU → http://sfx.muni.cz/sfxlcl3/azbook/MUNI
  10. 10. Příklad č. 1• Téma práce: „literární překlad“
  11. 11. Příklad č. 1 - řešení• Pokročilé vyhledávání => Multioborové zdroje filozofické fakulty.• Do pole „Předmět“ jsme zadali „literary translation*“. Výsledkem je více než 4 000 záznamů.• Náš další postup se bude odvíjet od toho, jak relevantní záznamy jsme tímto dotazem získali a hlavně v které/ých databázi/ích to bylo. Ty bude nejlepší prohledat již konkrétně.
  12. 12. Multioborové databáze MUPříklady:• ProQuest Central• EBSCO• SpringerLINK• ScienceDirect• Wiley InterScience• JSTOR
  13. 13. Příklad č. 2• Téma práce: „srovnání české a ruské gramatiky“
  14. 14. Příklad č. 2 - řešení• Databáze ProQuest =>Advanced search• Do pole „Abstract“ jsme zadali „czech“; tamtéž „russia*“ a stejně tak „grammar*“. Výsledkem je 14 záznamů.• Náš další postup se bude odvíjet od toho, jak relevantní záznamy jsme tímto dotazem získali.
  15. 15. E-knihy pro MU (výběr)Příklady:• GALE e-books• ebrary Academic Complete• Wiley e-books• další elektronické knihy viz portál EIZ MU
  16. 16. Příklad č. 3• Téma práce: „řecké antické památky“
  17. 17. Příklad č. 3 - řešení• Databáze ebrary Academic Complete =>Advanced search• Do pole „Text and Key Fields“ jsme zadali „ancient sights“ a do poble „Subject“ jsme zadali „greece“. Výsledkem je 91 záznamů.• Náš další postup se bude odvíjet od toho, jak relevantní záznamy jsme tímto dotazem získali. Pravděpodobně bychom dotaz ještě zúžili pomocí nabízených klíčových slov.
  18. 18. Elektronické katalogy knihoven• Souborný katalog = knihovní katalog obsahující částečně nebo v úplnosti záznamy dokumentů více než jedné knihovny nebo informační instituce. Záznamy obsahují sigly knihoven, které identifikují vlastníka dokumentu. [definice dle TDKIV] SK - národní, mezinárodní, institucionální, oborové, pro určitý typ dokumentů, např. seriály… Souborný katalog ČR http://skc.nkp.cz Souborný katalog MU http://aleph.muni.cz - součástí je i katalog ÚK FF MU SKAT (Souborný katalog odborné literatury veřejných knihoven) - http://www.skat.cz• Elektronický katalog jedné knihovny Katalog MZK http://aleph.mzk.cz Katalog Knihovny KKS FLÚ AV ČR http://sd.ruk.cuni.cz/tinweb/kksavcr/tw
  19. 19. Oborové brány, portály, rozcestníkyOborová brána = služba v síťovém prostředí, určená pro zprostředkování přístupu k vybraným online informačním zdrojům určitého oborového nebo tematického zaměření [definice dle TDKIV]• Vybrané zahraniční oborové brány (subject gateways) Infomine http://infomine.ucr.edu Intute http://www.intute.ac.uk Voice of the Shuttle: web site for humanities research http://vos.ucsb.edu/index.asp
  20. 20. Digitální knihovnyDigitální knihovna = spravovaná sbírka informací spolu s odpovídajícími službami, přičemž informace jsou uloženy v digitální podobě a jsou dostupné prostřednictvím sítě. [W.Y.Arms, 2000] další definice např. v TDKIV• Perseus Digital Library http://www.perseus.tufts.edu/hopper/• The Internet Calssics Archive http://classics.mit.edu/• Internet Sacred Text Archive – Classics http://www.sacred-texts.com/cla/index.htmPříklady multioborových digitálních knihoven:• Europeana http://www.europeana.eu• Internet Archive http://www.archive.org• CiteSeerx http://citeseerx.ist.psu.edu• Project Gutenberg http://www.gutenberg.org• Manuscriptorium http://www.manuscriptorium.com• Kramerius NK ČR http://kramerius.nkp.cz• Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) http://www.ndltd.org• dissonline.de http://www.dissonline.de/index.htm
  21. 21. E-časopisy, vyhledávání článků mimo předplatné MU• Elektronische Zeitschriftenbibliothek (Elektronická knihovna časopisů) - kromě informací o titulech časopisů dostupných pro zúčastněné instituce v rámci jejich zakoupených EIZ obsahuje i záznamy volně dostupných časopisů; třídění abecedně, dle oborů + vyhledávání• DOAJ – adresář časopisů s otevřeným přístupem (Open Access)
  22. 22. Děkuji za pozornostMgr. Tereza Matýsová, Mgr. Eva Trochtová reference@phil.muni.cz Ústřední knihovna FF MU http://knihovna.phil.muni.cz Facebook http://www.facebook.com/rs.knihovnaffmu
  23. 23. Použité zdroje• ARMS, William Y. Digital libraries. Cambridge, Mass.: MIT Press, c2000. ISBN 0262011808.• BARTOŠEK, Miroslav. Efektivně na elektronické informační zdroje. Zpravodaj ÚVT MU [online]. 2009, XIX, č. 4, s. 6-9, 14. 11. 2011 [cit. 2012-10-17]. ISSN 1212-0901. Dostupné z: http://www.ics.muni.cz/bulletin/articles/611.html• BARTOŠEK, Miroslav. EIZ a digitální knihovny [online]. 2005 [cit. 17. 10. 2012]. Dostupné z: http://kourilova.cz/eiz_bartosek.ppt• KOTRLOVÁ, Jindřiška. Psychologické elektronické knihovny a databáze [online]. Českomoravská psychologická společnost, 2008 [cit. 17. 10. 2012]. Dostupné z: http://cmps.ecn.cz/dl/psych- db.pdf• KREJČÍŘ, Vlastimil. Nástroje pro práci s elektronickými informačními zdroji MU. Zpravodaj ÚVT MU. [online]. 2010, XX, č. 3, s. 3-7, 14. 11. 2011 [cit. 2012-10-17 ISSN]. 1212-0901. Dostupné z: http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/634.html• KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV). c2009 [online]. Praha: Národní knihovna ČR, c2009 [cit. 2012-10-17]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/cze/KTD• KURZ práce s informacemi [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2010 [cit. 2012-10-17]. Dostupný v rámci Informačního systému MU.

  ×