Feature writing

1,830 views

Published on

Presented by Fr. Roland Salvaña

Seminar-Workshop on the Parish Newsletter
Bahay Pari Conference Room
San Carlos Seminary
13 August 2011

Published in: Education, News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,830
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Feature writing

 1. 1. PAGSUSULATPARA SA NEWSLETTERNG PAROKYA<br />
 2. 2. Bakitkailangangmagsulat?Bakitkailanganggumawangisang newsletter parasaparokya?1. Upangmaitala at maipabatidangmgaginawa, ginagawa at gagawinngparokya;<br />
 3. 3. 2.Upang maitala at maipabatidangtagumpay at mgamaaari pang pagbutihinsaparokya;3. Upangdahan-dahangmabuoangkasaysayanngparokya at, nangsagayon, malikhaangisangmasmatatagna “institutional memory”;<br />
 4. 4. 4. Upanghigitnamagkakilalananangmgaministeryo at mgaorganisasyonnagumagalawsaloobngparokya;<br />
 5. 5. 5. UpangmagabayanangMananampalatayasateritoryongparokyasapaghanapngparaan kung paanosilahigitnamakatulongsaparokya at kung paanonilahigitnamapalagoangkanilangbuhay-pananampalataya;<br />
 6. 6. 6. Upangmaipaabotsamasmalawakangkomunidadsalabasngparokyaangmganangyayarisaloobngparokya;<br />
 7. 7. 7. UpangmaipaabotsaMananampalatayasateritoryongparokyaangiba’tibangmahalagangusapinna may kinalamansakanilangbuhay at pagigingKristiyano. (Halimbawa. Pastoral Letter ngArsobispong Manila hinggilsa RH Bill. <br />
 8. 8. Anoangmaaaringgawinupanghigitnamagingmabutingmanunulatparasa newsletter ngparokya?<br />
 9. 9. 1. PagpapalawakngKaalamanhinggilsaparokya.2. PagsasanayngmgaKakayahansaPagsusulat.3. PagsasanayngOryentasyon.<br />
 10. 10. Pagsasanayngkaalamanhinggilsaparokya.1. Kasaysayan2. Mgaministeryo3. Mgaorganisasyon4. Mgaiskedyul5. Teritoryongnasasakupan<br />
 11. 11. Pagsasanayngmgakakayahansapagsusulat1. Balita2. Opinyon3. Editoryal4. Feature5. Report6. MalikhangPagsulat<br />
 12. 12. PagsasanayngOryentasyon1. Pagpapatalasngkakayahangmagmasid.2. Pagpapatalasng “sense of the parish, sense of the Church.”3. Pagpapalalimngpagpapamahalsaparokya at buongSimbahan.<br />
 13. 13. MgaIbigMaabotsaArawna Ito1. Malawaknakaalamanhinggilsaparokya.2. Nakapagsulatngbalita, opinyon, at feature.3. Nakaangkinngkaalamanhinggilsaiba’tibangbahaging newsletter.<br />
 14. 14. 4. Nakaangkinngkaalamanhinggilsa layout ng newsletter.5. Sa tulongngkapwamgamanunulat, nakabuongisang “dummy” parasaisang parish newsletter.<br />
 15. 15. Pagsusulatng FEATURE ARTICLEInteresantengPaksa1. Tao / Personalidad2. Inspirational nakuwento3. Katangi-tanging quality4. Analisis5. “Human” follow-up saisangbalita<br />
 16. 16. 1. Paghahagilapngpangyayaringmagandangisulatna feature article.2. Pagsasaliksik: Records, interview, pagmamasid.3. Pagpilingmaganda data o quotation.4. Pagsulatngmagandanglede.<br />
 17. 17. Iilangparaanngpagsulat1. Tuwirangpagsulat (expository)2. Paghahambing (comparison and contrast)3. Pagbibigay-kahulugan (definition)4. Pag-uugnaysaisang activity o katangian.5. Paggamitng objective correlative.<br />
 18. 18. Research ngmga data hinggilsapaksa1. Records2. Interviews3. Observation4. Participation<br />
 19. 19. Pagkakuhangmahahalagang data buhatsaiba’tibang research techniques, mag-isipngparaan, esp. STYLE, kung paanohigitnamaipaabotsaMambabasaang feature article.<br />
 20. 20. Hindi na Invented Pyramid.Dependenasa STYLE nanapiling writer angpagsulatng feature article.1. TUWIRANG PAGLALAHAD (Expository)Hayagangpaglalahadng feature.<br />
 21. 21. Paghahambing (Comparison and Contrast)1. AngSimbahanngParokyang Santo Nino ay katuladngsimbahanng . . . ngunitibadahil . . . “forever young” angmgataga-Tondo, katuladngkanilang Patron, ang Santo Nino.<br />
 22. 22. Pagbibigay-KahuluganWalang-hanggangKabataan. 30 taonngkolektorasi Sister Angela ngunitpatuloy pa rinsiyasapaglilingkodsasimbahandahil, ayonsakanya, nananatilingsiyangbatatuwingsiya ay naglilingkodsaparokya.<br />
 23. 23. Pag-uugnaysa 1 Katangian25 Anniversary ng KKK. Silver – silver spoon (karangyaan); silver medal (2nd place; losing a gold); 30 pcs of silver (pagtaksilni Judas.<br />
 24. 24. Objective Correlative – Isangbagaynamaaaringpagbubuodng “kuwento”TUBIG+ tap water – pang-inom+ kumukulo – away+ ice – panlalamig+ ingayngbukal -- ligaya<br />
 25. 25. PagsasanayPersonalityBahagingSimbahanBahagingTondoLakbay-Aral15 – 30 lines30 minutes<br />

×