SlideShare a Scribd company logo
GAWAIN 1: IBALITA KO!
PANUTO: ALALAHANIN ANG ISANG
PINAKABAGONG BALITA BALITANG
NAPAKINGGAN, NAPANOOD O NABASA,
,MAGING LOKAL MAN O NABASA O
PANDAIGDIG. ISULAT ANG BUOD NG
BALITA AT ILAGAY ANG MGA
MAHAHALAGANG IMPORMASYON
NAALALA SA PAMAMAGITAN NG
PAGSAGOT SA MGA TANONG SA
TALAHANAYAN.
TANONG SAGOT
1. ANO ANG NANGYARI?
2. SINO ANG MGA
KASANGKOT?
3. SAAN NANGYARI?
4. KAILAN NANGYARI?
5. PAANO NANGYARI?
TEKSTONG IMPORMATIBO
• ITO AY TINATAWAG DIN MINSAN
NA EKSPOSITORI.
• ITO AY ANYO NG PAGPAPAHAYAG
NA NAGLALAYONG
MAGPALIWANAG AT MAGBIGAY
NG IMPORMASYON.
MGA BATAYANG TANONG NA KADALASANG
SINASAGOT
• ANO
• KAILAN
• SAAN SINO
• PAANO
PANGUNAHING LAYUNIN NG
TEKSTONG IMPORMATIBO
• Magpaliwanag sa mga mambabasa
ng anomang paksa na matatagpuan
sa tunay daigdig.
• Kaiba sa piksiyon, naglalahad ito ng
kuwento ng mga tunay na tao o
nagpapaliwanag ng mga konseptong
nakabatay sa mga tunay na
pangyayari.
MGA HALIMBAWA
• Biyograpiya
• Impormasyon na matatagpuan sa
diksyunaryo
• Encyclopedia and almanac
• Papel- Pananaliksik sa mga Journal
• Siyentipikong ulat
• Mga balita
• Diyaryo
PANTULONG UPANG GABAYAN ANG MGA
MAMBABASA
• Talaan ng nilalaman
• Indeks
• Glosaryo-para sa mga mahahalagang
bokabolaryo, mga larawan at
ilustrasyon, kapsyon o iba pang uri ng
palatandaan para sa mga larawan,
graph at talahanayan.
MAHALAGANG MALAMAN SA
TEKSTONG IMPORMATIBO
• Mahalagang katumpakan ng nilalaman at ng
datos sa impormatibong teksto.
• Napapanahon ito at natutulong sa pag
unawa tungkol sa isang mahalagang isyu o
usaping panlipunan.
• Mahalaga ding sumangguni sa mga
babasahin at iba pang pinagmulan ng datos
na mapagkakatiwalaan.
IBA’T IBANG URI NG TEKSTONG
IMPORMATIBO AYON SA ESTRUKTURA
• Sanhi at bunga
• Paghahambing
• Pagbibigay Depinisyon
• Paglilista ng Klasipikasyon
MGA ELEMENTO NG TEKSTONG IMPORMATIBO
1. Layunin ng may-akda
Maaring magkakaiba ang layunin ng may akda sa
pagsulat ng tekstong impormatibo: mapalawak ang
kaalaman ukol sa isang paksa, maunawaan ang
mga pangyayaring mahirap ipaliwanag, matuto ng
maraming bagay ukol sa ating mundo, o mailahad
ang mga yugto sa buhay ng iba’t ibang uri ng
insekto o hayop at iba pang nabubuhay.
2.PANGUNAHING IDEYA
Hindi katulad ng tekstong naratibo, dagliang
inilalahad ng tekstong impormatibo ang
pangunahing ideya sa mga mambabasa sa
pamamagitan ng paglalagay ng pamagat sa
bawat bahagi o tinatawag na organizational
markers na nakatutulong upang agad na makita
at malaman ng mga mambabasa ang
pangunahing ideya ng babasahin.
3.PANTULONG NA KAISIPAN
Mahalaga ang paglalagay ng mga
angkop na pantulong na kaisipan o
mga detalye. Nakatutulong ito na
mabuo sa isipan ng mga mambabasa
ang pangunahing ideyang nais niyang
matanim o maiwan sa kanila.
4. MGA ISTILO SA PAGSULAT, KAGAMITAN/
SANGGUNIANG MAGTATAMPOK SA MGA BAGAY
NA BINIBIGYANG-DIIN:
Paggamit ng mga nakalarawang
interpretasyon
Halimbawa: Paggamit ng larawan,
guhit, dayagram, tsart, timeline at iba
pa upang higit na mapalalim ang pang-
unawa ng mga mambabasa sa mga
tekstong impormatibo.
Pagbibigay-diin sa mahalagang
salita sa teksto
Ito ay ang paggamit ng mga estilong
tulad ng pagsulat nang nakadiin,
nakahilis, nakasalungguhit o
paglagay ng “panipi” upang higit na
madaling makita ang mga salitang
binibigyang- diin sa babasahin.
5. Pagsulat ng mga Talasanggunian
Inilalagay ng mga manunulat
ang mga aklat, kagamitan, at iba
pang sangguniang ginamit
upang higit na mabigyang-diin
ang katotohanang naging
batayan ng mga impormasyong
taglay nito.
URI NG TEKSTONG IMPORMATIBO
1.Paglalahad ng totoong pangyayari / kasaysayan
Ito ay uri ng tekstong impormatibo na naglalahad
ang mga totoong pangyayaring naganap sa isang
panahon o pagkakataon. Maaring ang
pangyayaring isasalaysay ay personal na
nasaksihan ng manunulat tulad ng balitang isinulat
ng mga reporter ng mga pahayagan o mga
pangyayaring may historical account.
2. PAG-UULAT PANG-IMPORMASYON
Ang uri ng tekstong impormatibong ito ay
naglalahad ang mahahalagang kaalaman o
impormasyon patungkol sa tao, hayop iba
pang bagay na nabubuhay gayundin sa
mga pangyayari sa paligid.
Halimbawa: Teknolohiya, Global Warming,
Cyberbullying
3.PAGPAPALIWANAG
Ito ang uri ng tekstong
impormatibong nagbibigay paliwanag
kung paano o bakit naganap ang
isang bagay o pangyayari.
Halimbawa: Siklo ng buhay ng mga
hayop at insekto tulad ng paruparo.
TEKSTONG DESKRIPTIBO
• ITO AY NAGPAPAUNLAD SA
KAKAYAHAN NG MGA MAG-
AARAL NA BUMUO O
MAGLARAWAN NG ISANG
PARTIKULAR NA
KARANASAN.
KAHULUGAN NG TEKSTONG DESKRIPTIBO
• NAGBIBIGAY ANG SULATIN NA ITO NG
PAGKAKATAON NA MAILABAS NG MGA
MAG-AARAL ANG MASINING NA
PAGPAPAHAYAG.
• LAYUNIN NG SINING NG DESKRIPSYON
NA MAGPINTA NG MATINGKAD AT
DETALYADONG IMAHEN NA
MAKAPUPUKAW SA ISIP AT DAMDAMIN
NG MAMBABASA.
PALIWANAG
• DAHIL ANG DESKRIPSYON AY ISANG URI
RIN NG PAGLALAHAD AT NAISASAGAWA
SA PAMAMAGITAN NG MAHUSAY NA
EKSPOSISYON, MADALAS NA
NAHIHIRAPANG ANG MGA MANUNULAT
NA GUMAWA NG SULATING PURONG
PAGLALARAWAN LAMANG ANG
NILALAMAN.
HALIMBAWA SA ISANG TEKSTONG
NARATIBO
PINATITINGKAD NG MAHUSAY NA
PAGLALARAWAN ANG KULAY NG
ISANG LUGAR KUNG SAAN
NANGYAYARI ANG KUWENTO.
IPINAKIKILALA NITO ANG HITSURA,
UGALI, AT DISPOSISYON NG MGA
TAUHAN.
HALMBAWA SA TEKSTONG
PROSIDYURAL
• NATITIYAK DIN NG
MAMBABASA ANG HITSURA,
KATANGIAN AT KALIKASAN NG
YARING PRODUKTO SA
PAMAMAGITAN NG
DSKRIPSYON.
• PINATATATAG NG
PAGLALARAWAN ANG
ANOMANG PORMA NG
SULATIN KUNG MAHUSAY
AT ANGKOP ANG
PAGKAGAMIT NITO.
LAYUNIN NG TEKSTONG
DESKRIPTIBO
•MAGLARAWAN NG
ISANG BAGAY, TAO,
LUGAR, KARANASAN
SITWASYON AT IBA
PA.
GAMIT NG DESKRIPSYON
• MAHALAGANG GAMIT NG DESKRIPSYON
ANG PAGKUHA SA ATTENSYON NG
MAMBABASA UPANG MAIPALIWANAG ANG
ORYENTASYON NG MALIKHAING AKDA.
KINAPAPALOOBAN ITO NG PAGLIKHA AT
PAGLALARAWAN SA TAUHAN AT LUNAN O
SETTING NG ISANG AKDANG
PAMPANITIKAN.
TATLONG KATANGIAN
1.MAY ISANG MALINAW AT PANGUNAHING
IMPRESYON NA NILIILIKHA NG SA MGA
MAMBABASA.
2.MAGING OBHETIBO O SUBHETIBO.
3.MAHALAGANG ISPESIPIKO AT
MAGLAMAN NG KONGKRETONG
DETALYE.
OBHETIBONG PAGLALARAWAN
MGA DIREKTANG PAGPAPAKITA NG KATANGIANG
MAKATOTOHANAN AT DI MAPAPASUBALIAN.
SUBHETIBONG PAGLALARAWAN
MAARING KINAPAPALOOBAN NG MATATALINHAGANG
PAGLALARAWAN AT NAGLALAMAN NG PERSONAL NA
PERSEPSYON O KUNG ANO ANG MARARAMDAMAN NG
MANUNULAT SA INILALARAWAN.

More Related Content

Similar to PAGBASA At PANANALIKSIK- 2ND PRESENTATION.pptx

tekstongimpormatibo-191115102930 (1).pdf
tekstongimpormatibo-191115102930 (1).pdftekstongimpormatibo-191115102930 (1).pdf
tekstongimpormatibo-191115102930 (1).pdf
CassandraPelareja
 
M2.2tekstong katangian tekstong expositori.pptx
M2.2tekstong katangian tekstong expositori.pptxM2.2tekstong katangian tekstong expositori.pptx
M2.2tekstong katangian tekstong expositori.pptx
BethTusoy
 
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo introduuction.pptx
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo introduuction.pptxPagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo introduuction.pptx
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo introduuction.pptx
ferdinandsanbuenaven
 
Pagbasa at pagsulat sa ibat ibang teksto
Pagbasa at pagsulat sa ibat ibang tekstoPagbasa at pagsulat sa ibat ibang teksto
Pagbasa at pagsulat sa ibat ibang teksto
RiomaeRamos
 
G8-1ST-TOPIC 3RD QUARTER TOPICS TOPICS(1).pptx
G8-1ST-TOPIC 3RD QUARTER TOPICS TOPICS(1).pptxG8-1ST-TOPIC 3RD QUARTER TOPICS TOPICS(1).pptx
G8-1ST-TOPIC 3RD QUARTER TOPICS TOPICS(1).pptx
BenjohnAbaoRanido
 

Similar to PAGBASA At PANANALIKSIK- 2ND PRESENTATION.pptx (20)

FILIPINO GRADE 8
FILIPINO GRADE 8FILIPINO GRADE 8
FILIPINO GRADE 8
 
NAT-Pagbasa-at-pagsuri-sa-ibat-ibang-teksto.pptx
NAT-Pagbasa-at-pagsuri-sa-ibat-ibang-teksto.pptxNAT-Pagbasa-at-pagsuri-sa-ibat-ibang-teksto.pptx
NAT-Pagbasa-at-pagsuri-sa-ibat-ibang-teksto.pptx
 
Kakayahang komunikatibo ng mga Pilipino (PRAGMATIKO AT DISKORS)
Kakayahang komunikatibo ng mga Pilipino (PRAGMATIKO AT DISKORS)Kakayahang komunikatibo ng mga Pilipino (PRAGMATIKO AT DISKORS)
Kakayahang komunikatibo ng mga Pilipino (PRAGMATIKO AT DISKORS)
 
ORTOGRAPIYANG-FILIPINO.pptx
ORTOGRAPIYANG-FILIPINO.pptxORTOGRAPIYANG-FILIPINO.pptx
ORTOGRAPIYANG-FILIPINO.pptx
 
tekstong impormatibo
tekstong impormatibotekstong impormatibo
tekstong impormatibo
 
Tekstong impormatibo
Tekstong impormatiboTekstong impormatibo
Tekstong impormatibo
 
tekstongimpormatibo-191115102930 (1).pdf
tekstongimpormatibo-191115102930 (1).pdftekstongimpormatibo-191115102930 (1).pdf
tekstongimpormatibo-191115102930 (1).pdf
 
Module 1-Uri ng Teksto-Pagbasa at Pagsulat
Module 1-Uri ng Teksto-Pagbasa at PagsulatModule 1-Uri ng Teksto-Pagbasa at Pagsulat
Module 1-Uri ng Teksto-Pagbasa at Pagsulat
 
Tekstong informativ
Tekstong informativTekstong informativ
Tekstong informativ
 
Tekstong informativ
Tekstong informativTekstong informativ
Tekstong informativ
 
FILIPINO 6 Q3 W1 M1.pptx
FILIPINO 6 Q3 W1 M1.pptxFILIPINO 6 Q3 W1 M1.pptx
FILIPINO 6 Q3 W1 M1.pptx
 
M2.2tekstong katangian tekstong expositori.pptx
M2.2tekstong katangian tekstong expositori.pptxM2.2tekstong katangian tekstong expositori.pptx
M2.2tekstong katangian tekstong expositori.pptx
 
paglalahad-181011150833 (2).pdf
paglalahad-181011150833 (2).pdfpaglalahad-181011150833 (2).pdf
paglalahad-181011150833 (2).pdf
 
Paglalahad
PaglalahadPaglalahad
Paglalahad
 
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo introduuction.pptx
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo introduuction.pptxPagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo introduuction.pptx
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo introduuction.pptx
 
Thesis sa Filipino
Thesis sa FilipinoThesis sa Filipino
Thesis sa Filipino
 
Pagbasa at pagsulat sa ibat ibang teksto
Pagbasa at pagsulat sa ibat ibang tekstoPagbasa at pagsulat sa ibat ibang teksto
Pagbasa at pagsulat sa ibat ibang teksto
 
G8-1ST-TOPIC 3RD QUARTER TOPICS TOPICS(1).pptx
G8-1ST-TOPIC 3RD QUARTER TOPICS TOPICS(1).pptxG8-1ST-TOPIC 3RD QUARTER TOPICS TOPICS(1).pptx
G8-1ST-TOPIC 3RD QUARTER TOPICS TOPICS(1).pptx
 
hudyat-ng-pagkasunod-sunod1g7 l 1.pptx
hudyat-ng-pagkasunod-sunod1g7 l 1.pptxhudyat-ng-pagkasunod-sunod1g7 l 1.pptx
hudyat-ng-pagkasunod-sunod1g7 l 1.pptx
 
hudyat-ng-pagkasunod-sunod (1).pptx
hudyat-ng-pagkasunod-sunod (1).pptxhudyat-ng-pagkasunod-sunod (1).pptx
hudyat-ng-pagkasunod-sunod (1).pptx
 

PAGBASA At PANANALIKSIK- 2ND PRESENTATION.pptx

 • 1. GAWAIN 1: IBALITA KO! PANUTO: ALALAHANIN ANG ISANG PINAKABAGONG BALITA BALITANG NAPAKINGGAN, NAPANOOD O NABASA, ,MAGING LOKAL MAN O NABASA O PANDAIGDIG. ISULAT ANG BUOD NG BALITA AT ILAGAY ANG MGA MAHAHALAGANG IMPORMASYON NAALALA SA PAMAMAGITAN NG PAGSAGOT SA MGA TANONG SA TALAHANAYAN.
 • 2. TANONG SAGOT 1. ANO ANG NANGYARI? 2. SINO ANG MGA KASANGKOT? 3. SAAN NANGYARI? 4. KAILAN NANGYARI? 5. PAANO NANGYARI?
 • 3. TEKSTONG IMPORMATIBO • ITO AY TINATAWAG DIN MINSAN NA EKSPOSITORI. • ITO AY ANYO NG PAGPAPAHAYAG NA NAGLALAYONG MAGPALIWANAG AT MAGBIGAY NG IMPORMASYON.
 • 4. MGA BATAYANG TANONG NA KADALASANG SINASAGOT • ANO • KAILAN • SAAN SINO • PAANO
 • 5. PANGUNAHING LAYUNIN NG TEKSTONG IMPORMATIBO • Magpaliwanag sa mga mambabasa ng anomang paksa na matatagpuan sa tunay daigdig. • Kaiba sa piksiyon, naglalahad ito ng kuwento ng mga tunay na tao o nagpapaliwanag ng mga konseptong nakabatay sa mga tunay na pangyayari.
 • 6. MGA HALIMBAWA • Biyograpiya • Impormasyon na matatagpuan sa diksyunaryo • Encyclopedia and almanac • Papel- Pananaliksik sa mga Journal • Siyentipikong ulat • Mga balita • Diyaryo
 • 7. PANTULONG UPANG GABAYAN ANG MGA MAMBABASA • Talaan ng nilalaman • Indeks • Glosaryo-para sa mga mahahalagang bokabolaryo, mga larawan at ilustrasyon, kapsyon o iba pang uri ng palatandaan para sa mga larawan, graph at talahanayan.
 • 8. MAHALAGANG MALAMAN SA TEKSTONG IMPORMATIBO • Mahalagang katumpakan ng nilalaman at ng datos sa impormatibong teksto. • Napapanahon ito at natutulong sa pag unawa tungkol sa isang mahalagang isyu o usaping panlipunan. • Mahalaga ding sumangguni sa mga babasahin at iba pang pinagmulan ng datos na mapagkakatiwalaan.
 • 9. IBA’T IBANG URI NG TEKSTONG IMPORMATIBO AYON SA ESTRUKTURA • Sanhi at bunga • Paghahambing • Pagbibigay Depinisyon • Paglilista ng Klasipikasyon
 • 10. MGA ELEMENTO NG TEKSTONG IMPORMATIBO 1. Layunin ng may-akda Maaring magkakaiba ang layunin ng may akda sa pagsulat ng tekstong impormatibo: mapalawak ang kaalaman ukol sa isang paksa, maunawaan ang mga pangyayaring mahirap ipaliwanag, matuto ng maraming bagay ukol sa ating mundo, o mailahad ang mga yugto sa buhay ng iba’t ibang uri ng insekto o hayop at iba pang nabubuhay.
 • 11. 2.PANGUNAHING IDEYA Hindi katulad ng tekstong naratibo, dagliang inilalahad ng tekstong impormatibo ang pangunahing ideya sa mga mambabasa sa pamamagitan ng paglalagay ng pamagat sa bawat bahagi o tinatawag na organizational markers na nakatutulong upang agad na makita at malaman ng mga mambabasa ang pangunahing ideya ng babasahin.
 • 12. 3.PANTULONG NA KAISIPAN Mahalaga ang paglalagay ng mga angkop na pantulong na kaisipan o mga detalye. Nakatutulong ito na mabuo sa isipan ng mga mambabasa ang pangunahing ideyang nais niyang matanim o maiwan sa kanila.
 • 13. 4. MGA ISTILO SA PAGSULAT, KAGAMITAN/ SANGGUNIANG MAGTATAMPOK SA MGA BAGAY NA BINIBIGYANG-DIIN: Paggamit ng mga nakalarawang interpretasyon Halimbawa: Paggamit ng larawan, guhit, dayagram, tsart, timeline at iba pa upang higit na mapalalim ang pang- unawa ng mga mambabasa sa mga tekstong impormatibo.
 • 14. Pagbibigay-diin sa mahalagang salita sa teksto Ito ay ang paggamit ng mga estilong tulad ng pagsulat nang nakadiin, nakahilis, nakasalungguhit o paglagay ng “panipi” upang higit na madaling makita ang mga salitang binibigyang- diin sa babasahin.
 • 15. 5. Pagsulat ng mga Talasanggunian Inilalagay ng mga manunulat ang mga aklat, kagamitan, at iba pang sangguniang ginamit upang higit na mabigyang-diin ang katotohanang naging batayan ng mga impormasyong taglay nito.
 • 16. URI NG TEKSTONG IMPORMATIBO 1.Paglalahad ng totoong pangyayari / kasaysayan Ito ay uri ng tekstong impormatibo na naglalahad ang mga totoong pangyayaring naganap sa isang panahon o pagkakataon. Maaring ang pangyayaring isasalaysay ay personal na nasaksihan ng manunulat tulad ng balitang isinulat ng mga reporter ng mga pahayagan o mga pangyayaring may historical account.
 • 17. 2. PAG-UULAT PANG-IMPORMASYON Ang uri ng tekstong impormatibong ito ay naglalahad ang mahahalagang kaalaman o impormasyon patungkol sa tao, hayop iba pang bagay na nabubuhay gayundin sa mga pangyayari sa paligid. Halimbawa: Teknolohiya, Global Warming, Cyberbullying
 • 18. 3.PAGPAPALIWANAG Ito ang uri ng tekstong impormatibong nagbibigay paliwanag kung paano o bakit naganap ang isang bagay o pangyayari. Halimbawa: Siklo ng buhay ng mga hayop at insekto tulad ng paruparo.
 • 19. TEKSTONG DESKRIPTIBO • ITO AY NAGPAPAUNLAD SA KAKAYAHAN NG MGA MAG- AARAL NA BUMUO O MAGLARAWAN NG ISANG PARTIKULAR NA KARANASAN.
 • 20. KAHULUGAN NG TEKSTONG DESKRIPTIBO • NAGBIBIGAY ANG SULATIN NA ITO NG PAGKAKATAON NA MAILABAS NG MGA MAG-AARAL ANG MASINING NA PAGPAPAHAYAG. • LAYUNIN NG SINING NG DESKRIPSYON NA MAGPINTA NG MATINGKAD AT DETALYADONG IMAHEN NA MAKAPUPUKAW SA ISIP AT DAMDAMIN NG MAMBABASA.
 • 21. PALIWANAG • DAHIL ANG DESKRIPSYON AY ISANG URI RIN NG PAGLALAHAD AT NAISASAGAWA SA PAMAMAGITAN NG MAHUSAY NA EKSPOSISYON, MADALAS NA NAHIHIRAPANG ANG MGA MANUNULAT NA GUMAWA NG SULATING PURONG PAGLALARAWAN LAMANG ANG NILALAMAN.
 • 22. HALIMBAWA SA ISANG TEKSTONG NARATIBO PINATITINGKAD NG MAHUSAY NA PAGLALARAWAN ANG KULAY NG ISANG LUGAR KUNG SAAN NANGYAYARI ANG KUWENTO. IPINAKIKILALA NITO ANG HITSURA, UGALI, AT DISPOSISYON NG MGA TAUHAN.
 • 23. HALMBAWA SA TEKSTONG PROSIDYURAL • NATITIYAK DIN NG MAMBABASA ANG HITSURA, KATANGIAN AT KALIKASAN NG YARING PRODUKTO SA PAMAMAGITAN NG DSKRIPSYON.
 • 24. • PINATATATAG NG PAGLALARAWAN ANG ANOMANG PORMA NG SULATIN KUNG MAHUSAY AT ANGKOP ANG PAGKAGAMIT NITO.
 • 25. LAYUNIN NG TEKSTONG DESKRIPTIBO •MAGLARAWAN NG ISANG BAGAY, TAO, LUGAR, KARANASAN SITWASYON AT IBA PA.
 • 26. GAMIT NG DESKRIPSYON • MAHALAGANG GAMIT NG DESKRIPSYON ANG PAGKUHA SA ATTENSYON NG MAMBABASA UPANG MAIPALIWANAG ANG ORYENTASYON NG MALIKHAING AKDA. KINAPAPALOOBAN ITO NG PAGLIKHA AT PAGLALARAWAN SA TAUHAN AT LUNAN O SETTING NG ISANG AKDANG PAMPANITIKAN.
 • 27. TATLONG KATANGIAN 1.MAY ISANG MALINAW AT PANGUNAHING IMPRESYON NA NILIILIKHA NG SA MGA MAMBABASA. 2.MAGING OBHETIBO O SUBHETIBO. 3.MAHALAGANG ISPESIPIKO AT MAGLAMAN NG KONGKRETONG DETALYE.
 • 28. OBHETIBONG PAGLALARAWAN MGA DIREKTANG PAGPAPAKITA NG KATANGIANG MAKATOTOHANAN AT DI MAPAPASUBALIAN. SUBHETIBONG PAGLALARAWAN MAARING KINAPAPALOOBAN NG MATATALINHAGANG PAGLALARAWAN AT NAGLALAMAN NG PERSONAL NA PERSEPSYON O KUNG ANO ANG MARARAMDAMAN NG MANUNULAT SA INILALARAWAN.