อารยธรรมอินเดียโบราณ

9,685 views
9,316 views

Published on

ใช้ประกอบการสอน ประวัติศาสตร์สากลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Published in: Education

อารยธรรมอินเดียโบราณ

 1. 1. o oi e o
 2. 2. F F FF F
 3. 3. F ˂ ˆˊ
 4. 4. : F F
 5. 5. F : F F
 6. 6. • : F F
 7. 7. • F • F F • F • •: F F
 8. 8. • •F •
 9. 9. • F F : F F
 10. 10. •• F : F F
 11. 11. uo oi e o• • F• F F •• F F • F–• F ˂ ˆˊ • • F : F F

×