Praktika "Kivimid" 2011
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Praktika "Kivimid" 2011

on

 • 975 views

 

Statistics

Views

Total Views
975
Views on SlideShare
975
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Praktika "Kivimid" 2011 Presentation Transcript

 • 1. PRAKTIKA Merlin Alaküla, Marleen Allemann, Martin Ott, Brita Pruuel 10. RL 2011
 • 2. KIVIMID
  • Kivimid on looduslikult tekkinud ained, mis võivad koosneda teistest kivimiosadest või fossiilsest materjalist
  • Tekivad maakoores geoloogiliste protsesside tagajärjena
  • Jaotatakse tard-, sette- ja moondekivimiteks
 • 3. RAKVERE REOVEE PUHASTUSJAAM JA RAKVERE VEETÖÖTLUSJAAM
  • Külastasime reovee puhastusjaama ja veetöötlusjaama 31. mail
  • Rakvere reovee puhastusjaam Rakvere vallas Tõrremäel
  • Veetöötlusjaam linnas Ööbiku tänaval, ehitati aastal 2001
 • 4.
  • Reoveepuhasti andis aimu sellest, millised puhastusprotsessid läbib olmevesi, mis kanalisatsiooni kaudu meie kodudest puhastusjaama jõuab
  • Veetöötlusjaamas saime teada, kuidas toimub vee puhastamine enne, kui see tarbijani jõuab
 • 5. RAKVERE REOVEE PUHASTUSJAAM
  • Mehhaaniline puhastamine filtrite, setitamise ja sõelumise läbi
  • Muda eraldamiseks polümeerlahus
  • Hõljumi eraldamiseks orgaanilised ained ja setitit ning selgitit
  • Liiv tuleb eraldada, sest see kahjustab seadmeid
  • Orgaaniliste ainete lagundajaks bakterid, mikroorganismid
  • Reovett õhustatakse aktiivmuda toimimiseks
 • 6.
  • Muda eraldatakse järelsetitis polümeerlahuse abil, tekkiv liigmuda läheb mudatihendajasse
  • Puhastatud vesi juhitakse Selja jõkke.
  • Taimede vohamist veekogudes põhjustavad fosfor ja lämmastik
  • Eutrofeerumine – toitainete hulga suurenemine, mis viib veekogu kinnikasvamiseni
  • Puhastatakse 20000- 27000 m³/ööpäevas
  • Reoveejaam puhastab Rakvere Lihakombinaadi heitvett 1300 m³/ööpäevas
 • 7.  
 • 8. REOVEE PUHASTUSJAAMA SEOSED MEHAANIKAGA
  • Hõõrdejõud esineb masinates osakeste ja masinate vahel
  • Setitites toimub ühtlane ringjooneline liikumine
  • Aerotankides lisatakse hapnik suruõhu toimel
  • Pöörlemine toimus mudapressis
  • Kogu veemass liigub laineliselt
  • Elektrivool paneb masinad tööle, mis edastavad impulsi veeosakestele
 • 9.  
 • 10. RAKVERE VEETÖÖTLUSJAAM
  • Vesi saadakse 5 puuraugust
  • 270 m sügavuselt kambrium - vendi kihtidest
  • Sisaldab raua ioone, mis settivad aereerimisel
  • Õhustamisel muutub vesi uduvihmaks, raud settib plastikketastele
  • Kvartsliiv eraldab vees lahustumatud ained
  • Reservuaarid 2x 1000m³
  • Bakteriaalse reostuse korral oleks abiks UV-filter
  • Tarbitakse 1500/1600 m³ päevas
 • 11.
  • pH ligikaudu 8,16, meie põhjavesi ei sisalda muid lisandeid peale raua
  • Veetöötlusjaamas toimub raua eraldamine, puhastatud vesi tarbeveeks
  • L äbipesu korral suletakse torustikulõigu otsasiibrid ning lõik uhutakse läbi vee ja õhu seguga
  • Vesi suunatakse trassidesse ~2,55-2,63 bar rõhu all
  • Kogu veetrass on ~76 km ja kanalisatsioonitorustik ~99 km
 • 12.  
 • 13. NEERUTI
  • Palju ilusaid maastikke
  • Pandivere kõrgustiku põhjaserva jääv looduskaunis koht
  • Kahe valla – Kadrina ja Saksi – piires
 • 14.
  • Käisime Neerutis 3. juunil
  • Viisime rühmaga läbi erinevaid katseid: mäe kõrguse mõõtmine teivaste ja veereva palli abil, mäe kaldenurga arvutamine, maatüki pindala mõõtmine jt
  • Korjasime erinevaid kivimeid, teokarpe
 • 15.
  • Neeruti meenutab veidi kuumaastikku
  • Eesti kõige esinduslikum oosistik
  • Kohati kolmekümne meetri kõrgused nõlvad, mille kallak võib olla isegi kuni 45 º
  • Lamedamad lavaoosid, voored, mõhnad
 • 16.
  • Neeruti pinnavorme kutsutakse Kalevipoja künnivagudeks
  • Oosid on moodustunud liustikualuste surveliste sulamisvete poolt transporditud setteist
 • 17. CaCO3 SISALDUS TEOKARPIDES
  • Keemilise katsega tõestasime CaCO 3 sisalduse teokarpides
  • Kaheharulise katseklaasi ühes harus HCl ja teokarp ning teises Ca(OH) 2
  • Teokarp lahustus ja teises harus tekkis lubjavesi
 • 18. LUBIAINED ELUSOLENDITES
  • Lindude munakoored sisaldavad kaltsiiti, veelindude munakoored valdavalt vateriiti
  • Munakoored säilivad paremini aluselises ja
  • hävinevad happeliseskeskkonnas
  • Tigude kodasid hävitab
  • põud ja liigniiskus,
  • ebasoodsad talvitumisolud
 • 19.  
 • 20. ARU KARJÄÄR
  • Rajati 1960. aastal
  • Toorainet aastas ~1mln 300-400 tuhat tonni
  • 900 000 tonni tsemendi tootmiseks, muu killustikuks
  • 5 pumpa põhjavee eemaldamiseks karjäärist
  • Töös on 2 kopplaadurit
  • Kivide purustamine toimub lõhkamismeetodil
  • Karjääri alumistes lademetes leidub fossiile
 • 21. TSEMENDI TOOTMINE
  • Tsement on sideainete hulka kuuluv ehitusmaterjal
  • Kundas valmistatakse tsementi märgtehnoloogial
  • Põhitooraine on lubjakivi – 60-70% (kõrge Ca sisaldus, madal Mg sisaldus)
  • Oluline on ka savi – kuni 40%
  • Kundas saadakse lubjakivi Aru karjäärist, lisaks olemas sinisavi karjäär
 • 22.  
 • 23. TOOTMISPROTSESS
  • Tsemendi tootmine algab toorainete ettevalmistamisega
  • Lubjakivi purustatakse lõug- ja haamerpurustites, suunatakse killustikulattu
  • Savi läbib samuti purustussõlme, see suunatakse savikarussellidesse ja segatakse koos veega savilobriks
  • Killustik + lisandid lähevad tooraineveskisse, kus kuulikesed peenestavad segu
  • Tooraineveskitest saadav segu ehk lobri pumbatakse lobribasseini, kus see seguneb savilobriga
  • Valmis lobri suunatakse mõõtepaaki ja sealt edasi põletusahjudesse
 • 24.
  • Pöördahjud on 150m-pikkused, kaldega terassilindrid
  • Kütustena kasutatakse kivisütt, põlevkivi ja ka prügikütust
  • Kõrgemalt tuleb lobri ahju, tuleleek liigub alt vastu
  • Tule ja lobri kohtudes tekib klinker
  • Lõpp-produkt saadakse klinkri, kipsi ja põlevkivituha koosjahvatamisel kuulveskites
  • Valmis tsement suunatakse suruõhupumpade abil tsemendisilodesse
  • Suurem osa tsementi jõuab suurtarbijateni rongiga, veoautodega või meritsi, vaid 3-4% pakendatakse väiketarbijate jaoks
 • 25.  
 • 26. TSEMENDI TOOTMINE
  • 250ºC- 500ºC Põlevad orgaanilised lisandid, eemaldub vesi
  • 900ºC- CaCO3 lagunemine
  • 1200ºC- 1300ºC tekivad keerulised aluminaadid, silikaadid jt ühendid
  • 1400ºC- 1500ºC
  • tsemendi klinkri
  • teke
 • 27. FÜÜSIKALISED NÄHTUSED KUNDAS
  • Elektrofiltrites tolmu liikumine raskusjõu mõjul
  • Masinate ja aineosakeste vahel on hõõrdejõud
  • Pöördahi – ühtlane pöördliikumine
  • Savilobri segamisel saavad osakesed kiirenduse
  • Tsemendi suunatakse silodesse suruõhu abil
  • Lobri segamine – ühtlane ringjooneline liikumine
  • Pöördahjudest kandub soojus ümbritsevasse keskkonda - soojusülekanne
  • Kütuste põlemisel toimub energia ülekanne
  • Pöördahjus liikumine kaldpinnal
  • Klinkri jahutamisel puhuri ringliikumine
 • 28. ELEKTROFILTRID
  • Gaasi ioniseerimisel e lagundamisel positiivseteks ja negatiivseteks ioonideks kahe elektroodi vahel
  • Gaas muutub elektrijuhiks
  • Ioonid ja elektronid liiguvad positiivse elektroodi poole
  • Kokkupuutel kaotavad osakesed laengu ning sadestuvad
  • Osa kinnipüütud tolmust läheb tootmisse tagasi, osa põldude lupjamiseks
 • 29. KUNDA KESKKONNAPROBLEEMID
  • Peamine probleem atmosfääri saastatus, abiks on kvaliteetsed filtrid
  • Kaevandamine rikub looduslikku pinnamoodi, põhjavesi on selles piirkonnas kergesti saastuv
  • Tehase ümbruses olevad mullad on tsemenditolmu tõttu tugevalt leelistunud
  • Õhu saastatus kahjustab taimi ja toiduahelate kaudu ka teisi organisme
 • 30. TÄNAME KUULAMAST!