Instal·lacions de l’habitatge

11,426 views

Published on

1 Comment
6 Likes
Statistics
Notes
 • http://image.slidesharecdn.com/installacionsdelhabitatge-130227125613-phpapp02/95/slide-74-638.jpg?cb=1361992191
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
11,426
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4,997
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Instal·lacions de l’habitatge

 1. 1. INSTAL·LACIONS DEL’HABITATGE
 2. 2. 1. LES INSTAL·LACIONS DE L’HABITATGE Són el conjunt d’elements encarregats de subministrar i distribuir:  L’aigua  L’energia  Les comunicacions
 3. 3. Instal·lacions de l’habitatgeaigua electricitat gas calefacció AltresAigua Il·luminació Cuina Radiador Telèfonfreda Escalfador Electrodo- Bomba de Antena Aigua mèstics Caldera calorcalenta Ascensor Altres Terra Porter Xarxa Radiantsaneja- elèctric Aire ment Parallamps condicionat Alarma
 4. 4. 2. L A INSTAL·LACIÓ D’AIGUA  En els habitatges l’aigua serveix per:  Cuinar  Beure AIGUA POTABLE  Rentar-nos  NetejarAigua potable : la que és adequada per al’alimentació i no produeix alteracions enl’organisme
 5. 5. 2. L A INSTAL·LACIÓ D’AIGUA Es necessari evacuar de l’habitatge, sense causar problemes sanitaris ni males olors, les aigües residuals domèstiques. Provenen de:  La rentadora  L’aigüera  La dutxa  El vàter etc.
 6. 6. 2. L A INSTAL·LACIÓ D’AIGUA Així doncs la instal·lació d’aigua d’un habitatge està formada per: La xarxa d’aigua sanitària La xarxa de sanejament de les aigües residuals i pluvials
 7. 7. 2. L A INSTAL·LACIÓ D’AIGUA El cicle d’utilització de l’aigua Natura Potabilització Depuració Consum
 8. 8. 2. L A INSTAL·LACIÓ D’AIGUA La xarxa d’aigua sanitària És la instal·lació interior que permet el subministrament d’aigua calenta i freda a tots els punts de la casa Consta de:  Clau de pas general  Dipòsits  Comptador
 9. 9. 2. L A INSTAL·LACIÓ D’AIGUA La clau de pas general de l’aigua connecta la instal·lació interior amb la xarxa de distribució municipal
 10. 10. 2. L A INSTAL·LACIÓ D’AIGUA El comptador a l’inici de la xarxa controla el consum, i d’aquí es canalitza als punts d’utilització: cuina, lavabos etc.
 11. 11. 2. L A INSTAL·LACIÓ D’AIGUA La xarxa d’aigua està formada per dues canalitzacions diferents: La instal·lació d’aigua freda La d’aigua calenta sanitària (ACS)
 12. 12. 2. L A INSTAL·LACIÓ D’AIGUA Els habitatges tenen una canalització per L’ACS, pràcticament paral·lela a la de l’aigua freda. Per simplificar instal·lacions i reduir despeses les cambres que requereixen aigua solen estar l’una al costat de l’altra.
 13. 13. 2. L A INSTAL·LACIÓ D’AIGUA
 14. 14. 2. L A INSTAL·LACIÓ D’AIGUA Elements de la xarxa d’aigua sanitària  Canonades  Claus de pas  Aixetes  Aparells sanitaris  Escalfadors  Dipòsits
 15. 15. 2. L A INSTAL·LACIÓ D’AIGUAEls elements de la xarxa sanitària han d’estarconstruïts amb materials que: Siguin resistents a la corrosió de l’aigua Suportar la pressió de l’aigua de la xarxa No alterar la potabilitat ni les característiques organolèptiques de l’aigua (olor, color, sabor)
 16. 16. 2. L A INSTAL·LACIÓ D’AIGUA Les canonades Transporten aigua des de l’entrada de l’habitatge fins a diferents punts d’ús (lavabo, dutxa, etc). Poden ser de:  Acer galvanitzat  Coure • RESISTENTS A LA  Plàstic CORROSIÓ  Tubs multicapa • LLEUGERS • FÀCILS INSTAL·LAR
 17. 17. 2. L A INSTAL·LACIÓ D’AIGUA  PARTS D’UN TUB MULTICAPA • Tubt exterior resistent a la temperatura (PE)Exterior • Capa adhesiva per unir PE i alumnini • Tub alumini • Capa adhesisva per unir alumini i polietiléIntermig reticulat • Tub interior de polietilé reticulat (PEX-b)Interior
 18. 18. 2. L A INSTAL·LACIÓ S D’AIGUA CABAL D’AIGUA És el volum d’aigua que circula pel conducte per unitat de temps; s’expressa en l/s o en m3/s
 19. 19. 2. L A INSTAL·LACIÓ D’AIGUA Les claus de pas Vàlvules manuals que permeten obrir o tallar el pas de l’aigua a les canonades. Materials: - Bronze - Acer
 20. 20. 2. L A INSTAL·LACIÓ D’AIGUA Les aixetes Són els dispositius manuals amb què es regula el cabal d’aigua als punts d’utilització. Poden ser: Aixeta monobloc
 21. 21. 2. L A INSTAL·LACIÓ D’AIGUAIndividuals de pom giratori Només aigua freda o calentaAixeta polsadorEs tanca sola
 22. 22. 2. L A INSTAL·LACIÓ D’AIGUAAixeta monocomandamentRegulen cabal i temperaturaen una sola palancaAixeta termostàticaPredeterminen latemperatura de l’aigua
 23. 23. 2. L A INSTAL·LACIÓ D’AIGUA Els escalfadorsPer alimentar la xarxa d’ACS es fan servirels escalfadors i les calderes.Per escalfar l’aigua utilitzen:  Gas: s’obté aigua calenta a l’instant Hi ha risc de fuites i emanacions nocives
 24. 24. 2. L A INSTAL·LACIÓ D’AIGUA ElèctricNo hi ha perill d’emanacionsL’escalfament és lent per tant elconsum d’energia és elevatNecessita un dipòsit acumulador d’ACSHi ha escalfadors elèctrics instantanis,però necessiten molta potència.
 25. 25. 2. L A INSTAL·LACIÓ D’AIGUA Els dipòsits Com a mesura preventiva molts habitatges tenen dipòsits per emmagatzemar l’aigua. A la part superior del dipòsit hi ha:  vàlvula de boia obtura l’entrada d’aigua segons el nivell que hi hagi  sobreeixidor que evita que es vessi el dipòsit si s’espatlla la boia
 26. 26. 2. L A INSTAL·LACIÓ D’AIGUA
 27. 27. 2. L A INSTAL·LACIÓ D’AIGUA
 28. 28. 2. L A INSTAL·LACIÓ D’AIGUA Aparells sanitaris Per un ciutadà del segle XIX, el lavabo era un luxe
 29. 29. 2. L A INSTAL·LACIÓ D’AIGUAElements actuals d’una cambra de bany:  Vàter  Lavabo  Banyera i/o dutxa  BidetA la cuina hi tenim: aigüeraA l’eixida: el safareig
 30. 30. 2. L A INSTAL·LACIÓ D’AIGUAAixí doncs,Entenem per aparells sanitaris, elselements que faciliten la higiene personali les tasques de neteja amb les condicionshigièniques sanitàries adequades
 31. 31. 2. L A INSTAL·LACIÓ D’AIGUA La xarxa de sanejament: aigües brutes o residuals Ja en tenien els egipcis, els grecs i els romans Les aigües brutes procedents dels aparells sanitaris s’han d’evacuar ràpidament dels habitatges en les condicions higièniques adequades
 32. 32. 2. L A INSTAL·LACIÓ D’AIGUA La xarxa de sanejament recull les aigües utilitzades des dels diferents punts de l’habitatge i les canalitza fins a l’arqueta sifonal.  Aigües fecals  Aigües residuals  Aigües pluvials
 33. 33. 2. L A INSTAL·LACIÓ D’AIGUA Elements de la xarxa de sanejament:  Sifons: Sistema de tancament que forma un tap d’aigua que impedeix que les males olors entrin a les cases. S’han de netejar periòdicament.
 34. 34. 2. L A INSTAL·LACIÓ D’AIGUA Derivacions Conjunt de canonades horitzontals que connecten els diferents aparells sanitaris amb els baixants
 35. 35. 2. L A INSTAL·LACIÓ D’AIGUA Baixants  Conjunt de canonades verticals que recullen les aigües  Pluvials  Vàters  La resta de sanitaris
 36. 36. 2. L A INSTAL·LACIÓ D’AIGUA
 37. 37. 2. L A INSTAL·LACIÓ D’AIGUA Col·lectors Són les canonades horitzontals enterrades al subsòl que, connectades als baixants , canalitzen l’aigua fins a l’arqueta sifonal
 38. 38. 2. L A INSTAL·LACIÓ D’AIGUA
 39. 39. 2. L A INSTAL·LACIÓ D’AIGUAArqueta sifonal Punt de connexió amb les clavegueres. Fa la funció de tancament hidràulic i Impedeix que rates i pudors entrin a les cases S’utilitza PVC
 40. 40. 3. L A INSTAL · LACIÓ DE GASS’encarrega de fer arribar el gascombustible als gasodomèstics id’evacuar, si és necessari, els gasosresultants de la combustió amb lesmàximes condicions de seguretat
 41. 41. 3. L A INSTAL · LACIÓ DE GAS Hi ha dos tipus de gasos d’ús domèstic:  Gasos liquats del petroli (GLP): són el gas butà i el gas propà. Es distribueixen en estat líquid S’emmagatzemen en recipients adequats:  Bombones  Dipòsits de més capacitat
 42. 42. 3. L A INSTAL · LACIÓ DE GAS Gasos canalitzatsEl gas natural i el gas manufacturat esdistribueixen en estat gasós a travésde canonades.
 43. 43. 3. L A INSTAL · LACIÓ DE GAS Elements característics de les instal·lacions de gas  Instal·lacions de gas natural  Canonades  Les claus de pas  El comptador  Regulador de cabal  Reixetes de ventilació  Conductes d’evacuació
 44. 44. 3. L A INSTAL · LACIÓ DE GAS  Canonades: UNEIXEN
 45. 45. 3. L A INSTAL · LACIÓ DE GAS  Canonades: UNEIXENXarxa de distribució Gasodomèstics
 46. 46. 3. L A INSTAL · LACIÓ DE GASNormalment són de coure i es col·loquen vistes,fixades a la superfície de les parets.Quan passen per recintes tancats han d’anarrecobertes d’acer.S’ha de respectar una distància de seguretatrespecte les conduccions d’aigua calenta ielectricitat.
 47. 47. 3. L A INSTAL · LACIÓ DE GASEls aparells mòbils es connecten a la xarxaamb tubs flexibles de seguretat.No poden tenir més de 1,5 m de llargada
 48. 48. 3. L A INSTAL · LACIÓ DE GAS  Les claus de pas Funció: Obrir i tancar el subministrament de gas a la instal·lació interior i als diferents aparells Clau general de pas: es col·loca a l’exterior de l’habitatge Clau de pas: abans de cada aparell
 49. 49. 3. L A INSTAL · LACIÓ DE GAS  El comptadorMesura el consum de l’habitatge.Duu incorporada una clau de pas i unregulador de cabal.
 50. 50. 3. L A INSTAL · LACIÓ DE GASEn els blocs de pisos, els comptadors poden estarcentralitzats.
 51. 51. 3. L A INSTAL · LACIÓ DE GAS  Les reixetes de ventilació. Faciliten l’intercanvi d’aire amb l’exterior que permetrà una bona combustió. Així no es produirà CO.
 52. 52. 3. L A INSTAL · LACIÓ DE GAS  Els conductes d’evacuacióTreuen a l’exterior de l’habitatge elsgasos resultants de la combustió:Obligatoris en: Escalfadors Calderes Aparells amb una potència superior a 4,7 kW
 53. 53. 3. L A INSTAL · LACIÓ DE GAS Instal·lacions de gas butà El butà està envasat en bombones Elements de la instal·lació:  Bombona  Regulador de pressió
 54. 54. 3. L A INSTAL · LACIÓ DE GAS  La bombonaRecipient d’acerEmmagatzema el butà en estat líquid.En els habitatges s’utilitza la UD-125que conté una càrrega de 12,5 kg.Per la connexió de la bombona a lainstal·lació s’utilitzen tubs flexibles.Homologats. Elastòmers.
 55. 55. 3. L A INSTAL · LACIÓ DE GAS  El regulador de pressióTé la funció de subministrar elcombustible a una pressió baixa iconstant.Duu incorporada una clau de pas
 56. 56. 3. L A INSTAL · LACIÓ DE GAS Els gasodomèsticsAprofiten la calor generada per la combustiódel gas per :  coure els aliments  Escalfar aigua (ACS)  Calefacció
 57. 57. 3. L A INSTAL · LACIÓ DE GASElement característic:  El cremador: És el conjunt de mecanismes que permeten barrejar el gas combustible amb l’aire per produir la combustió en condicions adequades.
 58. 58. 3. L A INSTAL · LACIÓ DE GASEn funció de les característiques decombustió els gasodomèstics esclassifiquen en:  Aparells de circuit obert Agafen l’aire de latmosfera . Ex: fogons  Aparells de circuit tancat Són de circuit estanc: calderes, escalfadors d’aigua, etc.
 59. 59. 3. L A INSTAL · LACIÓ DE GAS El rebut del gas El rebut del gas especifica el que hem de pagar pel servei i pel consum de gas en un període determinat.  Terme fix: Depèn de la tarifa contractada  Consum de gas: El seu import depèn dels m3 consumits.  El lloguer del comptador  L’IVA
 60. 60. 3. L A INSTAL · LACIÓ DE GASNormes de seguretat: Conservar i utilitzar correctament la instal·lació i els aparells connectats. Fer servir aparells i accessoris normalitzats i fer- los revisar periòdicament per personal qualificat . Tancar la clau de pas general i la dels aparells en cas d’absentar-se de casa un temps llarg Observar el funcionament correcte dels cremadors Mantenir nets els aparells Mantenir ventilats els espais on hi ha aparells de gas
 61. 61. 4. L A I NSTAL · LACIÓ ELÈCTRICAL’electricitat és :FÀCIL D’OBTENIRFÀCIL DE TRANSPORTARFÀCIL DE TRANSFORMAR
 62. 62. 4. L A I NSTAL · LACIÓ ELÈCTRICALa instal·lació elèctrica té la funcióde subministrar energia elèctrica al’habitatge, tot garantint laseguretat de les persones i el bonfuncionament dels aparells de lamateixa instal·lació
 63. 63. 4. L A I NSTAL · LACIÓ ELÈCTRICA Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT)Especifica les condicions que han decomplir les instal·lacions elèctriquesconnectades a la baixa tensió. 230V Per assegurar-ne el bon funcionament
 64. 64. 4. L A I NSTAL · LACIÓ ELÈCTRICAQuan transportem l’energia elèctrica hopodem fer:- a molt alta tensió: 110.000 V=110 kV 230.000 V=230kV 400.000 V= 400kV
 65. 65. 4. L A I NSTAL · LACIÓ ELÈCTRICAa mitjana tensió: 45 kV 66 kVA baixa tensió: 230 V
 66. 66. 4.- L A I NSTAL · LACIÓ ELÈCTRICA
 67. 67. 4.- L A I NSTAL · LACIÓ ELÈCTRICALa instal·lació elèctrica de l’habitatge estàformada per diferents circuits independents.Si es produeix una avaria o un curtcircuiten un d’ells els altres continuen funcionant
 68. 68. 4.- L A I NSTAL · LACIÓ ELÈCTRICAQuè és un circuit?Conjunt d’elements(endolls, interruptors, conductors)destintats a portar corrent elèctric adiferents receptors(làmpades, rentadores, frigorífics, etc.)
 69. 69. 4.- L A I NSTAL · LACIÓ ELÈCTRICAEl REBT determina dos graus d’electrificacióals habitatges: Electrificació bàsica:  5 circuits per aparells com ara les llums, la nevera, rentadora, rentavaixelles, forn.  Permet funcionar al mateix temps una potència mínima de 5750 W a 230V
 70. 70. 4.- L A I NSTAL · LACIÓ ELÈCTRICA Electrificació elevada Disposa de més de 5 circuits que permeten el funcionament simultani de 9200 W a 230 V Habitatges de més de 160 m2 Habitatges que disposin de sistema de calefacció elèctric o de condicionament d’aire.
 71. 71. 4.- L A I NSTAL · LACIÓ ELÈCTRICA 4.1 Elements constitutius de la instal·lació elèctrica  Instal·lació d’enllaç  Instal·lació interior
 72. 72. 4.- L A I NSTAL · LACIÓ ELÈCTRICA La instal·lació d’enllaç  L’escomesa o connexió general. Fil que porta de la xarxa elèctrica a la caixa general de protecció  La caixa general de protecció. Fusibles destinats a protegir la línia general d’alimentació  La línia general d’alimentació Uneix la caixa general de protecció amb els comptadors  La centralització de comptadors
 73. 73. 2.4 L A INSTAL · LACIÓ ELÈCTRICA  La instal·lació interior ID Està formada per: Quadre de comandament i protecció: ICPM : Interruptor de control de potència màxima IGA: Interruptor general automàtic ID: Interruptor diferencial PIA PIA: Petits InterruporsIGA ICPM Automàtics
 74. 74. 2.4 L A INSTAL · LACIÓ ELÈCTRICAICPMLa característica més important d’un ICPM és la intensitat nominal (In) .Quan aquest aparell detecta una intensitat major a la In s’obre el circuit automàticament.I > In I < In
 75. 75. 2.4 L A INSTAL · LACIÓ ELÈCTRICA  El valor de la In de l’ICPM depèn de la potència contractada. P RECORDEU: InPer exemple: VEn un habitatge alimentat a 230V i amb una potència (P)contractada de 4600 W. De quan ha de ser la In? P 4600W In 20 A V 230V
 76. 76. 2.4 L A INSTAL · LACIÓ ELÈCTRICAEn aquest cas si hi ha una sobrecàrrega i la Intensitat és superior a 20 A immediatament s’obrirà el circuit. fosques
 77. 77. 2.4 L A INSTAL · LACIÓ ELÈCTRICAEs precinta per evitar-ne la manipulació. LA POTÈNCIA SUBMINISTRADA PER LA COMPANYIA NO POT SER MÉS GRAN QUE LA POTÈNCIA CONTRACTADA
 78. 78. 2.4 La instal·lació elèctricaIGAInterruptor general de la instal·lació interior.Es pot accionar manualment i disposa de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits.
 79. 79. 2.4 L A INSTAL · LACIÓ ELÈCTRICAIDProtegeix les persones del perill d’electrocució a causa d’una descàrrega elèctrica.Detecta corrents de fuita en la instal·lació.Evita molts accidents. Els ID dels habitatges tenen un Is=30 mA
 80. 80. 2.4 L A INSTAL · LACIÓ ELÈCTRICAL’ID disposa d’un polsador de prova que, en pitjar-lo provoca un corrent de fuita controlat que dispara l’interruptor.S’ha d’anar provant periòdicament per veure si funciona.
 81. 81. 4.- L A I NSTAL · LACIÓ ELÈCTRICAPIAProtegeixen cada circuit contrasobrecàrregues i curtcircuits.N’hi ha de diferents In (5, 10, 15,20 o 25 A)
 82. 82. 2.4 L A INSTAL · LACIÓ ELÈCTRICAS’ha d’instal·lar com a mínim un ID per cada cinc circuits d’alimentació.
 83. 83. 4.- L A I NSTAL · LACIÓ ELÈCTRICA
 84. 84. 2.4 L A INSTAL · LACIÓ ELÈCTRICAPIAProtegeixen tots els circuits contra sobrecàrregues i curtcircuits.Hi ha tants PIA com circuits tingui la instal·lació interior.
 85. 85. 2.4 L A INSTAL · LACIÓ ELÈCTRICAHi ha PIA amb In diferents (5,15,20 o 25 A).Per a que el circuit funcioni correctament cal que el PIA subministri la potència màxima susceptible de funcionar simultàniament en aquest circuit.
 86. 86. 4.- L A I NSTAL · LACIÓ ELÈCTRICAEl born de terra o proteccióConnecta la presa de terra amb elcircuit de connexió a terra de lainstal·lació interior.S’utilitza per provar l’aïllament delsconductors actius o fases respectedel terra.
 87. 87. 4.- L A I NSTAL · LACIÓ ELÈCTRICAEl dispositiu de protecció contrasobretensions (DPS)Detecta una sobretensió perillosa per lainstal·lació i la desvia directament cap elterra de la instal·lació a través delsconductors de protecció. Obligatori des de 2007
 88. 88. 4.- L A I NSTAL · LACIÓ ELÈCTRICA Els circuits d’alimentacióEl corrent elèctric es distribueix perl’habitatge per mitjà de diversos circuitsque alimenten els diferents receptors.
 89. 89. 4.- L A I NSTAL · LACIÓ ELÈCTRICAL’origen de cada circuit és un PIA iestan formats per:Els conductors: són els cables queenllacen els diferents elements delcircuit.Són de coureRecoberts de plàstic per aïllar
 90. 90. 4.- L A I NSTAL · LACIÓ ELÈCTRICAPer identificar els conductorss’utilitzen recobriments de diferentscolors:MARRÓ CONDUCTORSNEGRE DE FASESGRISBLAU NEUTREVERD-GROC PROTECCIÓ
 91. 91. 4.- L A I NSTAL · LACIÓ ELÈCTRICAEls aparells de comandamentsón els dispositius que ens permetenmaniobrar o governar el funcionamentde la instal·lació elèctrica: ?
 92. 92. 4.- L A I NSTAL · LACIÓ ELÈCTRICA Interruptor Polsador Commutadors Encreuaments
 93. 93. 4.- L A I NSTAL · LACIÓ ELÈCTRICAEls aparells de connexió: s’utilitzen perempalmar i derivar els conductors i perconnectar els receptors al circuit.Ho són:Bases d’endollsPortalàmpadesRegletes
 94. 94. 4.- L A I NSTAL · LACIÓ ELÈCTRICALes canalitzacions: protegeixen elsconductors i els aparells de la instal·laciódels agents externs i en faciliten lacol·locació.Ho són: Tubs de protecció Caixes d’empalmament i derivació
 95. 95. 4.- L A I NSTAL · LACIÓ ELÈCTRICA El circuit de connexió a terraTé la funció de protegir les persones delscontactes indirectes amb l’electricitat.Deriva cap a terra les fuites de correntque es produeixin a les massesmetàl·liques.
 96. 96. 4.- L A I NSTAL · LACIÓ ELÈCTRICA Els receptorsAparells que funcionen amb energiaelèctrica: Làmpades  Aparells de Rentadores TV Frigorífics  Equips de Ordinadors música
 97. 97. 4.- L A I NSTAL · LACIÓ ELÈCTRICA La UE ha instaurat el sistema d’etiquetes energètiques . Cada electrodomèstic es classifica ,segons el consum elèctric, dins d’una de les set classes energètiques.
 98. 98. 4.- L A I NSTAL · LACIÓ ELÈCTRICA
 99. 99. 4.- L A I NSTAL · LACIÓ ELÈCTRICA
 100. 100. 4.- L A I NSTAL · LACIÓ ELÈCTRICA Ús conservació i seguretat de la instal·lació elèctricaRecomanable revisar la instal·lació cadacinc anys.Tant les reparacions com les revisions lesha de fer una instal·lador professional
 101. 101. 4.- L A I NSTAL · LACIÓ ELÈCTRICANormes bàsiques: Tingueu a la instal·lació els dispositius de protecció adequats: ID; PIA, presa de terra Comproveu periòdicament que l’ID funciona correctament Endolleu els electrodomèstics amb presa de terra No abuseu de les connexions múltiples
 102. 102. 4.- L A I NSTAL · LACIÓ ELÈCTRICA Eviteu empalmar cables. Les connexions s’han de fer dins les caixes apropiades No tocar mai els aparells ni conductors amb les mans molles Al bany no tingueu aparells elèctrics endollats a l’abast de la ma Si hi ha nens a casa col·loqueu clavilles- tap de plàstic als endolls
 103. 103. 5. L ES I NSTAL · LACIONS DECALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓTEMPERATURA DE CONTORT20-22ºC 24-26ºC HUMITAT RELATIVA DE L’AIRE 45%-60%
 104. 104. 5. L ES I NSTAL · LACIONS DECALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ CALEFACCIÓ REFRIGERACIÓ CLIMATITZACIÓ
 105. 105. 5. L ES I NSTAL · LACIONS DE CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ LA INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ controla la temperatura de l’habitatge i la manté superior a la de l’exterior LA INSTAL·LACIÓ DE REFRIGERACIÓ controla la temperatura de l’habitatge i la manté inferior a la temperatura exterior LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ controla la temperatura i humitat de l’habitatge i les manté en els valors adequats per al confort ambiental
 106. 106. 5. L ES I NSTAL · LACIONS DE CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ Les instal·lacions de calefacció i climatització poden ser:  Centralitzades o col·lectives per tot l’edifici  Individualitzades per cada habitatge  Aparells unitaris per cada estança. Poden ser mòbils. (estufes, condicionadors d’aire, radiadors)
 107. 107. 5. L ES I NSTAL · LACIONS DE CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ La instal·lació de calefacció Segons els mecanismes de transmissió de calor es poden classificar en: Calefacció per convecció natural. Radiadors . L’element transmissor és l’aigua. Calefacció per convecció forçada. Aparell de producció d’aire calent que l’impulsa per una xarxa de conduccions dins a l’estança.
 108. 108. 5. L ES I NSTAL · LACIONS DECALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓCalefacció per radiació. Consisteix aescalfar l’habitatge mitjançantcanonades d’aigua calenta terres, sostresi parets. Calefacció per terra radiant.
 109. 109. 5. L ES I NSTAL · LACIONS DECALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ El circuit de distribució de la calor està format per:  Canonades  Radiadors. Poden ser de fossa de ferro, alumini, o xapa d’acer  Purgadors . Eliminen l’aire. Es col·loquen a la part més alta del radiador  Aixetes  Claus de pas
 110. 110. 5. L ES I NSTAL · LACIONS DE CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ El sistema més utilitzat és la calefacció individual per aigua calenta. Components bàsics:  La caldera : s’encarrega d’escalfar l’aigua  El vas d’expansió element que absorbeix les experimenta l’aigua del circuit en escalfar-se.
 111. 111. 5. L ES I NSTAL · LACIONS DECALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ
 112. 112. 5. L ES I NSTAL · LACIONS DE CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ Els elements de regulació i control regulen els paràmetres de confort  Termòstats. Regula la temperatura i la manté constant.  Aixetes termostàtiques. Estan situades a l’entrada de cada radiador.  Programadors. Permeten programar els temps i les temperatures.
 113. 113. 5. L ES I NSTAL · LACIONS DE CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ La instal·lació de climatització S’utilitza tant per refredar l’aire com per escalfar-lo També regulen el grau d’humitat de l’aire i el moviment de l’aire L’aparell més utilitzat és la bomba de calor
 114. 114. 5. L ES I NSTAL · LACIONS DECALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ
 115. 115. 5. L ES I NSTAL · LACIONS DECALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ

×