Motorist marinar - Liviu Sevastian Bocii - Transporturi matitime

1,313 views
1,175 views

Published on

Ghidul de certificare şi recunoaştere pentru profesii din sectorul marinei şi activităţilor conexe: MOTORIST şi MARINAR

Autor:
Prof.univ.dr.ing. Liviu Sevastian BOCÎI

2013

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,313
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Motorist marinar - Liviu Sevastian Bocii - Transporturi matitime

 1. 1. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 3 „CRESTEREA ADAPTABILITĂȚII LUCRĂTORILOR ȘI A ÎNTREPRINDERILOR” Domeniul major de intervenţie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea initiativelor partenerilor sociali și societatii civile" Titlul proiectului:“Reţeaua Autoritătilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naționale Contract nr: POSDRU/93/3.3/S/53132 2013_05_L31.3_Bocii Ghidul de certificare şi recunoaştere pentru profesii din sectorul marinei şi activităţilor conexe: MOTORIST şi MARINAR Autor: Prof.univ.dr.ing. Liviu Sevastian BOCÎI, bociis@yahoo.com, 0722519943 Subdomeniul G1: Comitetul Sectorial din Transporturi, Autoritatea Feroviară Româna, CENAFER, Autoritatea Navală Română, CERONAV 1
 2. 2. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 CUPRINS Introducere.......................................................................................................................... I. Situaţia reglementării profesiilor: motorist şi marinar în România şi în alte state 3 membre ale Uniunii Europene........................................................................................... II. Procedurile de validare/certificare a competenţelor aplicate de Autorităţile 4 Competente din ţările în care profesia este reglementată............................................... 2.1 Formarea pentru profesiile: motorist şi marinar în România......................….... 2.2 Sistemul Naţional de Certificare Profesională din Portugalia….…………….. 2.3 Formarea pentru profesia de marinar în Spania.................................................. 2.4 Competenţe profesionale ale profesiilor de: motorist şi marinar......................... 2.5 Prevenirea fraudei şi a oricăror altor practici nelegale în procesul de 11 11 12 13 16 certificare a competenţelor...................................................................................... 18 III. Procesele de recunoaştere a calificărilor dobândite în alte state membre ale Uniunii Europene............................................................................................................... 3.1 Recunoașterea calificărilor profesionale în Republica Cehă............................ 3.2 Recunoașterea calificărilor profesionale în Olanda......................................... 3.3 Recunoașterea calificărilor profesionale în Portugalia.................................... 3.4 Recunoașterea calificărilor profesionale în România......................................... 3.5 Recunoașterea calificărilor profesionale în Spania........................................... 3.6 SOLVIT……………………………………………………………………………. IV. Exercitarea profesiei de motorist şi marinar în UE…………............................….. Concluzii…...………………………………………………………….………………….. Bibliografie…………..……………………………………………….………………….. 19 20 25 28 30 34 38 40 42 43 INTRODUCERE Proiectul “Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” urmăreşte, prin activităţile propuse, atingerea celor trei obiective majore pe parcursul perioadei de implementare , cu scopul obţinerii unor rezultate cu efecte benefice pentru toţi partenerii atât pe parcursul implementării cât şi post-implementare. Ghidul pentru certificare şi recunoaştere a profesiilor de Motorist/Marinar constituie unul dintre aceste rezultate, elaborat în urma unei analize, efectuate împreună cu Autorităţile Competente, a procedurilor de validare şi certificare a competenţelor şi a proceselor de recunoaştere a calificărilor pentru fiecare profesie reglementată în parte. Astfel, elaborarea unor ghiduri pe profesii reglementate s-a considerat deosebit de importantă, vizând atingerea următoarelor obiective: 2
 3. 3. UNIUNEA EUROPEANĂ • GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Sprijinirea Autorităţilor Competente InstrumenteStructurale 2007 - 2013 din România în derularea activităţii de standardizare a proceselor de certificare şi recunoaştere a profesiilor reglementate pe care le gestionează prin informarea acestora cu privire la practicile din alte state membre ale Uniunii Europene; • Informarea tuturor persoanelor fizice care au dobândit calificări în domeniul respectiv de activitate în România şi care doresc să practice profesia respectivă într-unul din statele membre ale Uniunii Europene; • Promovarea şi consolidarea structurii parteneriale multi-sectoriale create prin proiect (Reţeaua IMI PQ NET România), având ca suport platforma IMI a Comisiei Europene. Ghidul de certificare şi recunoaştere a profesiei/profesiilor reglementată/e are o structură standard şi s-a elaborat după Metodologia de elaborare a ghidurilor de certificare şi recunoaştere pe profesii, analiza făcându-se pentru acele state membre ale Uniunii Europene analizate (Republica Cehă, Danemarca, Germania, Italia, Marea Britanie, Olanda, Portugalia şi Spania), în care profesia respectivă este reglementată. Astfel, acest ghid este rezultatul unor activităţi de cercetare a bibliografiei de specialitate privind profesia în cauză din fiecare stat membru al Uniunii Europene, precum şi a informaţiilor existente şi accesibile în statisticile din sistemul IMI. De asemenea, s-au avut în vedere studiile comparative la nivelul Uniunii Europene, elaborate pentru domeniul abordat, care se bazează pe experiența unor vizite de studiu unde s-au identificat modele și, mai important, exemple de bune practici în domeniul calificărilor profesionale și implementării sistemului IMI. I. SITUAŢIA REGLEMENTĂRII PROFESIILOR: MOTORIST ŞI MARINAR ÎN ROMÂNIA ŞI ÎN ALTE STATE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE Profesia de motorist este reglementată, conform 1 Directivei 2005/36/CE actelor normative naționale de transpunere a a Parlamentului European şi a Consiliului, din 7 septembrie 2005, privind recunoaşterea calificărilor profesionale, în trei state membre ale Uniunii Europene dintre cele analizate, şi anume: Republica Cehă, Olanda şi Portugalia, iar profesia de marinar, este reglementată în două state membre analizate: Portugalia şi Spania. În tabelul 1 sunt prezentate cele şase state membre ale Uniunii Europene, în care profesia: motorist este reglementată, iar în tabelul 2 sunt prezentate cele două state membre în care profesia: marinar este 1 JO L 255, 30.09.2005, p. 22 - 123 3
 4. 4. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 reglementată. Se observă, din tabelul 1, faptul că, pentru aceeaşi denumire generică: Engine operator class I, II, III, există state care au reglementate mai multe profesii, coordonate de o singură Autoritate Competentă (Bulgaria – 4 profesii; Republica Cehă – 4 profesii; Slovenia – 4 profesii; Portugalia – 2 profesii; Islanda şi Olanda - câte o profesie). Astfel, situaţia prezentată sintetic în tabelul 1, este următoarea: • Bulgaria are reglementate patru profesii pe aceeaşi denumire generică, şi anume: Машинист на енергийни котли (Operator of power boilers) – operator de cazane; Машинист на котли с високо налягане ІІІ, ІІ и І степен (Operator of high pressure boilers III, II and I degree/class) - operator de cazane de înaltă presiune gradul I, II, III; Машинист на котли с ниско налягане (Operators of low pressure boilers) – operatori de cazane de joasă presiune; Оператор на енергиен блок (Operator of power block) – operator pupitru de putere; • Republica Cehă are reglementate patru profesii, conform Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, din 7 septembrie 2005: Motorář 1. Třídy (Motorman class 1) – motorist clasa I; Motorář 2. Třídy (Motorman class 2) – motorist clasa a II a; Strojmistr (Machine minder) supraveghetor (operator) maşini; Strojní asistent (Engine assistant) – motorist asistent; • Islanda are reglementată o singură profesie: Vélavörður (VV) (Engine operator) – motorist; • Olanda are reglementată o singură profesie conform Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, din 7 septembrie 2005: Motordrijver – motorist; • Portugalia are două profesii reglementate pe aceeaşi denumire generică şi anume: Maquinista prático (1a, 2a e 3a classes) – mecanic (motorist) (clasele 1, 2 şi 3); Marinheiro Maquinista – marinar motorist; • Slovenia are 4 profesii reglementate: Upravitelj stroja in prvi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 in 3000 KW (Chief engineer and first engineer offficer on ship with engine between 750 and 3000 KW) – şef mecanic şi inginer mecanic pe nava cu motorcu puterea cuprinsă între 750 și 3000 KW; Častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo do 750 KW v mali obalni plovbi (Engineer officer on ship powered by main engine under 750 KW for coastal trade) – ofițer mecanic pe navă a marinei corciale propulsată de un motor principal cu o putere mai mică de 750 KW; Častnik stroja zadolžen za stražo v strojnici na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 KW ali več (Officer of the watch in engine room with engine of 750 KW or more) - ofițer de cart, în sala motoarelor navelor cu motoare cu putere egală sau mai mare de 750 kW. Situaţia prezentată sintetic în tabelul 2 este următoarea: 4
 5. 5. UNIUNEA EUROPEANĂ • GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Portugalia are două profesii reglementate pe aceeaşi denumire generică şi anume: Maquinista prático (1a, 2a e 3a classes) – mecanic (motorist) (clasele 1, 2 şi 3); Marinheiro Maquinista – marinar motorist; • Spania are o profesie reglementată pe aceeaşi denumire generică: Navigational watch, şi anume: Marinero – marinar. În România aceste profesii (motorist şi marinar) se regăsesc în Anexa nr. 2: Lista profesiilor reglementate în România a Legii 2002 din 25 mai 2004, privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, actualmente nefiind publicate în baza de date europeană a profesiilor reglementate (The Single EU Market. Regulated professions database3). 2 Legea 200 din 25 mai 2004, privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 3 iunie 2004. 3 ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof 5
 6. 6. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Tabelul 1. Situaţia reglementării profesiei: Motorist în UE4 Denumirea profesiei în limba de origine (traducere în limba engleză)/denumire generică 1 Ţara în care este reglementată 2 Recunoaşterea conform Autoritatea competentă Directivei 2005/36/CE 3 (Legislaţia naţională) 4 Nivel de calificare 5 Машинист на енергийни котли (Operator of power boilers)/ Engine operator class I, II, III Atestat de competenţă Машинист на котли с високо налягане ІІІ, ІІ и І степен (Operator of high pressure boilers III, II and I Technical Surveillance degree/class)/ Engine operator class I, II, III (ATT, art. 11 a) State Agency for Metrological and Bulgaria (SAMTS), 52А, Sistemul general de recunoaștere – aplicaţie G.M.Dimitrov Str. 1797 Sofia, primară (Ordinance № SEC – Certificat care Машинист на котли с ниско налягане Phone: +359 2 986 45 88 2/17.01.2001) (Operators of low pressure boilers)/ să ateste realizarea Fax: +359 2 986 17 07 Engine operator class I, II, III Оператор на енергиен блок (Operator of power block)/ Engine operator class I, II, III unui ciclu de studii secundare, art. 11 b Atestat de competenţă (ATT, art. 11 a) Continuare tabel 1 4 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof (15.05.2013) 6
 7. 7. UNIUNEA EUROPEANĂ 1 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU 2 Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 4 5 Sistemul general de SEC – Certificat care recunoaștere – aplicaţie primară să ateste realizarea (Act No. 61/2000 Coll., Decree No. unui ciclu de studii Ministry of Transport 450/2000 Coll.) secundare, art. 11 b nábř. Ludovíka Svobody 12/22, Sistemul general de P.O.BOX 9, 110 15 Prague, recunoaștere – aplicaţie primară Phone: +420 972 231 111 (Act No. 61/2000 Coll., Decree Fax: +420 972 231 184 No.450/2000 Coll. 3 Motorář 1. Třídy (Motorman class 1)/ Engine operator class I, II, III Motorář 2. Třídy (Motorman class 2)/ Engine operator class I, II, III Strojmistr (Machine minder)/ Engine Republica Cehă operator class I, II, III Email: podatel1@mdcr.cz; podatel2@mdcr.cz Act.No.114/1995 Coll., Decree No. Atestat de competenţă (ATT, art. 11 a) 224/1995 Art.11) Sistemul general de SEC – Certificat care Strojní asistent (Engine assistant)/ Engine recunoaștere – aplicaţie primară să ateste realizarea operator class I, II, III (Act No. 61/2000 Coll., Decree No. unui ciclu de studii 450/2000 Coll.) secundare, art. 11 b Ministry of the Interior Hafnarhúsinu við Tryggvagötu Vélavörður (VV) (Engine operator)/ Engine operator class I, II, III Islanda Sistemul general de recunoaștere – aplicaţie primară Atestat de (Certification of Marine Engineers competenţă serving on board Icelandic Ships (ATT, art. 11 a) 150 Reykjavik, Phone: +354545-8242, Fax: +354-562-1702 unnur.sverrisdottir@sam.stjr.is Act No. 113/1984, as amended) 7
 8. 8. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Continuare tabel 1 1 Motordrijver / Engine operator class I, II, III 2 3 4 Sistemul general de Olanda --- recunoaștere – aplicaţie primară 5 Diplomă (învățământ post-secundar), inclusiv anexa II (ex 92/51, anexa C, D), art. 11 c Instituto Portuário e dos Transportes Maquinista prático (1a, 2a e 3a classes) / Marítimos (Sea Ports and Sea Engine operator class I, II, III Transport Institute), Edíficio Vasco da Marinheiro Maquinista / Engine operator SEC – Certificat care să Gama, Rua General Gomes Araújo recunoaștere – ateste realizarea unui 1399 - 005 Lisboa, Phone: +351-21 391 Portugalia Sistemul general de aplicaţie primară ciclu de studii 45 00, Fax: +351-21 391 46 00 class I, II, III secundare, art. 11 b Email: imarpor@mail.telepac.pt URL: www.imarpor.pt Ministrstvo za Infrastrukturo in Upravitelj stroja in prvi častnik stroja na Prostor (Department of Infrastructure and Sistemul general de SEC – Certificat care să Space), Langusova ulica 41535 Ljubljana, recunoaștere – ateste realizarea unui offficer on ship with engine between 750 and Phone: +386-1 478 80 00, Fax: +386-1 aplicaţie primară ciclu de studii 3000 KW)/ Engine operator class I, II, III 478 81 39 gp.mzp@gov.si, ladji s pogonskim strojem z močjo 750 in 3000 KW (Chief engineer and first engineer Slovenia secundare, art. 11 b www.mzip.gov.si 8
 9. 9. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Continuare tabel 1 1 2 3 4 5 Častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo do 750 KW v mali SEC – Certificat care să obalni plovbi (Engineer officer on ship ateste realizarea unui powered by main engine under 750 KW ciclu de studii for coastal trade) / Engine operator class strojem z močjo do 750 KW v mali obalni plovbi / Engine operator class I, secundare, art. 11 b Ministrstvo za Infrastrukturo in I, II, III Častnik stroja na ladji s pogonskim Prostor (Department of Infrastructure and Slovenia Sistemul general de PS3 - Diplomă de nivel Space), Langusova ulica 41535 Ljubljana, recunoaștere – postsecundar (3 - 4 ani), Phone: +386-1 478 80 00, Fax: +386-1 aplicaţie primară art. 11 d II, III Častnik stroja zadolžen za stražo v 478 81 39 gp.mzp@gov.si, strojnici na ladji s pogonskim strojem z www.mzip.gov.si SEC – Certificat care să močjo 750 KW ali več (Officer of the ateste realizarea unui watch in engine room with engine of 750 ciclu de studii KW or more)/ Engine operator class I, secundare, art. 11 b II, III 9
 10. 10. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Tabelul 2. Situaţia reglementării profesiei: Marinar în UE5 Denumirea profesiei în limba de origine (traducere în limba engleză)/denumire generică 1 Recunoaşterea conform Ţara în care este Autoritatea competentă reglementată 2 3 FOD Mobiliteit en Vervoer, Maritiem Vervoer, Gens de mer (pont) (pêche en mer) / Scheepsgezellen (dek) (zeevisserij) (Seafarers (deck) (Fishing fleet))/ Directivei 2005/36/CE (Legislaţia naţională) 4 Nivel de calificare 5 SEC – Certificat care să Vooruitgangsstraat 56 1210 Brussel, Phone: + 32-2-277 35 00 Sistemul general de ateste realizarea unui ciclu Fax: + 32-2-277 40 52 Belgia recunoaștere – aplicaţie primară de studii secundare, art. 11 Navigational watch b Email: dg.mar@mobilit.fgov.be Brovakt / Navigational watch Norvegia --- Sistemul general de Atestat de competenţă recunoaștere – aplicaţie primară (ATT, art. 11 a) Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, Sea Marinheiro de 1a e 2a classes/ Navigational watch Ports and Sea Transport Institute, Edíficio Vasco da Portugalia Gama, Rua General Gomes Araújo 1399 - 005 Lisboa, Tel: +351-21 391 45 00, Fax: +351-21 391 46 00, SEC – Certificat care să Sistemul general de ateste realizarea unui ciclu recunoaștere – aplicaţie primară de studii secundare, art. 11 b imarpor@mail.telepac.pt, www.imarpor.pt Diplomă (învățământ postMarinero / Navigational watch Spania --- Sistemul general de secundar), inclusiv anexa II recunoaștere – aplicaţie primară (ex 92/51, anexa C, D), art. 11 c 5 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof (15.05.2013) 10
 11. 11. UNIUNEA EUROPEANĂ II. GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 PROCEDURILE DE VALIDARE/CERTIFICARE A COMPETENŢELOR APLICATE DE AUTORITĂŢILE COMPETENTE DIN ŢĂRILE ÎN CARE PROFESIILE SUNT REGLEMENTATE Procesul de certificare a competenţelor este procesul prin care o instituție acreditată certifică faptul că o persoană are competenţe într-un anumit domeniu, printr-un document care se numeşte certificat (atestat) de competenţă profesională. Un certificat de competență profesională nu este o diplomă de studii, dar certifică faptul că o persoană are un anumit nivel de expertiză într-un anumit domeniu, iar acest lucru îi permite sporirea șanselor la angajare și o credibilitate superioară serviciilor şi produselor pe care le execută. Principiile de bază ale procesului de certificare a competenţelor profesionale sunt următoarele: • Certificarea competenţelor este un proces opţional şi nu obligatoriu. Cu toate acestea, pot exista politici instituţionale care impun certificarea competenţelor membrilor săi ca o cerinţă pentru a face parte din organizaţia respectivă; • Evaluarea competenţelor profesionale poate fi făcută de aceeaşi organizaţie care a certificat competenţele sau de către altă organizaţie; • În mod general, se certifică competenţa profesională în totalitatea sa şi nu părţi din aceasta; • Certificarea competenţelor profesionale este un proces separat de formarea profesională (adică o organizaţie care prin formare acordă competenţe profesionale nu poate să participe direct la certificarea acestora); • Centrele de formare profesională pot facilita procesul de certificare a competenţelor profesionale prin parteneriate şi acorduri cu organizaţiile de certificare a competenţelor. II.1. Formarea pentru profesiile: motorist şi marinar în România MOTORIST Pentru a obţine Certificatul de capacitate de motorist (Vocational Qualification Course for Motorman Support Level), solicitanţii (absolvenţi de gimnaziu cu vârsta de minim 16 ani), trebuie să urmeze un curs de calificare la Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale (CERONAV), cu o durată de 14 săptămâni (560 de ore), şi 4 săptămâni de cursuri obligatorii IMO – International Maritime Organisation (160 de ore), total ore calificare: 720 de ore/18 săptămâni. Cursul este obligatoriu în vederea obţinerii Certificatului de Capacitate de Motorist. În urma absolvirii acestui curs, candidaţii vor obţine o adeverinţă de calificare de Motorist care le va da dreptul de a 11
 12. 12. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 se prezenta la examenul de atestare organizat de ANR – Autoritatea Navală Română, în vederea obţinerii Certificatului de Capacitate de Motorist. Structura acestui curs este formată din următoarele module: 1 - Motoare cu ardere internă; 2 – Căldări navale; 3 – Maşini cu abur cu piston; 4 – Turbine cu abur şi gaze; 5 – Supravegherea funcţionării instalaţiilor mecanice de bord; 6 – Construcţia şi vitalitatea navei; 7 – Legislaţie navală; 8 – Protecţia muncii; 9 – Limba engleză; 10 – Instruire practică. Centrul Român pentru Pregătirea și Perfec ționarea Personalului din Transporturi Navale CERONAV oferă posibilitatea efectuării acestui curs în două variante: • având cursurile IMO obligatorii incluse; • fără aceste cursuri IMO. MARINAR Pentru a obţine Certificatul de capacitate de marinar (Vocational Qualification Course for Ordinary Seaman), solicitanţii (absolvenţi de gimnaziu cu vârsta de minim 16 ani), trebuie să urmeze un curs de calificare cu o durată de 10 săptămâni (400 de ore) şi 4 săptămâni de cursuri obligatorii IMO – International Maritime Organisation (160 de ore), examinare finală (24 ore/3 zile), total ore calificare: 584 de ore. Cursul este obligatoriu în vederea obţinerii Certificatului de Capacitate de Marinar. În urma absolvirii acestui curs, candidaţii vor obţine o adeverinţă de calificare de Marinar care le va da dreptul de a se prezenta la examenul de atestare organizat de ANR – Autoritatea Navală Română, în vederea obţinerii Certificatului de Capacitate de Marinar. Structura acestui curs este formată din următoarele module: 1 - Marinărie; 2 – TCWN; 3 – Legislaţie maritimă; 4 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă; 5 – Limba engleză; 6 – Cursuri IMO obligatorii. Centrul Român pentru Pregătirea și Perfec ționarea Personalului din Transporturi Navale CERONAV oferă posibilitatea efectuării acestor cursuri în două variante: • având cursurile IMO obligatorii incluse; • fără aceste cursuri IMO. II.2. Sistemul Naţional de Certificare Profesională din Portugalia Sistemul Naţional de Certificare Profesională este coordonat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, are o bază tripartită formată din administraţia publică, asociaţii sindicale şi asociaţii patronale, integrează structuri de coordonare asigurate de Comisia Permanentă de Certificare (CPC), organ al sistemului care funcţionează în cadrul Consiliului de Administraţie al Institutului de Ocupare a Forţei de Muncă şi Formare Profesională (Instituto de Empleo y Formación Profesional - IEFP). 12
 13. 13. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Certificarea Profesională Certificarea profesională, conform informaţiilor furnizate de Institutul de Ocupare a Forţei de Muncă şi Formare Profesională (IEFP), este un proces al cărui obiectiv principal constă în îmbunătăţirea continuă a calităţii ”actorilor” forţei de muncă, prin recunoa șterea și certificarea calificărilor profesionale, precum și identificarea acelora care lipsesc de pe piaţa muncii, pentru o bună apropiere de necesităţile reale ale sistemului productiv, asigurând o înaltă competitivitate pieţei muncii. Motorist, clasa I Pentru a avea acces la recunoaşterea calificării de motorist, clasa I, solicitantul trebuie să deţină deja certificatul de motorist, clasa a II a, şi să satisfacă cumulativ, următoarele condiţii: • Doi ani de îmbarcare pe navele cu un motor principal cu o putere de propulsie mai mică de 750 kW; • Este înscris în ciclul 2 al cursului de propulsie a navelor maritime sau echivalent. Motoristul, clasa I, poate exercita pe nave, conform formării sale profesionale, funcţiuni cum ar fi: • Şef mecanic pe ambarcaţiunile cu motoare principale cu o putere de propulsie mai mică de 3000 kW, cu condiţia să aibă un stagiu de îmbarcare de un an ca şi ofiţer mecanic secund; • Ofiţer mecanic secund pe ambarcaţiuni cu motoare principale cu o putere de propulsie oarecare. Motorist, clasa a II a Pentru recunoaşterea calificării de motorist, clasa a II a, solicitantul trebuie să prezinte un certificat pentru un stagiu de îmbarcare de un an de zile, pe nave (ambarcaţiuni) cu un motor principal cu o putere de propulsie mai mică sau egală cu 750 kW. De asemenea, trebuie să satisfacă următoarea condiţie: • Un stagiu de îmbarcare de trei luni, fără probleme, ca practicant pe nave cu ambele tipuri (modalităţi) de propulsive. Un motorist de clasa a II a poate exercita următoarele funcţii: • Ofiţer mecanic secund pe nave (ambarcaţiuni) cu un motor principal cu o putere de propulsie mai mică de 3000 kW, pentru un stagiu de îmbarcare de un an ca ofiţer mecanic şef de cart - OMCQ (oficiais de máquinas chefes de quarto); • ofiţer mecanic şef de cart - OMCQ (oficiais de máquinas chefes de quarto) pe nave (ambarcaţiuni) cu motoare principale cu o putere de propulsie oarecare. II.3. Formarea pentru profesia de marinar în Spania În Spania, Decretul Regal nr. 973 din 12 iunie 2009 (Real Decreto 973/20096 de 12 de junio, por el que se regulan las titulaciones profesionales de la marina mercante), reglementează titlurile profesionale din marina comercială. De asemenea, prin Ordinul PRE/646 din 5 martie 2004 (Orden PRE/646/2004, de 5 de marzo, por la que se establecen los contenidos mínimos de los programas de formación sanitaria 6 BOE núm. 159, del 2 de junio de 2009 13
 14. 14. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 específica y las condiciones para la expedición y homologación del certificado de formación sanitaria de los trabajadores del mar), se stabilesc conţinuturile minime ale programelor de formare în domeniul sanitar specifice marinei şi condiţiile pentru emiterea (eliberarea) şi omologarea certificatului de formare sanitară a navigatorilor. În tabelul următor se prezintă principalele caracteristici ale profesiilor din marina comercială spaniolă pe niveluri de calificare. Se observă faptul că pentru nivelurile 1 până la 3 există 7 titluri profesionale, între care se încadrează şi profesia de Marinar, valabilitatea certificatului de capacitate a acestuia fiind de 5 ani, revalidarea şi reînoirea acestuia fiind posibilă după 5 ani, dacă solicitantul trece proba de aptitudine fizică. Tabelul 3. Principalele caracteristici ale profesiilor din marina comercială spaniolă 7 Distribuţia de competenţe Competenţă exclusivă Direcţia Generală a Marinei Comerciale Numărul titlurilor profesionale pe niveluri de calificare Nivelurile 4 şi 5 7 Nivelurile 1 până la 3 7 Numărul de certificate 17 Certificate de formare iniţială Obligatorii pentru toţi navigatorii Obligatorii, depinzând de funcţia ocupată pe navă şi de Certificate de specializare caracteristicile echipamentelor de pe aceasta. Cardurile profesionale sunt emise în conformitate cu Valabilitatea (geografică) prevederile Convenţiei SCTW, ceea ce conduce la recunoaşterea titlurilor şi certificatelor acestora europeană şi internaţională Se reînoiesc după fiecare 5 ani, dacă solicitantul trece proba de Valabilitatea titlurilor aptitudine fizică Valabilitatea certificatelor Variabilă: 5 ani sau nelimitat Documentul de certificare a competenţelor (titluri şi Cardul profesional certificate) Din schema din figura 1, rezultă faptul că majoritatea profesiilor din marina comercială spaniolă necesită studii superioare (nivelul 4 - 5), atât pentru comanda navei (căpitan, pilot, etc.) cât şi pentru compartimentul maşini (şef mecanic, ofiţer mecanic, etc.), profesia de Marinar (nivel 1 - 2) necesitând ca nivel de studii: Diplomă (învățământ post-secundar), inclusiv anexa II (ex 92/51, anexa C, D), art. 11 c . Atribuţiile profesionale ale marinarilor în funcţie de perioada de îmbarcare:  Pentru marinarii de pe navele comerciale: două luni de îmbarcare pe vase civile cu realizarea efectivă a serviciului de cart, cu excepția studențiilor care au absolvit cel pu țin un an academic şi se află în posesia unui certificat de la centrul de formare oficial, care îndeplineşte dispozi țiile sec țiunilor A-II/4 și A/VI din Codul STCW (Standard of Training Certification and Watchkeeping). 7 www.forem.es 14
 15. 15. UNIUNEA EUROPEANĂ  GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Pentru marinarii de pe navele comerciale cu o lungime mai mică de 6 metri (care de obicei, nu transportă mai mult de 12 pasageri şi operează exclusiv în porturi interioare): șase luni de îmbarcare. Condiţii de obţinere a confirmării certificatului de capacitate de marinar: • Solicitantul trebuie să se afle în posesia certificatului obţinut în urma formării iniţiale; • Să fie absolvent al cursului de Marinar în marina comercială; • Să certifice stagiul de îmbarcare necesar (două luni de îmbarcare pe vase civile cu realizarea efectivă a serviciului de cart). Fig. 1. Structura titlurilor profesionale din marina comercială spaniolă pe arii ocupaţionale II.4. Competenţe profesionale ale profesiilor de: motorist şi marinar 15
 16. 16. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 MOTORISTUL8 îşi desfăşoară activitatea la bordul navelor maritime sau fluviale, în conformitate cu criteriile agreate pe plan internaţional şi naţional. Activitatea de bază a motoristului se desfăşoară în incinta compartimentului maşini şi spaţiile anexe de la bordul navei, unde se execută lucrări speciale de: exploatare, supraveghere, întreţinere, revizie şi reparare a instalaţiilor şi echipamentelor. Motoristul face parte din personalul de execuţie. Datorită complexităţii activităţilor, exercitarea profesiei este condiţionată de deţinerea unor competenţe referitoare la: cunoaşterea navei pe care este îmbarcat (caracteristicile constructive, compartimentarea şi dispunerea tancurilor, dotarea compartimentului maşini cu utilaje, instalaţii, echipamente şi aparatură, exploatarea, performanţele şi limitele operaţionale ale acestora) şi a mijloacelor şi materialelor de vitalitate şi de stingere a incendiilor existente în dotarea serviciului maşini (locul de amplasare a acestora, modul de folosire în funcţie de situaţie), executarea serviciului de cart şi serviciul de gardă, participarea la pregătirea pentru punerea în funcţiune, exploatarea, întreţinerea, revizia tehnică şi remedierea cu mijloacele de la bord a defecţiunilor la instalaţiile tehnice din compartimentul maşini şi spaţiile anexe şi raportarea oricărei defecţiune sau anomalie constatată în funcţionarea sau starea instalaţiilor şi echipamentelor de maşini, efectuarea sondajelor în tancurile de combustibil şi lubrifianţi şi raportarea rezultatelor ofiţerului mecanic, participarea la îmbarcarea şi debarcarea materialelor pentru serviciul maşini, inclusiv a alimentelor şi ambalajelor, la activităţile de curăţenie în compartimentul maşini şi în spaţiile anexe şi la pregătirile, exerciţiile şi antrenamentele executate la bordul navei, în vederea creşterii gradului de siguranţă şi securitate al navei. Activitatea complexă desfăşurată de motorist necesită competenţe de bun cunoscător al practicii marinăreşti, bun utilizator al mijloacelor şi instalaţiilor de la bordul unei nave, preocupare permanentă pentru exploatarea corespunzătoare a instalaţiilor şi întreţinerea navei, bun executant, cu rezistenţă fizică şi psihică şi bun partener în relaţiile cu ceilalţi membri ai echipajului, fiind ataşat de navă şi de echipaj. Pentru efectuarea activităţilor specifice ocupaţiei, un motorist cunoaşte şi aplică legile şi regulamentele care normalizează viaţa la bordul navei, cunoaşte organizarea activităţilor de la bord, desfăşoară acţiuni în cazul punerii în aplicare a rolurilor de siguranţă, amplasarea şi folosirea eficientă a mijloacelor de salvare, de stingere a incendiilor şi astupare a găurilor de apă, aplică principiile de funcţionare, utilizare, revizie tehnică şi remediere a instalaţiilor tehnice din compartimentul maşini şi din spaţiile anexe. Motoristul îndeplineşte ordinele şefilor ierarhici referitoare la normalizarea vieţii la bord şi pe mare, la utilizarea eficientă a mijloacelor, materialelor şi instalaţiilor din compartimentul maşini de la bordul navei şi raportează la comanda navei apariţia oricărei avarii, care poate pune în pericol siguranţa navei şi a echipajului. Motoristul este capabil să depăşească efectul factorilor de stres. Profesia de MARINAR9 presupune un complex de competenţe necesare executării activităţilor specifice de la bordul navelor maritime sau fluviale, în conformitate cu criteriile agreate pe plan internaţional şi naţional. Marinarul face parte din personalul de execuţie care desfăşoară la bordul navei o activitate complexă. 8 9 http://www.anc.gov.ro/uploads/so/l/motorist-nave.pdf http://www.anc.gov.ro/uploads/so/l/marinar.pdf 16
 17. 17. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Datorită complexităţii activităţilor, practicarea ocupaţiei este condiţionată de deţinerea unor competenţe referitoare la: cunoaşterea navei pe care este îmbarcat (caracteristicile constructive, compartimentarea şi dispunerea tancurilor, dotarea ei cu instalaţii, utilaje şi echipamente de punte, exploatarea, performanţele şi limitele operaţionale ale acestora, posibilitatea de utilizare a instalaţiilor de punte şi în special a instalaţiei de guvernare, legare /ancorare, în diferite situaţii), cunoaşterea mijloacelor şi materialelor de vitalitate şi de stingere a incendiilor existente în dotarea serviciului punte (locul de amplasare a acestora, modul de folosire în funcţie de situaţie şi să intervină conform rolului, pentru stingerea incendiilor la nava proprie şi în apropierea ei), participarea la pregătirea navei pentru marş (manevră) sau încărcare /descărcare, la manevrarea instalaţiilor de încărcare, instalaţiilor de deschidere /închidere a capacelor magaziilor de marfă, instalaţiei de ventilaţie a magaziilor de marfă, participarea la manevrele de lansare la apă şi de ridicare la post a ambarcaţiunilor, executând operaţiunile ordonate de persoana care conduce aceste activităţi, participarea la îmbarcarea şi debarcarea materialelor pentru serviciul punte, participarea la activităţile de curăţenie şi întreţinere a navei şi la pregătirile, exerciţiile şi antrenamentele executate la bordul navei, în vederea creşterii gradului de siguranţă şi securitate al navei. Activitatea complexă desfăşurată de marinar necesită o serie de aptitudini, deprinderi şi abilităţi cum ar fi: bun cunoscător al practicii marinăreşti, bun utilizator al mijloacelor, instalaţiilor şi echipamentelor de la bordul unei nave, preocupare permanentă pentru exploatarea corespunzătoare a instalaţiilor şi întreţinerea navei, bun executant, cu rezistenţă fizică şi psihică şi bun partener în relaţiile cu ceilalţi membrii ai echipajului, fiind ataşat de navă şi de echipaj. Pentru efectuarea activităţilor specifice ocupaţiei, un marinar cunoaşte şi aplică legile şi regulamentele care normalizează viaţa la bordul navei şi pe mare, cunoaşte organizarea activităţilor de la bord, desfăşoară acţiuni în cazul punerii în aplicare a rolurilor de siguranţă, amplasarea şi folosirea eficientă a mijloacelor de salvare, de stins incendiu şi de vitalitate, aplică principiile de funcţionare şi utilizare a instalaţiilor şi echipamentelor de la bordul navei. Prin prisma accentuării efectelor globalizării economiei mondiale şi multiplicării echipajelor mixte, limba engleză a devenit principala cale de comunicare de la bordul navelor maritime, de aceea, cunoaşterea ei şi a termenilor specifici reprezintă o condiţie esenţială a integrării marinarilor în cadrul echipajelor navelor pe care sunt îmbarcaţi. II.5. Prevenirea fraudei şi a oricăror altor practici nelegale în procesul de certificare a competenţelor În România, Autoritatea Navală Română (ANR) este autoritatea naţională competentă desemnată pentru descoperirea şi combaterea fraudei şi a altor practici nelegale în ceea ce priveşte procesul de 17
 18. 18. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 certificare sau procesul de emitere şi atestare a certificatelor precum şi pentru aplicarea de sancţiuni efective, proporţionale şi preventive. Astfel, în conformitate cu legisla ția în vigoare pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a certificatelor de competenţă, ANR va asigura schimbul de informaţii cu autorităţile competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi ale statelor terţe cu care a intrat în proces de recunoaştere în concordanţă cu Regula I/10 paragraful 1.2 din Convenţia STCW, cu privire la certificarea navigatorilor. De asemenea, Autoritatea Navală Română trebuie să informeze Comisia Europeană, celelalte state membre ale Uniunii Europene şi oricare stat terţ cu care a intrat în proces de recunoaştere despre detaliile competenţelor prevăzute în articolul amintit, la alin. (1) şi (2), precum şi, la cererea autorităţilor competente ale statelor membre şi terţe, trebuie să furnizeze confirmări sau infirmări scrise despre autenticitatea certificatelor şi atestatelor navigatorilor precum şi a oricăror alte documente naţionale emise ca probă a pregătirii efectuate. Sancţiuni şi măsuri disciplinare Pentru investigarea imparţială a oricărei situaţii de constatare sau raportare a incompetenţei, a acţiunilor sau omisiunilor deţinătorilor de certificate sau atestate pe care le-a emis, în legătură cu realizarea îndatoririlor ce decurg din aceste documente în timpul exercitării atribuţiilor specifice acestora, care ar putea periclita direct siguranţa vieţii sau bunurilor pe mare ori mediul marin, Autoritatea Navală Română (ANR) va defini procedurile interne privind retragerea, suspendarea sau anularea certificatelor şi atestatelor din motivele menţionate mai sus, precum şi pentru prevenirea fraudei. Autoritatea Navală Română (ANR) îşi va extinde cooperarea cu orice stat membru al Uniunii Europene sau stat terţ parte la Convenţia STCW care o informează despre intenţia de a iniţia proceduri judiciare sub jurisdicţia lor asupra oricărei companii sau navigator aflaţi sub jurisdicţie română, care sunt răspunzători de nerespectarea prevederilor legale. III. PROCESELE DE RECUNOAŞTERE A CALIFICĂRILOR DOBÂNDITE ÎN ALTE STATE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE 18
 19. 19. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Libera circulație a persoanelor a fost unul dintre principalele obiective ale Pieței Comune, creat prin Tratatul de la Roma10 din 1957 (libertatea de stabilire, libera prestare a serviciilor și libera circula ție a persoanelor fiind principii fundamentale ale acestui tratat). Sistemul general de recunoaștere a calificărilor profesionale se bazează pe următoarele principii: • Principiul încrederii reciproce între Statele Membre ale Uniunii Europene; • Absența armonizării formării profesionale pentru a exercita profesia în discuţie. Fiecare Stat Membru va decide accesul sau inaccesul la exercitarea profesiei pe teritoriul său, con ținutul și nivelul de formare pentru a exercita profesia în cauză; • Existența măsurilor compensatorii în cazul diferen țelor substan țiale între conţinuturile formării profesionale ale diferitelor state membre. Regula este următoarea: nici un stat membru nu poate refuza accesul la o profesie reglementată pe teritoriul său a cetăţenilor Uniunii Europene, care sunt pe deplin calificaţi să practice această profesie în alt stat membru, şi acest lucru, indiferent de diferenţele dintre cele două state (interpretare a principiului încrederii reciproce). Dacă aceste diferenţe sunt "substanţiale", autorităţile competente din statul membru gazdă pot face recunoaşterea după promovarea unui test de aptitudini sau de încheiere a unei perioade de probă (stagiu de adaptare, îmbarcare, însoțire), a solicitantului. Procesul de evaluare trebuie să fie imparțial iar mecanismele de evaluare trebuie să fie concepute în așa manieră încât să evite orice tip de conflicte și interese, inclusiv printr-o mai mare profesionalizare a evaluatorilor. Definirea acestor principii trebuie să evite standardizarea măsurilor între diferitele state europene, care ar intra în conflict cu obiectivele procesului de la Bruges-Copenhaga, și în contrast cu adoptarea de abordări top-down (de sus în jos). Pentru a îmbunătăți decalajele dintre diferitele sisteme europene de recunoaștere a calificărilor trebuie să: • Asigure calitatea și prin aceasta încrederea în procesul de validare încercând, în acela și timp, să se creeze legături între diferitele sisteme de validare a calificărilor profesionale; • Consulte normele și principiile care există deja la nivel na țional și interna țional (de exemplu: normele EN 45013/ISO 17024). III.1. RECUNOAȘTEREA CALIFICĂRILOR PROFESIONALE ÎN REPUBLICA CEHĂ 10 Tratatul de la Roma se referă la tratatul prin care a fost instituită Comunitatea Economică Europeană (EEC) și a fost semnat de Franța, Germania de Vest, Olanda, Italia, Belgia și Luxemburg la 25 martie 1957. 19
 20. 20. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Recunoaşterea calificărilor profesionale şi lista documentelor necesare sunt reglementate în Republica Cehă prin Legea nr. 18/2004 Col. - Legea privind recunoașterea calificărilor profesionale Act on Recognition of Professional Qualifications. Procedura de solicitare a recunoașterii calificărilor profesionale (Motorář 1. Třídy – motorist), cuprinde următorii paşi: 1. Obținerea formularul de cerere pentru recunoașterea calificărilor profesionale, este posibilă: descărcându-l de pe site-ul (http://uok.msmt.cz/uok), sau, direct, de la: • Autoritatea Competentă respectivă (Ministry of Transport); • Ministerul Educației, Tineretului și Sportului (ca un punct de contact), sau • Ministerul Industriei și Comerțului (în cazul în care solicitantul inten ționează să exercite o profesie reglementată care are un suport independent o licen ță comercială, etc.). 2. Completarea cererii on-line și prezentarea documentelor solicitate. În conformitate cu secțiunea 22 Par. 2 din Legea privind recunoașterea calificărilor profesionale - Act on Recognition of Professional Qualifications, solicitantul prezintă următoarele informa ții în cerere: • numele și prenumele; • data nașterii, cetățenia; • adresa de corespondenţă; • documentele necesare pentru atestarea profesiei reglementate pe care solicitantul inten ționează să o exercite în Republica Cehă; • forma de exercitare a profesiei reglementate (o persoană care desfă șoară activită ți independente sau un angajat). Cererea trebuie să fie susținută de: • cartea de identitate, dovada cetățeniei în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în sec țiunea 1, partea 2 din Legea nr. 18/2004 Col. - Legea privind recunoașterea calificărilor profesionale Act on Recognition of Professional Qualifications; • dovada calificărilor profesionale; • dovada altor competențe; • documentul care confirmă achitarea unei taxe administrative. Taxa administrativă pentru depunerea formularului de cerere pentru recunoașterea calificărilor profesionale se ridică la 2.000 CZK (Czech Koruna – Koruna Česká). În cazul în care rolul de autoritate competentă este reprezentant 20
 21. 21. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 de către o asociaţie sau cameră profesională, taxa administrativă va fi specificată de către regulamentele asociaţiei sau camerei respective. Dovezile de calificare profesională includ printre altele: Dovezi de educație și formare, care specifică în mod clar nivelul de educa ție atins ( elementar, secundar, postliceal, superior - licență sau master), durata și conținutul educației sau formării dobândite. Cartea de identitate și dovada cetățeniei într-un stat membru al Uniunii Europene sunt prezentate în fotocopii. Cu toate acestea, autoritatea competentă poate solicita originalele pentru examinare în vederea conformităţii. Originalele sau fotocopiile certificate (autentificate notarial) ale dovezilor de calificare profesională și alte competențe sunt prezentate numai în cazurile în care autoritatea competentă nu poate verifica autenticitatea documentelor prin intermediul cooperării administrative. Documentele care atestă calificările profesionale și alte competen țe ale solicitantului trebuie să fie traduse în limba cehă, cu excepția cazului în care între statul de origine şi cel gazdă există un tratat internațional care anulează această cerinţă ( Convenţia de la Haga: România şi Republica Cehă au semnato în 16.03.2001). În cazul în care autoritatea competentă pune sub semnul întrebării corectitudinea şi autenticitatea traducerii sau în cazul în care nu s-a primit nici o dovada a autenticită ții pe cale administrativă, autoritatea competentă respectivă este îndreptăţită să solicite dovezi traduse în limba cehă de unul dintre interpreții de pe lista de experți și traducători ai statului ceh. 3. Formularul de cerere completat cu anexele solicitate trebuie depuse la autoritatea competentă. De asemenea, este posibilă depunerea cererii de recunoaştere la Ministerul Educa ției, Tineretului și Sportului (punct de contact), care are obligaţia de a-l transmite autorităţii competente, fără întârzieri. Procesul de recunoaștere a calificărilor profesionale are loc în Cehia. 4. Decizia cu privire la cererea depusă în temeiul sec țiunii 24 Partea 5 din lege: autoritatea competentă este obligată să decidă, fără întârziere, dar în termenul de 60 de zile de la depunerea cererii complete (cu toate documentele solicitate). În cazul procedurii consolidate sau a unei cereri deosebit de complexe, autoritatea competentă, conform sec țiunii 25, alin 2, este obligată să ia o decizie în termen de maxim 90 de zile. În cazul în care decizia intră în litigiu juridic, autoritatea competentă este obligată să restituie documentele (originale sau autentificate notarial) depuse de solicitant în termen de 15 zile lucrătoare (dovada calificărilor profesionale şi a altor competen țe dobândite sau dovada de cetă țeniei europene). Autoritatea competentă emite o decizie care să ateste că: 21
 22. 22. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 • solicitantul are o calificare profesională recunoscută; • se solicită din partea resortitantului, înainte de recunoa ștere, măsuri compensatorii care trebuie luate în seamă (stagii de adaptare sau test de aptitudini); • cererea de recunoaștere a calificării profesionale este respinsă. 5. Apelul solicitantului împotriva deciziei autorității competente Împotriva deciziilor emise de către o autoritate competentă (un organ administrativ central) se poate face recurs11, conducerea autorităţii competente primind apelul de la "Comisia de Apel permanent". Termenul pentru depunerea acțiunii (apelului) este de 15 zile după anunțarea deciziei autorităţii competente (cu excepția situaţiei în care reclamantul nu a fost informat în mod corespunzător cu privire la posibilitatea și perioada legală în care se face apel). În unele cazuri, deciziile pot fi revizuite de către instan ță pe baza unui ordin administrativ (secțiunea 65 din Legea nr 150/2002 Coll.) sau unei acțiuni civile (secțiunea 246 din Legea 99/1963 Coll.). - administrative sau civile (secțiunea 72 din Legea nr 150/2002 Coll și secțiunea 247 din Legea no. 99/1963). Legalizarea documentelor se face în conformitate cu Convenția de la Haga (convenţie adoptată la Haga la 5 octombrie 1961) de eliminare a cerinței de supralegalizare a actelor oficiale străine: a) pentru documentele eliberate de către autoritățile judiciare, inclusiv documente emise sau certificate de către notari: • Ministerul Justiţiei, Departamentul Internaţional (Ministry of Justice, International Department); b) pentru alte documente emise sau certificate de autorită țile administra ției publice sau de alte autorită ți: • Ministerul Afacerilor Externe, Direcţia Consulară. Pe baza acordului cu Ministerul Finanțelor din Republica Cehă, s-a stabilit o taxă administrativă de legalizare a documentelor de 100 CZK (Czech Koruna – Koruna Česká), (Legea nr 368/1992 Coll,). În figura următoare (2) se prezintă schematic procedura de recunoaştere a calificărilor profesionale şi serviciilor în Republica Cehă, care ţine seama de toate aspectele prevăzute atât în legislaţia naţională (Legea nr. 18/2004 Col. - Legea privind recunoașterea calificărilor profesionale - Act on Recognition of Professional Qualifications) cât şi în cea europeană (Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, din 7 septembrie 2005, privind recunoaşterea calificărilor profesionale) secțiunea 152, Legea nr. 18/2004 Col. - Legea privind recunoa șterea calificărilor profesionale - Act on Recognition of Professional Qualifications 11 22
 23. 23. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 V-aţi dobândit calificarea profesională în UE/SEE sau Elveţia şi doriţi să vă exercitaţi profesia în Republica Cehă? Este reglementată profesia Dvs. în Republica Cehă? Acces nelimitat pe piaţa muncii NU NU U DA DA Este necesară recunoaşterea calificării? Sunteţi calificat pentru aceeaşi profesie în ţara Dvs.? DA DA NU NU Directiva nu este aplicabilă U Doriţi să profesaţi temporar sau ocazional? Doriţi să profesaţi temporar sau ocazional? Doriţi să lucraţi în Republica Cehă permanent? Este necesară informarea unei autorităţi Este necesară informarea unei autorităţi competente de recunoaştere prin declaraţie? competente de recunoaştere prin declaraţie? DA DA Sunteţi doctor, farmacist, dentist, asistentă medicală, Sunteţi doctor, farmacist, dentist, asistentă medicală, moaşă, veterinar, chirurg sau arhitect? moaşă, veterinar, chirurg sau arhitect? Profesia este reglementată în ţara Dvs. sau Profesia este reglementată în ţara Dvs. sau puteţi dovedi că ultimii 10 ani aveţi măcar puteţi dovedi că ultimii 10 ani aveţi măcar 2 ani de experienţă profesională relevantă? 2 ani de experienţă profesională relevantă? DA DA NU NU U Principiul recunoaşterii Principiul recunoaşterii automate poate fi aplicat automate poate fi aplicat Profesia este reglementată în ţara Dvs. sau puteţi Profesia este reglementată în ţara Dvs. sau puteţi dovedi că în ultimii 10 ani aveţi măcar 2 ani de dovedi că în ultimii 10 ani aveţi măcar 2 ani de experienţă profesională relevantă? experienţă profesională relevantă? NU NU 1 U NU NU U Directiva nu este aplicabilă Directiva nu este aplicabilă DA DA Sunteţi doctor, Sunteţi doctor, farmacist, farmacist, dentist, asistentă dentist, asistentă medicală, moaşă, medicală, moaşă, veterinar, veterinar, chirurg sau chirurg sau arhitect cu arhitect cu opţiunea opţiunea recunoaşterii recunoaşterii automate? automate? 23
 24. 24. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 3 1 2 2 4 3 DA DA DA DA Programul Dvs. de studii va fi comparat cu cel Programul Dvs. de studii va fi comparat cu cel necesar în Republica Cehă? necesar în Republica Cehă? DA DA 4 DA DA Considerând profesia Dvs., sunt Considerând profesia Dvs., sunt siguranţa şi sănătatea publică puse siguranţa şi sănătatea publică puse în pericol? în pericol? DA DA DA DA Diferenţa dintre calificarea Dvs. şi cea solicitată în Diferenţa dintre calificarea Dvs. şi cea solicitată în Republica Cehă este mai mare de un nivel? Republica Cehă este mai mare de un nivel? NU NU U Calificarea va fi verificată Calificarea va fi verificată NU NU U Există diferenţe substanţiale în conţinutul Există diferenţe substanţiale în conţinutul curriculum-ului care nu pot fi acoperite de curriculum-ului care nu pot fi acoperite de experienţa profesională? experienţa profesională? DA DA NU NU U Există diferenţe substanţiale Există diferenţe substanţiale între programul Dvs. de între programul Dvs. de studii şi cel din Republica studii şi cel din Republica Cehă, care influenţează Cehă, care influenţează siguranţa şi sănătatea siguranţa şi sănătatea publică? publică? DA DA Test de aptitudini sau stagiu de adaptare Test de aptitudini sau stagiu de adaptare CALIFICARE RECUNOSCUTĂ Test de aptitudini sau Test de aptitudini sau stagiu de adaptare stagiu de adaptare NU NU U ACCES LA FURNIZARE DE SERVICII Figura 2. Procedura de recunoaştere a calificărilor profesionale şi serviciilor în Republica Cehă 12 12 What you should know about the system for mutual recognition of professional qualifications in the EU Member States, EEA countries and Switzerland, Compiled by Zuzana Šonková and Štěpánka Skuhrová, Prague 2008, p. 9 24
 25. 25. UNIUNEA EUROPEANĂ III.2. GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 RECUNOAȘTEREA CALIFICĂRILOR PROFESIONALE ÎN OLANDA În Olanda există un registru care cuprinde toate calificările profesionale și condi țiile de formare (CREBO - Het Centraal register beroepsopleidingen – Registrul Central de Formare Profesională) astfel încât o persoană poate afla toate informa țiile despre calificarea respectivă. Statul olandez se implică în școli în orientarea profesională a tinerilor care nu știu ce profesie să aleagă, în acest sens elevii primesc programe eficiente de formare profesională oferite de instituţiile de învă țământ. Obiectivele care erau pănă nu demult cele care trebuiau atinse după parcurgerea unui nivel de educa ție sunt acum înlocuite cu abilită ți și competente pe care absolventul trebuie să le dobândescă în vederea inser ţiei pe piața muncii mult mai ușor. Dezvoltarea tipurilor de calificări se face în colaborare între reprezentan ții ministerului educa ției și reprezentanții mediului de afaceri olandez. Această strategie a fost experimentată în Olanda timp de 3 ani prin așa numitul proces MBO 2010 (hierna: MBO 2010). În Olanda, calificările profesionale se obțin în urma unor examene care certifică competen țele fiecărei persoane, conform legii din 7 aprilie 2005 de modificare a Legii învățământului și implementare a termenilor de calificare și formare profesională (Stb. 2005, 203; wet experimenten). În acest sens s-au implementat cursuri specifice de formare după parcurgerea cărora persoanele fizice să dobândească competențe profesionale necesare pentru exercitarea unei profesii 13. Până în august 2010 a trecut o perioadă de 2 ani de încercări în ceea ce privește dezvoltarea calificărilor profesionale bazate pe competen țe precum și îmbunătă țirea acestora prin formare continuă. Pentru persoanele care nu pot face fa ță unui examen prin care să- și certifice competen țele, statul olandez a prevăzut în legislația sa posibilitatea ca acele persoane să dobîndească competen țe prin experien ța dovedită la locul de muncă (vezi experiențele cu formarea AKA pe cele două nivele de formare profesională). Procesul de recunoaștere a calificărilor profesionale în Olanda este prezentat în schema din figura următoare (3): 13 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32316-3.html 25
 26. 26. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Sunteţi un emigrant al UE / SEE, cu o calificare în UE / SEE, care doreşte să lucreze în Ţările de Jos DA NU Este profesia Dvs. reglementată în Ţările de Jos? Aveți restricționat accesul la piața forței de muncă Este necesar ca Dvs. să obțineți aprobare pentru a exercita această profesie Sunteții calificat Sunteț calificat pentru aceeaşi pentru aceeaşi profesie în ţara profesie în ţara Dvs.? Dvs.? NU Directiva 2005/36/CE nu este aplicabilă DA Doriți să prestați servicii temporare? DA 1 Este o profesie sau Este o profesie sau un program un program reglementate în ţară, reglementate în ţară, sau ai cel puţin 2 ani sau ai cel puţin 2 ani de experienţă de experienţă profesională în profesională în ultimii 10 ani? ultimii 10 ani? Doriți să vă stabiliți profesional în Țările de Jos ? sau NU NU Sunteții medic, Sunteț medic, asistent medical, asistent medical, DA medic dentist, medic dentist, veterinar, chirurg, veterinar, chirurg, moaşă, farmacist, moaşă, farmacist, sau arhitect? sau arhitect? Directiva 2005/36/CE nu este aplicabilă 2 Principiul recunoașterii automate a profesiei este aplicabil 26
 27. 27. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 2 1 NU Există riscuri cu Există riscuri cu privire la sănătatea privire la sănătatea DA publică sau de publică sau de siguranţă implicaţi siguranţă implicaţi în profesia ta? în profesia ta? Sunteti liber să prestați servicii temporare NU Este o profesie sau un Este o profesie sau un program reglementate program reglementate în ţară, sau ai cel în ţară, sau ai cel NU puţin 2 ani de puţin 2 ani de experienţă experienţă profesională în ultimii profesională în ultimii 10 ani? 10 ani? Directiva 2005/36/CE nu este aplicabilă Sunteții medic, Sunteț medic, asistent medical, asistent medical, Programul Dvs. va fi comparat cu cel solicitat în Țările de Jos pentru a putea exercita profesia DA medic dentist, medic dentist, veterinar, chirurg, veterinar, chirurg, DA moaşă, farmacist, moaşă, farmacist, sau arhitect? sau arhitect? Există diferențe Există diferențe substanțiale cu substanțiale cu privire la privire la sănătatea publică sănătatea publică DA Sunteti liber să prestați servicii temporare NU sau de siguranţă sau de siguranţă între programul între programul Dvs. șii cel Dvs. ș cel solicitat? solicitat? Există o diferenţă Există o diferenţă de mai mult de 1 de mai mult de 1 nivel dintre nivel dintre calificarea calificarea dumneavoastră şi dumneavoastră şi cel solicitat? cel solicitat? NU Sunteti liber să prestați servicii temporare Dvs. trebuie să treceți un test de aptitudini NU Ați fost promovat DA Este programul Este programul Dvs. mai scurt cu 1 Dvs. mai scurt cu 1 an sau mai puțin, an sau mai puțin, sau există diferențe sau există diferențe substanțiale de substanțiale de conținut? conținut? DA Directiva 2005/36/CE nu este aplicabilă Trebuie să promovați o probă de aptitudini sau să efectuați un stagiu de adaptare Fig. 3. Procesul de recunoaștere a calificărilor profesionale în Olanda 14 (flowchart) 14 Elaborare proprie după: www.nuffic.nl/en/diploma-recognition/professional-recognition 27
 28. 28. UNIUNEA EUROPEANĂ III.3. GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 RECUNOAȘTEREA CALIFICĂRILOR PROFESIONALE ÎN PORTUGALIA Transpunerea prevederilor Directivei 2005/36/CE a Parlamentului european şi a Consiliului, din 7 septembrie 2005, privind recunoaşterea calificărilor profesionale, în legislaţia portugheză, s-a făcut prin Legea nr. 9 din 4 martie 2009, (Lei n.o 9/200915 de 4 de Março). În Portugalia, recunoaşterea calificărilor din învăţământul superior, dobândite în alte state, membre ale Uniunii Europene, este reglementată prin două acte legislative: • Decretul – Lege nr. 341 din 12 octombrie 2007, privind regimul juridic de recunoaştere a diplomelor din învăţământul superior din străinătate (Decreto – Lei n.o 341/200716, de 12 de Outubro, aprova o regime jurídico do reconhecimento de graus académicos superiores estrangeiros); • Decretul – Lege nr. 283 din 21 iunie 1983, care reglementează sistemul de echivalare/recunoa ștere a calificărilor străine din învățământul superior cu calificările portugheze corespunzătoare ( Decreto – Lei n.o 283/198317, de 21 de Junho, regula o sistema de equivalência/reconhecimento de habilitações estrangeiras de nível superior às correspondentes habilitações portuguesas). În Portugalia, ca şi în toate ţările semnatare ale Convenţiei SCTW (Standard of Training Certification and Watchkeeping - Convenţia Internaţională privind Standardele de Instruire, Brevetare şi Serviciul de Cart pentru Navigatori, cu amendamentele în vigoare), recunoaşterea calificărilor profesionale din marina comercială (motorist şi marinar), se face cu respectarea Legii nr. 9 din 4 mai 2009 (Lei n.o 9/2009 de 4 de Março), astfel: • Certificatele profesionale emise de autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene și care aparțin cetățenilor acestor state; • Un certificat de competență emise sau recunoscute de către autorită țile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene și aparținând resortisanților țărilor ter țe. Profesiile analizate: marinar şi motorist, sunt reglementate în Portugalia, autoritatea competentă fiind: Institutul Portuar de Transport Maritim (Instituto Portuario de Transportes Marítimos). Recunoaşterea calificărilor profesionale dobândite în alte state membre ale Uniunii Europene În conformitate cu articolul 9 din Decretul nr. 68 din 26 noiembrie 1994, cu privire la recunoașterea titlurilor şi certificatelor profesionale emise în alte țări, respectivele calificări profesionale vor putea fi recunoscute după o analiză (comparaţie) a titlurilor oficiale prezentate de către solicitant, pentru a determina corespondenţa acestora cu calificările definite în condiţiile legii portugheze. Cerințele pentru recunoașterea diplomelor/certificatelor profesionale trebuie să fie elaborate în limba portugheză, constând în următoarele documente: 15 Diário da Republica, 1.a série – No 44 – 4 de Março de 2009, p. 1466 – 1530. Diário da Republica, 1.a série – No 197 – 12 de Outubre de 2007, p. 7375 – 7379. 17 Diário da Republica, 1.a série – No 140 – 21 de Junho de 1983, p. 2191 – 2197. 16 28
 29. 29. UNIUNEA EUROPEANĂ • GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Documente de identitate (numele complet, naţionalitate, data naşterii, statul de provenienţă şi domiciliul pentru corespondenţă); • Indicarea profesiei pe care doreşte s-o exercite în Portugalia; • Prezentarea diplomelor, certificatelor profesionale şi a altor titluri deţinute în statul membru al Uniunii Europene care le-a emis, precum şi, dacă este necesar, acele state care le-a recunoscut (precizând datele când au fost recunoscute). Pe lângă acestea, este necesară ata șarea următoarele documente, care, atunci când este necesar, trebuie să fie însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, autentificate (legalizate) de către un notar, sau oficial autentificate de către un oficiu consular: • Copia documentului de identificare a solicitantului, dacă dosarul a fost prezentat personal, sau o copie autentificată, în cazul în care dosarul se prezintă prin delegat; • Copie autentificată a documentelor referitoare la studiile efectuate de solicitant (diplome, certificate, etc.); • Copie autentificată a documentului eliberat de autoritatea competentă din statul membru de origine sau de provenienţă, care certifică faptul că solicitantul îndeplineşte condiţiile impuse de către statul membru gazdă (Portugalia) pentru exercitarea profesiei respective (marinar, motorist); • Testul (proba) de adaptare (ori de câte ori este solicitat); • Taxele procedurale (35,30 €). Deciziile pe care le poate lua autoritatea competentă după analizarea dosarului solicitantului sunt: • Accesul direct la exercitarea profesiei respective (marinar, motorist); • Acces condiţionat; candidatul trebuie să îndeplinească una din următoarele obligaţii: verificarea experienței profesionale necesare pentru exercitarea profesiei; o perioadă (stagiu) de adaptare pentru o perioadă maximă de trei ani sau, chiar, absolvirea unui test de aptitudini; • Respingerea cererii, considerată insuficient susţinută de documentele ataşate. Portugalia a pus în aplicare, începând cu anul 2008, sistemul de validare și certificare a competenţelor şi de recunoaștere a calificărilor profesionale. Din acest proces (de recunoaştere a calificărilor) poate deriva necesitatea realizării unei formări de completare a competenţelor, întrucât formarea dobândită şi experienţa profesională a solicitantului (candidatului) nu a fost suficientă pentru recunoaşterea calificării în vederea exercitării pe teritoriul Portugaliei a profesiei în cauză. În sectorul maritim, se întâlnesc o diversitate de situaţii în ceea ce prive ște condi țiile de acces la profesiile reglementate din marina comercială, cât şi la cele nereglementate din zona acvaculturii, 29
 30. 30. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 pescuitului, construcţii şi reparaţii instalaţii maritime şi portuare, care aparţin altor autorităţi competente, având, deci, un alt regim de recunoaştere. III.4. RECUNOAȘTEREA CALIFICĂRILOR PROFESIONALE ÎN ROMÂNIA În cadrul echipajului unei nave comerciale există o ierarhie strictă a funcțiilor: • Comandant; • Secund; • Ofițeri de punte; • Șef mecanic; • Ofițeri mecanici; • Alți ofițeri; • Personal cu certificat de capacitate: șef echipaj, fitter, timonier, conducător de șalupă, ajutor mecanic, electrician, pompagiu, fochist, MOTORIST, MARINAR; • Personal auxiliar. MOTORISTUL se subordonează șefului mecanic, iar în timpul executării serviciului de cart se subordonează direct ofițerului de cart. Motoristul are următoarele atribuțiuni de serviciu: • să cunoască atribuțiile și modul de acțiune care îi revin prin rolurile navei și să le aplice la ordin; • să știe să folosească mijloacele tehnice pe care le deserve ște, conform func ției sau rolurilor, precum și a mijloacelor individuale de salvare; • să execute întocmai și la timp ordinele primite, în orice situa ție cerută de activitatea și siguran ța navei; • să cunoască mașinile, utilajele, instalațiile și aparatele de la locul său de muncă sau de care răspunde și instrucțiunile tehnice de exploatare și intreținere; • să cunoască, să respecte și să aplice normele de securitate și sănătate în muncă, de prevenire și stingere a incendiilor, de asigurare a flotabilității și stabilită ții navei; • să contribuie la prevenirea și înlăturarea oricăror situa ții care ar putea pune în pericol via ța, integritatea corporală sau sănătatea oamenilor; • să execute lucrări de exploatare, între ținere la ma șinile, instala țiile și inventarul care apar ține compartimentului mașini; • să participe la serviciul de cart, conform dispozi țiilor șefului mecanic. MARINARUL are următoarele atribuțiuni de serviciu: • să cunoască bine nava pe care este îmbarcat, compartimentarea acesteia, modul de exploatare, performanțele și limitele operaționale ale instala țiilor, utilajelor și echipamentelor de punte; 30
 31. 31. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 • să execute serviciul de marinar de veghe, în conformitate cu prevederile prezentului regulament; • să participe la activitățile de pregătire a navei pentru mar ș (manevră) sau alte opera țiuni tehnologice, executând operațiunile ordonate de persoana care conduce aceste activită ți; • să participe la manevrele navei, în subordinea ofi țerului șef de manevră; • să participe la manevrarea instalațiilor, echipamentelor de punte și să raporteze despre orice defec țiune sau anomalie constatată în funcționarea acestora; • să îl ajute pe timonier în montarea la post și la manevrarea scărilor de bord, să ia toate măsurile necesare pentru urcarea în siguranță la bord; • să participe la îmbarcarea (debarcarea) materialelor la (de la) bordul navei; • să participe la activitățile de curățenie și între ținere a navei, în principal să execute cura țenia pe pun țile exterioare, pe culoarele interioare, în magazii și santinele acestora, grupuri sanitare comune, etc.; • să respecte cu strictețe regulile de securitate și sănătate în muncă și de protec ție a mediului; • să cunoască mijloacele, materialele de vitalitate și de stingere a incendiilor existente în dotarea navei, locul lor de amplasare și modul de folosire în func ție de situa ție; • să execute și alte sarcini primite de la șefii ierarhici sau ofi țerul de cart. În ROMÂNIA, ca și în celelalte țări europene . pregătirea și perfecționarea profesională necesară pentru obținerea certificatului de capacitate de MARINAR se face în cadrul unor centre de pregătire și perfecționare profesională autorizate în condi țiile legii de către Ministerul Transporturilor. Cursurile au durata de 18 săptămâni (14 săptămâni curs de calificare, 424 de ore de pregătire și 4 săptămâni cursuri obligatorii, 160 de ore), iar efectuarea acestora acordă dreptul de a sus ține examenul organizat de Autoritatea Navală Română. Certificatul de Capacitate de Marinar va fi eliberat de către Autoritatea Navală Română, numai în urma dovezii că și celelalte cursuri, obligatorii în materie de siguran ță maritimă, au fost efectuate. Astfel, cei care î și doresc profesia de marinar, vor trebui să efectueze în cadrul CERONAV (Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale) curs de calificare. 31
 32. 32. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 START SOLICITANT DEPUNERE DOSAR LA COMISIA DE ATESTARE Dosarul de înscriere pentru profesia de motorist conține următoarele acte: 1. “FIŞA DE ÎNSCRIERE” completată de către solicitant; 2. Adeverinţa medicală eliberată de policlinica abilitată de Ministerul Transporturilor, care dovedeşte că titularul este APT pentru îndeplinirea funcţiei la care acesta candidează, în copie legalizată; 3. Actul de studii în copie legalizată; 4. Adeverinţa de absolvire a cursurilor de specializare în conformitate cu „Ordinul pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a certificatelor de competenţă”; 5. Copie după foaia matricolă sau adeverinţa din care rezultă stagiul de îmbarcare al candidatului şi numărul de voiaje efectuate sau cartea de muncă în copie legalizată(după caz), 6. Actul de identitate în copie legalizată . C O M I S I A D E A T E S T A R E Comisia de evaluare se compune din: 1. preşedintele sesiunii; 2. vicepreşedintele sesiunii (după caz); 3. evaluatorii (după caz); 4. secretariatul; 5. specialişti pentru asistenţă tehnică (după caz); VERIFICARE CONŢINUT DOSAR ŞI ÎNDEPLINIRE CONDIŢII Secretarul comisiei verifică actele pe măsura primirii dosarelor urmărind dacă: 1. candidatul a depus la dosar toate actele prevăzute la art.5 § 2, ca anexe la Fişa de înscriere; 2. actele depuse la dosar sunt conforme cu originalele; 3. candidatul îndeplineşte toate condiţiile prevăzute în „Ordinul pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a certificatelor de competenţă” şi Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de evaluare a competenţei în vederea eliberării brevetelor/certificatelor de capacitate ale personalului navigant maritim, maritim portuar şi de căi navigabile interioare. Notificări Completări VERIFICARE EXCEPŢIE . În Ordin nu sunt prevăzute excepții NU Sunt îndeplinite condiţiile? DA VERIFICARE LEGALITATE DOCUMENTE DA Există o diploma de studii emisa într-un alt SM ? VERIFICARE PRIN SISTEMUL IMI NU DA NU VERIFICARE Rezultat examen? DEROGARE În Ordin nu sunt prevăzute derogări Negativ POZITIV Răspuns AC din SM? EXAMEN ÎN FAŢA COMISIEI DE ATESTARE Este îndeplinită condiţia? DA Este îndeplinită condiţia? NU Respins Respingere acordare atestat Contestaţie solicitant Admis Informare solicitant 1 Exercitare profesie Expert CTAP 1 2 3 32 STOP
 33. 33. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU 1 Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 2 3 COMISIA DE CONTESTAȚII Contestaţiile se vor depune şi se înregistrează la secretariatul comisiei de evaluare în termen de 24 de ore de la finalizarea lucrării scrise. Pentru rezolvarea contestaţiilor se procedează în modul următor: 1. se reevaluează şi se renotează lucrarea scrisă, dacă aceasta este necesar; 2. se operează modificările corespunzătoare în situaţia finală a candidatului. Obținere certificat de capacitate de motorist Admis Respins Rezultat contestație Înscrierea în Registrul de evidență al ANR Exercitare profesie: motorist OBLIGAȚIILE MOTORISTULUI a) supravegherea functionarii instalatiilor si utilajelor din compartimentul masini; b) imbarcarea sau debarcarea materialelor de intretinere si a carburantilor si lubrifiantilor necesari navei; c) sondarea tancurilor de carburanti si lubrifianti ai navei, informand despre aceasta sefului mecanic; d) sa cunoasca masinile, utilajele, instalatiile si aparatele de la locul sau de munca sau de care raspunde si instructiunile tehnice de exploatare si intretinere; e) sa cunoasca, sa respecte si sa aplice normele de securitate si sanatate in munca, de prevenire si stingere a incendiilor, de asigurare a flotabilitatii si stabilitatii navei; f) sa contribuie la prevenirea si inlaturarea oricaror situatii care ar putea pune in pericol viata, integritatea corporala sau sanatatea oamenilor; g) sa execute lucrari de exploatare, intretinere la masinile, instalatiile si inventarul ce apartine compartimentului masini; h) sa participe la serviciul de cart, conform dispozitiilor sefului mecanic; MONITORIZARE ACTIVITATE MOTORIST ORDINUL MINISTRULUI TRASPORTURILOR Durata de valabilitate a certificatului de capacitate de motorist este de 5 ani, cu mențiunea de a fi îndeplinite prevederile privind necesitatea ca titularul să fie supus la examinări periodice (medicale și profesionale) sau teste. Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de evaluare a competenţei în vederea eliberării brevetelor/ certificatelor de capacitate ale personalului navigant maritim, maritim portuar şi de căi navigabile interioare, prevede un program de formare continuă pentru această profesie de motorist. PIERDEREA VALABILITĂȚII CERTIFICATULUI DE CAPACITATE Confirmarea, reconfirmarea, suspendarea sau anularea certificatelor de capacitate se face de către Autoritatea Navală Română, potrivit reglementărilor legale în vigoare. 33
 34. 34. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Fig. 4. Schemă logică a unei proceduri de recunoaştere a calificărilor pentru obţinerea certificatului de capacitate de motorist III.5. RECUNOAȘTEREA CALIFICĂRILOR PROFESIONALE ÎN SPANIA A. Norme generale asupra recunoaşterii titlurilor profesionale emise de alte state Titlurile şi certificatele profesionale din cadrul marinei comerciale spaniole sunt reglementate prin Decretul Regal nr. 973 din 12 iunie 2009 (Real Decreto 973/200918, de 12 de junio, por el que se regulan las titulaciones profesionales de la marina mercante). Astfel, recunoaşterea titlurilor şi certificatelor profesionale eliberate de alte state membre ale Uniunii Europene, precum şi de state terţe, dar care fac parte din Convenţia SCTW, este, de asemenea, reglementată prin acelaşi decret (articolele: 37, 38 şi 39). Se vor putea recunoaşte titlurile profesionale de comandant, căpitan, ofiţer sau operator radio, emise de către alte state, dacă fac parte a Convenţiei SCTW (Standard of Training Certification and Watchkeeping - Convenţia Internaţională privind Standardele de Instruire, Brevetare şi Serviciul de Cart pentru Navigatori, cu amendamentele în vigoare), şi îndeplinesc condiţiile prevăzute în Decretul Regal nr. 973 din 12 iunie 2009, care reglementează titlurile profesionale din marina comercială (Real Decreto 973/2009, de 12 de junio, por el que se regulan las titulaciones profesionales de la marina mercante). Nu se vor accepta pentru recunoaştere, titluri şi certificate avizate (legalizate) de către un alt stat care a emis calificarea profesională respectivă. Titlul profesional a cărui recunoaştere se solicită va trebui să includă avizul statului care l-a eliberat, care certifică îndeplinirea dispoziţiilor Convenţiei SCTW, conform modelului stabilit în secţiunea A- I/2 a Codului SCTW. Recunoaşterea se va realiza în conformitate cu procedurile stabilite de către Ministerul Dezvoltării (Ministerio de Fomento). În situaţia în care se necesită recunoașterea unei calificări profesionale pentru a putea face parte din echipajele de pe navele spaniole, cărora li se aplică Convenția STCW, aceasta se va face prin aprobarea, la cererea persoanei sau a companiei de transport maritim, în conformitate cu regula I/10 din anexa Convenţiei STCW, şi cu dispoziţiile din secţiunea A-I/10 a Codului SCTW, eliberării cardului profesional corespunzător marinei comerciale. Recunoașterea calificărilor profesionale pentru exercitarea profesiilor de căpitan sau ofi țer secund se va face numai după trecerea unui test de cunoa ștere a legisla ției maritime spaniole. Dacă titlul profesional, a cărui recunoaştere se solicită, este subiectul oricărui tip de limitare cu privire la tonajul navei, puterea de propulsie, zona de navigare sau de orice altă natură, recunoaşterea titlului profesional se va face fără a depăși aceste limitări. 18 Real Decreto 973/2009, de 12 de junio, por el que se regulan las titulaciones profesionales de la marina mercante, BOE no. 159, 02.07.2009, p. 55234 - 55263 34
 35. 35. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Procedura de recunoaştere va trebui dureze maximum trei luni, de la data prezentării cererii, fiind supusă efectelor Legii nr. 30 din 26 noiembrie 1992 cu privire la regimul juridic al Administraţiilor Publice şi al procedurilor administrative comune (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Pe perioada de prelucrare a datelor necesare recunoa șterii calificării profesionale, solicitantul poate exercita pe navele comerciale spaniole, profesia (func ția) corespunzătoare calificării. În acest scop, Direcția Generală a Marinei Comerciale va emite documentele justificative relevante (care să dovedească faptul că cererea este în curs de aprobare), în conformitate cu Regulamentul I/10 din anexa Convenţiei STCW. Cu toate acestea, pentru a autoriza îmbarcarea pe o navă spaniolă, compania de transport trebuie să demonstreze, în mod concludent, în faţa autorităţii competente maritime că a asigurat, fie printr-o poliţă specifică fie printr-o poliţă de protecție și compensare a navei (P & I), sau că această companie dispune de o garanţie de la o instituţie de credit cu care va acoperi, în perioada menţionată, răspunderea civilă care decurge din exercitarea funcțiilor și permanenţa la bordul navei a titularului titlului profesional supus procesului de recunoaştere. B. Norme specifice cu privire la recunoaşterea titlurilor profesionale emise de state membre ale Uniunii Europene Direcţia Generală a Marinei Comerciale va putea recunoaşte direct titlurile profesionale emise de către statele membre ale Uniunii Europene în conformitate cu dispoziţiile legale comunitare sau naţionale de aplicare; Recunoaşterea unui titlu profesional, concretizat prin intermediul unui card profesional al marinei comerciale va fi necesară pentru a accede la exercitarea profesiei de marinar pe echipamentele şi dotările cu care sunt prevăzute navele spaniole; Cetăţenii Uniunii Europene, care nu au naţionalitate spaniolă şi posedă un titlu profesional, emis de un alt stat membru, după ce trec proba de cunoaştere a legislaţiei maritime spaniole, pot exercita profesia de marinar pe nave comerciale care au un tonaj brut mai mic de 100 tdw, care transportă marfă sau cel puţin 100 de pasageri, şi care operează exclusiv între porturile şi punctele situate în zonele în care Spania exercită suveranitate sa, drepturi suverane sau jurisdicţie proprie. C. Norme specifice cu privire la recunoaşterea titlurilor profesionale eliberate de state care nu sunt membre ale Uniunii Europene Ministerul Dezvoltării (Ministerio de Fomento), prin intermediul Direcţia Generală a Marinei Comerciale, va putea recunoaşte titlurile profesionale eliberate de către state terţe, care beneficiază de o 35
 36. 36. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 recunoaştere, în vigoare, a Comisiei Europene, şi care figurează pe lista ţărilor care nu sunt membre UE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Înainte de a începe procesul de recunoa ștere, trebuie să existe un acord de recunoaștere între Ministerul Dezvoltării și autoritatea competentă din ţara terţă cu privire la acest subiect, în conformitate cu prevederile Regulamentului I/10 din anexa Convenţiei STCW. Procesul de recunoaştere va fi efectuat efectiv prin aplicarea liniilor directoare adoptate de Organizația Maritimă Internațională (IMO) (care se regăsesc în anexa Decretului Regal nr. 973 din 12 iunie 2009, care reglementează titlurile profesionale din marina comercială). Ministerul Dezvoltării, prin Direcţia Generală a Marinei Comerciale, poate să prezinte Comisiei Europene o cerere motivată de recunoaştere a certificatelor profesionale eliberate de o țară terță, care, iniţial, nu au fost recunoscute de către Comisia Europeană, dar care face parte din Convenția STCW și pentru care Comitetul de siguranță maritimă al Organizației Maritime Internaționale (IMO) a precizat că a îndeplinit în mod corespunzător prevederile Convenției STCW (Standard of Training Certification and Watchkeeping - Convenţia Internaţională privind Standardele de Instruire, Brevetare şi Serviciul de Cart pentru Navigatori, cu amendamentele în vigoare). În cazul în care Comisia Europeană nu aprobă recunoaşterea profesiei solicitate, Direcţia Generală a Marinei Comerciale, nu va putea recunoaşte titlurile şi certificatele profesionale eliberate de către statul terţ. Când intenționează să revoce recunoaşterea certificatelor eliberate de o țară ter ță cu care a semnat un acord, Ministerul Dezvoltării, prin Direc ția Generală a Marinei Comerciale va comunica decizia sa Comisiei Europene și celorlalte state membre. În această situaţie, Comisia Europeană, asistată de Agen ția Europeană pentru Siguranță Maritimă, reevaluează procesul de recunoa ștere a titlurilor eliberate de acea țară terță, pentru a verifica dacă aceasta mai îndepline ște cerin țele Conven ției STCW. D. Documentaţia necesară Documentaţia care trebuie prezentată Autorităţii Competente pentru a solicita recunoaşterea şi după aceea exercitarea profesiei de marinar pe teritoriul Spaniei este compusă din următoarele documente: 1. O cerere tip completată şi semnată de către solicitant; 2. Două fotografii de tip paşaport, cu numele şi prenumele scrise cu creion negru pe verso-ul fotografiilor. Fotografiile solicitantului făcute cu capul descoperit şi fără ochelari cu lentile obscure, se vor prezenta într-un plic fără lipirea sau capsarea acestuia; 3. O fotocopie a documentului naţional de identitate, carte de rezidenţă sau paşaport, în vigoare, sau acordul expres al solicitantului pentru ca autoritatea competentă să poată consulta datele sale de identitate, în conformitate cu Ordinul PRE/3949/2006, din 26 decembrie 2006; 4. Certificarea unui stagiu de îmbarcare de minimum două luni de îmbarcare pe vase civile cu realizarea efectivă a serviciului de cart; 36
 37. 37. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 5. Certificat medical valabil (în vigoare) eliberat de Instituto Social de la Marina (Institutul Social al Marinei), care să certifice starea de sănătate a solicitantului; 6. Dovada achitării taxei corespunzătoare (36,64 €) procesului de recunoaştere şi a certificatului de confirmare. Taxa de emitere a titlurilor şi certificatelor profesionale, maritime şi de recreere, creată prin art. 17 al Legii nr. 66 din 30 decembrie 1997, privind măsurile fiscale, administrative şi de ordin social (Ley 66/199719 de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social); 7. Certificatul de absolvire a examenului de Marinar emis de către un centru de formare omologat; 8. Certificatul de absolvire a cursului de formare iniţială (formación básica), în conformitate cu Ordinul FOM 2296, art. 2.2 şi Anexa VI a Ordinului din 21 iunie 2001 (Orden FOM 2296, Art. 2.2 y Anexo VI de la Orden de 21 de junio de 2001). Documentaţia se va prezenta: fie la Căpitănia Maritimă, fie la Serviciile Centrale (Madrid) ale Direcţiei Generale a Marinei Comerciale. Dintre documentele pe care solicitantul trebuie să le prezinte, formularele de cerere și de plată a taxelor pot fi obţinute astfel:  Documentul standard de cerere:  De la Căpitănia Maritimă sau Serviciile Centrale (Madrid);  Descărcând formularul standard de cerere de pe pagina web: https://sede.fomento.gob.es, imprimându-l şi apoi completându-l manual;  Completând formularul standard on-line şi imprimindu-l.  Formularul de plată:  De la Căpitănia Maritimă sau Serviciile Centrale (Madrid);  Completând formularul de plată de pe pagina web: https://sede.fomento.gob.es, imprimându-l şi apoi prezentându-l la bancă;  Efectuând plata on-line, însă, în această situaţie, este necesară semnătura digitală. În cazul profesiilor nereglementate în țara de origine, solicitantul trebuie să prezinte următoarele acte: • documente care să ateste exercitarea cu normă întreagă a respectivei profesii pe durata a 2 ani în ultimii 10 ani în țara unde a fost obținută diploma; • programa detaliată a studiilor cu precizarea numărului de ore alocate fiecărei discipline, a con ținutului programei analitice a acestora, a numărului de ore de practică efectuată. Toate aceste informații sunt eliberate de instituția de formare profesională care a emis diploma; • certificat care să ateste efectuarea unor stagii, a unor cursuri de specializare sau ob ținerea altor diplome; • fotocopia tuturor documentelor enunţate; 19 Ley 66/1997 de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social BOE número 313, de 31 de diciembre de 1997 37
 38. 38. UNIUNEA EUROPEANĂ • GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 lista tuturor documentelor prezentate, semnată de solicitant. Toate documentele redactate în limba română trebuie să fie înso țite de traducerea în limba spaniolă a acestora, traducere certificată de autoritatea diplomatică sau consulară spaniolă din ţara care a emis diploma, sau de către un traducător oficial dintr-un tribunal spaniol. Termenul pentru examinarea dosarului de recunoa ștere a diplomelor care certifică o anumită formare profesională este prevăzut în legisla ția comunitară și internă să nu depă șească trei luni. 3.6. SOLVIT SOLVIT20 este o reţea de soluţionare a problemelor, în cadrul căreia statele membre ale UE conlucrează pentru a soluţiona, fără utilizarea procedurilor legale, problemele survenite datorită aplicării necorespunzătoare a legislaţiei privind piaţa internă, de către autorităţile publice. SOLVIT se ocupă de problemele transfrontaliere între o întreprindere sau un cetăţean, pe de o parte, şi o autoritate publică pe de altă parte, acolo unde există posibilitatea ca legislaţia comunitară să fi fost aplicată în mod necorespunzător. Domeniile politice cel mai frecvent tratate de SOLVIT sunt:  Recunoaşterea profesională a calificărilor şi a diplomelor;  Accesul la educaţie;  Permise de şedere;  Drepturile la vot;  Securitatea socială;  Drepturile de ocupare a unui loc de muncă;  Permisele de conducere;  Înregistrarea vehiculelor cu motor;  Controlul de frontieră;  Accesul pe piaţă al produselor;  Accesul pe piaţă al serviciilor;  Stabilirea ca independent;  Achiziţiile publice;  Impozitarea;  Libera circulaţie a capitalurilor şi a plăţilor. În continuare, s-au prezentat Centrele naţionale SOLVIT, ale statelor membre ale Uniunii Europene analizate: 20 http://ec.europa.eu/solvit/site 38
 39. 39. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Tabelul 4. Centrele naţionale SOLVIT21 Statul membru al Uniunii Europene Republica Cehă Danemarca Germania Spania Italia Olanda Austria Centrul SOLVIT Persoane de contact Odbor vnitřního trhu a služeb EU, Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 CZ - 11015 Praha 1, Tel. +420 22 422 1701 Fax. +420 22 485 3079, solvit@mpo.cz Danish Business Authority (Internal Market Centre) Langelinie Allé 17 DK - 2100 Copenhagen, Tel. +45 35 46 62 00 (the hotline) Tel. +45 35 46 66 16 Tel. +45 35 46 66 73, SOLVIT@erst.dk Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Scharnhorststr. 34-37 DE - 10115 Berlin, Fax. +49 3018 615 5379 solvit@bmwi.bund.de SOLVIT - España Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Serrano Galvache 26 ES - 28033 Madrid, Tel. +34 91 379 9999 Fax. +34 91 394 8684, solvit@ue.maec.es Presidenza Consiglio Ministri Dipartimento Politiche Comunitarie, Piazza Nicosia 20, IT - 00186 Roma, Tel. +39 06 677 95 844 Fax. +39 06 677 95 044, solvit@palazzochigi.it SOLVIT Nederland Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Bezuidenhoutseweg 30, Postbus 20101 NL - 2500 EC Den Haag, Tel. +31 70 379 7708 Fax. +31 70 379 7014 solvit@mineleni.nl Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend, SOLVIT Center, Abteilung C1/2, Stubenring 1, AT - 1010 Wien, Tel. +43 1 71100-5119, +43 1 71100 - 5293 Tel. +43 1 71100-5187 Fax. +43 1 71100-2207 solvit@bmwfj.gv.at Barbora Hanáková Zuzana Bakotová Tomáš Stehlík Jens Kasper Rasmussen Sofie Freilev Karin Kragshave Kristian Yde Agerbo Lisa Teichmann Ana Iglesias Ana María Hernández Javier Pascual Pontones Giuseppina VALENTE Francesco CIPRI Massimo SANTORELLI Koen van Ginneken Sylvia Vana Alexandra GaudmannHeber Christian Müller Continuare tabel 4 21 http://ec.europa.eu/solvit/site/centres 39
 40. 40. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Statul membru al Uniunii Europene InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Centrul SOLVIT Ministério dos Negócios Estrangeiros, Direcção Geral dos Assuntos Europeus Serviço do Mercado Interno, Rua Cova da Moura, 1, PT - 1350-115 Lisboa, Tel. +351 21 393 57 53; +351 21 393 57 50 +351 21 393 55 54; Fax. +351 21 393 57 98 solvit@dgac.pt Ministerul Afacerilor Europene, Guvernul României Bvd. Aviatorilor nr. 50A, Sector 1, Bucureşti 011854, Tel. +40 21 308 53 40; +4021 308 53 71; +40 37 410 45 23; Fax. +40 21 308 53 96 solvit@dae.gov.ro Portugalia România IV. Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Persoane de contact Rosarinho MELANCIA Mafalda DE SIQUEIRA Romulus BENA Karina STAN Ramona-Maria CIUCĂ EXERCITAREA PROFESIILOR DE: MOTORIST ŞI MARINAR ÎN UE Accesul la profesiile reglementate (primele cinci profesii din tabelul 5, între care figurează cele două analizate), este condiționat de posesia unei diplome, certificat sau atestat de calificare emise de către o autoritate competentă, dobândite prin oricare dintre formele de învăţare (formal, nonformal, informal). În ceea ce privește profesiile nereglementate (ultimele două din tabelul 5), accesul la acestea este liber (nu este necesar să se solicite recunoașterea calificărilor profesionale), dar se pot întâlni situaţii în care exercitarea acestora este condiționată de posesia altor dovezi (acte, etc.), cum ar fi certificatul de competen ță profesională. În acest domeniu, în Portugalia, există unele profesii care se regăsesc în Sistemul Na țional de Certificare Profesională, şi care necesită, în mod obligatoriu, pentru exercitarea lor, posesia unui certificat de competență profesională. Cu toate acestea, există și alte profesii care, de și nu necesită o astfel de cerin ță (certificat de competenţă profesională), posesia acestuia ar putea conta la ob ținerea un loc de muncă în domeniul profesiei. În acest sector (maritim), aşa cum se observă şi din tabelul 5, se găsesc o diversitate de condiții de acces la exercitarea profesiilor, atât reglementate (în special în pescuit și maritim) cât și nereglementate (zona de acvacultură și de construcții și repara ții). Tabelul 5. Exercitarea profesiilor reglementate şi nereglementate din domeniul marinei 40

×