Module 4 to chuc giao duc ki nang song

3,885 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,885
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Module 4 to chuc giao duc ki nang song

 1. 1. GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG
 2. 2. MỤC TIÊU <ul><li>Nắm được bản chất của KNS và sự tất yếu phải giáo dục KNS </li></ul><ul><li>Nắm được các nguyên tắc, con đường giáo dục KNS </li></ul><ul><li>Nắm được cách thiết kế chủ đề giáo dục KNS để tổ chức thông qua HĐNGLL </li></ul><ul><li>Tổ chức được một số chủ đề giáo dục KNS cốt lõi </li></ul><ul><li>Điều chỉnh được ND, PP, thời lượng... cho phù hợp để tập huấn cho GVCN khác </li></ul>
 3. 3. Hoạt động 1:Vì sao cần GD KNS, những KNS cần giáo dục cho HS THCS, THPT <ul><li>Mục tiêu : Thấy được sự tất yếu phải GD KNS và xác định được những KNS cần giáo dục cho HS TrH </li></ul><ul><li>Thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi </li></ul><ul><li>1. Kĩ năng sống là gì? </li></ul><ul><li>2. Vì sao cần phải giáo dục KNS cho người học trong xã hội hiện đại? </li></ul><ul><li>3. Những KNS cần giáo dục cho HS THCS ( hoặc HS THPT) ở vùng thày cô công tác? </li></ul>
 4. 4. Vì sao cần GD KNS, <ul><li>KNS l à n ă ng lực / khả n ă ng t â m l í- x ã hội của con ng ư ời c ó thể ứng ph ó với những th á ch thức trong cuộc sống , giải quyết c á c t ì nh huống v à giao tiếp c ó hiệu quả . </li></ul><ul><li>Trong x ã hội hiện đ ại dễ nảy sinh những th á ch thức , nguy c ơ rủi ro , muốn th à nh c ô ng v à hạnh ph ú c con ng ư ời cần đư ợc trang bị KNS </li></ul>
 5. 5. Những KNS cần GD cho HS THCS, THPT <ul><li>* Những KNS cần gi á o dục cho HS THCS , THPT : </li></ul><ul><ul><li>Những KNS cốt lõi: </li></ul></ul><ul><ul><li>Nhóm Kĩ năng nhận biết và sống với chính mình: </li></ul></ul><ul><ul><li>Nhóm kĩ năng nhận biết và sống với người khác: </li></ul></ul><ul><ul><li>Nhóm kĩ năng Ra quyết định và giải quyết vấn đề: </li></ul></ul><ul><li>* Những KNS để ứng phó với những vấn đề của lứa tuổi THCS, THPT </li></ul><ul><li>- Phòng tránh lạm dụng Game </li></ul><ul><li>- Phòng tránh rủi ro trong quan hệ giới tính </li></ul><ul><li>- Phòng tránh sử dụng chất gây nghiện </li></ul><ul><li>- Phòng tránh bạo lực học đường </li></ul>
 6. 6. Hoạt động 2. Con đường, nguyên tắc GD KNS cho HS TrH <ul><ul><ul><li>Mục tiêu: GVCN biết sử dụng các con đường và nguyên tắc giáo dục KNS phù hợp </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi sau: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1.Mục tiêu, nhiệm vụ của giáo dục KNS cho HS? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2. GVCN có thể sử dụng những con đường nào để giáo dục KNS cho HS? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>3.Để thay đổi hành vi, thói quen tiêu cực cho HS cần phải quán triệt các nguyên tắc nào? </li></ul></ul></ul>
 7. 7. Kết luận <ul><li>Mục tiêu của giáo dục KNS là tăng cường năng lực TL- XH, xây dựng lối sống lành mạnh, tích cực cho HS=>nhiệm vụ GDKNS: </li></ul><ul><li>Hình thành, củng cố thái độ, hành vi, cách ứng xử lành mạnh, mang tính xây dựng </li></ul><ul><li>Thay đổi suy nghĩ, niềm tin, thói quen, hành vi tiêu cực, có nguy cơ rủi ro thành những hành vi tích cực, an toàn. </li></ul>
 8. 8. Kết luận ( Tiếp) <ul><li>GVCN cần GD KNS cho HS qua: </li></ul><ul><li>Tổ chức các chủ đề giáo dục KNS chuyên biệt thông qua HĐNGLL </li></ul><ul><li>Lồng ghép, tích hợp qua các chủ đề, các dạng HĐNGLL khác </li></ul><ul><li>Qua tiếp cận 4 trụ cột </li></ul><ul><li>Qua xử lý các tình huống trong thực tiễn CS </li></ul><ul><li>Qua tư vấn, tham vấn trực tiếp đối với cá nhân hoặc nhóm HS </li></ul>
 9. 9. Kết luận ( Tiếp) <ul><li>3.Các nguyên tắc giáo dục KNS nhằm thay đổi hành vi </li></ul><ul><li>- Tạo cơ hội cho HS học qua trải nghiệm </li></ul><ul><li>- Cung cấp kiến thức vừa đủ, tránh mang tính hàn lâm </li></ul><ul><li>- Tập trung vào những thông điệp tích cực, rất hạn chế sử dụng những thông điệp mang tính đe dọa </li></ul>
 10. 10. Kết luận ( Tiếp) <ul><li>- Triển khai theo nhóm nhỏ, cần đủ thời gian để trải nghiệm và củng cố hành vi </li></ul><ul><li>- Khuyến khích tư duy phê phán trong các tình huống lựa chọn </li></ul><ul><li>- Sử dụng tác động của người có uy tín và phương pháp đồng đẳng </li></ul><ul><li>Phối hợp với gia đình, cộng đồng để tạo ra môi trường GD khuyến khích sự thay đổi hành vi </li></ul><ul><li>Phòng ngừa sự lặp lại thói quen cũ </li></ul>
 11. 11.   HĐ 3. Cách thiết kế chủ đề GD KNS <ul><li>Mục tiêu : Biết cách thiết kế chủ đề GDKNS đáp ứng nhu cầu của HS và yêu cầu GD </li></ul><ul><li>Làm việc theo cặp, trả lời các câu hỏi sau: </li></ul><ul><li>1. Hãy nhận dạng sự khác biệt về mục tiêu, nội dung của 2 chủ đề giáo dục KNS mà nhóm đã đọc </li></ul><ul><li>2. Phân tích nội dung chủ đề giáo dục KNS và xác định logic và ý nghĩa của từng hoạt động trong chủ đề 1 </li></ul><ul><li>3. Nguyên tắc dựa vào sự trải nghiệm và củng cố hành vi, kĩ năng thể hiện ở những hoạt động nào trong chủ đề ? </li></ul>
 12. 12. Kết luận HĐ 3 <ul><li>1. Khi thiết kế chủ đ ề GD KNS c ó thể theo 2 c á ch </li></ul><ul><li>Thứ nhất , Mỗi chủ đ ề trực tiếp tập trung v à o KNS cốt l õ i </li></ul><ul><li>Thứ hai , Mỗi chủ đ ề gắn với một vấn đ ề th ư ờng nảy sinh trong cuộc sống ở lứa tuổi </li></ul><ul><li>2. Những việc cần l à m khi thiết kế </li></ul><ul><li>X á c đ ịnh MT của chủ đ ề v à ph ươ ng tiện </li></ul><ul><li>X á c đ ịnh nội dung của chủ đ ề, thiết kế c á c HĐ cần thiết </li></ul>
 13. 13. <ul><li>HĐ 1 : Ng ư ời học hiểu KNS đó l à g ì </li></ul><ul><li>B ư ớc 1: Khai th á c kinh nghiệm của ng ư ời học </li></ul><ul><li>B ư ớc 2 : Phản hồi , chia sẻ những c á ch xử l ý theo th ó i quen , kinh nghiệm </li></ul><ul><li>HĐ 2 : Ng ư ời học nắm được cách/ các bước thể hiện kĩ năng mới ( KNS cần hình thành) </li></ul><ul><li>HĐ3: Tạo t ì nh huống đ ể ng ư ời học vận dụng KNS vừa học </li></ul>
 14. 14. H. đ ộng 4. Tổ chức c á c chủ đ ề gi á o dục KNS <ul><li>Mục ti ê u : GVCN đư ợc trải nghiệm v à nắm đư ợc c á ch tổ chức chủ đ ề gi á o dục KNS </li></ul><ul><li>Thực hành chủ đề: </li></ul><ul><li>Kết luận HĐ 4 </li></ul><ul><li>Người học được GT về MT của chủ đề, HĐ </li></ul><ul><li>Được đặt vào tình huống phải đưa ra ý kiến cá nhân ( trải nghiệm), đưa ra cách giải quyết… </li></ul><ul><li>Thực hành KNS đã học bằng phương pháp đóng vai hoặc thảo luận nhóm </li></ul>
 15. 15. Hoạt động 5. Tổng kết <ul><li>1.Từ chủ đề này thày, cô có được những thu hoạch nào về mặt nhận thức? </li></ul><ul><li>2. Những kĩ năng nào được rèn luyện và phát triển ở thầy, cô? </li></ul><ul><li>3. Dự kiến sẽ tập huấn lại cho GVCN khác ở địa phương như thế nào? </li></ul>

×