Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
CHUYÊN ĐỀ 3 TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC
Mục tiêu chung - Khái quát những hiểu biết về hoạt động DH, CTGD PT và HĐ QL DH trong trường THCS. -TTCM biết và có khả n...
Mục tiêu cụ thể <ul><li>- Củng cố hiểu biết về hoạt động DH, về CTGDPT. </li></ul><ul><li>Biết công việc của TTCM trong q...
1. Hoạt động dạy học và chương trình giáo dục phổ thông  <ul><li>1.1 . Về hoạt động dạy học </li></ul><ul><li>? Hãy chỉ ...
1. Hoạt động dạy học và chương trình giáo dục phổ thông <ul><li>1. 2. Tổng quan về CTGDPT  </li></ul><ul><li>-Thực hiện ...
<ul><li>+CT tự chọn: </li></ul><ul><li>*DH tự chọn nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng, phát huy sở trường, hứng thú học tập của ...
1. Hoạt động dạy học và chương trình giáo dục phổ thông <ul><li>1.3. Vai trò chương trình giáo dục phổ thông với hoạt độn...
2. Tổ trưởng chuyên môn với công tác quản lý dạy học <ul><li>2.1. Nội dung công tác quản lý: </li></ul><ul><li>HĐ QL the...
2. Tổ trưởng chuyên môn với công tác quản lý dạy học <ul><li>2.1. Nội dung công tác QL:TTCM: LĐ-QL </li></ul><ul><li>HĐ ...
Nội dung công tác quản lý Nội dung QLDH <ul><li>QL thực hiện </li></ul><ul><li>CT </li></ul>4. QL hồ sơ CM 5…… 3. QL DH t...
Nội dung quản lý dạy học <ul><li>2.1.1 Quản lý thực hiện CT: (chức năng QL) </li></ul><ul><li>Lập kế hoạch: thông qua văn...
Nội dung quản lý dạy học <ul><li>2.1.2. Quản lý DH cho các đối tượng: (phân hóa) </li></ul><ul><li>Dựa vào kết quả học lự...
Nội dung quản lý dạy học <ul><li>2.1.3. Quản lý DH theo chuyên đề: </li></ul><ul><li>- Mục tiêu: Củng cố KT cho HS yếu k...
Nội dung quản lý dạy học 2.1.4.Quản lý hồ sơ chuyên môn <ul><li>Biên pháp: </li></ul><ul><li>Lập từ đầu năm </li></ul><ul>...
3. Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của tổ trưởng chuyên môn <ul><li>1. Sinh hoạt tổ chuyên môn  </li></ul><ul><li>mộ...
Sinh hoạt tổ chuyên môn <ul><li>Nội dung sinh hoạt TCM: </li></ul><ul><li>TH1. TCM đề nghị TT tổ chức BD về qui trình biên...
<ul><li>Cách thức tiến hành: </li></ul><ul><li>TT phát TL về TNKQ. Đề nghị cá nhân nghiên cứu, ghi ra những thắc mắc, băn ...
3. Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của tổ trưởng chuyên môn <ul><li>1. Áp dụng -> thực hành Sinh hoạt tổ chuyên môn ...
3.1. Sinh hoạt tổ chuyên môn  Thực hành tổ chức sinh hoạt TCM <ul><li>Chọn vấn đề cần sinh hoạt( TT có KH) </li></ul><ul...
3. Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của tổ trưởng chuyên mô n <ul><li>3.2. Dự giờ thăm lớp  </li></ul><ul><li>?1. H...
3. Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của tổ trưởng chuyên môn <ul><li>3.3. Tổ chức tọa đàm, trao đổi liên bộ môn về thự...
TỔ CHỨC TOẠ ĐÀM LIÊN BỘ MÔN <ul><li>-C ác TTCM trong một nhà trường thường HĐ độc lập. Tuy cùng thực hiện một mục tiêu GD ...
3. Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của tổ trưởng chuyên môn <ul><li>3.4.  Báo cáo Ban giám hiệu việc thực hiện quản ...
3.4. Báo cáo Ban giám hiệu việc thực hiện quản lý dạy học của tổ chuyên môn. <ul><li>Trong quá trình QL, bạn đã: </li></ul...
3. Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của tổ trưởng chuyên môn <ul><li>BÁO CÁO CỦA TỔ CHUYÊN MÔN </li></ul><ul><li>Trườ...
BÁO CÁO CỦA TỔ CHUYÊN MÔN <ul><li>Kết quả thực hiện về quản lý DH: </li></ul><ul><li>- Việc thực hiện CT môn học </li></...
BÁO CÁO CỦA TỔ CHUYÊN MÔN <ul><li>3. Các vấn đề được phát hiện (liên quan đến kết quả dạy học) </li></ul><ul><li>4. Các ki...
 
<ul><li>Chân thành cám ơn </li></ul><ul><li>sự chú ý của các bạn </li></ul><ul><li>Chúc các bạn </li></ul><ul><li>sức kh...
 
MÔ HÌNH BA BÌNH DIỆN CỦA PPDH Quan điểm DH – PPDH - Kỹ thuật DH Bình diện vi mô Bình diện trung gian Bình diện vĩ mô PP v...
Khái quát về các quan điểm, PP và kĩ thuật dạy học
Khái quát về các quan điểm, PP và kĩ thuật dạy học
Khái quát về các quan điểm, PP và kĩ thuật dạy học
<ul><li>Một số phương pháp dạy học tích cực </li></ul>
1. Phương pháp dạy học nhóm  <ul><li>Dạy học nhóm : (Dạy học hợp tác, Dạy học theo nhóm nhỏ), trong đó HS một lớp học đ...
QUY TRÌNH DẠY HỌC NHÓM <ul><li>NHẬP ĐỀ VÀ GIAO NHIỆM VỤ </li></ul><ul><ul><li>Giới thiệu chủ đề </li></ul></ul><ul><li>Xác...
Một số kĩ thuật  dạy học tích cực
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Chuyen de 3 cong tac quan li

3,049 views

Published on

 • Be the first to comment

Chuyen de 3 cong tac quan li

 1. 1. CHUYÊN ĐỀ 3 TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC
 2. 2. Mục tiêu chung - Khái quát những hiểu biết về hoạt động DH, CTGD PT và HĐ QL DH trong trường THCS. -TTCM biết và có khả năng triển khai nhiệm vụ, góp ph ầ n vào việc thực hiện có hiệu quả đổi mới CTGD và trao đổi với đồng nghiệp những vấn đề liên quan đến QL DH trong trườngTHCS.
 3. 3. Mục tiêu cụ thể <ul><li>- Củng cố hiểu biết về hoạt động DH, về CTGDPT. </li></ul><ul><li>Biết công việc của TTCM trong quản lý DH (gắn với CTGDPT, với việc học của các đối tượng HS khác nhau; quản lý hồ sơ TCM,…) </li></ul><ul><li>Tăng cường kỹ năng quản lý DH với tư cách TTCM. </li></ul><ul><li>Có khả năng tập huấn lại cho TTCM trong các trường THCS, tại địa phương . </li></ul>
 4. 4. 1. Hoạt động dạy học và chương trình giáo dục phổ thông <ul><li>1.1 . Về hoạt động dạy học </li></ul><ul><li>? Hãy chỉ ra sự khác biệt trong cách dạy và học tập trung vào GV với cách dạy và học hướng vào HS : </li></ul><ul><li>*DH theo hướng tích cực: </li></ul><ul><li>-GV tổ chức hướng dẫn HS hoạt động chiếm lĩnh tri thức. </li></ul><ul><li>-HS chủ động, tích cực tìm tòi giải quyết vấn đề. </li></ul><ul><li>Giao tiếp: GV<->HS<->HS </li></ul><ul><li>- GV kh. khích HS tự đánh giá, nhận xét lẫn nhau.* </li></ul><ul><li>*DH truyền thống: </li></ul><ul><li>Truyền thụ KT 1 chiều, tuân thủ SGK. </li></ul><ul><li>Tuân thủ theo 5 bước lên lớp. </li></ul><ul><li>- GV làm mẫu. </li></ul><ul><li>-GV đánh giá tập trung vào ghi nhớ. Thuộc lòng- cho điểm. </li></ul>
 5. 5. 1. Hoạt động dạy học và chương trình giáo dục phổ thông <ul><li>1. 2. Tổng quan về CTGDPT </li></ul><ul><li>-Thực hiện theo NQ 40/2000/QH về đổi mới CTGDPT, Bộ GD triển khai từ NH 2002-2003.CT gồm: </li></ul><ul><li>+CTGDPT theo môn học: với CT của 23 môn học và họat động GD. </li></ul><ul><li>+CTGDPT theo cấp học: </li></ul><ul><li>Mục tiêu GD, mức độ kiến thức, thái độ của HS cần đạt khi kết thúc từng cấp học. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>+CT tự chọn: </li></ul><ul><li>*DH tự chọn nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng, phát huy sở trường, hứng thú học tập của HS; tăng cường rèn luye65nca1c kỹ năng tư duy, giải quyết vấn đề của HS. </li></ul><ul><li>*HS được chọn một số trong các chủ đề của CT tự chọn và được nhà trường bố trí DH trong khuôn khổ của KH dạy và học theo khả năng từng nhà trường </li></ul><ul><li>* Nội dung dạy-học tự chọn tập trung vào 3 lọai chủ đề; riêng CT nâng cao cho 8 môn. </li></ul>
 7. 7. 1. Hoạt động dạy học và chương trình giáo dục phổ thông <ul><li>1.3. Vai trò chương trình giáo dục phổ thông với hoạt động dạy học ở trường THCS </li></ul><ul><li>- Căn cứ để GV xây dựng kế hoạch bài dạy, </li></ul><ul><li>- Căn cứ để GV soạn đề kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS, </li></ul><ul><li>- Căn cứ để GV xây dựng kế hoạch công tác năm, </li></ul><ul><li>- Căn cứ để cán bộ quản lý nhận xét, đánh giá về chuyên môn, nghiệp vụ của GV (qua giáo án, các đề kiểm tra, thi; dự giờ lên lớp, ... ). </li></ul>
 8. 8. 2. Tổ trưởng chuyên môn với công tác quản lý dạy học <ul><li>2.1. Nội dung công tác quản lý: </li></ul><ul><li>HĐ QL theo 4 chức năng của công tác QL: </li></ul><ul><li>-QL việc lập KH thực hiện chương trình theo PPCT.( Bước lập KH) </li></ul><ul><li>-QL việc triển khai thực hiện CT.( Bước TC thực hiện KH) </li></ul><ul><li>-Giám sát việc thực hiện CT.( Bước KT) </li></ul><ul><li>-Đánh giá việc thực hiện CT.( bước </li></ul>
 9. 9. 2. Tổ trưởng chuyên môn với công tác quản lý dạy học <ul><li>2.1. Nội dung công tác QL:TTCM: LĐ-QL </li></ul><ul><li>HĐ QL theo 4 chức năng của công tác QL: </li></ul><ul><li>-QL việc lập KH thực hiện chương trình theo PPCT.( Bước lập KH) </li></ul><ul><li>-QL việc triển khai thực hiện CT.( Bước TC thực hiện KH) </li></ul><ul><li>-Giám sát việc thực hiện CT.( Bước KT) </li></ul><ul><li>-Đánh giá việc thực hiện CT.( Bước ĐG) </li></ul>
 10. 10. Nội dung công tác quản lý Nội dung QLDH <ul><li>QL thực hiện </li></ul><ul><li>CT </li></ul>4. QL hồ sơ CM 5…… 3. QL DH theo chuyên đề 2. QLDH theo đối tượng
 11. 11. Nội dung quản lý dạy học <ul><li>2.1.1 Quản lý thực hiện CT: (chức năng QL) </li></ul><ul><li>Lập kế hoạch: thông qua văn bản, thông tư, chỉ thị của cấp trên; qua nắm bắt về tổ viên; CSVC KH cá nhân, KH TCM </li></ul><ul><li>(ii) Thực hiện CT: triển khai KH theo phân phối CT, chuẩn KT- KN; chủ trương đổi mới CT, đổi mới PPDH- kiểm tra, ĐG; DH phù hợp đối tượng; ôn tập KT, GV viết sáng kiến- kinh nghiệm </li></ul><ul><li>(iii) Giám sát: Ra soát, xem xét hoạt động thực hiện CT của GV (phát hiện vấn đề, điều chỉnh KH) </li></ul><ul><li>(iv) ĐG : đối với GV: qua sản phẩm của GV (hồ sơ, kết quả DH); đối với HS: kết quả học tập, tu dưỡng đạo đức ,… </li></ul>
 12. 12. Nội dung quản lý dạy học <ul><li>2.1.2. Quản lý DH cho các đối tượng: (phân hóa) </li></ul><ul><li>Dựa vào kết quả học lực của HS để phân loại </li></ul><ul><li>Phân công GV dạy hợp lý </li></ul><ul><li>Tổ chức xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung DH cho các đối tượng </li></ul><ul><li>Triển khai, giám sát </li></ul><ul><li>Đánh giá </li></ul>
 13. 13. Nội dung quản lý dạy học <ul><li>2.1.3. Quản lý DH theo chuyên đề: </li></ul><ul><li>- Mục tiêu: Củng cố KT cho HS yếu kém, nâng cao, mở rộng cho HS khá, giỏi, </li></ul><ul><li>Nội dung hoạt động : </li></ul><ul><li>+ Thống nhất các chuyên đề(TTCM thống nhất chỉ đạo từ tổ viên, nhóm BM) </li></ul><ul><li>+ Phân công GV thực hiện( đảm bảo tính phù hợp) </li></ul><ul><li>+ Phân công thẩm tra, góp ý, bổ sung và hòan thiện( qua kết quả GD của GV và đánh giá HS) </li></ul><ul><li>+ Triển khai DH chuyên đề (có sự tham gia củaTCM)( PPDH, KTDH mới…) </li></ul><ul><li>+ Tổng kết, đánh giá( bằng số liệu cụ thể) </li></ul><ul><li>* Lưu ý: Số lượng CĐ phù hợp đối tượng, thời gian va điều kiện nhà trường- mỗi trường có đk khác nhau: KT, dặc điểm vùng miền…) </li></ul>
 14. 14. Nội dung quản lý dạy học 2.1.4.Quản lý hồ sơ chuyên môn <ul><li>Biên pháp: </li></ul><ul><li>Lập từ đầu năm </li></ul><ul><li>KH năm, học kì, tháng tuần </li></ul><ul><li>Biên bản cuộc họp </li></ul><ul><li>Lưu thường xuyên </li></ul><ul><li>KT định kì </li></ul><ul><li>KT đột xuất </li></ul><ul><li>DS lí lịch trích ngang GV trong tổ </li></ul><ul><li>KH TCM (cần thể hiện qua hệ thống biểu mẫu) </li></ul><ul><li>Nghị quyết TCM </li></ul><ul><li>Sổ theo dõi CM, lưu hồ sơ, bài KT/ kết quả KT- ĐG </li></ul><ul><li>Hồ sơ GV: </li></ul><ul><li>+ Giáo án </li></ul><ul><li>+ Lịch báo giảng </li></ul><ul><li>+ Sổ điểm </li></ul><ul><li>+ Sổ tích lũy CM </li></ul><ul><li>+ Sổ hội họp </li></ul>
 15. 15. 3. Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của tổ trưởng chuyên môn <ul><li>1. Sinh hoạt tổ chuyên môn </li></ul><ul><li>một số nội dung sinh hoạt TCM. (Trg 113): </li></ul><ul><li>- Một số VĐ mới, khó; Chuẩn KT KN; BD HSG; phụ đạo HS yếu, kém; thiết kế bài giảng ứng dụng CNTT; Trao đổi chuyên đề, SKKN... </li></ul><ul><li>?.2. Từ kinh nghiệm quản lý của mình, bạn hãy nhận xét (hiện trạng, hiệu quả,...) và đề xuất cách thức để nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt TCM? </li></ul>
 16. 16. Sinh hoạt tổ chuyên môn <ul><li>Nội dung sinh hoạt TCM: </li></ul><ul><li>TH1. TCM đề nghị TT tổ chức BD về qui trình biên soạn đề KT 45 phút. </li></ul><ul><li>Cách thức tiến hành: </li></ul><ul><li>Chia tổ thành nhiều nhóm. </li></ul><ul><li>( Mỗi nhóm 03 ý kiến nêu những khó khăn khi biên soạn đề KT.) </li></ul><ul><li>( đề nghị các nhóm trình bày, các nhóm chia sẻ trong tổ . TTCM-> thống nhất. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Cách thức tiến hành: </li></ul><ul><li>TT phát TL về TNKQ. Đề nghị cá nhân nghiên cứu, ghi ra những thắc mắc, băn khoăn muốn trao đổi. </li></ul><ul><li>Tổ chức chia sẻ cả tổ. </li></ul><ul><li>Đề nghị mỗi cá nhân viết ra 03 câu hỏi cho mổi loại( D/S;điền khuyết; ghép đôi). Cá nhân so sánh câu hỏi của mình với tài liệu-> chỉnh sửa. </li></ul><ul><li>Tổ chức chia sẻ toàn tổ.(đại diện nhóm bộ môn ) </li></ul><ul><li>TTCM kết luận </li></ul><ul><li>Nêu vấn đề cần nghiên cứu tiếp. Khi nào thì nên SD câu hỏi TNKQ? Khi nào SD tự luận? </li></ul>TH .2: GV tổ đề nghị TT tổ chức bồi dưỡng về cách thiết kế một số câu hỏi TNKQ.
 18. 18. 3. Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của tổ trưởng chuyên môn <ul><li>1. Áp dụng -> thực hành Sinh hoạt tổ chuyên môn phong phú bằng nhiều hình thức đa dạng. </li></ul><ul><li>Hình thức sinh hoạt TCM cần được TTCM có kế họach XD tình huống tổ chức 1 nội dung sinh hoạt TCM có chất lượng: </li></ul><ul><li>(có thể tham khảo 4 phương án gợi ý đã trình bày ở trên) </li></ul>
 19. 19. 3.1. Sinh hoạt tổ chuyên môn Thực hành tổ chức sinh hoạt TCM <ul><li>Chọn vấn đề cần sinh hoạt( TT có KH) </li></ul><ul><li>Mục tiêu cần đạt của buổi SH. </li></ul><ul><li>Tìm nguồn (người, tài liệu-TTCM) </li></ul><ul><li>Xác định nội dung, PP sinh họat có chất lượng. </li></ul><ul><li>Các bước triển khai( TT+ TP + 1 số thành viên của tổ ) </li></ul><ul><li>Trao đổi, góp ý </li></ul><ul><li>Kết luận </li></ul><ul><li>3. </li></ul><ul><li>2. 4. </li></ul><ul><li>3. 6 </li></ul><ul><li>TT </li></ul>Bước tổ chức Nhóm
 20. 20. 3. Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của tổ trưởng chuyên mô n <ul><li>3.2. Dự giờ thăm lớp </li></ul><ul><li>?1. Hãy chia sẻ với đồng nghiệp một số tình huống mà bạn đã gặp trong dự giờ, thăm lớp và kinh nghiệm giải quyết của bạn. </li></ul><ul><li>- Mục đích; PP tiến hành trong quá trình DG; bước trao đổi góp ý như thế nào có tính hiệu quả, cách xếp loại giờ dự. </li></ul><ul><li>Khi nào thì tiến hành góp ý, trình tự góp ý... </li></ul><ul><li>VD: Bạn là TT( trưởng đoàn 5 người. 3 xếp khá( có GV dạy) 02 xếp đạt, bạn sẽ quyết định xếp loại giờ dạy gì? </li></ul>
 21. 21. 3. Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của tổ trưởng chuyên môn <ul><li>3.3. Tổ chức tọa đàm, trao đổi liên bộ môn về thực hiện DH theo CT môn học </li></ul><ul><li>Phát hiện vấn đề liên quan với một số TCM, có thể trao đổi, hỗ trợ giải quyết (PP. PTDH, sọan đề,….) </li></ul><ul><li>Điều kiện thực hiện (nhân sự, tài liệu, phương tiện, địa điểm, thời gian,…) </li></ul><ul><li>Tổ chức thực hiên (CT làm việc, triển khai,…., kết luận ) </li></ul>
 22. 22. TỔ CHỨC TOẠ ĐÀM LIÊN BỘ MÔN <ul><li>-C ác TTCM trong một nhà trường thường HĐ độc lập. Tuy cùng thực hiện một mục tiêu GD chung.-> Nhiều vấn đề cần đưa ra thảo luận, đề xuất. Nên tổ chức mỗi năm -2-3 lần. Việc lựa chọn cần được đưa ra bàn bạc, thống nhất trình BGH. Lưa chọn thời điểm phù hợp. </li></ul><ul><li>Nội dung tọa đàm cần phát huy tính dân chủ,mọi người đều có ý kiến tham gia. Người chủ trì nên là Phó HT CM. </li></ul>
 23. 23. 3. Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của tổ trưởng chuyên môn <ul><li>3.4. Báo cáo Ban giám hiệu việc thực hiện quản lý dạy học của tổ chuyên môn. </li></ul><ul><li>HĐ TCM dưới sự chỉ đạo chung của nhà trường chịu sự QL trực tiếp-> BC các HĐ, cách thức tổ chức các HĐ cho LĐ trường. </li></ul><ul><li>Các BC cần lưu hồ sơ CM nhiều năm. Phục vụ công tác QL nhà trường, công tác theo dõi CL. KĐCL, thi đua khen thưởng… </li></ul>
 24. 24. 3.4. Báo cáo Ban giám hiệu việc thực hiện quản lý dạy học của tổ chuyên môn. <ul><li>Trong quá trình QL, bạn đã: </li></ul><ul><li>-Thường xuyên viết BC trình BGH? </li></ul><ul><li>Định kỳ tháng, HK, năm? </li></ul><ul><li>Chưa BC? </li></ul><ul><li>Theo bạn có mấy loại BC( 02 loại: Định kỳ và đột xuất)- Khi nào viết BC đột xuất? Trình tự viết BC đột xuất ntn? </li></ul><ul><li>Cấu trúc, trình tự bản BC? </li></ul>
 25. 25. 3. Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của tổ trưởng chuyên môn <ul><li>BÁO CÁO CỦA TỔ CHUYÊN MÔN </li></ul><ul><li>Trường THCS/ THPT:.......... </li></ul><ul><li>Tổ chuyên môn:................... </li></ul><ul><li>BÁO CÁO ĐỊNH KỲ - HỌC KỲ I/II </li></ul><ul><li>CUỐI NĂM HỌC </li></ul><ul><li>Tình hình nhân sự của tổ: Số người, trình độ, đặc điểm, khó khăn/ thuận lợi của cá nhân GV </li></ul>
 26. 26. BÁO CÁO CỦA TỔ CHUYÊN MÔN <ul><li>Kết quả thực hiện về quản lý DH: </li></ul><ul><li>- Việc thực hiện CT môn học </li></ul><ul><li>Số môn và lớp do GV trong tổ phụ trách </li></ul><ul><li>Việc dạy theo đối tượng; Kết quả học tập của HS (xếp loại HS từng lớp, tổng số-%) </li></ul><ul><li>Nhận xét năng lực chuyên môn, nghiệp vụ (chủ yếu qua dự giờ) </li></ul><ul><li>Việc quản lý hồ sơ </li></ul><ul><li>……… </li></ul>
 27. 27. BÁO CÁO CỦA TỔ CHUYÊN MÔN <ul><li>3. Các vấn đề được phát hiện (liên quan đến kết quả dạy học) </li></ul><ul><li>4. Các kiến nghị của tổ chuyên môn </li></ul><ul><li>......, ngày... tháng... năm.... </li></ul><ul><li>Tổ trưởng chuyên môn </li></ul>
 28. 29. <ul><li>Chân thành cám ơn </li></ul><ul><li>sự chú ý của các bạn </li></ul><ul><li>Chúc các bạn </li></ul><ul><li>sức khỏe và thành công </li></ul>
 29. 31. MÔ HÌNH BA BÌNH DIỆN CỦA PPDH Quan điểm DH – PPDH - Kỹ thuật DH Bình diện vi mô Bình diện trung gian Bình diện vĩ mô PP vĩ mô PP Cụ thể PP vi mô QUAN ĐIỂM DẠY HỌC KỸ THUẬT DẠY HỌC PH ƯƠNG PHÁP DẠY HỌC (theo nghĩa hẹp) 1
 30. 32. Khái quát về các quan điểm, PP và kĩ thuật dạy học
 31. 33. Khái quát về các quan điểm, PP và kĩ thuật dạy học
 32. 34. Khái quát về các quan điểm, PP và kĩ thuật dạy học
 33. 35. <ul><li>Một số phương pháp dạy học tích cực </li></ul>
 34. 36. 1. Phương pháp dạy học nhóm <ul><li>Dạy học nhóm : (Dạy học hợp tác, Dạy học theo nhóm nhỏ), trong đó HS một lớp học được chia thành các nhóm nhỏ, trong khoảng thời gian giới hạn, mỗi nhóm tự lực hoàn thành các nhiệm vụ học tập trên cơ sở phân công và hợp tác làm việc. </li></ul><ul><li>Kết quả làm việc của nhóm sau đó được trình bày và đánh giá trước toàn lớp. </li></ul>
 35. 37. QUY TRÌNH DẠY HỌC NHÓM <ul><li>NHẬP ĐỀ VÀ GIAO NHIỆM VỤ </li></ul><ul><ul><li>Giới thiệu chủ đề </li></ul></ul><ul><li>Xác định nhiệm vụ các nhóm </li></ul><ul><li>Thành lập các nhóm </li></ul><ul><li>LÀM VIỆC NHÓM </li></ul><ul><li>Chuẩn bị chỗ làm việc </li></ul><ul><li>Lập kế hoạch làm việc </li></ul><ul><li>Thoả thuận quy tắc làm việc </li></ul><ul><li>Tiến hành giải quyết nhiệm vụ </li></ul><ul><li>Chuẩn bị báo cáo kết quả </li></ul><ul><li>TRÌNH BÀY KẾT QUẢ / ĐÁNH GIÁ </li></ul><ul><li>Các nhóm trình bày kết quả </li></ul><ul><li>Đánh giá kết quả </li></ul>Làm việc toàn lớp Làm việc toàn lớp Làm việc nhóm
 36. 38. Một số kĩ thuật dạy học tích cực

×