• Like
 • Save
Rom For Forbedring  Rettighetsrapport 07 08
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Rom For Forbedring Rettighetsrapport 07 08

 • 418 views
Published

Elev- og lærlingombudets rapport om rettighetssituasjonen i skolene i Oslo

Elev- og lærlingombudets rapport om rettighetssituasjonen i skolene i Oslo

Published in Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
418
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Rom for forbedring? Rettighetssituasjonen i Oslos videregående opplæring 2007-2008 Christer Gulbrandsen, ombud
 • 2. Ombudets mandat og handlingsplan
  • Ombudet skal legge frem årlig rapport fra sin virksomhet (Vedtak i bystyresak 203/05)
  • Flertallsmerknad til saken: ” Disse medlemmer [A, SV, RV, V, KRF] mener at opprettelsen av et ombud for elever og lærlinger vil klare å sette fokus på elevenes læringsmiljø og elevdemokrati ved den enkelte skole. Til tross for at Utdanningsetaten har arbeidet med å styrke elevdemokratiet, er det fortsatt flere skoleledere i Oslo som ikke i tilstrekkelig grad tar på alvor at elevene skal kunne påvirke sin egen hverdag og utvikling.”
  • Ombudets handlingsplan: ”Kontrollere at elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring får sine rettigheter ivaretatt, og gi tilbakemelding til politiske og administrative myndigheter i Oslo om hvordan deres vedtak følges opp, fra et elev- og lærlingperspektiv.”
 • 3. Hva slags rettigheter?
  • Individuelle rettigheter
   • Eks.: Karaktervedtak, permisjoner, bortvisning, spesialundervisning, klagerett på læringsmiljø…
  • Kollektive rettigheter
   • Eks.: Tilpasset opplæring, medvirkning, læringsmiljø…
  • Alle rettighetsutfordringer framtrer ikke som soleklare individuelle rettighetsbrudd, men kan også være mangelfull oppfyllelse av kollektive rettigheter
 • 4. Prosess
  • Hovedtemaer utvalgt sammen med Oslos elevråd
  • Skolebesøk med tre funksjoner: Informasjon, brobygging, rapportering
  • Mottak av henvendelser
  • Spørsmål til elevråd
  • Gjennomgang av undersøkelsesdata
  • Gjennomgang av ordensreglementer
  • Utsending av tekst til skolene for retting av feil og innspill til utforming av teksten
  • Drøfting i referansegruppe
 • 5. Grunnlagsmateriale
  • Møter med elever (ca 10 000 elever)
  • Møter med lærlinger (ca 800 lærlinger)
  • Møter med lærere (500 – 1000)
  • Møter med skoleledelse
  • Møter med UDE, fylkesmannsembetet, byråd
  • Henvendelser og spørsmål (ca 100 totalt)
  • Besøk på nettsidene
  • Spørsmål til elevråd
  • Elevundersøkelsen 2006-2007
  • Brukerundersøkelsene 2006-2007 og 2007-2008
  • Offentlig tilgjengelig dokumentasjon (ordensreglementer og lignende)
  • Dialog med skoleledelse om tekst
 • 6. Flere ulike metoder
  • Kvalitative data
  • Kvantitative data
  • Diskusjon
  • Uformelle undersøkelser
  • Formelle undersøkelser
  • Observasjon
 • 7. Reaksjoner
  • Så å si alle skolenes reaksjoner og dialog med ombudet vedlagt rapporten
  • Stor forskjell på skolenes reaksjoner, både før og etter dialog med ombudet
  • Lærdom til videre arbeid:
   • Tydeliggjøre prosessen i forkant
   • Kommunisere formålet og vinklingen på rapporteringen bedre
   • Tydeliggjøre åpenheten i forhold til dialog om tekst
   • Sikre skolene bedre løpende informasjon om problemstillinger som kommer opp
 • 8. Hovedtemaer
  • Elevmedvirkning
  • Læringsmiljø
  • Tilpasset opplæring
  • Vurdering
 • 9. Elevmedvirkning
  • Graden av og typen av elevmedvirkning varierer mye fra skole til skole
  • Elevmedvirkningsbegrepet har flere sider:
   • System og individ
   • Ulike faser (planlegging, gjennomføring og vurdering)
   • Ulike tema (skolemiljø, elevvelferd, lærerevaluering, undervisningsevaluering, strategisk planlegging, dag-til-dag-planlegging)
  • Mulige tiltak:
   • Skoleledelse som engasjerer seg i å bygge sterke, selvstendige elevråd
   • Gode diskusjoner og utveksling av erfaringer og verktøy i forhold til elevmedvirkning
 • 10. Læringsmiljø
  • Er elevtallet for høyt i forhold til luftkvalitet noen steder?
  • Høyt konfliktnivå mellom enkelte lærere og elever
  • Bruk av prestasjoner på fysiske tester i kroppsøving som del av vurderingsgrunnlag i faget skaper negative holdninger til faget og mye negativt stress
  • Lite koordinert tilsyn med elevenes læringsmiljø
  • Enkelte lærlinger har få å samtale med om sine problemer
  • Mulige tiltak:
   • Se på hvordan finansieringssystemet slår ut i forhold til inneklima
   • Aktiv personalledelse og systematisk undervisningsevaluering
   • Gjennomgang av anvendelsen av læreplan i kroppsøving
   • Koordinering av tilsynet med elevenes læringsmiljø (UDE, FMOA, bydelshelsetjenestene)
   • UDE eller opplæringskontorer bør sikre at alle lærlinger vet at de har noen det er trygt å gå til for å samtale om problemer.
 • 11. Tilpasset opplæring
  • Varierer hvor mye tilpasset opplæring er på dagsorden
  • Mangel på lærekrefter i enkelte fag gjør det vanskelig å gi nødvendig individuell veiledning og oppfølging
  • For øvrig det vanskeligste temaet å gå inn på og si noe kvalifisert om
 • 12. Vurdering - I
  • Forskriften til opplæringsloven blir ofte brutt
   • 15%-20%-regler (eller ”veiledende” bestemmelser om dette)
   • Kvantitative grenser for nedsatt i orden/atferd
   • Karakteren 1 gis når elev ikke har vært tilstede i vurderingssituasjonen
   • Det praktiseres summativ vurdering av prestasjoner på prøver og lignende, eller snittberegning av terminkarakterer
  • Elevmedvirkning i vurderingsarbeidet skjer i for liten grad
  • Blir uriktige vurderingskriterier anvendt? – jfr. kroppsøvingsfaget
 • 13. Vurdering - II
  • Mulige tiltak:
   • Klar og tydelig skoleledelse som tør å stramme opp vurderingspraksis
   • At det skapes en positiv og endringsvillig kultur blant personalet, slik at lærere kan bistå hverandre med faglig-pedagogisk utvikling og oppdatering, og slik at lærere ser mulighetene framfor problemene, både i forhold til vurdering og i forhold til medvirkning
 • 14. Andre problemstillinger
  • Skoleturer som avlyses. Det er mulig med frivillige gaver, dugnader osv.
  • Langsiktig oppfølging av klager på lærer/undervisning. Dette har tre elementer:
  Klare rutiner for håndtering av klager Oppfølging av klager i ettertid Systematisk evaluering
 • 15. Spørsmål til diskusjon
  • Er ombudets funn gjenkjennelige?
  • Er det noe ombudet ikke har sett?
  • Hvordan bør rapporten følges opp?
  • Hva kan forbedres i prosessen?
  • Hva bør beholdes i prosessen?
 • 16. Last ned
  • Ombudets presentasjoner, rapporter og lignende kan lastes ned på:
   • http://www.elevombud.no/om-ombudet/
   • Ta kontakt med ombudet på e-post [email_address] eller telefon
   • 918 04 304 fram til 1. mai.