Your SlideShare is downloading. ×
0
Rom For Forbedring  Rettighetsrapport 07 08
Rom For Forbedring  Rettighetsrapport 07 08
Rom For Forbedring  Rettighetsrapport 07 08
Rom For Forbedring  Rettighetsrapport 07 08
Rom For Forbedring  Rettighetsrapport 07 08
Rom For Forbedring  Rettighetsrapport 07 08
Rom For Forbedring  Rettighetsrapport 07 08
Rom For Forbedring  Rettighetsrapport 07 08
Rom For Forbedring  Rettighetsrapport 07 08
Rom For Forbedring  Rettighetsrapport 07 08
Rom For Forbedring  Rettighetsrapport 07 08
Rom For Forbedring  Rettighetsrapport 07 08
Rom For Forbedring  Rettighetsrapport 07 08
Rom For Forbedring  Rettighetsrapport 07 08
Rom For Forbedring  Rettighetsrapport 07 08
Rom For Forbedring  Rettighetsrapport 07 08
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Rom For Forbedring Rettighetsrapport 07 08

445

Published on

Elev- og lærlingombudets rapport om rettighetssituasjonen i skolene i Oslo

Elev- og lærlingombudets rapport om rettighetssituasjonen i skolene i Oslo

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
445
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Rom for forbedring? Rettighetssituasjonen i Oslos videregående opplæring 2007-2008 Christer Gulbrandsen, ombud
 • 2. Ombudets mandat og handlingsplan <ul><li>Ombudet skal legge frem årlig rapport fra sin virksomhet (Vedtak i bystyresak 203/05) </li></ul><ul><li>Flertallsmerknad til saken: ” Disse medlemmer [A, SV, RV, V, KRF] mener at opprettelsen av et ombud for elever og lærlinger vil klare å sette fokus på elevenes læringsmiljø og elevdemokrati ved den enkelte skole. Til tross for at Utdanningsetaten har arbeidet med å styrke elevdemokratiet, er det fortsatt flere skoleledere i Oslo som ikke i tilstrekkelig grad tar på alvor at elevene skal kunne påvirke sin egen hverdag og utvikling.” </li></ul><ul><li>Ombudets handlingsplan: ”Kontrollere at elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring får sine rettigheter ivaretatt, og gi tilbakemelding til politiske og administrative myndigheter i Oslo om hvordan deres vedtak følges opp, fra et elev- og lærlingperspektiv.” </li></ul>
 • 3. Hva slags rettigheter? <ul><li>Individuelle rettigheter </li></ul><ul><ul><li>Eks.: Karaktervedtak, permisjoner, bortvisning, spesialundervisning, klagerett på læringsmiljø… </li></ul></ul><ul><li>Kollektive rettigheter </li></ul><ul><ul><li>Eks.: Tilpasset opplæring, medvirkning, læringsmiljø… </li></ul></ul><ul><li>Alle rettighetsutfordringer framtrer ikke som soleklare individuelle rettighetsbrudd, men kan også være mangelfull oppfyllelse av kollektive rettigheter </li></ul>
 • 4. Prosess <ul><li>Hovedtemaer utvalgt sammen med Oslos elevråd </li></ul><ul><li>Skolebesøk med tre funksjoner: Informasjon, brobygging, rapportering </li></ul><ul><li>Mottak av henvendelser </li></ul><ul><li>Spørsmål til elevråd </li></ul><ul><li>Gjennomgang av undersøkelsesdata </li></ul><ul><li>Gjennomgang av ordensreglementer </li></ul><ul><li>Utsending av tekst til skolene for retting av feil og innspill til utforming av teksten </li></ul><ul><li>Drøfting i referansegruppe </li></ul>
 • 5. Grunnlagsmateriale <ul><li>Møter med elever (ca 10 000 elever) </li></ul><ul><li>Møter med lærlinger (ca 800 lærlinger) </li></ul><ul><li>Møter med lærere (500 – 1000) </li></ul><ul><li>Møter med skoleledelse </li></ul><ul><li>Møter med UDE, fylkesmannsembetet, byråd </li></ul><ul><li>Henvendelser og spørsmål (ca 100 totalt) </li></ul><ul><li>Besøk på nettsidene </li></ul><ul><li>Spørsmål til elevråd </li></ul><ul><li>Elevundersøkelsen 2006-2007 </li></ul><ul><li>Brukerundersøkelsene 2006-2007 og 2007-2008 </li></ul><ul><li>Offentlig tilgjengelig dokumentasjon (ordensreglementer og lignende) </li></ul><ul><li>Dialog med skoleledelse om tekst </li></ul>
 • 6. Flere ulike metoder <ul><li>Kvalitative data </li></ul><ul><li>Kvantitative data </li></ul><ul><li>Diskusjon </li></ul><ul><li>Uformelle undersøkelser </li></ul><ul><li>Formelle undersøkelser </li></ul><ul><li>Observasjon </li></ul>
 • 7. Reaksjoner <ul><li>Så å si alle skolenes reaksjoner og dialog med ombudet vedlagt rapporten </li></ul><ul><li>Stor forskjell på skolenes reaksjoner, både før og etter dialog med ombudet </li></ul><ul><li>Lærdom til videre arbeid: </li></ul><ul><ul><li>Tydeliggjøre prosessen i forkant </li></ul></ul><ul><ul><li>Kommunisere formålet og vinklingen på rapporteringen bedre </li></ul></ul><ul><ul><li>Tydeliggjøre åpenheten i forhold til dialog om tekst </li></ul></ul><ul><ul><li>Sikre skolene bedre løpende informasjon om problemstillinger som kommer opp </li></ul></ul>
 • 8. Hovedtemaer <ul><li>Elevmedvirkning </li></ul><ul><li>Læringsmiljø </li></ul><ul><li>Tilpasset opplæring </li></ul><ul><li>Vurdering </li></ul>
 • 9. Elevmedvirkning <ul><li>Graden av og typen av elevmedvirkning varierer mye fra skole til skole </li></ul><ul><li>Elevmedvirkningsbegrepet har flere sider: </li></ul><ul><ul><li>System og individ </li></ul></ul><ul><ul><li>Ulike faser (planlegging, gjennomføring og vurdering) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ulike tema (skolemiljø, elevvelferd, lærerevaluering, undervisningsevaluering, strategisk planlegging, dag-til-dag-planlegging) </li></ul></ul><ul><li>Mulige tiltak: </li></ul><ul><ul><li>Skoleledelse som engasjerer seg i å bygge sterke, selvstendige elevråd </li></ul></ul><ul><ul><li>Gode diskusjoner og utveksling av erfaringer og verktøy i forhold til elevmedvirkning </li></ul></ul>
 • 10. Læringsmiljø <ul><li>Er elevtallet for høyt i forhold til luftkvalitet noen steder? </li></ul><ul><li>Høyt konfliktnivå mellom enkelte lærere og elever </li></ul><ul><li>Bruk av prestasjoner på fysiske tester i kroppsøving som del av vurderingsgrunnlag i faget skaper negative holdninger til faget og mye negativt stress </li></ul><ul><li>Lite koordinert tilsyn med elevenes læringsmiljø </li></ul><ul><li>Enkelte lærlinger har få å samtale med om sine problemer </li></ul><ul><li>Mulige tiltak: </li></ul><ul><ul><li>Se på hvordan finansieringssystemet slår ut i forhold til inneklima </li></ul></ul><ul><ul><li>Aktiv personalledelse og systematisk undervisningsevaluering </li></ul></ul><ul><ul><li>Gjennomgang av anvendelsen av læreplan i kroppsøving </li></ul></ul><ul><ul><li>Koordinering av tilsynet med elevenes læringsmiljø (UDE, FMOA, bydelshelsetjenestene) </li></ul></ul><ul><ul><li>UDE eller opplæringskontorer bør sikre at alle lærlinger vet at de har noen det er trygt å gå til for å samtale om problemer. </li></ul></ul>
 • 11. Tilpasset opplæring <ul><li>Varierer hvor mye tilpasset opplæring er på dagsorden </li></ul><ul><li>Mangel på lærekrefter i enkelte fag gjør det vanskelig å gi nødvendig individuell veiledning og oppfølging </li></ul><ul><li>For øvrig det vanskeligste temaet å gå inn på og si noe kvalifisert om </li></ul>
 • 12. Vurdering - I <ul><li>Forskriften til opplæringsloven blir ofte brutt </li></ul><ul><ul><li>15%-20%-regler (eller ”veiledende” bestemmelser om dette) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kvantitative grenser for nedsatt i orden/atferd </li></ul></ul><ul><ul><li>Karakteren 1 gis når elev ikke har vært tilstede i vurderingssituasjonen </li></ul></ul><ul><ul><li>Det praktiseres summativ vurdering av prestasjoner på prøver og lignende, eller snittberegning av terminkarakterer </li></ul></ul><ul><li>Elevmedvirkning i vurderingsarbeidet skjer i for liten grad </li></ul><ul><li>Blir uriktige vurderingskriterier anvendt? – jfr. kroppsøvingsfaget </li></ul>
 • 13. Vurdering - II <ul><li>Mulige tiltak: </li></ul><ul><ul><li>Klar og tydelig skoleledelse som tør å stramme opp vurderingspraksis </li></ul></ul><ul><ul><li>At det skapes en positiv og endringsvillig kultur blant personalet, slik at lærere kan bistå hverandre med faglig-pedagogisk utvikling og oppdatering, og slik at lærere ser mulighetene framfor problemene, både i forhold til vurdering og i forhold til medvirkning </li></ul></ul>
 • 14. Andre problemstillinger <ul><li>Skoleturer som avlyses. Det er mulig med frivillige gaver, dugnader osv. </li></ul><ul><li>Langsiktig oppfølging av klager på lærer/undervisning. Dette har tre elementer: </li></ul>Klare rutiner for håndtering av klager Oppfølging av klager i ettertid Systematisk evaluering
 • 15. Spørsmål til diskusjon <ul><li>Er ombudets funn gjenkjennelige? </li></ul><ul><li>Er det noe ombudet ikke har sett? </li></ul><ul><li>Hvordan bør rapporten følges opp? </li></ul><ul><li>Hva kan forbedres i prosessen? </li></ul><ul><li>Hva bør beholdes i prosessen? </li></ul>
 • 16. Last ned <ul><li>Ombudets presentasjoner, rapporter og lignende kan lastes ned på: </li></ul><ul><ul><li>http://www.elevombud.no/om-ombudet/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Ta kontakt med ombudet på e-post [email_address] eller telefon </li></ul></ul><ul><ul><li>918 04 304 fram til 1. mai. </li></ul></ul>

×