Elevmedvirkning Lovkrav og praksis i Oslo Høgskolen i Akershus, 01.04.08 Christer Gulbrandsen, ombud
Hva sier lovverket? <ul><li>Opplæringsloven § 1-2: </li></ul><ul><ul><li>Vgo skal utvikle dyktighet, forståelse og ansva...
Hva sier lovverket? II <ul><li>Opplæringsloven § 9a-1: </li></ul><ul><ul><li>Rett til psykososialt læringsmiljø som fremme...
Hva sier lovverket? III <ul><li>Opplæringsloven § 9a-5: </li></ul><ul><ul><li>Elevene skal engasjeres i planlegging og gje...
Hva sier lovverket? IV <ul><li>Opplæringsloven § 9a-6: </li></ul><ul><ul><li>Samarbeidsutvalg, skoleutvalg, SMU og elevråd...
Hva sier lovverket? V <ul><li>Opplæringsloven § 11-5: </li></ul><ul><ul><li>Ved hver vgs skal det være skoleutvalg (drifts...
Hva sier lovverket? VI <ul><li>Opplæringsloven § 11-6: </li></ul><ul><ul><li>Hver vgs skal ha et elevråd med minst ett med...
Hva sier lovverket? VII <ul><li>Forskr. oppll § 4-1: </li></ul><ul><ul><li>Det skal legges til rette for at elevene kan g...
Hva sier lovverket? VIII <ul><li>Forskr. 25.06.1999 nr. 708: </li></ul><ul><ul><li>Opplæringa skal være i samsvar med gene...
Hva sier lovverket? IX <ul><li>Prinsipper for opplæringen: </li></ul><ul><ul><li>Skolen skal legge til rette for elevmedvi...
Hva sier lovverket? X <ul><li>Privatskoleloven med forskrift speiler de fleste bestemmelsene i opplæringsloven, med unntak...
Elevmedvirkning på ulike arenaer <ul><li>Systemnivå: Tillitselever, faggrupper, elevråd, skolemiljøutvalg, skoleutvalg/dri...
Elevmedvirkning på ulike arenaer <ul><li>Individnivå: Planlegging, gjennomføring, vurdering; elevsamtaler; dialog om ”anne...
Elevmedvirkning i ulike faser Skoledrift Læringsprosess Planlegging Gjennomføring Vurdering
Elevmedvirkning på ulike felt <ul><li>Læringsmiljø </li></ul><ul><li>Regler </li></ul><ul><li>Budsjett </li></ul><ul><li>V...
To utfordringer <ul><li>Utfordring: Er elevmedvirkning nødvendig for likeverdig opplæring? </li></ul><ul><li>Utfordring: E...
Paradoks? <ul><li>Resultat fra brukerundersøkelsen 2007 ved Ullern vgs: </li></ul><ul><ul><li>I hvilken grad får du være ...
Praktiske utfordringer <ul><li>Graden av medvirkning kan variere i forhold til: </li></ul><ul><ul><li>Nivå </li></ul></ul>...
Variasjoner <ul><li>Basert på observasjoner i inneværende skoleår: Det er faktisk store variasjoner i hva den enkelte elev...
Mulige forklaringer på variasjon <ul><li>Motivasjon og vilje hos skolenes personale </li></ul><ul><li>Motivasjon og engasj...
Hva er viktigst? <ul><li>Trenger vi mer medvirkning, bedre medvirkning, eller trenger vi begge deler? </li></ul>
Forutsatt at det er ønskelig med mer og bedre medvirkning – hva kan vi gjøre? <ul><li>Gode samtaler om medvirkning – mello...
Eksempel: Hva gjør elev- og lærlingombudet i Oslo? <ul><li>Prøver å bidra til bedre dialoger mellom elever og lærere – fok...
Andre aktører har andre roller <ul><li>Elevorganisasjonen: Skape aksept for medvirkningsbegrepet </li></ul><ul><li>HiAk/læ...
Mine konklusjoner <ul><li>Hovedutfordringen blant lærere ligger ikke i motivasjon for elevmedvirkning, men i tilgang på go...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Elevmedvirkning for lærerutdannere På HiAk

1,298 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,298
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Elevmedvirkning for lærerutdannere På HiAk

 1. 1. Elevmedvirkning Lovkrav og praksis i Oslo Høgskolen i Akershus, 01.04.08 Christer Gulbrandsen, ombud
 2. 2. Hva sier lovverket? <ul><li>Opplæringsloven § 1-2: </li></ul><ul><ul><li>Vgo skal utvikle dyktighet, forståelse og ansvar i forhold til fag, yrke og samfunn og utvikle kjennskap til demokratiske idéer </li></ul></ul><ul><ul><li>Opplæringa skal fremme menneskelig likeverd og likestilling, åndsfrihet og toleranse. </li></ul></ul><ul><ul><li>Opplæringa skal legge grunnlag for videre utdanning og livslang læring </li></ul></ul><ul><ul><li>Opplæringa skal tilpasses elevens evner og forutsetninger </li></ul></ul><ul><ul><li>Gode samarbeidsformer elev-lærer </li></ul></ul><ul><li>Opplæringsloven § 3-4: </li></ul><ul><ul><li>Eleven skal være aktivt med i opplæringa </li></ul></ul>
 3. 3. Hva sier lovverket? II <ul><li>Opplæringsloven § 9a-1: </li></ul><ul><ul><li>Rett til psykososialt læringsmiljø som fremmer trivsel og læring </li></ul></ul><ul><li>Opplæringsloven § 9a-3: </li></ul><ul><ul><li>Skolen skal aktivt og systematisk areide for å fremme et godt psykososialt miljø der den enkelte eleven kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet </li></ul></ul>
 4. 4. Hva sier lovverket? III <ul><li>Opplæringsloven § 9a-5: </li></ul><ul><ul><li>Elevene skal engasjeres i planlegging og gjennomføring av systematisk HMS-arbeid </li></ul></ul><ul><ul><li>Elevene skal få oppgaver i forhold til dette i forhold til hva som er naturlig for årstrinnet </li></ul></ul><ul><ul><li>Elevrådet kan oppnevne skolemiljørepresentanter til å delta i HMS-arbeidet ved skolen, og to av disse kan møte i AMU el.l. </li></ul></ul><ul><ul><li>Skolemiljørepresentantene har krav på informasjonen, opplæringen og fri fra undervisning som de trenger for å kunne skjøtte sine verv </li></ul></ul>
 5. 5. Hva sier lovverket? IV <ul><li>Opplæringsloven § 9a-6: </li></ul><ul><ul><li>Samarbeidsutvalg, skoleutvalg, SMU og elevrådet skal holdes løpende underrettet om alt som kan påvirke skolemiljøet </li></ul></ul><ul><ul><li>Disse organene skal så tidlig som mulig trekkes med i planlegging og gjennomføring av miljøtiltak ved skolen og har uttalelses- og forslagsrett i alle saker som har betydning for skolemiljøet </li></ul></ul><ul><ul><li>Elevene skal snarest informeres om forhold ved skolemiljøet som kan påvirke deres helse negativt </li></ul></ul>
 6. 6. Hva sier lovverket? V <ul><li>Opplæringsloven § 11-5: </li></ul><ul><ul><li>Ved hver vgs skal det være skoleutvalg (driftsstyre i Oslo) med representanter for ansatte, fylkeskommunen og to fra elevrådet. </li></ul></ul><ul><ul><li>Annet styre for skolen enn skoleutvalget skal ha to representanter for elevrådet. </li></ul></ul><ul><li>Opplæringsloven § 11-5a: </li></ul><ul><ul><li>Hver vgs skal ha skolemiljøutvalg med elever, tilsatte, skoleledelse og fylkeskommune. Elevene skal ha flertall. </li></ul></ul>
 7. 7. Hva sier lovverket? VI <ul><li>Opplæringsloven § 11-6: </li></ul><ul><ul><li>Hver vgs skal ha et elevråd med minst ett medlem per 20. elev, som velges ved skriftlig avstemning. </li></ul></ul><ul><ul><li>Elevrådet skal bl.a. arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholdene og velferdsinteressene for elevene. </li></ul></ul><ul><ul><li>Elevrådet eller 1/5 av elevene kan kreve allmøte for elevene på skolen. Allmøtet kan binde elevrådet under visse forutsetninger. </li></ul></ul><ul><li>Opplæringsloven § 11-8: </li></ul><ul><ul><li>Representanter for elever i vgo har møte- og talerett i fylkeskommunale nemnder etter tilsvarende regler som gjelder tilsatte </li></ul></ul>
 8. 8. Hva sier lovverket? VII <ul><li>Forskr. oppll § 4-1: </li></ul><ul><ul><li>Det skal legges til rette for at elevene kan gjøre god egenvurdering. </li></ul></ul><ul><li>Forskr. oppll. § 4-5: </li></ul><ul><ul><li>Eleven skal kunne delta i vurderingen av eget arbeid </li></ul></ul><ul><li>Forskr. oppll. § 4-5a: </li></ul><ul><ul><li>Læreren skal ha jevnlig dialog med eleven om ”annen utvikling” enn i forhold til fagene </li></ul></ul>
 9. 9. Hva sier lovverket? VIII <ul><li>Forskr. 25.06.1999 nr. 708: </li></ul><ul><ul><li>Opplæringa skal være i samsvar med generell del av læreplanen. </li></ul></ul><ul><li>Generell del av læreplanen: </li></ul><ul><ul><li>” Det er vesentlig å utnytte skolen som arbeidsfellesskap for utvikling av sosiale ferdigheter. Den må organiseres slik at elevenes virke får konsekvenser for andre, og slik at de kan lære av konsekvensene av egne avgjørelser.” </li></ul></ul><ul><ul><li>” Elevene må (…) få plikter og gis ansvar. Ikke bare for egen flid og framgang, men også overfor andre elever og de øvrige medlemmer av skolefellesskapet.” </li></ul></ul>
 10. 10. Hva sier lovverket? IX <ul><li>Prinsipper for opplæringen: </li></ul><ul><ul><li>Skolen skal legge til rette for elevmedvirkning </li></ul></ul><ul><ul><li>Elevene skal forberedes på å delta i demokratiske beslutningsprosesser </li></ul></ul><ul><ul><li>Elevene skal få erfaring med deltakelse og medvirkning både i forhold til det daglige arbeidet og i form av representative organer </li></ul></ul><ul><ul><li>Elevene skal kunne delta i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringa </li></ul></ul><ul><ul><li>Elevmedvirkning forutsetter kjennskap til ulike valgmuligheter og mulige konsekvenser av dem </li></ul></ul>
 11. 11. Hva sier lovverket? X <ul><li>Privatskoleloven med forskrift speiler de fleste bestemmelsene i opplæringsloven, med unntak av skolemiljøutvalg og skoleutvalg </li></ul>
 12. 12. Elevmedvirkning på ulike arenaer <ul><li>Systemnivå: Tillitselever, faggrupper, elevråd, skolemiljøutvalg, skoleutvalg/driftsstyre, fylkeskommunale nemnder, høringsprosesser, NOUer. </li></ul>
 13. 13. Elevmedvirkning på ulike arenaer <ul><li>Individnivå: Planlegging, gjennomføring, vurdering; elevsamtaler; dialog om ”annen utvikling” </li></ul>
 14. 14. Elevmedvirkning i ulike faser Skoledrift Læringsprosess Planlegging Gjennomføring Vurdering
 15. 15. Elevmedvirkning på ulike felt <ul><li>Læringsmiljø </li></ul><ul><li>Regler </li></ul><ul><li>Budsjett </li></ul><ul><li>Velferdstiltak (skolegenser, kantine, skolefester, aktivitetsdager) </li></ul><ul><li>Operasjon Dagsverk og Internasjonal Uke </li></ul><ul><li>Lærerevaluering </li></ul><ul><li>Strategisk undervisnings-planlegging </li></ul><ul><li>Taktisk undervisnings-planlegging </li></ul><ul><li>Undervisnings-evaluering </li></ul><ul><li>Skole- eller systembasert vurdering </li></ul>
 16. 16. To utfordringer <ul><li>Utfordring: Er elevmedvirkning nødvendig for likeverdig opplæring? </li></ul><ul><li>Utfordring: Er elevmedvirkning nødvendig for tilpasset opplæring? </li></ul>
 17. 17. Paradoks? <ul><li>Resultat fra brukerundersøkelsen 2007 ved Ullern vgs: </li></ul><ul><ul><li>I hvilken grad får du være med på å velge hvordan du skal arbeide på skolen: 33% ”godt”, 46% ”middels”, 21% ”dårlig. </li></ul></ul><ul><ul><li>I hvilken grad synes du måten dere jobber med fagene på passer for deg: 71% ”godt”, 25% ”middels”, 4% ”dårlig” </li></ul></ul>
 18. 18. Praktiske utfordringer <ul><li>Graden av medvirkning kan variere i forhold til: </li></ul><ul><ul><li>Nivå </li></ul></ul><ul><ul><li>Fase </li></ul></ul><ul><ul><li>Felt </li></ul></ul><ul><ul><li>Lærer </li></ul></ul><ul><ul><li>Skole </li></ul></ul><ul><ul><li>Fagtype </li></ul></ul>Eksempel: Velfungerende elevråd, lite medvirkning i undervisningen Eksempel: Elevene involvert i halvårsplanlegging, men ikke i gjennomføring eller vurdering Eksempel: Elevene gjør mye egenvurdering, men får ikke vurdere lærerne Eksempel: Én lærer ønsker å involvere elevene, en annen ønsker ikke Eksempel: Elever ved én skole har systematisk lærerevaluering, en annen har det ikke Eksempel: Elever i fellesfag med få timer som medvirker mindre enn elever i programfag med mange timer
 19. 19. Variasjoner <ul><li>Basert på observasjoner i inneværende skoleår: Det er faktisk store variasjoner i hva den enkelte elev opplever av elevmedvirkning og hva slags medvirkning elevene opplever – både på samme skole og i samme fylke. </li></ul>
 20. 20. Mulige forklaringer på variasjon <ul><li>Motivasjon og vilje hos skolenes personale </li></ul><ul><li>Motivasjon og engasjement hos elevene </li></ul><ul><li>Ledelsen av skolen </li></ul><ul><li>Ulike forutsetninger hos skolenes personale – tilgang på verktøy, fagfellesskap, erfaring, kunnskap </li></ul><ul><li>Ulike forutsetninger hos elevene – modenhet, erfaring, verktøy </li></ul><ul><li>Ulik forståelse av elevmedvirkningsbegrepet </li></ul>
 21. 21. Hva er viktigst? <ul><li>Trenger vi mer medvirkning, bedre medvirkning, eller trenger vi begge deler? </li></ul>
 22. 22. Forutsatt at det er ønskelig med mer og bedre medvirkning – hva kan vi gjøre? <ul><li>Gode samtaler om medvirkning – mellom elever og lærere, mellom lærere og mellom skoler </li></ul><ul><li>Erfaringsutveksling </li></ul><ul><li>Deling av verktøy </li></ul><ul><li>Opplæring i gode metoder tidlig </li></ul><ul><li>Kultur for medvirkning </li></ul><ul><li>Fokus på medvirkning som verktøy for bedre læring </li></ul><ul><li>Fokus på medvirkning som viktig livskunnskap </li></ul>
 23. 23. Eksempel: Hva gjør elev- og lærlingombudet i Oslo? <ul><li>Prøver å bidra til bedre dialoger mellom elever og lærere – fokus på kommunikasjonsform </li></ul><ul><li>Ønsker å bidra til erfaringsutveksling mellom lærere </li></ul><ul><li>Bidrar til å motivere elevene til å engasjere seg i egen læring med utgangspunkt i hva de møter i senere studier/arbeidsliv </li></ul>
 24. 24. Andre aktører har andre roller <ul><li>Elevorganisasjonen: Skape aksept for medvirkningsbegrepet </li></ul><ul><li>HiAk/lærerutdanningene: Utvikle gode verktøy, finne ut når medvirkning er bra, og når det er dårlig </li></ul><ul><li>Skoleeier: Skape gode skoleledere </li></ul>
 25. 25. Mine konklusjoner <ul><li>Hovedutfordringen blant lærere ligger ikke i motivasjon for elevmedvirkning, men i tilgang på gode verktøy og i å knytte medvirkning til læringsprosessen </li></ul><ul><li>Hovedutfordringen blant skoleledere ligger i å se alle aspekter av elevmedvirkningsbegrepet </li></ul><ul><li>Hovedutfordringen blant elever ligger i å øke eller styrke elevenes engasjement i forhold til egen læringsprosess </li></ul>

×