Bærerkraftig vurdering. Erfaringer fra en barneskole og en videregående skole

1,653 views

Published on

Konferansen: Vurdering for læring og utvikling- mange sannheter?
Farris Bad i Larvik 26-27 april, 2010

Bærerkraftig vurdering. Erfaringer fra en barneskole og en videregående skole

av
Stephen Dobson, Anne-Beate Reinertsen, Lars Monsen, Roar Engh og Halvor Bjørnsrud

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,653
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
36
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Bedre Vurderingspraksis (Improving Assessment Practice) found that 27% of teachers lacked a plan for pupil assessment in their school prior to the piloting Hargreaves snakker om to måter å drive utviklling---utvikling av profesjonelle autonomi slik at kolleger kan jobbe smamen, vs. mer vekt på presjsons og læringsutbytter I tester …(for eksempel skriving og lesing) dvs. instruksjonelle tekning – hvor lærere har mindre profesjonelle autonomi.
 • Bærerkraftig vurdering. Erfaringer fra en barneskole og en videregående skole

  1. 1. Bærerkraftig vurdering. Erfaringer fra en barneskole og en videregående skole <ul><li>Stephen Dobson, Anne-Beate Reinertsen, Lars Monsen, Roar Engh og Halvor Bjørnsrud </li></ul>
  2. 2. Bakgrunn <ul><li>E levundersøkelsen 2008 </li></ul><ul><li>P rosjekt Bedre Vurderingspraksis (avsluttet 2009) </li></ul><ul><li>B ehov: utvikling av tolkningsfelleskap (learning communities) som er bærekraftig vs. prestasjonstrening (Hargreaves: Læring og undervisning i kunnskapssamfunn , 2004) </li></ul>
  3. 3. M ålet med forprosjektet <ul><li>S kolen som lærende organisasjon </li></ul><ul><li>Tilpassetopplæring E lev- og lærling </li></ul><ul><li>vurdering </li></ul>
  4. 4. ITP – modellen <ul><li>I - Individuelt arbeid der den enkelte deltaker tar notater med bakgrunn i spørsmål om valgt tema. </li></ul><ul><li>T - Med bakgrunn i den enkelte lærers notater blir drøftinger med skriftlige oppsummeringer gjennomført på hvert team. </li></ul><ul><li>P - Med bakgrunn i teamdrøftingene legger hvert team fram sine skriftlige og muntlige synspunkter i plenum for personalet. </li></ul>
  5. 5. Brevmetoden <ul><li>Teksten kan være bakgrunn for valg av deltakere til intervju. </li></ul><ul><li>I teksten bør det komme erfaringer fra med læring og utvikling hos deltakerne. </li></ul><ul><li>Deltakerne skriver inn på PC. </li></ul><ul><li>Inntil en halv side på hvert spørsmål? </li></ul>
  6. 6. 1.Hvordan bidrar teamarbeid til læreres læring og utvikling av skolen? <ul><li>Vi synes det er inspirerende å se hverandre i aksjon. Vi drar nytte av hverandres erfaringer, kunnskaper og interesser. Vi får nye innfallsvinkler, ser nye sammenhenger og får nye tanker både om fag og elever. Vi utfordrer hverandre faglig gjennom refleksjoner og diskusjoner om mål og metoder. Vi tør å stille spørsmål som tvinger oss til å begrunne og reflektere. Det bringer oss framover og gjør at vi kan utvikle vår egen praksis. (trinn 2) </li></ul>
  7. 7. 3. Hva kjennetegner teamarbeidet når det gjelder tilrettelegging av tilpasset opplæring og inkludering <ul><li>Hvor langt kan man være individuell i forhold til at vi er i et team? Hvor ligger grensen mellom individuelle og kollektive oppgaver? Hvem skal gjøre hva? Hvor stort er det individuelle handlingsrom? </li></ul><ul><li>(team 5) </li></ul>
  8. 8. Hva bør gjøres for å oppnå bærekraftig elevvurdering og tilpasset opplæring?
  9. 9. Hvordan bruke teamet til å tilrettelegge for tpo og inkludering? <ul><li>Styrke teamets ansvar for organisering for at ikke for mye blir overlatt til den enkelte lærer. Kollektivet bør være utgangspunktet. </li></ul><ul><li>Bruke mer tid til metodeutvikling variasjon og erfaringsdeling knyttet til progresjon. Tid til drøfting av enkeltelever. Bruk av ulike elevgrupper. </li></ul><ul><li>Styrke evnen til klasseledelse. </li></ul><ul><li>Et felles verdigrunnlag en forutsetning? </li></ul><ul><li>Frigjøre kontaktlærers tid til oppfølging av den enkelte. Og teamets fra fellesoppgaver i skolen. </li></ul><ul><li>Bruk av utvidede lærerressurser! </li></ul>
  10. 10. Hvordan utvikle gode sammenhenger mellom tpo og elevvurdering? <ul><li>Ambisjonsnivået er høyere enn tidsressursen tilsier. Genuint ønske om å utvikle sin profesjonalitet. </li></ul><ul><li>Bli kjent med og utnytte teamets frirom. </li></ul><ul><li>Økt systematikk i elevvurderingen </li></ul><ul><li>Bli enda bedre kjent med elevenes faglige nivå gjennom samtaler, prøver for å kunne gi tilpasset vurdering </li></ul><ul><li>Stimulere identitet som lærende - egenvurdering, hverandrevurdering og medansvar – øke bevissthet rundt egen læring </li></ul><ul><li>Flinkere til feed back – feed up – feed forward </li></ul><ul><li>Utvikle sin praksis med gode elevsamtaler Bruke elevsamtalen som systematisk vurdering </li></ul>
  11. 11. Hvordan forbedre teamarbeidet når det gjelder elevvurdering? <ul><li>Flinkere til å jobbe i etterkant av prøver og kartlegginger. </li></ul><ul><li>Mer struktur. </li></ul><ul><li>Felles forståelse, felles kultur. </li></ul><ul><li>Behov for å drøfte kriterier rundt elevvurdering </li></ul><ul><li>Utvikling av kriterier for godt arbeid. </li></ul><ul><li>Teamet må ha elevvurdering i fokus. Tolkingsfellesskap. </li></ul><ul><li>Strategier for å møte situasjonen der mål ikke er nådd. </li></ul><ul><li>Kompetansedeling og kompetanseheving – også med støtte utenfra. </li></ul>
  12. 12. Mot et kontekstuelt og personlig vurderingsparadigme - autonomi <ul><li>Finne måter for elever og lærere å samarbeide på </li></ul><ul><li>To ”kritiske faktorer: Språk og autoritet. Begge må deles og vokse for at både prosess og produkt skal bli bra. Bygge dynamikk inn i både design og resultat. </li></ul>
  13. 13. Å styrke den subjektive dømmekraft <ul><li>Utvikle et nyansert språk for å få øye på elevenes kompetanse </li></ul><ul><li>Utvikle språk slik at elever kan be om vurdering når de er klar for det og også vurdere seg selv </li></ul><ul><li>Språk for prosess og språk for produkt </li></ul><ul><li>Gjøre autoritet ”smittsomt” </li></ul><ul><li>Metode: Samtaler om vurdering med elever og lærere om vurdering. Elever og lærere som ”snakker med seg selv, meg og hverandre”. </li></ul>
  14. 14. Fire delprosjekter på HS <ul><li>Barne- og ungdomsarbeider: Pedagogikk som opplevelsesfag med vekt på vurdering </li></ul><ul><li>Helsefagarbeider: Egnethet for arbeid i helsesektoren og vurdering av kvalitet. </li></ul><ul><li>Helsefagarbeider: Praktisk muntlig eksamen og vurdering </li></ul><ul><li>Helsefagarbeider: Vurdering av skriftlige arbeider på skolens e-plattform </li></ul><ul><li>Mål: Åpne opp: Lokale og globale genre; fra motivasjon til inspirasjon eller utvikling av en ”blomstrende bærekraftig vurderingskultur”. Elever og lærere sammen om kvalitet. </li></ul>
  15. 15. Intervjuer med avdelingsledere og rektor ved Byåsen videregående skole, Trondheim <ul><li>Hensikten med intervjuene </li></ul><ul><ul><li>- Kan intervjuene brukes som metode for å avdekke vurderingskulturen ved en stor v.skole? </li></ul></ul><ul><ul><li>- Hva kjennetegner vurderingskulturen i v.skole? </li></ul></ul><ul><ul><li>Noen funn så langt </li></ul></ul><ul><ul><li>- stor variasjon i hva som legges i begrepet </li></ul></ul><ul><ul><li>- det arbeides mye med vurderingsspørsmål i v.skole </li></ul></ul><ul><ul><li>- ledere på begge nivåer er mest opptatt av individvurdering </li></ul></ul><ul><ul><li>- form og innhald i systemvurderingen avhenger av krav, forventninger og spesifikasjoner fra ”høyere” nivå </li></ul></ul><ul><ul><li>- systemvurderingen oppfattes som kontroll </li></ul></ul>

  ×