Upravljanje otpadom
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Upravljanje otpadom

on

 • 1,402 views

National Green Week 2013

National Green Week 2013
Waste Reduction Challenge
WASTE MANAGEMENT

Statistics

Views

Total Views
1,402
Views on SlideShare
1,072
Embed Views
330

Actions

Likes
0
Downloads
15
Comments
2

2 Embeds 330

http://biljiniekolarci.wordpress.com 316
https://twitter.com 14

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Upravljanje otpadom Presentation Transcript

 • 1. Upravljanje otpadomEkološka sekcija Osnovne škole „Knez Sima Marković“ BoţdarevacBiljana Popović, rukovodilac ekološke sekcije
 • 2. Komunalni radnici, onda, otpad odvoze na deponiju.
 • 3. Rešili smo se otpada. Naša kuća je čista!
 • 4. Međutim,naša zajednička kuća,planeta Zemlja,sve je prljavija.Zašto?
 • 5. Svakog dana stvaramo sve višei više otpada.Planine smeća na deponijamarastu.Ako ovako nastavimo, jednogdana, Zemlja će biti zatrpanaotpadom.
 • 6. Mislite o otpaduda ne završimo na njemu!
 • 7. Šta sve bacamo u kantuza đubre?
 • 8. Da li znate koliko otpadase napravi u vašoj kući?Probajte da izračunate!Budite detektiv i otkrijte!
 • 9. Mi smo malo istraţivali u našem odeljenju.Dnevno smo merili količine đubreta od uţine i došli do podatka da sedmičnoproizvedemo 1 020 g otpada.Zašto smo to radili? Ţelimo da damo svoj doprinos smanjenjenju količine otpadana deponijama i zaštitimo prirodu.
 • 10. Ručak u školiDa li nosite ručak u školusvakoga dana? To je jeftinijenego da ga kupujete i proizvodimanje otpada. Za razliku odčokoladica, koje moraju da seumotaju, voće i povrće ne mora.Ponesite i svoju flašu vode, toje dobro za zdravlje.Organizujte Dan za ručak bezotpada. Hranićete se zdravije ipomoći ćete planeti.
 • 11. Šta je reciklaţa i zašto je vaţna?
 • 12. Reciklaţa je postupak prerade starih materijala u nove ili sličneproizvode.Reciklaţom se čuvaju prirodna bogatstva(ugalj, nafta, rude, mineralne sirovine), štedi energije, voda inovac, smanjuje se broj deponija, čuva se ţivotna sredina.
 • 13. Reciklaţom papira čuvajuse šume!Reciklaţom samo jednestaklene flaše uštedi se tolikoenergije da sijalica od 100vati moţe da svetli četiri sata.
 • 14. Za punjenje jedne skijaškejakne dovoljan je materijalod samo 13 recikliranihplastičnih flaša.Reciklaţom jedne limenkeuštedi se dovoljno energijeza 2 sata rada računara.
 • 15. Kompost je najkvalitetnijazemlja koja nastaje prirodnomrazgradnjom organskog otpada(ostaci od obroka, voće ipovrće, ljuske jaja, talogkafe, ostaci čaja svrećicama, biljni ostaci iz bašte- uvelo cveće, lišće i sl).Kompostiranje je lako i moţebiti zabavno.
 • 16. Šta ne moţe da se reciklira?Ne moţe se reciklirati otpadkoji sadrţi toksične supstanceopasne za ţivotnu sredinu izdravlje ljudi.Nije moguće reciklirati niproizvode koji su sačinjeni odnekoliko različitih vrstamaterijala.
 • 17. Prirodna razgradnja u zemljištu (ukoliko se baci uprirodu ili završi na deponiji)VRSTA OTPADA VREMENSKI PERIODAluminijumske limenke 200 – 500 godinaMetalne konzerve 100 godinaPlastične kese i flaše 500 godinaAutomobilske gume 500 godinaPelene za jednokratnuupotrebu300 – 400 godinaPamučna odeća 2 – 5 meseciPapir 10 – 30 dana
 • 18. Odgovoran odnos prema odrţivosti ţivotne sredinePravimo manje smeća i ne gomilajmo stare stvari.Izbegavajmo one koje se jednom upotrebe i bace.Kupujmo samo one proizvode koji se mogu reciklirati ilisu napravljeni od reciklaţnih materijala.Kad god je moguće, odaberimo proizvode koji se moguponovo upotrebiti i imaju manje ambalaţe.Ne kupujmo više nego što nam je potrebno.Menjajmo i poklanjajmo, jer tako čuvamo prirodu ištedimo novac.Razvrstavajmo otpad i odlaţimo ga u odgovarajućekontejnere.
 • 19. Opredelimo se za proizvode koji sulokalnog porekla.Kupujmo sezonsko.Kupujmo sveţe.
 • 20. Šta je dobro, a štaloše pakovanje?
 • 21. Dobro pakovanje je ono koje je jednoslojno i napravljeno odrecikliranog materijala koji opet moţe da se reciklira.Loše pakovanje napravljeno je od više slojeva i koje ne moţe dase reciklira.Najlošija ambalaža je ona koja se moţe samo jednomupotrebiti i koja se ne moţe reciklirati.Kada kupujemo ono što je upakovano u takvu ambalaţu, plaćamoi omote koji ubrzo postaju smeće.Ne podleţite trendovima i reklamama!
 • 22. Šta čini opština Barajevo u oblasti upravljanja otpadom?Skupština opštine Barajevo usvojila je Lokalni plan upravljanjaotpadom (2011 – 2020.) novembra 2011. godine.Izrađen je u saradnji sa projektom MSP IPA 2007 „Programpodrške opštinama IPA 2007 – Dobra uprava, planiranje ipruţanje usluga“ koji je finansirala Evropska unija, a sproveokonzorcijum na čelu sa GIZ IS.http://www.barajevo.org.rs/upload/files/Lokalni_plan_upravljanja_otpadom_I_deo.pdfhttp://www.msp-ipa2007.org/publications/sr/C1-OPSTINSKO_PLANIRANJE/c1-9/rezime-barajevo.pdfNa ostvarivanje pojedinih ciljeva plana upravljanja otpadom decane mogu da utiču, ali sigurno mogu da edukuju svoje drugove igrađane o potrebi pravilnog postupanja sa otpadom.
 • 23. Izaberimo ekološki odgovorno ponašanje kaonačin ţivljenja!