Recilaza nije gnjavaza

913 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
913
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
27
Actions
Shares
0
Downloads
39
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Hvala Vam na pažnji!I hvala što brinete o našoj plavoj planeti.Ukoliko otpad budete pravilno odlagali pomoćićete da nam ona duže traje.
 • Recilaza nije gnjavaza

  1. 1. Šta je otpad?• Otpad je svaki materijal, proizovod ili predmet koji posle svog korišćenja postaje suvišan i neupotrebljiv i kao takav se baca na smetlište tj.deponiju.• OTPAD JE ZAGAĐIVAČ!
  2. 2. Deponije• ….su zagađivači vazduha, vode (površinske i podzemne) i zemlje• Postoji oko 3500 deponija u Srbiji• MOGU BITI AKTIVNE I DO NEKOLIKO HILJADA GODINA (I KADA SE UKLONE)• Postoje divlje, gradske i sanitarne deponije.
  3. 3. Deponije ispuštaju štetne gasove Metan Ugljen-dioksid Azot Vodonik Ugljen-monoksid
  4. 4. Šta se dešava kada spalimo otpad?• Prilikom spaljivanja otpada, vazduh se zagađuje.• U dimu ima mnogo gasova koji su štetni i mnogi materijali se pretvore u pepeo koji zajedno sa dimom leti u atmosferu.• Kada padne kiša, ona pokupi taj isti pepeo,koji se vraća nazad na zemlju, i dospeva u hranu i vodu (biljke uzimaju vodu i neophodne sastojke iz zemlje a sa njima i tzv. “teške” metale koje mi kada je jedemo unosimo u organizam ).• I sam dim je opasan jer sadrţi mnoge otrovne gasove.
  5. 5. ŢIVOTNI VEK POJEDINIH VRSTA OTPADA• Hrana, cveće, organski proizvodi ……..………...... 1-2 nedelje• Papir …………………………………..……………… 10-30 dana• Pamučna odeća ……………………………………... 2-5 meseci• Drvo ………………………………..……………… .10-15 godina• Konzerve, limenke…………………………..…...100-500 godina• Plastika, PET boce, kese............od par stotina do 1000 godina• Staklene flaše………………………...………………………nikad OTPAD KOJI BACIŠ MOŽE NADŽIVETI I TVOJE PRAUNIČIĆE!!!
  6. 6. Šta TI moţeš uraditi?• Pravi manje smeća - ne gomilaj suvišestvari.• Budi u trendu - kada god je moguće kupuj proizvode koji su reciklirani .• Menjaj i poklanjaj – knjige, sličice, časopise moţeš da zameniš ili pokloniš.• Umesto kesa koristi platnenu torbu - tvoja torba svakako je lepša od plastične kese.
  7. 7. Ambalaţni otpad• Ambalaţni otpad predstavlja materijal koji se koristi u proizvodnom ciklusu kako bi se pakovala i transportovala roba široke potrošnje. Šta se dešava sa ambalaţom kada iskoristimo njen sadrţaj?• BACIMO JE!
  8. 8. Da li ste znali...• Otpad od plastičnih ambalaţa čini 1/3 svog smeća koje se odlaţe u deponijama.• Samo 1 aluminijumska konzerva u prirodi će zagađivati zemlju narednih 500 godina!• Prosečna osoba baci 400 kg otpada godišnje.• U Srbiji se godišnje utroši 55 000 tona PET ambalaţe, odnosno 1 210 000 000 PET boca.
  9. 9. Vrste otpada (opasni, neopasni i inertan) • Staklo • Otpadna ulja i maziva • Plastika • Tekstil • Organski otpad • Stara vozila • Papir i karton • Otpadne hemikalije • Električni i • Metal elektronski otpad • Boja • Gume • Drvo • Limenke • Jalovina • Baterije • Medicinski otpad
  10. 10. Reciklaţa je rešenje• RECIKLAŽOM ŠTEDIMO SIROVINSKE RESURSE• RECIKLAŽOM ŠTEDIMO ENERGIJU• RECIKLAŽA POMAŽE ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE• RECIKLAŽA DOPRINOSI SMANJENJU DEPONIJA I DEGRADACIJE TLA
  11. 11. Redosled lanca reciklaţe• Sakupljanje otpada• Izdvajanje• Prerada• Izrada novog proizvoda
  12. 12. Sakupljanje PET otpada PET OTPAD SE ODLAŽE U SPECIJALNE KONTEJNERE• Kada se napune kontejneri, prazne se, a boce se odvoze u komunalna preduzeća i presuju u bale radi lakšeg daljeg transporta.• U fabrici za reciklaţu se izdvajaju po bojama, ako pre toga već nije izvršena Ali nažalost, u Srbiji nema svuda namenskih separacija i skidaju se kontejnera za reciklabilni otpad. čepovi.
  13. 13. • U fabrici se od plastičnih boca proizvodi PET fleks.• Preradom PET fleksa dobija se poliestersko vlakno (PET vlakno), poliesterska (PET) traka za pakovanje paleta, cigli, cevi, blokova i R-PET granulat za izradu novih boca.. PET (polietilen tereftalat) – PET FLEKS
  14. 14. PROIZVODI U ČIJOJ IZRADI SE KORISTI PET VLAKNO
  15. 15. GREENTECH NOVI SAD je članica međunarodneGREEN GRUPE koja je lider u reciklaţi PETotpada u Evropi.
  16. 16. Hvala Vam na paţnji!I hvala što brinete o našoj planeti.Ukoliko otpad budete pravilnoodlagali doprinećete da nam onaduţe traje.U Srbiji je reciklaţa na samompočetku, ali Vaša generacija će topromeniti.Ostavite Vašoj deci čistiji i zdravijisvet nego što su Vama vaši roditelji.A mi ćemo Vam u tome pomoći. www.greentech.rs

  ×