Upravljanje otpadom

1,699 views

Published on

National Green Week 2013
Waste Reduction Challenge
WASTE MANAGEMENT

Published in: Education
2 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,699
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
433
Actions
Shares
0
Downloads
35
Comments
2
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Upravljanje otpadom

 1. 1. Upravljanje otpadomEkološka sekcija Osnovne škole „Knez Sima Marković“ BoţdarevacBiljana Popović, rukovodilac ekološke sekcije
 2. 2. Komunalni radnici, onda, otpad odvoze na deponiju.
 3. 3. Rešili smo se otpada. Naša kuća je čista!
 4. 4. Međutim,naša zajednička kuća,planeta Zemlja,sve je prljavija.Zašto?
 5. 5. Svakog dana stvaramo sve višei više otpada.Planine smeća na deponijamarastu.Ako ovako nastavimo, jednogdana, Zemlja će biti zatrpanaotpadom.
 6. 6. Mislite o otpaduda ne završimo na njemu!
 7. 7. Šta sve bacamo u kantuza đubre?
 8. 8. Da li znate koliko otpadase napravi u vašoj kući?Probajte da izračunate!Budite detektiv i otkrijte!
 9. 9. Mi smo malo istraţivali u našem odeljenju.Dnevno smo merili količine đubreta od uţine i došli do podatka da sedmičnoproizvedemo 1 020 g otpada.Zašto smo to radili? Ţelimo da damo svoj doprinos smanjenjenju količine otpadana deponijama i zaštitimo prirodu.
 10. 10. Ručak u školiDa li nosite ručak u školusvakoga dana? To je jeftinijenego da ga kupujete i proizvodimanje otpada. Za razliku odčokoladica, koje moraju da seumotaju, voće i povrće ne mora.Ponesite i svoju flašu vode, toje dobro za zdravlje.Organizujte Dan za ručak bezotpada. Hranićete se zdravije ipomoći ćete planeti.
 11. 11. Šta je reciklaţa i zašto je vaţna?
 12. 12. Reciklaţa je postupak prerade starih materijala u nove ili sličneproizvode.Reciklaţom se čuvaju prirodna bogatstva(ugalj, nafta, rude, mineralne sirovine), štedi energije, voda inovac, smanjuje se broj deponija, čuva se ţivotna sredina.
 13. 13. Reciklaţom papira čuvajuse šume!Reciklaţom samo jednestaklene flaše uštedi se tolikoenergije da sijalica od 100vati moţe da svetli četiri sata.
 14. 14. Za punjenje jedne skijaškejakne dovoljan je materijalod samo 13 recikliranihplastičnih flaša.Reciklaţom jedne limenkeuštedi se dovoljno energijeza 2 sata rada računara.
 15. 15. Kompost je najkvalitetnijazemlja koja nastaje prirodnomrazgradnjom organskog otpada(ostaci od obroka, voće ipovrće, ljuske jaja, talogkafe, ostaci čaja svrećicama, biljni ostaci iz bašte- uvelo cveće, lišće i sl).Kompostiranje je lako i moţebiti zabavno.
 16. 16. Šta ne moţe da se reciklira?Ne moţe se reciklirati otpadkoji sadrţi toksične supstanceopasne za ţivotnu sredinu izdravlje ljudi.Nije moguće reciklirati niproizvode koji su sačinjeni odnekoliko različitih vrstamaterijala.
 17. 17. Prirodna razgradnja u zemljištu (ukoliko se baci uprirodu ili završi na deponiji)VRSTA OTPADA VREMENSKI PERIODAluminijumske limenke 200 – 500 godinaMetalne konzerve 100 godinaPlastične kese i flaše 500 godinaAutomobilske gume 500 godinaPelene za jednokratnuupotrebu300 – 400 godinaPamučna odeća 2 – 5 meseciPapir 10 – 30 dana
 18. 18. Odgovoran odnos prema odrţivosti ţivotne sredinePravimo manje smeća i ne gomilajmo stare stvari.Izbegavajmo one koje se jednom upotrebe i bace.Kupujmo samo one proizvode koji se mogu reciklirati ilisu napravljeni od reciklaţnih materijala.Kad god je moguće, odaberimo proizvode koji se moguponovo upotrebiti i imaju manje ambalaţe.Ne kupujmo više nego što nam je potrebno.Menjajmo i poklanjajmo, jer tako čuvamo prirodu ištedimo novac.Razvrstavajmo otpad i odlaţimo ga u odgovarajućekontejnere.
 19. 19. Opredelimo se za proizvode koji sulokalnog porekla.Kupujmo sezonsko.Kupujmo sveţe.
 20. 20. Šta je dobro, a štaloše pakovanje?
 21. 21. Dobro pakovanje je ono koje je jednoslojno i napravljeno odrecikliranog materijala koji opet moţe da se reciklira.Loše pakovanje napravljeno je od više slojeva i koje ne moţe dase reciklira.Najlošija ambalaža je ona koja se moţe samo jednomupotrebiti i koja se ne moţe reciklirati.Kada kupujemo ono što je upakovano u takvu ambalaţu, plaćamoi omote koji ubrzo postaju smeće.Ne podleţite trendovima i reklamama!
 22. 22. Šta čini opština Barajevo u oblasti upravljanja otpadom?Skupština opštine Barajevo usvojila je Lokalni plan upravljanjaotpadom (2011 – 2020.) novembra 2011. godine.Izrađen je u saradnji sa projektom MSP IPA 2007 „Programpodrške opštinama IPA 2007 – Dobra uprava, planiranje ipruţanje usluga“ koji je finansirala Evropska unija, a sproveokonzorcijum na čelu sa GIZ IS.http://www.barajevo.org.rs/upload/files/Lokalni_plan_upravljanja_otpadom_I_deo.pdfhttp://www.msp-ipa2007.org/publications/sr/C1-OPSTINSKO_PLANIRANJE/c1-9/rezime-barajevo.pdfNa ostvarivanje pojedinih ciljeva plana upravljanja otpadom decane mogu da utiču, ali sigurno mogu da edukuju svoje drugove igrađane o potrebi pravilnog postupanja sa otpadom.
 23. 23. Izaberimo ekološki odgovorno ponašanje kaonačin ţivljenja!

×