Sisindiran

12,785 views
12,578 views

Published on

2 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
12,785
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6,578
Actions
Shares
0
Downloads
243
Comments
2
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sisindiran

  1. 1. SISINDIRAN KONSEP RARAKITAN PAPARIKAN WAWANGSALAN Created by: Adejuve
  2. 2. Sisindiran téh asalna tina kecap sindir, anu ngandung harti omongan atawa caritaan anu dibalibirkeun, henteu togmol. Luyu jeung éta, dina sastra Sunda anu disebut sisindiran téh nyaéta karya sastra nu ngagunakeun rakitanbasa kalawan dibalibirkeun. Dina sisindiran, eusi atawa maksud anu dikedalkeun téh dibungkusku cangkangna. Wangunan sisindiran téh kauger ku purwakanti, jumlah engang dina unggal padalisan, jeung jumlah padalisan dina unggal padana. Ku kituna, sisindiran téh kaasup kana wangun ugeran (puisi) MENU
  3. 3. • Aya listrik di masigit caangna ka pabrik Kina Aya istri jangkung alit éndahna kabina-bina MENU
  4. 4. • Paparikan téh nyaéta wangun sisindiran. Kecap paparikan asalna tina kecap ”parék” anu hartina ”deukeut”. Paparikan diwangun ku cangkang jeung eusi, anu padeukeut sorana, sarta murwakanti laraswekas dina unggal padalisanna. Ari jumlah padalisan dina sapadana, kudu jengkep: dua, opat, genep, dalapan, jst. Satengahna tina jumlah padalisan téh cangkangna, satengahna deui eusi. Ari réana engang dina unggal padalisan umumna dalapan engang.CONTO MENU
  5. 5. RARAKITANSapanjang jalan Soréang,moal weléh diaspalan.Sapanjang tacan kasorang,moal weléh diakalan.Majar manéh cengkéh konéngkulit peuteuy dina nyiruMajar manéh lengkéh konéngkulit beuteung mani nambru MENU
  6. 6. CONTO MENU• Rarakitan téh nyaéta salasahiji wanda sisindiran anu diwangun ku cangkang jeung eusi. Éta cangkang jeung eusi téh pada papak di puhuna (mindoan kawit). Salian ti éta, antara cangkang jeung eusi téh kudu sasora sarta murwakanti engang panungtungna dina unggal padalisan (laraswekas). Tapi laraswekas dina sisindiran mah, aya kalana laraswekas anu kaselang heula, siga pacorok. Ari jumlah engangna dina unggal padalisan aya dalapan engang. Jumlah padalisan dina sapadana mangrupa bilangan jangkep; satengahna cangkang jeung satengahna deui eusi. Kiwari anu populér téh anu sapadana diwangun ku opat padalisan: dua cangkang jeung dua eusi.
  7. 7. PAPARIKANMeuncit meri dina rakitboboko wadah bakatulLain nyeri ku panyakitkabogoh direbut baturSaninten buah sanintendibantun ka parapatanHapunten abdi hapuntentangtos seueur kalepatan MENU
  8. 8. • Wawangsalan téh nyaéta sisindiran anu diwangun ku cangkang jeung eusi. Dina sindir diwangun deui ku cangkang jeung wangsal. Anu dijieun wangsalna téh tara ditétélakeun, tapi kudu ditéangan tina bagian eusi. Wangsal téh sok murwakanti jeung salah sahiji kecap anu aya dina bagian eusi téa. Nilik kana wangunna, wawangsalan téh diwangun ku dua padalisan: sapadalisan sindir, sapadalisan deui eusi. Jumlah engang dina unggal padalisan nyaéta dalapan engang.CONTO MENU
  9. 9. WAWANGSALANBéas ditutuan deui TIPUNGiraha atuh patepungDudukuy panjang gagangnapikir bati ngalanglayung PAYUNG MENU

×