Successfully reported this slideshow.
KECAP SEREPAN(Sumber: http://astriecollections.blogspot.com/2010/10/kecap-             serepan.htmlINDONESIA ...
Umumna urang Sunda téh nggunakeun dua basa(dwibahasawan) dina hirup kumbuh sapopoéna,nyaéta basa Sunda jeung basa Indonesi...
Tatar Sunda kungsi diéréh ku Karajaan Mataram (Islam) kira-kira abad ka-17. Munasabah upama pangaruh basa Jawa téh asup ka...
  Asupna pangaruh basa Arab kana basa Sunda  marng jeung asup sarta mekarna agama  Islam di Tatar Sunda. Komo deui u...
  Sanajana Walanda geus asup ka urang ti awal  abad ka-17, tapi meuwuhna pangaruh basa  Walanda kana basa Sunda mah ...
  Dina basa Sunda mah tina basa Sangsekerta  téh kawilang loba. Bisa jadi lantaran dina hiji  mangsa basa Sangsekert...
  Dumasar kana Kamus Umum Basa Sunda  wedalan LBSS (1981), kecap serepan tina  basa Kawi téh, di antarana: angkara, ...
  Serepan tina Basa Portugis, diantara:  baju, dadu, garpuh, karéta, korsi, méja,  bako, bonéka, jandéla, mantéga, p...
  Serepan tina Basa Perancis, di antarana:  akur, komisi, losmén, medali, supir,  karantina, kliseu, kongkur, perang...
  Serepan tina Basa Cina, di antarana:  angpaw, cap, cét, emih, kecap, kuéh, loté  ng, tauco, bapaw, capcay, cingcaw...
  Serepan tina Basa Inggris, di antarana:  bodi, hen, pinalti, serial, pérs, komputer,  spiker, mik-ap, fotokopi, ti...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kecap serepan

24,532 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kecap serepan

 1. 1. KECAP SEREPAN(Sumber: http://astriecollections.blogspot.com/2010/10/kecap- serepan.htmlINDONESIA JAWA ARAB WALANDA SANSAKERTA KAWI PORTUGIS PRANCIS CINA INGGRIS MENU
 2. 2. Umumna urang Sunda téh nggunakeun dua basa(dwibahasawan) dina hirup kumbuh sapopoéna,nyaéta basa Sunda jeung basa Indonesia. Munasabahupama loba kecap-kecap basa Idonesia anu asupkana basa Sunda. Kecap-kecap anu diserepsagemblengna, biasana mangrupa istilah anu euweuhsasaruanana dina basa Sunda.Kecap-kecap basa Sunda nu mangrupa serepan tinabasa Indonesia, diantarana: arus, obat bius, jabatan,jatah, mandiri, rumah sakit, ganjil, perkebunan,perairan, tabungan, persatuan, canggih,pertandingan, penjaga sakola, penyair, percitakan,taun baru, cabang, banjir, liburan, manis, rumahmakan, mérah jambu, serah terima, perikanan, nada,ruang tunggu, limbah, perumahan, pembantu, siaran(radio), nyuci (poto), penerbit, jst. MENU
 3. 3. Tatar Sunda kungsi diéréh ku Karajaan Mataram (Islam) kira-kira abad ka-17. Munasabah upama pangaruh basa Jawa téh asup kana basa Sunda. Kecap-kecap basa Sunda nu mangrupa serepan tina basa Jawa, diantarana: kocak, luruh, natus, pamong, pungkas, sima, céték, gabah, pirimis, kangen, lemah, mangkat, pancén, saking, jst. MENU
 4. 4.  Asupna pangaruh basa Arab kana basa Sunda marng jeung asup sarta mekarna agama Islam di Tatar Sunda. Komo deui umumna urang Sunda ngagem agama Islam. Conto serepan tina basa Arab, di antarana: ahir, akal, batal, gaib, hadiah, hajat, halal, hasil, iblis, kiblat, lahir, mahluk, ajaib, badan, darurat, hidayah, hakim, haram, hilap, ibadah, idin, jubah, kamus, kitab, lisan, makam, maksud, mupakat, pasal, rijki, salat, sukur, malarat, pikir, rahim, saréat, saum, tawakup, jst. MENU
 5. 5.  Sanajana Walanda geus asup ka urang ti awal abad ka-17, tapi meuwuhna pangaruh basa Walanda kana basa Sunda mah dina awal abad ka-20. Éta pangaruh asup sabada loba bangsa urang anu sakola. Conto serepan tina basa Walanda, diantarana: akte, aspal, baki, ban, baud, bohlam, bulao, anduk, bak, balok, bangku, baskom, béngkél, buku, buncis,dasi, dongkrak, émbér, gelas, hélem, kasur, kenék, laci, montir, pas, panik, setir, selang, setrum, dines, duit, elap, elat, erok, got, istal, kelas, kompor, lédeng, modél, peunteun, bor, sekrup, setrip, treuk, jst. MENU
 6. 6.  Dina basa Sunda mah tina basa Sangsekerta téh kawilang loba. Bisa jadi lantaran dina hiji mangsa basa Sangsekerta kungsi jadi basa resmi sawatara karajaan di Tatar Sunda, saperti nu katembong dina prasasti- prasasti. Conto serepan tina basa Sangsekerta, di antarana: agama, angka, asmara, banda, ganda, garud a, guha, jaksa, jiwa, mangsa, méga, murka, naraka, nyata, paripurna, pidana, saksi, upac ara, usaha, wacana, aksara, angkasa, budaya , cahaya, gapura, jagat, kuta, mastaka, mitra , nagara, nila, pahala, perkara, sukma, tresna , utama, jasa, jst. MENU
 7. 7.  Dumasar kana Kamus Umum Basa Sunda wedalan LBSS (1981), kecap serepan tina basa Kawi téh, di antarana: angkara, déwangga, doraka, hiang, layu, ménak, sarana, wibawa, daya, hingga, lalu, maya, sekar, wisma, jst. MENU
 8. 8.  Serepan tina Basa Portugis, diantara: baju, dadu, garpuh, karéta, korsi, méja, bako, bonéka, jandéla, mantéga, pésta, péstol, roda, sapatu, rénda, ronda, onar, jst. MENU
 9. 9.  Serepan tina Basa Perancis, di antarana: akur, komisi, losmén, medali, supir, karantina, kliseu, kongkur, perangko, sabun, kado, jst. MENU
 10. 10.  Serepan tina Basa Cina, di antarana: angpaw, cap, cét, emih, kecap, kuéh, loté ng, tauco, bapaw, capcay, cingcaw, ginsén g, lihay, pécay, moci, siomay, tahu, jst. MENU
 11. 11.  Serepan tina Basa Inggris, di antarana: bodi, hen, pinalti, serial, pérs, komputer, spiker, mik-ap, fotokopi, tip, terminal, diskét, bodigar, televisi, robot, jst. MENU

×