Gaya basa

32,092 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
32,092
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9,352
Actions
Shares
0
Downloads
136
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gaya basa

 1. 1. GAYA BASAngupamakeun (similé) lalandian (métafora) mijalma (personifikasi)rautan (eufimisme) ngasor (litotés) rarahulan (hiperbol) kadalon (pleonasme) silib-sindir (alégori) mindoan (repetisi)Ocon (metanimia) Raguman (sinekdok)
 2. 2. • ngupamakeun (similé) nya éta ungkara basa anu ngabandingkeun atawa ngumpamakeun barang nu geus disebut saméméhna jeung barang deui. Biasana ngagunakeun kecap kawas, siga, cara, saperti, lir, ibarat.• Conto:• Ronaldo lumpatna tarik pisan kawas peucang• Ari manéh gawé téh ngan saré waé kawas si Kabayan• Usep mah siga bapana, awakna jangkung badag
 3. 3. • lalandian (métafora) nya éta ungakara basa anu mapandékeun barag kana barang deui nu mibanda sipat nu sarua. Contona:• musim ayeuna Persib “maung bandung” palatihan urang prancis• rhoma irama “Si raja dangdut” boda nak nu sarua penyanyi
 4. 4.  mijalma (personifikasi) nya éta ungakara basa anu mapandékeun barang paéh kana barang hiup. Contona: bulan milu nyaksian pasini urang duaan tangkal kalapa gugupay ka para pamayang nu keur ngambah sagara
 5. 5.  rautan (eufimisme) nya éta ungkara basa nau dipaké pikeun ngaganti kecap séjénna nu patali jeung sopan santun atawa kapercayaan. Contona: tuang putra téh kirang pisan dina matematikana ulah ngautan thing bisi aya urang leuweung
 6. 6.  ngasor (litotés) nya éta ungkara basa anu ngagunakeun kecap nu lalawanan hartina jeug nu dimaksud pikeun tujuan ngasor . contona: mangga atuh dituang, naming kieu di dieu mh réncangna gé saaya-aya jang,yeuh kanggo ngagaleuh baso
 7. 7.  rarahulan (hiperbol) nya éta ungkara basa anu ngaganti kecap ku kekecapan anu kaleuleuwihi atawa pamohalan. Contona: si gayus mh jalma beughar, duitna gé dikarungan étah awak, meni sagedé gajah
 8. 8.  kadalon (pleonasme) nya éta ungkara basa anu ngagaunakeun kekecapan nu sabenerna mah teu perlu digunakeun deui sabab geus karagum dinakandungan harti kecap nu saméméhna. Contona: naék ka luhur geura jang kuring ngadéngé ku ceuli sorangan
 9. 9.  silib-sindir (alégori) nya éta ungkara basa nu ngagunaken sababraha gaya basa sarta gumulung jadi hiji ngawangun ungkara anu maksudna dibalibirkeun. Contona: kembang anu mankak dina ati kiwari ligar maruragan, kumargi akang sulaya tina subaya ngarempak tetekon sinatria, mipit kembang di taman sari nu sanés.
 10. 10. • mindoan (repetisi) nya éta ungkara basa nau diwangun ku cara ngucakeun kecap- kecap sarua sababaraha kali pikeun maksud leuwih ngantebkeun maksudna. Contona:• ngajak uli néng mira mh matak ook duit. Ningali baji haradé haying meuli baju, nngali kantong hayang kantong, ningali …..
 11. 11. • Ocon (metanimia) nya éta ungkara basa kekecapan anu geus ilahar sarta anu dipaké pikeun nuduhkeun idéntitas hiji barang. Contona:• Jang,pangmeulkeun kapal api• Kamari kuring nigali rhoma irama
 12. 12.  Raguman (sinekdok) aya dua nya éta gaya bangsa raguma sagemblengna pikeun sabagian (totem properte) jeung gaya basa raguman sabagian pikeun sagemblengna (pars pro toto) contona: Indonesia juara piala dunia 2022 Di kampungna aya 50 suhunan
 13. 13.  Gaya basa nyaéta rakitan basa (kalimah) anu dipaké sangkan bisa nimbulkeun pangaruh (éfék) anu leleb karasana ka nu maca atawa nu ngadéngékeun, ku jalan ngabandingkeun hiji barang jeung barang séjénna. Gaya basa, ceuk istilah séjén, mangrupa plastis-stilistik , nyaéta lamun dipaké nyarita atawa dilarapkeun dina kalimah, éstu matak jadi mamanis basa, écés témbrés beunang rasa basana.

×