Themadag Mikrocentrum                        Themadag                       ...
Activiteiten FUSACON B.V.            © 2012 FUSACON B.V. - www.fusacon.nl  Page 3              ...
Definitie “IIA machine” a1 t/m a3) Machine (voltooid), wordt geleverd met een EG-Verklaring van overeenstemming (IIA) een ...
Definitie “IIB machine”g) Niet voltooide machine, wordt geleverd met eeninbouwverklaring (IIB)een samenstel dat bijna een ...
Definitie “Machine component”Een hydraulische cilinder bevat een stilstaand deelen een bewegend deel. Is dit nu een niet v...
Definitie “Fabrikant” Wie wordt in de Machinerichtlijn gezien als de “fabrikant”? Machinerichtlijn 2006/42/EG artikel 2i: ...
Complete fabriek en de MRL!?AntwoordBron: Gids voor toepassing MRL 2006/42/EG§ 38 Samenstellen van machinesDe definitie va...
Bestaande machinesWat moet gedaan worden met bestaande machines?Gids § 39 zegt hierover:Voor machines die in gebruik zijn ...
Machine ingrijpend aanpassenCase aanpassing van (bestaande) beweegbare brug:Een beweegbare brug uit de jaren 70 wordt voor...
Machine ingrijpend aanpassenWat is een substantiële omvorming of ombouw?Wel zegt Gids § 82 over “wijzigingen voor ingebrui...
Samenstel machines nieuw + oud?Gids § 39 richtsnoer situatie 1:Als de vervanging of toevoeging van een samenstellende eenh...
Resumé EU Gid voor MRLMach.Buite             CE      Diverse situaties:n EUMach.             ...
Activiteiten FUSACON B.V. © 2012 FUSACON B.V. - www.fusacon.nl  Page 25
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nick de With - Fusacon

622 views
517 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
622
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nick de With - Fusacon

 1. 1. Themadag Mikrocentrum Themadag Mikrocentrum 6 november 2012 "Ingrijpend aanpassen Uw (kennis-) partner van producten/ machines, CE of toch voor SIL/PL, niet?!“ CE en machineveiligheid! © 2012 FUSACON B.V. - www.fusacon.nl Page 1 ProgrammaThemadag Mikrocentrum 6-11-2012Gevolgen ingrijpende aanpassing volgens deuitleg op de Machinerichtlijn? FUSACON B.V. Nieuwe MRL: IIA, IIB, Samenstel van machines? Vogelenzangseweg 20 Samenbouw machines door eindgebruiker; CE? 4124 AS – Hagestein http://www.fusacon.nl CE markering op gehele fabriek? Eisen aan bestaande machines? door: Bestaande machines aanpassen? ing. Nick de With Senior Safety Consultant Bestaand en nieuw samenvoegen? nickdewith@fusacon.nl © 2012 FUSACON B.V. - www.fusacon.nl Page 2
 2. 2. Activiteiten FUSACON B.V. © 2012 FUSACON B.V. - www.fusacon.nl Page 3 Definities nieuwe MRL Sinds 29-12-2009 MRL 2006/42/EG Betere definities:  Voltooide machine (IIA)  Niet voltooide machine (IIB)  Machine component  Samenstel van machines (IIA)  Fabrikant © 2012 FUSACON B.V. - www.fusacon.nl Page 4
 3. 3. Definitie “IIA machine” a1 t/m a3) Machine (voltooid), wordt geleverd met een EG-Verklaring van overeenstemming (IIA) een samenstel, voorzien van of bestemd om te worden voorzien van een aandrijfsysteem — maar niet op basis van rechtstreeks gebruikte menselijke of dierlijke spierkracht —, van onderling verbonden onderdelen of componenten waarvan er ten minste één kan bewegen, en die samengevoegd worden voor een bepaalde toepassing; © 2012 FUSACON B.V. - www.fusacon.nl Page 5 Definitie “bepaalde toepassing” Wat is voor een “bepaalde toepassing”? Typische machinetoepassingen zijn bijvoorbeeld de verwerking, behandeling of verpakking van materialen of de verplaatsing van materialen, voorwerpen of personen. Bron: GIDS VOOR TOEPASSING VAN MACHINERICHTLIJN 2006/42/ECIn het Nederlands verkrijgbaar via onderstaande link:http://bit.ly/NL-gids_MRL2006 © 2012 FUSACON B.V. - www.fusacon.nl Page 6
 4. 4. Definitie “IIB machine”g) Niet voltooide machine, wordt geleverd met eeninbouwverklaring (IIB)een samenstel dat bijna een machine vormt maar dat nietzelfstandig een bepaalde toepassing kan realiseren. Eenaandrijfsysteem is een niet voltooide machine.Een niet voltooide machine is slechts bedoeld om te worden ingebouwd in of te wordensamengebouwd met een of meer andere machines of andere niet voltooide machine(s)of uitrusting, tot een machine waarop deze richtlijn van toepassing is. © 2012 FUSACON B.V. - www.fusacon.nl Page 7 Machine zonder beveiligingen?Bovenstaande machines zijn nog niet beveiligd en bedoeld voor inbouwin een productielijn. Zijn dit nu niet voltooide machines?De guide zegt: NEE, dit zijn voltooide machines!Gids item § 46 Niet voltooide machines zegt:Machines die op zich de bepaalde toepassing ervan kunnen uitvoeren,maar alleen de benodigde beveiligingsmiddelen of veiligheids-componenten missen, worden niet beschouwd als niet voltooidemachines. DUS: CE-markeren en levering met EG-VVO (IIA)! © 2012 FUSACON B.V. - www.fusacon.nl Page 8
 5. 5. Definitie “Machine component”Een hydraulische cilinder bevat een stilstaand deelen een bewegend deel. Is dit nu een niet voltooide machine?De guide zegt: NEE, is een machine component!Argumentatie:De machinerichtlijn is als zodanig niet van toepassing opafzonderlijke machinecomponenten zoals afdichtingen,kogellagers, schijven, elastische koppelingen, magneetkleppen,hydraulische cilinders, en transmissie-kasten met flensverbinding, diegeen bepaalde toepassing hebben en die bestemd zijn om deel uit temaken van een machine. © 2012 FUSACON B.V. - www.fusacon.nl Page 9 Definitie “Samenstel van machines” IIA+IIA+IIA = nieuwe IIA! IIA+IIB+IIA = nieuwe IIA! a4) samenstel van machines  Robot en samenstellen van twee of meerdere voltooide machines (IIA) transport- en/of niet voltooide machines (IIB) die, teneinde tot hetzelfde systemen  IIA verklaring resultaat te komen, zodanig zijn opgesteld en worden bestuurd dat zij als één geheel functioneren. © 2012 FUSACON B.V. - www.fusacon.nl Page 10
 6. 6. Definitie “Fabrikant” Wie wordt in de Machinerichtlijn gezien als de “fabrikant”? Machinerichtlijn 2006/42/EG artikel 2i: „fabrikant”: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die machine (of samenstel machines) ontwerpt en/of produceert, en die verantwoordelijk is voor de overeenstemming van deze machine of niet voltooide machine met deze richtlijn teneinde haar onder zijn eigen naam of merk of voor eigen gebruik in de handel te brengen of voor eigen gebruik (in te zetten). © 2012 FUSACON B.V. - www.fusacon.nl Page 11 Complete fabriek onder MRL!?Vraag:Een fabriek bestaat meestal uit een groot aantalmachines, samenstellen van machines enandere installaties van verschillende fabrikanten.Moet je nu de hele fabriek zien als één samenstel van machines eneen CE-markering op het totaal aanbrengen? © 2012 FUSACON B.V. - www.fusacon.nl Page 12
 7. 7. Complete fabriek en de MRL!?AntwoordBron: Gids voor toepassing MRL 2006/42/EG§ 38 Samenstellen van machinesDe definitie van een samenstel van machines heeft nietnoodzakelijkerwijs betrekking op een volledige industriëleinstallatie bestaande uit een groot aantal machines,samenstellen van machines en andere installaties vanverschillende fabrikanten.Voor de toepassing van de machinerichtlijn kunnendergelijke grote installaties gewoonlijk worden verdeeld insecties (CE-segmenten), die als samenstellen van machineskunnen worden beschouwd. © 2012 FUSACON B.V. - www.fusacon.nl Page 13 Complete fabriek en de MRL!?Oplossing: Verdeel de plant in CE-segmenten!Bijvoorbeeld opdeling in volgende CE-segmenten:A) installaties voor het lossen en ontvangen van grondstoffen;B) verwerkingsmachines;C) verpakkings- en laadinrichtingen. © 2012 FUSACON B.V. - www.fusacon.nl Page 14
 8. 8. Bestaande machinesWat moet gedaan worden met bestaande machines?Gids § 39 zegt hierover:Voor machines die in gebruik zijn (op de arbeidsplaats) moet dewerkgever erop toezien dat de overeenstemming en veiligheid van demachines tijdens de gehele levensduur gehandhaafd blijven,overeenkomstig de nationale regelgeving ter uitvoering van Richtlijn2009/104/EG (Arbeidsmiddelen Richtlijn of ARL)Conclusie machines <95 moeten al per 1-1-1997 voldoen aan de ARL!Dit betekent dan ook: 1) Voldoen aan eisen Arbeidsmiddelenrichtlijn en 2)Uitvoeren risicobeoordeling + 3) Uitvoeren risicoreductie volgens S.O.A. + 4)Vastlegging aanpassingen in het machine logboek.UITZONDERING: 1) Tweedehands van buiten EU of 2) Ingrijpend aangepast! DAN: WEL CE-markeren!! © 2012 FUSACON B.V. - www.fusacon.nl Page 15 Bestaande machines beveiligenCase beveiligen van bestaande machine <95:Naar aanleiding van de eisen uit de Richtlijn Arbeidsmiddelenvoorziet gebruiker X een bestaande machine van nieuweveiligheidscircuit met lichtschermen en beveiligde deuren. De functievan de machine wijzigt niet.Vraag: Is er dan sprake van een nieuwe machine die CE gemarkeerdmoet worden?NEE, een dergelijke aanpassing leidt niet tot een CE-markering!Alleen de eisen van Richtlijn 2009/104/EG (Arbobesluit H7) en deState of the Art (S.O.A.) zijn van toepassing. © 2012 FUSACON B.V. - www.fusacon.nl Page 16
 9. 9. Machine ingrijpend aanpassenCase aanpassing van (bestaande) beweegbare brug:Een beweegbare brug uit de jaren 70 wordt voorzien van een nieuwePLC besturing, inclusief de toevoeging van bediening op afstand.Vraag: Is er dan sprake van een nieuwe machine die CE gemarkeerdmoet worden?Gids MRL § 72 Nieuwe en gebruikte machines zegt:De machinerichtlijn is ook van toepassing op machines die zijngebaseerd op gebruikte machines die zo substantieel zijnomgevormd of omgebouwd dat zij kunnen worden beschouwd alsnieuwe machines.Vraag: Wat is een substantiële omvorming of ombouw? © 2012 FUSACON B.V. - www.fusacon.nl Page 17 Machine ingrijpend aanpassenWat is een substantiële omvorming of ombouw?Gids MRL § 72 Nieuwe en gebruikte machines zegt:De vraag doet zich voor wanneer de omvorming van een machinewordt beschouwd als de bouw van een nieuwe machine die onder demachinerichtlijn valt.Het is niet mogelijk exacte criteria aan te geven om die vraag vangeval tot geval te beantwoorden.Degene die een dergelijke omgebouwde machine in de handelbrengt, wordt daarom aangeraden bij twijfel de desbetreffendenationale autoriteiten te raadplegen.DUS: Bij twijfel niet inhalen  Raadpleeg nationale autoriteiten. © 2012 FUSACON B.V. - www.fusacon.nl Page 18
 10. 10. Machine ingrijpend aanpassenWat is een substantiële omvorming of ombouw?Wel zegt Gids § 82 over “wijzigingen voor ingebruikname”:Wanneer de wijziging echter substantieel is (bijvoorbeeld eenverandering van de functie en/of prestaties van de machines) en nietzijn voorzien of goedgekeurd door de fabrikant, wordt deoorspronkelijke CE-markering van de fabrikant ongeldig en moetdeze worden vernieuwd.Degene die de wijziging aanbrengt, wordt vervolgens beschouwd alsde fabrikant en moet aan alle in artikel 5, lid 1, neergelegdeverplichtingen voldoen.DUS: Volledige CE-markeringstraject volgen. © 2012 FUSACON B.V. - www.fusacon.nl Page 19 Samenstel machines nieuw + oud?Wat als een samenstel wordt gebouwd uit nieuwe enbestaande machines?Gids § 39 Samenstellen van nieuwe en bestaande machines:In sommige gevallen kunnen een of meer samenstellende eenhedenvan bestaande samenstellen van machines worden vervangen doornieuwe eenheden, of kunnen nieuwe eenheden worden toegevoegdaan een bestaand samenstel van machines.De vraag doet zich voor of een samenstel van machines bestaandeuit nieuwe en bestaande eenheden als geheel onder demachinerichtlijn valt. Het is niet mogelijk exacte criteria aan te gevenom die vraag van geval tot geval te beantwoorden.Degene die een dergelijk samenstel van machines samenstelt, wordtderhalve aangeraden bij twijfel de desbetreffende nationaleautoriteiten te raadplegen. © 2012 FUSACON B.V. - www.fusacon.nl Page 20
 11. 11. Samenstel machines nieuw + oud?Gids § 39 richtsnoer situatie 1:Als de vervanging of toevoeging van een samenstellende eenheidin een bestaand samenstel van machines geen noemenswaardigeinvloed heeft op de werking of veiligheid van de rest van hetsamenstel, kan de nieuwe eenheid worden beschouwd als eenmachine die is onderworpen aan de machinerichtlijn.In dat geval zijn geen maatregelen nodig overeenkomstig demachinerichtlijn voor de onderdelen van het samenstel die nietworden beïnvloed door de wijziging. De werkgever blijftverantwoordelijk voor de veiligheid van het gehele samenstel volgensde nationale regelgeving ter uitvoering van Richtlijn 2009/104/EG © 2012 FUSACON B.V. - www.fusacon.nl Page 21 Samenstel machines nieuw + oud?Gids § 39 richtsnoer situatie 2:Als de vervanging of toevoeging van nieuwe samenstellendeeenheden in een bestaand samenstel van machines substantiëleinvloed heeft op de werking of veiligheid van het samenstel alsgeheel, of substantiële wijzigingen van het samenstel met zichbrengt, kan de wijziging worden beschouwd als de totstandbrengingvan een nieuw samenstel van machines dat onder de machinerichtlijnvalt.In dat geval moet het gehele samenstel, met inbegrip van allesamenstellende eenheden, voldoen aan de machinerichtlijn. © 2012 FUSACON B.V. - www.fusacon.nl Page 22
 12. 12. Resumé EU Gid voor MRLMach.Buite CE Diverse situaties:n EUMach. 1. Buiten EU  CE <95 NIA ARL 2. Oud niet ingrijpend aangepast  ARLMach. IA Nieuwe 3. Oud ingrijpend <95 CE aangepast  CE Nieuwe 4. CE ingrijpend CE IA CE aangepast  nieuwe CE Nieuwe 5. Meerdere CE gekoppeld CE CE CE op  nieuwe CE op totaal totaal 6. Samenstel CE en ARL Nieuwe  CE op totaal CE Mach. CE op <95 totaal 23 © 2012 FUSACON B.V. - www.fusacon.nl Page 23 Bedankt voor uw aandachtThemadag Mikrocentrum 6-11-2012Gevolgen ingrijpende aanpassing volgens deuitleg op de Machinerichtlijn? Heeft u nog vragen? © 2012 FUSACON B.V. - www.fusacon.nl Page 24
 13. 13. Activiteiten FUSACON B.V. © 2012 FUSACON B.V. - www.fusacon.nl Page 25

×