Szervezet- és humánfejlesztési projekt a Magyar Vasúti Hivatalnál
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Szervezet- és humánfejlesztési projekt a Magyar Vasúti Hivatalnál

on

 • 2,531 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,531
Views on SlideShare
2,527
Embed Views
4

Actions

Likes
0
Downloads
11
Comments
0

1 Embed 4

http://www.slideshare.net 4

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Szervezet- és humánfejlesztési projekt a Magyar Vasúti Hivatalnál Szervezet- és humánfejlesztési projekt a Magyar Vasúti Hivatalnál Presentation Transcript

 • Szervezet - és humánfejlesztési projekt a Magyar Vasúti Hivatalnál I. fázis Javaslati dokumentum 2008. március 17.
  • Projektjelentésünk a projekt jelen fázisa során a tanácsadó által elvégzett főbb tevékenységek eredményeit foglalja össze az alábbi témakörök szerint csoportosítva:
  • Helyzetfelmérés (erősségek, gyengeségek, javaslatok) : a Hivatal vezetője által kijelölt 6 vezető munkatárssal folytatott interjúkon, valamint a rendelkezésünkre bocsájtott dokumentumok elemzése során gyűjtött információkra épülő megállapításokat és javaslatokat tartalmazza.
  • Kulcsfolyamatok leírása: a Hivatal dolgozóival készített interjúk, az ennek során definiált feladatok és eljárások alapján azonosítottuk a szervezet által ellátott kulcsfolyamatokat, melyek a részletes tevékenységelemzés alapjául szolgálnak.
  • Benchmark elemzések: A szervezetfejlesztési projekt egyik fontos elemeként az erőforrás tervezéshez szükséges összehasonlítás, illetve a létszámigény alátámasztása érdekében sor került hazai, illetve nemzetközi benchmark elemzések, összehasonlítások elvégzésére.
  • Tevékenységelemzés és szervezet: A tevékenységelemzés és munkaerő-ráfordítás tervezés alapján levezetjük a Vasúti Hivatal jövőbeli javasolt szervezeti felépítését, egyúttal meghatározzuk a tervezett munkaköri struktúrát és létszámot.
  • Projektjavaslatok: Projektjelentésünk számos rövidtávú intézkedési javaslat mellett 6 jövőbeni projektre tesz ajánlást.
  Vezetői összefoglaló – projekt lépései
  • A létszámtervezés elsődleges kiindulópontja részletes tevékenységelemzés volt, de a tevékenységelemzés során figyelembe vettük a nemzetközi társhatóságok, illetve a Magyarországon működő, hasonló funkciót betöltő felügyeleti, ellenőrzési hatóságok létszámadatait és létszámeloszlását. A tevékenységelemzés eredményeképpen egy, a jogszabályokban előírt feladatokat optimális létszámmal, a külsős szakértői tevékenységeket minimalizáló szervezet kialakításához és működtetéséhez 61 fős munkavállalói állományt tartunk kívánatosnak.
  • A létszám tartalmazza a következő tevékenységek ellátásához szükséges létszámigényeket is:
   • Vasútpolitikai szervezeti egység
   • Utasjogvédelmi terület
   • Az esetleges kormányhivatali státuszhoz kapcsolódó többletfeladatok ellátása
  • A kalkulált létszám esetén az alábbi tevékenységek kiszervezésével számoltunk:
   • Munka/tűzvédelem
   • Vagyonvédelem koordinálása, felügyelete
   • Alkalmazások üzemeltetése
   • Hálózatüzemeltetés
   • Help Desk funkció ellátása
   • IT oktatás
   • IT fejlesztések kivitelezése
   • Kafetéria adminisztráció
  Vezetői összefoglaló – javasolt létszám View slide
 • Vezetői összefoglaló – javasolt létszám Amennyiben egyes tevékenységcsoportok ellátását a Hivatal szervezetén kívül tervezik végezni, akkor az alábbiak szerint csökkenthető a tervezett létszám: Vasútstratégia, vasútpolitika: 3 fő Utasjogvédelem: 8 fő Egyéb, esetlegesen kiszervezhető támogató feladatok: 7 fő Összességében az alaptevékenység szervezeten belüli ellátását még nem veszélyeztető módon 18 fővel csökkenthető a tervezett 61 fős létszám. View slide
 • Tartalom
  • Bevezetés
  • Erősségek, gyengeségek, javaslatok
  • Benchmarking – hazai és nemzetközi összehasonlítások
  • Kulcsfolyamatok
  • Tevékenységelemzés és létszámtervezés
  • Javasolt szervezeti felépítés
  • Javasolt projektek
 • Bevezetés A Magyar Vasúti Hivatal megbízta a Telkes Tanácsadó ZRt.-t a jelenlegi szervezeti működés átvilágítására, valamint a jogszabályokban meghatározott, a Hivatal által ellátandó tevékenységek magas színvonalú végrehajtásához szükséges létszám-struktúra és szervezeti modell megtervezésére . A munka elvégzésére egy hónap állt a tanácsadó rendelkezésére. Jelen anyagunk a projekt során összegyűjtött információk és adatok feldolgozásával megfogalmazott helyzetelemzési megállapításainkat, és az ezekre épülő szervezeti, munkaköri és létszám tervezeteinket, valamint a működés további fejlesztését célzó projektjavaslatainkat tartalmazza.
 • Tartalom
  • Bevezetés
  • Erősségek, gyengeségek, javaslatok
  • Benchmarking – hazai és nemzetközi összehasonlítások
  • Kulcsfolyamatok
  • Tevékenységelemzés és létszámtervezés
  • Javasolt szervezeti felépítés
  • Javasolt projektek
 • Erősségek, gyengeségek, javaslatok - Bevezetés
  • A Magyar Vasúti Hivatal jelenlegi működésére vonatkozó helyzetfelmérésünk során az alábbi témák szerint csoportosítottuk észrevételeinket és megállapításainkat:
   • Munkaerő állomány
   • Munkaszervezés, szervezeti felépítés
   • Vezetési kultúra
   • Ösztönzés
   • HR fejlesztés
   • Infrastruktúra
   • Külső kapcsolatok
  • Helyzetfelmérésünk a Hivatal vezetője által kijelölt 6 vezető munkatárssal folytatott interjúkon, valamint a rendelkezésünkre bocsátott dokumentumok elemzése során gyűjtött információkra épülő megállapításokat és javaslatokat tartalmazza.
  • A megfogalmazott javaslatok témához illeszkedő részét felhasználtuk a szervezeti felépítésre és létszámösszetételre vonatkozó javaslatunk kialakításánál.
 • Tartalom
  • Bevezetés
  • Erősségek, gyengeségek, javaslatok
  • Benchmarking – hazai és nemzetközi összehasonlítások
  • Kulcsfolyamatok
  • Tevékenységelemzés és létszámtervezés
  • Javasolt szervezeti felépítés
  • Javasolt projektek
 • Benchmarking - Bevezetés
  • A szervezetfejlesztési projekt egyik fontos elemeként az erőforrás tervezéshez szükséges összehasonlítás, illetve a létszámigény alátámasztása érdekében sor került hazai, illetve nemzetközi benchmark elemzésekre. Az elemzések és összehasonlítások legtöbb esetben az MVH jelenlegi szervezetére és létszámára vonatkoznak.
   • A nemzetközi összehasonlítás egy, a Vasúti Hivatal által már korábban elkészített benchmark elemzésen, illetve a brit, cseh, lengyel és szlovák társhatóságoktól a projekt során bekért adatokon alapszik.
   • A hazai hasonló tevékenységet végző, hasonló feladat és hatáskörrel rendelkező szervezetek közül a Nemzetközi Hírközlési Hatóság és a Magyar Energia Hivatal létszám adataira, azok eloszlására fókuszálva végeztünk összehasonlító elemzést. Ezen belül is az Energia Hivatallal való összevetést hangsúlyoztuk, hiszen mind szervezeti létszámában, mind pedig tevékenységében közelebb áll a Vasúti Hivatalhoz.
   • A jelentés végén található 2. számú melléklet a Hivatal által végzett főbb tevékenységcsoportok szerinti bontásban további részletes benchmark összehasonlításokat tartalmaz a javasolt létszám nagyságrendjének validálása céljából.
 • Nemzetközi benchmark adatok 1. A nemzetközi színtéren a V4 országokban működő szervezetek adatai szolgálnak a legmegfelelőbb információkkal, hiszen a Vasúti Hivatal tevékenysége ezen szervezetek tevékenységéhez hasonlít leginkább, hasonló késéssel kezdték meg a szabályozó szervi és engedélyező hatósági feladatok végrehajtását. Így, amint ez az alább látható táblázatokból is kiderül, ezek a szervek a Magyar Vasúti Hivatal jelenlegi szerkezetére legjobban hasonlító nemzetközi hatóságok. A feladatkörök az említett négy országban majdnem ugyanazok. A legújabb végrehajtási rendeletek alapján pedig a Vasúti Hivatal tevékenységi köre bővülni fog, ehhez társul az elmaradt feladatok pótlólagos elvégezésének, illetve az EU által megkívánt minőségi megfelelőség követelménye. A V4-ek közül is leginkább Szlovákiát érdemes kiemelni a maga 67 fős létszámával, hiszen a Hálózat hossza kb. fele a magyarországinak, az áruforgalom pedig csak kevéssel több (953 m tkm), mint Magyarországon, feladatköreiben szerepel a díjszabás, a kapacitáselosztás, illetve a versenypolitika is, melyeket a jövőben Magyarországnak is el kell látnia. A Visegrádi Csoport szerveinek adatai alapján a Magyar Vasúti Hivatal jelenlegi feladataihoz igazodó indokolt létszám kb. 65-70 fő.
 • Nemzetközi benchmark adatok 2. Nemzetközi színtéren, az élen járók között már nagyobb szórás jellemző a feladatkörök tekintetében. Ami mégis látszik, hogy a Vasúti Hivatal által végzett feladatkörök ellátására a jelenleginél mindenhol nagyobb létszámot foglalkoztatnak. A norvég hatóság jelentősen szűkebb feladatkört lát el.
 • Nemzetközi benchmark adatok 3. A feladatkörről a számadatokra áttérve a következőket állapíthatjuk meg. Ha a V4 országokban az átlagosan egy főre jutó áruforgalom alapján (Magyarországi áruforgalom/átlagosan egy főre jutó áruforgalom) kívánjuk megadni a Vasúti Hivatal szükséges létszámát, akkor 38 főre van szükség . Ha az átlagosan egy főre jutó hálózathossz alapján (hálózathossz/átlagosan egy főre jutó hálózathossz), akkor 80 főre .
 • Nemzetközi benchmark adatok 4. Az élen járó országokkal az előző oldalon részletezett összevetést elvégezve a szükséges létszám 57, illetve 76 fő.
 • Hazai benchmark adatok 1. Az itt feltüntetett táblázat a Magyar Energia Hivatal, illetve a Nemzetközi Hírközlési Hatóság létszámadatait hasonlítja a Magyar Vasúti Hivataléhoz, az adott területen dolgozó munkatársak számának szervezeten belüli eloszlásával együtt. Az általános vezetés területén tapasztalható nagy eltérés a MVH és a másik két szervezet között nyilvánvalóan a Vasúti Hivatal kis létszámából adódik, egy létszámbővítés alkalmával természetesen az általános vezetők aránya is csökkenne amellett, hogy további szakterületi vezetők kerülnének a szervezetbe. A piacelemzési és árszabályozási tevékenységet ellátók megoszlása a Vasúti Hivatal jelenlegi létszámát alapul véve a három szervezet közül középértéken van. A jelenlegi kis létszám miatt azonban az előírt tevékenységek ellátatlanok. A tevékenységelemzés alapján tervezett létszámbővítéssel (61 fő), a benchmark adatokat figyelembe véve és az aránytalanságokat korrigálva, a szakmai területek közül az elemzés és árszabályozás kb. 10 főt, a piacfelügyelet kb. 15 főt igényelne.
 • Hazai benchmark adatok 2. Az utasjogvédelmi terület idén kerül kialakításra a Vasúti Hivatalban, szükséges létszáma a benchmark adatok alapján 8 fő. A kabinet, titkárság (8), nemzetközi kapcsolatok (2) együttesen körülbelül 10 főt igényel. A gazdálkodási és a humán terület a létszámnövekedéssel együtt járó feladatkör bővülés miatt dupla ennyi erőforrással látható el (6, ill. 2 fő) Ennél a létszámnál már szükségessé válik egy IT csapat folyamatos jelenléte a Hivatalnál, így a jelenleg kiszervezett tevékenység egy, inkább koordinációs tevékenységeket végző része bekerülne a Hivatalhoz. Az összehasonlító adatok alapján a szakmai tevékenység jogi támogatására, illetve a jogszabály-előkészítési tevékenység ellátására minimálisan 7-8 fő erőforrásigény mutatkozik.
 • Hazai benchmark adatok 3.
  • Az egyes funkciók létszámarányait tekintve a tervezett szervezet számos tekintetben közelít a MEH arányaihoz:
  • Vezetők aránya
  • Ügyintézők aránya
  • Gazdálkodási terület
  • A legnagyobb különbség az alap és támogató tevékenységet végzők arányában van, a Vasúti Hivatal javára, mely a 25%-körüli értékével közelebb van a nemzetközileg is elfogadott best practice arányokhoz.
 • Tartalom
  • Bevezetés
  • Erősségek, gyengeségek, javaslatok
  • Benchmarking – hazai és nemzetközi összehasonlítások
  • Kulcsfolyamatok
  • Tevékenységelemzés és létszámtervezés
  • Javasolt szervezeti felépítés
  • Javasolt projektek
 • Kulcsfolyamatok - Bevezetés
  • Az elmúlt hónap során, a Hivatal dolgozóival készült részletes interjúk, az ennek során definiált feladatok és eljárások alapján azonosítottuk a szervezet által ellátott főbb tevékenység-láncokat, folyamatokat. Részletes folyamatábrát az alábbi - az alaptevékenységi körbe tartozó, összetettebb - folyamatokra készítettünk:
  • A Hivatal működési engedélyek elbírálásával kapcsolatos eljárásrendje
  • Monitoring tevékenység
  • Piacfelügyeleti eljárások
  • Határforgalmi ellenőrzések
  • Az alábbiakban az ezekre a tevékenységekre készült folyamatábrákat kívánjuk szemléltetni, melyek a részletes elemzéshez, a feladat és hatáskörök beazonosításához is segítséget nyújtanak. A folyamatok alapján készítettük el a létszámtervezés alapjául szolgáló tevékenységelemzésünket.
 • Engedélyezési eljárás
 • Monitoring tevékenység
 • Piacfelügyeleti tevékenység I.
 • Piacfelügyeleti tevékenység II.
 • Határforgalom ellenőrzése
 • Tartalom
  • Bevezetés
  • Erősségek, gyengeségek, javaslatok
  • Benchmarking – hazai és nemzetközi összehasonlítások
  • Kulcsfolyamatok
  • Tevékenységelemzés és létszámtervezés
  • Javasolt szervezeti felépítés
  • Javasolt projektek
 • Tevékenységelemzés és létszámtervezés - Bevezetés
  • A létszámtervezés elsődleges kiindulópontja a részletes tevékenységelemzés volt, de a tevékenységelemzés során figyelembe vettük a nemzetközi társhatóságok, illetve a Magyarországon működő, hasonló funkciót betöltő felügyeleti, ellenőrzési hatóságok létszámadatait és létszámeloszlását (lásd részletesen a Benchmarking fejezetben). A nemzetközi és hazai benchmarkok alapján egy hasonló feladatokat ellátó központi hatóság létszámkerete átlagosan 60 és 80 fő között található, a Hivatal esetében is indokolt ezt a tartományt kívánatosnak tekinteni.
  • A részletes tevékenységelemzés alapján 2009 végéig (a személyszállítási piac újraszabályozásának szabályozási koncepciója még nem készült el, ezért a 2009. márciustól, illetve 2009. decembertől emiatt várható többletlétszám nem becsülhető) a jogszabályokban előírt feladatokat optimális létszámmal, a külsős szakértői tevékenységeket minimalizáló szervezet kialakításához és működtetéséhez 61 fős létszámot tartunk indokoltnak.
  • Létszámtervezésünk során az alábbi tervezési szempontokat vettük figyelembe:
   • Az Elnöktől kapott információk alapján szó lehet arról, hogy H ivatal 2009-től kormányzati szervként működik, létszám-kalkulációnk számol az ezzel kapcsolatos többletfeladatok elvégzésével is (pl. a fejezeti költségvetés készítése és ellenőrzése).
   • Az utasjogvédelmi területtel kapcsolatos feladatok Hivatalon belüli ellátása (e nélkül az indokolt létszám 8 fővel 53 főre csökkenne).
   • A létszámterv nem tartalmazza a 2010-től ellátandó, a személyszállítási árszabályozással és az univerzális szolgáltatási kassza működtetésével kapcsolatos feladatok munkaerő-igényét.
 • Tevékenységelemzés és létszámtervezés - Bevezetés
  • A létszám tartalmazza a következő, a Hivatal által eddig részben vagy egészében el nem látott tevékenységek végzéséhez szükséges létszámigényeket is:
   • Vasútpolitikai szervezeti egység
   • Utasjogvédelmi terület
   • Teljesítményösztönző rendszerek értékelése, módosítása
   • Kiegyenlítő rendszerek jóváhagyása
   • Nemzetközi vasúti határforgalommal kapcsolatos ellenőrzési feladatok
   • Különleges vasutak engedélyezése
   • Kapacitásbővítési tervvel kapcsolatos piacfelügyeleti feladatok
   • Szakosított infrastruktúra kijelölése
   • Keretmegállapodások jóváhagyása
   • Túlterhelt infrastruktúra kijelölésével kapcsolatos feladatok
   • A vasúti menetrendek szabályozása
   • Állami támogatások felhasználásának ellenőrzése
   • A vasúti közszolgáltatások költségeinek ellenőrzése
   • Felárak jóváhagyása
   • Díjmegállapító tárgyalás felügyelete
   • A díjszabási rendszer kötelező felülvizsgálata
   • Hálózati üzletszabályzatok nyilvántartása
   • Monitoring jelentések nyilvántartása
   • Összehangolási eljárás
   • Kapacitáselemezés
   • A kormányhivatali státuszhoz kapcsolódó többletfeladatok ellátása.
 • Tevékenységelemzés és létszámtervezés - Bevezetés
  • A létszámterv a szakmai feladatok ellátásához szükséges optimális munkaerő-igényen alapszik, a külsősök által végzett feladatok döntő részének szervezeten belüli végrehajtását feltételezve.
  • A kalkulált létszám esetén az alábbi tevékenységek kiszervezésével számoltunk:
   • Munka/tűzvédelem
   • Vagyonvédelem koordinálása, felügyelete
   • Alkalmazások üzemeltetése
   • Hálózatüzemeltetés
   • Help Desk funkció ellátása
   • IT oktatás
   • IT fejlesztések kivitelezése
   • Kafetéria adminisztráció
  • A támogató területek esetén - költséghatékonysági elemzéseket követően - lehetőség nyílhat egyes tevékenységek kiszervezésére és ezzel párhuzamosan a belső létszámigény csökkentésére.
   • Pénzügy
   • Számvitel
   • Eszközgazdálkodás
   • Bérszámfejtés
   • Humán adminisztráció
   • Dokumentumkezelés
   • Gépjárművezető
  • Ezek révén a szervezet létszáma maximálisan 7 fővel csökkenthet.
 • Tevékenységelemzés összefoglaló táblázat 1. A részletes tevékenységelemzést, az egyes tevékenységek ellátásához szükséges munkaidő-szükséglet számításokat és a tevékenységek munkakörökhöz, szervezeti egységekhez rendelését tartalmazó táblázatokat az 1. számú mellékelt tartalmazza.
 • Tevékenységelemzés összefoglaló táblázat 2.
 • Tartalom
  • Bevezetés
  • Erősségek, gyengeségek, javaslatok
  • Benchmarking – hazai és nemzetközi összehasonlítások
  • Kulcsfolyamatok
  • Tevékenységelemzés és létszámtervezés
  • Javasolt szervezeti felépítés
  • Javasolt projektek
 • Javasolt szervezeti felépítés - Bevezetés
  • A szervezeti felépítés kialakításánál a már meglévő szervezeti struktúrából indultunk ki, a korábbi szervezet az újonnan ellátandó feladatokat végző szervezeti egységekkel egészülne ki.
  • Újonnan létrehozott szervezeti egységek:
   • Vasútpolitika
   • Elnöki kabinet
   • Utasjogvédelmi terület
  • A javasolt szervezetben a Vasúti Közlekedési Monitoring főosztályvezető munkakörben dolgozó vezető tölti be az elnökhelyettesi pozíciót. A kormányhivatali státusz esetleges elnyerését követően egy általános elnökhelyettesi pozíció kialakítása kívánatos.
  • A következő oldalakon a tervezett létszámokat is tartalmazó javasolt szervezeti felépítés két változatát mutatjuk be, az első az Utasjogvédelmi területet is tartalmazza, míg a második az Utasjogvédelmi terület nélküli szervezetet vázolja fel.
 • Javasolt szervezeti felépítés - Bevezetés A bemutatott teljes szervezet 61 fős állománylétszámot irányoz elő. A létszámterv a szakmai feladatok ellátásához szükséges optimális munkaerő-igényen alapszik, a külsősök által végzett feladatok döntő részének szervezeten belüli végrehajtását feltételezve. Amennyiben egyes tevékenységcsoportok ellátását a Hivatal szervezetén kívül tervezik végezni, akkor az alábbiak szerint csökkenthető a tervezett létszám: Vasútstratégia, vasútpolitika: 3 fő Utasjogvédelem: 8 fő Egyéb, esetleg kiszervezhető támogató feladatok (lásd 39. oldal): 7 fő Összességében az alaptevékenység szervezeten belüli ellátását még nem veszélyeztető módon 18 fővel csökkenthető a tervezett 61 fős létszám.
 • Javasolt szervezeti felépítés – teljes szervezet
 • Javasolt szervezeti felépítés – utasjogvédelmi terület nélküli szervezet
 • Tartalom
  • Bevezetés
  • Erősségek, gyengeségek, javaslatok
  • Benchmarking – hazai és nemzetközi összehasonlítások
  • Kulcsfolyamatok
  • Tevékenységelemzés és létszámtervezés
  • Javasolt szervezeti felépítés
  • Javasolt projektek
 • Javasolt projektek - Bevezetés
  • A következő oldal a projekt során összegyűjtött információk és adatok feldolgozásával megfogalmazott, a működés további fejlesztését célzó projektjavaslatainkat tartalmazza.
  • A helyzetelemzési részben megfogalmazott javaslatok közül az alábbi témakörök tekintetében javasoljuk már a közeljövőben - a létszámbővítéssel párhuzamosan, vagy annak lezárultát követően - további szervezet és személyzetfejlesztési projektek megvalósítását:
   • Csapatépítő tréningek
   • Teljesítményértékelési rendszer kidolgozása és bevezetése
   • Vezetőfejlesztési tréning
   • Kommunikációs tréning
   • Karrier- és utánpótlástervezési rendszer kiépítése
   • Értékelő és fejlesztőközpont kiépítése
 • Javasolt projektek Nehéz Könnyű Alacsony Magas Megvalósítás nehézségi foka Projekt stratégiai fontossága
  • Javasolt projektek:
  • Csapatépítő tréning
  • Teljesítményértékelési rendszer
  • Vezetőfejlesztési tréning
  • Kommunikációs tréning
  • Karriertervezés
  • Értékelő és fejlesztőközpont
  1 2 3 4 5 6
 • Melléklet 1. számú melléklet: Az MVH által ellátandó tevékenységek részletes elemzése, a tevékenységek elvégzéséhez szükséges munkaidő-szükséglet tervezése és a tevékenységek szervezeti egységekhez, munkakörökhöz rendelése
 • Melléklet 2. számú melléklet: Az MVH tevékenységcsoportjai alapján elvégzett benchmark összehasonlítások összefoglaló táblázatai
 •