Successfully reported this slideshow.

Közlekedési Konferencia - Rókus István

742 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Közlekedési Konferencia - Rókus István

 1. 1. A Dél-alföldi Közlekedésfejlesztési Klaszter (DAKK) eddigi eredményei, új célkitűzések (1.) Előadó: Rókus István klasztermenedzser Tisza Volán Zrt.
 2. 2. (1.) DAKK bemutatása Dél-Alföldi Közlekedésfejlesztési Klaszter az alapítástól a jelenig, következő feladatok
 3. 3. (2.) DAKK tagok közös projektje "Közös beruházás a Dél-Alföldi Közlekedésfejlesztési Klaszter tagjainak közreműködésével, a regionális személyszállítás szervezési feladatok hatékonyságának növelése érdekében" DAOP-1.2.1-11-2011-0013
 4. 4. (3.) DAKK tagok közös projektje "Regionális, integrált forgalomirányítási, utastájékoztatási és értékesítési szolgáltatás, hálózatfejlesztés a Dél-alföldi Régió VOLÁN társaságainál" DAOP-3.2.1/A-09-2009-0003
 5. 5. Klaszter definíciók DAKK-ra <ul><li>Porter (1998): „együttműködő és versenyző vállalatok, kapcsolódó és támogató iparágak, pénzügyi intézmények versenyen alapuló földrajzi koncentrációja” </li></ul><ul><li>Európai Bizottság Vállalkozási Főigazgatóság : „olyan egymástól kölcsönösen függő vállalatok és kapcsolódó intézmények csoportja, amelyek együttműködők és versenyzők; földrajzilag egy vagy több régióban koncentrálódnak; meghatározott területre/ágazatra koncentrálnak, közös technológiák és képességek kötik őket össze; tudományos alapúak vagy hagyományosak”. </li></ul>térbeli koncentráció, tevékenységi szakosodás, sokféle típusú résztvevő partner, verseny és együttműködés egyidejű jelenléte, a cégek, versenyképesség önkéntes együttműködéssel történő folyamatos erősítése, egymástól tanulás, innováció
 6. 6. DAKK főbb jellemzői <ul><li>Alapítás: 2009. január 1. </li></ul><ul><li>Együttműködésben résztvevő vállalkozások (tagok) száma </li></ul><ul><li>» alapításkor: 9 társaság » jelenleg: 15 társaság </li></ul><ul><li>Klasztermenedzsment: Tisza Volán Zrt. </li></ul><ul><li>Besorolása: fejlődő klaszter </li></ul><ul><li>Tevékenységi terület: közlekedésfejlesztés a személyszállítás terén </li></ul><ul><li>Küldetése: a közúti személyszállítási tevékenység gazdaságosabb és hatékonyabb működésének elősegítése </li></ul>
 7. 7. Tagság Nagyvállalatok Tisza Volán Zrt. Kunság Volán Zrt. Bács Volán Zrt. Körös Volán Zrt. Szegedi Közlekedési Kft . KKV-k 3i Fejlesztő és Szolgáltató Kft. New Line Technologies Kft. Tisza Volán Taxi Kft. Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft. Heuristica Nonprofit Kft. Qualitas T&G Kft. Tudományterületek képviselői DEAK Zrt. (tag) Szegedi Tudományegyetem (együttműködő partner) Partner vállalkozások Salus Nonprofit Kft. DAKÖRT Kft. Kapcsolt vállalkozás Partiscum Busz Kft.
 8. 8. Néhány szó a tagokról Nagyvállalatok - állami vagy önkormányzati tulajdon, menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés alapján 3i Fejlesztő és Szolgáltató Kft. - mérésadatgyűjtő, folyamatirányító rendszerek és ipari elektronikai eszközök tervezése, gyártása, telepítése, szervizelése New Line Technologies Kft. - szoftverarchitektúrák tervezése, fejlesztésvezetés, rendszertervezés, konzultáció informatikai projektekben Tisza Volán Taxi Kft. - taxis személyszállítás Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft. – közlekedéstervezés, forgalmi vizsgálatok, szabályozási tervek, K+F projektek, térinformatikai, információ technológiai fejlesztések a közlekedés terén Heuristica Nonprofit Kft. - alkalmazott optimalizálás és adatbányászat, szoftverfejlesztés, rendszertervezés Qualitas T&G Kft. - tanácsadás szervezetfejlesztés és vállalati stratégia szakterületeken, humánerő-fejlesztés, változás-menedzsment Salus Nonprofit Kft. – közhasznú tev., szakmai középfokú és járművezető oktatás, általános- szakorvosi- és fogorvosi járóbeteg ellátás DAKÖRT Kft. - autóbusz-közlekedés utas és forgalmi ellenőrzése Partiscum Busz Kft. – menetrendszerinti helyközi és szerződéses autóbuszjáratok működtetése DEAK Zrt. - ipari kapcsolatok a K+F terén, regionális tudásközpont projektek
 9. 9. Kis és középvállalkozások részaránya a klaszteren belül 2010 évi adatok   nettó árbevétel (eFt) adózás előtti eredmény (eFt) foglalkoztatottak száma (fő) klasztertag gazdasági társaságok adatai összesen 23 067 886 422 673 3 488 klasztertag KKV társaságok adatai összesen 1 499 591 119 847 101 klasztertag KKV társaságok aránya 6,50% 28,35% 2,90%
 10. 10. DAKK szervezete <ul><li>Klasztermenedzsment szervezet: Tisza Volán Zrt. önálló szervezeti egysége, DAKK Divízió néven </li></ul><ul><li>Klaszter Közgyűlés </li></ul><ul><li>klaszter legfőbb állásfoglaló intézménye </li></ul><ul><li>Klaszter Bizottság: tagok által delegált személyek </li></ul><ul><li>SZMSZ módosítása, éves munkaterv meghatározása, a DAKK vagyonával való rendelkezés, kötelezettség vállalás, szakmai előterjesztések megvitatása, a működés szakmai-pénzügyi ellenőrzése, tagfelvétel és kizárás, stb. </li></ul><ul><li>Klasztermenedzser és helyettese </li></ul><ul><li>napi munkaszervezés és irányítás, beszámoló a Klaszter Bizottságnak, javaslat a források felhasználására, Klaszter Bizottsági ülések előkészítése és összehívása, nyilvántartások, adminisztráció vezetése, fejlesztési javaslatok kidolgozása, projekt koordináció és adminisztráció </li></ul><ul><li>Szakértők a konkrét projektekhez </li></ul>
 11. 11. 2009-2011 <ul><li>működési környezet megteremtése (arculat, SZMSZ, honlap) </li></ul><ul><li>hálózatépítés és bővítés </li></ul><ul><li>közös klaszterstratégia készítése és üzleti tervezés </li></ul><ul><li>klaszter szervezetfejlesztése </li></ul><ul><li>klaszter minőség- és környezet irányítási rendszerének kiépítése és tanúsítása (ISO) </li></ul><ul><li>adattárház kialakítása (döntéstámogató informatikai hálózat) </li></ul><ul><li>környezetvédelmi újdonságkutatás </li></ul><ul><li>közlekedési újdonságkutatás </li></ul><ul><li>kommunikáció </li></ul><ul><li>Közös mintaprojekt I: Regionális menetrendre épülő fordaoptimalizálás megvalósításának előkészítése </li></ul><ul><li>Közös mintaprojekt II: Regionális közlekedési társaságok üzemanyag fogyasztás csökkenését eredményező tartalékok azonosítása, fejlesztési alternatívák kidolgozása </li></ul>
 12. 12. Projekt címe: ”Dél-Alföldi Közlekedésfejlesztési klaszter létrehozása” <ul><li>DAOP-1.2.1.-2008 jelű pályázat </li></ul><ul><li>projekt időtartama: 2009.06.01-2011.04.30. </li></ul><ul><li>projekt összköltsége = 28 027 777,- Ft </li></ul><ul><li>támogatás összege = 21 972 222,- Ft (78,39%) </li></ul><ul><li>kedvezményezett: Tisza Volán Zrt. </li></ul>
 13. 13. Kihívások és veszélyek <ul><li>A tagok megfelelő „megszólítása” és bevonása </li></ul><ul><li>Eltérő méretű és tevékenységi körű társaságok együttműködésének kialakítása (KKV és nagyvállalat, autóbuszos és elektromos üzemű közösségi közlekedés) </li></ul><ul><li>Piaci érdekellentétek és versenyhelyzet a tagok között </li></ul><ul><li>Egymás társasági üzleti információinak megismerése </li></ul><ul><li>Bizonytalan és változó jogszabályi környezet </li></ul><ul><li>EU-s pályázatok, kifizetések ütemezése </li></ul><ul><li>Közbeszerzési szabályok betartása </li></ul><ul><li>Megoldás: a partnerség hangsúlyozása, </li></ul><ul><li>a közös problémák felismerése </li></ul>
 14. 14. 2011-2013 <ul><li>regionális szintű szakmai információk továbbítása: közlekedés szakmai napok szervezése, konferencia szervezés, alternatív járműhajtásokkal kapcsolatos bemutató, közlekedési tudástár bővítése </li></ul><ul><li>működési környezet megújítása (szabályozások, honlap) </li></ul><ul><li>minőség és környezetirányítási rendszer fenntartása </li></ul><ul><li>kapcsolatépítés, kommunikáció </li></ul><ul><li>közös projektek, kutatás-fejlesztés generálása </li></ul><ul><li>pályázati források elérése: pályázatírás </li></ul><ul><li>tájékoztatás és nyilvánosság szervezése, kiadványok </li></ul><ul><li>projekt könyvvizsgálat szervezése </li></ul><ul><li>közbeszerzési eljárás előkészítése és lebonyolítása </li></ul><ul><li>projekt menedzsment, koordináció és adminisztráció </li></ul>
 15. 15. Klasztermenedzsment szerepe a közös projektekben, kompetenciák <ul><li>piackutatás, igényfelmérés </li></ul><ul><li>partnerségi kapcsolatok erősítése </li></ul><ul><li>projektgenerálás, szervezés </li></ul><ul><li>EU-s pályázati tapasztalatok kihasználása </li></ul><ul><li>projekt koordinációval és pályázati adminisztrációval kapcsolatos tapasztalatok </li></ul><ul><li>projekt tervezés és előkészítése </li></ul><ul><li>projekt megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési eljárások előkészítése, lebonyolítása </li></ul><ul><li>műszaki szakértői támogatás </li></ul><ul><li>rendezvényszervezés, előkészítés, lebonyolítás </li></ul>
 16. 16. Minőség- és környezetirányítási rendszer <ul><li>Tevékenységi terület: közlekedésfejlesztési projektek generálása, szervezése, koordinációja, adminisztrációja </li></ul>
 17. 17. Köszönöm a figyelmet! info@dakk.hu • www.dakk.hu &quot;Minden úton vezetünk! Együttműködés és innováció&quot;

×