Hogyan javítható a pályavasutak hatékonysága?

1,154 views

Published on

Sugár Dániel előadása a Magyar Vasúti Hivatal 2007. december 12-én tartott évzáró szakmai konferenciáján

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hogyan javítható a pályavasutak hatékonysága?

 1. 1. SUGÁR DÁNIEL CMC – siMentat Kft., vezető tanácsadó 2007. 12. 12. HOGYAN JAVÍTHATÓ A PÁLYAVASUTAK HATÉKONYSÁGA? MVH – Évzáró konferencia 2007.
 2. 2. A prezentáció célja <ul><li>Helyzetkép </li></ul><ul><li>A hazai pályavasutak jelenlegi helyzete </li></ul><ul><li>A pályavasutak hatékonyságjavításának lehetőségei, a hálózat-hozzáférési díjrendszer átalakításában rejlő lehetőségek </li></ul>
 3. 3. A vasúti szállítás piaci helyzete <ul><li>Az áruszállítás volumene folyamatosan növekszik </li></ul><ul><li>A vasút részaránya az összes szállításon belül csökken </li></ul><ul><li>A vasút részaránya még mindig magasabb az EU-országok átlagnál </li></ul>Deklarált cél a vasúti szállítás arányának megőrzése/növelése * A módszertan 2002-ben megváltozott. Forrás: KSH
 4. 4. Modal split az európai országokban (2005) Forrás: ERF
 5. 5. Hogyan javítható a hazai modal split? <ul><li>Kormányzati intézkedésekkel </li></ul><ul><ul><li>A vasúti liberalizáció folytatása </li></ul></ul><ul><ul><li>A vasút fejlesztéséhez szükséges eszközök biztosítása </li></ul></ul><ul><ul><li>Közúthoz kapcsolódó externális hatások megfizettetése </li></ul></ul><ul><li>A vasúti szereplők aktív szerepvállalásával </li></ul><ul><ul><li>A szolgáltatások minőségének javítása </li></ul></ul><ul><ul><li>A szolgáltatások árainak csökkenését lehetővé tevő hatékonyság-javítás </li></ul></ul>A pályavasút hatékonyságának növelése az egész vasúti szektor versenyképességét javítja
 6. 6. A hazai pályakapacitások kihasználtsága <ul><li>A pályahálózat kihasznált-ságát befolyásolja </li></ul><ul><li>a vágányok száma </li></ul><ul><li>a fő- és mellékvonalak aránya </li></ul><ul><li>a megengedett sebesség </li></ul><ul><li>a népsűrűség </li></ul><ul><li>… </li></ul>A hazai pályahálózatok kihasználtságában jelentős tartalék mutatkozik Forrás: az érintett társaságok és felügyeleti szervek honlapjai
 7. 7. A pályavasúti költségek mértéke <ul><li>A magyar pályavasutak költségei alacsonyabbak a vizsgált átlagnál </li></ul><ul><li>A kelet-közép európai államokhoz viszonyítva nincs kimagasló eltérés </li></ul><ul><li>A kiugró értékek indoklásához részletes vizsgálat szükséges </li></ul>A nyugat-európai országok magasabb pályavasúti költségszintjéhez magasabb minőség is társul Forrás: az érintett társaságok és felügyeleti szervek honlapjai
 8. 8. A pályavasúti költségek megoszlása <ul><li>A magyar pályavasutaknál megfigyelhető </li></ul><ul><li>a személyi jellegű költségek magas aránya </li></ul><ul><li>átlagos arányú értékcsökkenés alacsony abszolút értéket jelent </li></ul><ul><li>a finanszírozási költségek nagyon alacsony aránya </li></ul>A költségszerkezet jellemzői az eltérő abszolút értékek ellenére is jelezhetik a beavatkozási pontokat Forrás: az érintett társaságok és felügyeleti szervek honlapjai
 9. 9. Személyi jellegű költségek <ul><li>A személyi jellegű költségek </li></ul><ul><li>mértéke megegyezik a vizsgált átlaggal </li></ul><ul><li>a kimagaslóan magas alkalmazotti létszám egy alacsony bérszínvonal eredőjeként állnak elő </li></ul><ul><li>mértékét jelentősen befolyásolja a kiszervezések nagysága </li></ul>A versenypiacon is beszerezhető tevékenységek kiszervezése jelentősen javíthatja a hatékonyságot Forrás: az érintett társaságok és felügyeleti szervek honlapjai
 10. 10. Létszám és bérszínvonal fő/millió vonatkm Forrás: az érintett társaságok és felügyeleti szervek honlapjai
 11. 11. Mit tehetnek az egyes szereplők? <ul><ul><li>Kormányzat </li></ul></ul><ul><ul><li>Tulajdonosi jogosítványok alapján a hatékonyság növelésének szigorú elvárása a pályavasutak vezetésétől </li></ul></ul><ul><ul><li>A szükséges forrásigények biztosítása, az EU-s forrásokért történő lobbi, a források megfelelő „elosztása” </li></ul></ul><ul><ul><li>Pályavasúti társaságok </li></ul></ul><ul><ul><li>A hatékonyságjavító intézkedések megtervezése, végrehajtása </li></ul></ul><ul><ul><li>Díjmegállapító szervezet </li></ul></ul><ul><ul><li>A hatékonyság folyamatos javítását ösztönző díjrendszer kialakítása </li></ul></ul><ul><ul><li>Magyar Vasúti Hivatal </li></ul></ul><ul><ul><li>A díjképzés módszertani kontrollja, a díjmegállapítás jogszabályoknak való megfelelőségének ellenőrzése </li></ul></ul>
 12. 12. Egy kis elmélet… LMC LAC MR D P Q P mon Q mon π mon Holtteherveszteség Q opt P opt D : Keresleti görbe P opt : Versenypiaci feltételek mellett kialakuló ár Q opt : Versenypiaci feltételek mellett kialakuló mennyiség P mon : Monopolista ár Q mon : Monopolista ár mellett kialakuló mennyiség
 13. 13. Egy kis elmélet… LMC LAC MR D P Q P mon Q mon P AC Q AC P AC : Átlagköltség alapú árszabályozás mellett kialakuló ár Q AC : Átlagköltség alapú árszabályozás mellett kialakuló mennyiség
 14. 14. Egy kis elmélet… LMC LAC MR D P Q P mon Q mon Szükséges támogatás Q opt P opt
 15. 15. Egy kis elmélet… A 2001/14/EK irányelv is a határköltség alapú árképzés kialakítását írja elő – az ehhez igazodó hazai szabályozás jó lehetőség az érdemi változtatásra LMC LAC D Q P felárral Q felárral Lecsökkent támogatási igény Q opt P opt
 16. 16. Milyen elveket célszerű figyelembe venni a Díjképzési Módszertan kialakításakor? <ul><li>Az indokolt költségek szigorú meghatározása nemzetközi benchmarkok figyelembevételével </li></ul><ul><li>Átlátható és egyszerűen alkalmazható díjrendszer </li></ul><ul><li>Valós keresletrugalmasságot figyelembe vevő felárak és kedvezmények alkalmazása </li></ul><ul><li>A pályavasutak érdekeltségének megteremtése a hatékonyság fokozásában </li></ul>A díjképzés rendszerének kialakítása hosszú távon képes befolyásolni a vasút versenyképességét!
 17. 17. Köszönöm a figyelmet! Kérdések? Cím:1023 Bp., Apostol u. 6., Tel.: +361 336-1490, E-mail: sugar.daniel@simentat.com

×