Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tisztességes verseny a vasúti piacon

1,537 views

Published on

Kiss Katalin előadása a Magyar Vasúti Hivatal 2007. december 12-én tartott évzáró szakmai konferenciáján

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tisztességes verseny a vasúti piacon

 1. 1. Tisztességes verseny a vasúti piacon A versenyjog szerepe, értelmezése a vasúti szektorban Kiss Katalin Gazdasági Versenyhivatal 2007. december 12.
 2. 2. Előadás vázlat <ul><li>Bevezetés - a GVH verseny szabadságával kapcsolatos tevékenységére vonatkozó alapelvei </li></ul><ul><ul><li>Tevékenységi pillérek </li></ul></ul><ul><ul><li>SVT modell </li></ul></ul><ul><ul><li>Ügytípusok rendszerezése </li></ul></ul><ul><li>Piacszabályozás </li></ul><ul><li>Jogesetek </li></ul><ul><ul><li>GVG v FS ügy </li></ul></ul><ul><ul><li>Vj-22/2005 – MÁV Zrt. </li></ul></ul>
 3. 3. Bevezetés – GVH tevékenységének pillérei <ul><li>Versenyfelügyeleti eljárások lefolytatása </li></ul><ul><li>Versenypártolás </li></ul><ul><li>Versenykultúra fejlesztéséhez való hozzájárulás </li></ul>
 4. 4. Bevezetés – SVT modell Struktúra Viselkedés Teljesítmény Verseny feltételei Verseny jellege Verseny eredménye Pl.: Stratégiai magatartás Pl.: Belső fejlődés VERSENYPOLITIKAI BEAVATKOZÁS KONTROLL KONTROLL Forrás: GVH alapelvek
 5. 5. Bevezetés – Verseny szabadságának védelme a Tpvt. eljárási rendszerében Versenytörvény (Tpvt.) Verseny tisztességének / tisztaságának védelme Verseny szabadságának védelme (Antitröszt) Tisztességtelen piaci magatartások (Tpvt. II. fej.) Fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása (Tpvt. III. fej.) Erőfölénnyel való visszaélés (Tpvt. V. fej.) Fúziók (Tpvt. VI. fej.) Versenyt korlátozó megállapodások (Tpvt. IV. fej.) GVH hatáskör Forrás: GVH alapelvek EKSz. 81. cikk EKSz. 82. cikk 139/2004/EK Rendelet
 6. 6. Piacszabályozás I. Piacszabályozás Technikai Verseny Versenyjog Szektorális szabályozás Koppányi et. Al. (2007) alapján Piaci kudarcok EX ANTE versenyteremtő EX POST versenyfenntartó
 7. 7. Piacszabályozás II. <ul><li>Piacszabályozásra akkor van szükség, amikor a verseny nem képes a vele együtt járó jóléti hatások kiváltására. </li></ul><ul><li>A piacszabályozás a hálózatos iparágakban a piaci liberalizáció bevezetésével együttesen jelentkezik. </li></ul><ul><li>A piaci feltételek megteremtéséhez a versenyjogon túlmutató eszközrendszert kell alkalmazni, amely piacszabályozási keretrendszer igazodik az adott piac körülményeihez. </li></ul><ul><ul><li>Hálózathoz való hozzáférés, piacralépési korlátok lebontása. </li></ul></ul><ul><ul><li>Piacok átlátható működésének megteremtése. </li></ul></ul><ul><ul><li>Piacnyitáskor aszimmetrikus piaci helyzet . </li></ul></ul>Koppányi et. Al. (2007) alapján
 8. 8. Piacszabályozás III. <ul><li>Versenyjog önmagában nem alkalmas a liberalizációs célkitűzések biztosítására , mert: </li></ul><ul><li>azokon a piacokon, ahol a cél a verseny megteremtése, az esetlegesen nagy valószínűséggel bekövetkező ex-post versenyhatósági fellépés sem jelent kellő visszatartó erőt azoktól a magatartásoktól, amelyek a potenciális versenytársak piacra lépésének és piacon maradásának akadályozására irányulnak, </li></ul><ul><li>olyan többlet szabályozási eszközök szükségesek (pl.: hozzáférés, szűk keresztmetszet miatt) előzetesen a piacralépés megkönnyítése érdekében, melyek a versenyjog által legfeljebb utólag lennének előírhatók, mikor a versenytárs már kiszorult a piacról. </li></ul>Koppányi et. Al. (2007) alapján
 9. 9. Bizottság Eksz. 82. Cikkével kapcsolatos eljárása a vasúti szektorban <ul><li>GVG v FS – ügy </li></ul><ul><li>Georg Verkehrsorganisation GmbH – panaszos, nemzetközi vasúti személyszállítással foglalkozó német vasúttársaság </li></ul><ul><li>Ferrovie dello Stato – eljárás alá vont, legjelentősebb olasz vasúti szolgáltató, 2001-től irányítása alatt a hálózati infrastruktúrát működtető RFI és a vállalkozó vasúti tevékenységet végző Trenitalia. </li></ul><ul><li>Ügy tárgya: hozzáférés megtagadás </li></ul>
 10. 10. GVH versenyfelügyeleti tevékenysége a vasúti szektorban <ul><li>Vj-22/2005 </li></ul><ul><li>Eljárás alá vont: MÁV Zrt. </li></ul><ul><li>Erőfölénnyel való visszaélés </li></ul><ul><li>Kifogásolt magatartások: </li></ul><ul><ul><li>pályahasználati szerződés megkötésének feltételei </li></ul></ul><ul><ul><li>iparvágányokhoz való hozzáférés </li></ul></ul><ul><ul><li>kizárólagos fuvarozási szerződések </li></ul></ul>
 11. 11. Magánvasúti problémá(k) - kiemelés <ul><li>Feltétel nélküli bankgarancia kikötése (2004. december) </li></ul>
 12. 12. Az érintett piac <ul><li>upstream piac downstream piac </li></ul>Integrált vasúti társaságok MÁV, GySEV Vállalkozó vasúti társaságok Vasúti pályához való hozzáférés Részpiac: árufuvarozás Erőfölény VPE Erőfölény: mo-i tömegáru fuvarozás
 13. 13. MÁV visszaélt gazdasági erőfölényével azáltal, hogy… <ul><li>2005. évi pályahasználati szerződésekben indokolatlanul feltétel nélküli bankgaranciát, vagy más, hasonló fizetési biztosítékot kötött ki, ezáltal a MÁV ÁFU downstream piaci versenytársainak indokolatlanul hátrányos piaci helyzetet teremtet (Tpvt. 21. § j), EKSz. 82. cikk) </li></ul><ul><li>A tulajdonában álló nem közforgalmú infrastruktúra elemekhez más vasútvállalatok általi hozzáférés kapcsán 2005. július 22-e előtt követett gyakorlata sértette a Tpvt. 21. § c) és j), EKSz 82. cikk) </li></ul><ul><li>Hosszútávú keretmegállapodások megkötésének egyetlen célja a magánvasutak kizárása, térnyerésük megakadályozása (Tpvt. 21. § h) és i) és EKSz 82. cikk) </li></ul>
 14. 14. Köszönöm a figyelmet! k iss [email_address] .hu

×