Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Magyar vasúthálózat

7,853 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Magyar vasúthálózat

  1. 1. Magyar Vasúti Hivatal 2007 Magyarország: vasúthálózat
  2. 2. Vasútsűrűség, 2006 (km/1000 km 2 ) Magyar Vasúti Hivatal 2007
  3. 3. Villamosított vonalak aránya, 2006 (%) Magyar Vasúti Hivatal 2007
  4. 4. Kétvágányú vonalak aránya, 2006 (%) Magyar Vasúti Hivatal 2007
  5. 5. Magyar Vasúti Hivatal 2007 A nagyobb szállítási távolságoknak és a kisebb népsűrűségnek köszönhetően a vasút Közép- és Kelet-Európában versenyképesebb. Hátrány az alacsonyabb költséghatékonyság. Csehországban, Finnországban, Magyarországon és Szlovéniában kedvezőbb a közlekedési munkamegosztás, mint a többi uniós tagállamban. Ausztriában, Észtországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Romániában, Szlovákiában és Svédországban a vasúti szállítás aránya még nagyobb. Magyarország: viszonylag magas a vasúti szállítás aránya az intermodális versenyben, hozzáférés olyan, a vasúttól nagyobb mértékben függő gazdaságokhoz, mint a román és az ukrán. Közlekedési munkamegosztás az áruszállításban EU-27, 2005
  6. 6. Egy kilométerre eső dolgozói létszám, 2005 Magyar Vasúti Hivatal 2007
  7. 7. Vasúti hálózat-hozzáférési díjak EU-27, 2005 Magyar Vasúti Hivatal 2007 Az EU15-ben, Romániában, Bulgáriában, Csehországban és Szlovéniában alacsonyabbak a hozzáférési díjak. Lengyelországban, Szlovákiában és Lettországban magasabbak. Magyarországon, Litvániában és Észtországban hasonlóak a hozzáférési díjak. Az új tagországok államilag általában nem támogatják a vasúti infrastruktúra fenntartását, de gyorsan növekvő szállítási piacokhoz biztosítanak hozzáférést. Ezekben az országokban a pályahálózat-üzemeltetőknek is alacsonyabb a hatékonyságuk. Magyarország: versenyképes hozzáférési díjak Ukrajna, Románia és Délkelet-Európa irányába, ill. felől.
  8. 8. Vasúti hálózat-hozzáférési díjak EU-27, 2005 Magyar Vasúti Hivatal 2007 Észtország, Lettország, Litvánia: széles nyomtáv, magasabb hozzáférési díjak, nagyobb forgalomsűrűség Lengyelország, Szlovákia: magasabb hozzáférési díjak, nagyobb forgalomsűrűség. Portugália, Dánia: alacsonyabb hozzáférési díjak, alacsonyabb forgalomsűrűség. Többi EU-tagállam: alacsonyabb hozzáférési díjak, alacsonyabb forgalomsűrűség. Magyarország: versenyképes hozzáférési díjak Ukrajna, Románia, Szerbia és Délkelet-Európa irányába, ill. felől. Új kezdeményezések a határátlépés megkönnyítésére Horvátország és Szerbia felé/felől.

×